Page 1

TOTAL CONTROL OF THE EPIDEMIC TOTAL KONTROL MED EPIDEMIEN KÆRE

LÆSER

Kun mennesker selv kan standse udbredelsen af AIDS. Alle vi andre kan blot deltage. Det gør vi så. Os, der sælger denne avis. Dig, der køber den. Indtægterne fra salget af avisen går til en landsomfattende indsamlingen. Målet er at samle 800.000 kr ind til bekæmpelse af AIDS i Zimbabwe. Med dette beløb kan vi financere TCE arbejdet i et år og få kontrol med AIDS epidemien i et område med 100.000 mennesker. I denne avis kan du informere dig om TCE. Os, der samler ind er frivillige - hovedsagelig skoleelever, studerende og lærere.

VI ER GÅET I

GANG I DET FØRSTE OG DET VIRKER

TCES PROJEKTLEDER BOB I SAIAH DZERE FORTÆLLER: “TCE blev lanceret på The National Summit for Africa i Washington i februar 2000. Samtidig satte vi en annonce i avisen i Zimbabwe med tilbud om 50 stillinger som TCE Officerer i 3 år. Stillinger til mennesker, der var parate til at gøre en indsats i kampen mod AIDS, og som var indstillet på et liv med strabadser langt fra storbyens luxus og komfort. Der kom 400 ansøgere. 80 af dem blev inviteret til interviews og de første 50 TCE Officerere blev udvalgte og ansatte. Hver TCE Officer fik tildelt et område med 2000 mennesker og fik 2 ugers kursus, før de gik i gang i deres område. Efter de første 3 måneder er status således: Der er blevet besøgt og snakket med 12.000 mennesker. 340 har fået lavet en AIDS-test - og hundredevis ønsker at få lavet en. 700 har meldt sig som frivillige og ønsker at deltage i arbejdet”.

TCE OFFICERERNE BERETTER: RICHARD KWENDA “I TCE mobiliserer vi hvert eneste menneske til at deltage i programmet. Jeg har nu besøgt 380 i mit område og registreret dem”.

ALACK MAHONYIYO “Som en del af TCE organiserer vi de unge om at udgøre en front mod epidemien. På denne skole har jeg en HOPE Klub med 40 medlemmer, som alle er aktivister i TCE. De underviser deres jævnaldrende kammerater om AIDS”.

LEOCARDIA CHIUNJE “Alle mennesker skal have grundig viden om AIDS, så en af mine opgaver er at undervise. Den familie, du ser her på billedet, har jeg allerede givet indtil flere undervisningstimer”.

TCE

OMRÅDE

CASPER MUSARURO “Sikker sex er nødvendig. I Bindura er der nu let og billig adgang til kondomer på apoteker og i en lang række forretninger. Der bliver også delt kondomer ud på klinikkerne. Vi råder mennesker i vores område til at anvende kondomer, og fortæller dem, hvor de kan få dem”.

WWW.HUMANAPEOPLETOPEOPLE .ORG

NOGLE FAKTA O M AIDS ? 53,1 millioner mennesker i verden er blevet smittet med HIV - den virus, der giver AIDS ? 18,8 millioner mennesker er døde ? 34,3 millioner mennesker lever med HIV/AIDS i dag ? 25 millioner mennesker i Afrika syd for Sahara er HIV smittede ? 70 % af alle nye tilfælde gennem det sidste år findes i Afrika syd for Sahara - hvor kun 10 % af verdens befolkning bor ? I 16 lande i Afrika er mere end 10 % af den voksne befolkning smittet med HIV virus ? I 7 lande i Afrika er mellem 20 og 25 % af den voksne befolkning smittet med HIV virus - det er bl.a. Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana og Namibia. I Botswana er tallet 35,8 %. ? Der er i dag 7,8 millioner børn i Afrika, der har mistet en eller begge forældre som følge af AIDS. ? Der fødes hvert år ½ millioner børn med HIV i Afrika ? Der findes ingen helbredelse for AIDS eller vaccination mod AIDS ? Hvert 5. minut bliver et ungt menneske mellem 15 og 24 år smittet i Zimbabwe ? Hvert 7. minut dør der et menneske af AIDS i Zimbabwe ? I Zimbabwe er den gennemsnitlige levealder faldet med 22,2 år til 39 år ? 80 % af befolkningen i Zimbabwe vil aldrig opleve deres 50 års fødselsdag (Kilder: AIDS Epidemic update December 1999 og June 2000: UNAIDS/WHO, World Bank, Ministry of Health and Child Welfare, Zimbabwe/ )

