Page 1

Activitat amb la premsa. Comunicació interna a l’empresa  1 

Activitat amb la premsa: Comunicació interna a  l’empresa  Manuel Ortega Moreno 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT/TEMPS APROXIMAT (30 minuts de treball a l’aula. 60 minuts de treball per l’alumne) 1 –  Fer  servir  la  premsa  com  a  eina  de  coneixement  i  comprensió  de  la  realitat  relacionada amb els continguts de l’àrea.  2 – Conèixer les forma de comunicació a l’empresa i la seva importància.  3  –  Aprofundir  en  el  coneixement  de  la  comunicació  interna  a  l’empresa,  la  seva  importància i els seus efectes. . DINÀMICA DE L’ACTIVITAT.  Material necessari: Cal l’article de premsa: Comunicació íntima y preventiva en  la empresa. Aparegut a l’edició del diari EL PAIS. 23 de juliol de 2010.    Dinàmica: L’activitat la podem iniciar amb una lectura col.lectiva de l’article per  poder  aclarir  els  eventuals  dubtes  que  puguin  sortir;  malgrat  que  haurem  de  tenir present, en el comentaris que realitzem, no revelar part de les respostes a  les preguntes que més endavant es plantegen.  Al final de les qüestions s’inclouen una relació d’enllaços amb materials relatius  al  contingut  de  l’activitat,  que  poden  servir  per  ampliar  la  informació  de  l’alumne en relació al tema. També poden servir com a fonts d’informació per  respondre a les preguntes.     Qüestions:  El  resultat  final  del  treball  de  l’alumne  que  haurà  de  lliurar  al  professor són les respostes a les qüestions següents:       

Santillana Profesional

 


Activitat amb la premsa. Comunicació interna a l’empresa  2  1 – Què és la comunicació interna a l’empresa i de quins tipus.  2  –  Quines  són  les  funcions  i  efectes  que  assigna  l’autor  a  la  comunicació  interna a l’empresa.  3  –  L’autor  opina  sobre  determinades  formes  de  comunicació  a  l’empresa.  Quines són les crítiques que realitza?. Quina és la teva opinió al respecte.    És necessari indicar la bibliografia consultada i les fonts d’informació.   

Hem trobat a la xarxa els enllaços següents que et poden servir per aprofundir sobre el tema i troba resposta a les preguntes.

http://ioc.xtec.cat/intranet/documents/web/creativecommons/SEC/C1/SEC_C 1UD2.pdf (document del IOC  http://www.unav.es/noticias/opinion/op020105.html (article a la Universitat  de Navarra)  http://dugi‐doc.udg.edu/html/10256/857/tema12.pdf (document de la  Universitat de Girona)       

 

2

Santillana Profesional

 

comunicació intern a l'empresa  

activitat: comunicació interna a l'empresa