Page 1

SAYI:2


ETKĠNLĠKLERĠMĠZ SOHBET SAATLERĠ Çiftlik Hayvanları: 4 yaş grubunda Gems aktivitelerinde Çiftlik Hayvanlarını tanıyıp, onlarla ilgili çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapacağız. 10 Kasım ve Atatürk :Atatürk kimdir?, Ailesinde kimler vardır?, Atatürk’ün hayatı, neler yaptığı, Atatürk’ün kişisel özellikleri ve 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ile ilgili sohbetler edeceğiz.

24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk’le ilgili sohbet ediyoruz.

ilgili

etkinlikler

YaĢayan Değerler Eğitimi: Bu ay “BarıĢ” konusunu ele alacağız ve sınıf içerisinde yapacağımız çeşitli etkinliklerle bu değeri pekiştirmeye çalışacağız. Bu ay Jazz, Blues, Rock müziklerini dinleyeceğiz.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI “Renkler ve Şekiller”, “Sayılar” ve “Kavramlar” isimli kitap çalışmalarımıza 4 yaş grubu ile kasım ayında başlayacağız.

AĠLE KATILIMI ĠÇĠN ÖNERĠLER Çocuğunuzu ellerini ve yüzünü yıkaması, tuvalet gereksinimine yönelik işlerini yardımsız yapabilmesi için destekleyebilirsiniz. Hayvanlarla ilgili kitapları birlikte inceleyebilirsiniz.


4 YAġ MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ “Öğretmenim Canım Benim” şarkısını öğreneceğiz. Parça öğreniminden sonra müzik aletlerini tanıyıp, şarkılara müzik aletleriyle eşlik edeceğiz. Atatürk Haftası sebebiyle “10 Kasım’da Ben” şarkısını öğreneceğiz, şarkılara ritim aletleriyle eşlik edeceğiz.

4 YAġ ĠNGĠLĠZCE ETKĠNLĠKLERĠ Kasım ayında tatilden önce işlediğimiz selamlaşma ve sınıf rutinlerini tekrar edeceğiz. Daha sonrasında sınıfta kullandığımız sınıf eşyalarını işleyeceğiz. İşlerken kelime oyunları oynayıp sanat etkinlikleriyle konumuzu renklendireceğiz. Söylediğimiz şarkıları çocuğunuzla vereceğimiz linkleri kullanabilirsiniz.

tekrar

Incy wincy spider: http://www.youtube.com/watch?v=hyUAvodj0dA

The wheels on the bus: http://www.youtube.com/watch?v=fnupL42gmF4

etmek

isterseniz

aşağıda


OKUL ÖNCESĠ DÖNEMDE GÖZLEMLENEN SALDIRGAN DAVRANIġLAR Okul öncesi yaş grupları, bireyin gelişiminde en önemli ve kritik dönemlerdir. Öğrenmenin çok hızlı ve çok boyutlu bir biçimde devam ettiği bu dönemde, çocukların davranışlarında bazı istenmeyen örneklerle karşılaşılabilir. Bu istenmeyen davranış örneklerinin çoğunluğu çocuğun gelişimsel özelliklerinin sonucudur. Hızlı bir gelişimsel ve öğrenme süreci yaşayan çocuklar, yaşamı deneyimlemeleri sırasında bazı istenmeyen davranış örüntüleri sergileyebilirler. Bu örneklerin hepsi çocuğun davranışları açısından kalıcı bir sorun olarak algılanmamalıdır. Ancak aynı davranış örneği, çocuğun daha sonraki yaşamında da kalıcı bir biçimde sürdüreceği davranış bozukluklarının bir başlangıcı olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli ve yaşamsal konu şudur: Çocuğun davranışlarında gözlemlenen ve yetişkin bakış açısıyla sorun olarak nitelenen davranışlar gerçekten bir problem göstergesi midir; yoksa bu davranışlar çocuğun gelişiminin bir parçası mıdır? Bu anlamda hangi davranışın bir soruna işaret ettiği hangisinin normal bir gelişim ürünü olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. SALDIRGANLIK Saldırganlık küçük çocuklarda normal bir tepki biçimidir. Çocuğun güvenlik, mutluluk ya da başka bir gereksiniminin şekil değiştirerek başka bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Saldırganlığı kişisel bir yaralanmanın bir başka şekilde sonuçlanması olarak tanımlayabiliriz. Bu yaralanma sonucunda çocuğun akranlarına vurması, ısırması, eşyaları fırlatması, tekmelemesi, tükürmesi ve zarar vermeyi amaçlayan tehditler şeklinde sözel saldırılarda bulunmasıdır. Sürekli ve aşırı biçimde saldırgan olan çocuk sinirli, anlaşılmaz, eyleme hazır ve aşırı geçimsizdir. İlişkileri gergin ve sürtüşmelidir. Hemen parlar ve kavgaya hazırdır. Durmadan kuralları çiğner. Bu çocuklar cezadan etkilenmez ya da kısa süreli etkilenmiş gibi görünürler. Tepkileri ölçüsüz ve durumla orantısızdır. Öfkesini yenemez ve hep kendini haklı çıkarmaya çalışır. Bu çocuklar evde okulda sürekli sorun yaşarlar ve yetişkinlerle sürekli çatışma içindedirler. Saldırganlığın Nedenleri 1- Saldırgan davranışların ebeveynler tarafından ödüllendirilmesi. Geleneksel kültürün erkek çocuğun saldırganlığını onaylaması 2- Çocuğun yetişkinlerden katı ceza, anlayışsızlık ve yetersiz sevgi görmesi 3- Babanın uzun süreli yokluğunda, annenin sürekli çocuğun etrafında olmasıyla ortaya çıkan ortam 4- TV ve kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi 5- Anne-baba tutumlarının olumsuzluğu 6- Çocuğun anne-babasından dayak yemesi 7- Beyin zarı iltihabı, beyin zedelenmesi gibi fizyolojik sorunlar