Et program til bekæmpelse af AIDS

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE


TOTAL CONTROL OF THE EPIDEMIC TOTAL KONTROL MED EPIDEMIEN TCE er et program udviklet af HUMANA P EOPLE TO P EOPLE. TCE går ud på at få kontrol med AIDS epidemien i det sydlige Afrika. Her kommer mere om, hvad TCE går ud på. TCE anerkender, at kun mennesker selv kan befri sig fra AIDS. Alle andre kan blot deltage.

De 50 TCE Officerer holder sammen under ledelse af to erfarne ledere og HUMANA P EOPLE TO P EOPLE fra sit HQ i Zimbabwe. De samarbejder med lignende grupper i andre områder. De fører statistik og kontrol med, at de enkelte overholder deres planer, de mødes med hinanden til undervisning og drøftelser, de samarbejder med det lokale sundhedsvæsen og HUMANA P EOPLE TO PEOPLE ’ S HOPE Centre om AIDS-tester, rådgivning og medicin til HIV-positive.

TCE D ISTRIKTET - P ROVINSEN MASHONALAND CENTRAL I ZIMBABWE MED SINE 12 TCE OMRÅDER

AIDS er 100 % fatal AIDS er 100 % forebyggelig

Prisen for aktionen er 100.000 US $ per år - fordelt på 60.000 US $ til lønninger og 40.000 US $ til øvrige udgifter. Det svarer til 1 US $ per person per år. For at befri et land som Zimbabwe, hvor der bor 12 TCE tager systematisk fat med at få kontrol med millioner mennesker, skal der så bruges 120 grupper og AIDS. Et land opdeles i distrikter. Hvert distrikt 12 millioner US $ per år over en periode på 3 år. opdeles i områder. I et område bor der 100.000 mennesker. Et område har en geografisk størrelse Der er meget, der er velkendt stof i TCE strategien. på ca. 20 x 20 km. Noget nyt er, at det er en samlet strategi, der dækker en hel region - nemlig hele det sydlige Afrika. I hvert område ansættes der så 50 lokale TCE Det er også nyt, at der er mange fælles kræfter på globalt Officerer i de 3 år, det tager at befri området. Det plan igang med at gøre deres del af indsatsen mod AIDS, er skolelærere, husmødre, studerende, de ældste og der er bred enighed om, at det er nu, der skal handles. skoleelever. Mennesker, med et stort hjerte for sine medmennesker og som er parate til at gøre en MEN - for der er et MEN - det er helt afgørende at personlig indsats for at bekæmpe AIDS. begribe, - at mennesker i Afrika i det faktiske ikke er i stand til at Hver af de 50 TCE Officerer har så ansvaret for vinde kampen mod AIDS uden de globale kræfters 2.000 mennesker. Til fods eller på cykel tager de deltagelse. rundt til hver eneste af dem. Fortæller om HIV/ - og at de globale kræfter - uanset hvor godhjertede og AIDS, hvordan den spredes, hvordan den fore- ressourcestærke de er, ikke kan vinde kampen mod bygges, hvordan mennesker kan blive testet, hvad AIDS uden den kollektive, organiserede indsats fra de de gør, hvis de er HIV-positive, osv. De laver så en mange mennesker i Afrika. plan sammen med hvert eneste menneske i området for, hvad de hver især skal gøre. Derfor er der ingen tid at spilde. De raske skal tage sig af forældreløse børn, dyrke Vent ikke på nogen donorkonferencer på Hotel Intergrøntsager til syge, passe dem, der er ved at dø, continental. give råd og vejledning til unge, undervise børnene i Spring blot hen til konklusionen: Det er nu! Det er dig! hvordan de undgår smitte, osv. Det er de næste 3 år! De HIV smittede skal passe på sig selv. De skal have medicin, spise sundt og godt, dyrke sport og TCE er gået igang. have et socialt netværk, så de kan leve mange år TCE distrikt nr. 1 er provinsen Mashonaland Central i endnu. De skal på kursus i “Positiv Livsstil”. Zimbabwe. Og område 1 er Bindura. De syge skal plejes og passes, så de får en værdig Det er dette område denne TCE aktion samler ind til at død. financere i 1 år. Hold dig underrettet om TCE og hvordan du kan deltage, Igen og igen kommer TCE Officeren rundt til “sine bidrage eller være frivillig. folk”, indtil alle er oplyste og mobiliseret om at få sygdommen under kontrol. I hvert område organiseres mennesker i nabokomitéer, der kan støtte og hjælpe hinanden. Alle er involveret. Kampen for at befri sig fra AIDS epidemien er en fælles sag. Alle har begravet en næste i en alt for ung alder, set de mange børn uden forældre og al den død, der omgiver hele epidemien. Det inspirerer til handling. Og når TCE grupperne udfører deres arbejde i et område, vokser håbet om resultater og en bedre fremtid. Også dette inspirerer til handling.

