Page 1

2014


2014


2014


2014


2014

Det er veldokumenteret at musik har en gavnlig virkning på vores indlæring, humør og velbefindende. Hjerneforskere har de sidste 10 år haft fokus på netop musik og dens enorme betydning for hjernens udvikling. Ideen med en Multimusikfestival opstod i 1970érne, hvor flere musikgenrer gik sammen om at lave en festival. Denne festivalidé vil vi tage op igen, da vi er i den overbevisning af tiden er moden til det. Vi vil, med dette skriv, søge jeres støtte til gennemførelsen af pilotprojektet Multimusikfestival 2014, der har det formål at skabe fundament til at Multimusikfestivalen vinder udbredelse som en årligt tilbagevendende begivenhed. (til gavn for musikkulturen på kommunalt plan og for miljøer hvor adgangen til levende musik på topniveau i dette omfang er sparsom.) Festivalen vil bl.a. gæste børnehaver, skoler, ældrecentre, kirker og spillesteder som Grønnegade Kaserne, Rønnebæksholm samt Folkemusikhuset Fensmark og Rejseladen (Glumsø). Festivalen vil præsentere flere musikgenrer fra klassisk over verdensmusik til Jazz og Electronica, Rock, mm. Vores Multimusikfestival løber af stablen som pilotprojekt i hele Næstved Kommune fra 8. - 10. oktober 2014. I tre intensive dage vil 20 professionelle musikere med et internationalt virke - og på tværs af alle genrer - gæste vores kommune. Flemming Quist Møller skriver om hans oplevelser med Multimusikfestivalerne i årene fra 1970 til 1975: Som medlem af styregruppen stod jeg for Jam - scenen, hvor en trio hver aften akkompagnerede skiftende solister, som udfoldede sig på tværs af musikalske genrer og faste grupperinger. Også lokale talenter fik en chance for vise, hvad de kunne. Nogle år havde vi også en projektor, og nogle filmruller, som jeg bad udvalgte musikere om at improvisere til uden at aftale et harmonisk grundlag på forhånd. De skulle lade sig inspirere af billederne (filmene kørte uden lyd) og slå ørerne ud, lytte til deres medspillere og gribe ideerne i luften. Der opstod næsten altid en række spændende klangbilleder og rytmiske mønstre, som man ikke var vant til at høre. Publikum var begejstrede, så det var på ingen måder et ufolkeligt eksperiment. Musikken skulle ud i alle hjørner af byen. En ladvogn trukket af en traktor kørte rundt i ydrekvartererne, og musikerne på ladet spillede foran boligkarreer og på butikstorve. Jeg husker en gylden sommerdag i Randers, hvor drengene fra Gasolin havde fundet sammen med Jazzblæsere

Multimusikfestival Sekretariatet

Co/ Thomas Agergaard Sibberupvej 2B 4684 Holmegaard Phone 0045 27641700 th.ager@stofanet.dk


2014

fra Fessors Big City Band, Harmonika - Egon og Peter Torup. Det var alle tiders party band, der spredte glæde i byen.

