Page 1

JARDUEREN

TXOSTENA 2009 / 2012


“Klima-aldaketa gizadiak mende honetan gainditu beharko duen erronkarik handiena da. Gainera, erronkak badu bai arlo zientifiko bat bai eta arlo soziopolitikoa ere. Helburu hori betetzeko, ikerketaprogramak aurreikusten diren inpaktuak identifikatu eta aldaketa horietara egokitzeko estrategiarik egokienak zehaztu behar ditu, inpaktu horiek murriztearren. Ahalegin horretan, zientzia sozial eta fisikoak funtsezko eginkizuna bete behar du. Mundu osoan antzematen diren ondorioen erregionalizazioa eta espezializazioa dira, 21. mendeko ikerketari dagokionez, Nazio Batuen Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko Taldeak (IPCC) aipatzen dituen erronka berrietako batzuk.�

Ban Ki-Moon, Nazio Batuetako Idazkari Nagusia.


1 ERAKUNDEAK

3 IKERKETA

4. orr.

1.1 ANIL MARKANDYA

ZUZENDARI ZIENTIFIKOAREN HITZAURREA

1.2 ISAC: NAZIOARTEKO

AHOLKULARITZA-BATZORDE ZIENTIFIKOA

1.3 ZENTROAREN DESKRIBAPENA

22. orr.

5 AZPIMARRAGARRIENA 38. orr.

3.1 IKERKETA-LERROAK

3.1.1 KLIMA-ALDAKETAREN ERAGINAK ETA EGOKITZEA 3.1.2 KLIMA-ALDAKETA EKIDITEKO NEURRIAK 3.1.3 KLIMA-ALDAKETARI AURRE EGITEKO NAZIOARTEKO AKORDIOAK 3.1.4 EUSKAL HERRIAN KLIMAPOLITIKAK DISEINATZERA BIDERATUTAKO IKERKETA GARATU ETA BABESTEA

3.2 EKOIZPEN ZIENTIFIKOA

5.1 KLIMAGUNE WORKSHOP 5.2 CLIMBE 5.3 HANDBOOK OF

SUSTAINABLE ENERGY

5.4 REMEDIA 5.5 LOW CARBON PROGRAMME 5.6 TRAINING CARAVAN

(IKERTZAILEAK GELAN)

3.3 ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK 3.4 PROIEKTU

AZPIMARRAGARRIAK

2 PERTSONAK 8. orr.

2.1 BC3 TALDEA 2.2 BC3 KIDE OHIAK 2.3 BC3 BISITARIAK 2.4 INFORMAZIO OROKORRA ETA ESTATISTIKAK

4 EZAGUTZA ESKUALDATZEA 36. orr.

4.1 BC3 EKIMEN IRAUNKORRAK • • • • • • • •

MINTEGIEN PROGRAMA PRESTAKUNTZA-PROGRAMA BC3 BISITARIEN PROGRAMA UDAKO ESKOLA KLIMAGUNE WORKSHOP BC3 POLICY BRIEFINGS KLIMAGUNE HITZALDIAK TRAINING CARAVAN

3

6 ERANSKINA 44. orr.

6.1 ARGITALPENEN ZERRENDA 6.2 MINTEGIEN ZERRENDA


1. ERAKUNDEAK

1.1 BC3-KO ZUZENDARI ZIENTIFIKOAREN HITZAURREA ANIL MARKANDYA KATEDRADUNA "Arrakasta izateko, gai beraren inguruan lanean diharduten ikerketa-zentroen sarean guztiz integratuta egon behar dugula uste dugu"

B

asque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai 2008. urtean sortu zen, eta OIBZ programatik sortutako Bikaintasun Zentroetako bat da. Bere izenak adierazten duenez, klima-aldaketaren zergatiak eta ondorioak ikertzea eta hari aurre egiteko modurik egokienak bilatzea du helburu. Klimaaldaketaren gaia izugarri zabala denez, eta BC3 zentroa bere alderdi sozioekonomikoetan harreta jartzeko diseinatu zen. Hala ere, natura-zientziak eta gizarte-zientziak barne hartzen dituen diziplinarteko ikuspegi batetik heltzen dio gaiari. BC3 alderdi horretan espezializatuta dagoen Europako zentro bakarretako bat da, eta dagoeneko ospe handia bereganatu du. Zentroa oso azkar hazi da sortu zenetik; orain 31 laguneko taldea gara. Jorratzen ditugun arloen artean honako hauek nabarmendu behar dira: klima-aldaketara egokitzea, berotegiefektuko gasak gutxitzeko politikak eta neurriak, eta klimari buruzko akordioen azterketa. BC3 zentroa gero eta funts gehiago eskuratzen ari da lehiaketen bidez, 2012. urtean, gure dirusarreren ia laurdena Espainian, Europar Batasunean eta are urrunago deitutako lehiaketetan lortutako funtsez osatu zelarik. Arrakasta izateko, gai beraren inguruan lanean diharduten ikerketa-zentroen sarean guztiz integratuta egon behar dugula uste dugu. Horretarako, BC3-k lankidetza-hitzarmenak sinatu ditu hainbat erakunderekin: Espainian, Europako herrialde askotan, bai AEBetan eta baita garatzeko bidean ari diren ekonomietan ere, bereziki Brasil, Txina eta Indian.

B

ikaintasun Zentroak beren emaitza zientifikoen arabera ebaluatzen dira funtsean, eta BC3 ospe handia bereganatzen ari da alderdi horretatik. Langile-kopurua handitu denez, argitalpenen bolumena ere handitu egin da; batez ere aldizkari zientifikoetan, baina baita liburu eta monografikoetan ere. 2009-2012 aldian 226 artikulu sortu ditugu (haietatik 73, Web of Knowledge Sarean aipatutako aldizkarietan argitaratuak); horrez gain, 18 liburu eta 49 kapitulu idatzi ditugu. Jakin badakigu, bestalde, klima-aldaketaren alderdi sozioekonomikoak aztertzen diharduen ikerketa-zentro batek eginkizun garrantzitsua bete behar duela arazo horri dagokionez. Beraz, gaiarekin loturiko eztabaida-foro nagusietan hartu dugu parte, tartean Klima Aldaketarako Nazio Batuen Esparru Konbentzioa (UNFCCC) Alderdien urteroko Bileretan (CoP). Gainera, Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko Talde (IPCC) garrantzitsuari ere ekarpenak egiten ari gatzaizkio; talde horrek klimari buruzko ikerketaren egungo ezagutzak biltzen ditu, politika-diseinatzaileen eskura jarriz.Eta azkenik, politikei buruzko txostenak eta aurkezpenak prestatu ditugu hainbat gobernurentzat; hasteko, Eusko Jaurlaritzarentzat, eta baita Hego Korea, Erresuma Batua, Frantzia eta Espainiako gobernuentzat ere. BC3 klima-aldaketa ikertzen duten zentroen sareko funtsezko partaidea da dagoeneko, eta eginkizun garrantzitsua bete nahi dugu arlo honetan, gure planetaren etorkizunarentzat hain erabakigarria den arloan hain zuzen.


1 ERAKUNDEAK

1.2 ISAC Nazioarteko Aholkularitza Batzorde Zientifikoa

N

B

azioarteko Aholkularitza Batzorde Zientifikoa aditu independenteez osaturiko organo aholku-emailea da. BC3 zentroari zientziarekin loturiko aholkuak eman eta azterketak egiteko sortu zen. Ikerketa-programari eta estrategia orokorrari buruzko aholkuak ematen ditu, besteak beste.

atzordeko kideak beren trebetasun, gaitasun, eskarmentu eta ezagutzengatik hautatutako zientzia arloko aditu independenteak dira. Batzordeak eskarmentu zientifiko handia du, eta aholkuak ematen ditu zentroaren erabakitze-prozesuetan.

DAVID ULPH KATEDRADUNA

INES MACHO-STADLER KATEDRADUNA

PEDRO MIGUEL ECHENIQUE KATEDRADUNA

Ekonomiako Katedraduna, St. Andrews Unibertsitatean; Zuzendaria, Ekonomia Azterketetarako Eskoziako Institutuan; Royal Society of Edinburgh-eko eta Royal Society of Arts-eko kidea. Aurretik: Ekonomialari Nagusia eta Analisi Zuzendaria, Erresuma Batuko Zerga eta Aduana Agentzian; Ekonomiako Katedraduna, Londreseko University College-en eta Zuzendari Exekutiboa, ESRC Centre for Economic Learning and Social Evolution zentroan.

Ekonomiako Katedraduna Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Ekonomia eta Historia Ekonomikoko Sailean, eta Katedraduna Bartzelonako Ekonomia Zientzietako Graduondoko Eskolan. Industria Ekonomiaren Ikerketarako Europako Elkarteko Batzorde Exekutiboko kidea da, eta Iberdrolako Administrazio Kontseiluko burua. Espainiako Ekonomia Elkarteko Lehendakaria izan da, eta Ebaluazio eta Prospektibako Agentzia Nazionaleko koordinatzailea.

Fisikako Katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean. Donostia International Physics Center-eko (DIPC) Lehendakaria, CIC Nanogune-ko Administrazio Kontseiluko Lehendakaria, Euskampus Fundazioko Lehendakariordea eta Jakiundeko (Zientzia, Arte eta Letren Akademia) Ohorezko Lehendakaria da. Besteak beste, Ikerketa Zientifikoko Asturiasko Printzea Saria eskuratu du, bai eta Belgikako Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts-aren saria ere.

BERT METZ KATEDRADUNA

XAVIER LABANDEIRA KATEDRADUNA

PAULINA BEATO KATEDRADUNA

European Climate Foundation (ECF) eta honen Aholkularitza Batzordeko kidea. Zientzia eta politikaren erlazioarekin loturiko gaietan dago espezializatuta. Eskarmentu handia du, 1997-2008 aldian IPCCko Klima Aldaketa Ekiditeko Lantaldeko lehendakarikide izan baitzen. Horrez gain, klima-aldaketaren arloko koordinatzailea izan zen Herbehereetako Ingurumen Ministerioan, eta Herbehereen eta Europar Batasunaren negoziatzaile nagusia Klima Aldaketarako Nazio Batuen Esparru Konbentzioan eta Kyotoko Protokoloan. Iraunkortasun Orokorra eta Klima Aldaketaren Saileko burua ere izan da Herbehereetako Ingurumen Ebaluaziorako Agentzian.

Ekonomia Aplikatuko Katedraduna Vigoko Unibertsitatean. “Garapen Iraunkorraren Kudeaketa” Masterreko koordinatzailea da, eta “Economics for Energy” zentroko Zuzendaria. Berrikuntza, energia eta ingurumenaren alderdi ekonomiko nagusiak aztertzen dituen Rede ikerketa-talde ospetsuko kidea da. Horrez gain, IPPCren bosgarren ebaluaziotxostenaren egileetako bat da (2014an argitaratuko den txostena, alegia).

Ekonomia Analisiko Katedraduna. Gaur egun, REPSOLeko Zuzendaria eta Auditoria Batzordeetako kidea da. Iberoamerikako Idazkaritza Nagusiaren ekonomiaaholkularia,lehenago, Red Eléctrica de España-ko Zuzendari Exekutiboa izan zen, CAMPSA eta beste industria- eta finantza-erakunde garrantzitsu batzuetako Zuzendaria, Ekonomialari Nagusia Garapenerako Banku Inter-Amerikarreko Garapen Iraunkorreko Sailean, eta Aholkularia Nazioarteko Diru Funtsaren Banku Ikuskapen eta Erregulazio Sailean.

5


1 ERAKUNDEAK

1.3 1.2 ZENTROAREN DESKRIBAPENA BC3 zentroak klimaaldaketaren zergatiak eta ondorioak epe luzera ikertzen lagundu nahi du,

B

C3, Basque Centre for Climate Change, bikaintasun ikerketa-zentroa da. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU/UPV) sortu zuten 2008an, klima-aldaketaren zergati eta inpaktuen inguruko ezagutzak handitzeko, eta gai horrekin loturiko goi-mailako ikerketan aurrerapenak egiteko. BC3 Eusko Jaurlaritzak zientzia eta ikerketaren alde egindako apustu sendoaren emaitza izan da. Bestalde, ekimen horrek bazuen beste helburu bat: mundu osoko ikertzaile ospetsuak Euskal Herriko zientzia-sistemara erakartzea. Bere konpromisoaren erakusgarri, Eusko Jaurlaritzak “Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Plana 2010” sortu zuen. Zientzia eta berrikuntzaren arloan Euskal Herria Europako erreferente bihurtzea zen plan horren helburua. Eusko Jaurlaritzak, bai Garapen Iraunkorrerako 2002-2020 Euskal Ingurumen Estrategiaren bidez eta bai Klimaaldaketaren aurka borrokatzeko 2008-2012 Euskal Planaren bidez, lehentasuna eman dio ezagutzak eta estrategiak sortzeari, herritarren bizi-kalitatearen hobekuntza bateragarria izan dadin ingurumenaren eta haren baliabideen babesarekin, edo, beste modu batera esanda, hazkunde iraunkorrarekin. BC3 zentroa jarrera horren isla da. Zentroak klima-aldaketaren zergatiak eta ondorioak epe luzera ikertzen lagundu nahi du, diziplina anitzeko zientzia honetan ezagutzaren sorrera bultzatzeko. Bere asmoa kualifikazio handiko ikertzaile-taldea prestatzea da, ikerketa, prestakuntza eta zabalkundearen eremuetan bikaintasuna erdiesteko.

diziplina anitzeko zientzia honetan ezagutzaren sorrera bultzatzeko.

BC3 zentroak egiten duen lana honako ikerketa-lerro orokorretan sailka daiteke: • Klima-aldaketaren eraginak eta egokitzea • Klima-aldaketa ekiditeko neurriak • Klima-aldaketari aurre egiteko nazioarteko akordioak • Euskal Herrian klima-politikak diseinatzera bideratutako ikerketa garatu eta babestea.

B

C3 zentroak mundu-mailako erreferentzia bihurtu nahi du klima-aldaketaren esparruan, jakintzaren, bikaintasunaren eta eraginkortasunaren mugak zabalduz. Zentroaren Plan Estrategikoa ikuspegi horren isla da, eta honako helburu estrategikoak jasotzen ditu: 1. Diziplina anitzeko gaitasunak garatzea, bikaintasunean oinarrituak, klima-aldaketari buruzko epe luzerako ikerketaren arloan mundu-mailako erreferentzia bihurtzeko. 2. Klima-aldaketari buruzko goi-mailako prestakuntzaprogrametan parte hartzea eta horrelako programak garatzea. 3. Klima-aldaketari buruzko ezagutza transferentzia eta zabalkundea sustatzea, komunitate zientifikoari, politikadiseinatzaileei eta gizarte osoari begira.


1 ERAKUNDEAK

"Hiru urteren ondoren, BC3 zentroa izugarri hazi eta garatu da. Goi-mailako ikertzaile-talde gogotsua eratu du, eta horri esker gauza asko lortu ditu: kalitate handiko ikerketa-emaitza ugari hainbat arlo desberdinetan; harremanak klimaaldaketa ikertzen diharduten munduko zentro garrantzitsuenekin; eta ikerketak finantzatzeko zorro esanguratsu bat, bertako zein atzerriko ikerketa-kontseiluei eta beste iturri batzuei esker."

"Zentroa bereziki nabarmentzen da klima-aldaketarako egokitzearen arlo garrantzitsuan. Ongi kokatuta dago klima-aldaketari buruzko ikerketa eta politikaren esparruan zentro ospetsua bihurtzeko, estatuan zein nazioartean." DAVID ULPH KATEDRADUNA, ISAC-EKO KIDEA

7


2. PERTSONAK

2.1 2.1 BC3 TALDEA ZUZENDARI ZIENTIFIKOA

SENIOR IKERTZAILEAK

Talentuak Erakartzea, BC3 zentroaren funtsa Klima-aldaketaren eremuan adituak diren nazioarteko ikertzaileak erakartzea ezinbestekoa da BC3 bezalako bikaintasun zentro batentzat. BC3 zentroak goi-mailako ikertzaileak erakarri nahi ditu, bikaintasuna bereizgarri duen epe luzerako ikerketa sustatzeko. Hori dela eta, sortu zenetik ahalegin handia egin du talentuak erakartzeko.

ANIL MARKANDYA Zuzendari Zientifikoa

ALINE CHIABAI Research Professor

Egokitzea eta inpaktuak osasunean. Eraginak uretan. Ekidite politikak. Klima Politikaren Nazioarteko ikuspegia.

Klima-aldaketak giza osasunarentzat, ekosistementzat eta biodibertsitatearentzat dakartzan arrisku nagusien ebaluazioa; pertsonen, komunitateen eta gizarte-sistemen urrakortasunean nahiz horien egokitzeko ahalmenean eragina duten faktore sozial eta ekonomikoen azterketa barne. Egokitzepolitiken ebaluazioa eta lehenespena.

Anil Markandya natura-baliabideetan espezializatutako ekonomialaria da, eta hogeita hamar urtetik gorako eskarmentua du. Munduko aditu garrantzitsuenetarikoa da arlo horretan. Lan akademikoaz gain, aholkularitzan ere aritu izan da. Jarduera akademikoari dagokionez, lan ugari argitaratu ditu honako gaien inguruan: klima-aldaketa, ingurumen-balioespena, ingurumen-politika, energia eta ingurumena, kontabilitate berdea, makroekonomia eta merkataritza. Akademiko gisa Princeton, Berkeley eta Hardvard-eko unibertsitateetan (AEB) aritu da, eta baita Erresuma Batuan ere, Londreseko University College-an eta Bath-eko Unibertsitatean. Klima Aldaketari buruzko IPPCren 3. eta 4. Ebaluazio Txostenetako Kapituluen egileetako bat izan zen. Horrez gain, 2007an Bakearen Nobel Saria eskuratu zuen IPPCren 4. Txostena idatzi zuen taldeko kide izan zen, eta iraunkortasunaren arloan eragin handiena duten 50 pentsalarien artean kokatu zuen Cambridge-ko Unibertsitateak.

Aline Chiabai ingurumen-ekonomialaria da, eta doktorea Garraioa, Trafikoa eta Ingurumenaren arloetan. Bere ikergai nagusiak honako hauek dira: osasun- eta natura-baliabideen balioespena, ingurumen-kutsaduraren ondorioak, airearen kutsadura eta hondakinak barne; osasun-urrakortasunaren adierazleak, eta turismo iraunkorreko jarduerak informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez. Ingurumena leheneratzeko jarduerak ere ikertzen aritu da, eta airearen kutsadurak nahiz kutsadura akustikoak ingurumenean duten eragina aztertu du. Lehenagoko eskarmentu akademikoari dagokionez, irakasle atxikia izan zen Veneziako (Italia) CĂ Foscari Unibertsitatean.


2 PERTSONAK

SERGIO H. FARIA Ikerbasque Research Prof.

ROGER FOUQUET Ikerbasque Research Prof.

IBON GALARRAGA Research Professor

Ingurumen-fisika, glaziologia, geomorfologia eta material geologikoen fisika. Klimaaldaketaren eraginak eta arrisku naturalak. Aniztasun iraunkorra eta bioaniztasunaren dinamika. Eskala anitzeko modelizazioa eta agerpena sistema naturaletan.

Garapen ekonomikoa, aldaketa teknologikoa, energia-kontsumoa eta klima-aldaketaren arteko epe luzerako harremanak.

Politika publikoak, politikarako tresnak eta balioespen ekonomikoa, bereziki Euskal Herriko Klima Politika diseinatzeko baliagarria izan daitekeen ikerketari dagokionez.

Sergio H. Faria fisikaria da, eta matematika aplikatuak uztartzen ditu klima- eta ingurumen-zientziei buruzko ikerketa esperimentalarekin nahiz landa-ikerketarekin. Bere helburu nagusia hauxe da: ingurumensistema konplexuetan propietate eta egituren agerpena kontrolatzen duten eskala anitzeko prozesuak ulertzea. Glaziologia, fluxu geofisikoak, biztanleria-dinamikak, bioaniztasuna eta klima-erregistroen eraketa ikertuz, klima-aldaketak epe ertain eta luzera ingurumenean eta gizartean izango dituen inpaktuen inguruko ziurgabetasunak kalkulatu nahi ditu.

Roger Fouquet ekonomian doktorea da. Azken hogei urteotan ikertzaile, irakasle eta politika-aholkulari gisa lan egin du, eta energiaren merkatu eta politikaren epe luzerako bilakaera aztertu du. 2006an, argiaren prezioen eta kontsumoaren oso epe luzerako joerei buruz Peter Pearsonekin batera idatzi zuen artikulua The Energy Journal-eko Txostenik Onenaren IAEE Campbell Watkins Sarirako aukeratu zuten. 2010ean, Choice Magazinek (AEBetako liburuzainen elkarteak) bere Titulu Akademiko Nabarmenenen artean kokatu zuen bere liburua, “Heat, Power and Light�.

9

Ibon Galarraga ingurumen ekonomian doktorea da Bath-eko Unibertsitatean (Erresuma Batua), Ekonomiako Masterra egin zuen Essex-eko Unibertsitatean (Erresuma Batua) eta Ekonomian lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean (Nazioarteko Ekonomia eta Garapenaren espezialitatean). Ingurumenaholkulari gisa egin du lan hainbat erakunderentzat; besteak beste, Munduko Bankuarentzat, Britainia Handiko Gobernuko Nazioarteko Garapeneko Sailarentzat eta Eusko Jaurlaritzarentzat. 2005eko uztaila eta 2009ko maiatza bitartean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordea izan zen.


2 PERTSONAK

SENIOR IKERTZAILEAK

MIKEL GONZALEZ - EGUINO Research Professor

MARC NEUMANN Ikerbasque Research Prof.

UNAI PASCUAL Ikerbasque Research Prof.

Ingurumen eta Energia Ekonomia, Ekonomia Publikoa.

Inpaktuak uretan eta egokitzapena.

Giza ongizatearen, bioaniztasunaren, ekosistema-zerbitzuen eta klimaaldaketaren arteko harreman ekologiko eta ekonomikoak.

Mikel Gonzรกlez-Eguino ekonomian doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Ingeniaritzako ikasketak egin zituen Deustuko Unibertsitatean. Ingurumen- eta energia-ekonomia nahiz ekonomia publikoa dira bere aztergai nagusiak. Bere lanak gaiari buruzko nazioarteko aldizkari garrantzitsuenetako batzuetan argitaratu dira. Ingurumena eta ekonomiarekin loturiko gaietan lanean aritu da Euskal Herriko zein Espainiako enpresa eta erakundeentzat, eta Europako hainbat ikerketa-proiektutan hartu du parte.

Marc Neumann ingurumen ingeniaritzan doktorea da Zurich-eko (Suitza) ETHn. Eskarmentu handia du hirietako ur-sare eta tratamendusistemekin loturiko irakaskuntzan zein ikerketan. Instalazioen optimizazio eta diseinurako eredu matematikoen erabilera eta ziurgabetasun eta sentikortasunen analisirako tekniken aplikazioa ikertzen ditu nagusiki. Gaur egun, klima-aldaketaren aurrean ur-azpiegituretarako estrategiak antolatzeko moduak ikertzen ari da.

