Page 1

Activitat: Brainstorming dels factors de riscos laborals  1 

Activitat: Brainstorming dels factors de riscos  laborals.  Manuel Ortega Moreno. Octubre 2012. 

ADVERTIMENT PREVI. La tècnica del Brainstorming (pluja d'idees) és una eina de treball en grup que facilita el sorgiment d'idees sobre un tema o problema determinat. La present activitat adapta aquesta tècnica per treballar entorn del concepte de factors de risc i la seva classificació per grups. No és necessari que l'alumne conegui la tècnica doncs el professor guiarà l'activitat aplicant la dinàmica descrita més endavant. El moment per realitzar-la serà decidit pel professor en funció del plantejament i desenvolupament de la seva programació, encara que pot plantejar-se en el moment de la introducció del concepte de condició de treball i factors de risc que es deriven de les mateixes. Podem trobar informació sobre la tècnica del *Brainstorming a la següent dirigeix web: http://www.santillanafol.es/ca/node/338 OBJECTIU DE L'ACTIVITAT. 1 - Reconèixer les situacions de risc en el treball. 2 - Identificar les situacions de risc en el treball segons l'origen que les provoca. 3 - Classificar els factors de reg en grups.

Santillana Professional


Activitat: Brainstorming dels factors de riscos laborals  2  DINÀMICA DE L'ACTIVITAT. 

Agrupament: L'activitat ha de desenvolupar en el grup classe.

Material necessari: - Una pissarra. - Un paquet de post-its.

Dinàmica:

Introduint l'activitat. D'acord amb el disseny curricular del mòdul de Formació i Orientació Laboral el mateix ha de desenvolupar una part dels continguts i orientar els seus resultats de l'aprenentatge a la Prevenció de Riscos Laborals. Entre els criteris d'avaluació trobem: " S'han classificat els factors de risc en l'activitat i els danys derivats dels mateixos. S'han identificat les situacions de risc més habituals en els entorns de treball."

En conseqüència l'execució de l'activitat se situarà en el moment d'iniciar els factors de risc derivats de les condicions de treball. El professor realitzarà una reflexió sobre la importància de la identificació dels factors de risc perquè pugui ser evitades les seves eventuals conseqüències. També oferirà la definició de "condició de treball" i de "factor de risc". Desenvolupament. - Una vegada realitzada la introducció anterior explicarem que a partir de les definicions donades cada alumne pensi en diferents factors de risc que pot manifestar-se en el treball. - Lliurarem dos post-its per alumne i demanarem que escriguin els factors en els quals han pensat. - Després de donar temps suficient perquè pensin i escriguin, recollim els post-*its, els llegirem en veu alta i els anirem pegant en la pissarra establint els diferents grups: Derivats de les condicions de seguretat, Derivats de les condicions ambientals i Derivats de la càrrega i organització del treball.

2

Santillana Professional


Activitat: Brainstorming dels factors de riscos laborals  3   

3

Finalització. - Observarem si amb les aportacions realitzades queda complet el "quadre" de classificació dels factors de risc. - En el cas que a partir de les aportacions realitzades no quedin completes totes els factors el professor ho completarà. Per tant el resultat final serà un "quadre" resumeixen la classificació dels factors de risc agrupats segons el seu origen.

Santillana Professional

Brainstorming dels factors de riscos laborals  

Activitat: brainstorming dels factors de riscos laborals