Page 1

TCE

TOTAL CONTROL OF THE EPIDEMIC TOTAL KONTROL MED EPIDEMIEN NR. 22 • 2009/2010

KØB EN AVIS TAG DEL I KAMPEN MOD AIDS! Kære Kære læser læser Tak, fordi du købte denne avis og dermed støtter kampen for at få kontrol med AIDS epidemien i Zimbabwe gennem TCE programmet. TCE – Total Control of the Epidemic/Total Kontrol med Epidemien – er et program skabt af Humana People to People for at bekæmpe HIV/ AIDS i det sydlige Afrika. TCE tager sit udgangspunkt i det faktum, at kun mennesker selv kan befri sig fra epidemien. TCE mobiliserer mennesker om at få kontrol med HIV/AIDS-smitten og om sammen med hinanden at afhjælpe epidemiens konsekvenser i de enkelte familier og i lokalsamfundet som helhed. TCE er et systematisk program. I et område med 100.000 mennesker ansættes 50 lokale TCE Field Officerer. Over en periode på tre år arbejder Field Officeren for at opnå TCE-parathed (compliance) hos de 2.000 mennesker, han er ansvarlig for. TCE-parathed betyder kort fortalt, at personen ved hvordan man undgår smitte og undgår at smitte andre. Den grundlæggende idé i programmet er at nå ud til hver eneste husstand med information, uddannelse, diagnostiske tests og behandling i forhold til HIV/AIDS. Guruve, Mashonaland Central, Zimbabwe Resultater efter 3 års kampagne

Et TCE område med 100.000 mennesker 3 års kampagne - 25 Field Officerer Mennesker kontaktet af TCE Registreret, haft første samtale om HIV, forebyggelse m.v. Personlige samtaler Antal af alle besøg/samtaler, mobilisering, rådgivning, aktivering Passion for People - frivillige Mennesker mobiliseret som frivillige i kampen mod HIV/AIDS og for at tage sig af mennesker berørt af epidemien Mennesker mobiliseret til at blive HIV-testet Individuelle planer for at komme ud af farezonen Mennesker bliver hjulpet til at lave en individuel plan for, hvordan de undgår at udsætte sig selv for HIV-smitte eller gensmitte. ”TCE- Compliance”/TCE - Parathed Mennesker som opfylder alle krav til en HIV-fri livsstil, som har taget kontrol over HIV i deres liv Uddeling af kondomer Antal af kondomer uddelt. Folk der modtager kondomer modtager også information om prævention Information til gravide Gravide mobiliseret til at modtage forebyggelse af mor til barn overførsel

101.599 345.048

5.490 23.580

71.898

61.798 1.469.659

4.970

TCE Field Officerer og passionates forsamlet til seminar i Guruve.

Resultaterne er opmuntrende kampen fortsætter UFF fortsætter kampen mod HIV/AIDS i Zimbabwe Det er 9 år siden TCE programmet startede i Zimbabwe. I løbet af den periode har TCE vist sig at være et effektivt program til at få kontrol med AIDS epidemien. TCE har bidraget til nedgangen af HIV smittede i 8 områder i Zimbabwe med i alt 800.000 indbyggere. På landsplan er udbredelsen af HIV blandt de 15-49-årige ifølge Det Nationale Aids Råd i Zimbabwe faldet fra 18,1% i 2006 til 13,7 % i 2009. I Guruve distriktet, hvor TCE er i gang, erklærer 80% af befolkningen over 10 år, at de beskytter sig mod HIV/AIDS. Uddelingen af kondomer er stigende. Det bekræfter, at mange mennesker er begyndt at praktisere sikker sex. En af årsagerne til TCE´s store succes i Guruve er, at programmet er blevet præsenteret, koordineret og aftalt med de lokale myndigheder og den lokale ledelse i området. Distriktsledelsen har taget programmet til sig, hvilket bidrager til TCE´s bæredygtighed fremover. I løbet af november og december 2009 afslutter TCE i Guruve den 3-årige kampagne og aktiviteterne videreføres af de lokale frivillige. I begyndelsen af 2010 starter TCE op i et nyt område i Zimbabwe

