Page 1

kom langs op

17 juni of kijk op morslint.wordpress.com

MORSLINT

Denk, ontwerp en bouw mee aan een nieuwe wandelroute door de Hoge Mors


POPMA & TER STEEGE


ACHTERGROND


ONTSTAAN VAN IDEE


ROUTE DOOR WIJK


KERNGROEP


UITBREIDING MEDEWERKING


Bewonerscommissies

VVE’s

IN CONTACT


Bewonerscommissies

VVE’s

DOEL = BREDE MORSLINT CLUB


WAT het Morslint is HOE dit plan te ontwikkelen WAAROM dit initiatief en waarom wij hopen dat u betrokken wil worden

PROGRAMMA


EEN ROUTE


ROUTE = VERBINDING TUSSEN PLEKKEN


ROUTE = HERKENBARE WEG DOOR AANGENAME OMGEVING


ROUTE = DRAGER VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN


ROUTE = DRAGER VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN


ROUTE = DRAGER VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN


HET MORSLINT


WANDELROUTE DOOR HOGE MORS


MORSLINT = VERBINDING


MORSLINT = OMGEVING


MORSLINT = DRAGER VOOR ONTWIKKELING


HET KINDLINT


KINDLINT SPAARNDAMMERBUURT


KINDLINT = VERBINDING


MORSLINT = OMGEVING


MORSLINT = DRAGER VOOR ONTWIKKELING


UITGANGSPUNT = KWETSBARE BEWONERS


HOE KAN HET MORSLINT ONTSTAAN




GROEIMODEL


Bewoners Ondernemers Verenigingen Instellingen

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

Wijklint Hoge Mors CREATIEPARTNERS BUNDELING VAN KENNIS EN KRACHTEN


April 2013

Maart 2013 1.2. Definiering

Tussenfase 1

- samenstellen van kerngroep - aangescherpen projectvoorstel

- samenkomst kerngroep - afspraken deelname

- opzetten online platform - opzetten presentatie - opzetten werksessies

2.0. Presentatie

2.1. Werksessie 1

2.2. Werksessie 2

2.3. Werksessie 3

2.4. Definiering

Tussenfase 2

- uitnodigen creatiepartners - presentatie aan creatiepartners - vorming werkgroep

- benoemen diverse belangen - vaststellen ankerpunten - vaststellen route

- benoemen knelpunten - benoemen kansen - benoemen eigenaren - benoemen mogelijkheden

- stellen haalbaarheid - stellen prioriteiten - stellen verantwoordelijkheden

- afspraken eerste projecten - afspraken vervolgproces - verdeling taken

- lobby - fondsenwerving - vergunning aanvragen - opzetten Lint-Vereniging

P1: aanduiding route

P2: aanpak knelpunten

P3: deelproject A

P4: deelproject B

P5: deelproject C

etc.

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

Juni 2013

Juli 2013

1.1. Voorgesprekken

- projectvoorstel

Mei 2013

1. INITIATIEF 2. PLAN 3. UITWERKING

1.0. Initiatief

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

DRIE FASES

Wijklint Hoge Mors PROCES


April 2013

Maart 2013 1.2. Definiering

Tussenfase 1

- samenstellen van kerngroep - aangescherpen projectvoorstel

- samenkomst kerngroep - afspraken deelname

- opzetten online platform - opzetten presentatie - opzetten werksessies

2.0. Presentatie

2.1. Werksessie 1

2.2. Werksessie 2

2.3. Werksessie 3

2.4. Definiering

Tussenfase 2

- uitnodigen creatiepartners - presentatie aan creatiepartners - vorming werkgroep

- benoemen diverse belangen - vaststellen ankerpunten - vaststellen route

- benoemen knelpunten - benoemen kansen - benoemen eigenaren - benoemen mogelijkheden

- stellen haalbaarheid - stellen prioriteiten - stellen verantwoordelijkheden

- afspraken eerste projecten - afspraken vervolgproces - verdeling taken

- lobby - fondsenwerving - vergunning aanvragen - opzetten Lint-Vereniging

P1: aanduiding route

P2: aanpak knelpunten

P3: deelproject A

P4: deelproject B

P5: deelproject C

etc.

