Page 1

TCE & HOPE Total Kontrol med Epidemien

Avis nr. 29 2013 Køb en avis og tag del

Én Verden - Ét Håb

i kampen mod AIDS

HOPE mobiliserer mennesker om at forbedre ernæring og uddannelse for forældreløse børn i lokalområdet

HOPE En del af HOPEs arbejde er målrettet børn, der har mistet den ene eller begge forældre pga. AIDS. Arbejdet består blandt andet i at yde bistand til skolegang og ordentlig ernæring, men også sikre, at børnene får den rette støtte og opbakning. HOPE-projekterne giver også seksualundervisning til alle unge bl.a. for at videregive oplysning om seksuelt overførte sygdomme og for at fremme brugen af kondomer. Denne udgave af TCE & HOPE avisen, handler bl.a. om HOPEs arbejde med børn og unge - du kan læse om 16-årige Rosi Maki, som fortæller følgende: ”HOPE arbejder med alle. Det er det, jeg bedst kan lide ved HOPE, nemlig at de ikke diskriminerer nogen, men lærer os at holde af hinanden, uanset vores alder, race, indflydelse eller helbred”.

Sådan arbejder HOPE

TCE og HOPE har lært folk hjælp til selvhjælp og at støtte hinanden AIDS bekæmpelsesprojekterne TCE og HOPE hjælper folk med oplysning og rådgivning om forebyggelse af HIV/AIDS.

”Kun det enkelte menneske kan befri sig fra AIDS-epidemien, og kun i fælleskab kan det gennemføres.” TCE og HOPE er meget opmærksomme på, at oplysning alene ikke er nok til at ændre menneskers adfærd. Det er derfor afgørende, at hver enkelt person bliver støttet i processen med at ændre adfærd. Projekterne mobiliserer frivillige til at starte indkomstgenererende aktiviteter op, som f.eks. grøntsagshaver, systuer og

 Opsøgende kampagner for etablering af livstilsklubber til støtte for dem, der er testet positive for HOPE-projekterne favner meget bredt og dækker manHIV ge af aspekterne i arbejdet med både at bekæmpe ud Undervisning i hjemmepleje og organisering af de bredelsen af HIV/AIDS og at tage hånd om følgerne af syge HIV/AIDS. Gennem HOPE udføres alt lige fra testning  Undervisning i ernæring og etablering af nyttehaver for virussen til støtte til børn, der har mistet deres for Støtte til forældreløse børn og deres værger ældre pga. AIDS. HOPE uddanner selv deres medarbejdere. Her kommer nogle eksempler på arbejde, der  Mobilisere folk til at blive testet for HIV/AIDS laves gennem HOPE:  Mobilisering af frivillige og uddeling af kondomer

UFF

kyllingeopdræt til gavn for de syge og de forældreløse. Denne avis fortæller om nogle af de mange frivillige, som ud fra hjælp-til-selvhjælp-princippet står sammen i kampen mod epidemien.

HOPE Zimbabwe i 2012 Resultat

Antal

HOPE projekter oprettet

3

Mennesker kontaktet

113.503

Kondomer uddelt

385.308

Personer testet for HIV

11.020

Forældreløse børn hjulpet

4652

AIDS sygeplejere mobiliseret

4025

Frivillige mobiliseret

2959

Mennesker oplært

2202

Arbejdspladser besøgt

206

Grøntsagshaver støttet

86

TCE og HOPE - Projekter til bekæmpelse af AIDS Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People


HOPE - Én Verden, Ét Håb En arbejdsuge i HOPE Harare Af opsøgende medarbejder Christabel Matche ”Ikke 2 uger er ens. Den ene dag kan der være brug for, at jeg besøger en støttegruppe, den næste skal jeg måske undervise om HIV/AIDS på en arbejdsplads.” - Christabel Matche Mandag - Jeg var på besøg hos en søskendefolk, der fornylig er blevet forældreløse, og deres nye værge for at give psykisk og social bistand. Jeg brugte hele dagen hos familien. Tirsdag - var på besøg hos en AIDS støttegruppe. En af kvinderne i gruppen har problemer med helbredet, og jeg prøvede at få hende til at tage sin medicin, sådan som lægen har ordineret. Problemer med at folk ikke tager deres medicin efter forskrifterne, er desværre meget almindelige. Om eftermiddagen besøgte jeg et af de indkomstgenererende projekter med opdræt og salg af fritgående høns. Projektgruppen og jeg gennemgik, de fremskridt der har været, og diskuterede hvilke mulige forbedringer, der kan laves. Onsdag - Var forbi auto- og svejseværkstedet, for at holde et oplæg om sikker sex, og om hvordan man bruger kondomer. Opfordrede alle til at blive testet for HIV/AIDS. Jeg brugte eftermiddagen sammen med en værge, der tager sig af fire forældreløse børn. Torsdag - Hele torsdagen gik med at undervise unge om ernæring. For at gøre undervisningen mere praktisk, foregik den i en af HOPEs nyttehaver. Fredag - Jeg var rundt i byen for at mobilisere folk til at deltage i oplysningsarbejdet for at få folk til frivilligt at blive testet for HIV/AIDS. Jeg kom i snak med en mand om, hvor vigtigt det er at blive testet, og at have sikker sex. Jeg fik ham motiveret til selv at blive testet og til at deltage i arbejdet med at få andre til det. Om aftenen var jeg forbi politistationen for at dele kondomer ud og snakke om sikker sex. Lørdag - Lørdag var en kort dag. Jeg var til koordineringsmøde med mine kollegaer og fremlagde, hvordan arbejdet går, og hvilke fremskridt der er. Vi evaluerede på, hvordan det var gået med at nå vores ugeplaner.