HVORNÅR ER TCE OPNÅET I ET OMRÅDE? Definitionen på, hvornår der er opnået total kontrol med epidemien i et område, er: 1. Mennesker er organiseret om at forsvare deres lokalsamfund mod sygdommen: Der er en TCE komité i hvert nabolag og aktivister, der gør en indsats for at stoppe spredningen af AIDS i deres lokalsamfund. 2. Alle mennesker har et gennemgribende kendskab til epidemien: 95% af alle mennesker ved hvordan sygdommen smitter. 95% af alle mennesker kender de basale fakta om HIV, og hvad den gør ved kroppen. 95% af menneskene har det basale kendskab til, hvordan man understøtter sit immunforsvar, og hvordan man holder HIV virus i kroppen nede. 3. De unge mennesker er organiseret om at forhindre spredning af epidemien: Alle skoler i området har HOPE klubber. Alle skoler i området har undervisning om AIDS. 50% af de unge mellem 10-24 er organiseret i klubber, hvor de arbejder under temaet. “Vi er fri fra HIV, og vi yder en indsats for at afhjælpe konsekvenserne af AIDS i vort lokalsamfund”. 4. Der praktiseres sikker sex: Det er let at få fat på kondomer, enten gratis eller meget billigt - overalt i området. 5. Udsatte personer får særlig støtte: Kvinder bliver organiseret og trænet i at beskytte sig selv mod overgreb. Sex-arbejdere er organiseret, trænet og bliver hjulpet med alternative måder at tjene til dagen og vejen. 90 % af alle piger mellem 10 og 19 har fået personlig rådgivning af en trænet kvindelig rådgiver om, hvordan de undgår HIV smitte.

Vi går, vi snakker, vi organiserer, vi fremmer, vi skubber - men frem for alt taler vi med mennesker. Igen og igen - for at få dem til at ændre sex-vaner og dermed være med til at standse udbredelsen af AIDS.