Unai Pascualek ekonomia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Masterra eta doktoregoa egin zituen (Ingurumen Ekonomian) York-eko Unibertsitatean. Gizarte-zientziak natura-zientziekin uztartzen ditu, ingurumen-aldaketa orokorraren eta giza garapenaren arteko loturak ulertu ahal izateko. Eginkizun aktiboa betetzen du nazioarteko politika-erakundeen aholkulari gisa, eta bere lana 150 ikerketa-emaitza baino gehiagotan azaltzen da. Hainbat kargu bete ditu Europako zenbait unibertsitatetan (Manchester, York, Bartzelona eta Bilbo), eta Irakasle Atxikia da Cambridge-ko Unibertsitatean.


2 PERTSONAK

DIRK RĂœBBELKE Ikerbasque Research Prof.

JOSEPH SPADARO Research Professor

FERDINANDO VILLA Ikerbasque Research Prof.

Ingurumen- eta baliabide-ekonomia eta ekonomia publikoa.

Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko metodologia eta softwarearen garapena, ingurumen-patuaren azterketa, osasunaren gaineko eraginaren ebaluazioa, ziurgabetasunen azterketa, energiasistemen azterketa.

Ekoinformatika, Ekonomia Ekologikoa, Ekosistema-zerbitzuak eta erabakiak hartzen laguntzeko teknologiak.

BC3 zentroan lanean hasi baino lehen, Dirk RĂźbbelke Senior Ikertzailea izan zen Norwegiako CICEROn (2008-10), eta Europako Ekonomiako Junior Irakaslea Chemnitz-eko (Alemania) Teknologia Unibertsitatean (2002-08). Nazioartean ospe handia duten unibertsitateetan aritu da ikerketan; besteak beste, Australiako Unibertsitate Nazionalean, Jerusalemgo Hebrew Unibertsitatean eta Nottingham-eko Unibertsitatean. Munich-eko CESifo Ikerketa Sareko Kide ere bada. Nazioartean oso ospetsuak diren aldizkarietan argitaratu ditu bere lanak; besteak beste, Economica, Economics Letters eta Journal of Public Economics aldizkarietan.

Joseph Spadaro ingurumen ikerketako zientzialaria da, eta doktorea Energian (Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioaren espezializazioan). Funtsezko ikerketak egin ditu bizitegi- eta merkataritzaeraikinetako energia-azterketei buruz, eta baita ere, giza jarduerek ingurumenera egindako isurien inpaktu eta kostuen ebaluazioari buruz. Ingurumen-inpaktuei dagokienez, honako gaiak ikertu ditu bereziki: airean, uretan eta lurzoruan dauden kutsatzaileen garraioaren modelizazioa, osasun-arriskuen ebaluazioa eta ziurgabetasunen azterketa, sektore pribatuko erabakien kostu eta onuren analisia eta ingurumen-legeria.

11

Ferdinando Villa ekologia teorikoan doktorea da. Horrez gain, eskarmentu handia du software zientifikoaren diseinatzaile gisa, eta politika, ekologia, ekonomia eta informazioaren teknologiak uztartzen dituzten ingeniaritza-lanetan. 120 lan baino gehiago argitaratu eta softwarepakete ugari sortu ditu; beka oso garrantzitsuak jaso ditu ABEetako Zientzia Fundazio Nazionalaren, Europar Batasunaren, gobernuen eta fundazio pribatuen eskutik. Bere ARIES proiektuak (www.ariesonline.org) 21. mendean ingurumenari dagokionez hartu beharreko erabakiei heltzeko modu berriak eskaintzen ditu.


2 PERTSONAK

SENIOR IKERTZAILEAK

LUIS MARĂ?A ABADIE / Research Fellow Energia Ekonomia, Karbono Merkatuak, BEG Isuriak, Benetako Aukerak eta Finantza Ekonomia. Luis Mari Abadie industria-ingeniaria da (I.G.E.T.) eta ekonomian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. Informatika ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, eta Ekonomia Publikoko Masterra egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Energia eta ingurumen ekonomiarekin loturiko gaiak ikertzen aritu da gehien bat. Bere lana nazioarteko aldizkarietan argitaratu da.

AGUSTĂ?N DEL PRADO / Research Fellow Sistemetan oinarritutako modelizazio-ikuspegiak garatzea: (i) lurzoruaren erabilerak eragindako BEG isuriak gutxitzeko eta (ii) klima-aldaketak eta lurzoruaren erabileraren aldaketek nekazaritza-zerbitzuetan duten eragina ebaluatzeko. Agustin del Prado Biologia Zientzietan doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta 7 urte eman zituen Institute of Grassland and Environmental Research IGER zentroan (Erresuma Batua). Gaur egun, Espainiako Plan Nazionaleko proiektu bat koordinatzen ari da: Sistemetan oinarritutako arintze-estrategiak garatzea, paisaia bateko lurren erabilera anitzeko elementuetan eta haien artean BEG isuriak murrizteko (2010-2012).

IKERTZAILEAK

AMAIA ALBIZUA Junior researcher - Ph.D Student Lurzoruaren eta uraren kudeaketa eta haiekin loturiko politikak klima-aldaketarako egokitze-prozesuetan. Amaia Albizua Ingurumen Zientzietan lizentziatua da Salamancako Unibertsitatean. Lurzoruen eta Uraren Kudeaketako Masterra egin zuen Lleidako Unibertsitatean (ETSEA) eta Ingurumen Ikerketetako Masterra Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan.

SEBASTIEN FOUDI Postdoctoral researcher Nekazaritzako ekosistema-zerbitzuen eta ur-baliabideen ustiaketa, eta agenteek hainbat arriskuri (lehorteei, adibidez) aurre egiteko eta haiei egokitzeko moduak. Sebastien Foudik ingurumenaren ekonomia, natura-baliabideak, energia eta nekazaritzaren arloko masterra, ekonomiako M.Phil eta doktore tituluak atera zituen Toulouseko Ekonomia Eskolan.


2 PERTSONAK

PATRICIA GALLEJONES Junior researcher - Ph.D Student

JOSU LUCAS / Research Assistant Energia Ekonomia

Energia-ekoizpenerako ohiko sistemek BEG isuriak ekiditeko tresna gisa bete dezaketen eginkizunaren azterketa.

Josu Lucasek ekonomia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta Ekonomiako masterra egin zuen unibertsitate horretan.

Patricia Gallejones biologia zientziatan lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Ingurumen Agrobiologiako Masterra egin zuen.

ENEKO GARMENDIA Postdoctoral researcher

ESTELLE MIDLER Postdoctoral researcher

Sistema sozioekologiko konplexuen ebaluazio integratua.

Bioaniztasunaren ekonomia, ekosistema-zerbitzuen ordainketa, ekonomia publikoa, esperimentuak.

Eneko Garmendiak ekonomia ekologikoaren eta natura baliabideen kudeaketaren arloko doktore titulua du (Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan), eta ekonomian lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean.

Estelle Midlerrek ingurumen eta nekazaritza ekonomiako masterra, Nekazaritza Ingeniaritzako ikasketak eta Ekonomiako Doktoregoa egin zituen Supragro Montpellier-en (Frantzia).

13


2 PERTSONAK

IKERTZAILEAK

ELENA OJEA / Postdoctoral researcher Bioaniztasunaren eta ekosistema-zerbitzuen ekonomia. Elena Ojea Ingurumen Zientzietan lizentziatua da Salamancako Unibertsitatean, eta Ingurumen Ekonomiako Doktoregoa egin zituen Santiago de Compostelako Unibertsitatean, Europako aipamenarekin.

MARTA OLAZABAL Junior researcher - Ph.D Student

GUILLERMO PARDO Junior researcher - Ph.D Student BEG isuriak eta nekazaritza eta elikagaien sistemekin loturiko beste ingurumen-inpaktu batzuk bizi-ziklo analisia (BZA) metodologiaren bidez. Guillermo Pardok Ingeniaritza Kimikoa ikasi zuen GaztelaMantxako Unibertsitatean (UCLM), Ingurumen Ingeniaritzako espezialitatean. Hondakin Organikoen Kudeaketa, Tratamendu eta Erabileraren arloko Masterra egin zuen Miguel Hernรกndez Unibertsitatean (UMH).

MARTA PASCUAL / Postdoctoral researcher

Hiri-erresilientzia eta transformagarritasuna.

Itsas Ekosistema-zerbitzuei eta Itsasoko Espazio Plangintzari buruzko balioespena.

Marta Olazabalek Ingeniaritza Kimikoa ikasi zuen 1999 eta 2004 artean Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eta Ingurumen Ingeniaritzako masterra egin zuen 2008an. Gaur egun doktoregoa egiten ari da Cambridge-ko Unibertsitatean, Lurraren Ekonomia Sailean.

Marta Pascual Biologian lizentziatua da Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean, eta Itsas Ingurumen eta Baliabideetako Masterra egin zuen Southamptongo Unibertsitatean, Bordeleko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaur egun, doktorego-ikasketak amaitzen ari da.


2 PERTSONAK

ELENA PEREZ MIÑANA Postdoctoral researcher

ELISA SAINZ DE MURIETA Junior researcher - Ph.D Student

Ekosistema-zerbitzuak eta Erabakiak Hartzen Laguntzeko Sistemak.

Euskal Herrian klima-politikak diseinatzera bideratutako ikerketa garatu eta babestea, bereziki egokitzeari, itsas mailaren igoerari eta ekosistema-zerbitzuei dagokienez.

Elena Perez Miñana Ingeniaritza Informatikoan lizentziatua da, eta graduondoko ikasketak egin zituen Informazioaren Teknologia, Ingurumen eta Energia Ikasketak eta Adimen Artifizialaren arloetan.

Elisa Sainz de Murieta Geologian lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Ingurumen Kudeaketa eta Ingeniaritzako Masterra egin zuen Madrilgo EOIn. 2010ean Kuaternarioko Geologiako masterra burutu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean.

MARIA VICTORIA ROMÁN DE LARA Junior researcher - Ph.D Student Klima-aldaketari aurre egiteko finantzaketa. Maria Victoria Román de Larak Enpresen Administrazioa ikasi zuen Valentziako Unibertsitate Politeknikoan, eta Ekonomia Analisi Aplikatuko Masterra egin zuen Alcalá-ko Unibertsitatean.

15


2 PERTSONAK

ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK

NEREA ORTIZ OLARRA Operations Manager Nerea Ortizek Telekomunikazioetako Ingeniaritza ikasi zuen Bilboko IGETen (2000). Kudeaketa eta Lidergoko Ziurtagiria atera zuen Cambridge-ko (AEB) MIT Sloan Enpresa Eskolan, eta Enpresen Administrazioko Master Exekutiboa (EMBA) egin zuen Bartzelonako Unibertsitatean (UB).

AINHOA AZKARATE Outreach Manager Ainhoa Azkaratek Soziologia eta Politika Zientziak ikasi zituen Deustuko Unibertsitatean (1995). Nazioarteko Merkataritzako masterra egin zuen unibertsitate berean (1998), eta baita Zuzendaritza Exekutiboko MBA ere (2003).

JULEN UGALDE Project Officer Julen Ugalde Telekomunikazioetako Ingeniaritzan lizentziatua da Bilboko Ingeniaritza Fakultatean (Euskal Herriko Unibertsitatea), Komunikazioetako espezialitatean (2003). 5 urte eman zituen ikerketak egiten, eta hari gabeko komunikazioekin, domotikarekin eta osasun-laguntzarekin loturiko I+Geko proiektuetan parte hartu zuen.

SUSANA PEREZ Management Assistant Susana Perez enpresen administrazioan lizentziatua da (2001)eta eskarmentu handia du kontabilitatea, marketina eta kudeaketaren arloan.


2 PERTSONAK

2.2 2.2 BC3 KIDE OHIAK IKERTZAILE OHIAK

RAMON ARIGONI ORTIZ Brasil

Egonaldia: 2008-2011 Ikerketa Lerroa: Klima-aldaketaren ekonomia.

BETTINA COOPER Alemania

Egonaldia: 2010-2011 Ikerketa Lerroa: Garapen-bideko Herrialdeetako Egokitzapen Estrategien Azterketa Ekonomikoa.

DAVID HERES DEL VALLE Mexiko

Egonaldia: 2010-2011 Ikerketa Lerroa: Garraio-sektorean BEG isuriak gutxitzeko diseinatutako politiken arteko alderaketa; lurzoruaren erabileraren eta deforestazioaren azterketa ekonomikoa; eta ingurumen-politiken ebaluazioa metodo esperimentalen bidez.

MELANIE HEUGUES Frantzia

Egonaldia: 2010-2011 Ikerketa Lerroa: Klima-aldaketari aurre egiteko nazioarteko lankidetza, Hitzarmen batean parte hartzeko pizgarriak, Elkarreragin estrategikoak, Lankidetzakoa ez den jolasaren teoria.

KAYSARA KHATUN Erresuma Batua

Egonaldia: 2010-2011 Ikerketa Lerroa: Basogintza, bioaniztasuna, klima-aldaketa ekiditea eta klima-aldaketara egokitzea.

JULIA MARTIN-ORTEGA Espainia

Egonaldia: 2009-2010 Ikerketa Lerroa: Ingurumen-ekonomia: eragile sozioekonomikoak eta ingurumen-kalteen eta klima-aldaketaren eraginak.

NIGGOL SEO Hego Korea

Egonaldia: 2008-2010 Ikerketa Lerroa: Klima-aldaketaren inpaktuen neurketa eta Afrika, Hego Amerika eta Asian klima-aldaketara egokitzeko portaeren kuantifikazioa.

17


2 PERTSONAK

2.3 BC3 BISITARIAK BC3 zentroak BC3 Bisitari Programa izeneko egitasmoa ezarri du bere helburu estrategikoetako bat lortu ahal izateko: talentuak erakartzea. Programaren helburua BC3 zentroaren eta beste erakunde batzuen arteko ikerketa eta elkarrizketa sustatzea da, ikerketan aritu nahi duten bertako nahiz atzerriko irakasleak babestuz eta hartuz. Programa honek beste erakunde eta ikertzaile batzuekiko lankidetza egonkorra ahalbidetzen du. Horri esker, BC3 zentroak ezagutzaren transferentziaren mugak zabal ditzake, argitaratzen dituen lan-dokumentuen bidez nahiz bere zabalkundejardueren bidez (mintegiak, esaterako).

DATA

BISITARIA

ERAKUNDEA

KARGUA

MINTEGIA

2011

Jan

Dr. Maria Loureiro

Universidad Santiago de Compostela (Spain)

Associate Professor

Social Preferences about Climate Change: Evidence from Spain.

2011

Feb

Prof. Miguel Angel Zavala

Universidad Alcala (Spain)

Director CIFOR-INIA

Iberian forests against global change: projected impacts and adaptation mechanisms.

2011

Mar

Prof. Richard Neufville

MIT (United States)

Professor of Engineering Systems and of Civil and Environmental Engineering

Flexibility in Engineering Design: Creating Value in Technological Enterprises Using Flexibility to Exploit Uncertainties.

2011

Apr

Prof. Raul Moral

Universidad Miguel Hernández de Catedrático Edafología y Química Synergy between organic waste Elche (Spain) Agrícola management by composting and agronomy to reduce greenhouse gases emissions.

2011

Apr

Prof. Richard Cornes

Australian National University (Australia)

2011

May

Prof. Ana Iglesias

Universidad Politecnica de Madrid Professor of Agricultural Looking into the future of water and (Spain) Economics and Social Sciences agriculture.

2011

May

Prof. Thomas Heyd

University of Canada

Professor of Philosophy

Adaptation and Development in Times of Climate Change.

2011

Jun

Prof. Karen Pittel

Ifo _Institute for Economic Research, Munich (Germany)

Head of Department Energy, Environment and Exhaustible Resources

Local and Global Externalities, Environmental Policies and Growth.

2011

Sep

Prof. Xavier Arnauld de CNRS ,University of Pau (France) Sartre

Professor

From regulatory policies to ecosystem services: political ecology in the Amazon.

2011

Oct

Dr. David Batker

Earth Economics (United States)

Director of Earth Economics

Ecosystem Services: Ground Truthing.

2011

Nov

Prof. Charles Perrings

School of Life Sciences, Arizona State University, (United States)

Professor of Environmental Economics

Precaution and proportionality in the management of global environmental change.

Professor of Economics and F Aggregative Environmental Games. H Gruen Chair in Economics, Research School of Economics,


2 PERTSONAK

DATA

BISITARIA

ERAKUNDEA

KARGUA

MINTEGIA Spatial green accounting for terrestrial ecosystems: from theory to practice.

2012

Feb

Prof. Alejandro Caparr贸s Csic (Spain)

Cient铆fico titular

2012

Mar

Prof. Fassnacht

Colorado State University ESS-Watershed Science, Warner College of Natural Resources (United States)

ESS-Watershed Science, Warner Altering Hydrology due to a Changing College of Natural Resources Climate and the Perception of these Changes: Examples from the Mountains of Colorado and Mongolia.

2012

Apr

Prof. Mathew Kotchen

University of Yale (United States)

Associate Professor Voluntary and Information Based ESS-Watershed Science, Warner Approaches to Environmental College of Natural Resources Management: An Impure Public Good and Club Theory Perspective.

2012

Jun

Dr. Kumiko Goto-Azuma Ice Core Laboratory, National Associate Professor Institute of Polar Research (NIPR), Tokyo (Japan)

2012

Jun

Prof. Nobuhiko Azuma

Dept. of Mechanical Engineering, Full Professor and Dean of the Deep ice core drilling, polar ice-sheet Nagaoka University of Technology Dept. of Mechanical Engineering flow and its implications for climate (NUT), Nagaoka (Japan) of NUT change.

2012

Jul

Prof. Patrick Shipman

Dept. of Mathematics, Colorado Assistant Professor and Head of Invasive species: Economic impacts State University (CSU), Fort Collins the Laboratory for Mathematics and management strategies in the (United States) in the Sciences at CSU face of climate change.

2012

Sep

Dr. Jacob Phelps

National University of Singapore

2012

Sep

Dr. Erik G贸mezBaggethun

Institute of Environmental Science Research fellow and Technology, Universitat Aut貌noma de Barcelona ( Spain)

Theoretical issues and operational challenges in ecosystem services valuation.

2012

Oct

Dr. Rosimeiry Portela

Conservation International, Washington DC (United States)

Senior Director for Science and Knowledge

From Theory to Practice: The Science and Field Implementation of Ecosystem Services .

2012

Nov

Dr. Katrin Erdlenbruch

Irstea (France)

Researcher

A Water Agency faced with QuantityQuality Management of a Groundwater Resource.

2012

Dec

Prof. Kai Konrad

Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance,Munich (Germany)

Director

Climate Policy Negotiations with Incomplete Information.

Researcher

19

Past climate change recorded in polar ice cores.

The "slash-and-burn" solution to climate change.


2 PERTSONAK

2.4 INFORMAZIO OROKORRA ETA ESTATISTIKAK

GAUR EGUN, BC3 ZENTROAK 31 LANGILE DITU: 26 IKERTZAILE: Zuzendari Zientifikoa Ikerbasque Professors Research Professors Research Fellows Post Doc Researchers Junior Researchers - Ph.D Students Research Assistant ZUZENDARITZAKO 5 LANGILE: Operations Manager Outreach Manager Outreach Officer Management Assistant

GENEROA

NAZIONALITATEA

% 47 emakumeak % 53 gizonak

% 38 atzerritarrak % 13 espainiarrak % 50 Euskal Herrikoak


21


3. IKERKETA

Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko Taldeak (IPCC), Nazio Batuen Ingurumen Programak (UNEP) klima-aldaketaren ebaluaziorako ezarritako nazioarteko erakunde nagusiak, gero eta garrantzia handiagoa ematen dio klimaaldaketaren alderdi sozioekonomikoak ebaluatzeari, klima-aldaketak garapen iraunkorrarentzat eta arriskuen kudeaketarentzat dakartzan ondorioak ikertzeari eta klima-aldaketara egokitzeko nahiz aldaketa hori e neurriak ezartzeari. Eskualde-mailako klimaaldaketari buruzko informazio gehiago ematea du xede. BC3 zentroaren helburu estrategikoek, eta baita bere ikerketa-lerroek ere, tokinahiz mundu-mailan klima-aldaketari erantzuteko eta hari buruzko ezagutza zientifikoak handitzeko premiari erantzuten diote.

PHYSICAL SCIENCES

SOCIOECONOMICS OF CLIMATE CHANGE

“BC3 zentroak goimailako ikerketak egiten ditu, informatzeko eta erabakiak hartzen nahiz politikak egiten laguntzeko�.

POLICY SCIENCES


3.1 IKERKETA-LERROAK

1 Klima-aldaketaren eraginak eta egokitzea 2 Klima-aldaketa ekiditeko neurriak 3 Klima-aldaketari aurre egiteko nazioarteko akordioak 4 Euskal Herrian Klima Politikak diseinatzera bideratutako ikerketa garatu eta babestea

23


3 IKERKETA

1. IKERKETALERROA

KLIMA-ALDAKETAREN ERAGINAK ETA EGOKITZEA

1. HELBURUAK Gure helburu nagusia hauxe da: klima-aldaketak sistema natural eta antropogenikoetan (giza osasuna, ekosistemak, bioaniztasuna, urbaliabideak eta nekazaritza barne) eragiten dituen kalteak balioestea, klima-aldaketara egokitzeko estrategia nagusiak aztertzea eta lehenestea, eta estrategia horien kostuak eta onurak kuantifikatzea. Horretarako, garrantzitsua da klimarekin loturiko hainbat eragin bereiztea, egokitzapenarekin batera, hainbat eskala geografiko eta sektore ekonomikotan zehar eta etorkizuneko balizko egoera batzuk kontuan izanik.