Christabel deler kondomer ud til arbejderne på det lokale autoværksted

Frivillige i Guruve De frivillige i Guruve driver mange indkomstgenererende aktiviteter. Syklubben er en af dem.

Syklubbens arbejde i Guruve Af Elita Nhemachena, gruppeformand for Syklubben i Guruve District, der ligger i provinsen Mashonaland Central i Zimbabwe. I syklubben arbejder vi med at tjene penge, så vi kan støtte de forældreløse børn med skolegang og svage og syge ældre med lægehjælp m.m. Pengene skaffer vi ved at sælge det tøj, vi syr. I øjeblikket støtter vi tre forældreløse piger og en bedstemor. De tre piger, Fungai Nuyahora, Tendai Date og Alien Mujeri er også med i syklubben på lige fod med klubmedlemmernes børn. På den måde lærer børnene også et håndværk, de kan bruge. Desuden kan vi også mærke, at børnene bliver stolte over, at de selv kan sy legetøj eller reparere deres egen T-shirt, hvis der er hul i den. Det er ikke kun børnene, der er stolte, de andre medlemmer i klubben er det også, for det giver en vis stolthed, at vi selv har lavet og designet det tøj, vi har på. I juli måned i år, lykkedes det os i syklubben at få sat penge nok til side, så vi kunne købe en brugt overlock symaskine. Maskinen kostede os 60 $, men da vi ikke har strøm i vores landsby, var vi nødt til at få symaskinen lavet om, så den kan køre manuelt, hvilket kostede os 20 $ mere.

Syklubben hjælper de forældreløse Af Tendai Date, 11-årig zimbabweaner Mit navn er Tendai Date. Jeg er en pige på 11 år, og jeg går i 4. klasse. Jeg er født den 22 maj 2002. Min far døde af AIDS i 2006, og min mor døde i 2011. I dag bor jeg sammen med min bedstemor, der ikke er i arbejde. Jeg er et af de forældresløse børn, der bliver støttet af Kuguta Kushanda syklub i Guruve distriktet. Syklubben hjælper mig med skoleuniform, sko til at gå i skole i, skoletrøjer, bøger og betaler for min skolegang. Klubben giver mig vaskepulver, sæbe, og penge til majsmel til at lave mad af. I juli i år, 2013, har klubben købt mig en vinterskoleuniform. Medlemmerne i klubben har også lært mig at sy. Mine forældre døde, før de kunne lære mig at sy. Mange andre børn på min alder, der har begge deres forældre kan ikke selv sy eller reparere deres eget tøj. Jeg er meget glad for at have lært at sy, for nu kan jeg sy mine egne dukker. Ja, jeg er forældreløs, men jeg er glad for, at jeg kan gå i skole uden at skulle tænke på, om jeg bliver sendt hjem, fordi skolepengene ikke er betalt. Klubben lærer os også om sundhed, især om HIV og AIDS.

tid med smerter i benene, men havde ikke råd til at betale for transporten til et lægebesøg. Syklubben hjalp mig med at komme til læge og skaffede penge til at betale for konsultationen og den medicin ,jeg skulle have. Nu kan jeg igen gå uden, at det gør ondt”. Syklubben støtter også Maggie i hverdagen med at få husholdningen til at løbe rundt, de sørger for at købe vaskepulver, sæbe og sukker. Er hendes tøj gået i stykker, så reparerer de også det for hende. Ud over den rent fysiske hjælp, så er Maggie også glad for det sociale samværd, som klubben har givet hende. ”Selvom de andre medlemmer i klubben er på alder med mine børn, er de mine venner, og jeg er meget taknemlig for den støtte de giver mig”, siger en glad og storsmilende Maggie.