Et program til bekæmpelse af AIDS

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE


TOTAL CONTROL OF THE EPIDEMIC TOTAL KONTROL MED EPIDEMIEN ? Vi er ved at undersøge, hvordan lægestuderende fra USA, Europa og Afrika kan deltage sammen vores sundhedspersonale et år. De kunne få mange erfaringer og samtidig gøre et nødvendigt og nyttigt stykke arbejde. ? Vi er i gang med er at udvikle en database, der kan hjælpe os med at holde styr på de mange data, der skal samles, organiseres og analyseres. I en aktion som TCE, hvor alle deltager, er det helt afgørende at alle også ved, hvad der foregår og kan følge med i det hele. ? Vi er også ved at udvikle et simpelt redskab til det TCE Officer Johani Tirivanhu har enkelte menneske, for hvordan man selv kan se sin snakket med 420 mennesker. egen fremgang frem mod total kontrol over epidemien. Der er stadig meget at udvikle. Det gør vi sideløbende M EMORY ZENGENENE med, at vi gennemfører TCE her i det første TCE Arbejdet som TCE Officer kræver 100% engageområde i Bindura, Zimbabwe”. ment. Man skal kunne arbejde selvstændig og være indstillet på lidt af hvert. Man skal være fleksibel CHOROSI NYAKUPINDA og kunne takle uforudsete situationer. “AIDS er en sygdom, der slår mennesker ihjel. Mange Jeg har opdaget, at det er godt selv at have fået kender til sygdommen fra medierne, men det er ikke lavet en AIDS-test. Jeg har fået taget en, og det nok. Der skal helt praktiske demonstationer til, for at betyder, at jeg i detaljer kan fortælle, hvordan det de fatter alvoren. Jeg kan se, at mange mennesker bliver foregår på klinikken. Så er det lettere at mobilisere smittet, simpelt hen fordi de er uvidende. andre. Jeg mener, at alle skal have en AIDS-test - unge og Jeg har besøgt 286 mennesker i mit område og gamle og alle dem midt imellem. Det skal være frivilligt mobiliseret 5 frivillige. Jeg håber, at efterhånden og ikke under tvang. Men ofte er det ikke viljen, der som jeg kommer på genvisit, vil flere deltage som HUMANA P EOPLE TO P EOPLE påregner 3 år til at få mangler hos mennesker - det er helt praktiske ting. Tag frivillige, at vi får opbygget et godt samarbejde og kontrol med AIDS i ét område. Derefter tager det f.eks. mange landarbejdere. De har så få penge, at der at mange vil komme til HOPE Centeret og få taget 10-15 år at rette op på de mange konsekvenser i forvejen knap nok er til dagen og vejen. De har ikke en AIDS test. epidemien har haft for udviklingen i området. penge til transport hen til klinikken. Så jeg er ved at Det sker, at mennesker ikke ønsker at snakke med undersøge, hvordan vi kan organisere dette fælles. Det os. De tror, vi er nogle af de mange prædikanter, er vigtigt at både mand og kone bliver testet. Vi arbejder der kommer rundt på landet, så de lukker døren. også sammen med de hvide farmere om at organisere Men når de så har hørt fra deres nabo, hvem vi er, mobile AIDS-test, der kan komme til en farm og teste kommer de selv hen og vil gerne snakke. alle. Mange mennesker vil gerne have mere at vide og beder om materialer. Nogle kvinder bad os sørge På den korte tid, jeg har lavet TCE arbejde i mit område, for at komme på arbejdspladserne og snakke med kan jeg allerede se den betydning TCE programmet har deres mænd. for mennesker og deres liv. Det mobiliserer nye kræfter Det sker at mennesker bebrejder hinanden at AIDS i mennesker. Nogen, der gerne vil vide mere. Nogen, spredes - så må jeg holde fast i, at det ikke er der har hørt noget og kommer med forslag til, hvordan tiden for bebrejdelser mod hinanden, men for at vi kan gøre. Mange, der er glade for at lære noget nyt holde sammen med hinanden om at gøre noget PROJEKTLEDER FOR HOPE OG TCE, PROJEKTLEDER FOR HOPE O G om sygdommen, og hvordan den forhindres. ved det. DZERE FORTÆLLER: På mine ture rundt i mit område har jeg opdaget Nogle har sagt, at de ikke havde råd til at betale TCE, BBOB O B D ZERE FORTÆLLER: vigtigheden af at opbygge et godt “Hjemmepleje- for en AIDS-test. Så har jeg været med til at “Det, vi arbejder med lige nu, er: ? At alle mennesker får adgang til AIDS-test. Vi system”. Der er mange mennesker, der lider en frygtelig organisere måder, de kan tjene lidt ekstra på, ved opfatter det som afgørende, at mennesker selv død, isoleret fra familie og slægtninge. Det er et program, at starte småprojekter som f.eks. dyrkning af har kontrol med sit helbred, og når vi skal der skal organiseres af HOPE frivillige, HOPE klubberne grøntsager. Det er også et godt eksempel at vise andre i området. standse AIDS, er det nødvendigt at vide, hvad og Nabokomitéerne“. vi har med at gøre, så de smittede kan komme i behandling og leve et godt og sundt liv som SUSAN KAMANGA HIV positive. Og så de ikke smittede kan lære, ..er medlem af en “Positiv Livsstil” klub. hvordan de forbliver HIV-negative. “Som et menneske med HIV skal jeg passe særligt ? At alle HIV-positive får behandling, der kan hæmme udviklingen af AIDS og styrke deres meget på at spise rigtige og leve sundt. Det lærer vi i klubben. Jeg deltager også som aktiv i at undervise immunforsvar. andre om AIDS.” ? At alle mennesker får adgang til omsorgsfuld og lindrende pleje. 6. Sundhedsinstitutionerne er veludstyrede og organiserede: Alle klinikkerne i området har en professionel holdning til at behandle kønssygdomme. Alle klinikker i området har lagre af medicin til at behandle kønssygdomme. Alle klinikker i området har personale, der er udstyret med viden, holdninger og pararthed til at hjælpe mennesker, som lever med HIV. Alle klinikker i området har medicin på lager, som kan behandle opportunistiske infektioner. Alle klinikker har kendskab til og træning i at rådgive HIV smittede mødre om, hvordan de kan reducere risikoen for at smitte barnet. 7. Lokalsamfundet er organiseret om at takle følgerne af epidemien: Mennesker som er HIV-positive modtager viden og redskaber til at leve et længere og sundere liv. Alle syge mennesker modtager behandling. Alle børn får omsorg og støtte. Alle forældreløse gennemfører grundskolen. 8. Området er organiseret om at forøge sin indkomst: Gennem øget produktion. Gennem træning og forbedrede teknikker. Gennem investering.

