Page 1

EMPRESA I INICITIVA EMPRENEDORA

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

QUÈ ÉS AIXÒ DE L’ECONOMIA SOCIAL? ABRIL 2010

PRESENTACIÓ

TEMPS ESTIMAT .

15 minuts per explicar la forma de dur a terme l’activitat. Treball de l’alumne fora de l’horari lectiu per ferla. MITJANS NECESSÀRIS

Paper, bolígraf i ordinador per passar a net el treball OBJECTIUS.





Promoure l’interés per noves formes d’empreses com a alternatives a les d’economia capitalista tradicional. Conéixer els principals trets d’una forma d’empresa d’economia social.

L’ECONOMIA SOCIAL DESIGNA UNA PART DE LA REALITAT SOCIAL DIFERENCIADA TANT DE L ’ À M B I T D E L’ECONOMIADEL SECTOR P Ú B L I C C O M D E L’ECONOMIA PRIVADA CAPITALISTA.

L’economia social es refereix al conjunt d’organitzacions de productors, consumidors, estalviadors, treballadors, etc. que actuen sota els principis de participació democràtica de les decisions, autonomia de la gestió i primacia del d'ésser humà per sobre del capital. En conseqüència es tracta d’una forma peculiar de fer empresa. La Confederació Espanyola d’Economia Social ha definit aquest tipus d’empreses com “qualsevol forma empresarial que integri totes les novetats organitzatives i les seves corresponents figures jurídiques, sorgides com a resposta a les diverses necessitats de cohesió social”. Per tant podem dir que l’economia social és una forma diferent de produir treball i riquesa

DESENVOLUPAMENT DE TREBALL

L’ALUMNE CONTESTARÀ A PARTIR DEL SUGGERIMENT DEL TÍTOL DE L’ACTIVITAT A LES QÜESTIONS SEGÜENTS: 1– QUÈ ÉS L’ECONOMIA SOCIAL. 2—QUIN TIPUS D’EMPRESES FORMEN PART DE L’ECONOMIA SOCIAL. 3—ESCULL UNA FORMA DE LES ANTERIORS I ANALITZA LES SEVES CARACTERÍSTIQUES: LEGISLACIÓ, CAPITAL, SOCIS, OBJECTIUS…. 4—QUIN ÉS EL PES DE L’ACTIVITAT DE LES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL AL NOSTRE PAÍS. 5—IDENTIFICAR UNA EMPRESA D’ÉXIT QUE FORMI PART DEL SECTOR DE L’ECONOIA SOCIAL. EXPLICA ELS SEUS TRETS MÉS DESTACABLES. EXTENSIÓ MÀXIMA DEL TREBALL 10 FOLIS. CALDRÀ CITAR LES FONS D’INFORMACIÓ CONSULTADES. ALGUNES WEBS: CEPES (CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL EXPANYOL D’ECONOMIA SOCIAL) OBSERVATORI ESPANYOL D’ECONOMIA SOCIAL.

economia social  

activitat economia social