Multimusikfestival

-Flemming Quist Møller

Co/ Thomas Agergaard

Sekretariatet

Sibberupvej 2B 4684 Holmegaard

Multimusikfestivalen og hvad den kan give Vores Multimusikfestival vil sikre at alle musikgenrer kommer bredt ud, så alle aldersgrupper og samfundslag møder den rige mangfoldighed musikmiljøet rummer, i form af fantastisk musik, som diverse programflader ikke tilbyder i dag. Det er mangfoldigheden inden for musikmiljøet, der skaber den dynamik, der er kendetegnet ved et levende miljø. Det er denne musikskat vi vil give til folk i form af levende og dynamiske oplevelser. Professionel LIVE musik koster gerne mange hundrede kroner for en enkelt billet, og det, samt geografien, afskærer store dele af befolkningen fra at deltage. Børn, unge og en del ældre oplever ikke det enorme musikmiljø der er i storbyerne bla. på grund af, at de finder at billetpriserne er høje i forhold til deres pension/økonomi. (ahh...er det ikke lidt af et postulat? og vil det sige at de midaldrende oplever det i stor stil?) Den brede palet af musikere, der bor i Danmark bliver præsenteret for borgerne på deres arbejdspladser, institutioner og på lokale spillesteder. Og vi mener at Multimusikfestival er den rette model for kommunerne i provinsen, da den giver kommunerne mulighed for at møde og høre professionelle kunstnere fra musiklivet. Vores Multimusikfestival er en opsøgende festivalform, hvor udøvere og målgrupper går på tværs af generationer og på tværs af genrer og etnicitet. Udøverne vil møde borgerne hvor de er: i børnehaver, på skoler, gymnasier, ældrecentre, sygehus, spillesteder, musikskoler, koncertforeninger, kirker, arbejdspladser m.fl. Multimusikfestivalen vil altså give musikoplevelser LIVE på nye steder, og samtidig give de ansatte og brugere en ny og unik oplevelse i hverdagen. I de dage, hvor festivalen løber vil Kommunernes kulturliv få et kraftigt løft til gavn for borgerne og deres opfattelse af dynamikken i kommunernes kulturliv. Multimusikfestivalen vil i dialog med Kommunens uddanelsesteder og institutioner tilrettelægge program og tilbud til de studerende, så der drages klare fordele af at samarbejde med Multimusikfestivalen. I Næstved er der etableret kontakter til Talentskolen, Ungdomsskolen og Musikskolen. http://www.talentskolen.nu

Phone 0045 27641700 th.ager@stofanet.dk


2014

Hvordan Vi gæster dem, der har svært ved selv at opsøge musikken, som fx. de ældre på ældrecentrene, så de også får chancen for at høre nogle af Danmarks bedste musikere og ensembler. Vores Multimusikfestival skræddersyr koncerter af passende varighed, så både ansatte og brugere får en oplevelse der beriger hverdagen med koncerter, der skaber glæde og eftertanke. I dialog med de enkelte steder vil vi altså skabe den koncertform som passer til netop deres sted. Vi søger bevidst at vise mangfoldigheden i musikken ved at spille eksempelvis Klassisk, Jazz og World Music ved samme koncert. Der vil til pilotprojektet oprettes et Multimusikfestival-sekretariat for de kommende Multimusikfestivaler. Dette sekretariat får hjemme i Næstved. Næstved er med sin størrelse og med sin placering en times kørsel fra København ideel til at huse et sekretariat. Placeringen vil give optimale muligheder for samarbejde med alle genreorganisationerne bla. Copenhagen Jazzfestival, Wundergrund og DR Koncerthus, og samtidig vil sekretariatet i Næstved have fingeren på pulsen hos kommunerne udenfor hovedstadsområdet. •

Multimusikfestival-sekretariatet er i progressiv, dynamisk og respektfuld dialog med den enkelte kommunes historie og traditioner når en festival arrangeres.

Multi Musikfestival vil i dialog med de enkelte locations og i samarbejde med musikerne skabe nye musikoplevelser på nye steder og på nye måder.

Der kan arbejdes med jamsessions, masterclasses og for eksempel kammermusik hvor lokale musikere deltager i samspil med de gæstende kunstnere, så også denne del af det lokale musikmiljø får et løft.

Der vil indgå samarbejde og crosover til andre kunstater, såsom forfattere, film, skuespillere, dansere mm, alt efter kommunernes traditioner og behov. ?????

Financering Som med musikken ser vi også financieringen som et multiprojekt, hvor mange både store og små bidrager til den samlede økonomi. Dvs at vi selvfølgelig regner med støtte fra fonde og organisationer samt kommunen, som de store bidragydere.

