Page 1

EDITORIAAL Beste lezer Intussen zijn de dakwerken op campus Lambertus in hun eindfase aanbeland en begint men dadelijk aan de binnenafwerking. Eind 2012 willen we de nieuwe lokalen plechtig in gebruik nemen.

Het 15e nummer van @Moretus ligt voor u en we zijn er fier op. In een 30-tal artikels krijgt u verslag van wat er de voorbije maanden in Moretus aan activiteiten gebeurd is. U kunt tevens lezen wat we doen met de opbrengsten van de benefietactiviteiten zoals er dit jaar waren de stratenloop, de vlaaienslag, de quiz, de theatervoorstellingen,‌ Er is aandacht voor een aantal uitstappen met focus op de eindejaarsreizen van onze laatstejaarsleerlingen. Er is een overzicht van projecten die de verschillende leerjaren hebben doorgemaakt. U zult zien: te veel om op te noemen. Vervolgens kunt u de sportieve prestaties van leerlingen en leerkrachten doornemen. Ten slotte is er aandacht voor een aantal prachtige initiatieven in de rand van ons drukke schoolleven.

Het was opnieuw een zeer druk jaar voor Moretus en we willen daarom leerlingen en leerkrachten, onderhoudend en ondersteunend personeel, directieleden en ouders, een welverdiende, mooie zomervakantie toewensen. Veel leesgenot en tot in @Moretus 16 die verschijnt in december 2012. R. Mathyssen CoĂśrdinerend directeur

eren k E s u t e r o M een wenst ieder ntie! vaka e g i t t e r p n ee

Hoofdredacteur: Tom Van Ginderen Kernredactie: Katelijne De Vis Petra Duts Annick Grimon Rony Mathyssen Ingrid Saelen Griet Van Nueten

Leerlingenredactie: Sofie Delrue (1C1) Naomi Huygen (6 LaMt) Brent Jongenelen (1C2) Kato Lambert (1C3)

Lay-out: Karin Van Gorp

Cover voorkant: Maxim Piessen en Ben Goovaerts

Lotte Pelkmans (1C3) Jonas Schram (6 LaWe) Lise Sleymer (1B2) Britt Vingerhoets (1C1)

De volgende @Moretus verschijnt in december. Reacties, suggesties, artikels en foto's zijn steeds welkom op: redactie@moretus-ekeren.be Deadline voor volgende publicatie: 21 november 2012

3


4


INHOUDSTAFEL Editoriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 3

Ekerse Theaterzaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 4

Inhoudstafel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 5

Wat met de opbrengsten van benefietactiviteiten? . . . . . . . . . . . . . . .

p 6

Column van een eerstejaarsleerling! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 7

Moretus op stap 3 HuWe a naar het MAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 8

4 LAT entdeckt Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 8

4 STW bezoekt De Vroente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 9

Eindejaarsreizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 10

Projecten Moretus oogst (opnieuw) succes bij Kangoeroewedstrijd . . . . . . . . .

p 14

Kunstweek 1e graad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 16

2 BVL ontwerpt kleding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 18

Oog voor Techniek

........................................

p 19

Projecten 2e graad - onderzoeken en beleven . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 20

4 WET volgt workshop over reptielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 22

Naar het museum voor 1 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 24

Vrijwilligersdag 5e jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 25

Hap

Day! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 26

6 STW a stelt GP voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 28

7 KZ op inleefdag bij vzw Kabas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 30

Vakantiestage Ziekenzorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 31

Sport Moretus liep mee… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 32

Leerkrachten vs 6e jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 34

Als het kriebelt moet je… sporten op Moretus! . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 35

Uitslagen Moretusrun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 36

Varia Variétématinee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 38

Engeltje (duiveltje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 39

6 HuWe b zwaait af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 40

Moretus wuift uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 41

Van Moretusleerling tot Moretusstagiair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 44

Moretus ontvangt Bart Moeyaert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 45

Wie is jouw lievelingsleerkracht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 47

Moretus jobt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 48

Een dag uit het leven van… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 50

Opvolging wedstrijden @Moretus 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 52

3e 'Ekeren Zingt' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p 54

5


N A V T S G N E R B P O E D T E M T A W ? N E T I E T I V I T C A BENEFIET Frans Roggen

“Koken kost geld en daarom is het goed om voor je eigen groenten te zorgen.” Over de besteding van de opbrengsten van stratenloop en andere benefietactiviteiten… van die kosten gesubsidieerd en middelbare scholen 60% (natuurlijk wanneer, als en indien er aan alle voorwaarden van de subsidiërende overheid wordt voldaan én de scholen geduld hebben, veel geduld). Hoe genereus de overheid ook is, de scholen hebben regelmatig extraatjes aan middelen nodig: een spaarpot om sommige kleine en soms ook zeer grote noden te kunnen lenigen.

Scholen moeten ervoor zorgen dat hun leerlingen les krijgen. Daarvoor nemen ze leerkrachten in dienst en in het vrij gesubsidieerd onderwijs worden de salarissen van de leerkrachten volledig betaald door de overheid - door het Departement Onderwijs. Om ervoor te zorgen dat er gestookt kan worden in de winter (en de herfst en de lente) om de leerlingen de nodige beschutting tegen de regen te geven, om ze stoelen te geven en banken en borden en krijt en computers en dvd-spelers en beamers en een heel pakket aan didactische middelen, zal de overheid per leerling een bedrag storten, (veel leerlingen = hoog bedrag… ) wat men de ‘werkingstoelagen’ noemt. Daarvan worden onder andere de huur voor gebouwen of de afbetaling ervan, de lonen van het onderhoudspersoneel, zeep, water, elektriciteit, gas, den al… betaald.

Sommige scholen noemen die ‘eigen middelen’ hun ‘bouwfonds’. Moretus richt jaarlijks een aantal benefietactiviteiten in om deze ‘eigen middelen’ te spijzen. De belangrijkste daarvan zijn de stratenloop en de vlaaienslag. Wat wordt er met de opbrengst van deze evenementen gedaan?

Natuurlijk zal de overheid extra bijspekken als de school nieuwe gebouwen nodig heeft of nieuwe ramen of een nieuw dak… Basisscholen krijgen 70%

Een voorbeeld:

Op de stratenloop van 2010-2011 hebben de leerlingen €15 300 binnengehaald. Aan multimediamateriaal (beamers en geluidsinstallaties): €7 300. Aan het bijpassen bij uitstappen gaf de school uit de ‘eigen middelen’ €6 100 voor Massembre, Ieper, Parijs, enz. In totaal werd dus €13 400 uitgegeven aan audiovisuele leermiddelen en aan bijdragen van de school aan grote excursies. De rest (€1 900) werd onder andere besteed aan de feestweek van de eerste graad, aan beloningsfilms en … kleinere excursies. Natuurlijk werd er wel behoorlijk wat meer uitgegeven. De vlaaienslag bracht ongeveer €19 000 op maar per jaar gaat er zo’n €25 000 naar ict-materiaal (pc’s, software,…) Elk jaar geven we zo’n €10 000 uit aan didactisch materiaal van koeienhersenen tot guppy’s, handleidingen voor de leerkrachten, laboratoriumglaswerk, chemische producten (ongevaarlijke!), enz.

Op een bepaald moment in het schooljaar zijn de werkingstoelagen opgebruikt maar we moeten blijven koken en dan moeten we putten uit onze eigen middelen die we bij mekaar geschraapt hebben

met de benefietactiviteiten, onze eigen groentetuin als het ware. Dankzij de inzet en ‘de groene vingers’ van leerlingen en ouders en van al onze collega’s lukt het. nFR

6


Sofie Delrue (1C1)

Dit is mijn laatste column . Volgend jaar ben ik geen eerstejaarsleerling meer! Als ik eerlijk mag zijn ben ik wel blij dat het achter de rug is, want als eerstejaars krijg je nogal veel commentaar van hogere jaren!

Het schooljaar zit er weer op! Ik herinner me mijn eerste dag nog als gisteren! Ik kende de school amper en ik was altijd de weg kwijt, wist niet welke les ik had dus moest ik altijd in mijn agenda gaan kijken! Nu ben ik een ‘volleerd’ persoon! Wat ik het ergste vond aan het afgelopen schooljaar waren die examens! Dag in dag uit leren en stressen! Het was toch wel zwaarder dan verwacht. Het afgelopen trimester was er een sportdag en had ik me ingeschreven voor de afvaart van de Ourthe. Terwijl wij ijverig aan het kanoën waren begon het daar toch wel ineens te hagelen en te regenen zeker?! Iedereen kwam kleddernat aan bij de eetplaats! En koud dat wij het hadden! Toen ik eindelijk thuis kwam ben ik direct in een warm bad gesprongen! Ook al waren de weersomstandigheden niet zo fantastisch, toch hebben we veel plezier gemaakt en hebben we goed kunnen lachen! Ik kom eigenlijk van een klein schooltje in een klein dorp waar ik niet echt veel mensen kende. Dan kom je in het middelbaar aan op een school met zo’n 1300 leerlingen en geraak je door deze drukte toch wel even in paniek! Maar ik heb de beste mensen leren kennen en heb ongelofelijk veel plezier gemaakt! Volgend jaar zal het opnieuw een grote verandering zijn. Je komt weer in een nieuwe klas terecht, je hebt ook al een richting moeten kiezen, weer nieuwe lokalen, lessen en leerkrachten. Ik heb dit jaar overleefd dus volgend jaar zal er ook wel bij kunnen! Ik kijk er alleszins nu al naar uit! Zo, dit was mijn laatste column van dit jaar! Hopelijk hebben jullie ervan genoten en hebben jullie het met plezier gelezen! nSD

7


S A M T E H R A 3 HUWE A NA Cato Moons (3 HuWe a)

In de namiddag hebben we een rondleiding gekregen in het MAS zelf. We hebben de tentoonstelling over religiën bezocht. Eerlijk gezegd wist ik er helemaal niet veel over. Ik vond vooral de gelijkenissen tussen het jodendom, het christendom en de islam wel treffend. Als kers op de taart zijn we boven op het MAS geweest. Ik vond het een hele leuke en leerrijke uitstap. nCM

De voormiddag startte om 8.30u op het Astridplein vanwaar we vertrokken naar het Atlasgebouw. Daar werden we hartelijk onthaald. Koffie, thee en koekjes stonden er op ons te wachten. Zodra iedereen geïnstalleerd was, heeft onze gids een inleiding gegeven over de werking van het Atlasgebouw. Hij had het over de drie basistermen van immigratie: immigreren, segregeren en assimileren. Na de uitleg over immigratie hebben we een korte pauze gekregen. Vervolgens heeft de gids ons geleid langs verschillende panelen over Vlamingen die immigreerden naar het buitenland. Ik vond dat wel interessant, want wij hebben al verscheidene keren geleerd over volkeren die naar België immigreerden maar over Vlamingen die naar het buitenland vertrokken nog nooit. Alleen was de uitleg net een beetje te lang. Spijtig, want het was anders wel interessant. De middagpauze hebben we doorgebracht aan het MAS. We hebben er een uurtje vrij gekregen om te lunchen.

N L Ö K T K C E 4 LAT ENTD Op donderdag 10 mei ging 4 LAT op uitstap naar Keulen waarvan hier enkele sfeerbeelden.

8


E T N E O R V E D T K E O Z E B 4 STW Philippe Bastiaenssens

Naar aanleiding van de uitstap van 4 STW naar De Vroente, het natuureducatiecentrum in Kalmthout, delen we graag met u volgende impressies… Biotoopstudie: wandeling door het gevarieerde landschap van de Kalmthoutse Heide en beklimming van de brandtoren!

Een schimmel… is dat nu symbiose?

Bepaling van de biotische index: de biodiversiteit aan ongewervelde diersoorten geeft de kwaliteit van het water prijs!

Het type salamander… herken je aan zijn buik!

Chemische wateranalyse: het verband tussen (a)biotische factoren en chemische/fysische watereigenschappen!

De kwaliteit van het water hangt o.a. af van het aantal soorten diertjes dat je aantreft!

nPB

9


N E Z I E R S R A EINDEJA Italië

boven op een berg ligt, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over het magnifieke Toscaanse landschap. De tweede tussenstop was in Siena, een rustige stad met een verkeersvrij historisch centrum waardoor men optimaal van de stad kan genieten en ook hier weer van de plaatselijke dom, een prachtig stukje gotiek.

Joris Keuleers (6 LaMt)

Italië, waar verleden en toekomst naast elkaar leven Op 23 maart 2012 om 19.00u begonnen we aan onze veldtocht naar en door Italië, 2070 jaar na de Romeinse veldheer Julius Caesar. Deze was weliswaar vanuit Italië richting onze streken vertrokken, had een lichtjes andere weg genomen en had er ook iets langer over gedaan, maar de metafoor mag er wezen. De toon is gezet of ‘Alea iacta est’. Na een lange nachtelijke busrit kwamen we met een stralende lentezon aan in Pisa, een van de vele prachtige Italiaanse kunststeden. Later zou blijken dat Pisa slechts een opwarmertje was voor wat komen zou. In Pisa kregen we een middagmaal in een plaatselijk restaurant. Men begon goed met een stevige lasagne maar daarna kregen we tot de verbazing van velen frieten met rosbief, niet bepaald een typisch Italiaans gerecht.