Jeg håber, at klubben vil fortsætte sit arbejde, så de kan blive ved med at hjælpe børn som mig, og også de syge og gamle.

Syklubben i Guruve støtter Maggie Maggie Martha Nhemachena er en af de kvinder, der får hjælp gennem syklubben i Guruve. Hun er 60 år og har en sygdom i sine ben. Maggie fortæller, ”Jeg gik i lang

I oktober 2012 modtog klubben med stor begejstring 3 symaskiner fra danske lærere og elever


HOPEs unge aktivister Børn rammes hårdt af HIV/AIDS epidemien 34 millioner mennesker levede i 2010 med HIV. Heraf var 3,4 millioner børn og 16,8 millioner kvinder. Ca. 17,1 millioner børn under 18 har mistet den ene eller begge forældre som følge af AIDS, og endnu flere er påvirket gennem væsentlig større risiko for fattigdom, hjemløshed, skolefrafald, diskrimination og tab af andre muligheder i livet. Blandt disse trængsler er også sygdom og død. Af de 1,8 millioner, der døde af AIDS-

relaterede sygdomme i 2010, var 250.000 af dem under 15 år gamle. I Zimbabwe er hvert fjerde barn, i alt 1,3 millioner børn, forældreløse ud af en befolkning på 13 millioner mennesker. Godt 1 million af børnene er blevet forældreløse pga. HIV/AIDS ( Unicef 2004) . Det er en stor belastning for de forældreløse at skulle tage sig af deres mindre søskende. En del af børnene bor i de såkaldte ”Childheaded families”, hvilket betyder, at familien ledes af et barn eller ung under 18 år. Andre af de forældreløse børn bor sammen med deres bedsteforældre, som ofte

Mit arbejde består bl.a. i at rådgive og hjælpe de børn, der er med i HOPEs aktiviteter. Vi bruger flere forskellige måder at nå indtil børnene på. Det er vigtigt for at skabe tillid, men også fordi børn ikke altid har samme udtryksformer som voksne. En af måderne at få børnene i tale på er gennem aktiviteter og lege.

ikke ville snakke om det. En dag skulle alle børnene tegne og fortælle om deres hjem og familie. Pigens tegning var meget chokerende. For udover sit hus, sin hund, en bil og sig selv havde hun tegnet to voksne, der var oppe at slås. Hun forklarede under fremlæggelsen, at de voksne var hendes mor, der fik bank af hendes far. På den måde fik vi at vide, hvilke problemer pigen havde, og vi kunne gøre noget for at løse dem. Det tog os to uger at få forældrene i gang med at få rådgivning. Efter det begyndte pigen at løsne op og blive gladere.

F.eks. havde vi en pige, der altid var ked af det, men

Jeg er virkelig glad for mit arbejde, for jeg kan se, at det

Man skal være rustet til udfordringerne på arbejdspladserne

ikke så gerne give mig lov til at undervise arbejderne, fordi de mener, det forstyrrer produktionen, mens andre helt nægter at deltage i min undervisning. Og så er der dem, der mener, at de allerede ved alt om HIV/AIDS.

Arbejdet med børn er vigtigt Af Nyasha Machambira, opsøgende medarbejder hos Hope Harare.

Af Nyaradzai Ndaradzi, opsøgende medarbejder i Msasa Industriområde. Mit arbejde består i opsøgende informationsarbejde om HIV/AIDS på virksomheder i Msasa Industriområde. Lige nu har jeg kontakt til 87 firmaer. Det er et meget interessant arbejde, fordi jeg møder folk på alle niveauer, fra chefen til manden på gulvet, og fordi der er mange holdninger og meninger om HIV/AIDS. Det er et meget krævende og udfordrende job, hvor der er brug for store mobiliseringsevner. Nogle virksomhedsledere vil

Rose, Thelma og Cynthia fortæller om aktiviteter i HOPE Harare

Det går dog i den rigtige retning i Zimbabwe, og procentdelen af HIV/AIDS ramte i Zimbabwe er støt faldende fra 32,1 % i år 2000, hvor TCE i Zimbabwe blev startet op, til de 13,7 % som er smittede i dag. Det er dog stadig alt for mange mennesker, og Zimbabwe er fortsat et af verdens hårdest ramte lande mht. HIV/AIDS. jeg laver er vigtigt, og så er jeg bare rigtig glad for at have med børn at gøre.