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

Juni 2013

Juli 2013

1.1. Voorgesprekken

- projectvoorstel

Mei 2013

1. INITIATIEF 2. PLAN 3. UITWERKING

1.0. Initiatief

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

EERSTE FASE BEHAALD Wijklint Hoge Mors PROCES


KERNGROEP


April 2013

Maart 2013 1.2. Definiering

Tussenfase 1

- samenstellen van kerngroep - aangescherpen projectvoorstel

- samenkomst kerngroep - afspraken deelname

- opzetten online platform - opzetten presentatie - opzetten werksessies

2.0. Presentatie

2.1. Werksessie 1

2.2. Werksessie 2

2.3. Werksessie 3

2.4. Definiering

Tussenfase 2

- uitnodigen creatiepartners - presentatie aan creatiepartners - vorming werkgroep

- benoemen diverse belangen - vaststellen ankerpunten - vaststellen route

- benoemen knelpunten - benoemen kansen - benoemen eigenaren - benoemen mogelijkheden

- stellen haalbaarheid - stellen prioriteiten - stellen verantwoordelijkheden

- afspraken eerste projecten - afspraken vervolgproces - verdeling taken

- lobby - fondsenwerving - vergunning aanvragen - opzetten Lint-Vereniging

P1: aanduiding route

P2: aanpak knelpunten

P3: deelproject A

P4: deelproject B

P5: deelproject C

etc.

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

Juni 2013

Juli 2013

1.1. Voorgesprekken

- projectvoorstel

Mei 2013

1. INITIATIEF 2. PLAN 3. UITWERKING

1.0. Initiatief

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

TWEEDE FASE Wijklint Hoge Mors PROCES


Bewonerscommissies

VVE’s

PLANVORMING


ROND DE TAFEL, RONDES DOOR WIJK


TONEN EN DELEN VAN IDEEEN


April 2013

Maart 2013 1.2. Definiering

Tussenfase 1

- samenstellen van kerngroep - aangescherpen projectvoorstel

- samenkomst kerngroep - afspraken deelname

- opzetten online platform - opzetten presentatie - opzetten werksessies

2.0. Presentatie

2.1. Werksessie 1

2.2. Werksessie 2

2.3. Werksessie 3

2.4. Definiering

Tussenfase 2

- uitnodigen creatiepartners - presentatie aan creatiepartners - vorming werkgroep

- benoemen diverse belangen - vaststellen ankerpunten - vaststellen route

- benoemen knelpunten - benoemen kansen - benoemen eigenaren - benoemen mogelijkheden

- stellen haalbaarheid - stellen prioriteiten - stellen verantwoordelijkheden

- afspraken eerste projecten - afspraken vervolgproces - verdeling taken

- lobby - fondsenwerving - vergunning aanvragen - opzetten Lint-Vereniging

P1: aanduiding route

P2: aanpak knelpunten

P3: deelproject A

P4: deelproject B

P5: deelproject C

etc.

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

Juni 2013

Juli 2013

1.1. Voorgesprekken

- projectvoorstel

Mei 2013

1. INITIATIEF 2. PLAN 3. UITWERKING

1.0. Initiatief

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

DERDE FASE

Wijklint Hoge Mors PROCES


GEZAMENLIJK TE BEPALEN


Wijklint Hoge Mors

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

HET GEBIED Wijk


Wijklint Hoge Mors

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

DE ANKERPUNTEN Ankerpunten


MOGELIJK ANKERPUNT


MOGELIJK ANKERPUNT


Wijklint Hoge Mors

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

DE ROUTE Route


MOGELIJKE ROUTE


MOGELIJKE ROUTE


MOGELIJKE ROUTE


MOGELIJKE ROUTE


architectenbureau POPMA & TER STEEGE

Wijklint Hoge Mors Knelpunten

DE KNELPUNTEN


MOGELIJK KNELPUNT


MOGELIJK KNELPUNT


architectenbureau POPMA & TER STEEGE

Wijklint Hoge Mors Kansen

DE KANSEN


VOORBEELD VAN KANS = DENKSPORT NAAR BUITEN


VOORBEELD VAN KANS = BENUTTEN RUIMTE


AANWEZIGE KANSEN BENUTTEN


April 2013

Maart 2013 1.2. Definiering

Tussenfase 1

- samenstellen van kerngroep - aangescherpen projectvoorstel

- samenkomst kerngroep - afspraken deelname

- opzetten online platform - opzetten presentatie - opzetten werksessies

2.0. Presentatie

2.1. Werksessie 1

2.2. Werksessie 2

2.3. Werksessie 3

2.4. Definiering

Tussenfase 2

- uitnodigen creatiepartners - presentatie aan creatiepartners - vorming werkgroep