2. DESKRIBAPENA Egokitzearen azterketak lotura estuak ditu klima-aldaketak eragiten dituen inpaktuen ebaluazioarekin. Kontuan hartu behar da klima-aldaketaren ondorioak ez direla berdinak izango mundu osoan zehar. Klima-aldaketarekiko urrakortasunean hainbat faktorek eragiten dute (esposizio-mailak, sentikortasunak eta egokitzeko gaitasunak, besteak beste). Beraz, urrakortasuna handiagoa izango da herrialde txiroetan eta biztanleriaren talde jakin batzuetan. Gure lehen zeregina eragin horiek identifikatzea eta ebaluatzea da, merkatujarduerak eta sektoreak kontuan izanik (basoen kudeaketa eta ur-hornidura, esaterako), eta merkaturik gabeko beste arlo batzuk ere gogoan hartuta (giza osasuna, aisia, ingurumena, ekosistemazerbitzuak eta bioaniztasuna, horientzat ez baitago merkaturik). Lehen kasuan, merkatuan oinarritutako metodologiak erabiltzen ditugu (merkatu-balioespena ere deitzen zaio, eta merkatuko prezio edo irabazietan oinarritzen da) eragin ekonomikoak ebaluatzeko. Bigarren kasuan, merkatuan oinarrituta ez dauden metodoak erabiltzen ditugu (merkatuz

kanpoko balioespena deitzen zaio; adibidez, azaldutako edo agertutako lehentasuna, ekoizpen-funtzioak). Inpaktuen balioespen ekonomikoari ekiteko, eragin fisikoak neurtzen dira eta eragin horiek diru-balioetan nola islatzen diren aztertzen da. Ikerketalerro honetan behetik gorako edo bottom-up ikuspegi xehatuak erabiltzen ditugu, espezifikoagoak direlako, goitik beheranzko (top-down) makro-ikuspegiak beharrean (ekonomia osoarentzat diren ereduetan oinarritzen dira horiek, eta ez dituzte hain emaitza fidagarriak ematen). Gure bigarren helburu nagusia hauxe da: aurreikusten diren inpaktuak arintzeko edo saihesteko ezar daitezkeen egokitzapen-politikak, programak eta jardunbideak identifikatzea. Horretarako, biztanle-talde urrakorrak identifikatu behar ditugu, egokitzapenerako behar diren finantza-baliabideak kalkulatu behar ditugu eta baliabide horiei esker saihets litezkeen kalteak zehaztu behar ditugu. Horrez gain, proposatzen diren programen errentagarritasuna aztertu behar dugu, gobernuei neurri egokienak aukeratzen eta uztartzen laguntzeko. Zeregin horiek burutzeko hainbat teknika ekonomiko erabiltzen ditugu; besteak beste, irizpide anitzeko analisia, kostu eta onuren analisia eta kostu eta errentagarritasunaren analisia. Analisi horietan, ezinbestekoa da herrialde txiroetan klima-aldaketara egokitzeko dagoen finantza-arraila ere kalkulatzea. Izan ere, herrialde horiek baliabide eta diru gutxi eta azpiegitura ahulak dituzte, eta beraz, klima-aldaketara egokitzeko aukerak txikiagoak dira. Egokitzeari dagokionez, metodologiarekin loturiko gai hauek aztertzen ditugu: ziurgabetasuna, abiapuntuaren aukeraketa, itzulgarritasuna, birbanaketa-inpaktuak, deskontu-tasak, diru-ebaluazioa eta diruzkoa ez dena, egokitze gogorra vs. arina, egokitze pribatua eta publikoa, eta bigarren mailako onurak (ancillary benefits).

3. ERABILERAK Erabilera nagusiak basogintza eta ekosistema naturalekin, ekosistemazerbitzuekin eta giza osasunarekin loturik daude. CLIMBE proiektua aipatzen dugu bereziki (Climate Change and Biodiversity Loss: The Effects on Ecosystem Services). Bi urteko proiektu hori FBBVAk finantzatu du, eta Klima Aldaketa Ikergai Guneak (BC3) eta Costa Ricako “Centro Agrónomico Tropical de Investigación y Enseñanza” zentroak (CATIE) burutu dute. Klimaaldaketak Erdialdeko Amerikako baso tropikalen ekosistemetan eta haiekin loturiko zerbitzuetan izango dituen eraginak ebaluatzen zituen ikerketa horrek, baita neurririk ez hartzeak ekarriko lituzkeen kostu ekonomikoak kalkulatu ere. Ikerketaren metodologia-esparruari dagokionez, eskualde- eta toki-mailan ezarritako eredu biofisiko eta ekonomiko batzuk uztartzen zituen. Hiru eredu-multzo garatu ziren: eredu biofisikoak (basoetako ekosistemen gaineko inpaktuen ebaluazioa eta horiekin loturiko zerbitzuen hornidura klima-aldaketaren aurrean), eredu ekonomikoak (ekosistema-zerbitzuen diru-balioen ebaluazioa eta etorkizuneko eragin ekonomikoen aurreikuspena), eta lurzoruaren erabilera-aldaketaren eta kostu eta onuren analisien ereduak (lurzoruaren zenbait erabilerek Costa Rican eragiten dituzten ondorio ekologiko eta ekonomikoen ebaluazioa). Ebaluazioa bereziki garrantzitsua da eskualde horretan; izan ere, ekosistemen eta horiekin loturiko zerbitzuen galerak eragin handia baitu urrakortasun sozioekonomikoan. Ekosistema-zerbitzuei dagokienez, ARIESek (Ekosistema-zerbitzuetarako Adimen Artifiziala) ekarpen garrantzitsua egiten du. Interneten oinarritutako modelizazio-teknologia hori profesionalek, zientzialariek eta erabakiak hartu behar dituzten pertsonek erabil dezakete (GKEetako kideek, mundu osoko erakunde


3 IKERKETA

CLIMBE – 1. irudia. Ur-onuren banaketa hektarea eta urte bakoitzeko Holdridge zonen arabera, A2 IPCC agertokirako (lehorra, hezea, oso hezea eta euritsua). akademikoek edo gobernuek), ekosistemazerbitzuen ebaluazio eta balioespen (ESAV) azkarrak egiteko. Tresna-sorta hori kudeaketa-arazoekin loturiko ekosistema-zerbitzuak deskribatu, aztertu eta ebazteko erabil daiteke; eta horri esker, ingurumenarekin zerikusia duten erabakiak hartzeko prozesuak errazagoak eta eraginkorragoak dira. ARIESekin batera, BC3 zentroak metodologia aurreratuenetako batzuk garatu ditu (eredu deterministak edo probabilistikoak bateratuz), ekosistema-zerbitzuen fluxuak kuantifikatu eta balioesteko espazioeskala nahiz testuinguru ekologiko eta sozioekonomiko egokietan. Datuak integratzeko prozesu automatizatu baten bidez egiten da hori, mundu- nahiz toki-mailako GIS datuak eta ekosistemazerbitzuen ereduak erakusten dituen datu-base handi bat erabiliz. ARIESek ekosistema-zerbitzuen onuradun zehatzak bistaratzen ditu era espazialki esplizituan, eta zerbitzu bakoitzari dagokionez dituzten beharrak kuantifikatzen ditu. Ekosistemazerbitzuak kontzeptualizatzean, talde onuradun jakin batzuentzako onurazerrenda jakin bat erakutsiz, onurak “bi aldiz zenbatzea” saihesten da (ekosistemazerbitzuak balioesteko iraganean egindako ahaleginetan, sarritan gertatu izan da arazo hori). Giza osasunari dagokionez, Delhiko TERI institutuarekin egindako lankidetza aipatzen dugu. Esparru metodologiko bat sortu genuen, Indiako osasungintzan aurreikusten den egokitzeak 2030. urteraino izango duen kostu gehigarria kalkulatzeko. Ezarritako ikuspegiak prebentzio-neurriak nahiz erantzuteko neurriak nabarmentzen ditu, klimaegoera hipotetiko batzuetan (aldaketa arintzen denean, eta halakorik egiten ez denean), eta Indiako ekonomian epe laburrera gertatzekoa den garapen sozioekonomikoaren eragina kontuan izanik. Azterketak malarian, beherakoan eta desnutrizioan jartzen du arreta.

UR ZERBITZUAK ($ hektareako eta urteko) Lehorra= 0,62

Hezea=1,76

Oso hezea=146,71

Euritsua=96,59

ARIES – 1. irudia. Ekosistema-zerbitzuen horniduraren eredu kontzeptuala ARIESen. ERABILERAN LEHIAKIDE DEN ESKUALDEA

ESKUALDE HORNITZAILEA

ISURGUNE ESKUALDEA EM

EM GU ARI TX ITU A

AR

HUSTULEKUA ERABILERAN LEHIAKIDE EZ DEN ESKUALDEA

25

EZ EMARI KRITIKOAREN EREMUA IA

GO

RT

UA

ERABILERAN LEHIAKIDE EZ DEN ESKUALDEA


3 IKERKETA

2. IKERKETALERROA

KLIMA-ALDAKETA EKIDITEKO NEURRIAK

1. HELBURUAK Berotegi-efektuko gas (BEG) eta karbonoisurpen handiak eragiten dituen ekonomia eta gizarte arloko egitura batetik karbonoisuri gutxiko energia-iturrietan oinarritzen den eta nekazaritzatik eta basogintzatik sortutako isuriekiko arduratsua den beste egitura batera nola igaro daitekeen ulertzea da BC3n gauzatzen diren klimaaldaketa ekiditeko ikerketa gehienen helburu nagusia. Honela laburbildu daitezke ikerketa-lerro honen helburu nagusiak: • Ekonomia- eta klima-sistemen arteko loturak finkatzea, BEG isurien kontrolerako neurriak eta klimaaldaketak ekonomian nola eragiten duen hobeto ulertzeko. • BEG isuriak murrizteko orduan teknologiak duen eginkizuna eta teknologia egokiak (karbonorik gabeko teknologiak) sustatzeko behar diren politikak ulertzea. • Eskualdeko, nazioko eta munduko berotegi-efektuko gasak murrizteko tresnak diseinatzea.

2. DESKRIBAPENA Klima-aldaketa faktore naturalek ere eragin dezaketen arren, zientzialari gehienak bat datoz azken 100 urte hauetan izandako tenperatura-aldaketa, lurreko izotz-geruzaren urtzea, prezipitazioa, ekaitzen intentsitatea eta itsas mailaren igoera gizakiak eragin dituela esatean. Adostasun hori dela-eta, zientzialariak teknologiak eta zientziak garatzen, eta beste batzuk sortzen ari dira klima-aldaketa ekiditeko.

Dena den, klima-aldaketa ekiditeko ahalegin handiak egin behar dira berotegi-efektuko gas-kontzentrazioak

murrizteko, horien iturriak murriztuz nahiz hustulekuak areagotuz. Klimaaldaketa arintzeko ahaleginen artean, honako hauek topatu ditzakegu: etxebizitza-sektorearen premiak, industria-prozesuak, elektrizitateekoizpena eta garraioa asetzeko moduak garatzea, energiaren erabilera murrizten den bitartean; energiaiturri berriztagarriak (energia eolikoa, energia geotermikoa edo eguzkienergia, adibidez) eta beste energiaiturri batzuk erabiltzea (gizarte kostu osoek onurak gainditzen ez badituzte); beste jarduera batzuekin lotutako BEG isurpenak murrizten dituzten metodoak garatzea, nekazaritza-jarduerekin loturik daudenak, batik bat; basoak eta “hustulekuak” areagotzea, atmosferako karbono dioxido eta BEG kopuru handiagoak gutxitzeko. Klima-aldaketa ekiditeko estrategiekin loturiko ikerkuntzarako ezinbestekoa da BEG eta karbono-isuri gutxiko ekonomia batera igaro ahal izateko tresna eta metodo egokienak zein diren ulertzea, klima-aldaketa ekiditeko ereduaren, azterketaren eta estrategien gabeziak identifikatzea, eta ezaguera-gabezia horiek betetzeko bideak garatzea. Izan ere, interes-taldeentzat garrantzitsuak diren alderdiak garatzea da BC3 zentroaren klima-aldaketa ekiditeko funtsezko eginkizunetako bat, herri, eskualde, nazio edo munduko politikaegileak barne.

3. APLIKAZIOAK Gaur egun, klimaren finantzaketan eta ekonomian gaitasun handiak dituzten ekonomialariek eta naturalistek osatzen dute taldea, baita oreka orokorrari, ebaluazio-eredu integratuari eta bizi-zikloaren analisiari dagokienez ere; gainera, oso ondo ezagutzen dute azterketa enpirikoa, epe ertaineko eta luzeko energia-kontsumoarekin eta

nekazaritza-ekoizpeneko eskaintzafaktoreekin hertsiki loturik dagoena. Nazioarteko aldizkarietan hainbat argitalpen egiteaz gain, esperientzia horri esker ezaguera garrantzitsuak geureganatzen ari gara; gainera, horiek behar-beharrezkoak dira karbono gutxiko ekonomia batera igarotzeko bidean aurrera egin eta bertara iristeko, eta herri, eskualde, nazio eta nazioarteko gobernuetako energia- eta klima-politikak garatzeko (energiaeraginkortasunerako programak, baimen negoziagarriak, energia-trantsizioak eta karbono-konpentsazioak barne). Honako alderdi hauek jorratzen dira BC3-k parte hartu duen ikerketaproiektuetan: • Oso epe luzerako harremanak ekonomia- eta teknologia-garapenaren, energia-erabileraren eta haren ingurumen-ondorioei dagokienez. Horrekin lotuta, BC3 ikerketa-zentroak DICER eredua eraiki du; hark Nordhaus katedradunaren klima-aldaketari buruzko lan aitzindaria hedatu du, eta era berean, eskualde-mailako aldaketak datuetan eta klimaereduetan modu errealistagoan txertatuz gero, klima-aldaketak eragindako kostuak handiagoak izango direla eta ekimen gehiago beharko dela erakusten du. • Europan energia-eraginkortasuna sustatzeko politikak. • Gizarteak klima-aldaketa ekiditeko politiken aurrean duen ikuspegia ulertzea. • Ekonomiaren eskualde-mailako eredua (oreka orokor konputagarriaren eredua) eta Brasilentzat karbono-merkatuaren eredu bat sortzea. • BEG isurpenak ekiditeko ikuspegi sistematikoak, leku eta denbora-eskala desberdinetan.


3 IKERKETA

1. irudia. Munduko energia-kontsumoa (1800-2010). Lehen, beste energia-iturri batera igarotzeak ez zuen orduan nagusitzen zen energia-iturriaren kontsumoaren gainbehera adierazten. (Fouquet-2009)

Milioika petrolio-tonen baliokidea

14.000

• Basoen-soiltzea murrizteko (REDD+) mundu-mailako mekanismoak eta bioaniztasuna mantentzeko sinergiak diseinatzea garapen bidean dauden herrialdeetan, betiere EkosistemaZerbitzuengatiko Ordainketaren testuinguruan.

10.000

Gas Naturalera igaro zen garaia

8.000 6.000 4.000

Petroliora igaro zen garaia

Ikatzera igaro zen garaia

2.000

0 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Egur-erregaia Ikatza

Petrolioa Gasa

Energia berriztagarriak Nuklearra

2. irudia. DICER eredua. Atmosferaren tenperatura (°C industriaurreko mailaren gainetik) 6,0

Milioika petrolio-tonen baliokidea

• Klima-aldaketa ekiditeko politikek osasunean eragindako zeharkako onurak diru-sarrera altuak nahiz txikiak dituzten herrialdeetan. Berotegiefektuko gasak murrizteko neurriek osasunean eragindako zeharkako onuren ikerketa oso garrantzitsua izan da esparru horretan, horiek garrantzitsuak zirela aspalditik jakin arren. London School of Hygiene and Tropical Medicine zentroarekin eta Osasunaren Munduko Erakundearekin (OME) batera, BC3 ikerketa-zentroak hainbat artikulu argitaratu ditu The Lancet aldizkarian; azken emaitza horiek, adibidez, bertan jorratu ziren, eta karbono-isuri txikiek garapen bidean dauden herrialdeetan osasun-onura handiak eragin dituztela erakutsi zuen.

12.000

5,0 4,0 3,0 20, 1,0 0 2008

DICER-BAU

2048

2088

DICER-Opt.sol.

2128

DICER-2ºC Politika

3. irudia. Esne-sistema iraunkor batera igarotzeak ekosistema-zerbitzu desberdinetan izan ditzakeen ondorioak. [Nitratoa]

HORNIDURA Esnearen kalitatea

2.0

URAREN KALITATEA 1.8

1 Abiapuntua

1.6

[Fosforoa]

1.4 1.0

CH4/ha

3

0.8

AIREAREN KALITATEA

2

0.6

4

0.4

5

0.2

40 35 HORNIDURA MERKATUKO BALIOA 30 €/L Esnea 25 20 15 10 5 0

6

0.0

Bioaniztasuna LURZORUA, LABORANTZA

7 NOx/ha

N2O/ha

8

Animalien Ongizatea + Osasuna KULTURA / ETIKA

9 10

BEG/ha KLIMAREN ERREGULAZIOA (BEG, KARBONOAREN BILTEGIRATZEA)

NH3/ha AIREAREN KALITATEA

11 IRAUNKORRA

27

Lurzoruaren kalitatea LURZORUAREN BABESA (EGITURA / EMANKORTASUNA)

Paisaia


3 IKERKETA

3. IKERKETALERROA

KLIMA-ALDAKETARI AURRE EGITEKO NAZIOARTEKO AKORDIOAK

1. HELBURUAK

2. DESKRIBAPENA

“Klima-aldaketari aurre egiteko nazioarteko akordioak” ikerketalerroa klima-aldaketaren inguruko ikerkuntzaren alderdi teorikoaz eta politikoaz arduratzen da. “Politikaren arloa” zentroaren beste ikerketalerroetan jorratutako gaiekin lotua dago (Euskal Herriko klima-politikaren berri ematen duen ikerkuntza sostengatzea, garatzea, ekiditea eta egokitzea, alegia), baina ikerketa-lerro horietan aipatzen ez diren klima-aldaketaren ikerketari buruzko beste alderdi batzuk ere lantzen ditu. Erabilitako metodologiak/teknikak askotarikoak dira, eta honako hauek hartzen dituzte barne, besteak beste: oreka orokor konputagarriaren ereduak, kostuen eta onuren azterketak, jokoteoria eta ebaluazio-eredu integratua.

Klima-aldaketari buruzko nazioarteko azken negoziazioek ezin izan dute Kiotoko Protokoloaren ondorengo mundu-mailako hitzarmenik lortu. Izan ere, oraindik ez da aurreikusten kutsatzaile nagusiek beren isurtzemugak behar bezala betetzea, 2011ko Durbaneko Alderdien Bileran 2020rako mundu-mailako hitzarmen bat lortzeko “bidai orria” adostu zen arren. Europar Batasuneko estatuen arteko nazioarteko hitzarmenak koalizio handiak baino errazago lor daitezke, baina oinarrizko azterketa ekonomikoek adierazten duten moduan, azpikoalizio horien bitartez gauzatutako alde bakarreko isurimurrizketak gainontzeko herrialdeek ahuldu ditzakete beren isurpenak handituz.

Egokitze- eta ekidite-politikak ikerketalerro honetan aztertzen diren gaiak dira, eta haren zatirik handiena energiaalderdiekin loturik dago (energia modu iraunkorrean erabiltzea eragiten duten tresna ekonomikoak eta elektrizitatesektorearen urrakortasuna, esate baterako). Nazioarteko politikari dagokionez, nazioarteko ingurumenhitzarmenak eta klima-aldaketari aurre egiteko finantzaketa dira ikerketaestrategiaren gai nagusiak. Horietan bigarren mailako onurak, zuzentasuna eta garapena lantzen dira, besteak beste.

“Klima-aldaketari aurre egiteko nazioarteko akordioak” ikerketa-lerroak klima-aldaketari aurre egiteko eta klima-aldaketara egokitzeko erronkak bideratu ahal izateko nazioarteko koalizio eraginkor bat finkatzeko aukerak areagotzea du helburua. Ikerketalerroaren gai nagusiei dagokienez, egokitze-egitasmoak edo nazioarteko konpentsazio-ordainketak ahalbidetzen dituzten egitasmoak ditugu neurri berritzaileen artean. Nazioarteko klimapolitikaren testuinguruan, konpentsazioordainketek sekulako bultzada izan zuten, 2010ean, Cancuneko Akordioen aldetik, klima-aldaketari aurre egiteko nazioarteko finantzaketaren arloan 2020rako urtero 100 mila milioi dolar mobilizatzea hitzeman baitzen bertan. Akordio horien arabera, klima-aldaketara egokitzeko ekintzek hura ekiditeak duen lehentasun bera izan behar lukete,

Programaren helburua ikerkuntza dagokion azpiarloarekin lotzea da (naziokoa versus nazioartekoa, arintzea versus egokitzea, eta abar) hori arrazoizko aukera bat denean, horrela, emaitza koherenteak lortzeko eta politikaestrategia onargarriak garatzeko.

baina hori ez da horrela islatzen klimaaldaketari aurre egiteko nazioarteko finantzaketaren gaur egungo ereduetan, horietan argi eta garbi ikusten baita klima-aldaketa ekiditeak indar gehiago duela. Joera horri aurre egitea da, hain zuzen, ikerketa-lerro honen erronka nagusietako bat. Bertan, nazioarteko klima-funtsen ordainketa egokiari buruzko ikerketez gain, nazioarteko finantzaketaren inguruko premiazko beste galdera batzuk egin ziren, funtsen bilketari, nazioarteko funtsen kudeaketari eta mekanismoen alderdi etikoei dagokienez, esate baterako. Izan ere, alderdi etikoek nazioarteko hitzarmenen emaitzetan eragin dezakete, eta beraz, horiek ere kontuan hartu beharko lirateke.

3. APLIKAZIOAK Hainbat ekonomialariz osaturiko ikerkuntza-taldeak honako gai hauei buruzko ikerketak gauzatu ditu, besteak beste: • Bigarren mailako onurek nazioarteko klima-aldaketaren inguruko negoziazioetan eragiten dituzten ondorio estrategikoak: klimapolitikaren onurak areagotu egiten dira ekonomiaren eta ingurumenaren arloko kalteei aurrea hartuz gero. Gainera, bi onura mota sortzen dira aldi berean, onura nagusiak eta bigarren mailakoak, alegia. Lehenengoak klima-politikaren helburu nagusitik eratortzen direnak dira, hau da, klimaren zaintzatik eratorritakoak. Bestalde, bigarren mailakoak onura osagarriak dira, tokiko aire-kutsaduraren murrizketa, adibidez. Onura horiek nazioarteko


3 IKERKETA

klima-politikaren esparruko herrialdeetan izan ditzaketen ondorioak ikertu ditugu. • Pizgarri-egitasmo berriak: Ikerketalerroaren taldeak “egokitzapenegitasmoak” deiturikoetan oinarrituta bideratu du ikerkuntza. Egitasmo horiek herrialdeetako pizgarrien egituran eragiten dute, alderdi guztiei emaitza hobeak eskainiz. Nolanahi ere, egitasmo horietan arazo garrantzitsuak sor daitezke, eta horiek identifikatzeaz gain, gure ikerketataldeak arazo horiei aurre egiteko aholkuak eman ditu. • Zuzentasuna: Politika-egileek eta ikerlariek behin eta berriz azpimarratu dute zuzentasuna nazioarteko negoziazioetan eginkizun garrantzitsu bat izateko. Nazioarteko erakundeak eta funtsak nola antolatu daitezkeen ere ikertu dugu zuzentasun hori handitu ahal izateko. Izan ere, zuzentasun-hobekuntza horiek nazioarteko politika-klima arrakastatsuagoa eragin dezaketela erakutsi dugu. • Klima-aldaketa ekiditearen joera: Nazioarteko finantzaketak klimaaldaketa ekiditeko proiektuak sustatzen ditu batik bat. Cancuneko Akordioetan finkatutako helburua lortzeko, hau da, klima-aldaketa ekiditeko eta klima-aldaketara egokitzeko jardueren arteko oreka lortzeko, joera hori murriztu egin behar da. Ikerketa-lerro horren ardura duen ikerkuntza-taldeak joera horren arrazoiak aztertu ditu eta hura murrizten lagun dezaketen politikak proposatu ditu. 29


3 IKERKETA

4. IKERKETALERROA

EUSKAL HERRIAN KLIMA POLITIKAK DISEINATZERA BIDERATUTAKO IKERKETA GARATU ETA BABESTEA

1. HELBURUAK Ikerketa-lerro honen helburua Euskal Herriko eta Espainiako klima-politikarekin loturiko alderdi guztien ikerkuntzan erreferentzia-zentroa izatea da, tokiko nahiz munduko unibertsitateetan eta ikerketa-zentroetan garatzen ari diren oinarrizko ikerkuntzak gailenduz. Horrez gain, Euskal Herriko, Espainiako eta Europar Batasuneko politika-egile eta erabaki-hartzaile publikoen nahiz pribatuen interesa pizten duten alderdietan eta gaietan oinarritzen da ikerketa-lerroa. Horretarako, BC3 ikerketa-zentroak lotura sendoak garatu ditu politika-egile eta erabaki-hartzaileekin, elkarren arteko loturak areagotu ditu beste ikerkuntzazentro batzuekin, eta emaitza zehatzak eskaini dizkie xede diren hainbat taldeei. Horri esker, erabaki-hartzaileek izaten dituzten arazo nagusiak hobeto ulertzea ahalbidetu da, batetik, eta politika-egileei mezuak modu zuzenean helaraztea lortu da, bestetik.