Et program til bekæmpelse af AIDS

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE


TOTAL CONTROL OF THE EPIDEMIC TOTAL KONTROL MED EPIDEMIEN grupper, der spreder oplysning og deltager i konferencer på nationalt og internationalt plan. HOPE med sin base, sine ansatte og sine faciliteter er et vigtig back-up for TCE arbejdet i et område.

OM HUMANA PEOPLE TO PEOPLE HUMANA P EOPLE TO P EOPLE er en sammenslutning af 26 nationale foreninger, heraf 8 fra lande i Afrika. HUMANA P EOPLE TO P EOPLE’ S medlemmer driver over 150 projekter med det formål at skabe udvikling og bygge bro over den voksende afgrund mellem rige og fattige i verden. De medlemmer, der kommer fra den rige del af verden driver projekter med det formål at skaffe penge til udviklingsarbejde, hovedsageligt gennem indsamling og salg af brugt tøj. Denne indsats forslår dog langt fra til at dække behovet. Der er brug for at mange flere lægger både penge og kræfter sammen og bidrager til den humanitære indsats - som partnere, donorer, frivillige, Development Instructors,.... eller som køber af denne TCE avis. De medlemmer, der kommer fra den fattige del af verden driver udviklingsprojekter indenfor en lang række områder: skoler for børn, fagskoler for unge, lærerseminarier, børnehjælpsprojekter, sundhedsarbejde, flygtningehjælp, landbrug og plantagedrift, produktion, træplantning og miljøbeskyttelse, HOPE og TCE. Et fælles træk for alle udviklingsprojekter er, at de bygger på “hjælp-til-selvhjælp” principper og lægger stor vægt på at mobilisere og uddanne mennesker. Projekterne i Afrika involverer direkte over ½ mill. mennesker. HUMANA P EOPLE TO P EOPLE har haft projekter i Afrika siden 1979 og er en både erfaren og respekteret hjælpeorganisation. Organisationen har sit hovedkvarter på Murgwi Estate i Zimbabwe.