En hilsen fra Zimbabwe til dig der støtter TCE Ulandshjælp fra Folk til Folk har modtaget denne hilsen fra Field Officerer og Passionates i TCE, Guruve. Forældreløse børn er en af de grupper, som støttes gennem TCE programmet: “Vi vil gerne takke alle der støtter og har støttet TCE projektet i Guruve. Som en konsekvens af HIV og AIDS er forældreløse børn blevet hjemløse og ingen har kunnet tage sig af dem. Blandt Guruve distriktets 100.000 indbyggere har TCE registreret 7.136 forældreløse børn. TCE har oprettet 92 komiteer og trænet de frivillige i komiteerne til at tage sig af disse børn. Børnene har med hjælp fra TCE startet forskellige indtægtsgivende projekter op, så de kan komme i skole og tage sig af deres egen velfærd. Støtten fra folk i Danmark hjælper mennesker i Guruve til at tage sagen om HIV/ AIDS i egen hånd, så de kan hjælpe hinanden med at mindske spredningen af HIV/AIDS“

7&(HWSURJUDPWLOEHN¨PSHOVHDI$,'6 TCE - et program til bekæmpelse af AIDS 7&(HWSURJUDPWLOEHN¨PSHOVHDI$,'6

Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People 8ODQGVKM¨OSIUD)RONWLO)RON+XPDQD3HRSOHWR3HRSOH 8ODQGVKM¨OSIUD)RONWLO)RON+XPDQD3HRSOHWR3HRSOH


3 år med TCE i Guruve Mr. Muvhiiwa Ansvarlig for hospital og klinikker i Guruve distriktet Vi arbejder meget tæt sammen med TCE, som dækker hele Guruve distriktet. I alle distriktets 16 klinikker er der en kraftig stigning i antallet af mennesker, der lader sig teste for HIV/AIDS. Et stigende antal gravide kvinder, som er HIV positive, modtager medicin for at beskytte de ufødte børn. TCE oplyser alle om vigtigheden af at praktisere sikker sex og brugen af kondomer. TCE arbejder utrætteligt med at mobilisere og henvise folk til test. Til dette formål afholder TCE åbne søndage, hvor folk åbent taler om deres HIV-status for mere end 500 mennesker.

Jeg har mistet mine forældre

Denne metode motiverer og mobiliserer folk til at lade sig HIV-teste og danne støttegrupper, hvor de får viden om at overleve gennem udveksling af ideer med andre og med TCE Field Officerer. Vi ønsker, at TCE´’s arbejde vil sprede sig til andre distrikter og provinser, så oplysning kan nå ud til flere mennesker. Vi er glade for den positive forandring, som TCE fører med sig. TCE praktiserer en unik personlig kontakt, som rører menneskers hjerter og skaber grundlag for tillid og lettelse.

af Shinga Nyangwaru 10 år Jeg har mistet begge mine forældre på grund af dig – AIDS. Du er en grim type, som arbejder med en utrolig hastighed. Jeg spørger mig selv, hvor kommer du fra ? Svaret jeg fik var : at finde svaret er at finde løsningen: Fra at dele ting man kan stikke sig på. Fra at have mange forskellige seksuelle forbindelser. Fra den syge mor til det ufødte barn. Så jeg spurgte mig selv: hvordan kan jeg beskytte mig mod dette ? Afholdenhed er nøgleordet, især for dem i min alder. Vær tro mod en partner, forældres gensidige troskab. Brugen af kondomer er nøglen til ikke at få infektionen, og det er løsningen på ikke at sprede infektionen. Vent med at starte med sex. Søg behandling hurtigt, hvis du bliver smittet. Gravide mødre skal hurtigt have deres HIV status at vide, på den måde kan man forhindre, at det ufødte barn får virussen. At forandre sin adfærd kan give store forandringer. Til sidst kan vi blive en AIDS fri generation. "United we stand, divided we fall”

Mrs. Gaily Chabayanzara Bestyrelsesmedlem i distriktets komite for AIDS aktioner TCE programmet er et godt redskab til at involvere alle i kampen mod spredningen af HIV/AIDS. Ved hjælp af TCE´s helt unikke personlige kontakt taler flere og flere mennesker om deres HIV status selv på landsby- og distriktmøder. Som bestyrelse bliver vi godt informeret om TCE´s resultater og vi kender til TCE´s arbejdsmetoder og de materialer, som de giver til lokalbefolkningen. Vi modtager rapporter om resultaterne af arbejdet fra distrikts- og landsbyledere, når de holder deres ugentlige og månedlige møder. Den vigtigste faktor i TCE er den personlige kontakt, da det er her menneskenes bekymringer og spørgsmål bliver behandlet. Jeg har aldrig set et så godt program som TCE. TCE´s Field Officerer har udført et fantastisk godt arbejde.