2. DESKRIBAPENA Klima-aldaketari dagozkion politika gehienak nazioartean eztabaidatzen diren arren —Nazio Batuen Hitzarmenen eta Kiotoko Protokoloaren bitartez—, eskualdean eta herrian bertan nabarmenduko ditugu haren ondorioak. Hori dela-eta, eskualdeko eta tokiko gobernuak oso aktore garrantzitsuak dira. Gainera, eskualdeko gobernuek klima-aldaketa ekiditeko nahiz egokitzeko politika-ekintzak ezartzeko eskumen handia dute munduko leku askotan. Hori da, esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Europar Batasuneko beste eskualde batzuen kasua. Testuinguru horretan, oso garrantzitsua da maila guztietako gobernuek dituzten gaitasunak eta eginkizunak ondo ulertzea: horrela, tokiko arduradunek guztiz ulertuko dute nazioartean hartutako erabakiek eragiten dituzten ondorioak, eta nazioko gobernuak, ordea, politikak behar bezala diseinatu eta ezartzeko aukera izango dute.

Gobernu horiek guztiak modu eraginkorrean lotu eta “politikagintzaren” erabilera zuzena egiteko, BC3-k lau ikerkuntza-emaitza eta -zerbitzu mota garatu ditu: • Policy briefing series: politika-egile publikoei eta pribatuei xedaturik dauden politikari buruzko argitalpen hauek oso eraginkorrak dira ikerketaren emaitzak modu laburrean eta argian azaltzeko. 2009-2012 denboraldian zehar arlo desberdinei buruzko 16 dokumentu egin dira, besteak beste, nazioarteko klima-politikarako Alderdien Bilerari, Europar Batasuneko Isuriak Trukatzeko Sistemak (EU ETS) ekonomiaren esparru desberdinetan eragiten dituen inpaktuei (Espainian eta Euskal Herrian), edo energiaeraginkortasunagatiko diru-itzuleren eginkizunari dagokienez. • Politika-egileentzako proiektu interesgarriak eta laburpen exekutiboak: BC3 asko saiatu da Euskal Herriko eta Espainiako politikaegileentzat interesgarriak diren proiektuetan parte hartzen, hala nola, itsas mailaren igoerak Euskal Herriko kostaldeko bioaniztasunean eragiten dituen inpaktu ekonomikoei, uholdeek leku desberdinetan eragiten dituzten ondorioei, edo energia-politika batzuen azterketari buruzko proiektuetan. • Txostenak: Eusko Jaurlaritzako, Legebiltzarreko eta klima-aldaketaren bulegoko kideei xedaturiko txosten horiek (orain arte 14 egin direlarik) politikarekin loturiko hainbat gai garrantzitsu lantzen dituzte, hala nola, kostuen eta onuren azterketak klimaaldaketaren egokitzean duen garrantzia edo klima-aldaketari buruzko beste alderdi batzuk. • Aholkularitza: Beste laguntza mota bat ere eskaini zaio Eusko Jaurlaritzari hainbat zeregin zehatzetan, hala nola, Legebiltzarreko kideen bitartez horiek hedatzeko orduan, edo nazioarteko klima-aldaketaren bileretarako informazio-saioetan.

3. APLIKAZIOAK Ikerketa-lerro honen aplikazioen artean honako hauek ditugu: • 15. eta 16. Alderdien Bileretara bidaiatzen zuen euskal taldea laguntzeko, prestakuntza-ideiei buruzko agirien laburpen bat eta gailurretako emaitzen txosten bat gauzatu genuen. Gero, informazio hori egunkarietara helarazteko moduan ere prestatu genuen. • Oreka Orokor Konputagarriaren eredu sofistikatuen erabilera CO2-aren prezioak (Europar Batasunaren Isuriak Trukatzeko Sistemak eta beste zerga batzuk) Euskal Herriko siderurgian eragiten dituen ondorioak hobeto ulertzeko. • Europako eta Ameriketako beste 20 lurraldetan gauzatutako Klima Politikaren esparruko eginkizunen konparazio-azterketa. • Energia-eraginkortasunagatiko diru-itzuleren (RENOVE programa) eta beste politika batzuen azterketa (isurtze-zergak eta bestelako disuasioneurriak). • Egokitze-ekonomien eginkizunaren kontzeptuzko gida praktiko bat. Beste ahalegin asko tokiko politikak ulertzera xedatu dira, horiek behar bezala aztertzeko beharrezko tresnak eskainiz; horien artean, politika jakin batzuen ondorioak neurtzeko inputoutput azterketak (Bilboko energiaeraginkortasunaren kasuan, adibidez) edo hirian gerta daitezkeen uholdeen ondorio ekonomikoak ditugu. Azkenik, BC3 ikerketa-zentroko ikerlariek hainbat erakunderentzat egindako politika-agirien prestakuntzan hartu dute parte, hala nola, Munduko Bankuarentzat, Eskualdeen Batzordearentzat, Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko Taldearentzat, Klim-Aldaketarako Nazio Batuen Esparru Konbentzioarentzat, UNESCOrentzat, UNEP-RISOE zentroarentzat eta beste askorentzat prestatutako agirietan.


3 IKERKETA

Inpaktu ekonomikoa siderurgian industria birkokapen agertoki desberdinetan SIDERURGIA INDUSTRIA-EKOIZPENA (%) 0

-5

-10

-15

-20

-25

%

-1

-2

-3

-4

Klima-aldaketarako politiketan erabili diren politika-tresna desberdinak, herrialdeen arabera

ERABILGARRITASUNA

BPG

ENERGIA-KONTSUMOA

Iturria: Gonzalez Eguino et al., 2012

ENERGIA-ERAGINKORTASUNA

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

ZERGA-SISTEMA

Columbia Britainiarra, Connecticut, Manitoba, Ontario

Columbia Britainiarra, Connecticut, Manitoba, Ontario

Euskal Herria, Columbia Britainiarra, Katalunia, Flandria, Ontario, Quebec

ZERGA-SALBUESPENAK

Euskal Herria, Ontario

Manitoba, Ontario

Columbia Britainiarra, Flandria, Quebec

DIRULAGUNTZAK/ BEKAK/ MAILEGUAK

Euskal Herria, Bavaria, Columbia Britainiarra, Bretainia, Kalifornia, Katalunia, Connecticut, Flandria, Manitoba, Hegoaldeko Gales Berria, Ipar Renania-Westfalia, Ontario, Quebec, Queensland, Hego Australia, Wallonia, Yukon

Euskal Herria, Bavaria, Columbia Britainiarra, Bretainia, Kalifornia, Katalunia, Connecticut, Flandria, Manitoba, Hegoaldeko Gales Berria, Ipar Renania-Westfalia, Ontario, Quebec, Queensland, Sao Paulo estatua, Eskozia, Hego Australia, Victoria, Wallonia, Yukon

Euskal Herria, Katalunia, Ontario, Quebec, Sao Paulo Estatua

Euskal Herria, Hegoaldeko Gales Bavaria, Columbia Berria, Quebec, Britainiarra, Eskozia Kalifornia, Manitoba, Ontario, Quebec, Eskozia, Hego Australia, Victoria, Gales, Wallonia

Nekazaritza iraunkorrerako programa (Manitoba, Ontario)

Europar Batasuneko eskualde guztiak, Columbia Britainiarra, Connecticut, Kalifornia, Manitoba, Hegoaldeko Gales Berria, Ontario, Quebec, Gales

Europar Batasuneko eskualde guztiak, Columbia Britainiarra, Connecticut, Kalifornia, Manitoba, Hegoaldeko Gales Berria, Ontario, Quebec

Europar Batasuneko eskualde guztiak, Columbia Britainiarra, Connecticut, Kalifornia, Manitoba, Hegoaldeko Gales Berria, Ontario, Quebec

Europar Batasuneko Isurpenak Trukatzeko Sistemak, Mendebaldeko Klima Ekimena (Columbia Britainiarra, Kalifornia, Manitoba, Ontario, Quebec), Berotegi Efektuko Gasen Eskualdeko Ekimena (Connecticut), Karbonoa murrizteko konpromisoa (Eskozia)

TRESNAK

ISURPENEuropar BataESKUBIDEEN suneko eskualde SISTEMAK guztiak, Columbia Britainiarra, Connecticut, Kalifornia, Manitoba, Hegoaldeko Gales Berria, Ontario, Quebec

NEKAZARITZA, BASOZAINTZA ETA LURZORUAREN ERABILERA HONDAKINAK

GARRAIOA

ADIBIDEAK Karbonoaren zerga (Columbia Britainiarra), garraio-zergaren aldaketa (Flandria), gasolinaren eta erregai fosilen zerga (Quebec), 'teknologia garbien zerrenda' (Euskal Herria)

Europar Batasuneko eskualde guztiak, Columbia Britainiarra, Connecticut, Kalifornia, Manitoba, Hegoaldeko Gales Berria, Ontario, Quebec

Iturria: Nrg4sd (www.nrg4sd.net), The Climate Group (www.theclimategroup.com) eta jatorrizko lana. Galarraga et al (2011) 31


3 IKERKETA

3.2 BC3 IKERKETA-ZENTROKO EKOIZPEN ZIENTIFIKOAREN ESTATISTIKAK Ikus ekoizpen guztia eranskinean

70

140

60

120

50

100

40

80

30

60

20

40

10

20

0

2009

Aldizkarietan argitaratutako artikuluak Liburuetako kapituluak

2010

2011

Beste argitalpen batzuk BC3-ren txostenak

2012

0

2009 2010 2011 Argitaratutako artikulu guztiak

Argitaratutako artikuluak

ARGITALPENAK 2012

29

43

48 43+21

Beste argitalpen batzuk

7

11

14

10

Liburuak eta bereziak

4

5

5

4

Liburuetako kapituluak

6

13

15

8+7

11

18

13

14

2

4

7

3

Aldizkarietan argitaratutako artikuluak

BC3-ren txostenak BC3 Policy Briefings

Liburuak eta bereziak BC3 Policy Briefings Guztiak

ARGITALPENEK NAZIOARTEAN IZAN DUTEN GARRANTZIA Zientzia arloko aldizkari garrantzitsuenetan egin den argitalpen kopurua da, hain zuzen, BC3-ren ikerketek nazioartean izan duten garrantziaren adierazle nagusia. (Web of Knowledge) 40

35 30 25

30 20

20

16

15 10

25 20 15

8

10

5

5

0

Q1 Q4

2009

2010

Q1

3

%38

7

%44

17

%58

11

%55

38

%52

Q2

1

%12

1

%7

6

%21

4

%20

12

%16

Q3

-

%0

2

%12

2

%7

2

%10

6

%8

Q4

1

%12

2

%12

2

%7

2

%10

8

%11

IF-RIK GABE

3

%38

4

%25

2

%7

1

%5

10

%13

Guztira

8

35 29

0 2009

Q2 IF-RIK GABE

2010

2011

2012

WOK zerbitzuan indexatutako BC3-renargitalpenak, guztira

WOK zerbitzuan indexatutako BC3-ren hainbat argitalpen

40

Q3 WOK zerbitzuko argitalpenak, guztira

2012 ko Azaroak 30erarte ekoiztu eta indexatuko informazioa. 2012an ekoiztutako publikazioak indexatze prozesuak 6 hilabeterarte eraman dezake.

16

2011

29

2012

20

Total

2009-2012

73


3 IKERKETA

BC3 IKERKETAZENTROAREN LANAK ARGITARATU DITUZTEN NAZIOARTEKO ZIENTZIA ARLOKO ALDIZKARI BATZUK LANCET GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HUMAN AND POLICY DIMENSIONS CONSERVATION LETTERS SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT ECOLOGICAL INDICATORS REVIEW OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY ECOLOGICAL ECONOMICS ENERGY ECONOMICS ENERGY POLICY JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY ENVIRONMENTAL CONSERVATION RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS AMBIO CLIMATE POLICY ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS WORLD DEVELOPMENT FOOD POLICY LAND ECONOMICS ENERGY JOURNAL MARINE POLICY JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY

33


3 IKERKETA

3.3 ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

Klima-aldaketaren arloko ikerkuntza beste ikerketa-talde batzuekin batera lan eginez bakarrik gauzatu daitekeela jasotzen duen filosofia oinarritzat hartuta lan egiten du BC3 zentroak. Horretarako, BC3-k nazioarteko, nazioko eta tokiko laguntzaileen sare zabal bat garatu du.

ERAKUNDE LAGUNTZAILE HORIETAKO BATZUK University of Vermont (AEB) CICERO (Norvegia) INIA (Madril, Espainia) University of Cambridge (Erresuma Batua) IFO (Munich, Alemania) Tecnalia (Euskal Herria) London School of Hygiene and Tropical Medicine (Londres, Erresuma Batua) WHO (Geneva, Suitza)

FEEM (Milan, Italia) UCL (Londres, Erresuma Batua) TERI (New Delhi, India) Asian Development Bank (Manila) Bocconi University, IEFE (Milan, Italia) Energy Research Institute (Pekin, Txina) EDF (AEB) University of the Basque Country (Bilbo, Euskal Herria)


3 IKERKETA

3.4 PROIEKTU AIPAGARRIAK FINANTZATZAILEAK

PROIEKTUA • • • • • • • •

• • • • •

EXIOPOL “External Costs and Input-Output Models” (EC FP6) PURGE “Public health impacts in Urban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies Their impacts on public health and well-being in urban areas Environment” (EC FP7) PREEMPT “Policy-relevant assessment of socio-economic effects of droughts and floods” (EC ECHO Program) PERSEUS “Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern European Seas” (EC FP7) ECOFINDERS “Ecological Function and Biodiversity Indicators in European Soils” (EC FP7) FLAGSHIP “Forward Looking Analysis of Grand Societal Challenges and Innovative Policies” (EC FP7) COMPLEX “Knowledge Based Climate Mitigation Systems for a Low Carbon Economy” (EC FP7) CECILIA 2050:“Choosing Efficient Combinations of Policy Instruments for Lowcarbon development and Innovation to Achieve Europe's 2050 climate target” (EC FP7) GHG_LAND “Desarrollo de estrategias de mitigación con enfoque de sistema para reducción de gases invernadero dentro y entre elementos multifuncionales de un paisaje” (MICINN Plan Nacional) COBELOC “Consumer behaviour for a low carbon economy” (MICINN Plan Nacional) CICLOPE Análisis del impacto ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de vida en términos cuantificables de consumo energético y emisiones GEI asociadas “(MICINN Proyectos Singulares Estratégicos) WATER2ADAPT “Resilience enhancement and water demand management for climate change adaptation” (MICINN ERANET). RED REMEDIA “Red Científica sobre mitigación de Gases de Efecto Invernadero en el sector agroforestal” (INIA - Acciones complementarias)

• •

K-Egokitzen I “Cambio Climático: Impactos y adaptación” (EJ-GV Etortek) ECOAGRIWASTE “Desarrollo marco de modelización con aproximación sistemática para evaluar uso más eficiente de desechos provenientes de industria agroalimentaria para mitigación de emisiones de GEI con mínimos o positivos impactos en los servicios y bienes de ecosistemas agrarios” (EJ-GV Proyectos Investigación)

CLIMBE “Climate Change and Biodiversity Loss: The Effects on Ecosystem Services in Tropical Forests in Central America” (FBBVA “V Convocatoria de ayudas a la investigación en Ecología y Biología de la conservación”)

LCP “Low Carbon Programme” (Fundación Repsol “Joint Research Programme agreement”)

PAEE: “Políticas de Apoyo a la eficiencia energética: impuestos vs subvenciones.” (Fundación Areces “Programa ayudas a la investigación en economía”)

PACS: “Payment for agrobiodiversity conservation services” (Bioversity International agreement) IGP: “India socioeconomics project” (Bioversity International agreement)

35


4. EZAGUTZA ESKUALDATZEA BC3 ikerketa-zentroaren helburu estrategiko nagusietako bat da klimaaldaketari buruzko ezaguerak trukatzen eta hori zientzialarien komunitateari eta gizarteari hedatzen laguntzea. Sorkuntza ezagueren transferentziaren eskualdatzearen bitartez baloratu nahi dugu, honako talde hauei xedaturiko prestakuntzarako eta ezaguerak hedatzeko ekimenak eta ekintzak garatuz:

ZER

NORENTZAT

ZIENTZIALARIEN KOMUNITATEA

EKIMENAK GARATZEA Klima-aldaketari buruzko informazio zehatza partekatzera eta hedatzera xedaturiko ekimenak garatzea.

• Zientzialarien nazioarteko komunitatea • Politika-egileak • Enpresako eta ekonomiako eragileak • Zientziaren eta Teknologiaren Euskal Sareko eragileak, eta oro har, euskal gizarte osoa

EZAGUERAK PARTEKATZEA Zientziaren esparruan egin diren aurrerapenei buruzko ezaguerak eta garapenak partekatzea.

SORKUNTZA BALORATZEN LAGUNTZEA Ezaguerak euskal gizarteari igortzea.

POLITIKAEGILEAK, ENPRESAKO ETA EKONOMIAKO ERAGILEAK

GIZARTE OSOA


5 EZAGUTZA ESKUALDATZEA

4.1 BC3 IKERKETA-ZENTROAREN ETENGABEKO EKIMENAK NOLA

seminars

Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) eta BC3 ikerketa-zentroak sustaturiko programa honen helburua klima-aldaketari buruzko ezagueretan laguntzea da, esparruan oso ezagunak diren akademikoek eskainitako hainbat hitzaldiren bitartez.

UPV-BC3

training bc3

phd and master students

visiting programme

summer

klima bc3

school

gune

workshop

policy briefings

klimaguneconferences trainingcaravan ikertzaileak gelan

BC3-k zenbait hitzaldi eskaini ditu nazioarteko hainbat unibertsitateko doktorego eta masterretan; horrez gain, tokiko nahiz nazioarteko doktorego-ikasleen irakaskuntzan parte hartu du.

Programa honen helburua klima-aldaketaren esparruan lan egiten duten goi-mailako ikerlariak erakartzea da, horrela, ikerkuntza sustatu eta BC3 eta beste erakunde batzuen arteko harremanak sendatzeko.

Udako eskolaren helburu nagusia klima-aldaketaren esparruko joeren ikuspegi eguneratua eskaintzea da. Zientziaren arloko gai garrantzitsuenak diziplina anitzeko ikuspuntutik lantzeko moduan dago diseinatua eskola, betiere klima-aldaketaren joera nagusien arabera, ikuspegi integratua ahalbidetuz eta arazoa behar bezala ulertuz. Urteak igaro ahala, eskola klima-aldaketaren irakaskuntzari buruzko bere ikuspegia garatzen joan daiteke.

Klimagune Workshop Zientziaren eta Teknologiaren Euskal Sareko eragile guztiei irekia dagoen klima-aldaketari buruz hitz egiteko eztabaida-leku informal bat da. Ekimen horren helburua zientzia-aurrerapenei buruzko ezaguerak, proiektuak eta garapenak partekatzea da, betiere arlo horretako ikerketa-taldeen, erakundeen eta elkarteen arteko lankidetzarako sinergien eta esparruen sorrera gailenduz. Policy Briefings BC3-k sortutako dokumentu batzuk dira, eta horien bitartez, zentroko ezagutza-gorputzaren trebetasunetan oinarritutako politika arloko aholkuak eta BC3-n gauzatutako ikerketen emaitzak eskaintzen dira. Dokumentu horiek informazioa eta prestakuntza eskaintzen diete politika-egileei eta interes publikoko erakundeei, horiei ingurumen-politikarekin loturiko alderdiei erantzuten laguntzeko, hain zuzen.

Klimagune Conferences klima-aldaketaren inguruko eztabaidan alderdi anitzeko ideiak eta ikuspuntuak txertatu ahal izateko hitzaldien multzoa da. Horrela, gizarteak informazio gehiago eta hobea izango du ekonomiaren eta gizartearen garapenari dagokionez, betiere iraunkortasunaren ikuspuntutik. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila, Ikerbasque eta BC3 elkarrekin lan egiten aritu dira Training Caravan (Ikertzaileak Gelan) izeneko ekimena abian jarri ahal izateko; haren helburu nagusia Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen artean ikerkuntzarekiko zaletasuna areagotzea eta klima-aldaketaren esparruko ikerkuntzaren berri ematea da.

37


5. AZPIMARRAGARRIENA

5.1 KLIMAGUNE WORKSHOP AZTERGAIA

EZTABAIDA-GUNEEN SUSTAPENA

K

lima Aldaketa Ikergai erakundeak (BC3) sorkuntza baloratzearen aldeko konpromiso sendoa hartu du, ikerketa-proiektuak garatuz nahiz haren inguruko ezaguerak igorriz; izan ere, ekintza horiek nazioarteko zientzialarien komunitateari, Zientziaren eta Teknologiaren Euskal Sareko eragileei, enpresako eta ekonomiako eragileei, politika-egileei eta, oro har, euskal gizarteari xedaturik daude.

klimaguneworkshop

Hori dela-eta, BC3 ikerketa-zentroak klima-aldaketari buruzko informazio zehatza partekatzera eta jakinaraztera zuzendutako ekintzak jartzen ditu abian; horien artean, BC3-k Klimagune Workshop ekimena sortu zen, Zientziaren eta Teknologiaren Euskal Sareko eragile guztiei bideratutako klima-aldaketaren inguruko eztabaida informaletarako gunea. Ekimen horren helburua zientzia-aurrerapenei buruzko ezaguerak, proiektuak eta garapenak partekatzea da, eta arlo horretan lan egiten duten Euskal Herriko ikerketataldeen, erakundeen eta elkarteen artean sinergiak eta lankidetza-esparruak sortzean datza. Ekimena 2010ean jarri zen martxan eta ordudanik zientzialarien euskal sareko 100 eragile inguru elkartu dira burututako hiru edizioetan: zientzialariak, teknologia-zentroetako ordezkariak, enpresa eta erakundeetako eragileak, eta klima-aldaketarekin lotutako gaietan lan egiten duten politika-egileak.