We waren eindelijk aangekomen in Rome, het hoogtepunt van de reis. Rome is een stad waarover men boeken vol kan schrijven, maar men kan het ook in enkele woorden samenvatten: indrukwekkend, maar toch charmant. Druk, maar toch ook rustig als men enkele straatjes inslaat. Maar toch in één woord: overweldigend. Een stad met prachtige bouwwerken zoals het Colosseum, het Pantheon, het monument voor Victor Emmanuel II… maar ook de Sint-Pieter en de Sint-Jan van Lateranen en nog vele andere kerken en andere prachtige stukjes architectuur en kunst. Na Rome ging het richting zuiden waar we de Vesuvius bedwongen, Napels onveilig maakten, Pompeii (her)ontdekten en Paestum inpalmden. Een prachtig stukje van Italië, enkel jammer van de onveilige situatie in enkele delen hiervan. Op de

Dit was een trend die men doorheen de hele reis zou voortzetten, het hoofdgerecht was meestal niet van dezelfde culinaire waarde als het voorgerecht. Maar dit kon ons natuurlijk niet deren en na een gidsing door de stad met onder meer zijn beroemde scheve toren, zetten we verder koers richting hotel waar ons een verkwikkende nachtrust wachtte. De dag nadien ging het richting Firenze, de stad van de Medici-familie. Een werkelijk verbluffende stad die vast en zeker de moeite waard is vooral voor de indrukwekkende dom, met de impressionante koepel van Brunelleschi. De dag nadien verlieten we Toscane voor grondgebied Rome, met weliswaar twee korte tussenstops. De eerste in het pittoreske San Gimignano, een oude middeleeuwse stad waar de tijd lijkt te zijn blijven stilstaan. Het wordt gedomineerd door oude middeleeuwse torens en het is des te indrukwekkender omdat het

reis terug naar het noorden werd er even kort gepauzeerd in een van grootste bouwcomplexen uit de Romeinse oudheid, de Villa Hadriana. Een

10


Belgische weer: regen. Maar we mochten niet klagen want de vorige twaalf dagen hadden we van een prachtig lenteweertje mogen genieten. De Italiëreis was een zonovergoten, culturele ervaring om nooit te vergeten. nJK

‘buitenverblijf’ van keizer Hadrianus dat vrij goed bewaard bleef en waar men vooral Griekse kunstwerken aantreft. De dag nadien bezochten we het rode nest van Italië of in het Italiaans: ‘la dotta, la grassa e la rossa’. ‘La dotta’ omwille van het feit dat Bologna een universiteitstad is, ‘la grassa’ omdat de wereldberoemde spaghetti bolognese natuurlijk uit Bologna komt en ‘la rossa’ omdat Bologna bekend staat als een stad waar de socialistische partijen vrij goed scoren. Na het (halve) dagje Bologna volgde de dag nadien het hoogtepunt van week twee: Venetië. Venetië is hetzelfde verhaal als Rome. Men zou er boeken over kunnen volschrijven. Het is gewoon een magnifieke stad, waar men zeker eens moet verdwalen want dan ontdekt men het echte, charmante, zalige Venetië. Na Venetië ging het de dag erna naar Verona waar we ’s middags bleven om dan ’s avonds de weg huiswaarts aan te vatten. Het mindere aan deze dag was dat de weergoden ons al terug lieten wennen aan het typische

Barcelona Björn Baelen

Ons hotel lag vlak aan het strand. Vanaf dag 1 konden we genieten van een fris lentebriesje onder een stralende zon.

Op de Ramblas in Barcelona waan je jezelf soms in de wereld van tovenarij en aanbidding van de duivel door de vele gediplomeerde straatartiesten. Oppassen, want je kan hier de schrik van je leven pakken.

Cool Barcelona.

11


Met de fiets door Barcelona, een belevenis op zich. Zo bereikten Hier is gids Björn Baelen aan het woord: grappig, interessant én we ook de iets meer afgelegen plekjes. Check de Hollandse gids leerrijk. links. Niet voor niets dat hij niet helemaal op de foto mocht.

Hier begon ons dagelijkse avontuur, onderaan de zuil van Christopher Columbus. De leerkrachten overleggen nog even vooraleer op te splitsen. Check de coole kerel helemaal rechts. Zou hij indruk op iemand willen maken?

Gezellig een terrasje in de zon en 2 aso’s die liever niet meededen met de toffe groep.

12


Met deze foto hebben onze leerlingen een prijs gewonnen. Ze hangen nu in het museum van Gaudi in Parque G端ell.

Mmm, zalig picknicken onder het eerste lentezonnetje met sappige stukjes fruit en heerlijke broodjes van de versmarkt La Boqueria, een eindje verderop.

De markt La Boqueria aan de Ramblas vol met lekker fruit en Catalaanse delicatessen.

Ook de grote maten vinden we in Barcelona.

13


T S G O O S U MORET J I B S E C C U S ) W U E I N P O ( D J I R T S D E W E KANGOERO Marina Beyers Lisbet Moonen

Elk jaar nemen we met Moretus deel aan die overbekende uitdagende wiskundewedstrijd: de Kangoeroewedstrijd. Samen met 6 miljoen leerlingen uit 50 verschillende landen, namen 80 leerlingen uit de eerste graad van Moretus op donderdag 17 maart deel. De Kangoeroewedstrijd bestaat uit 24 meerkeuzevragen die stuk voor stuk creativiteit en inzicht vragen. De eerste vragen zijn gemakkelijk, maar gaandeweg worden ze moeilijker. Een kladblaadje en schrijfgerief was het enige dat men mocht gebruiken! (2A1) en de derde voor Laura Van der Paal (2C1). Zij behoren tevens alle vier bij de top 100 van de provincie Antwerpen. Een dikke proficiat aan de winnaars en goed gedaan van alle deelnemers!

66 leerlingen van onze school waagden hun kans bij de Wallabie-editie. Een gedeelde eerste plaats was er voor Sarah Beldé (1A2) en Stijn Defour (2A3). Maarten Versteeg (2B4) behaalde de tweede plaats en Stijn Michiels (2A3) de derde plaats. 14 leerlingen namen deel aan de Wallaroe-editie (speciaal voor de B-stroom). Celine Govaerts (2C1) en Jolien Sempels (2B1) behaalden samen de eerste plaats. De tweede plaats was voor Daphné Lesuisse

Voor wie nu al zin krijgt om deel te nemen, vind je hieronder alvast een vraagje uit de Wallabie-editie van dit jaar.

Meer informatie over de Kangoeroewedstrijd vind je op www.wiskundekangoeroe.be. nMB

Sarah Baldé (1A2) aan het woord: Op donderdag 15 maart vond opnieuw de Kangoeroewedstrijd plaats. De eerste twee lesuren moesten de leerlingen die hieraan wilden deelnemen een bundeltje met 24 meerkeuzevragen oplossen binnen een tijd van 75 minuten. Voor elk juist antwoord kreeg je 5 punten. Bij een fout antwoord kreeg je er geen. Wist je het antwoord echt niet? Dan liet je de vraag best blanco, want dan verdiende je toch nog een punt. Bij de vragen kwamen verschillende wiskundige disciplines aan bod zoals: vraagstukken, inzichtvragen, cijferen, meetkundige figuren,… van alles een beetje. Niet alle vragen waren even gemakkelijk (of moeilijk). Je kan altijd op de site ( www.kangoeroe.org ) de vragen van de vorige jaren bekijken. Zo weet je wat je te wachten staat. Er vallen natuurlijk ook fenomenale prijzen te winnen zoals een iPod touch 8 GB met luidspreker; dit kregen de 12 besten van Vlaanderen. Bovendien werden per klas, per school en per

14


provincie nog tal van andere mooie prijzen uitgedeeld. De uitgebreide prijzenkast is terug te vinden op de site. Uw inspanningen worden beloond, doe dus zeker mee volgend jaar! nSB

Stijn Defour (2A3) aan het woord: De wiskundeolympiade voor de eerste graad, beter bekend als de Kangoeroewedstrijd werd dit jaar ook weer georganiseerd in Moretus. Ik heb dit jaar zelf meegedaan en ben tevreden met mijn uitslag. Toen we het lokaal binnenkwamen kregen we een bundeltje en een antwoordenblad. Toen iedereen op zijn plaats zat en hun bundels hadden gekregen, mochten we beginnen. We kregen ongeveer 2 uur tijd om heel de bundel op te lossen, maar als we vroeger klaar waren mochten we al naar onze les. Ik was vrij snel klaar en kon dus al vroeg terug naar de les. We hebben een paar weken op de resultaten moeten wachten maar uiteindelijk hebben we die toch gekregen. Toen de leerkracht zei dat ik op een gedeelde eerste plaats stond was ik natuurlijk heel blij en na nog een paar weken te hebben gewacht kreeg iedereen zijn prijs. nSD

Ranking Kangoeroewedstrijd 2012 voor Moretus: WALLAROE (editie voor de B-stroom van de eerste graad) • aantal ingeschreven klassen: 4 • aantal deelgenomen leerlingen: 14 • gedeelde eerste plaats voor onze school: Celine Govaerts en Jolien Sempels (beiden BVL) • tweede plaats voor onze school: Daphné Lesuisse (BVL) • derde plaats voor onze school: Laura Van der Paal (BVL)

WALLABIE (editie voor de A-stroom van de eerste graad) • aantal ingeschreven klassen: 17 • aantal deelgenomen leerlingen: 66 • gedeelde eerste plaats voor onze school: Sarah Beldé (1e jaar) en Stijn Defour (2e jaar) • tweede plaats voor onze school: Maarten Versteeg (2e jaar) • derde plaats voor onze school: Stijn Michiels (2e jaar) Stijn Defour, Maarten Versteeg en Sarah Beldé

nLM Celine Govaerts en Jolien Sempels

15


1E GRAAD Veerle De Belie

Gedurende ÊÊn week in het derde trimester hebben onze eerstegraadsleerlingen kennis kunnen maken met kunst in alle facetten van het woord. Voor sommigen een ware ontdekking, voor anderen een bevestiging van hun liefde of afkeer voor bepaalde kunstvormen, maar verrijkend was het alleszins. Lees hieronder hun reacties‌ nVDB

 

 

  

      

 

   

       

    

     !     

" #$  

  %   # &'(   ) *  

    

+        , -     ,   

 

,     ,       ,      .+   / +  -   

 ! ! "  

0 &  1   0 ' / %

!     2    & "  ) #          

!     !         !     '    3 !     

    

! ,

 

 + & 

+ &    ) ! 4 ! '  

!  !     !    

   

16


17


G N I D E L K T P R E W T N O L V B 2 Kristien Vanbegin Op 2 mei bezochten we met onze leerlingen uit 2 BVL (2A1, 2B1, 2C1) de tentoonstelling 'Een leven in mode, vrouwenkleding van 1750-1950' in het ModeMuseum. Tijdens de gegidste rondleiding kregen onze leerlingen een overzicht van de vrouwenkledij die werd gedragen tussen 1750 en 1950. We kwamen te weten dat… … zwangere vrouwen vroeger hun buik niet mochten tonen. … er vroeger getrouwd werd in het bruin en in het grijs maar zeker niet in't wit. … korte mouwen tijdens het avondeten not done waren. … een vrouw vroeger sportte in lange, zeer ongemakkelijke kledij. … vrouwen vroeger een korset moesten dragen maar dit zeer nadelig was voor hun gezondheid. Na deze tentoonstelling kregen de leerlingen de opdracht om zelf vrouwenkleding te ontwerpen… met plastic zakken. Een onmogelijke opdracht? Niet voor onze leerlingen van BVL. Met de jurken van de tentoonstelling in hun achterhoofd maakten ze prachtige creaties. Het resultaat zie je op de foto's. Oordeel zelf maar! nKV

18


K E I N H C E T R OOG VOO Renzo Sterckx

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat Techniek een vak is dat constant evolueert, hebben wij, leerkrachten Techniek, ons geëngageerd om mee te werken aan het techniekproject van de Karel de Grote-Hogeschool. Moretus is een van de zes pilootscholen die nieuwe techniekprojecten uitwerkt volgens de DIDIT -methode (Doen Is Denken In Techniek). Een techniekproject volgens de DIDIT-methode is opgebouwd uit een werkbundel met studiewijzer, een evaluatiebundel, actiekaarten (opdrachten) en infokaarten. De scholen die hier aan meewerken zijn van verschillende netten nl. vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs en provinciaal onderwijs. Iedere pilootschool kreeg vorig schooljaar de opdracht om één project uit te werken. Eens de projecten op punt stonden, moesten ze ook uitgeprobeerd worden. Iedere school testte zijn eigen project en een project van een andere school uit. Bijsturen en evalueren was uiteraard nodig.

van onderzoeksopdrachten, doe-opdrachten,… en dit alles volgens de DIDIT-methode. Dit schooljaar werkten we aan een project dat ging over transport en verkeersveiligheid. Ondertussen werd dit al volop uitgetest in het 1e jaar. Het kreeg de naam 'Alles loopt op wieltjes mee'. Een project met als uitgangspunt 'de fiets'. Bij het techniekproject van KdG zijn ondertussen ook testscholen bijgekomen. Dit zijn een reeks andere scholen die de projecten van de pilootscholen uittesten. Als pilootschool nemen we eveneens deel aan de werkgroep 'evaluatie'. In deze werkgroep trachten we met collega's van andere pilootscholen een eenduidig systeem op te bouwen om techniekprojecten op een juiste en haalbare manier te evalueren.