- benoemen diverse belangen - vaststellen ankerpunten - vaststellen route

- benoemen knelpunten - benoemen kansen - benoemen eigenaren - benoemen mogelijkheden

- stellen haalbaarheid - stellen prioriteiten - stellen verantwoordelijkheden

- afspraken eerste projecten - afspraken vervolgproces - verdeling taken

- lobby - fondsenwerving - vergunning aanvragen - opzetten Lint-Vereniging

P1: aanduiding route

P2: aanpak knelpunten

P3: deelproject A

P4: deelproject B

P5: deelproject C

etc.

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

Juni 2013

Juli 2013

1.1. Voorgesprekken

- projectvoorstel

Mei 2013

1. INITIATIEF 2. PLAN 3. UITWERKING

1.0. Initiatief

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

DERDE FASE

Wijklint Hoge Mors PROCES


3. UITWE

P1:P1: aanduiding route P2:P2: aanpak knelpunten P3:P3: deelproject A A A P4:P4 de P1: aanduiding aanduiding route route P2: aanpak aanpak knelpunten knelpunten P3: deelproject deelproject - ontwerp - ontwerp - ontwerp - afstemming - afstemming - afstemming - uitwerking - uitwerking - uitwerking - uitvoering - uitvoering - uitvoering - beheer - beheer - beheer

- ontwerp - ontwerp - ontwerp - afstemming - afstemming - afstemming - uitwerking - uitwerking - uitwerking - uitvoering - uitvoering - uitvoering - beheer - beheer - beheer

- ontwerp - ontwerp - ontwerp - afstemming - afstemming - afstemming - uitwerking - uitwerking - uitwerking - uitvoering - uitvoering - uitvoering - beheer - beheer - beheer

- ontwerp - on - afstemm - afs - uitwerki - uitw - uitvoeri - uitv - beheer - be

POPMA &POPMA TER STEEGE enbureau eau POPMA & TER & STEEGE TER STEEGE

DEELPROJECTEN


WAAROM


SAMENHANG


WANNEER


April 2013

Maart 2013 1.2. Definiering

Tussenfase 1

- samenstellen van kerngroep - aangescherpen projectvoorstel

- samenkomst kerngroep - afspraken deelname

- opzetten online platform - opzetten presentatie - opzetten werksessies

2.0. Presentatie

2.1. Werksessie 1

2.2. Werksessie 2

2.3. Werksessie 3

2.4. Definiering

Tussenfase 2

- uitnodigen creatiepartners - presentatie aan creatiepartners - vorming werkgroep

- benoemen diverse belangen - vaststellen ankerpunten - vaststellen route

- benoemen knelpunten - benoemen kansen - benoemen eigenaren - benoemen mogelijkheden

- stellen haalbaarheid - stellen prioriteiten - stellen verantwoordelijkheden

- afspraken eerste projecten - afspraken vervolgproces - verdeling taken

- lobby - fondsenwerving - vergunning aanvragen - opzetten Lint-Vereniging

Juni 2013

Juli 2013

1.1. Voorgesprekken

- projectvoorstel

Mei 2013

1. INITIATIEF 2. PLAN 3. UITWERKING

1.0. Initiatief

17 juni

8 juli

9 sep.

23 sep. oktober

P1: aanduiding route

P2: aanpak knelpunten

P3: deelproject A

P4: deelproject B

P5: deelproject C

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

- ontwerp - afstemming - uitwerking - uitvoering - beheer

architectenbureau POPMA & TER STEEGE

etc.

PLANNING

Wijklint Hoge Mors PROCES


VRAGEN, OPMERKINGEN, VOORSTELLEN, IDEEEN?

Morslint presentatie bewoners 17 juli  
Morslint presentatie bewoners 17 juli  
Advertisement