Klimagune Workshop 2010 Klimagune Workshop 2011 Klimagune Workshop 2012

Updating Climate Change Research in the Basque Country Addressing Climate Change through Adaptation From Euskadi to Rio + 20


5 AZPIMARRAGARRIENA

5.2

AZTERGAIA

NAZIOARTEKO IKERKETA-PROIEKTUAK

CLIMBE

PURGE

K

P

lima Aldaketa Ikergai zentroaren (BC3) eta Costa Ricako “Centro Agrónomico Tropical de Investigación y Enseñanza” zentroaren artean abiarazitako ikerketa-proiektu hau BBVA Fundazioaren Bioaniztasunaren Kontserbaziorako 2009ko dirulaguntzen bidez finantzatu zen.

URGE - Berotegi-efektuko isuriak murrizteko estrategiek hiri-guneetako osasun publikoan duten eragina.

Helburu estrategikoetan adierazi den moduan, Klima Aldaketa Ikergai (BC3) nazioarteko erakundeen arteko lankidetzarako ahalegin handiak egiten ari da, eta horregatik, PURGE ikerketaproiektuko 9 parte-hartzaileetako bat da. Europako Batzordeak finantzatutako proiektu honek berotegi-efektuko gasak (BEG) murrizteko politikek Europa, Txina eta Indiako hiri-guneetan izan ditzaketen ondorioak aztertzen ditu 3 edo 4 hiri handitako erdiguneetan eta hiru hiri txikiagotako erdiguneetan gauzatutako kasu-azterketetan oinarrituta. Tokiko premietara egokitutako benetako esku-hartzeak proposatu dira 2020, 2030 eta 2050. urteak iritsi aurretik berotegi-efektuko gasen isuriei dagozkien argitaratutako murrizketa-helburuak betetzeko. Gainera, klima-aldaketa ekiditeko ekintzak definitu dira honako lau sektore nagusi hauetan: industria/energia-ekoizpena, etxeko energia, garraioa, eta elikadura eta nekazaritza. Neurri horiek osasunean nola eragiten duten erakusten duten modu nagusiak deskribatuko dira eta eredu desberdinak garatuko dira osasunarekin loturiko "faktoreetan” eta osasun-jokaeretan gertatutako aldaketak zenbatzeko.

Proiektuak klima-aldaketak baso tropikaletan eragindako inpaktuak jorratzen ditu, betiere Erdialdeko Amerikako ekosistema-zerbitzuetan aurreikusten diren aldaketak aintzat hartuta. Munduko alderdi hori bereziki garrantzitsua da, ekosistema-zerbitzuen galerak sakon eragin lezakeelako gizartean eta ekonomian. Proiektuak eskualde nahiz herrialde-mailan garatutako biofisikaren eta ekonomiaren esparruko ereduen multzoak konbinatzen ditu. Biofisikaren bidez klima-aldaketak basoekosistemetan eragindako inpaktuak eta antzeko zerbitzuen hornikuntza ebaluatu dira; ekarpen ekonomikoaren bitartez, aldaketa globalak eragindako ekosistema-zerbitzuak aldatzeko balio ekonomiak aurreikusi ziren bitartean. Horrela, instalazio hidroelektrikoetarako ur-jariatzeetan eta korridore biologikoetan oinarritutako kasu-azterketa bat garatu zen Costa Ricaren kasuan. CLIMBE proiektuak Erdialdeko Amerikan oro har klima lehorrago baterako joera ematen ari dela frogatu zuen. Isurien kopurua handitu ahala, baso lehorrak gero eta leku gehiago hartzen ari dira gune hezeetan, horiek baitira klima-aldaketa gehien pairatzen duten guneak. Joera orokorren arabera, karbonoxurgapena eta ur-jarioak murriztu egingo dira, ebapotranspirazioa areagotu egingo den bitartean. Ekonomiari dagokionez, ondorioak asko aldatzen dira herrialdearen eta baso motaren arabera, baina oro har, galera ekonomiko garbiak izan ditugu zerbitzu guztietan, baso hezeetan eta euri-oihanetan batik bat.

Eredu horien artean, kanpoko airearen kutsadura, barneko airearen kalitatea eta tenperatura, jarduera fisikoa, elikagaiak, errepide-istripuen arriskuak eta beste faktore batzuk hartuko dira kontuan. Osasun-ondorioen eredu kuantitatibo integratuak bizitza-tauletan oinarrituko dira, eta horietan hemendik 20 urtera irudikatutako hilkortasun- eta erikortasun-emaitzak gaineratuko dira. Ahal denean, faktoreen eta emaitzen arteko harremanak Comparative Risk Assessment ekimenak argitaratutako txostenetan oinarrituko dira.

Proiektuaren emaitzak 2010. eta 2011. urteetan zehar Turrialban (Costa Rica) eta Bilbon egindako hainbat lantegietan aurkeztu ziren, eta bertan feedback garrantzitsua lortu zen interes-taldeen aldetik.

Honako hauek finantzatutako ikerketa-proiektua:

Honako hauek finantzatutako ikerketa-proiektua:

39


5 AZPIMARRAGARRIENA

5.3 HANDBOOK OF SUSTAINABLE ENERGY AZTERGAIA

NAZIOARTEKO AKADEMIKO NAGUSIEKIN LIBURUAK ARGITARATZEA

2

011ko abenduan, BC3-k “Handbook of sustainable energy” liburua plazaratu zuen.

Liburua Klima Aldaketa Ikergai zentroko (BC3) Ibon Galarraga eta Mikel González-Eguino doktore eta ikerlariek eta Anil Markandya BC3-ko Zuzendari Zientifikoak editatu dute, eta Edward Elgar argitaletxeak argitaratu du. Energia-iraunkortasunari buruzko eskuliburu hau bi urte baino gehiagoko lanaren emaitza da eta 57 autoreren ekarpenak jasotzen ditu, hau da, mundu osoko akademiko garrantzitsuenen ekarpenak. Irismen handiko eskuliburu honetan energia-erabilera iraunkorrarekin loturiko gaur egungo gai eta eztabaida garrantzitsuak jasotzen dira. Beren ekarpenak egin dituzten autore horiek guztiek gaur egungo gaiak jorratzen dituzte, hala nola, iraunkortasuna eta energiaerabilera, ekonomia energetikoa, energia berriztagarriak, eraginkortasuna eta klima-politika.

E

skuliburu honetan ikerketa garrantzitsu guztiak jasotzen dira, honako hauek, adibidez: iraunkortasunaren definizioak energiaren erabileran; kontsumitzailearen jokaera eta energia-merkatuak; berrikuntzaren eta teknologia berrien eragina; ekonomia energetikoak eta klimaren eredua; karbono baxuan oinarritutako ekonomiak eta energia berriztagarriak. Autoreek herrialde garatuetako eta garapen bidean dauden herrialdeetako ikuspegiak lantzen dituzte eskualdeko nahiz munduko ikuspuntuetan oinarrituta. Tomás Gómez San Román jaunak, liburuaren egileetako bat eta Espainiako Energiaren Batzorde Nazionaleko zuzendariak, hitzaldi bat eskaini zuen BC3-k antolatutako liburuaren aurkezpen publikoan: "Retos para la sostenibilidad del sector eléctrico en España".


5 AZPIMARRAGARRIENA

5.4 REMEDIA AZTERGAIA

SARE ZIENTIFIKO KOLABORATZAILEEN SORKUNTZA

I

B

zan ere, arlo horretan lan egiten duten ikerketa-taldeen arteko sinergiak eta osagarritasunak sustatzea da REMEDIA sarearen helburu nagusia, betiere aniztasunaren ikuspuntutik. Era berean, Espainian arlo horri buruzko informazio estrategikoa eta zientifikoa partekatzeko eta hedatzeko lankidetza-esparru bat da, administrazio publikoari, sektore pribatuari nahiz gizarte osoari xedatua; horrez gain, eta mundumailan, Espainian nazioarteko ekimen berriak ezartzea du helburu, horrela, nazioarteko beste sare batzuekin ikerkuntzalankidetza sendoagoa sustatzeko.

C3 ikerketa-zentroak REMEDIA SAREA sustatu du (nekazaritzaren eta basogintzaren sektoretik eratorritako berotegi-efektuko gas-isuriak ekiditeko sare zientifikoa). REMEDIA Espainiako nekazaritzaren eta basogintzaren sektoretik eratorritako berotegi-efektuko gas-isurpenak arintzeko asmotan lan egiten ari diren ikerlarien arteko hartuemanak sustatzeko sorturiko lankidetza-esparru berri bat da. REMEDIA arlo honetan lagundu dezaketela uste duten edozein jatorritako ikerlariei xedaturik dago. REMEDIA sarea 2011. urtean garatu zen, 2012ko martxoan egindako “Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoretik eratorritako berotegi-efektuko gas-isuriak ekiditeko lehen sinposioa"rekin�, hura izan baita haren erronka garrantzitsuenetako bat. Klima Aldaketa Ikergai erakundeak (BC3) sustatutako eta kudeatutako sinposio horretan esparruan lan egiten duten 110 ikerlari baino gehiago elkartu ziren.

Espainiako Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak (MAGRAMA) ekimenaren garrantzia aitortu du, Espainiako nekazaritzaren eta basogintzaren sektoreko berotegi-efektuko gasen inbentarioaren oinarri zientifikoa hobetzen laguntzeko orduan duen garrantziagatik, hain zuzen. Gaur egun, hainbat gune geografikoko eta esparru akademikoko 150 ikerlari inguruk osatzen dute REMEDIA sarea.

41


5 AZPIMARRAGARRIENA

5.5 LOW CARBON PROGRAMME AZTERGAIA

IKERKETA-PROGRAMA INTEGRATUAK

K

Klima-aldaketaren arrazoien eta ondorioen epe luzerako ikerkuntzan laguntzeko Euskal Herrian egindako ahaleginei indar gehiago ematea eta diziplina anitzeko zientzia honi buruzko ezagueren sorrera sustatzea da BC3 ikerketazentroaren eginkizuna. Horretarako, funtsezkoa da beste eragile batzuekin lankidetza garatzeko indar guztiak batzea; izan ere, horrek behar bezala islatzen du unibertsitateekin (Euskal Herriko Unibertsitatearekin batez ere) eta beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin garatu beharreko lankidetzak BC3-ren ikerketa-estrategian duen garrantzia gero eta handiagoa. Horregatik, ikerketa-zentroak Ikerkuntza Programa Integratuen garapena sustatu nahi du, epe ertainera nahiz luzera. Helburu hori abiapuntutzat hartuta, Ikerkuntza Programa Integratu bat abiarazi da EHU-rekin eta Repsol Fundazioarekin, energia- eta klima-ekonomiaren arloan ikertu, prestakuntza eskaini eta ezagutza trukatzeko lankidetza-esparru bezala. “Low Carbon Programme� izeneko programak akademikoen, enpresarien eta politika-egileen arteko tartea txikiagotzen lagunduko du eta oso eginkizun garrantzitsua izan lezake karbono gutxiko etorkizun bat diseinatzeko orduan.


5 AZPIMARRAGARRIENA

5.6 TRAINING CARAVAN (IKERTZAILEAK GELAN) AZTERGAIA

GIZARTE-ERANTZUKIZUNA

E

usko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak, Ikerbasque erakundeak eta BC3 ikerketa-zentroak beren indar guztiak bateratu dituzte Training Caravan (Ikertzaileak gelan) ekimena abian jarri ahal izateko. Ekimen hori BC3-ren Gizarte Erantzukizunaren barnean txertatua dago eta BC3-k bere gertuko ingurumenarekin duen konpromiso sendoaren emaitza da.

trainingcaravan ikertzaileak gelan “Training Caravan� ekimenaren bitartez,

Hiru erakunde horiek Training Caravan (Ikertzaileak gelan) ekimena sortzeko elkartu ziren. Izan ere, euskal ikasleen artean ikerketarekiko bokazioa sustatzea eta BC3-ko ezagupengorputzak garatutako klima-aldaketari buruzko ikerketen berri ematea da ekimen honen helburua. Haren bitartez ikasketa zientifikoak sustatuko dira ikasleen artean, eta horretarako, ikerkuntzaren esparruan lan egiten duten nazioarteko eta esperientzia handiko hainbat ikerlari ezagunek ikasketa zientifikoen ezaugarri nagusiak azalduko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait ikastetxetan, horrela, ikasleei lanbidea gerturatzeko. Ekimenaren helburua ez da ikasleei ikerketa-lerroa zehatz-mehatz erakustea, ikasketa hauek aukeratzeko arrazoiak igortzea baizik, euskal ikasleen artean ikasketa zientifikoak aukera sendo bat izan daitezen.

43

BC3-ko ikerlariek 26 hitzaldi eskaini dizkiete Euskal Autonomia Erkidegoko 1.300 ikasleri baino gehiagori.


6. ERANSKINA

6.1 ARGITALPENEN ZERRENDA ALDIZKARIETAKO ARTIKULUAK 2012 A. Markandya and A. Chiabai. 2012. (Forthcoming). Economic Loss of Ecosystem Services from 1900 to 2050. Economics of Human Challenges, Lomborg B (Ed). Cambridge University Press. A. Markandya and S. Abdullah. 2012. Rural electrification programmes in Kenya: Policy conclusions from a valuation study. Energy for Sustainable Development. 16. 103-110. A. Markandya, J. Pan and Z. Yan. 2012. (Forthcoming). Adaptation Approaches to Climate Change in China: An Operational Framework. Economía Agraria y Recursos Naturales. Abadie L.M, Ortiz R.A. and Galarraga I. 2012. Determinants of Energy Efficiency Investments in the U.S. Energy Policy. 45. 551-566. Abadie, LM. Chamorro, JM, González-Eguino, M. 2012. (Forthcoming). Valuing uncertain cash flows from investments that enhance energy efficiency. Journal of Environmental Management. Abadie, Luis M.; Ibon Galarraga and Dirk Rübbelke. 2012. (Forthcoming). An Analysis of the Causes of the Mitigation Bias in International Climate Finance. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Altemeyer-Bartscher, Martin; Anil Markandya and Dirk Rübbelke. 2012. (Forthcoming). International Side-Payments to Improve Global Public Good Provision When Transfers Are Refinanced Through a Tax on Local and Global Externalities. International Economic Journal. Bagstad, K.J., Johnson, G.W., Voigt, B., Villa, F. 2012. Spatial dynamics of ecosystem services flows: a comprehensive approach to quantifying actual service values. Ecosystem Services. 1. Buchholz, Wolfgang; Josef Falkinger and Dirk Rübbelke. 2012. (Forthcoming). Non-governmental Public Norm Enforcement in Large Societies as a Two-stage Game of Voluntary Public Good Provision. Journal of Public Economic Theory. Buchholz, Wolfgang; Richard Cornes and Dirk Rübbelke. 2012. Matching as a Cure for Underprovision of Voluntary Public Good Supply. Economics Letters. 117. 727-729. C. Figuières, S.Leplay, E. Midler and S. Thoyer. 2012. (Forthcoming). The REDD Scheme to Curb Deforestation: a Well-designed System of Incentives?. Strategic Behavior and the Environment. Chamorro, J.M., Abadie, L.M.De Neufville, Richard and Ilic, Marija. 2012. Market-based valuation of transmission network expansion. A heuristic application in GB. Energy. 44. 302-320. Chiabai A, Galarraga I, Markandya A, Pascual U. 2012. The equivalency principle for discounting the value of natural assets: An application to an investment project in the Basque Coast. Environmental and Resource Economics. Chiabai A, Platt S, Strielkowski W. 2012. Consumers' specifications and their preferences for tourism e-services. Economics and Management. 2(76). 20-36. Chiabai, Aline; Dirk Rübbelke and Lisa Maurer. 2012. (Forthcoming). ICT Applications in the Research into Environmental Sustainability: A User Preferences Approach. Environment, Development and Sustainability. Corbera, E. and Pascual, U. 2012. Ecosystem services: heed social goals. Science. 335. 655-656. Dijkstra, Bouwe and Dirk Rübbelke. 2012. (Forthcoming). Group Rewards and Individual Sanctions in Environmental Policy. Resource and Energy Economics.

E. Sainz de Murieta, I. Galarraga and A. Markandya. 2012. Klima aldaketa sozioekonomiaren ikuspegitik. EKAIA. Finus, Michael and Dirk Rübbelke. 2012. (Forthcoming). Public Good Provision and Ancillary Benefits: The Case of Climate Agreements. Environmental and Resource Economics. Fouquet, R. 2012. The Demand for Environmental Quality in Driving Transitions to Low-Polluting Energy Sources. Energy Policy. 50. 130-41. Fouquet, R. 2012. Trends in Income and Price Elasticities of Transport Demand (1850-2010). Energy Policy. 50. 62-71. Fouquet, R. and P. J.G. Pearson. 2012. The Long Run Demand for Lighting: Elasticities and Rebound Effects in Different Phases of Economic Development. Economics of Energy and Environmental Policy. 1. 83-100. Galarraga, I., Lucas, J. and González-Eguino, M. 2012. (Forthcoming). Evaluación económica del etiquetado de eficiencia energética: el caso de las lavadoras en España. Papeles de Economía Española. Gallastegui, MC, González-Eguino, M, Galarraga, I. 2012. Cost effectiveness of a combination of instruments for global warming: a quantitative approach for Spain. SERIEs- Journal of the Spanish Economic Association. 58. 111-132. Garmendia, E., Gamboa, G. 2012. Weighting social preferences in participatory multi-criteria evaluations: a case study on sustainable natural resource management. Ecological Economics. 84. 110-120. Garmendia, E., Mariel, P., Tamayo, I., Aizpuru, I., Zabaleta, A. 2012. Assessing the effect of alternative land uses in the provision of water resources: Evidence and policy implications from southern Europe. Land Use Policy. 29. 761-770. González-Eguino, M, Galarraga, I, Ansuategi, A. 2012. The Future of Old Industrial Regions in a Carbon Constrained World. Climate Policy. 12. 164-186. Grasso M, Manera M, Chiabai A, Markandya A. 2012. The Health Effects of Climate Change: A Survey of Recent Quantitative Research. International Journal of Environmental Research and Public Health. 9. 1523-47. Hoyos, D., Mariel, P. Pascual, U., Etxano, I. 2012. Valuing a Natura 2000 network site to inform land use options using a discrete choice experiment: an illustration from the Basque Country. Journal of Forest Economics. 18. 329-344. J. C. Refsgaard & K. Arnbjerg-Nielsen & M. Drews & K. Halsnæs & E. Jeppesen & H. Madsen & A. Markandya & J. E. Olesen & J. R. Porter & J. H. Christensen. 2012. The role of uncertainty in climate change adaptation strategies. A Danish water management example. Mitig Adapt Strateg Glob Change. Jackson, LE, Pulleman, M , Brussaard, L, Bawa, K, Brown, G, Cardoso, I, de Ruiter, P, Garcia-Barrios, L, Hollander, A, Lavelle, P, Ouedraogo, E, Pascual, U, Setty, S, Smukler, S, Tscharntke, T, van Noordwijk, M. 2012. (Forthcoming). Social-ecological and regional adaptation of agrobiodiversity management across a global set of research regions. Global Environmental Change. Johnson, G.W., Bagstad, K., Snapp, R., Villa, F. 2012. Service Path Attribution Networks (SPANs): A Network Flow approach to Ecosystem Service Assessment. International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems. 3. 54-71. Kaysara Khatun. 2012. Reform or Reversal; Implications of the Common Agricultural Policy (CAP) on Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) in Developing Countries. Conservation Letters. 5. 99-106.


6 ERANSKINA

Longo, A; Hoyos, D; Markandya, A. 2012. Willingness to pay for ancillary benefits of climate change mitigation. Environment and Resource Economics. 51. 119-140.

Ojea, E., R. K. Ghosh, B. Agrawal and P.K. Joshi. 2012. Costing Adaptation to Climate Change Impacts in Forest Ecosystems: A Case Study with Experiences from India. International Journal of Climate Change Strategies and Management. 4. 323-341.

Markandya, A and P. Nunes. 2012. Introduction to the Special Issue on the Socio-economics and Management of Bioprospecting. International Journal of Ecological Economics and Statistics. 26.

P. Gallejones, A. Castellón, A. del Prado, O. Unamunzaga & A. Aizpurua. 2012. Nitrogen and sulphur fertilization effect on leaching losses, nutrient balance and plant quality in a wheat & rapeseed rotation under a humid Mediterranean climate. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 93. 337-355.

Markandya, A and P. Nunes. 2012. Is the Value of Bioprospecting Contracts Too Low. International Journal of Ecological Economics and Statistics. 26. 84-100.

Pascual, U., Jackson, L., Drucker, A. 2012. (Forthcoming). Economics of Agrobiodiversity. Encyclopedia of Biodiversity. 2.

Markandya, A. 2012. Externalities from electricity generation and renewable energy. Methodology and application in Europe and Spain. Información Comercial Española Cuadernos Económicos. 85-100.

Pittel, Karen and Dirk Rübbelke. 2012. Decision Processes of a Suicide Bomber - The Economics and Psychology of Attacking and Defecting. Defence and Peace Economics. 23. 251-272.

Markandya, A.,L. Brander, I. Brauer, H. Gerdes, A. Ghermandi, O. Kuik, S. Navrud, P. Nunes, M. Schaafsma, H. Vos, A. Wagtendonk. 2012. Using meta-analysis and GIS for value transfer and scaling up: Valuing climate change induced losses of European wetlands. Environment and Resource Economics. 52. 395-413,.

Pittel, Karen and Dirk Rübbelke. 2012. (Forthcoming). International Climate Finance and Its Influence on Fairness and Policy. The World Economy.

Markandya, Anil and Dirk Rübbelke. 2012. Impure Public Technologies and Environmental Policy. Journal of Economic Studies. 39. 128-143.

Pittel, Karen and Dirk Rübbelke. 2012. Transitions in the Negotiations on Climate Change: From Prisoner's Dilemma to Chicken and Beyond. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. 12. 23-39.

Martin-Ortega, J, González-Eguino, M, Markandya, A. 2012. The costs of drought: the 2007-2008 case of Barcelona. Water Policy. 14. 539-560.

Roessiger, J., P.D. Bons and S.H. Faria. 2012. (Forthcoming). Influence of bubbles on grain growth in ice. Journal of Structural Geology.

Martin-Ortega, J., Brouwer, R., Ojea, E. and Berbel, J. 2012. Benefit transfer and spatial heterogeneity of preferences for water quality improvements. Journal of Environmental Management. 106. 22-29.

Roger Fouquet and Peter J.G. Pearson. 2012. Past and Prospective Energy Transitons: Insights from History (Editorial). Energy Policy. 50. 1-7.

Melanie Heugues. 2012. Endogenous Timing in Pollution Control: Stackelberg versus Cournot-Nash Equilibria. Strategic Behavior and the Environment. Vol. 2. 133-158.