Jeg er glad for mit arbejde, for jeg kan se det nytter, og det har gjort mig til en god researcher, fordi jeg er nødt til at være rustet til udfordringerne på arbejdspladserne.

Vi skal nå ud til mange virksomheder, så jeg oplærer nogle af arbejdere i at undervise deres kolleger om HIV/ AIDS. Vi planlægger sammen, så vi kan nå vores mål. Fordi arbejdere og virksomhedsledere kan være svære at overbevise, skal jeg have argumenterne i orden, og jeg har derfor lavet mere research om HIV/AIDS. Det er opmuntrende, at både de arbejdere der underviser og de øvrige arbejdere spreder oplysning om HIV/AIDS derhjemme til venner og familie. En dag deltog jeg i børnerettighedsaktiviteten ”En chance for at lege” organiseret af HOPE. Det blev en meget vigtig dag for mig, for jeg var sammen med børn i samme situation som mig selv. Jeg fik venner. Jeg blev meget stolt over at få en T-shirt med teksten ” HOPE Harare Humana People to People, One World, One HOPE, et HIV/AIDS program.

Thelma Sainet, 13 år

Gennem aktiviteten lærte jeg en masse, specielt om børns ret til et fødselscertifikat, ret til at gå i skole, ret til et hjem, ret til at blive hørt, ret til at blive elsket og mange andre rettigheder, og ikke mindst om vores ansvar over for vores værger. Jeg synes rigtig godt om det arbejde HOPE Harare laver, for nu er jeg ikke ensom mere.

Mit navn er Thelma Sainet. Jeg er 13 år gammel og går i 7. klasse. Mine forældre døde af AIDS, da jeg var meget lille. Da jeg var 10 år, kom jeg med i HOPE gennem en områdemedarbejder fra Tafara. Jeg har været med lige siden.

Jeg kan godt lide HOPE programmet, fordi de ansatte giver mig kærlighed og hjælp. I dag er jeg selv aktiv, jeg har lært at holde køkkenhave og har fået nogle grøntsagsfrø, så vi nu kan spise grønsager hver dag, der hvor jeg bor. Mit navn er Rose Meki, jeg er 16 år og bor i Mabvuku. Mine forældre døde af AIDS, da jeg var lille. Jeg er meget glad for at deltage i HOPE Harares aktiviteter, fordi jeg, som ung, får uddannelse og rådgivning. Jeg kan godt lide at være sammen med andre unge på min egen alder, med samme livshistorie. HOPE arbejder med os alle, og det jeg allerbedst kan lide ved HOPE er, at de ikke diskriminerer nogen, men uddanner os i at holde af hinanden, uanset alder, race, indflydelse eller helbred.

Rose Meki, 16 år

er for gamle og svage til at kunne sørge ordentligt for, at børnene får mad, tøj, skolegang og et ordentligt sted at bo. I nogle tilfælde bor børnene mere eller mindre alene og må klare sig med den hjælp, som de kan få fra venlige mennesker i deres landsby.

Jeg vil gerne arbejde i HOPE, når jeg er færdig med min uddannelse.

Cynthia Gore, 15 år Mit navn er Cynthia Gore, jeg er 15 år ,og jeg er i gang med andet år på Tafara gymnasiet. Jeg bor alene med min mor, da min far døde af AIDS for seks år siden. Jeg har været med i HOPE Harare programmet lige siden, jeg gik i folkeskole. Jeg var bl.a. med på udflugter for at se vilde dyr, som løver, geparder og store slanger. Det er fem år siden, og den gang betalte HOPE min skolegang. I dag er jeg stadig med i HOPE-programmet, men nu er jeg næstformand i Child Led Protection Committee/ Børnebeskyttelsesudvalget (CPC). Jeg har fået ledererfaringer, og jeg er med på netball-holdet. Vi, teenagere, får information om faren ved ubeskyttet sex og om, hvordan vi passer på os selv, gennem HOPE HIV & AIDS lektioner, og jeg er blevet trænet til også at kunne undervise andre unge om disse ting.


UFFs aktiviteter Foredrag Hen over efteråret vil det være muligt at komme til foredrag med projektleder i HOPE, Majecha Ruzvidzo fra Zimbabwe og Sektionsleder Petros Muzuva fra Farmers Club i Zimbabwe.

Samarbejde med VedvarendeEnergi Mandag d. 30. september og onsdag d. 2 oktober afholdes i samarbejde med VedvarendeEnergi (VE) et fælles foredragsarrangement, hvor der ud over et foredrag af Petros, vil være et foredrag af Kresten Kjær Sørensen eller Jakob Jespersen fra VE.