TCE afholder åben søndag, hvor mennesker samles og mobiliseres om at få kontrol med AIDS-epidemien. Metoderne er mange. Her nedenfor er det 2 passionates (frivillige), der opfører et teaterstykke.


3 år med TCE i Guruve Kirkeleder Mr. Chiwara prædiker om brug af kondomer

En Field Officer forklarer, hvordan man bruger et kvindekondom.

Det enkle og effektive TRIO system I mit arbejde som passionate (frivillig) i TCE mobiliserer jeg støtte til AIDS patienter under ARV behandling. Støttemetoden kaldes TRIO og går ud på at mobilisere familiemedlemmer og naboer til den syge om at danne en gruppe på 3 personer - den syge og 2 andre - der sammen sørger for, at den syge følger behandlingen til punkt og prikke. Da flere og flere mennesker bliver testet for HIV, er der flere som opdager, at de er HIV positive. Dette medfører nye udfordringer mht. behandling. Patienterne bliver opfordret til at få målt deres CD4 tal og det viser sig, at mange er på et stadie, hvor de har brug for Anti- Retroviral Therapy (ARV). Problemet er, at disse medikamenter kan give mange stærke bivirkninger. Derfor oplever vi, at patienter der ikke får daglig støtte til at tage medicinen, ofte holder op med at tage den. Dette kan være livsfarligt. For at hjælpe patienter på ARV har TCE udviklet TRIO systemet, hvor den syge får daglig støtte til at tage sin medicin fra 2 personer i sin omgangskreds. I mit område boede en familie, hvor både far, mor og et lille barn var HIV positive. De døjede med mange sygdomme og fik ordineret medicin. Da dette var nyt for dem, tog de ikke medicinen på de tidspunkter, som var ordineret og blev derfor dårligere. Da TRIO systemet blev introduceret, overtalte en TCE officer i området familien til at fortælle andre om deres HIV status og få hjælp til at overholde ARV behandlingen. De fik hjælp til at danne en TRIO, som støtter dem i at overholde medicineringen. Det har betydet, at de har fået det bedre både med hensyn til deres helbred og deres mod på livet. TRIO systemet har stor indflydelse på, at patienter på ARV følger behandlingen.

Det er sjældent, man hører kirkens ledere prædike om kondomer og forebyggelse af seksuelt overførte infektioner som HIV og AIDS, men det gør Mr. Chiwara, kirkelederen fra Chiwara landsby. Han har virkelig gjort en forskel i sin kirke, den apostolske kirke i Mugodhi. Han er TCE passionate og siger, at selv om det ikke er i bibelens ånd at prædike om kondomer, fandt han det nødvendigt at tale om det, da mange i hans menighed har været ramt af HIV/AIDS. I løbet af et år har der været 7 dødsfald på grund af HIV / AIDS epidemien i hans menighed. Ifølge Mr. Chiwara er den bedste måde at hjælpe på at etablere et sted, hvor det er muligt for alle at få udleveret kondomer. Da han opdagede, at folk var for generte til at få kondomerne fra et offentligt sted, besluttede han at lægge dem på kirkens toiletter, hvor folk frit kan tage så mange, som de har brug for. Jeg har stor respekt for Mr. Chiwara´s indsats. Han mobiliserer andre kirker til også at fremme brugen af kondomer i deres menighed. "Det kræver en masse mod fra en kirkeleder i en menighed som vores, at gøre hvad jeg gør", siger han. Han står over for store udfordringer og møder ofte kritik fra venner, de ældre i kirken og mange andre mennesker, men han er stadig fortaler for, at folk skal ændre deres adfærd og bruge kondomer. Det er et stort fremskridt, at mange er begyndt at diskutere brugen af kondomer. Mange af kirkens medlemmer er blevet mobiliseret og er blevet testet for HIV. Nogle af de personer der er blevet testet positive, har stået åbent frem og fortalt om deres HIV-status. Flere mennesker bliver draget ind i arbejdet som passionates og sammen fortsætter vi kampen mod HIV/AIDS. Af Tendai Chamboko – Field Officer

Passionate i TCE Her forklarer en Field Officer TRIO systemet for en familie.