Wij werkten eerder al een project uit rond biochemie waarin we de klemtoon legden op gezonde voeding.

Door deze methode trachten wij de leerlingen technisch geletterd te maken door ze techniek te laten begrijpen, hanteren en duiden en dit te laten toepassen in technische systemen en processen. Het voordeel van deze methode is dat leerlingen zelf werken, zelfstandig werken en begeleid zelfstandig leren. In de praktijk komt het er op neer dat de leerlingen al doende leren en kennis delen met elkaar. Deze methode werkt motiverend en maakt ze enthousiast voor het vak. nRS

Ons project kreeg de naam '(W)eet wat je (W)eet' mee. Tijdens dit project gingen we op zoek naar de 5 basissmaken, leerden we hoe geur, kleur en smaak inwerken op voeding, toonden we het verschil aan tussen natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen, gingen we op zoek naar koolhydraten, eiwitten en vetten in voedingsmiddelen, leerden we hoe we voedingsmiddelen kunnen beschermen tegen bederf, maakten we zelf koolzuurgas en frisdrank en stelden we zelf een mocktail (cocktail zonder alcohol) samen. Dit deden we aan de hand

19


D A A R G E 2 N E PROJECT N E V E L E B & N ONDERZOEKE Patrick De Nert Elly Luyckx

Op maandag 26 en dinsdag 27 maart viel op campus Lambertus een en ander te beleven! Iets bijleren aan de hand van een project is heel wat anders dan in de klas zitten. Dit is wat onze leerlingen uit de 2e graad aan den lijve hebben kunnen ondervinden. Maandagmorgen zijn alle leerlingen vol goede moed gestart aan hun gekozen project. Ze hadden een keuze gemaakt uit 13 voorgestelde opties. Wat ze dinsdagnamiddag en -avond tijdens het toonmoment hebben laten zien, horen, proeven, ruiken,… was gewoon fantastisch! nPDN/EL Een greep uit de commentaren en foto's (ook terug te vinden op de website van de school):

We hebben verschillende materies leren kennen en moesten daarmee zelf 'stof' maken. Het gaf me inspiratie om iets speciaals te maken. Een fijn project. Ik zou zulke dingen meer willen doen. Project: Creatief kostuums ontwerpen

We hebben samen teksten gezocht, geknipt, geplakt, gezweet, gelachen en geoefend om een voorstelling in elkaar te steken. De voorstellingen op het podium tijdens het toonmoment waren geweldig! Project: het Paleis

Maandag mochten we aan de computer zelf een reisgids samenstellen. Dinsdag zijn we ter plaatse (in Lier) foto's gaan nemen. Tof! Project: City spotting

Een uitstap naar Amsterdam met een bezoek aan het huis van Anne Frank, het museum van Madame Tussauds,… Ik vond dit heel fijn en interessant. Dinsdag hebben we zelf beelden (na)gemaakt in gips en de opnames van maandag verwerkt tot filmpjes. Heel leuk! Project: Langs de Amsterdamse grachten

Vanuit het niets … iets … We creëer n rije den zelf onze beelden en schilde en zagen dat het mooi was. We waren fier op onszelf. Project: Beeldende kunst Cobra

20 28


'zotEr komt veel meer bij kijken dan wat xgeë l vee te kunstjes doen'… We hebben en d perimenteerd, uitgeprobeerd, geoefen l plezier nog eens geoefend… én vooral vee ar eens ma gemaakt… vooral als we nog door de mand vielen. Project: Circustechnieken

Je inleven in een bepaalde rol is niet eenvoudig. Maar het geeft je kansen om gevoelens te uiten, waar je soms niet toe komt. Geen verstoppertje spelen maar je inleven en je uitleven. Project: Kom maar, speel maar

We verplaatsten ons met de fiets langs en met de boot op het water en onderweg hielden we halt om foto's te nemen van de omgeving, van wat er ons opviel, van mensen die onze aandacht trokken. Nadien maakten we hiervan een bewerking en shopten onze foto's om tot kunst. Een resultaat dat we zelf nooit hadden verwacht! Project: Camera Nautica

Wierook, geurkaarsen en een eigen parfum maken waren hoogtepunten van het project. Wat eraan voorafging? Buizen plooien, solderen, boren, zagen, distilleren, via Skype een interessant interview met mevrouw Colette Coenegrachts,… Er werden zelfs verbanden gelegd tussen muziek en parfum. Het was heel leerrijk! Project: Op ontdekking in de wereld van de geuren

21


P O H S K R O W T 4 WET VOLG N E L E I T P E R OVER Ellen Janssens Op 11 mei kregen de leerlingen van 4 wetenschappen (en ook enkele heel nieuwsgierige leerkrachten) ReptiSchool op bezoek. ReptiSchool bestaat uit vier echte reptielenfanaten die samen een gigantische collectie reptielen, amfibieën en geleedpotigen hebben. Hieruit selecteerden ze de meest interessante en gevarieerde dieren om onze twee klassen een onvergetelijke voormiddag te bezorgen. Ze hadden meerdere slangen bij (kleine en ook erg grote), een leguaan, een schorpioen, schildpadden, hagedissen,… Er werd op een leuke manier uitleg gegeven over hoe de dieren leven in het wild en in gevangenschap. Alles werd verteld in een sensibiliserend kader; ze leerden ons dat deze reptielen en amfibieën geen huisdieren zijn zoals konijnen, honden en katten, maar dat deze dieren speciale noden hebben, zeer veeleisend zijn en dat niet iedereen geschikt is om deze dieren te houden in gevangenschap. De meningen achteraf waren onverdeeld positief: "Ik vond het heel leuk, zelfs zo leuk dat we geen middagpauze wilden! Ik heb mijn angsten overwonnen door een vogelspin vast te houden. Het is een aanrader en heel leuk om te doen." "Ik vond het een zeer interessante workshop met veel dieren en een leuke uitleg erover. Ik vond het superleuk om de reptielen vast te houden en te bekijken." "Ik vond het echt heel interessant en zeker voor herhaling vatbaar! Jammer genoeg duurde het geen volledige dag want het waren drie superleuke, (té) korte lesuren!" Voor herhaling vatbaar dus! nEJ

22


23


R O O V M U E S NAAR HET MU 1 EURO Liessa Mortelmans (5 HuWe a) Jadie Slegers (5 HuWe a)

Ondertussen is het Ministerie van Cultuur/Kunsten en Erfgoed - nu met Joke Schauvliege als minister gestart met een kwalitatief onderzoek naar de effecten van deze maatregel. Op woensdag 16 mei hebben wij deelgenomen aan het laatste deel van dit onderzoek: een focusgesprek in Antwerpen met jongeren, leerkrachten en intermediairs.

Ons laatste Vrije Ruimteproject dit jaar was Musea in A. De voorbije weken hebben we verschillende musea in Antwerpen bezocht waardoor we ondertussen een hele andere kijk op een museumbezoek hebben. Gedaan met lange, saaie rondleidingen en achter een gids aan lopen. We hebben gekeken, geluisterd, bedacht, gezocht en werken nu zelf aan een rondleiding in een van de vier musea. Bovendien hoeft een museumbezoek ook helemaal niet duur te zijn. Bert Anciaux, de vorige minister van Cultuur, besliste in 2008 om alle jongeren onder 26 jaar slechts één euro te laten betalen in de Vlaamse musea.

Het was erg boeiend en wij zijn er alvast van overtuigd dat deze €1-maatregel moet blijven. Hopelijk vindt Joke Schauvliege dat ook! Nog een tip voor iedereen die tijdens de vakantie thuis blijft: Spring eens een museum binnen! Geniet ervan… nLM/JS

24


T E H N I G A D S R E G I L L I W J I R V 5E JAAR Anny Joossens

Het is ondertussen al een vaste gewoonte geworden de laatste week voor de paasvakantie, de vrijwilligersdag voor de leerlingen van het 5e jaar. De leerlingen kiezen zelf de organisatie waarin ze ĂŠĂŠn dag als vrijwilliger willen meedraaien. Hieronder volgen enkele getuigenissen van onze enthousiaste leerlingen. Oude Landen (Natuurpunt)

St.Jozef BuSo type 1, bij kinderen met licht mentale handicap

We waren verbijsterd toen we zagen wat mensen allemaal weggooien. Na enkele uren afval rapen hadden we vijf zakken restafval, drie zakken PMD en twee zakken glas. We hebben zelfs oud ijzer gevonden. Ik vind het raar dat er precies weinig mensen zijn die zich bekommeren om de natuur. De medewerkers van Natuurpunt waren heel open en behulpzaam. Ik heb zeer veel respect voor de organisatie en voor wat ze doen. (Joaquim, 5 WeWi)

Ik heb geleerd dat ik graag met kinderen omga en dat ik dit misschien in mijn latere leven ook wil doen. Ik heb veel respect gekregen voor de leerkrachten die er werken. Wat ik daar deed, wordt normaal niet door vrijwilligers gedaan. Desalniettemin werd het enorm geapprecieerd dat ik er was. (Anke, 5 STW a)

Ik vond de vrijwilligersdag zeer geslaagd. Zo hebben we geleerd dat we ook iets kunnen doen en er plezier in hebben zonder ervoor betaald te worden of er iets anders voor in de plaats te krijgen. En toch, eigenlijk krijg je wel iets in de plaats: een glimlach, respect en een dankjewel. (Thomas, 5 EcWi)

Rusthuis Bartholomeus (afdeling dementie) In de namiddag zijn we met enkele bewoners in het park gaan wandelen. Omdat we nu met voldoende vrijwilligers waren kon iedereen een andere bewoner in een rolstoel meenemen. Het was wel een heel gedoe vooraf om ze allemaal aangekleed te krijgen. Ik heb over mezelf geleerd dat ik werken met demente mensen wel leuk vind. Ik dacht eerst dat dit 'gevaarlijk' was maar het deed deugd om mensen zo blij te zien als je met hen praat of als je een ontbijtbuffet voor hen maakt. Het was wel vreemd om mensen te zien die bepaalde basisactiviteiten niet meer zelf konden uitvoeren, terwijl ze dit wel heel hun leven gekund hebben. (Charlotte, 5 HuWe b) nAJ

Sociaal restaurant We ontmoetten hier veel arme mensen die tegen zeer democratische prijzen konden eten. Het was fijn om te zien dat zij er echt van genoten om eens lekker te kunnen aanschuiven en fijn te kunnen eten. Wat me ook opviel was dat zij uiterst vriendelijk waren. Ze vonden het leuk om met iemand te praten en waren constant aan het lachen. Ik heb aan deze dag een goede ervaring overgehouden en kijk er met plezier op terug. Ik vind het echt geweldig wat vrijwilligers daar doen voor de armen onder ons. Die mensen doen het echt met liefde en dat apprecieer ik enorm. ( Lynse, 5 EcWi)

25


HAP-

DAY!

Christel Huyssen … dat er wetenschappers zijn die vinden dat verkeerd is? Ze bedoelen hiermee dat het een foute keuze was het getal 3,1415... voor te stellen met de afkorting . Het was logischer geweest het dubbele, namelijk 6,2831 met de letter aan te duiden. Het zou het lezen van de -klok alvast een stuk gemakkelijker maken: links zie je de huidige situatie, rechts die bij de andere keuze. l

14 maart is een hoogdag voor wiskundeliefhebbers want dan is het Pi-dag! Amerikanen schrijven de datum van die dag immers als 3/14, de notering van pi. Dus, op woensdag, 14 maart hebben we dit uitbundig gevierd in de les wiskunde van 5 LaWi. De leerlingen bakten prachtige en heerlijke pi-taarten (zie foto's) en zochten allerlei weetjes rond het getal pi op. Dat de verhouding is van de omtrek en de diameter van een cirkel weten we allemaal, maar dit magische getal duikt overal op. Wist u dat: … er absoluut geen regelmaat of periode zit in de decimalen van het getal ? Er is dan ook geen breuk met gehele teller en noemer te vinden die als waarde heeft. l

l … dat we ondertussen ook weten waarom precies pi(e) gebruikt wordt als benaming voor deze constante?

