Issuu on Google+

‫שיבת ציון ‪ ,83‬חיפה‬ ‫גג לחייל המשוחרר‬ ‫‪210‬‬

‫‪ARCHITECT‬‬ ‫‪S.J. MASDALANI 1934‬‬

‫המחלקה לארכיטקטורה ויצ“ו חיפה‬ ‫קורס תיעוד מבנים והבעה גרפית‬

‫יהלי קפל‪ ,‬מור שטרוזנברג‪ ,‬איתמר נייגר‬

‫‪200‬‬

‫גודל כללי‪:‬‬ ‫‪ 1180X840‬גליון ‪A0‬‬תיעוד מבנים