Et HUMANA PEOPLE TO PEOPLE HOPE Center

OM HOPE HOPE betyder HÅB. HOPE blev udviklet i 1996 af HUMANA P EOPLE TO P EOPLE i kampen mod AIDS. HOPE er en vigtig støtte for hele TCE arbejdet. HOPE er organiseret med et HOPE Center og en række HOPE stationer spredt rundt om centeret. Et professionelt team af HOPE ansatte står i spidsen for en stor gruppe frivillige fra hele området, der deltager i mangfoldige aktiviteter, for at bekæmpe AIDS fra mange forskellige vinkler på een gang. HOPE Centeret har et sundhedspersonale ansat og kan tilbyde rådgivning og AIDS-tests. Der afholdes kurser i “Positiv Livsstil”. Frivillige kommer på kursus med henblik på selv at organisere HOPE klubber i området , at undervise børn, unge og voksne i, hvordan de undgår AIDS eller behandler HIV smitte. Der er programmer for at tage sig af alle de forældreløse børn i området: sørge for de får mad, kærlighed og kommer i skole. Der er besøgsgrupper, der tager hjem til AIDS-syge mennesker og passer og plejer dem. Der er informations-

Undervisning af kvinder om AIDS på et HOPE Center

Forældreløse børn hjælpes med skolegang, mad og småproduktioner at dyrke grøntsager og at holde høns.

INTERNATIONALT SOMMERKURSUS 2000 af Lars Peter Pendrup, medarrangør af Internationalt Sommerkursus I en årrække har det været en tradition for en række skoler i Danmark at bruge en uge i starten af det nye skoleår på et Internationalt Sommerkursus. Jeg opfatter det som alment menneskeligt at yde en solidarisk humanitær indsats til fordel for vore medmennesker fra andre dele af verden, hvor der er behov. Det er også afgørende at have på et skoleprogram. Man kan ikke se sin nabos hus brænde ned til grunden, uden at komme med sin spand fyldt med vand! Tidligere år har elever og lærere fra skoler i Danmark bl.a. samlet ind til gadebørn i Mozambique og et

HOPE Center i Zambia. I år er det så indsamling til kampen mod AIDS i Zimbabwe. I løbet af skoleåret 2000/2001 er målet at samle 800.000 kr ind, som er det TCE koster i et år. Det tager tre år at få kontrol med AIDS i et område med 100.000 mennesker. Vores bidrag skal financere det andet år af TCE i Bindura, som er det første TCE område. Internationalt Sommerkursus betyder, at vi får sat både tilværelsen og resten af skoleåret i perspektiv. Vi er utrolig glade for at samarbejde med HUMANA P EOPLE TO P EOPLE om denne aktion. Vi kan deltage i en uge - ja i en enkelt dag, og det vi gør, får stor betydning, for mange mennesker, fordi det lægges med mange andre menneskers indsats. Og så er der noget ved det. Internationalt Sommerkursus er en uge med undervisning, indsamling og kultur. Det er deltagelse i noget, der er større end een selv. Det er en indsats for det gode. Det er en uge med nye udfordringer og og fuld af gode og lærerige oplevelser. Det gør godt, at gøre godt. Se Internationalt Sommerkursus website: www.tvindspring.dk/isk

HVORDAN KAN DU DELTAGE? Indsamlingen til TCE foregår gennem hele skoleåret 2000/2001. Det foregår i ugen den 21. - 27. august og på følgende tre dage i løbet af skoleåret: Den 1. december 2000. Den 29. marts 2001. Den 6. juni 2001. Hvis du ønsker at deltage - alene eller sammen med din klasse, din spejderpatrulje, din fodboldklub, dine kollegaer på arbejdspladsen, dine naboer.... ja, så er du mere end velkommen. Bare henvend dig, så får du hjælp til undervisningsmaterialer, indsamlingsvejledninger, tilladelser, praktisk organisering, m.m.

HENVENDELSE Lars Peter Pendrup Den Internationale Efterskole i Helsingør Ndr. Strandvej 95, 3300 Hellebæk

Tel 28 40 88 91

Et program til bekæmpelse af AIDS

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

Tce%20avis%202000%20nr%201  

http://www.uff.dk/index.php/files/129/TCE-%20og%20HOPE-aviser/49/TCE%20AVIS%202000%20nr%201.pdf

Tce%20avis%202000%20nr%201  

http://www.uff.dk/index.php/files/129/TCE-%20og%20HOPE-aviser/49/TCE%20AVIS%202000%20nr%201.pdf

Advertisement