Page 1

Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Uddannelse: Situationen i verden Uddannelse er afgørende for et barns udvikling. Alligevel er 75 millioner børn uden adgang til grundlæggende uddannelse og 150 millioner skolesøgende børn vil forlade skolen, før de færdiggør deres grundskole. Men der er fremskridt. I dag kommer 28 millioner flere børn i skole end for 10 år siden.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Ret til uddannelse Ethvert barn har ret til uddannelse; en ret der er anerkendt som en menneskeret af de Forenede Nationer. Uddannelse forbedrer livsvilkårene og bryder fattigdomsspiralen, som så mange børn og familier hænger fast i.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Uddannelse for marginaliserede børn I Afrika og Indien driver Humana People to People 18 skoler for forældreløse og sårbare børn. En bestræbelse på at sikre at piger, børn i vanskelige situationer og børn, der tilhører etniske minoriteter, har adgang til gratis grundskoleundervisning af god kvalitet.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Voksenuddannelse 776 millioner voksne mangler grundlæggende læsefærdigheder. 64 % af disse voksne er kvinder. Analfabetisme er stærkt forbundet med fattigdom. Humana People to People inkluderer grundlæggende læsekurser i hovedparten af sine programmer.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Uddannelse og omsorg i den tidlige barndom Mere end 14.000 pre-school børn er tilknyttet Humana People to People´s 400 pre-schools, der hjælper børn over hele det sydlige Afrika og i Guinea Bissau, Belize, Brasilien, Kina, Ecuador og Indien.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Udvikling gennem uddannelse Humana People to People når ud til 11,5 millioner mænd, kvinder og børn med sine landbrugsprojekter, udvikling af lokalsamfund, HIV og AIDS forebyggelse og genbrug af tøj og sko. I alle disse aktiviteter er uddannelse en vigtig del.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Erhvervsuddannelser På 11 fagskoler i Afrika har Humana People to People kurser for tusinder af unge mennesker i landbrug, byggeri, mekanik, business og administration. Kurserne er både teoretiske og praktiske.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Læreruddannelse Humana People to People arbejder på at udvide og forbedre grundskoleuddannelsen i landdistrikterne, og i øjeblikket uddannes hvert år 2700 lærere på 24 lærerseminarier i Angola, Malawi, Mocambique og Indien.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

I 2009 iværksatte Humana People to People grundskoleuddannelse til 2,380 børnearbejdere i Indien.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Humana People to People har uddannet 11,000 lærere i Afrika siden 1993 og ca. 80 % af lærerne arbejder nu i landsbyskoler. Dette bidrager til højere kvalitet i grundskoleuddannelsen og dermed til mere udvikling i landområderne.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Kvinder, som går i skole, søger en bedre uddannelse for deres børn.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

På Humanas fagskoler deltager eleverne i driften af skolen sammen med deres lærere. Når eleverne er færdige med deres kursus, hjælper fagskolen dem med at få erhvervsarbejde. Her er et hold byggeelever i gang med et praktisk kursus i byggeri.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Humana People to People træner i øjeblikket 75.000 landmænd i bæredygtigt landbrug i Malawi, Zimbabwe, Mocambique, Kina og Guinea Bissau. Her er et foto fra projektet ”Farmers Club i Oio”, Guinea Bissau. Dette projekt er støttet af Projektrådgivningen i Danmark, som også støtter et af landbrugsprojekterne i Zimbabwe. www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Under overskriften: ”Total Kontrol med Epidemien” –TCE – har Humana People to People i de sidste 10 år undervist mere end 10 millioner mennesker i HIV/AIDS prævention og sundhed i Afrika, Indien og Kina. I 2010 gennemfører Humana TCE i Sydafrika, Mocambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Namibia, Den demokratiske Republik Congo, Indien og Kina. www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

Humana People to People og UFF samler tøj ind i 12 europæiske lande og tjener penge til landbrugs – og uddannelsesprojekter samt kampen mod HIV/AIDS i Afrika og Asien. I Danmark har UFF 600 tøjindsamlingscontainere.

www.humanaday.org www.uff.dk


Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People

I løbet af 2010 uddannes 380 frivillige Development Instructors fra hele verden. De tager ud og arbejder på Humana People to Peoples 330 projekter i Afrika, Asien og Latin Amerika.

www.humanaday.org www.uff.dk

Udstilling: Education for all  
Udstilling: Education for all  

I anledning af Humana People to People dag 2010, har Ulandshjælp fra Folk til Folk lavet en udstilling på 16 plakater, der alle handler om u...

Advertisement