Rübbelke, Dirk and Stefan Vögele. 2012. (Forthcoming). Short-term Distributional Consequences of Climate Change Impacts on the Power Sector: Who Gains and Who Loses?. Climatic Change.

Melanie Heugues. 2012. International environmental cooperation: a new eye on the greenhouse gas emissions control. Annals of Operations Research.

Sébastien Foudi. 2012. The role of farmers' property rights in soil ecosystem services conservation. Ecological Economics. Vol. 83. pp 90-96.

Misselbrook T., Del Prado A., Chadwick D. 2012. (Forthcoming). Opportunities for reducing environmental emissions from forage-based dairy farms. Agriculture and Food Science.

Sébastien Foudi and Katrin Erdlenbruch. 2012. The role of irrigation in farmers risk management strategies in France. European Review of Agricultural Economics. 39. 439 -457.

Muradian, R., M. Arsel, L. Pellegrini, F. Adaman, B. Aguilar, B. Agarwal, E. Corbera, D. Ezzine de Blas, J. Farley, G. Froger, E. Garcia-Frapolli, E. Gómez-Baggethun; J. Gowdy,, N. Kosoy,J.F. Le Coq, P. Leroy,P. May,P. Méral, P. Mibielli, R. Norgaard,. 2012. (Forthcoming). Payments for ecosystem services and the fatal attraction of win-win solutions. Conservation Letters.

Sunderland, L-A., Gabriel, D., Pascual, U., Schmutz, Rigby, D Godwin, R, Sait, S.M, Sakrabani, R., Kunin, W.E., Benton, T.G, Stagl, S. 2012. The "neighbourhood effect": a multidisciplinary assessment of the case for farmer co-ordination in agri-environmental programmes. Land Use Policy. 29. 502-512.

Narloch, U., Pascual, U., Drucker, A. 2012. Collective action dynamics under external rewards: experimental insights from Andean farming communities. World Development. 40. 2096-2107.

Van Vliet, N. Mertz, O., Heinimann, A., Langanke, T., Adams, C., Messerli, P., Leisz, S., Pascual, U., Schmook, B., Schmidt-Vogt, D., Castella, J-C., Jørgensen, L., Birch-Thomsen, T.., Hett, C., Bech-Bruun, T., Ickowitz, A., Chi Vu, KI., Yasuyuki, K., F. 2012. (Forthcoming). Trends, drivers and impacts of changes in swidden cultivation in tropical forestagriculture frontiers: A global assessment. Global Environmental Change.

Nordhagen, S. and Pascual, U. 2012. (Forthcoming). The Impact of Climate Shocks on Seed Purchase Decisions in Malawi: Implications for Climate Change Adaptation. World Development. Ojea, E. R. K. Ghosh, B. Agrawal, P.K. Joshi and A. Markandya. 2012. (Forthcoming). Setting targets for costing ecosystem adaptation. International Journal of Ecological Economics & Statistics. 24.

Ziegler, A, Phelps, J, Yuen, J, W, E, Lawrence, D, Fox, J, Bruun, T, Leisz, S, Mertz, O, Dressler, W, Ryan, C, Pascual, U, Padoch, C, Koh, L.P. 2012. Carbon outcomes of major land-cover transitions in SE Asia: Great uncertainties and REDD+ policy implications. Global Change Biology. 18. 3087-3099.

Ojea, E., J. Martin-Ortega and A. Chiabai. 2012. Defining and classifying ecosystem services for economic valuation: the case of forest water services. Environmental Science & Policy. 19-20. 1-15. Ojea, E., P. Ruiz Benito, A. Markandya and M. A. Zavala. 2012. Wood provisioning in Mediterranean forests: a bottom-up spatial valuation approach. Forest Policy and Economics. 20. 78-88. 45


6 ERANSKINA

2011 A. Longo, A. Markandya and M. Petrucci. 2011. The Internalization of Externalities in the production of electricity: Willingness to pay for the attributes of a policy for renewable energy. Ecological Economics. 67-1. 140-152. A. Markandya and R.A. Ortiz. 2011. Beyond Current Practices: The Role of the External Costs of Carbon in Climate Decision-Making. Journal of Industrial Ecology. 15. 666-668. A.Markandya. 2011. Environmental Taxation: What Have We Learnt in the Last 30 years?. Rivista di Politica Economica. VII-IX. 11-58. A.Markandya. 2011. Equity and Distributional Implications of Climate Change. World Development. 39. 1051-1060. A.Markandya and E. Ricci. 2011. Green Taxes on Aviation: The Case of Italy: The Proposal of the Green Taxation Matrix. Rivista di Politica Economica. VII-IX. 171-210. A.Markandya, A. Ortiz; A. Golub; O. Lugovoy; and J.Wang. 2011. DICER: a Tool for Analyzing Uncertainties in Climate Policy Analysis. Energy Economics. 33. S41 S49. A.Markandya, V. Ponczek and S. Yi. 2011. What are the Links between Aid Volatility and Growth. Journal of Developing Areas. 44. 41-68. A.Markandya,V. Bosetti, R. Lubowski and A. Golub. 2011. Linking Reduced Deforestation and a Global Carbon Market: Implications for Clean Energy Technology and Policy Flexibility. Environment and Development Economics. 16. 479 -505. Abadie, L.M. and Chamorro, J.M. 2011. Valuing expansions of the electricity transmission network under uncertainty: The binodal case. Energies. 4. 1696-1727. Abadie, L.M., Chamorro, J.M. and González-Eguino, M. 2011. Optimal abandonment of EU coal-fired stations. The Energy Journal. 32. 175207. Abadie, L.M., Galarraga, I. 2011. The European Emission Trading Scheme: Implication for Long-Term Investment Valuation. Climate Change Economics. 2. 129-148. Abadie, L.M., Heres, D.R. 2011. Electricity Prices and generation cost in European futures markets with implications for Spain. Estudios de Economía Aplicada. Ansuategi, A. and Galarraga, I. 2011. Carbon Pricing as an Effective Instrument of Climate Policy: Searching for an Optimal Policy Instrument. Rivista di Economia Politica. 20. Bardt, Hubertus, Lars P. Feld, Kai A. Konrad, Marcel Thum, Wolfgang Buchholz, Dirk Rübbelke, Christian Hey, Karin Holm-Müller, Michael Weber, Rüdiger Pethig, Joachim Weimann and Timo Goeschl. 2011. Emissionsvermeidung oder Anpassung an den Klimawandel: Welche Zukunft hat die Klimapolitik?. ifo Schnelldienst. 64. 3-29. Buchholz, Wolfgang, Richard Cornes and Dirk Rübbelke. 2011. Interior Matching Equilibria in a Public Good Economy: An Aggregative Game Approach. Journal of Public Economics. 95. 639-645. Cardenas L.M., Cuttle S.P., Crabtree B., Hopkins A., Shepherd A. Scholefield D. and del Prado A. 2011. Cost effectiveness of nitrate leaching mitigation measures for grassland livestock systems at locations in England and Wales. Science of the Total Environment. 409. 1104-1115. Chiabai A, Paskaleva K and Lombardi P. 2011. e-Participation Model for Sustainable Cultural Tourism Management: A Bottom-Up Approach. International Journal of Tourism Research. Chiabai A, Rocca L, Chiarullo L. 2011. A Service Quality Model for WebServices Evaluation in Cultural Heritage Management. Computational Science and its Applications_ICSA 2011,PT II. 6783. 227-242.

Chiabai A, Travisi C, Markandya A, Ding H and Nunes P. 2011. Economic Assessment of Forest Ecosystem Services Losses: Cost of Policy Inaction. Environmental and Resource Economics. 50. 405-445. del Prado A., Misselbrook T, Chadwick D, Hopkins A, Dewhurst R.J., Davison P., Butler A., Schröder J., and Scholefield D. 2011. SIMSDAIRY: A modelling framework to identify sustainable dairy farms in the UK. Framework description and test for organic systems and N fertiliser optimisation. Science of the Total Environment. 409. 3993-4009. Desaigues, B. et al. 2011. Economic Valuation of Air Pollution Mortality: a9-country contingent valuation survey of value of a life year (VOLY). Ecological Indicators. 11. 902-910. F. Villa, K. Bagstad, G. Johnson, B. Voigt. 2011. Scientific instruments for climate change adaptation: estimating and optimizing the efficiency of ecosystem services provision. Economia Ambiental y Recursos Naturales. 11. 83-98. Fouquet, R. 2011. Divergences in Long Run Trends in the Prices of Energy and Energy Services. Review of Environmental Economics and Policy. 5. 196-218. Fouquet, R. 2011. Long run trends in energy-related external costs. Ecological Economics. 70. 2380-9. Galarraga I, Osés N, Markandya A, Chiabai A, Khatun K. 2011. Aportaciones desde la Economía de la Adaptación a la Toma de Decisiones sobre Cambio Climático: Un Ejemplo para la Comunidad Autónoma del País Vasco. Economia Agraria y Recursos Naturales, Special Issue on "Economics of Adaptation to Climate Change in the Areas of Agriculture and Biodiversity". 11(1). 113-142. Galarraga, I, González-Eguino, M and Markandya, A. 2011. Willingness to pay and price elasticities of demand for energy-efficient appliances: combining the hedonic approach and demand systems. Energy Economics. 33. S66-S74. Galarraga, I, González-Eguino, M. and Markandya, A. 2011. De Cancún a Durban en un largo camino contra el cambio climático. Economistas. 127. Galarraga, I, Heres Del Valle, D, and González-Eguino, M. 2011. Price Premium For High-Efficiency Refrigerators And Calculation Of PriceElasticities For Close-Substitutes: A Methodology Using Hedonic Pricing and Demand Systems. Journal of Cleaner Production. 19. 2075-2081. Galarraga, I., González-Eguino M. and Markandya, A. 2011. The Role of Regional Governments in Climate Change Policy. Environmental Policy and Governance. 21. 164-182. González-Eguino, M. 2011. The importance of the design of MarketBased Instruments for CO2 mitigation: an AGE analysis for Spain. Ecological Economics. 70. 2292-2302. González-Eguino, M. 2011. Costes de mitigación y escenarios postKyoto: un análisis de equilibro general para España. Revista de Economía Aplicada. 19. 89-121. Halsnaes, K, A. Markandya and P. Shukla. 2011. Introduction: Sustainable Development, Energy and Climate Change. World Development. 39. 983-986. Kaysara Khatun. 2011. Reconciling timber provision with carbon sequestration opportunities in the tropical forests of Central America. Environmental Science and Policy. 14. 1091-1102. Markandya A. and Galarraga I. 2011. Technologies for Adaptation: An Economic Perspective. Technologies for Adaptation: Perspectives and Practical Experiences. UNEP Riso centre. Narloch, U., Drucker A. and Pascual, U. 2011. Payments for agrobiodivesity conservation services for sustained on-farm utilization of plant and animal genetic resources. Ecological Economics. 70. 18371845.


6 ERANSKINA

Aakre, Stine, Ilona Banaszak, Reinhard Mechler, Dirk Rübbelke, Anita Wreford and Harvir Kalirai. 2010. Financial Adaptation to Disaster Risk in the European Union: Identifying Roles for the Public Sector. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 15. 721-736.

Narloch, U., Pascual, U., Drucker, A.G. 2011. Cost-effectiveness targeting under multiple conservation goals and equity considerations in the Andes. Environmental Conservation. 38. 417-425. Ojea, E. and M.L. Loureiro. 2011. Identifying the scope effect on a meta-analysis of biodiversity valuation studies. Resource and Energy Economics. 33. 706-724.

Alcon F, Pedrero F, Martin-Ortega J, Arcas N, Alarcon JJ, de Miguel M. 2010. The non-market value of reclaimed wastewater for use in agriculture: a contingent valuation approach. Spanish Journal of Agricultural Research. 8. S187-S196.

Ortiz, R.A.; A. Hunt; R. Seroa da Motta and V. McKnight. 2011. Morbidity Costs Associated with Ambient Air Pollution Exposure in Sao Paulo, Brazil. Atmospheric Pollution Research. 2. 520-529.

Altemeyer-Bartscher, Martin; Dirk Rübbelke and Eytan Sheshinski. 2010. Environmental Protection and the Private Provision of International Public Goods. Economica. 77. 775-784.

Pascual, U., Corbera, E. 2011. Payments for Environmental Services: Perspectives and innovative experiences for nature conservation and rural development. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros. 287. 11-32.

Berbel, Martin-Ortega and Mesa. 2010. Water Framework Directive and cost-effectiveness analysis of water-saving measures. The case of the Guadalquivir river (Spain). Water Resources Management.

Pascual, U., Narloch, U., Nordhagen, S., Drucker, A. 2011. The economics of agrobiodiversity conservation for food security under climate change. Economía Agraria y Recursos Naturales. 11. 191-220.

Bigano, A; Cassinelli, M; Markandya, A; Sferra, F. 2010. The Role of Risk Aversion and Lay Risk in the Probabilistic Externality Assessment for Oil Tanker Routes to Europe. Journal of Transport Economics and Policy. 44, Part 1. 93-118.

Reyes-García, V., Pascual., U., Vadez, V, Huanca, T. 2011. The role of ethnobotanical skills and agricultural labor in forest clearance. Evidence from the Bolivian Amazon. Ambio. 40. 310-321.

Brouwer, Bateman, Barton, Georgiou, Martín-Ortega, Navrud, PulidoVelazquez, Schaafsma. 2010. Economic Valuation of Environmental and Resource Costs and Benefits in the Water Framework Directive: Technical Guidelines for Practitioners. AquaMoney Working paper.

Rodríguez, L.C., Pascual, U., Muradian, R., Pazmino, N., Whitten S. 2011. Towards a unified scheme for environmental and social protection: Learning from PES and CCT experiences in developing countries. Ecological Economics. 70. 2163-2174.

Brouwer, R., Martin-Ortega, J. and Berbel, J. 2010. Spatial Preference Heterogeneity: A Choice Experiment. Land Economics. 86. 552-568.

Rübbelke, Dirk. 2011. International Support of Climate Change Policies in Developing Countries: Strategic, Moral and Fairness Aspects. Ecological Economics. 70. 1470-1480.

Chiabai A and Nunes P. 2010. Policy Evaluation of Oceanographic Early Warning Services. Current Development in Oceanography. Vol 1. pp 17-36.

Rübbelke, Dirk and Stefan Vögele. 2011. Impacts of Climate Change on European Critical Infrastructures: The Case of the Power Sector. Environmental Science & Policy. 14. 53-63.

Del Prado A., Chadwick D., Cardenas L., Misselbrook T., Scholefield D. and Merino P. 2010. Exploring systems responses to mitigation of GHG in UK dairy farms. Agriculture, Ecosystems and Environment. 136 (3-4). 318-332.

Stocker, M., Rönkkö, M. Villa, F., Kolehmainen, M. 2011. The Relevance of Measurement Data in Environmental Ontology Learning. IFIP Advances in Information and Communication Technology. 359. 445-453.

Desaigues, B. .Ortiz RA et al. 2010. Economic Valuation of Air Pollution Mortality: a9-country contingent valuation survey of value of a life year. Environmental Science and Policy. . 11(3). p.902-10.

Traerup, SLM; Ortiz, RA; Markandya, A. 2011. The Costs of Climate Change: A Study of Cholera in Tanzania. International Journal of Environmental Research and Public Health. 8. 4386- 4405.

F. Villa. 2010. Bridging Scales and Paradigms in Natural Systems Modeling. Metadata and Semantics Research. 108. 1-7.

Wegner, G., Pascual, U. 2011. Cost-benefit analysis in the context of ecosystem services for human well-being: A multidisciplinary critique. Global Environmental Change. 21. 492-504.

Fouquet, R. 2010. The Slow Search for Solutions: Lessons from Historical Energy Transitions by Sector and Service. Energy Policy. 38. 6586-96.

Wu, J., Fisher, M., Pascual, U. 2011. Urbanization and the viability of local agricultural economies. Land Economics. 87. 109-125.

González-Eguino, M, Olabe, A. 2010. Keys for a new deal on climate change. Ambientalia. 1. 1-19. González-Eguino, M. 2010. Economic Impact of Post-Kyoto Scenarios in Spain. Investigaciones Economicas. 69. 139-176.

2010 A. Markandya. 2010. Can Climate Change Be Reversed Under Capitalism?. Development and Change. 40. 1139-1152.

González-Eguino, M. 2010. Impactos de la mitigación de emisiones a través de un MEGA: el caso de un mercado de permisos de emisión para España. Trimestre Económico. 77. 139-176.

A. Markandya and M. Pemberton. 2010. Energy Security, Energy Modelling and Uncertainty. Energy Policy. 38. 1609-1613.

Hintermann, B; Alberini, A; Markandya, A. 2010. Estimating The Value Of Safety With Labor Market Data: Are the Results Trustworthy?. Applied Economics. 42. 1085-1100.

A. Markandya, A. Bastianin and C. Cattaneo. 2010. Are China and Europe Converging?. China Economist. July-August. 94-102.

I. Galarraga and A. Markandya. 2010. El Cambio Climático y su Importancia Socioeconómica. Ekonomiaz. 25.

A. Markandya, Sununtar Setboonsarng, Qiao Yu Hui, Rachanee Songkranok and Adam Stefan. 2010. The Costs of Achieving the Millennium Development Goals through Adopting Organic Agriculture. Asian Development Bank Institute. Paper 193.

I. Galarraga and A. Markandya. 2010. The Road to Copenhagen-COP 15. Elhuyar. 4.

A.Markandya. 2010. Misurare la Sostenabilità. Equilibri. 1/2010. 42-48.

Khatun, Kaysara; Valdes, Paul J.; Knorr, Wolfgang; Khalid, Monowar Alam. 2010. Exploring synergies between the Clean Development Mechanism and national forest policies in India to advance sustainable development for a post-2012 climate policy. Climate and Development. 2. 207-220.

Aakre, Stine and Dirk Rübbelke. 2010. Adaptation to Climate Change in the European Union: Efficiency versus Equity Considerations. Environmental Policy and Governance. 20. 159-179. Aakre, Stine and Dirk Rübbelke. 2010. Objectives of Public Economic Policy and the Adaptation to Climate Change. Journal of Environmental Planning and Management. 53. 767 - 791. 47


6 ERANSKINA

Krishna, V., U. Pascual, D. Zilberman. 2010. Assessing the potential of labelling schemes for in-situ landrace conservation: An example from India. Environment and Development Economics. 15. 127-151. Löschel, Andreas; Ulf Moslener and Dirk Rübbelke. 2010. Energy Security: Concepts and Indicators. Energy Policy. 38. 1607-1608. Löschel, Andreas; Ulf Moslener and Dirk Rübbelke. 2010. Indicators of Energy Security in Industrialised Countries. Energy Policy. 38. 16651671. Martín-Ortega, J. and Berbel, J. 2010. Using multi-criteria analysis to explore non-market monetary values of water quality changes in the context of the Water Framework Directive. Science of the Total Environment. 408. 3990-3997. Martín-Ortega, J. and Others. 2010. Beneficios ambientales no comerciales de la directiva marco del agua en condiciones de escasez: análisis económico para el guadalquivir. Funcas. Martín-Ortega, J. and Others. 2010. Medida de la compensación del daño ambiental en la Directiva de Responsabilidad Ambiental. Revista Economia Agraria y Recursos Naturales. 10. 15.

2009 A. Haines, A. McMichael, K. Smith, J. Woodcock, A. Markandya, B. Armstrong, D. Cambell-Lendrum, A. Dangour, M. Davies, N. Bruce, C. Tonne, M. Barrett and P. Wilkinson. 2009. Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: overview for policy makers. The Lancet. 374. 2104-2114. A. Markandya. 2009. Agriculture for Development: The World Development Report 2008: Making Agricultural Systems More Environmentally Sustainable. Rivista Dell´ Associazione Rossi-Doria. 1. 25-31. A. Markandya and O. Kiula. 2009. Can Transition Economies Implement a Carbon Tax and Hope For A Double Dividend? The Case of Estonia. Applied Economics Letters,(J). 16(7). 705-709. A. Markandya. R.A. Ortiz, S. Mudgal and B. Tinetti. 2009. Analysis of Tax Incentives for Energy Efficient Durables in the EU. Energy Policy,doi:10.1016/j.enpol.2009.08.031. 37. 5662-5674. A.Markandya. 2009. Restraining the Golden Weed: Taxation and the Regulation of Tobacco: A Comment. Finanzarchiv. 64. 502-504.

Martínez-Alier, J., Pascual, U., Vivien, F-D., Zaccai, E. 2010. Sustainable de-growth: Mapping the context, criticisms and future prospects of an emergent paradigm. Ecological Economics. 69. 1741-1747.

A.Markandya and Aline Chiabai. 2009. Valuing Climate Change Impacts on Human health: Empirical Evidence from the Literature. Internatioanl Journal of Environmental Research and Public Health. 6. 759-786.

Muradian, R. Corbera, R. Pascual, U., Kosoy, N. May. 2010. Reconciling theory and practice: an alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services. Ecological Economics. 69. 1202-1208.

A.Markandya, Elías Fereres, Juan Rojo y Félix Goñi. 2009. El cambio climático, a debate. cicNetwork. 32-42.

Ojea, E. and M.L. Loureiro. 2010. Valuing the Recovery of Overexploited Fish Stocks in the Context of Existence and Option Values. Marine Policy. 34. 514-521. Ojea, E., P.A.L.D. Nunes and M.L. Loureiro. 2010. Mapping Biodiversity Indicators and Assessing Biodiversity Values in Global Forests. Environmental & Resource Economics. 47. 329-347. Omer, A., Pascual, U. and Russell, N.P. 2010. A theoretical model of agrobiodiversity as a supporting service for sustainable agricultural intensification. Ecological Economics. 69. 1926-1933. Ortiz, R.A. 2010. Conservation versus development at the Iguacu National Park, Brazil. Ambientalia. 1. 141-160. Pascual, U., Muradian, R., Rodríguez, L.C, Duraiappah, A. 2010. Exploring the links between equity and efficiency in payments for environmental services: a conceptual approach. Ecological Economics. 69. 1237-1244.

Abadie, L.M. 2009. Valuation of Long-Term Investments in Energy Assets under Uncertainty. Energies 2009. 2(3). 738-768. Abadie, L.M. and Chamorro, J.M. 2009. Impactos económicofinancieros de los precios del CO2. Papeles de Economía Española. 121. 193-210. Abadie, L.M. and Chamorro, J.M. 2009. Income risk of EU coal-fired power plants after Kyoto. Energy Policy. 37. 5304-5316. Abadie, L.M. and Chamorro, J.M. 2009. Monte Carlo valuation of natural gas investments. Review of Financial Economics 2009. 18. 10--22. Abadie, L.M. and Chamorro, J.M. 2009. The economics of gasification: a market-based approach. Energies 2009. 2(3). 662-694. D. Hoyos, M. Gonzalez and A. Markandya. 2009. Concienciación pública y aceptabilidad de medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: el caso de País Vasco. Papeles De Economía Española. 121. 68-78.

Rive, Nathan and Dirk Rübbelke. 2010. International Environmental Policy and Poverty Alleviation. Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv). 146. 515-543.

