Page 1

het is groen, het is intelligent‌


...en het is geldbesparend

de PowerRouter, een revolutie in energievoorziening We leven in een snelveranderende wereld waarin enerzijds de energieprijzen gestaag stijgen, terwijl anderzijds de energielevering steeds onbetrouwbaarder wordt. We hebben nagenoeg geen controle meer over onze traditionele energiebronnen. We hebben overal stroom voor nodig en kunnen daarin talloze keuzes maken. Als we eenmaal een keuze gemaakt hebben, zijn we echter wel volledig afhankelijk van ĂŠĂŠn en dezelfde energiebron. Daarom moeten we onze aandacht verleggen naar duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. En dat hoeft niet langer alleen een toekomstdroom te zijn: we kunnen onze eigen energie voortaan helemaal zelf regelen, waar en op welk moment dan ook. Nu direct.


de PowerRouter is meer dan alleen een omvormer

De PowerRouter zet zonne-energie om en levert de stroom waar deze nodig is, wanneer deze nodig is. Energie opslaan, gebruiken of terugleveren aan het net. Onafhankelijk worden van energiemaatschappijen. U kunt zelf stroom opwekken, geld besparen of zelfs geld verdienen. U kunt de PowerRouter op elke energiebron aansluiten en zelf regelen waar en wanneer u de energie wilt gaan gebruiken. Ongeacht of de energie van zonnepanelen, accu’s of uit het net komt: met de PowerRouter kunt u de zelf opgewekte energie optimaliseren, volgen en beheren.


het is groen… en anders De PowerRouter is meer dan alleen een

Geen systeem is zo gemakkelijk te installeren als de PowerRouter. Dat is

omvormer. Het is een volledig geïntegreerd

niet alleen interessant voor de installateur, maar het bespaart u ook tijd, geld

energiebeheersysteem. En dat is precies

en ruimte.

waarin we ons van de concurrentie onderscheiden: we hebben eerst goed over alle

Een van de meest opvallende eigenschappen van de PowerRouter is dat deze

opties nagedacht, en vervolgens een alles-

op het internet aangesloten kan worden. Dit is volledig geïntegreerd en kost

in-één-systeem gecreëerd dat flexibel genoeg

u niets extra. Via myPowerRouter.com kunt u uw systeem online waar dan

is om elke verandering in de toekomst aan

ook en wanneer dan ook volgen en beheren. U kunt vanaf elke computer of

te kunnen. Onderdelen toevoegen met de

mobiele telefoon inloggen voor gedetailleerde informatie van uw PowerRouter,

“connect and grow”-optie, functies uitbreiden

zoals opbrengst, energiebalans en zonnerendement. Als u een dealer of instal-

en zelfs instellingen wijzigen wanneer eisen

lateur bent, kunt u de actuele status van het systeem volgen, nieuwe firmware

of regelgeving gewijzigd worden.

installeren en op afstand updates downloaden en installeren. Hiermee worden onnodige onderhoudswerkzaamheden vermeden en bespaart u tijd en geld.

Dat is allemaal mogelijk met de PowerRouter: you’re in charge.


het is groen‌ en het is de toekomst De PowerRouter is een volledig betrouwbaar energiesysteem. Tegelijkertijd is het systeem uiterst flexibel en is het toegankelijk voor elke uitbreiding of wijziging die u in de toekomst wilt aanbrengen, bijvoorbeeld vanwege veranderende energieprijzen of wijzigingen in de wettelijke normen. De PowerRouter maakt dat allemaal zeer eenvoudig. De PowerRouter is een duurzaam systeem, waarmee u een bijdrage kunt leveren aan het echt verbeteren van deze wereld. U wekt zelf uw energie op voor de voor u meest geschikte toepassing. Wanneer u wilt, waar u wilt. Hernieuwbare energie ligt aan de basis van de PowerRouter-filosofie. De PowerRouter kan u helpen om geld te besparen op de alsmaar stijgende energieprijzen. Zonne-energie is immers gratis. Altijd. En de PowerRouter zet deze stroom om in de elektriciteit die u op elk moment kunt gebruiken, zonder afhankelijk te zijn van stroomleveranciers en schommelende prijzen. U bent te allen tijde de baas over uw eigen energie.


het is groen... en het heeft alles in één

het is groen… en flexibel

De PowerRouter is een ontwerp waarin alles

De PowerRouter is een eenvoudig en robuust

volledig geïntegreerd is. Niet alleen zijn hard-

systeem: enerzijds is het eenvoudig te installe-

ware en software ontwikkeld op basis van de

ren, te gebruiken en te beheren, anderzijds zijn er

vereisten van nu, maar ook is rekening ge-

talloze opties en oplossingen beschikbaar om het

houden met ontwikkelingen in de toekomst.

systeem te optimaliseren. Hoewel de verschuiving

U kunt uw PowerRouter in de toekomst af-

naar hernieuwbare energiebronnen een wereld-

stellen op veranderingen in energiebronnen

wijd fenomeen is, kunnen de vereisten van land

of wet- en regelgeving door het systeem uit

tot land verschillen. Afhankelijk van uw locatie,

te breiden met accu’s voor back-up om uw

zou het de ene keer voordeliger kunnen zijn om

gebruik van zelf opgewekte zonne-energie

uw energie aan nutsbedrijven te verkopen, en de

te optimaliseren. U kunt kiezen wat het beste

andere keer is het verstandig om de zelf op-

voor u werkt: uw systeem kan aangepast

gewekte energie bij u thuis te gebruiken. Met

worden aan uw eigen situatie.

de PowerRouter kunt u de stroomvoorziening op uw voorkeuren afstemmen, zonder nieuwe bedrading of de aankoop van extra apparatuur.


het is groen... en altijd voorhanden Stroomstoringen zijn natuurlijk een bron van ergernis. Maar soms is dat niet alles en kan een stroomuitval uw (bedrijfs)activiteiten of zelfs uw veiligheid ernstig in gevaar brengen. De PowerRouter wordt geleverd met een unieke noodstroomvoorziening. En dankzij de “connect and grow”-optie, kan de PowerRouter gemakkelijk uitgebreid worden met accu’s voor volledige backup, ook ‘s nachts, waardoor u uw verlichting, computer en koelkast tijdens een stroomuitval volledig draaiende kunt houden. In een handomdraai, want de omschakeling naar reservestroom is razendsnel.


het is groen‌ en het kan van u zijn > Word onafhankelijk van uw stroomleveranciers

door uw eigen energie op te wekken en te beheren!

> Word onafhankelijk van steeds stijgende energieprijzen! > Word onafhankelijk van stroomstoringen De PowerRouter is uw ultieme energiesysteem. Uw lokale installateur kan u hier alles over vertellen. Ga naar www.PowerRouter.com voor meer informatie over deze revolutie in stroomvoorziening.

en beschik voortaan over een veilige en

betrouwbare energievoorziening!


stop de zon in de groene kast

Nedap The Netherlands welcome@PowerRouter.com www.PowerRouter.com

Het is groen, het is intelligent  

The Powerrouter