… Archimedes al rond het jaar 250 voor Christus benaderingen berekende voor het getal ? Hij deed dit door te vertrekken van een cirkel met straal 1 en de halve omtrek te berekenen van ingeschreven en omgeschreven regelmatige veelhoeken met een toenemend aantal zijden. Deze waarden geven begrenzingen naar onder en naar boven voor het getal . l

… Ludolph Van Ceulen (1540-1610), een Duitse wiskundige, een groot deel van zijn leven besteedde aan het (met de hand) uitrekenen van decimalen van ? Hij deed dit met de methode van Archimedes en geraakte tot aan de 35e decimaal. l

… dit hem werd nagedaan door William Shanks (1812-1882), een Brits amateurwiskundige? Hij rekende 20 jaar aan de eerste 707 decimalen. Hij had een vaste routine: 's morgens decimalen berekenen, 's namiddags de berekeningen checken.

l

… William Shanks een fout maakte bij het 527e cijfer na de komma en dat zijn verdere berekeningen dan ook waardeloos waren? l

… de 707 decimalen berekend door Shanks in 1937 op het plafond van een van de zalen van het Palais de la Découverte in Parijs werden geschilderd en dat de foute decimalen pas in 1947 werden verbeterd? l

… dat op 3 augustus 2010 een nieuw wereldrecord 'decimalen van berekenen' is gevestigd door de Japanse ingenieur Shigeru Kondo? In totaal werden 5 000 000 000 000 decimalen berekend, op een zelfgemaakte computer met een harddisk van 32 TB. Kondo gaat nu voor het dubbele aantal decimalen. Yukiko, de vrouw van Kondo, is er niet echt blij mee, want hun elektriciteitsrekening schoot de hoogte in. l

26


Vandaar dat we deze feestdag vieren met taart.

l … dat we nu ook begrijpen waar de pi in 'piano' vandaan komt?

… dat het getal ook een belangrijke rol speelde in een aflevering van de tv-reeks Star Trek? Een wezen van een vreemde planeet had de boordcomputer overgenomen. Spock slaagde erin het ding uit de computer te krijgen door deze laatste de opdracht te geven te berekenen tot op de laatste decimaal. l

l … dat veel decimalen van het getal berekenen een manier is om in het Guinness Book of Records te komen? De berekening van decimalen van is een lastige zaak omdat er geen regelmaat in zit.

Wij deden in de klas ook een geheugenspelletje waarbij het de bedoeling was om zoveel mogelijk decimalen van pi te vinden. De leerlingen hadden maar een kwartier tijd en het record was 50! nCH

27


R O O V P G T L 6 STW A STE Leerlingen 6 STW a

Een geïntegreerde proef brengt elke keer opnieuw heel veel werk met zich mee. Dat kunnen wij, de leerlingen uit het 6e jaar sociale en technische wetenschappen, zeer gemakkelijk beamen. Ons eindwerk kaderde in een overkoepelend thema: generatiestad. Er werden verschillende subthema's bestudeerd. Lees hieronder de ervaringen die we dankzij onze GP hebben opgedaan. "De opgave van het eindwerk leek een onbegonnen opdracht, het was een uitdaging! Je start met niets en eindigt met een prachtwerk. Een werk waar je trots op bent en wil voorstellen aan ouders en jury."

We zijn hier een half jaar mee bezig geweest en als je de resultaten bekijkt is het zeker en vast geslaagd." "De GP was een super leuke ervaring en zeer leerrijk. We hebben veel bijgeleerd op verschillende gebieden zoals samenwerken, opzoeken, organiseren."

"Je leert met elkaar samenwerken, maar je merkt dat dit niet altijd van een leien dakje loopt. Het opstellen van zo'n geïntegreerde proef geeft je een idee hoe het er in de volgende jaren aan toe zal gaan, dat niet altijd alles volgens plan verloopt en sommige opdrachten voor de ene gemakkelijker te verwezenlijken zijn dan voor de andere."

"Na een jaar hard werken aan het deel NTW, SW, voeding en expressie geholpen door leerkrachten, mentor, ouders, familie,… was het op 22 maart eindelijk het moment om al het werk tentoon te stellen aan ouders, leerkrachten, vrienden en… een jury. De leerlingen van STW hebben er allemaal veel werk in gestoken en het eindresultaat was zeker geslaagd!"

"Het was een leuke maar wel tijdrovende opdracht.

Op deze foto ziet u een maquette van een duurzaam huis van de GP-groep Duurzaam wonen. De zonnepanelen bovenop het dak, de vele open ruimten en het glaswerk zorgen ervoor dat we elektriciteit kunnen besparen. Ook door het gebruik van parket en natuurvriendelijke producten wordt het huis duurzaam…

De ouders werden door de leerlingen van 5 STW ontvangen met een drankje.

28


n6 STW a

29


J I B G A D F E E L 7 KZ OP IN VZW KABAS Leerlingen 7 KZ Op maandag 23 april werden we verwacht bij de vzw Kabas, een centrum voor kansarmen in Brasschaat. 7 TBZ had ons al warm gemaakt voor deze dag maar mocht ons nog niet te veel vertellen. An, de coördinatrice van het centrum, verwelkomde ons met een tasje koffie of thee. Tijdens de koffieklets legde An ons de werking van het centrum uit en liet ons kennismaken met de activiteiten die ze zoal organiseren. Daarna werden we in groepjes ingedeeld en kregen we per groep een opdracht toegewezen. De leerlingen van 7 TBZ hadden ons al verklapt dat er een opdracht bij zou zijn rond eten. Natuurlijk stond iedereen te popelen om juist deze opdracht te krijgen. Uiteindelijk moesten we toch allemaal vrede nemen met wat we moesten doen en vertrokken we eerst naar de dichtstbijzijnde winkel in het centrum. Het was shoppen geblazen! An had ons gevraagd om 'aangepaste' kledij te dragen zodat we nog meer voeling zouden krijgen met de situatie van de kansarmen. Iedereen nam de zotste combinaties uit de rekken maar uiteindelijk zagen we er toch allemaal fantastisch uit. Nog even poseren voor de foto en… klik! Na dit eerste deel van de opdracht ging iedereen op pad. De ene groep trok met een budget van €32 voor 16 personen naar de winkel voor een 3gangenmenu. Een andere groep moest op zoek gaan naar een job waarvoor je kon solliciteren zonder diploma. De laatste twee groepjes kregen

als opdracht een appartement te zoeken zonder een vast inkomen te hebben en moesten te weten komen of men in dat geval bij het OCMW een beroep kan doen op een leefloon. Na een uurtje werden we allemaal terug in het centrum verwacht om onze bevindingen met elkaar te delen en konden we genieten van een heerlijk middagmaal. Na vandaag hebben we geleerd dat een leven zonder job of diploma niet zo simpel is! n7 KZ

30


E G A T S E I T N A VAK G R O Z N E K E I Z Leerlingen 7 TBZ

In het kader van het leerlingenproject van 7 TBZ gingen we dit jaar een week meewerken tijdens een vakantie van Ziekenzorg. Op 13 april was het zover: 5 leerlingen vertrokken richting Zandhoven en 5 leerlingen richting Nieuwpoort. Niet wetend wat we moesten verwachten stapten we in dit avontuur. We kregen ieder een meter of peter die ons deze week zou begeleiden bij de verzorging van chronisch zieken. Onze taak bestond er vooral in om 's morgens de verzorging uit te voeren, te helpen bij de maaltijden, activiteiten te begeleiden en 's avonds de mensen terug in bed te helpen. De week vloog voorbij, aangezien het wel zeer intensieve, vermoeiende dagen waren. Onze dag begon om 07.00u en we zagen ons bed pas terug rond 23.30u. Best wel zwaar maar omdat er een echte vakantiesfeer hing bij de zieken en de vrijwilligers kregen we keer op keer terug nieuwe energie om er tegenaan te gaan. Het was tof om ook eens een andere kant en in een andere sfeer ons werkveld te leren kennen. Zeker een aanrader voor andere leerlingen. n7 TBZ

31


. . . E E M P E I MORETUS L Jan Hens Zo te horen was iedereen zeer tevreden, zowel over de eigen loopprestatie als over het leuke, massale en goed georganiseerde loopevenement. Met andere woorden, Moretus zal volgend jaar zeker weer van de partij zijn. We stellen dan opnieuw onze eigen 'Plaza Moretus' op en zullen alle lopers sterk aanmoedigen en hen belonen met de nodige gezonde drankjes en koekjes.

Op zondag 22 april was het weer zover, het grootste loopevenement van de regio waar we als school absoluut niet mochten ontbreken, de 'Antwerp 10 Miles'! Zo'n 40 leerlingen en leerkrachten van Moretus liepen mee. Dit met de Short Run (5 km) of met de 10 Miles (16 km). De afspraak en verzamelplaats was onze enige echte 'Plaza Moretus'. Een tentje opgesteld op een grasveldje aan het Stedelijk Lyceum in de Gloriantlaan op Linkeroever. Sommigen kwamen rechtstreeks, anderen namen de pendelbus, die hen onder politiebegeleiding van Metropolis rechtstreeks naar Linkeroever bracht. Eens iedereen aangekomen was en de sfeer er al goed in zat, kon je aan de gezichten zien dat onze lopers zich helemaal thuis voelden in onze 'Plaza Moretus'. In de Moretustent werden de mooie blauwe loopshirts uitgedeeld, de loopnummers opgespeld en gewacht op de start van de loopwedstrijden. Hier en daar werd nog een pastaatje, een banaantje of een gezond koekje gegeten. Ja hoor, er hing een gezonde stress in de lucht, zaaaalig.

Noteer alvast zondag 21 april 2013 in uw agenda!!! Afspraak op Linkeroever! Tot dan. Het LO-team. nJH

Om 13.30u moesten de shortrunners starten. Het leuke was dat ze allemaal passeerden aan onze tent, dus de supporters bevonden zich op de eerste rij. Ook voor de lopers was het een leuk doel om naar toe te lopen. Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind want tijdens de Short Run heeft het maar heel eventjes geregend. Bovendien bracht de kleine regenbui verkoeling voor onze moedige lopers… Onder vele aanmoedigingen van de supporters kwam iedereen uiteindelijk over de eindmeet. De tijden van de knappe prestaties kunt u verder in dit artikel terugvinden. Na hun inspanning van 5 km en genietend van een lekker sportdrankje en wat gezonde koekjes, konden de lopers even schuilen in ons tentje, want tussen de Short Run en de start van de 10 Miles viel de regen met bakken uit de hemel… Om 15.30u was het dan de beurt aan de lopers van de 10 Miles… Met goede moed en onder opnieuw een klein zonnetje waren ze vertrokken aan hun looptocht van 16 km langs en door Antwerpen. Met even goede moed zijn ze enige tijd later (de ene al iets later dan de andere :) aangekomen onder luid applaus van de supporters. Knappe tijden werden neergezet. Het enthousiasme droop er bij de deelnemers letterlijk af. Echt plezant waren de woorden: "zoveel volk, zoveel muziek onderweg, zoveel ambiance, zoveel tunnels, zoveel handgeklap, zoveel…"

32


SHORT RUN NAAM

10 MILES TIJD

NAAM

TIJD

Defour Stijn (2A3)

30'15

Verrijdt Thomas (5wewi)

1'29'42

Defour Pieter (2A3)

25'08

Dondelinger Robin (5kana)

1'26'00

Picqueur Yliane (3stwb)

32'53

De Cuyper Karla (leerkracht)

1'23'15

Geerts Jonas (3 han)

27'39

Willaert Jente (5lawi)

1'16'23

Verrijdt Margot (3 lat)

33'04

Van Gijseghem Frederic (2B3)

1'35'46

Vanhoutte Renske (1A1)

30'37

Plees Kristof (2B3)

1'36'07

Vierbergen Emma (6mtwe)

38'14

Van Houtte Rudi

1'26'22

Lamoury Stephanie (6 kan)

42'20

Vandewouwer Jan

1'15'32

Van Hecke Anninka (3stwb)

33'00

Vermeersch Patrick

1'27'29

Mertens Lies (leerkracht)

26'58

Wallaert Vince (4han)

1'19'27

Marnef Liselotte (leerkracht)

32'47

Denisse Jordi (4stwd)

1'19'37

Engelbeen Greet (leerkracht)

39'23

Dewilde Luk (directie)

1'38'12

Pasanikolakis Melina (2A3)

26'55

Torfs Lotte (7kz)

1'54'58

Van Praet Caro (5huwea)

30'56

Duerinck Isabeau (5ecmt)

2'04'32

Haast Silke (5huwea)

30'56

Laureyssens Peter (leerkracht)

1'31'01

Heyrick Ilke (6huweb)

30'53

Ameloot Karin (leerkracht)

31'50

Greefs Sofie (1A1)

27'49

Binders Jasmine (2A4)

30'05

Michielsen Emmy (1A2)

32'09

Boons Rani (5lawi)

27'20

Peeters Daphne (5lawi)

28'33

Huybrechts Xavier (leerkracht)

42'22

Luyten Tinne (leerkracht)

28'37

Rozendom Sofie (2B3)

23'00

Jongenelen Brent (1C2)