Resultaterne af TCE arbejdet i Guruve TCE projektet i Guruve startede i 2007, og vi så hurtigt forandringer. Projektet startede med at ansætte lokale folk, som var respekteret i lokalsamfundet. Når jeg går ud i landsbyerne og møder folk, er de nu i stand til at forklare forskellen mellem HIV og AIDS. Denne viden er afgørende for, at mennesker vil ændre deres adfærd. Efter at have arbejdet med Field Officererne forstår mennesker, at HIV ikke er AIDS og at de kan leve længe med HIV, før det udvikler sig til AIDS. Field Officererne har mobiliseret mange mennesker til at blive HIV testet og folk fra lokalsamfundet forstår vigtigheden af at blive HIV testet. TCE har mobiliseret et stort antal Passionates (frivillige), der har sluttet sig til kampen mod HIV/AIDS. Passionates gennemgår en træning, der giver dem den fornødne viden til at arbejde effektivt. Field Officerer og Passionates udgør et stærkt team i kampen mod HIV/AIDS. At tale om kondomer i kirken var tidligere helt uhørt. Det har været en af vore tabuer, men på grund af TCE`s Field Officerer og Passionates er det nu muligt at tale om. Selv kirkeledere og præster giver lektioner i kirkerne. I alle landsbyer er der mindst 3 steder, hvor en person kan få udleveret gratis kondomer. Folk i lokalsamfundet er blevet mobiliseret til at danne støttegrupper, som har startet indkomstskabende projekter. Projekterne omfatter bl.a små urtehaver til naturmidler, grøntsagshaver og svineavl. De små projekter i Guruve støtter forældreløse og dårligt stillede familier med deres produkter. TCE giver en detaljeret og omfattende demografisk rapportering om Guruve distriktet, hvilket tidligere var umuligt. TCE registrerer antallet af forældreløse børn, enker og HIV/AIDS smittede. Disse oplysninger er tilgængelige for alle og hjælper lokalsamfundet til at forstå konsekvenserne af AIDS. TCE har taget et stort skridt fremad i forhold til at tage total kontrol med HIV/AIDS. Folk i Guruve er klar til at fortsætte aktiviteterne i forhold til at bekæmpe HIV /AIDS også efter TCE's 3-årige program er afsluttet i december 2009. “Maita Basa TCE!” Det betyder: “Godt arbejde TCE” på lokalsproget Shona. Kizito Mupunga - Passionate


TCE

TOTAL CONTROL OF THE EPIDEMIC TOTAL KONTROL MED EPIDEMIEN NR. 22 • 2009/2010

Flere projekter i kampen mod HIV/AIDS i Zimbabwe Ud over TCE gennemfører UFF 2 projekter i kampen mod HIV/ AIDS i Zimbabwe i samarbejde med partneren Development Aid from People to People, Zimbabwe. Det er projekterne ”Orphan Care in the Community” og ”HOPE Guruve”. Begge projekter er støttet af Projektpuljen (en del af Danmarks statslige udviklingshjælp).

„”Orphan Care in the Community” projektet„ støtter 500 Orphan Care in the Community forældreløse børn i Guruve. Behovet for hjælp til forældreløse børn Det anslås, at hvert fjerde ”Orphan Careerinstort. the Community” projektet støtterbarn 500i Zimbabwe harbørn mistet en ellerBehovet begge forældre. forældreløse i Guruve. for hjælpDe til forælet Det stigende problem og fjerde den traditiodreløse børn udgør er stort. anslås, at hvert barn i nelle storfamilie er ikke i stand til at tage sig af Zimbabwe har mistet enlængere eller begge forældre. De forældisse børn. megetproblem svært ved at klare sig dreløse børnBørnene udgør ethar stigende og den traditioselv. storfamilie De forældreløse står i stand en økonomisk nelle er ikkebørn længere til at tagehåbløs sig af situation, samtidig medhar at meget de sørger over at at have mistet disse børn. Børnene svært ved klare sig deresDe forældre. “Orphan Care in the selv. forældreløse børn står i enCommunity" økonomisk projekhåbløs tet har fokus på at med opfylde de sørger forældreløse situation, samtidig at de over atbørns have basale mistet behov forældre. som bolig, ernæring, og udfoldelsesderes “Orphan Careuddannelse in the Community" projekmuligheder. skal støtte lokalsamfundet tage tet har fokusProjektet på at opfylde de forældreløse børnsi at basale sig af de forældreløse økonomisk, men også støtte børbehov som bolig, ernæring, uddannelse og udfoldelsesnene i deresProjektet sorg over havelokalsamfundet mistet deres forældre. muligheder. skalatstøtte i at tage Projektet startede 1/8økonomisk, - 2009 ogmen fortsætter til 31/7 sig af de forældreløse også støtte bør-2011. i deres sorg over at have mistet deres forældre. nene Projektet startede 1/8 - 2009 og fortsætter til 31/7 2011.