Del Prado A., Chadwick D. and Scholefield D. 2009. Simulating the effect on GHG emissions after implementing a trajectory towards sustainability of a dairy farm. Journal of Agricultural Science (41th Meeting of the Agricultural Research ModellerAs Meeting). 147. 739.

Seo, S.N. 2010. Is an integrated farm more resilient againts climate change? A microeconometric analysis of portfolio diversification in African agriculture. Food Policy. 35. 32-40.

Del Prado A., Scholefield D. and Chadwick D. 2009. New integrated dairy production systems: specification, practical feasibility and ways of implementation. DEFRA Final Report. IS0214. 34.

Soto, J.L., Valdivia, E., Drucker, A., Narloch, U., Pascual, U., Pinto, M. 2010. Payments for agrobiodiversity conservation services (PACS) and its interlinkages with collective action and property rights. CienciaAgro. Journal de Ciencia y Tecnologia Agraria. 2. 188-198.

G.Frey, M.Manera, A.Markandya and E.Scarpa. 2009. Econometric Models for Oil Price Forecasting: a Critical Survey. CESifo Forum. 1. 29-44.

Stromberg, P., Pascual, U., Bellon, M. 2010. Seed systems and farmers seed choices: The case of maize in the Peruvian Amazon. Human Ecology. 38. 539-553.

González-Eguino, M. 2009. Competitividad y fuga de carbono: el caso de la economía vasca. Ekonomiaz. 71. 114-135. M. C. Gallastegui, I. Galarraga and González, M. 2009. La Ciencia del Cambio Climático: Una Visión General. Papeles de Economía Española. 25. M. González-Eguino, A. Olabe. 2009. Copenhage: una cita con la historia. Politica Exterior. 23,132. 97-106. Markandya A, Amstrong BG, Hales S, Chiabai A, Criqui P, Mima S, Tonne C, Wilkinson P. 2009. Public Health Benefits of Strategies to Reduce Greenhouse-Gas Emissions: Low-Carbon Electricity Generation. The Lancet. 374. 2006-2015.


6 ERANSKINA

LIBURUAK ETA ARGITALPEN BEREZIAK 2012

Martin-Ortega y Berbel. 2009. Beneficios y costes ambientales en la Directiva Marco del Agua: conceptos y estimación. Revista Estudios Geograficos.

Aline Chiabai. 2012. Climate change, human health impacts and adaptation (Special Issue). September. International Journal of Environmental Research and Public Health.

Martín-Ortega, J. and Others. 2009. El análisis coste-eficacia en los Programas de Medidas de la DMA. In: Gómez-Limón, J.A., Calatrava, J., Garrido, A., and Xabadia, A. (eds). Irrigation Water Economics in Spain. A regional overview (In Spanish). Fundación Cajamar. El Ejido, Almería.

Lorenzo Chelleri, Anna Kuath, Guido Minucci,Marta Olazabal, James J. Waters, Lilia Yumalogava. 2012. Multidisciplinary perspectives on urban resilience. Bilbao. BC3. 78.

Martín-Ortega, J., Berbel, J. and Brouwer, R. 2009. Valoración económica de los beneficios ambientales de no mercado derivados de la mejora de la calidad del agua: una estimaicón en aplicación de la Directiva Marco del Agua al Guadalquivir. Economía Agraria y de los Recursos Naturales. 9. 23.

Markandya, A. and E. Barbier. 2012. A New Blueprint for a Green Economy. London. Routledge. 200. Roger Fouquet and Peter J.G. Pearson. 2012. Past and Prospective Energy Transitions: Insights from History (Special Issue). December. Energy Policy.

Ojea, E. and M.L. Loureiro. 2009. Valuation of Wildlife: Revising Some Additional Considerations for Scope Tests. Contemporary Economic Policy. 27(2). 236-250.

2011 Abadie, L. M., Chamorro, J.M. 2011. Numerical Evaluation of Multidimensional Real Options. New York. Nova Science Publishers.

Ortiz, R.A., A. Markandya and A. Hunt. 2009. Willingness to Pay for Mortality Risk Reduction Associated with Air Pollution in Sao Paulo. RBE - Revista Brasileira de Economia Jan-Mar 2009. 63 (1). 3-22.

Ebinger, J. and Vergara, W. 2011. Climate Impacts on Energy Systems: Key issues for energy sector adaptation. Washington. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

Seo, S.N., R. Mendelsohn, A. Dinar, and P. Kurukulasuriya. 2009. Adapting to Climate Change Mosaically: An Analysis of Adaptation in African Livestock Management across Agro-Ecological Zones. The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy (Special issue on economic geography). 9. 4.

Galarraga, I., González-Eguino, Markandya, A. 2011. Handbook of Sustainable Energy. Cheltenham. Edward Elgard. 1-640.

Seo, S.N., R. Mendelsohn, A. Dinar, R. Hassan, and P. Kurukulasuriya. 2009. A Ricardian Analysis of the Distribution of Climate Change Impacts on Agriculture across Agro-Ecological Zones in Africa. Environmental and Resource Economics, Springer Netherlands, 03.03.2009 (New Frontiers in the Economics of Climate Change). 43 (3). 313-332.

John, Klaus D. and Dirk Rübbelke.2011. Sustainable Energy. Routledge; London, New York. Michael Hofmann, Glynn Morris, Grant Ballard-Tremeer, Kaysara Khatun. 2011. Bioenergy for Sustainable Development in Africa. Netherlands. Springer.

Taylor, T. And R.A. Ortiz. 2009. Impacts of Climate Change on Domestic Tourism in the UK: a Panel Data Estimation. Tourism Economics. 15. 803-812.

2010 A.Markandya. 2010. The Social Costs of Electricity: Scenarios and Policy Implications. Edward Elgar Publishing. 308.

Turvani M, Tonin S, Alberini A, Chiabai A. 2009. Public policies for contaminated site cleanup: evidence from a survey of the Italian public. International Journal of Environmental Technology and Management. 11(1-3/2009). 68-87.

A.Markandya. 2010. The Economics of Sustainable Tourism. Routledge. 192. A.Markandya and Arabinda Mishra. 2010. Costing Adaptation: Preparing for Climate Change in India. New Delhi. 258. Julia Martin-Ortega. 2010. Beneficios ambientales de las aguas del Guadalquivir: un análisis económico. Sevilla. Fundación Estudios Andaluces. Löschel, Andreas; Ulf Moslener and Dirk Rübbelke. 2010. Energy Security - Concepts and Indicators; special issue of the journal.

2009 A.Golub and A.Markandya. 2009. Modeling Environment-Improving Technological Innovations under Uncertainty. Routledge Carlo Carraro, Aline Chiabai, Enrica Croda, Manuela Medoro and Alessandro Stanchi. 2009. La produzione di rifiuti industriali in Italia. Roma, Italy. 243. Gallastegui, M, González-Eguino, M. 2009. Economía del cambio climático. Madrid. Papeles de Economía Española. 1-221. Ortiz, R.A. 2009. The Value of Reducing Mortality Risk Associated with Air Pollution: a case study in Brazil. Koln. Lambert Academinc Publishing. 320.

49


6 ERANSKINA

LIBURUETAKO KAPITULUAK 2012

2011

Abadie, L.M. and Galarraga. 2012.(Forthcoming). European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme (EU ETS). Encyclopedia of Sustainability, Afro-Eurasia: Assessing Sustainability. Great Barrington, MA, US. Berkshire Publishing Group.

A. Markandya and R.A. Ortiz. 2011. Estimating Environmental Health Costs: General introduction to valuation of human health risks. Encyclopedia of Environmental Health. Five-Volume set. 1st ed. London. Elsevier. 871-878.

Abadie, L.M. and Galarraga, I. 2012. (Forthcoming). Energy Efficiency. Encyclopedia of Sustainability, The Americas and Oceania: Assessing Sustainability. Great Barrington, MA, US. Berkshire Publishing Group.

A.Markandya with several authors. 2011. Rewarding Benefits Through Payments and Markets. The Economics of Ecosystems and Biodiversity in National and International Policy Making. London: Earthscan. 352.

Abadie, L.M., Ortiz, R.A.,Galarraga, I.,Markandya A. 2012. Energy Efficiency Policy in the US: The Impact of the Industrial Assessment Centres (IAC) Program and State and Regional Climate Policy Actions. The Dynamics of Environmental and Economic Systems. Dordrecht, Netherlands. Springer Verlag. 61-82.

Abadie, Luis M. 2011. Risk Premium, Market Price of Risk and Stochastic Price Models for Commodities. Financial Asset Pricing: Theory, Global Policy and Dynamics. New York. Nova Science Publishers.

Abadie, Luis M. 2012. Optimal Control and Real Options Models. Real Option Analysis. New York. Nova Science Publishers. Bagstad, K., Semmens, D., Villa, F., Johnson, G. 2012. (Forthcoming). Quantifying and valuing ecosystem services: An application of ARIES to the San Pedro River basin, USA. Economics of Biodiversity and Ecosystem Services. Northampton, MA. Edward Elgar Publishers.

Abadie, Luis M. 2011. The multidimensional Brownian Motion: Numerical valuation of american and bermudan options. Brownian Motion: Theory, Modelling and Applications. 1st ed. New York. Nova Science Publishers. Abadie, Luis M. and Chamorro, J.M. 2011. Valuing Efficiency Gains in EU Coal-based Power Generation. Handbook of Sustainable Use of Energy. 1st ed. Cheltenham, UK. Edward Elgar. 285-313.

Chiabai A. 2012(Forthcoming).. Biodiversity conservation. Encyclopedia of Sustainability. Afro-Eurasia: Assessing Sustainability. Great Barrington, MA, US. Bershire Publishings Group.

Heres, D.R. and Lin, C. 2011. Californía's energy-related greenhouse gas emissions reduction policies. Handbook of Sustanaible Energy. Cheltenham,UK. Edward Elgar.

Dedeurwaerdere, T., P.M. Stromberg and Pascual, U. 2012. Social motivations and incentives in ex situ conservation of microbial genetic resources. The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture. 1st ed. Cambridge. Openbook Publishers. 111-124.

Ishihara, I., Pascual, U. 2011. Global Environmental Commons: Analytical and Political Challenges in Building Governance Mechanisms. Social Capital and Collective Action in Environmental, Governance Revisited. Oxford, UK. Oxford University Press. Chapter 1 (Part III).

Galarraga, I. and Abadie, L.M. 2012. Ecolabels. Encyclopedia of Sustainability, titled Measurements, Indicators, and Research Methods for Sustainability. Great Barrington, MA, US. Berkshire Publishing Group. Markandya A and Chiabai A. 2012.(Forthcoming). Economic Loss of Ecosystem Services from 1900 to 2050. The Twentieth Century Scorecard: How Much Did Global Problems Cost the World? Progress Since 1900, Prospects to 2050. Cambridge. Cambridge University Press. Markandya A., González-Eguino, M., Escapa, M. 2012.(Forthcoming).. Environmental fiscal reform and unemployment in Spain. Critical Issues in Environmental Taxation. Cheltenham, UK. Edward Elgar Publishing. Michael Hofmann, Glynn Morris, Grant Ballard-Tremeer, and Kaysara Khatun. 2012. Financing of Biofuel Projects in Africa. Bioenergy for Sustainable Development in Africa. 1st ed. New York. Springer. 363373.

John, Klaus D. and Dirk Rübbelke. 2011. Sustainable Energy - An Introduction to the Topic. Sustainable Energy. London, New York. Routledge. 1-20. Pittel, Karen and Dirk Rübbelke. 2011. Characteristics of Terrorism. Handbook on the Economics of Conflict. Cheltenham; Northampton. Edward Elgar. 143-171. Pittel, Karen and Dirk Rübbelke. 2011. Energy Supply and the Sustainability of Endogenous Growth. Handbook of Sustainable Energy. Cheltenham; Northampton. Edward Elgar. 161-180. Rabl, A., Spadaro, JV. and Bachmann, TM. 2011. Monetary Valuation of Trace Pollutants. Encyclopedia of Environmental Health, Vol 3. Editors Nriagu, Kacew, Kawamoto, Patz and Rennie. Italy. Elsevier. 856-869. Rodrigues, R., Gómez-Plana, A.G, González-Eguino, M. 2011. EnergyEconomic-Environmental models: a survey. Handbook of Sustainable Energy. Cheltenham. Edward Elgar. 132-161.

Pickering, Jonathan and Dirk Rübbelke. 2012 .(Forthcoming).. International Cooperation on Adaptation to Climate Change. Routledge Handbook of the Economics of Climate Change Adaptation. 1st ed. London and New York. Routledge.

Roger Fouquet. 2011. The Sustainability of 'Sustainable' Energy Use: Historical Evidence on the Relationship between Economic Growth and Renewable Energy. Handbook of Sustainable Energy. Cheltenham, England and Northampton, MA, USA. Edward Elgar Publications.

Pittel, Karen; Dirk Rübbelke and Martin Altemeyer-Bartscher. 2012. International Efforts to Combat Global Warming. Handbook of Climate Change Mitigation. New York. Springer. 89-120.

Ruiz-Benito, P. M.A. Zavala, E. Ojea et al. 2011. 4.2 Los ecosistemas forestales. Biodiversidad en España. Base de la Sostenibilidad ante el cambio Global. Madrid. Observatorio de la Sostenibilidad en España.

Stromberg, P.M. Pascual, U. Ituarte-Lima, C. 2012. Property Rights and Government Involvement in Market-like Biodiversity Conservation: Empirical analysis of bioprospecting. Governing the Provision of Ecosystem Services. Nijmegen, The Netherlands. Springer.

Theobald M. Baez D., Gomez F., Merino P., Pinto M., del Prado A., Sanchez L., Sanz-Cobeña A., Vallejo A., Ochoa R. and Manrique E. 2011. Section 3-National contributions to COST Action 729. 8.13. Spain. Final Report COST Action 729: Assessing and Managing Nitrogen Fluxes in the Athmosphere-Biosphere System in Europe. Wageningen. Wageningen Academic Publishers.

Yeager, K., F. Dayo, M. Dominik, R. Fouquet, A. Gilau, R. Hosier, A. Miller, S. Rao, S. Sethi. 2012. Economy and Energy. Global Energy Assessment. Cambridge. Cambridge University Press.


6 ERANSKINA

2010

2009

A. Markandya and J. Mysiak. 2010. The Economic Costs of Droughts. Options Méditerranéennes: Economics of Drought and Drought Preparedness in a Climate Change Context. CIHEAM, Zaragoza.

A.Markandya. 2009. Climate Change: Alternative Perspectives. Global Crises, Global Solution 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 298-304.

Gallastegui, M.C. and Galarraga, I.. 2010. Climate Change and Knowledge Communities. Knowledge Communities. Reno, Center for Basque Studies, UNR.

A.Markandya. 2009. 19-20 November 2007 Conference Proceedings, European Commission, Luxemburg. Beyond GDP: Measuring Progress, True Wealth and the Wellbeing of Nations.

A.Markandya. 2010. Involving Developing Countries in Global Climate Policies. Climate Change Policies: Global Challenges and Future Prospects, Edward Elgar Publishing.. 187-199.

A.Markandya, A. Sgobbi, A. Goria and C. Giuponi. 2009. A Pilot Study on Payment for Ecological and Environmental Services in Lashihai Nature Reserve, China. Payments for Environmental Services: Ecological Economics and Human Wellbeing. New Delhi: Oxford University Press. 110-141.

A.Markandya with several authors. 2010. Climate Impacts on Energy Systems: Key Issues for Energy Sector Adaptation. ESMAP. 1st ed. The World Bank.

Galarraga, I. 2009. El Coste de la No Europa: La Política Ambiental. El Coste de la No Europa: Qué sería de nuestro continente sin la UE. European Free Alliance, European Parliament. European Parliament. 12.

Abadie, L.M. and Chamorro, J.M. 2010. Toward Sustainability through Investments in Energy Efficiency. Handbook of Sustainable Energy. New York. Nova Science Publishers. 735-774.

Martín-Ortega, J. and Others. 2009. El análisis coste-eficacia en los Programas de Medidas de la DMA. Irrigation Water Economics in Spain. El Ejido, Almería. Fundación Cajamar.

Chiabai A, Balakrishnan S, Sarangi G, Nischal S. 2010. Human Health. Costing Adaptation. Preparing for Climate Change in India. New Delhi India. The Energy and Resources Institute. 66.

Roger Fouquet. 2009. A brief history of energy. International Handbook of the Economics of Energy. Cheltenham, UK, and Northampton, MA, USA. 15-40.

Elena Ojea, Ranjan K. Ghosh, Bharat B. Agrawal and P.K. Joshi. 2010. Forest Ecosystems. Costs of Adaptation to Climate Change in India. New Delhi, India. Galarraga, I. 2010. A Discussion of 'Involving Developing Countries in Global Climate Policies' by Markandya A. Climate Change Policies: Global Challenges and Future Prospects. 1st ed. UK. Edward Elgar. Gallastegui, M.C. and Galarraga, I. 2010. La Union Europea frente al cambio climático: el paquete de medidas sobre cambio climático y energía (20-20-20). Tratado de Energías Renovables. Madrid. IberdrolaThompson -Aranzadi. Mota, J. A; M. Burstzyn; J. O. Candido Jr. and R.A. Ortiz. 2010. A Valoração da Biodiversidade: conceitos e concepções metodológicas. Economia do Meio Ambiente. 2nd ed. Rio de Janeiro. Editora Campus. 22. Mudgal, S.; B. Tinet; A. Markandya; R.A. Ortiz. 2010. Tax-Incentive Options to Promote Environmentally Friendly Products: the case of energy-efficient domestic appliances. Critical Issues in Environmental Taxation - International and Comparative Perspectives vol. VIII. Oxford. Oxford University Press. Mulligan, M. A. Guerry, K. Arkema, K. Bagstad and F. Villa. 2010. Capturing and quantifying the flow of ecosystem services. Framing the flow: Innovative Approaches to Understand, Protect and Value Ecosystem Services Across Linked Habitats. Cambrdige. UNEP World Conservation Monitoring Centre. Pascual, U., Muradian, R., Brander, L., Gómez-Baggethun, E., MartínLópez, M, Verman, M., Armsworth, P., Christie, M., Cornelissen, H., Eppink, F., Farley, J., Loomis, J., Pearson, L., Perrings, C., Polasky, S. .2010.The economics of valuing ecosystem services and biodiversity .The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations. London

51


6 ERANSKINA

BESTE ARGITALPEN BATZUK 2012 Buchholz, Wolfgang, Richard Cornes and Dirk Rübbelke. 2012. Potentially Harmful International Cooperation on Global Public Good Provision. CESifo Working Paper No. 3891, CESifo, Munich. Buchholz, Wolfgang, Richard Cornes and Dirk Rübbelke. 2012. Potentially Harmful International Cooperation on Global Public Good Provision. RECAP15 Discussion Paper No. 5, European University Viadrina, Frankfurt (Oder). Buchholz, Wolfgang, Richard Cornes and Dirk Rübbelke. 2012. Potentially Harmful International Cooperation on Global Public Good Provision. Working Paper in Economics & Econometrics No. 584, College of Business & Economics, Australian National University, Canberra. Cornes, Richard and Dirk Rübbelke. 2012. On the Private Provision of Contentious Public Characteristics. Working Paper in Economics & Econometrics No. 577, College of Business & Economics, Australian National University, Canberra. Cornes, Richard and Dirk Rübbelke. 2012. On the Private Provision of Contentious Public Characteristics. CESifo Working Paper No. 3881, CESifo, Munich. Joseph Spadaro. 2012. Low Carbon Energy Scenarios for China, India and the UK. Projections for 2020, 2030 and 2050. European Commission, ENV.2010.1.2.3-2, Project No. 265325. Joseph Spadaro. 2012. Economic Costs of Health Effects. European Commission, ENV.2010.1.2.3-2, Project No. 265325. Joseph Spadaro and Anil Markandya. 2012. Modeling of Electricity Generation-Related Exposures relevant to Health. European Commission. Rosimeiry Portela, Ferdinando Villa, Laura Onofri, Paulo A.L.D. Nunes, and Anderson Shepard. 2012. A demonstration case study for the wealth accounting and the valuation of ecosystem services (waves) global partnership. World Bank. 55pp. Vögele, Stefan und Dirk Rübbelke. 2012. Decisions on Investments in Photovoltaic and Carbon Capture and Storage: A Comparison between two different Greenhouse Gas Control Strategies. STE Preprint No. 22/2012-05, Institute for Energy and Climate Research - Systems Analysis and Technology Evaluation, Forschungszentrum Jülich.

2011 A. Markandya. 2011. Policy Briefing 1. FEEM. 34. 78-95. Bateman, I., Abson, D., Beaumont, N., Darnell, A Fezzi, Hanley, N., Kontoleon, A., Maddison, D., Morling, P., Morris,J., Mourato, S., Pascual, U., Perino, G., Sen, A., Tinch, D., Turner, K., Valatin, G. 2011. Chapter 22: Economic Values from Ecosystems. In: UK National Ecosystem Assessment. The UK National Ecosystem Assessment Technical Report. UNEP-WCMC, Cambridge. Buchholz, Wolfgang, Josef Falkinger and Dirk Rübbelke. 2011. Nongovernmental Public Norm Enforcement in Large Societies as a Two-stage Game of Voluntary Public Good Provision. Working Paper in Economics & Econometrics No. 566, College of Business & Economics, Australian National University, Canberra. Buchholz, Wolfgang, Richard C. Cornes and Dirk Rübbelke. 2011. Matching as a Cure for Underprovision of Voluntary Public Good Supply: Analysis and an Example. CESifo Working Paper No. 3374, CESifo, Munich. Buchholz, Wolfgang, Richard C. Cornes and Dirk Rübbelke. 2011. Matching as a Cure for Underprovision of Voluntary Public Good Supply: Analysis and an Example. Working Paper in Economics & Econometrics No. 541, College of Business & Economics, Australian National University, Canberra.

Cardenas L.M., Cuttle S.P., Crabtree B., Hopkins A., Shepherd A. Scholefield D. and del Prado A. . 2011. Land management changes required to tackle nitrate pollution. Science for Environment Policy. Issue 236. Chamorro, J.M., Abadie, L.M.De Neufville, Richard and Ilic, Marija. 2011. Market-based valuation of transmission network expansion. Massachusetts Institute of Technology Engineering Systems Division. ESD-WP-2011-14. De la Puente A. and Galarraga I.. 2011. Evaluación de la normativa europea y estatal, vigente y en preparación, relativa a la evaluación de impactos ambientales y económicos de los edificios. GiGa (ESCI-UPF). Universidad Pompeu Fabra. del Prado A (as co-author). 2011. Ruminant Nutrition Regimes to Reduce Methane & Nitrogen Emissions (AC0209). DEFRA. Elisa Sainz de Murieta. 2011. Reconstrucción paleoambiental a partir del registro geológico en las marismas de Urdaibai: cambios en el nivel del mar. Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzia Elkartea. 171-181. Markandya A and Chiabai A. 2011. "The Cost of Health Protection from Climate Change in Developing Countries". Conference proceeding AERC Conference on Natural Resource Management and Climate Change in Africa, Nairobi. Rübbelke, Dirk and Pia Weiss. 2011. Environmental Regulations, Market Structure and Technological Progress in Renewable Energy Technology - A Panel Data Study on Wind Turbines. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), Milan. Nota di Lavoro 32.2011. Rübbelke, Dirk and Stefan Vögele. 2011. Distributional Consequences of Climate Change Impacts on the Power Sector: Who Gains and Who Loses?. CEPS Working Document No. 349, Centre for European Policy Studies, Brussels. Spadaro, JV. 2011. The Uniform World Model: A Methodology for Predicting the Health Impacts of Air Pollution.