33'11

33


R A A J E 6 S V N E T H C A R K R E E L Luc Hulstaert Wat hebben we weer veel moeite moeten doen om een valabele leerkrachtenploeg op de been te krijgen. Het mannelijke korps wordt een beetje ouder of heeft te kampen met onwillige spieren of gewrichten en het onderwijs vervrouwelijkt, ook bij Moretus. De meeste nieuwe collega's zijn van het 'verkeerde' geslacht (sorry dames). Daar kunnen we dus niet direct uit rekruteren om onze ploeg te versterken. Gelukkig zijn er nog de interims en stagiairs die ons de laatste jaren competitief houden. Tip voor de directie: we moeten misschien de aanwervingspolitiek van de school eens herbekijken en aan toekomstige collega's ook een paar sportieve eisen stellen... We moeten toch aan de opvolging denken? En dan de match zelf‌ Van in het begin was deze wedstrijd een aangenaam kijkstuk. Er waren kansen aan beide zijden en de doelmannen ontpopten zich tot de uitblinkers van de match. De zesdejaars openden de score, maar hoe er gescoord werd kan ik me niet meer herinneren. De gelijkmaker kwam een beetje later. De leerlingen konden dan een balverlies afstraffen en op voorsprong komen en die tot het einde behouden, ondanks een verwoed slotoffensief van de leerkrachten. Proficiat aan de leerlingen voor deze historische overwinning en ook felicitaties voor de sportiviteit en de aangename sfeer op en naast het terrein. Deze keer was er bij de leerlingen geen ambras bij de vervangingen en dat heeft ook geloond. Iedereen heeft gespeeld, de coaching was in orde. Bedankt ook aan Joeri Van de Velde en zijn assistenten Tom Dens en Luc Leroy, voor de onberispelijke leiding en voor de traktatie achteraf. nLH

34


T E O M T L E B E ALS HET KRI ! S U T E R O M P O N E T R O P S . . JE. Erik Dua Ze zijn voorbij. Ze stonden ook zo'n beetje in het teken van het weer. Al bij al viel het nog mee voor de tweede en derde graad. Alleen de Lesse viel letterlijk en figuurlijk in het water. Plan B, de afdaling van de Ourthe, kon ook niet doorgaan dus op naar plan C, een subtropisch zwembad, voor de ene al wat leuker dan voor de andere. Seafun was voor de derde graad ook wat leuker dan voor de tweede graad daar er bij hen weinig wind was. Alle andere activiteiten zijn goed verlopen. Voor de eerste graad gooide jammer genoeg een fel onweer met alles erop en eraan een beetje roet in het eten. Dat zullen ze ginder op de Ourthe wel geweten hebben. Diegenen die bij de Adventure waren, weten nu dat men met kanonsschoten een onweer aan flarden kan schieten. Buiten twee polsbreuken bij het schaatsen was het een verder een leuke en meer dan geslaagde sportdag. nED

35


N U R S U T E R O M N E T A T L U S E R pl naam

klas

tijd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 60 62 63 64 65 66 67

familie 2B3 2B4 1A4 1B3 1A4 2A3 2B3 1C1 2A2 5Ka A 2B2 1C1 2B3 mama 2B3 1C2 1A3 zus 2C4 2C4 2C4 1B3 familie 2C4 2A3 1C4 2C2 2B3 2A4 1A4 1C4 1A2 2C2 1A1 vriend 1C2 2A3 1B1 1C3 1A1 2B2 2B2 2B3 1B1 2C4 2B3 2B4 2B4 1C2 2B3 2A3 2A3 2A3 2A3 2A3 1B3 1A3 1A4 1A4 1C2 2C4 1C4 1B1 1C2 2B2 2C2

17'58 20'55 20'57 21'40 21'59 22'04 22'08 22'18 22'29 22'46 23'19 23'30 24'00 24'04 24'06 24'20 24'31 24'47 24'48 24'49 24'50 24'51 24'53 24'53 25'05 25'27 25'28 25'36 26'12 26'13 26'16 26'28 26'32 26'34 26'40 26'41 26'53 27'27 27'57 27'57 27'58 28'00 28'28 28'29 28'40 28'41 28'47 28'49 28'51 29'05 29'05 29'15 29'16 29'17 29'17 29'27 29'34 29'38 29'45 29'57 29'57 29'58 30'08 30'37 30'43 30'47 30'49

John Rozendom Frédéric Van Gijseghem Liam Van Roy Francis Stoffels Jasper Gijsel Nick Cools Pieter Defour Joren Folens Sander Raeymakers Alexander Gabriëls Matthias Zülke Sofie Rozendom Wannes de Ruyter Kristof Plees Anja Vertongen Thomas Huybrechts Joppe De Hert Mayté Volkaert Silke Rozendom Thanawan Van Caeneghem Cedric Van Hoffelen Cedric Dupont Arne Hellemans Nico Bollens Jelle Vanagtmael Perle Stevens Lotte De Rechter Douglas Van Dieren Wout De Schepper Femke Van de Wouwer Stijn Sanders Sharon Tharmakulasingam Inas Rahou Jonas Van Olmen Sofie Greefs Sim De Rijk Brent Jongenelen Stijn Defour Jolien De Schutter Pieter Sonck Emma Moons Sami Hallak Linus Verdonck Sven Bousard Lissa Staepels Seth Jacobs Bénis-cox Ashley Thijs Maarten Versteeg Bert Van De Weyer Gregory Van der Avoort Stijn Michiels Lize Kleeren Jonas Mortelmans Lindsy Sleymer Marijke Huybrechts Martin Horvat Ibe Verloo Jonas Paenen Michiel Vanheusden Jarne Van Loon Seppe Van Lent Amber Van Hooydonck Karl Van den Abbeele Leen Gallemaers Kimberly Schutz Lotus Ides

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 98 97 96 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118

36

Margot Sterkens Elisabeth Timmerman Masouda Qayed Zada Olivier Hosteaux Gitte Muller Lin Robberechts Tibo Huybregts Witse Delanoeije Erik Himschoot Renske Vanhoutte Yoshi Goossens Sofie Kraft Lauren Van Hooydonck Annelies Verhaegen Mustafa Demircan Glenn verberck Thomas Himpe Mary-Ann Seriki Carolyn Kockx Sam Vermeulen Melina Pasanikolakis Ward Vandeven Christophe Versteden Dallenes Hanne Alec Verhoeven Robin Keuleers Dries Huybrechts Yasser Abdul Rasol Linda Raemaekers Elias Goyvaerts Alexander Goossens Valerie Oostvogels Janne Penders Annelies de Keyzer July Van Hapert Celine Janssens Zara Claessens Caroline De Bie Liesbeth Carpentier Lut Willems Nore Wagemans Anouk Carpentier Yente van de Wouwer Kiara ' t Syen Stephanie de Cock Rani Debrie Sophie de Bock Yenthe Maes Sara Kraaijveld Chloë Leukemans

2C2 1C2 2B4 1B1 2B3 1A4 1C2 1C2 Lkr 1A1 1B2 1A1 1C1 1A1 1B1 1B2 2A3 2B4 2C2 2A3 2A3 2B4 2A2 2C4 2A3 2A2 2C3 2C2 1A3 1C3 2C2 1A1 1C4 1B1 2C2 1C4 2A3 1C4 1C4 1C4 1C4 1A1 2C4 2C4 1A1 2B2 1B3 1B2 1B2 2C2

30'50 31'05 31'10 31'18 31'27 31'29 31'30 32'00 32'01 32'15 32'30 32'48 32'48 32'50 32'50 32'54 32'59 33'18 33'22 33'28 33'29 33'29 33'30 33'30 33'31 33'32 33'33 33'36 33'40 33'40 33'40 33'44 33'47 34'01 34'04 34'11 34'14 34'15 34'15 34'17 34'27 34'33 34'33 34'35 34'44 35'00 35'06 35'22 35'26 35'29


119 120 121 122 124 126 125 127 128 129 130 131 132 139 133 134 138 137 135 136 140 141 142 143 144 146 145 147 148 149 150 151 152 153 155 156

Divine Zola Lauren De Herdt Anouk Cornelissens Anouk Wouters Nina Peric Frédérique Welleman Elise Jonkers Jente De Reys Zerina Karic Yenthe Mous Julia Dekeukeleire Catherine Dewart Sofie Van Beeck Murielle Lock Romy Geeraarts Helena Van Loon Milan Vandebril Kimon Vanhullen Kyara Van Camp Farahnaz Jamali Joshua Hertsens Ruben Delange Rebecca Gabriël Joyce Breukink Romana Pico Noa Sleymer Jill Van Der Veken Kaylee Verbaenen Bahar Qayedzada Nathalie Janssens Jules Van Opstal Jasper Hendrickx Lynn Versweyveld Wannes Vogelaere Elise Snijers Ilane Livesey

2B4 2C2 1C2 2B4 1B2 2B2 2C3 2C3 2C2 2A4 2A5 1B1 2B3 1B1 1A3 2A4 1B1 1C4 2B1 2B1 1A4 1B1 1B2 1B2 1B1 1B2 2A3 1B1 1A1 1A1 2A3 1A4 2A3 2B4 2A2 2B2

35'33 35'40 35'41 35'47 35'57 36'00 36'00 36'00 36'32 36'39 36'40 37'00 37'00 37'00 37'15 37'26 37'30 37'30 37'30 37'30 37'34 37'34 37'35 37'38 37'40 37'45 37'45 37'48 37'58 37'58 38'02 38'10 38'16 38'19 38'30 38'30

154 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 110 179 180 182 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 198 197 199 200 201 202 203 204 205 206 207 123 210 208 209

Top 3 Moretusrun 2012 jongens 1 Frédéric Van Gijseghem 2 Liam Van Roy 3 Francis Stoffels meisjes 1 Sofie Rozendom 2 Maité Volkaert 3 Perle Stevens

klas

tijd

2B3 2B4 1A4

20'55 20'57 21'40

klas

tijd

2B2 1A3 2A3

23'30 24'47 25'27

37

Daimy Vertongen Axana Verhoeven Jitte Cruysweegs Rasheda Jamali Ilana Dams Kirsten Smout Emma van dorst Nina Hellemans Imani Simons Marie D'hooge Lore De Vree Emely Van Cutsem Chelsey Leys Charisse Baeckelmans Kyran De Winter Sophie Mendes Jamina Van Maele Emma Fransen Rhomi Dedonder Rinke Landyt Caro Peeters Amber De Vos Julie Lemaire Sarah Swehla Babs Van der Bleeken Annelies Van Steirteghem Martijn Mertens Cheyenne Vercauteren Laurie Opfermann Gabriel Shannon Jitte Brauwers Selina Cortoos Shirley Marïen Britt Vingerhoets Quinty Elst Ellen Dewilde Lena Keriane Maren De Canne Tess Van Hemelrijck Robin Haast Lise Sleymer Inne Goyvaerts Kelly Berahino Jellis Van Dijck Kim Van Opstal Lotte Van Loon Melissa Demuysere Charis Van Hoof Jill Adams Yentl Scieur Chelsey Hellinx Lotte Huygen Naan Hellemans Queeny Oleson Webit Dauwe Maryam Ahannach Shari Godecharle

2C1 2B3 2B3 1A1 1A1 1A3 1B3 1A3 2C4 2A4 1A1 2C2 2A5 2A5 1C4 1C4 1B3 1B3 2B4 2A4 2A4 1B3 1B3 1B2 1B3 2C2 1C1 2B4 1C2 2A3 1C4 2B3 2C4 1C1 2A5 2A5 1A3 1A3 1B2 1B2 1B2 2B2 2B2 2C3 2C3 2C3 2C3 2C3 2B1 1A4 1B3 2A5 2A4 1B4 1B1 1B4 1B4

38'30 38'32 38'34 39'29 39'37 39'37 39'49 39'50 39'57 39'59 40'19 40'20 40'26 40'38 40'46 40'46 41'36 41'41 42'00 42'32 42'33 42'36 43'00 43'36 43'36 44'00 44'12 44'12 44'18 44'38 44'58 45'04 45'12 45'41 45'56 46'00 47'17 47'17 47'17 48'17 48'18 48'30 48'30 48'30 48'30 48'30 48'30 48'33 48'46 49'08 49'10 49'59 50'06 53'50 53'50 53'50 53'50


E E N I T A M E T E I VAR Veerle De Belie

Op zondag 11 maart stonden vele collega's en oud-leerlingen op de planken tijdens onze eerste Variétématinee. Collega's en oud-leerlingen gaven het beste van zichzelf en toonden hun talenten. Podiumkunstenaars werden gesteund en omringd door koks die dit spektakel hielpen waarmaken en culinair ondersteunden! Geniet mee na van enkele reacties van de deelnemende artiesten… nVDB

"Ik vond het tof dat ik toch een klein steentje kon bijdragen aan het voorbrengen van talenten van collega's en oud-leerlingen. Fijne sfeer en dit eens buiten de lesuren. Blijkbaar kunnen sommige collega's meer dan lesgeven. Boeiende namiddag. We komen de volgende keer eerst de piano uittesten met kruipolie!!"

"Ik vond de hapjes en het dessertenbuffet pico bello. Er was zeer veel, zeer lekker eten. Glimlachende mensen en lovende woorden!"

De foyer zag er superknap uit. Mooie hobby's, leerkrachten laten zich van een onbekende kant zien!

"Ik vond het de moeite waard om mee te werken aan de Variétématinee omdat het voor ons als leerkrachten de uitgelezen kans was om ons eens van een andere kant te laten zien. Van vele collega's wist je al wel waarmee ze bezig waren in hun vrije tijd maar anderen hebben je dan weer totaal verrast. De teamgeest die er bij kwam kijken heeft ook een positieve rol gespeeld. Het voelde echt aan als een groepsgebeuren. Samen oefenen, samen sterven op het podium J en samen genieten achteraf."