Forældreløs pige sammen med HOPE medarbejder og den kvindelige passionate som tager sig af pigen.

”HOPE Guruve” - HIV/AIDS projekt i Zimbabwe HIV/AIDS er et kæmpe problem i det sydlige Afrika og især Zimbabwe er hårdt ramt. Formålet med "HOPE Guruve" projektet er at standse spredningen af HIV og reducere følgerne af AIDS epidemien i Guruve distriktet i Zimbabwe. Projektet mobiliserer og organiserer mennesker i Guruve til at tage hånd om den nuværende situation omkring HIV/AIDS med fokus på øget viden & bevidsthed om HIV/AIDS, åbenhed til at tale om sex & HIV/AIDS og nedbrydning af fordomme overfor mennesker smittet med HIV/AIDS. Projektet opbygger et netværk bestående af 350 frivillige, som spreder information, træner HIV smittede i at leve positivt, yder hjemmepleje af AIDS-syge, drager omsorg for forældreløse børn og etablerer grøntsagshaver og små produktioner for at støtte de mest udsatte familier. Projektet startede 1/12 - 2007 og er gået ind i sidste fase. Projektet er en succes og virkningerne er til at se. Ifølge den udarbejdede midtvejsrapport har folk i Guruve fået en øget viden om HIV/AIDS og om hvordan man undgår at blive smittet. Mange mener, at det er vigtigt at kende sin HIV-status og bliver derfor testet. Den hjemmebaserede pleje af de AIDS-syge virker og har stor opbakning i lokalsamfundet. En repræsentant fra Ulandshjælp fra Folk til Folk besøgte projektet i marts 2009 og havde fornøjelsen af at tale med mange af de mennesker, som er involveret i projektet, såsom ansatte, sundhedspersonale, frivillige og lokale landsbygrupper. Indtrykket er, at projektet virker efter hensigten og dermed er med til at mindske spredningen af HIV/ AIDS.

Når du giver dit brugte tøj til UFF

Pengeindtjening i HOPE projektet, produktion af stearinlys.

Indsamlingen formidles af U-landshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People, De penge vi samler ind går ubeskåret til TCE i Zimbabwe.

støtter du kampen mod HIV/AIDS i Zimbabwe. Genbrug af tøj og sko sparer ressourcer og skåner miljøet.

Store og små bidrag modtages med tak på :

Danske Bank – 9530 4958 700755 www.tce-indsamling.dk

Ring til 23 65 67 30

Henvendelser angående indsamlingen stiles til : Else Hanne Henriksen, Ndr.Strandvej 95A, 3150 Hellebæk, Tlf. 23 34 42 98

info@uff.dk; www.uff.dk

og hør hvor din nærmeste UFF container står.

7&(HWSURJUDPWLOEHN¨PSHOVHDI$,'6 TCE - et program til bekæmpelse af AIDS

7&(HWSURJUDPWLOEHN¨PSHOVHDI$,'6 Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People 8ODQGVKM¨OSIUD)RONWLO)RON+XPDQD3HRSOHWR3HRSOH

8ODQGVKM¨OSIUD)RONWLO)RON+XPDQD3HRSOHWR3HRSOH

Tce%20avis%202009 10%20nr22  

http://www.uff.dk/index.php/files/129/TCE-%20og%20HOPE-aviser/77/TCE%20AVIS%202009-10%20nr22.pdf

Advertisement