Majecha fortæller om sit mangeårige arbejde med at bekæmpe HIV/AIDS og mobilisering af folk i Zimbabwe Kresten er koordinator for VE’s projekt i Mali, hvor de til at tage ansvar og gribe til handling i kampen mod arbejder med bæredygtig skovforvaltning for at reducere skovfældning og salg af brændetræ. Jesper er proHIV/AIDS. jektkoordinator for VE's Vietnam projekter, hvor de bl.a. Petros er for tiden udstationeret til et solpanel-projekt i arbejder med forbedring af vandforsyning, sanitet og Guinea Bissau, hvor de allerede nu er færdige med at kloakeringsforhold. installere solpaneler på 51 sociale institutioner, f.eks. Tider og steder for alle foredrag findes på www.uff.dk. skoler og sundhedsklinikker. Alle foredrag er gratis.

UFFs Tøjindsamling skaber udvikling

Mikkel og Louise fra Bogense inden uddelingen i 2012

Verdens Bedste Nyheder

Vidste du, at genbrug er den mest miljørigtige måde at skaffe sig af med sit brugte tøj?

Igen i år er UFF med til at dele Verdens Bedste Nyheder ud. Under overskriften ”½ delen af verdens fattige er forsvundet”, bliver der fredag den 13. september delt juicebrikker og nyheder ud af ca. 110 morgenfriske frivillige, i 22 forskellige byer i Danmark.

Afleverer du brugt tøj, sko og boligtekstiler til os, sikrer vi, at mest muligt bliver sendt til direkte genbrug. Det, der ikke kan bruges, som det er, sendes til genanvendelse eller forbrænding med energiudnyttelse. Indtjeningen ved tøjindsamlingen går til at finansiere landbrugsprojekter, uddannelses- og udviklingsprojekter samt HIV/AIDS bekæmpelse i Guinea Bissau og Zimbabwe.

Fra UFF skal der lyde en stor tak til alle jer frivillige for deres indsats. UFF håber at se mange af jer til UFFs Humana Day og selvfølgelig til Verdens Bedste Nyheder næste år. Verdens Bedste Nyheder er en landsdækkende kampagne, hvis formål er at oplyse om, at det går godt med at nå FNs udviklingsmål for 2015, og at det nytter noget at støtte hjælpeorganisationernes arbejde. I år støtter i alt 90 forskellige organisationer op om kampagnen, og over 1500 frivillige fra forskellige organisationer, firmaer og uddannelser deler juice ud i mere end 100 byer i Danmark.

Støt kampen mod AIDS Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People, samler ind til AIDS bekæmpelsesprogrammerne TCE & HOPE. Alle bidrag modtages med stor tak:

Konto: 3205 – 4958700755 (v. Danske Bank) Alle bidrag går ubeskåret til TCE & HOPE i Zimbabwe! Kontakt ang. indsamling: Else Hanne Henriksen Daglig leder Tlf. 23 34 42 98 Ndr. Strandvej 119 A, 3150 Hellebæk

For oplysning om din nærmeste container eller yderligere oplysninger, kontakt UFF Tlf.: 23 65 67 30

Humana Day 2013 Torsdag den 26. september og mandag den 30. september inviterer UFF til Humana People to Peoples europæiske Humana Day. Programmet for dagene er sammensat ud fra årets tema ” Our Climate, Our Challenge”, og igen i år vil der blive uddelt Humana-priser. I dagene op til Humana Day, kan du møde UFF på Sankt Hans Torv i København, hvor der vil være en udstilling om ”Our Climate, Our Challenge”, samt mulighed for at deltage i en konkurrence.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til servering vil UFF sætte pris på en mail om deltagelse på info@uff.dk.

 Torsdag den 26. vil arrangementet finde sted i Mellemfolkelig Samvirkes lokale ”Møderiet”, Fælledvej 12 KBH.N., fra kl. 14.00 til 17.00.  Mandag den 30. foregår arrangementet i Århus i Frivilligcenter Århus’s lokaler på Grønnegade 80, 1, 8000 Aarhus C. fra kl. 12.30 til 15.00. Det fulde program for de to dage findes på www.uff.dk og www.humanaday.org. Arrangementerne er gratis, og der vil blive serveret en let anretning.

info@uff.dk

UFF

TCE og HOPE - Projekter til bekæmpelse af AIDS Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People

Tce%20avis%202013%20nr%2029  
Tce%20avis%202013%20nr%2029  

http://www.uff.dk/index.php/files/129/TCE-%20og%20HOPE-aviser/87/TCE%20AVIS%202013%20nr%2029.pdf

Advertisement