"Wat het voor ons de moeite waard heeft gemaakt om mee te werken - ten koste van toch wel wat voorbereiding, repeteren en een haast verwaarloosbare portie stress (?!) :-): - de positieve samenwerking op de dag zelf, met enthousiasme en respect voor elkanders bijdrage, - de zin om, ondanks onze (grotendeels) amateuristische achtergrond voor de inbreng van die dag, zo goed mogelijke kwaliteit af te leveren en het publiek zo goed mogelijk te verwennen, - de sfeer van teambuilding en groepsgeest."

38


"Ik heb zelf veel plezier beleefd aan deze matinee. De formule lijkt me voor herhaling vatbaar maar we moeten ervoor zorgen dat er meer leerlingen komen kijken. Die moeten benieuwd gemaakt worden naar wat hun leerkrachten naast lesgeven ook nog doen."

"Het was fijn om iets voor de school te doen, iets artistieks. Ik bracht een stukje uit mijn programma van liefdespoĂŤzie uit een valentijnsconcert."

"Het gaf zo'n tof samenhorigheidsgevoel."

) E J T L E V I U ENGELTJE (D Tinne Luyten Vorig jaar liepen er op Moretus een aantal leerkrachten rond met achtervolgingswaanzin. Ze hadden zich immers ingeschreven voor het spelletje 'gotcha', waarbij ze een collega moesten uitschakelen door een sticker op die persoon te plakken, zonder dat er getuigen waren. Dit jaar voelden de meesten zich in de hemel. Deze keer was het de bedoeling om een engeltje te zijn voor een collega, door die onverwachts en anoniem te verrassen met kleinigheidjes. Zo verschenen er plots kaartjes met lieve boodschappen in de bakjes of liep er ineens iemand rond met pas gekregen oorbellen of een hangertje. De ene leerkracht vond dat haar collega best wel een overlevingspakket kon gebruiken, de andere hield het bij mooie gedichtjes of lekkere snoepjes.

Na een maand konden ze raden wie hun engeltje was geweest. Niet dat er iemand kon winnen: iedereen was een winnaar, want iedereen voelde zich eventjes in de hemel! Bedankt aan alle engeltjes! nTL

39


F A T I A A W Z B 6 HUWE Sofie Delrue (1C1) Brent Jongenelen (1C2)

Elk schooljaar opnieuw nemen we eind juni afscheid van een generatie leerlingen. Sommigen hebben hun hele middelbare schoolcarrière op Moretus doorgebracht, anderen ontdekten de troeven en geneugten van onze school pas in een veel later stadium. Zeker is wel dat onze zesdejaarsleerlingen een zeer mooie tijd hebben gehad op Moretus. Wij blikken samen met 6 HuWe b even terug op een rijk gevulde middelbare schoolcarrière alvorens de school definitief de rug toe te keren. Welk gevoel gaat er door jullie heen, nu jullie de school gaan verlaten? Wij vinden het vooral spannend en leuk om het middelbaar achter ons te laten en verder te gaan! Maar natuurlijk zal het vertrouwelijke verloren gaan en moeten we terug van nul beginnen. Stiekem hebben we ook wel een beetje spijt dat het al gedaan is.

groot voor de kajak J. Dat is een beeld dat we nooit zullen vergeten. Van mevrouw Adelheid Nauwelaerts hebben we vier jaar les gekregen en daar zullen we toch ook nog hele goede herinneringen aan overhouden! Zijn er bepaalde anekdotes over leerkrachten die je nooit meer zal vergeten? Ja, zeker! We zullen er eens een paar vertellen! - We gingen ooit een keer yoga doen met mevrouw Nauwelaerts in het park. Nu had zij onder haar kleren een badpak aan want haar rok mocht zeker niet vuil worden! Vervolgens deed ze haar kleren uit een deed yoga in haar badpak. - Meneer Dua heeft ooit een leerling onder tafel getrokken omdat zij met haar voeten op de stoel voor haar lag. - Ook had een leerling een keer de hik en Mr. Dua trok een zak over het hoofd van de leerling en schudde hem door elkaar om hem van de hik te verlossen. Voor alle duidelijkheid was dit laatste wel zeer goed bedoeld hoor ;-).

Wat was jullie allermooiste moment hier op Moretus? We kunnen er niet specifiek een uitkiezen maar de leukste momenten moeten toch de grotere uitstappen geweest zijn met als absoluut hoogtepunt of kers op de taart de eindejaarsreis want dat was het laatste moment dat we met onze klas iets speciaals deden. Behalve de eindejaarsreis blijft ons de uitstap naar Parijs bij die we in het 4e jaar hebben gedaan en ook wel de typische zesdejaarsactiviteiten zoals chrysostomos en het schooltoneel. Dat was echt lachen!

Denk je dat je Moretus vanaf volgend schooljaar zal missen? Waarom wel/niet? Natuurlijk zullen wij Moretus missen! Ook de middelbare school in het algemeen zullen we missen!

Wat vonden jullie een minder mooi moment tijdens jullie Moretuscarrière? Dat waren toch wel de uitstappen voor aardrijkskunde, zoals onlangs nog de uitstap naar de Condroz! Dit jaar hadden we ook de pech om een heel aantal minder goede interimarissen te hebben. Velen van hen waren (nog) niet klaar om voor een klas te staan… We hopen dan ook dat men de volgende jaren betere interimarissen zal selecteren J.

Waarom hebben jullie 6 jaar geleden voor deze school gekozen? Heb je daar ooit spijt van gehad? Het was de dichtstbijzijnde school en al onze vrienden gingen naar deze school. Dat heeft toch een grote rol gespeeld! De prijs-kwaliteitverhouding is op Moretus ook wel dik in orde J. Gaan we jullie ooit nog terugzien op onze school? Ja, absoluut! Wanneer er activiteiten zijn zoals de stratenloop, het bal, het schooltoneel,… zullen jullie ons zeker nog terugzien.

Welke leerkracht(en) zal/zullen jullie altijd bijblijven? Waarom? We hebben er wel een paar hoor! Bijvoorbeeld meneer Van Ginderen, mevrouw Broers, meneer Dua voor hun gepassioneerd lesgeven maar ook meneer Raets. Toen we gingen kajakken was hij te

Bedankt voor dit interview 6 HuWe b en heel veel succes met jullie verdere studies! nSD/BJ

40


. . . T I U T F I U W MORETUS Katelijne De Vis

Elk afscheid is de geboorte van een nieuwe herinnering. Dit is een mooie waarheid die we ter ondersteuning heel graag zouden willen meegeven aan onze collega's die in juli, na jarenlange trouwe dienst, hun pensioen zullen opnemen. Vreugde en verdriet, euforie en kommer, voorspoed en tegenspoed,… een hoop emoties die uiteindelijk allemaal dicht bij elkaar liggen en die onze collega's hier op Moretus ongetwijfeld hebben beleefd. Om hun alle eer aan te doen zetten we hen nog heel graag een keertje in de schijnwerpers. met stencils. Maar de grootste verandering is voor mij toch de schaalvergroting. Toen ik hier startte zaten er 190 leerlingen in het secundair. Iedereen kende iedereen en als ik oud-leerlingen tegenkom zijn het meestal mensen uit die periode. Ons leerlingenaantal is gestaag gestegen tot 800 maar sinds de fusie is het allemaal anoniemer geworden. Nieuwe leerlingen die starten in de derde graad heb ik persoonlijk bijvoorbeeld nooit gezien.

Willy De Reydt Wanneer ben je op onze school beginnen lesgeven? In september 1973. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben van Limburgse origine, ik ben naar de normaalschool gegaan in Bokrijk. Dat was ook een school van de Broeders van de Christelijke Scholen. Mijn nonkel Broeder Jef was leraar wiskunde op Lambertus. Het was hier een klooster met een 6-tal broeders: broeder kok, broeder directeur, broeder Kamiel (gaf catechese in de hogere jaren, voorganger van Hans Claes)… Lambertus was geen college maar bestond uit lekenbroeders. Dat sprak mij aan omdat die niet zo behoudsgezind waren. Er was een progressieve haard, een enthousiasme om van alles te gaan doen. Ik was de dorpsmentaliteit, de sociale controle in Limburg een beetje beu en hebben zo hier ons leven in Antwerpen uitgebouwd.

Wat is het allermooiste dat je op Moretus hebt meegemaakt? Ik hou vooral van het gevoel dat ik 2 jaar aan het werk ben, terwijl het 40 jaar is. Er kwam onlangs een oud-leerling op sollicitatie en ik dacht dat ze hier nog op school zat. Het gaat zo snel, en dat is zo leuk aan dit beroep. De leerlingen blijven 17-18 jaar oud. Je ziet alleen aan je omgeving dat je ouder wordt. Ook heb ik zeer mooie herinneringen aan de 20 jaar dat we hier een culturele week hebben gehad. Tijdens de culturele week was er niet enkel toneel maar ook debatten met specialisten in economie en wetenschap. Daar werd heel veel tijd in gestoken en dat groeide. Heel veel oud-leerlingen die in de jaren '70 zijn afgestudeerd komen nu nog naar het theater, zoals de algemeen directeur van Klina. Met Mocka krijgt dat nu een nieuw gezicht.

Heb je onafgebroken op Moretus gewerkt? Oorspronkelijk werkte ik parttime in de lagere school en parttime in het secundair. In '75 was de beginperiode van Marcel Sollie. Hij volgde de eerder controversiële directeur Vossen op. Marcel was jong en enthousiast. Hij heeft me overtuigd om voor het secundair te komen werken. Ik ben nooit een echte administrator geweest en de ondersteuning van de culturele animatie was een fantastisch werk. Nu, 40 jaar verder, hebben we zoveel kunnen uitbouwen. We zijn begonnen met een overdekte speelplaats als lange, platte zaal met kleine theatervoorstellingen in de namiddag. De interesse was zo groot dat avondvoorstellingen voor iedereen volgden. Zo is dat zijn weg gegaan en gaandeweg groter en groter geworden tot wat het nu is in al zijn facetten. De ETZ is een van de uithangborden van de school, heeft een PR-functie. We hebben de zaal uitgebouwd zonder financiële inbreng van de school, als aparte vzw, enkel een paar werkuren, al de rest gebeurde na onze uren vrijwillig.

Waren er ook mindere momenten? Voor de fusie werd ik actief betrokken bij het schoolbeleid. Ik herinner me geweldige, interessante en heftige discussies met Marcel Sollie. Nu worden secretariaatsmensen niet meer betrokken bij het schoolbeleid. Ik heb het ook moeilijker met de aanpak van jongere collega's en het diversifiërend leerlingengebeuren. Ach ja, ik heb er ook allemaal niet echt van wakker gelegen, veranderingen horen nu eenmaal bij het leven. Wie zal je altijd bijblijven? Heel veel mensen, mijn naaste collega Willy Simons in de eerste plaats. Hoeveel geluk kan je hebben dat je op die manier zij aan zij kan werken, elkaar na al die jaren perfect aanvoelend. Dat ga ik het hardste missen, dat dagdagelijkse overleg. Ook heel wat andere mensen die de afgelopen 40 jaar begonnen zijn: Erik Dua, Dirk Veulemans, Roel Kalhöfer, Filip Borms, Tom Dens, Gina Aerden,…

Welke veranderingen heb je tijdens je carrière zoal meegemaakt? Ik heb in al die jaren al het mogelijke secretariaatswerk gedaan, vroeger zelfs nog examendrukwerk

41


Zien we jou ooit nog terug op onze school? Eind juni stop ik: de ETZ is een vzw, daar kan ik dus actief in blijven. Er zijn snel een 20-tal vrijwilligers nodig per avond (catering, techniekers, vestiaire, foyer,…). Dat blijf ik doen. Ondertussen ben ik al een paar jaar werkzaam als natuurgids. Daar ga ik veel tijd aan besteden. Ik heb ook al een stel kleinkinderen die ook veel (opvang)tijd opslorpen. Ik zal me dus niet vervelen.

(lacht). Na het leger kon ik met een nieuwe lei beginnen en ik denk niet dat er sindsdien nog veel leerlingen mijn les in de kast hebben gevolgd. Welke veranderingen heb je tijdens je carrière zoal meegemaakt? Ongelofelijk veel veranderingen. Lambertus was oorspronkelijk een jongensschool met niet zo veel leerlingen en maar een 25 collega's. We gaven elkaar elke morgen bij het binnenkomen in de leraarskamer een hand. Ook de komst van het eerste kopieerapparaat betekende wel wat. Daarvoor typten we onze hand-outs zelf uit op een typemachine en die werden dan gestencild. De eerste jaren dat je lesgeeft, vormen een enorme leerschool. Ik heb alleszins door les te geven heel veel geleerd, én over mijn vak én over lesgeven. In het begin geef je les zoals je dat vroeger op school zelf hebt gekregen. We dachten er niet over na wat het educatief rendement was of welke vaardigheden exact getoetst werden. Ik denk wel dat alles vandaag veel professioneler is geworden. De leerlingen zelf zijn nooit veranderd. Het evenwicht tussen sfeer en vertrouwen is op deze school altijd excellent geweest. Ik heb hier nooit leerlingen in mijn klas gehad die leerkrachten als vijand zagen of opzettelijk tegendraads waren.