Saldırgan DavranıĢlar Nasıl Önlenebilir? 1- Her şeyden önce anne-baba çocuğa saldırganlık modeli olmamalıdır. 2- Çok fazla saldırgan davranışlara tolerans gösterilmemelidir. Çocuğun istekleri bu tip davranışlar yapınca yerine getiriliyorsa, çocuk isteklerini yaptırmada araç olarak görmeye başlar. Bu yolla istekleri yerine getirilmemelidir. Saldırgan davranışlar ödüllendirilmemeli ve onun bu davranışının istenmeyen bir davranış olduğu hemen gösterilmelidir. 3- Saldırgan davranışlar kesinlikle dayakla cezalandırılmamalıdır. Anne-babanın ilgisi sevgisi azaldığında ve fiziksel cezalar uzun süre devam ettiğinde, çocukta saldırgan, asi, sorumsuz davranışlar gelişir. Saldırgan davranışlar ortaya çıktığında, yetişkinler sakin davranmalı, anormal duygusal tepkiler yerine ben dilini kullanmalıdır. (Böyle davrandığın için üzüldüm.) Dayak saldırgan davranışın hemen bitiminde uygulandığı zaman, onun hemen kesilmesini sağlayabilir ancak, çocukta düşmanca duygular geliştirir. 4- Çocuk gergin ve sinirliyken onunla tartışmamalı, sakinleşmesini beklemeli ve daha sonra davranışı ile ilgili konuşulmalıdır. 5- Çocuğa sosyal olgunluğuna uygun çeşitli sorumluluklar verilmeli, başarabileceği kadarıyla birçok şeyleri başlatıp, bitirmesi sağlanmalıdır. Çocuk başarma duygusunu yaşamalıdır. 6- Çocuğa bu davranışın dezavantajları gösterilmelidir. Saldırgan davranışları ile isteklerini elde edemeyeceğini, istediği şeyleri kaybettiğini görmeli ve yaşamalıdır. 7- Olumlu davranıĢı pekiĢtirme: Anne-baba ve diğer yetişkinler çocuğun olumlu davranışını görüp, olumsuz davranışı görmezlikten gelmelidir. Çocuk bu davranışı yapmadığında sözel olarak ödüllendirilmelidir. 8- Çocuğun dıĢarıda oynamasına izin verme: Bu çocuğun gerilimini azaltır ve enerjisini boşaltma imkanı sağlar. 9- Kendi kendine konuĢma: Çocuk oldukça dürtüsel davranıyorsa ve onun bu yönünü kontrol etmede güçlük yaşanıyorsa; çocuğa başkalarına vuracağı zaman, kendi kendini engelleyici cümleler söylemesi öğretilebilir. 10- Çocuk saldırgan modellerle karşı karşıya getirilmemelidir. Televizyondaki şiddet içeren programları seyretmesi engellenmelidir. Eğer kesinlikle engel olunamıyorsa, anne-baba çocukla birlikte seyrederek şiddetin sonuçlarını tartışabilirler. Ayrıca bu şiddet filmlerinin gerçek yaşamın modeli değil, kurmaca olduğu çocuğa anlatılabilir. 11- Kızgınlıktan kurtulmak için alternatifler bulunabilir. Yumruklanabilen kil, çakılabilen çiviler, resim çizme, boyama çocuğun kızgınlık duygularını kontrol altına almayı sağlayabilir. Ayrıca futbol, basketbol gibi sporlar kabul gören çıkış yollarıdır. 12- Çocuğun temel ihtiyaçları zamanında yerine getirilmelidir. Kaynak: Muharrem YILDIZ; Okul Öncesi Dönemde Görülen Davranış Problemleri


KASIM AYI SOSYAL ETKĠNLĠKLERĠMĠZ YAŞ GRUBU 4-5-6 Yaş

ETKİNLİK

TARİH /YER

„Okul Öncesi Dönemde Gözlemlenen Saldırgan Davranışlar“ konulu

Işık Anaokulu 15 Kasım 2011 Salı

Rehberlik BirimiToplantısı

4-5-6 Yaş

Işık İlköğretim Okulu Kütüphane Gezisi

16.30-17.30 Tarih belirlenecek.

*Rehberlik Toplantısı süresince çocuklarımız okulda kalabilmektedir.

DOĞUM GÜNLERĠMĠZ

10 Kasım 2008 Defne TAKTAK

Doğum Gününü Kutlar, Sağlıklı ve Mutlu Nice Seneler Dileriz.

UNUTMAYALIM… OYUNCAK GÜNÜ; öğrencilerimiz yıl boyunca her hafta PAZARTESĠ günü, taşınması güç olmayan, hiçbir tehlike unsuru içermeyen, zarar gelebileceği ihtimalini göze alabileceğiniz, oyuncaklarından birini okula getiriyor ve arkadaşlarıyla birlikte oynuyor.

bulten  

Age 4 news

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you