Multimusikfestival Sekretariatet

Co/ Thomas Agergaard Sibberupvej 2B 4684 Holmegaard Phone 0045 27641700 th.ager@stofanet.dk


2014

Men også de lokale spillesteder, skoler og institutioner regner vi med vil bidrage, så der skabes et solidt fundament for festivalen. Der har aldrig været så mange, som uddanner sig til musikere i Danmark som nu, talentpotentialet er enormt, og indenfor alle genrer er der rivende udvikling. Alligevel findes der kun meget få faste stillinger indenfor den såkaldte rytmiske musik (herunder Rock, Electronica, Folk, Jazz, Impro, mm.) samt indenfor den klassiske kammermusik. Med Multimusikfestivalerne vil scenerne blive flere og musiklivet rigere og samtidig stimulere kulturlivet lokalt. •

Ved at musikerne ikke skal rejse på kryds og tværs af landet, men kan koncentrere deres arbejde i et lokal område, kan de spille op til 3 koncerter om dagen.

Der spares på transport og spildtid, under lange transporter under lange turnéer på kryds og tværs af landet og musikken kommer ud i alle dele af kommunerne til alles glæde.

Musikerne vil bo lokalt i de tre dage Pilotfestivalen varer.

Danmark vil med en Multimusikfestivalform i stadig udvikling, fordelagtigt kunne skabe liv, glæde og store oplevelser over hele landet, til en pris som står mål med forventningerne til prisniveau i provinsen.

Et levende musikliv i kommunerne har en vital indvirkning på kommunens selvopfattelse og højner borgernes opfattelse af kultulivets kvalitet. Kvaliteten af det lokale kulturliv har positiv indvirkning på kommunernes attraktion.

Vi håber at vi med dette oplæg kan få jeres støtte til vores Pilotprojekt. Vedhæftet budget samt oplæg til program. På vegne af Multimusiksekretariatet Med venlig hilsen Thomas Agergaard Initiativtager

Multimusikfestival Sekretariatet

Co/ Thomas Agergaard Sibberupvej 2B 4684 Holmegaard Phone 0045 27641700 th.ager@stofanet.dk


2014

Multimusikfestival dogmer

Multimusikfestival

1.

Co/ Thomas Agergaard

Mindst 4 genrer inde for musikken skal være repræsenteret. Genre organisationerne peger selv på 3 kapelmestre, hvor ud fra MMF bestyrelsen sammensætter den endelige gruppe.

2.

MMF Bestyrelsen sammensætter selv et ensemble eller udpeger et orkester til Multimusikfestivalen.

3.

Der skal være flere generationers spænd i den endelige gruppe.

4.

Musikere skal så vidt muligt både gæste vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, privatskoler, gymnasier, ældrecentre, musikskoler, MGK, kirker, arbejdspladser, spillesteder, koncertforeninger, mm.

5.

Faste ensembler skal kunne opsplittes, og indgå i nye sammenhænge, så genreskel nedbrydes.

6.

Koncerterne skal både både audio-, video- og fotodokumenteres.

8.

Der skal opføres mindst et nyt værk inden for alle genre.

9.

Der skal være en Pilot udgave af MMF af 3 til 4 dage, året inden den endelige MMF i den pågældende by, løber af stablen. Dette vil sikre den bedst tænkelige multimusikfestival for alle parter.

10. Der afsættes mindst 50.000.- kr til en gæstekunstart, Dans, Teater, Poesi, Tegning, Maler mf. 11. MMF skal forsøge i det omfang der skønnes behov, udbredes til hele landet. 12. Der skal på MMF festivaler være mindst 3 internationale gæstemusikere, hvoraf en skal være fra et land uden for den vestlige kultur, Afrika, Asien, Persien, Sydamerika, Polarcirklen etc..

Sekretariatet

Sibberupvej 2B 4684 Holmegaard Phone 0045 27641700 th.ager@stofanet.dk

Mmfskriv  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you