Laatste boodschap? Je job is een belangrijk aspect van je leven. Doe een job die je graag doet, met goesting, anders heb je een probleem. En het motto van mijn vader: als je moet samenwerken, durf water bij de wijn doen, desnoods emmers, anders lukt het toch niet.

Jan Wagemans Wanneer ben je op onze school beginnen lesgeven? Ik ben begonnen in september 1973. Hoe ben je hier terechtgekomen? Mijn schoonbroer, Karel Keersmaekers, vertelde me op een familiefeest van een open betrekking op het toenmalige Lambertusinstituut. Zo ben ik op deze school gekomen en ik heb nooit ergens anders lesgegeven.

Wat is het allermooiste dat je op Moretus hebt meegemaakt? Geen idee. Alle momenten waarop leerlingen laten zien dat ze iets interessant of plezant vinden. Alle leuke mensen met wie ik goed heb kunnen samenwerken en samen denken over de essentie van lesgeven. Lesgeven is een knap beroep maar je moet jezelf in vraag durven stellen. Van alles wat je leert aan de universiteit onthoud je maar een deel, daarvan vertel je nog een kleiner deel aan de leerlingen en daarvan onthouden de leerlingen een nog kleiner deel. Wat dragen ze dus echt mee? Waar leg ik mijn prioriteiten? Ook de momenten tijdens het lesgeven dat alles lukt, dat alles klikt, dat is toch wel een fantastisch gevoel waarvoor je het zou doen.

Heb je onafgebroken op Moretus gewerkt? Ja, na mijn eerste jaar lesgeven heb ik wel 1 jaar legerdienst gedaan. Ik vond die verplichte (!) leger-

Waren er ook mindere momenten? De dood van Bert de Kort, een collega aan het begin van mijn carrière. Hij is onverwacht 's nachts gestorven. We hebben met de collega's een uur op de speelplaats gestaan, niet wetend wat te doen, heel aangrijpend. Wie zal je altijd bijblijven? Marcel Sollie, eerst leerkracht wetenschappen en dan een jonge, enthousiaste directeur. Marcel was een directeur met een visie, die wist waar hij met zijn school naar toe wou en die af en toe goed kwaad kon worden. Achteraf had je dan wel door dat je in wezen toch dezelfde richting uitwilde. In een school zonder visie heb je alleen regeltjes, oneindig veel

dienst heel vervelend maar dat jaar ertussenuit heeft me toch ook wel geholpen. Ik was erg naïef en idealistisch aan het onderwijs begonnen en heb me daar serieus aan mispakt. Ik had behoorlijk wat tuchtproblemen zoals bijvoorbeeld de klassieker: een leerling die zich de hele les in de kast verstopt. Toen ik hem eruit haalde kon hij wel de hele les opzeggen, in de kast lette hij beter op dan in de klas

42


regeltjes terwijl het schip stuurloos ronddobbert omdat je niet weet in welke richting die regeltjes gaan.

achtige verzuring. Als je bitter en kwaad bent, dag in dag uit moet je iets anders doen. Jan Wagemans en poĂŤzie, dat is als een stoel aan een tafel. Van alle gedichten die hij las en besprak in al die jaren selecteerde hij er een voor @Moretus, een gedicht om net als Jan, nooit te vergeten. nKDV

Heb je een laatste boodschap? Je moet de leerlingen graag zien, met veel enthousiasme blijven lesgeven. Anders begin je te klagen en te zagen en krijg je een soort Vlaams Belang-

De boom Ik heb daarnet een boom gekocht, nou ja, een boom, zo'n drie voet hoog. Daarvoor wordt nu een plaats gezocht. Je zegt: het is een tak, meer niet. Hoho, met wortels en een kleine kluit; je zult eens zien, daar groeit wat uit! Het wonder is, hoe hebben ze de takken er nu al in kunnen verpakken met blad en knop, bloesem en al. Ja, alles wat hij worden zal zit er al in, zelfs brandhout na zijn dood. Maar eerst wordt hij nog even groot.

J.B.Charles (1910-1983)

Beste leerlingen Zeven mooie jaren zijn voorbij gevlogen, dat heb je met mooie jaren hĂŠ. Bij mijn afscheid wil ik alle leerlingen danken voor de vele toffe lessen en de superplezante klasuurtjes. Het was een plezier om les te mogen geven aan jullie op Moretus. Geloof in jezelf en maak jullie dromen waar. Van harte en tot koekeloere, Jacques Derden

43


G N I L R E E L S U VAN MORET R I A I G A T S S U TOT MORET Tom Van Ginderen

Elke leerkracht, zelfs de doorwinterde ancien heeft het ooit aan den lijve mogen ondervinden. Zijn eerste stappen in het onderwijs waren beslist niet altijd een sinecure. Hoe ervaren toekomstige leerkrachten hun stageperiode op Moretus? En wat als deze toekomstige leerkracht tegelijkertijd een oud-leerling is van de school? Wordt hij/zij daardoor dan bevoordeeld of juist benadeeld? Vragen genoeg om even kennis te maken met een oud-leerlinge en laatstejaarsstudente in de lerarenopleiding, Liesbeth Joossen. Hoe lang is het geleden dat je op Moretus bent afgestudeerd? Dat moet ondertussen 5 jaar geleden zijn. Ik ben afgestudeerd in juni 2007 en vervolgens naar de Lessius Antwerpen getrokken waar ik in 2011 mijn diploma als tolk voor Frans en Spaans behaald heb. Daarna heb ik de specifieke lerarenopleiding aangevat aan Universiteit Antwerpen. Dit is een eenjarige opleiding.

Heb je je stageplaats zelf mogen kiezen? Nee. Het is puur toeval dat ik op mijn oude middelbare school terechtgekomen ben. Normaal gezien wordt dit te allen tijde vermeden. Hoe is het om je leerkrachten van vroeger terug te zien, niet als oud-leerling maar als stagiaire? Het is wel leuk om je oud-leerkrachten opnieuw tegen te komen. Meestal moeten zij even nadenken over mijn naam maar eens ze mij in de juiste context of klas hebben kunnen plaatsen, komen er spontaan veel herinneringen naar boven. De meesten willen allemaal onmiddellijk weten wat ik heb gestudeerd, voor welk vak ik stage kom doen, enz.

Wanneer heb je de keuze gemaakt om in het onderwijs te stappen? Dit idee kwam bij mij op tijdens mijn laatste academiejaar aan Lessius Antwerpen. Eigenlijk ben ik altijd graag naar school gegaan, zowel tijdens mijn middelbare als tijdens mijn hogere studies. Op een gegeven moment werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld en wilde ik weten hoe het zou zijn om zelf voor de klas te staan. Bovendien wilde ik altijd al een sociaal beroep uitoefenen waarbij ik veel in contact zou komen met jonge mensen maar ook met tal van collega's. Het beroep van tolk staat in schril contrast met dat van leerkracht. Als tolk werk je vooral alleen en kom je m i n d e r gemakkelijk Liesbeth Joossen in contact met andere mensen binnen hetzelfde beroepsveld. Dat wil niet zeggen dat ik me nooit als tolk zou willen engageren. Een combinatie met een leerkrachtenambt zou me gewoon perfect op het lijf geschreven zijn.

Denk je dat het in je voordeel speelt om op je oude middelbare school stage te mogen doen of zie je dit meer als een nadeel? Ik zie dit vooral als een voordeel omdat ik me direct thuis voelde op deze school. Wanneer je naar een onbekende, nieuwe school wordt gestuurd, moet je heel de schoolstructuur leren kennen, om nog niets te zeggen over de schoolgebouwen. Daar komt ook bij dat je op een 'bekende' school direct contacten kan leggen met mensen die je kent van vroeger terwijl je op een 'onbekende' school vaker aan je lot wordt overgelaten. Zou je ooit vast op Moretus willen lesgeven? Ja. Als er vacatures zijn, laat het me maar weten. Ik ben altijd kandidaat om Nederlands, Frans of zelfs Spaans te geven in de tweede of derde graad. Vallen de leerlingen van Moretus een beetje mee? Eigenlijk wel. De leerlingen hebben tijdens mijn stagelessen altijd goed meegewerkt. Natuurlijk zijn er altijd wel groepen die iets rumoeriger zijn dan andere maar al bij al lopen er op Moretus toch veel modelleerlingen rond.

44


Wat is de belangrijkste les die je uit je stageperiode hebt getrokken? Ik heb in de eerste plaats geleerd dat, wanneer je de tijd neemt om je leerlingen goed te leren kennen, je een goede band met hen kan opbouwen en dit ontzettend belangrijk is om een aangenaam, positief klasklimaat te creĂŤren en bijgevolg didactisch en pedagogisch interessante lessen te kunnen aanbieden. Bedankt voor dit interview en heel veel succes nog met je examen, Liesbeth! nTVG

T G N A V T N O MORETUS T R E A Y E O M BART Dirk Van Buyten

Het voordeel van veel voordracht door BART MOEYAERT Een geboren schrijver‌ dat had je kunnen veronderstellen met zulke staat van publicaties, om maar te zwijgen over de vele prijzen die hij behaalde. We leerden Bart ook kennen als een geboren verteller en entertainer. Zijn verhaaltjes kwamen niet zomaar. Het was een mooie opbouw naar de aanleiding van of de samenvatting van of een trigger naar een van zijn boeken, heel mooi chronologisch opgebouwd. We hoorden hoe Bart tot schrijven kwam of misschien beter, hoe het schrijven opborrelde bij hem, almaar door, van jongs af aan. Hoe hij leerde luisteren, als jongste van zeven moest dat wel, naar verhalen van anderen. Hoe hij het plezierig vond om

45


als jonge kleuter de tekeningen van eendjes en uilen aan te vullen met hun oogjes, en het tekenen van water rond de boten en schepen waar de illustrator de zee vergeten was… Zo kwamen de eerste lettertjes tot stand, de 'o' en de 'm', en zo kwamen de eerste woordjes tot stand… Het schrijven werd spelen met woorden, met gedachten en gevoelens, die vanuit de personages opborrelden. Dan herlezen, schrappen, verbeteren, aanpassen, kortom werken en zwoegen. De aanzet en de eerste 30 pagina's zijn leuk en geven een boost maar vertwijfeling, angst en doorzetting volgen later… tot een nieuw exemplaar geboren wordt. Alweer een kind erbij. Bart Moeyaert bracht een mooi beeld van het tot stand komen van zijn werken. Hij ging ook dieper in op de poëzie, waar hij nog steeds heel veel van houdt, en zijn theaterstukken, waar hij steeds benieuwd is naar de bewerking er van. Promotie voor de literatuur in het algemeen… lezen warm aanbevelen als leuke en interessante bezigheid. We kunnen vermoeden dat Bart Moeyaert dit graag doet. We kunnen bevestigen dat hij dat goed doet. 's Middags hield Bart Moeyaert de voordracht in een nokvolle en wellicht te warme theaterzaal voor zo'n 250 leerlingen uit het 4e, 5e en 6e jaar. Vooraf was hij bereid enkele leerlingen van de eerste graad te ontvangen die hun literaire opdracht rond zijn figuur en werk hadden gemaakt en graag even wilden toelichten. Na de voordracht mochten enkele leerlingen van een 4e jaar nog dieper ingaan op enkele aangehaalde aspecten. Het sloot een bijzonder boeiende namiddag af. 's Avonds onderhield Bart Moeyaert in de gezellige foyer een kleinere, diversere en iets oudere groep. Ook hier niets dan positieve naklanken. Het leesplezier kreeg bij velen een duwtje in de rug. nDVB

m.m.v. ETZ - Plan B - Ouderraad District Ekeren

46


WIE IS JOUW RKRACHT? E E L S G N I L E LIEV Brent Jongenelen (1C2)

Altijd leuk om te doen tijdens de lange zomervakantie is een quiz. Wanneer je volgende vragen beantwoordt, kom je te weten met welke leerkracht uit de eerste graad je de meeste overeenkomsten hebt. Let op, je zou wel eens kunnen schrikken van het resultaat . Veel plezier! nBJ

â˜ş

1) Wat eet je het liefst? a) Pasta b) Frietjes met biefstuk en een pepersausje c) Kroketjes d) Salade

5) Wat is jouw hobby? a) Naaien b) Tennis c) Gitaarles d) Opleiding chocolatier 6) Wat is jouw lievelingsvak op school? a) Esthetica b) Lichamelijke opvoeding c) Engels d) Plastische opvoeding

2) Welke sport beoefen je het liefst? a) SkiĂŤn b) Tennis c) Volleybal d) Zwemmen

7) Wat is jouw sterrenbeeld? a) Boogschutter (Schorpioen, Steenbok) b) Weegschaal c) Maagd (Leeuw, Kreeft) d) Stier (Tweelingen, Ram, Vissen, Waterman)

3) Welk gezelschapsspel vind je het leukst? a) Dier op dier b) Risk c) Kakkerlakkensalade d)Rummikub

8) Om hoe laat sta jij op? a) 5.00u of vroeger b) 6.00u c) 6.45u d) 6.30u of later

Letter Letter Letter Letter

4) Wat is jouw haarkleur? a) Ros/blond b) Donker blond c) + d) Bruin

a): Je hebt de meeste overeenkomsten met mevrouw Maes. b): Je hebt de meeste overeenkomsten met meneer Brion. c): Je hebt de meeste overeenkomsten met mevrouw Smits. d): Je hebt de meeste overeenkomsten met mevrouw Van den Broeck.