2010 A.Markandya. 2010. Working Paper Feem. Feem. 45-78. A.Markandya, Mysiak, J., Palatnik, R., Breil, M. and Martin-Ortega, J. 2010. Economic and Social Impacts of Droughts and demand side options. Xerochore Background Document. Alberto Ansuategi, Mohammed Boulahya, John M. Callaway, Jens Hesselbjerg Christensen, John Christensen, Ole Bossing Christensen, Ibon Galarraga, Lucy Hancock, Michael Harrison, Anil Markandya, Anne Olhoff, Aferdita Ponari, Roberto Schaeffer, Alexandre Salem Szklo, Alberto Troccoli, Shuntung Yang, Xianli Zhu, Jonathan Coony ,Alejandro Deeb , Jane Ebinger, Irene Leino, Oeyvind Lier, Vanessa Lopes, Marcelino Madrigal, Walter Vergara. 2010. Climate Impacts on Energy Systems: Key issues for energy sector adaptation. World Bank. Altemeyer-Bartscher, Martin; Dirk Rübbelke and Eytan Sheshinski. 2010. Konditionale Transfers im internationalen Klimaschutz. Bigano, A.; R.A. Ortiz; A. Markandya; E. Menichetti and R.Pierfederici . 2010. The linkages between energy efficiency and security of energy supply in Europe. Fundazione Eni Enrico Mattei FEEM Nota di Lavoro. 64-2010. Ding H, Silvestri S, Chiabai A, Nunes PALD. 2010. A Hybrid Approach to the Valuation of Climate Change Effects on Ecosystem Services: Evidence from the European Forests. FEEM Working Paper. 2010,5. 30. Dirk Rübbelke in cooperation with Kristin Linnerud and Stefan Vögele. 2010. Hetebolger kan stenge kjernekraftverk. Klima. Issue 2. Galarraga I., Chiabai A., Markandya A., Oses N., Khatun K., Damm B. . 2010. Insights on the economics of adaptation for decision making process in climate change policies: Inputs for K-Egokitzen Project. Basque Government. Adaptation to climate change.


6 ERANSKINA

Grasso M, Manera M, Chiabai A, Markandya A. 2010. The Health Effects of Climate Change: A Survey of Recent Quantitative Research. The Centre for Research on Energy and Environ Economics and Policy, Bocconi Univ. ISSN 1973-0381. 47.

Evidence from European Forests. Conference Proceedings 11th BIOECON Conference, Venice 21-22 September 2009. Elena Ojea, Paulo A.L.D. Nunes and Maria L. Loureiro. 2009. Mapping of Forest Biodiversity Values: A Plural Perspective. FEEM.

Linnerud, Kristin, Dirk RĂźbbelke and Stefan VĂśgele. 2010. Climate Challenges for European Critical Infrastructure Protection: Nuclear Power and Water Supply. International Association for Energy Economics (IAEE). Conference Proceedings of the 11th IAEE European Conference.

Ortiz, R.A.; A. Bastianin; A. Bigano; C. Cattaneo; A. Lanza, A. Markandya; M. Manera; M. Plotegher and F. Sfera. 2009. Energy Efficiency in Europe: trends, convergence and policy effectiveness. MPRA. 1-34.

Moran D., Topp K., Wall E., Wreford A., Chadwick D., Hall C., Hutchins M., Mitchell M., del Prado A., Tolkamp B. and Lianhai W. 2010. Climate Change impacts on the livestock sector. Final DEFRA Report AC0307.

Ortiz, R.A; H. Walton; T. Taylor, S. Arnold and A. Markandya. 2009. Accounting Framework for the Assessment of Externalities. EU-DG Research.

2009 A.Markandya and Suzette Pedroso-Galinato. 2009. Economic Modeling of Income, Different Types of Capital and Natural Disasters. World Bank Policy Paper 4875. Natural Disasters, Impacts on Income and Capital. Carraro C, Bosello F, Cai M, Chiabai A, De Cian E, Ding H, Eboli F, Ghermandi A, Lugato E, Nunes PALD, Macagno G, Palatnik R, Parrado R, Rosa N, Silvestri S. 2009. Impacts of Climate Change and Biodiversity Effects. Conference Proceedings 11th BIOECON Conference, 21-22 September 2009. Chiabai A, Travisi C, Ding H, Markanya A, Nunes PALD. 2009. Economic Valuation of Forest Ecosystem Services: Methodology and Values. FEEM Working Papers. 12,09. 31. Ding H, Silvestri S, Chiabai A, Nunes PALD. 2009. A Hybrid Approach to the Valuation of Climate Change Effects on Ecosystem Services:

53


6 ERANSKINA

BC3 POLICY BRIEFINGS URTEA AUTOREA(K) 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010

IZENBURUA

Anil Markandya, Mikel González-Eguino and Environmental fiscal reform and unemployment in Spain in the presence of an informal Marta Escapa sector Roger Fouquet The Role of the Demand for Environmental Quality in Driving Transitions to Low-Polluting Energy Sources Anil Markandya, Mikel González-Eguino, Low Climate Stabilisation under Diverse Growth and Convergence Scenarios Patrick Criqui and Silvana Mima Roger Fouquet Long Run Trends in the Price of Energy and Energy Services Gallastegui, M.C., González-Eguino, M. and Galarraga, I. Ibon Galarraga, David R. Heres and Mikel González-Eguino Roger Fouquet

Cost effectiveness of a combination of instruments for global warming: a quantitative approach for Spain Evaluating the role of energy efficiency labels in the prices of household appliances: the case of refrigerators Lessons from History for Transitions to a Low Carbon Economy

Elena Ojea, Julia Martin-Ortega and Aline Economic Valuation of Ecosystem Services: Conflicts in Classification Chiabai Ibon Galarraga, Mikel González-Eguino and The Cancun Climate Summit: a Moderate Success Anil Markandya Kaysara Khatun Competing Ecosystem services: an Assessment of Carbon and Timber in the Tropical forests of Central America Ibon Galarraga, Mikel González-Eguino and Evaluating the role of energy efficiency labels: the case of Dish Washers Anil Markandya Dirk Rübbelke and Stefan Vögele Effects of Climate Change on the European Nuclear Power Sector

2010

Mikel González-Eguino, Ibon Galarraga and Carbon leakage and the future of Old Industrial Regions Alberto Ansuategi Mikel González-Eguino Competitividad y fuga de carbono: el caso de la economía vasca

2009

Ramon Arigoni Ortiz and Anil Markandya

2009

Which policy option can be more cost-effective in promoting the use of energy efficient appliances in Europe? A comparison of energy taxes, subsidies, tax credits and bans. Ibon Galarraga, Mikel González-Eguino and What happened during the climate change negotiations in Copenhagen 2009? Anil Markandya

BC3 WORKING PAPERS URTEA AUTOREA(K) 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011

Julia Martin-Ortega, Elena Ojea, Camille Roux

IZENBURUA

Payments for Water Ecosystem Services in Latin America: Evidence from Reported Experience Helen Ding, Anil Markandya and Paulo A.L.D. Nunes The Economic Impacts of Biodiversity Policy for Improving the Climate Regulating Services Provided by EU Natura 2000 Habitats Helen Ding and Paulo A.L.D. Nunes Modeling the Links between Biodiversity, Ecosystem Services and Human Wellbeing in the Context of Climate Change: Results from an Econometric Analysis on the European Forest Ecosystems Luis M. Abadie and José M. Chamorro Valuation of wind energy projects: A real options approach Iker Etxano, Eneko Garmendia, Unai Pascual, David Towards a Participatory Integrated Assessment Approach for Planning and Managing Hoyos, María A. Díez, José A. Cadiñanos, Pedro J. Natura 2000 Network Sites Lozano María-Angeles Díez, Iker Etxano, Eneko Garmendia, Evaluating Governance and Participatory Processes in Natura 2000: Lessons Learned and Guidance for Future Prospects Roger Fouquet Economics of Energy and Climate Change: Origins, Developments and Growth Ferdinando Villa, Ken Bagstad, Gary Johnson, Brian Towards a Comprehensive Approach to Quantifying and Mapping Ecosystem Services Voigt Flows Eneko Garmendia and Gonzalo Gamboa Weighting social preferences in participatory multi-criteria evaluations: a case study on sustainable natural resource management Dirk Rübbelke, Stefan Vögele Effects of Carbon Dioxide Capture and Storage in Germany on European Electricity Exchange and Welfare Anil Markandya, Mikel González-Eguino and Marta Environmental Fiscal Reform and Unemployment in Spain Escapa Mikel González-Eguino, Anil Markandya and Marta From Shadow to Green: Linking Environmental Fiscal Reforms and the Informal Escapa Economy Sébastien Foudi Exploitation of soil biota ecosystem services in agriculture: a bioeconomic approach. Roger Fouquet Trends in Income and Price Elasticities of Transport Demand (1850-2010) Thomas Heyd Climate change, Responsibilities, and Defeatism and Complacency Joseph V. Spadaro The Uniform World Model: A Methodology for Predicting the Health Impacts of Air Pollution Roger Fouquet The Demand for Environmental Quality in Driving Transitions to Low Polluting Energy Sources Aline Chiabai, Ibon Galarraga, Anil Markandya and The Equivalency Principle for Discounting the Value of Natural Assets: An Application Unai Pascual to an Investment Project in the Basque Coast Martin Altemeyer-Bartscher, Anil Markandya and The Private Provision of International Impure Public Goods: the Case of Climate Dirk T.G. Rübbelke Policy


6 ERANSKINA

URTEA AUTOREA(K)

IZENBURUA

2011

Low Climate Stabilisation under Diverse Growth and Convergence Scenarios

2011 2011 2011

Anil Markandya, Mikel González-Eguino, Patrick Criqui and Silvana Mima Ibon Galarraga, David Heres Del Valle and Mikel González-Eguino Roger Fouquet and Peter J.G Pearson

2011 2011

Wan-Jung Chou, Andrea Bigano, Alistair Hunt, Stephane La Branche, Anil Markandya, Roberta Pierfederici Karen Pittel and Dirk Rübbelke Melanie Heugues

2011

Dirk Rübbelke

2011 2010 2010

Roger Fouquet Aline Chiabai, Dirk Rübbelke and Lisa Maurer Luis Mari Abadie, Ramon Arigoni Ortiz and Ibon Galarraga Margherita Grasso, Matteo Manera, Aline Chiabai and Anil Markandya Karen Pittel and Dirk Rübbelke Kaysara Khatun

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Aline Chiabai,Chiara Travisi,Anil Markandya,Helen Ding and Paulo Nunes Elena Ojea, Julia Martin-Ortega and Aline Chiabai

Price Premium for High-Efficiency Refrigerators and Calculation of Price-Elasticities for Close-Substitutes: Combining Hedonic Pricing and Demand The Long Run Demand for Lighting: Elasticities and Rebound Effects in Different Phases of Economic Development Households’ WTP for the Reliability of Gas Supply International Climate Finance and its Influence on Fairness and Policy Endogenous Timing in Pollution Control: Stackelberg versus Cournot-Nash Equilibria International Support of Climate Change Policies in Developing Countries: Strategic, Moral and Fairness Aspects Long Run Trends in Energy-Related External Costs ICT Applications in the Research for Environmental Sustainability The Determinants of Energy Efficiency Investments in the U.S The Health Effects of Climate Change: A Survey of Recent Quantitative Research Local and Global Externalities, Environmental Policies and Growth Competing Ecosystem Services: an Assessment of Carbon and Timber in the Tropical Forests of Central America Economic Assessment of Forest Ecosystem Services Losses: Cost of Policy Inaction

Classifying Ecosystem Services for Economic Valuation: The case of forest water services Ramon Arigoni Ortiz, Alexander Golub,Oleg Lugovoy, The DICER Model: Methodological Issues and Initial Results Anil Markandya and James Wang Karen Pittel and Dirk Rübbelke Energy Supply and the Sustainability of Endogenous Growth Roger Fouquet The Sustainability of `Sustainable´ Energy Use: Historical Evidence on the Relationship between Economic Growth and Renewable Energy Dirk Rübbelke and Stefan Vögele Impacts of Climate Change on European Critical Infrastructures: The Case of the Power Sector Luis M. Abadie, Mikel González-Eguino and José M. Optimal Abandonment of Coal-Fired Stations in the EU Chamorro Ibon Galarraga, Mikel González-Eguino and Anil Evaluating the Role of Energy Efficiency Labels: the Case of Dish Washers Markandya Roger Fouquet The Slow Search for Solutions: Lessons from Historical Energy Transitions by Sector and Service Giacomo Giannoccaro and Julia Martin-Ortega Environmental Concerns in Water Pricing Policy:   an Application of Data Envelopment Analysis (DEA) Roger Fouquet Divergences in the Long Run Trends in the Price of Energy and of Energy Services Mikel González-Eguino, Ibon Galarraga and Alberto Carbon leakage and the future of Old Industrial Regions after Copenhagen Ansuategi Sara L. M. Trærup, Ramon Arigoni Ortiz  and Anil The Health Impacts of Climate Change: A Study of Cholera in Tanzania Markandya Luis M. Abadie, José M. Chamorro, Mikel González- Optimal Investment in Energy Efficiency under Uncertainty Eguino Elena Ojea, Ranjan Ghosh, Bharat B. Agrawal and P. The Costs of Ecosystem Adaptation: Methodology and Estimates for Indian Forests K. Joshi ulia Martin-Ortega and Anil Markandya The Costs of Drought: the Exceptional 2007-2008 Case of Barcelona Ibon Galarraga and Anil Markandya Climate Change and Its Socioeconomic Importance Agustin del Prado, Anita Shepherd, Lianhai Wu, Modelling the Effect of Climate Change on Environmental Pollution Losses from Cairistiona Topp, Dominic Moran, Bert Tolkamp and Dairy Systems in the UK David Chadwick Ramon Ortiz and Anil Markandya Literature Review of Integrated Impact Assessment Models of Climate Change with Emphasis on Damage Functions

2009

M.C. Gallastegui and Ibon Galarraga

Climate Change and Knowledge Communities

2009

Ibon Galarraga, Mikel González-Eguino and Anil Markandya

The Role of Regions in Climate Change Policy

2009

Aline Chiabai

Analysis and Use of Information and Communication Tools in Economics of Climate Change

2009

Mikel González-Eguino

Market Instruments and CO2 Mitigation: A General Equilibrium Analysis for Spain

2009

Valentina Bosetti, Ruben Lubowski, Alexander Golub Linking Reduced Deforestation and a Global Carbon Market: Impacts on Costs, and Anil Markandya Financial Flows, and Technological Innovation

55


6 ERANSKINA

6.2 MINTEGIEN ZERRENDA DATA

URTEA IZENBURUA

HIZLARIA

ERAKUNDEA

27-mar

2009

"Convergence validity between revealed and stated recreation demand data: some empirical evidence".

Dr. David Hoyos

UPV/EHU

30-abr

2009

"Planning for Adaptation to Climate Change in India: Methodology and Some Results".

Dr. Aline Chiabai

BC3

22-may 2009

"WTP for global and ancillary benefits of climate change mitigation".

Dr. David Hoyos

UPV/EHU

19-jun

2009

"Economic Valuation of Forest Ecosystem Services: Methodology and Values".

Dr. Aline Chiabai

BC3

16-oct

2009

"Investments in energy efficiency under climate policy uncertainty".

Dr. Jose Manuel Chamorro

UPV/EHU

27-oct

2009

"Global costs of climate change adaptation in the industrial and Dr. Luke Brander municipal water supply sector".

Vrije Universiteit (Amsterdam)

3-feb

2010

"Market Power and Competition in the Iberian Electricity Market". Shariyar Nasirov

UPV/EHU

24-feb

2010

"The Long Run Demand for Lighting (1711-2008): The Effects of Prof. Roger Fouquet Economic Development and Technological Innovation".

BC3

26-mar

2010

"Valuing reliability of electricity services in rural Kenya".

UPV/EHU

28-abr

2010

"The DICER model: methodological issues and initial results of Prof. Ramon Arigoni calibration".

BC3

26-may 2010

"Pigou versus Confucius: The effect of experience on the acceptability of Pigouvian taxes in a lab experiment".

CICERO

4-oct

2010

"A system dynamics approach to waste management: the case Federica di Nola of Naples".

UPV/EHU

15-oct

2010

"Climate Challenges for European Critical Infrastructure Protection: Nuclear Power and Water Supply".

Institute of Sustainable Economic Development (Wien, Germany)

1-dic

2010

"Challenges and perspectives in ecosystem services Prof. Ferdinando Villa assessment and valuation: towards a new science of integrated human/natural systems".

BC3

3-dic

2010

"Environmental problems: How can System Dynamics complement Economics?".

Dr. Erling Moxnes

University of Bergen (Norway)

29-abr

2010

"Synergy between organic waste management by composting and agronomy to reduce greenhouse gases emissions".

Prof. Raul Moral

Universidad Miguel Hernández de Elche

20-may 2010

"Evaluación del impacto y adaptación al cambio climático en los sistemas agrícolas de la Península Ibérica".

Dr. Margarita Ramos

Universidad Politécnica de Madrid

14-ene

"Evaluation of externalities. The corporate ecological footprint: Dr. Ingrid Mateo Mantecón MC3 methodology and application".

2011

Dr. Sabah Abdullah

Dr. Steffen Kallbekken

Dr. Stefan Vögele

Universidad de Cantabria

27-ene

2011

"Social Preferences about Climate Change: Evidence from Spain". Dr. Maira Loureiro

Universidad de Vigo

2-feb

2011

"Iberian forests against global change: projected impacts and adaptation mechanisms".

Prof. Miguel A. Zavala

CIFOR- INIA

17-mar

2011

"Flexibility in Engineering Design: Creating Value in Technological Enterprises Using Flexibility to Exploit Uncertainties".

Prof. Richard de Neufville

MIT,Engineering Systems and of Civil and Environmental Engineering.

01-abr

2011

"Aggregative Environmental Games".

Prof. Richard Cornes

Australian National University,Research School of Economics.

20-may 2011

"Looking into the future of water and agriculture".

Prof. Ana Iglesias

Universidad Politécnica de Madrid

02-jun

2011

"Local and Global Externalities, Environmental Policies and Growth".

Prof. Karen Pittel

Ifo Institute for Economic Research (Munich)

24-jun

2011

"Selecting random parameters in discrete choice experiment Amaia de Ayala for environmental valuation: A simulation experiment P. Mariel, A. de Ayala, D. Hoyos, S. Abdullah".

UPV/EHU


6 ERANSKINA

DATA

URTEA IZENBURUA

HIZLARIA

ERAKUNDEA

13-jul

2011

"The benefits and costs of heat waves prevention in a context of Gerardo Sanchez rising temperatures".

UPV/EHU

30-sep

2011

"From regulatory policies to ecosystem services: political ecology in the Amazon".

Prof. Xavier Arnauld de Sartre

CNRS (University of Pau)

06-oct

2011

"Promoting Renewable Energy in the EU".

Dr. Juan Delgado

Former Chief Economist of the Spanish Competition Commission CNC.

10-oct

2011

"Ecosystem Services: Ground Truthing".

Dr. David Batker

Earth Economics (USA)

08-nov

2011

"Precaution and proportionality in the management of global environmental change".

Prof. Charles Perrings

Arizona State University,School of Life Sciences.

31-may 2011

"Adaptation and Development in Times of Climate Change".

Prof. Thomas Heydt

University of Canada

22-feb

2012

"Spatial green accounting for terrestrial ecosystems: from theory to practice".

Prof. Alejandro Caparros

Csic

23-mar

2012

"Altering Hydrology due to a Changing Climate and the Prof. Fassnacht Perception of these Changes: Examples from the Mountains of Colorado and Mongolia".

Colorado State University (CSU)

03-abr

2012

"Integrating biophysical and socioeconomic issues regarding adaptation to climate change in California".

Prof. Louise Jackson

University California Davis

11-abr

2012

"Voluntary and Information Based Approaches to Environmental Management: An Impure Public Good and Club Theory Perspective".

Prof. Mathew Kotchen

University of Yale

24-may 2012

"Market-based valuation of transmission network expansion. A Dr. Jose Manuel Chamorro heuristic application in GB".

UPV/EHU

21-jun

2012

"Past climate change recorded in polar ice cores".

Ice Core Laboratory, National Institute of Polar Research (NIPR), Tokyo, Japan

21-jun

2012

"Deep ice core drilling, polar ice-sheet flow and its implications Dr. Nobuhiko Azuma for climate change".

Dept. of Mechanical Engineering, Nagaoka University of Technology (NUT), Nagaoka, Japan

11-jul

2012

"Invasive species: Economic impacts and management strategies in the face of climate change".

Prof. Patrick Shipman

Dept. of Mathematics, Colorado State University (CSU), Fort Collins, U.S.A.

18-sep

2012

"The 'slash-and-burn' solution to climate change".

Dr. Jacob Phelps

National University of Singapore

24-sep

2012

"Theoretical issues and operational challenges in ecosystem services valuation".

Dr. Erik Gómez-Baggethun

Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona

24-sep

2012

"Valuing the Water Purification/Filtration Service of Temperate Dr. Duncan Knowler (Simon Coastal Rainforests in Southwestern British Columbia: A Fraser University jointly with Stochastic Production Function Approach". Ashley Page)

Simon Fraser University

04-oct

2012

"From Theory to Practice: The Science and Field Implementation of Ecosystem Services ".

Dr. Rosimeiry Portela

Conservation International. (Washington, DC)

09-nov

2012

"Large Scale Integration of Renewables in Power Systems: Flexibility Assessment and Market Rules Design".

Dr. Fernando Sisternes

MIT

15-nov

2012

"An early warning system for desertification".

Dr. Javier Ibáñez Puerta (Universidad Politécnica de Madrid) and Dr. Jaime Martínez Valderrama (CSIC)

UPM y CSIC

29-nov

2012

"Impact of climate policy and external shocks on innovation in renewable energy technologies".

Dr. Pia Weiss

Nottingham University

13-dic

2012

"Climate policy negotiations with incomplete information".

Prof. Kai Konrad

Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance(Munich)

14-dic

2012

"The Value of Adaptation: Climate Change and Timberland Management".

Prof. Christopher Costello

Bren School of Environmental Science & Management (UC Santa Barbara)

Dr. Kumiko Goto-Azuma

57


www.bc3research.org BC3, Basque Centre for Climate Change, Alameda Urquijo 4, 4. , 48008 Bilbo (Bizkaia) tel: + 00 34 94 401 46 90 / email: info@bc3research.org

BC3 memoria EUSK  

BC3 memoria EUSK