Welke letter heb je het vaakst aangeduid?

47


T B O J S U T E R MO Katelijne De Vis

Bijna is het weer zover, zomervakantie. Veel van onze leerlingen beslissen dan om gedurende een maand vakantiewerk te gaan doen, kwestie van een beetje geld in het laatje te brengen waarmee ze op reis kunnen gaan, kunnen sparen of dat ze kunnen uitgeven aan iets waarvoor hun zakgeld net niet voldoet. Maar waar moeten zij zoal rekening mee houden om niet al te veel in het vizier te lopen van de overheid? Even een kleine check-up alvorens over te gaan tot enkele concrete getuigenissen.

Je rechten en plichten als jobstudent Nieuwe wetgeving voor jobstudenten sinds januari 2012… 1. Wie kan werken als jobstudent? Jongeren van 15 jaar en ouder die voltijds dagonderwijs volgen. Jongeren van 18 jaar die het secundair onderwijs hebben beëindigd maar nog les volgen. Enkel tijdens de schoolvakanties: jongeren van 15 jaar en ouder die deeltijds onderwijs volgen en geen overbruggingsuitkeringen genieten.

Minderjarige studenten mogen in principe niet werken op zondag, feestdagen, rustdagen of tijdens de nacht, tenzij het gaat om ploegendienst of werk dat niet onderbroken kan worden (vb. horeca). In de horeca mogen -18-jarigen één zondag op twee werken. Ze hebben dan recht op een bijkomende rustdag. Jongeren vanaf 16 jaar mogen in de horeca ook tot 23.00u werken, als zij op dat uur nog met het openbaar vervoer thuis geraken of als de werkgever vervoer regelt.

2. Moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld? Ja, een studentenovereenkomst moet altijd schriftelijk en in twee exemplaren worden opgesteld. Naargelang de aard van het werk, krijg je als student een bepaald type overeenkomst (arbeider, bediende,…). Deze bevat een aantal verplichte vermeldingen zoals loon, arbeidsduur, proefperiode,… In de nieuwe regeling mag een studentenovereenkomst voor 12 maanden afgesloten worden. Je kan dus een heel jaar voor dezelfde werkgever werken.

5. Betaal je belastingen op wat je verdient als jobstudent? Als je bruto belastbaar inkomen lager ligt dan 8690.11 euro per jaar (aanslagjaar 2012), betaal je geen belastingen. Ligt je inkomen hoger, dan betaal je als jobstudent belastingen volgens een progressief systeem: van 25% tot 50% verdeeld over vijf inkomensschijven. Wat je inkomsten ook zijn, je moet altijd een belastingaangifte invullen. 6. Wat met de kinderbijslag? Tot 31 augustus van het jaar waarin je als student 18 wordt, ontvangen je ouders kinderbijslag. Werk je als meerderjarige student meer dan 240 uren per kwartaal, dan verlies je je recht op kinderbijslag voor het volledige kwartaal. Deze grens van 240 uur geldt niet tijdens het derde kwartaal. Met één uitzondering: als afstuderende student mag je in de laatste zomervakantie niet meer werken dan 240 uren.

3. Hoeveel uur per dag, per week of per jaar mag je als jobstudent werken? Voor jobstudenten geldt dezelfde regeling als voor alle andere werknemers: zij mogen maximum 8 uur per dag en 40 uur per week werken. Minderjarige studenten mogen gemiddeld niet meer dan 8 uur per dag of 38 uur per week werken. Voor minderjarige studenten gelden ook striktere voorwaarden om overuren te presteren. Als er bijvoorbeeld dringend een machine moet worden hersteld, kan het wel. Presteer je als student overuren, dan heb je recht op inhaalrust. Deze inhaalrust moet voor het einde van de volgende week in één keer worden opgenomen. Vanaf nu zijn 50 dagen vakantiewerk mogelijk, gespreid over het hele jaar. Werk je meer, dan wordt er sociale zekerheid afgehouden van je loon.

Bron: Securex, Iris Tolpe, manager Legal Department, Information & Know How

4. Mag een jobstudent werken op zondag, feestdagen of 's nachts? Voor jobstudenten gelden dezelfde regels als voor andere werknemers: nachtwerk en werken op zondag en feestdagen is slechts in bepaalde sectoren en bedrijven, en onder bepaalde voorwaarden, toegelaten.

48


Leerlingen getuigen…

momenten zijn dat je liever iets anders doet. Tijdens het schooljaar werk ik enkel tijdens het weekend, zo heb ik nog voldoende tijd voor mijn schoolwerk. Tijdens schoolvakanties hoef ik me niet te houden aan het 10-urencontract en kan ik meerdere dagen werken.

Tine Beyers (6 HAN) Ik werk in de Melkerij in Peerdsbos. Daar verkoop ik snoep en suikerspinnen in het snoephuisje. Als dat werk gedaan is, help ik bij het opruimen van de speeltuin en het terras. Mijn nicht werkte daar voor mij maar wilde meer tijd voor zichzelf. Daarom kon ik haar job overnemen. Ik moet op zondag pas om 13.00u beginnen dus kan ik zaterdagavond rustig nog iets gaan drinken met vrienden. Het grootste nadeel aan mijn studentenjob is dat ik me vaak verveel als het niet druk is en de koude. Het is daar ongeveer 4°C kouder dan buiten, ook tijdens de wintermaanden! Ik verdien tussen de €35 en €45 per dag. Dat geld gebruik ik om te sparen voor de auto die ik wil kopen of om uit te gaan. Tijdens de zomer werk ik bij Bpost. Dat verdient meer en daar ben ik ook de hele tijd bezig.

Lisa Van Steyvoort (6 HAN) Ik werk in La Pipe en La Pipe d'Anvers. Dit zijn beide horecazaken en ik werk daar als dienster. Eerst heb ik gewerkt in een broodjeszaak op zaterdagochtend om ervaring op te doen in de horeca. Ik was toen nog redelijk jong en verdiende nog niet veel. Een half jaar later kreeg ik de kans om in La Pipe, de zaak van mijn zus en haar verloofde, te gaan werken als dienster. Twee jaar later openden ze een 2e zaak, La Pipe d'Anvers. Nu, 3 jaar later, werk ik in beide zaken. Omdat mijn bazen familie zijn, bellen ze me geregeld op om te komen helpen met als gevolg dat ik er redelijk vaak werk, op z'n minst elk weekend 1 of 2 keer. Tijdens de vakanties werk ik er vaak volledige dagen en tijdens de schoolweek 's avonds soms 2 of 3 uurtjes. Ik doe deze job omdat het heel goed verdient en het vlot samenwerken is met mijn familie. Dankzij deze studentenjob heb ik veel sociaal contact en zelfvertrouwen gekregen. Ik heb in 3 jaar tijd enorm veel bijgeleerd en daar ben ik blij om. Het is niet eenvoudig om mijn job te combineren met school en jammer genoeg schieten mijn studies er wel eens over. Als het tijdens de week bijvoorbeeld te laat wordt door een drukke dienst, ben ik te moe om nog voor school te werken. Ondanks dit alles probeer ik mijn best te doen om goede resultaten te behalen. nKDV

Indy Westerlinck (6 STW b)

Ik werk in de Quick aan de Metropolis in Merksem. Ik ben begonnen aan de kassa: frietjes bakken en hamburgers aangeven, de zaal proper houden en afrekenen natuurlijk. Sinds kort werk ik in de drive-in. Ik werk in de Quick omdat mijn klasgenote Yana Michiels me aan deze job heeft geholpen. Ik heb daarvoor in een tuinbouwbedrijf gewerkt, aanleggen en renoveren van tuinen en vijvers. De Quick heeft veel voordelen: je verdient goed, je hebt sociaal contact en mag gratis eten. Het grootste nadeel is je uurregeling. Je kiest zelf welk soort contract je ondertekent. In mijn geval een 10-urencontract maar de bazen bepalen wanneer ze je plaatsen tijdens het weekend. Dat kan soms op

49


EEN DAG . . . N A V N E V E UIT HET L Sofie Delrue (1C1) Lise Sleymer (1B2) Britt Vingerhoets (1C1)

U kent ongetwijfeld nog wel de vaste rubriek 'Een dag uit het leven van‌' uit Man bijt hond van een tijdje geleden. Wij, leerlingen van de leerlingenredactieraad, vonden het een leuk idee om deze ook eens op twee leerkrachten van Moretus los te laten. Wij mochten even binnenkijken in hun privÊ- en schoolleven en kwamen met volgende foto's terug naar huis. Kunt u raden om welke leerkrachten het hier gaat? Tip: je moet ze zoeken binnen de eerste graad. nSD/LS/BV

1: Goedemorgen! Even mijn haar stijlen.

2: Een beetje parfum aanbrengen.

3: Schoenen uitkiezen!

4: Mijn nagels nog eens checken.

5: iPhone zeker niet vergeten.

6: Vertrekken naar school.

7: Nog even mijn klaslokaal klaarzetten.

8: 's Avonds voor het slapengaan nog even pianospelen.

9: Na een vermoeiende dag kruip ik mijn bedje in.

50


1: Mijn wekker loopt af. Tijd om op staan!

2: Mmm… lekker ontbijten.

3: Vast in de file op weg naar school.

4: Aankomst op een lege school.

5: Een lekker tasje koffie drinken in de leraarskamer.

6: Alvast een beetje werken.

7: Enthousiaste leerlingen!

8: Middagmaal vergeten dus even snel iets halen.

9: 15.40u, de schooldag loopt op zijn einde.

10: Opnieuw in de file!

11: Eindelijk thuis pfff…!

12: Alvast aan het eten beginnen. Mmm… zelfgemaakte pizza!

13: Na het eten nog een balletje slaan met mijn tennisleerlingen.

14: Nog even wat tijd vrijmaken voor mijn zoontje… Plopperdeplopperdeplop!

15: Even ontspannen nog vlak voor het slapengaan.

51


N E D J I R T S D E W G N I G L O V P O 4 @MORETUS 1

Eerst en vooral proficiat aan alle leerlingen en collega's die hebben deelgenomen aan de wedstrijden die gepubliceerd werden in @Moretus 14! Vooral de fabiola's en de wedstrijd over het aantal gemaakte doelpunten van Toby Alderweireld konden op jullie welgemeende enthousiasme rekenen.

Interview Toby Alderweireld

Quantumgravitatie is spannender dan seks

Hoeveel doelpunten heeft Toby tot dusver in zijn carrière als verdediger gemaakt? Inderdaad, het enige juiste antwoord op deze vraag was 14 (de hoogste score was 75 en de laagste 0). Er waren 17 juiste inzendigen, een onschuldige hand (Renske Vanhoutte 1A1) heeft de winnaar getrokken nl. Jim Declerck uit 6 WeWi b. Proficiat! Toby heeft trouwens zijn seizoen mooi afgesloten met het behalen van de landstitel met Ajax in Nederland!

Eén moedige leerling heeft het aangedurfd om zich te meten met onze wiskunde-expert en heeft ons bovendien een juist antwoord toegestuurd op het raadseltje Moord in het park. Wie was de moordenaar in dit verhaal? Juist ja, de vrouw! Een dikke proficiat en alle respect en lof voor Indy Westerlinck uit 6 STW b.

Fabiola's De redactie heeft uit alle inzendingen de mooiste exemplaren gekozen (wat alles behalve een gemakkelijke klus was…). Bewonder ze hieronder met ons mee.

52


53 Oplossing ‘Een dag uit het leven van...’: 1. Inge Melis 2. Wim Brion


3E 'EKEREN ZINGT' Op vrijdag 31 augustus 2012 om 19.30u in Hof De Bist! Het concept van Vlaanderen Zingt is jullie waarschijnlijk bekend: een samenzangevenement dat in vele steden en gemeenten georganiseerd wordt. Vlaanderen Zingt zorgt daarbij voor een krantje met de teksten en de muzikale begeleiding. Vrijwilligers van Vriendenkring Chiro Tempo Ekeren vzw en C-koren Ekeren zorgen in Ekeren voor de praktische omkadering en een programmaboekje. Samen met tweeduizend Ekerenaren zingen we bekende liedjes uit binnen- en buitenland. Samen zingen en samen zijn. Daar draait het om! Dit jaar wordt het voorprogramma verzorgd door MoĂ?st, een live band met Mathias Franssens (secretariaatsmedewerker) en Carry Van Hoof (leerkracht eerste graad). Moretus-Ekeren steunt dit Ekeren Zingt-initiatief via sponsoring van de T-shirts voor de medewerkers. Breng dus je familie, vrienden, buren, collega's en kennissen mee en het wordt weer een fantastische avond! Afspraak op vrijdag 31 augustus 2012, in Hof De Bist, Veltwijcklaan, Ekeren. Om 19.30u start de groep MoĂ?st, gevolgd door samenzang! Voor meer info: www.ekerenzingt.be of voorprogramma: www.moist.be of mail naar info@ekerenzingt.be

54

@moretus nummer 15  

@moretus schoolkrant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you