Page 1

BENVINGUTS A BORD Tornem al vaixell, un vaixell igual però diferent, que ens acull des de fa uns quants anys on ens trobem i retrobem nous i vells tripulants. El viatge que ens espera però, és sempre nou, i bonic, i esperançador. Hissem novament les veles i salpem a la recerca d'una nova fita, que sempre és la mateixa: arribar a bon port tot aprenent a ser millors. Bon viatge!


Punts a tractar 1. Organització de la classe 2. Avaluacions i informes 3. Sortides i festes 4. Àrees curriculars 5. Recordeu! 6. Torn obert de paraula 7. Comiat


1. ORGANITZACIÓ DE LA CLASSE 1.1. Equip de mestres 1.2. Calendari i horari 1.3. Responsabilitat i autonomia 1.4. Agenda 1.5. Càrrecs 1.6. Hàbits d’estudi 1.7. Pautes de treball 1.8. Metodologia 1.9. Tutoria


1.1. Els mestres dels vostres fills • • • • • • • •

Educació Física – Pep Camps Educació Musical - Núria Ayats Anglès - Titón Castellà - Montse Brugué Religió – M . Dolors Reverter Informàtica – Lluís Mata Suport - Dolors Vives Tutor - David Bonet


1.2. Calendari escolar •

FESTA LOCAL: – 11 d’octubre.

DIES FESTIUS. – 1 de novembre, 6 de desembre i 1 de maig.

DIES LLIURE DISPOSICIÓ – 31 d’octubre, 28 de febrer i 2 de maig.

• VACANCES: – Nadal: del 23 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós inclosos. – Setmana Santa: del 14 al 21 d’abril. • FINAL DE CURS: – Jornada intensiva: del 9 al 20 de juny. – Últim dia de curs: 20 de juny de 2014.


1.3. Responsabilitat i autonomia • Anar adquirint responsabilitats: • Aprendre a realitzar les tasques tot sol/a sense el continu ajut de l’adult. • Tenir assignades tasques concretes. • Ús de l’agenda.


1.4. L’agenda • Ha de ser una eina de treball habitual. • Cada dia ha de “viatjar” de l’escola a casa i de casa a l’escola. • Cal que hi anotin els deures. • Apunten els deures pel dia que els han d’entregar. • Hi ha l’horari enganxat. • És un pont de comunicació entre el tutor i la família. • És important que mireu l’agenda sovint.


1.5. Càrrecs onsable Resp

Bibliotec ar bibliotec i ària

t a ri e r c e S ària t e r c Se

de e nt m i n e t man

Re sp de ons pla abl n te e s

Delegat Delegada Miss mis atger satg era

Responsable de pissarra i deures

able s n o Resp e d nts e m u Resp doc onsa ble de la d’ass llista istèn cia Responsable de menjador

able s n o Resp bres de lli

Responsab le de plàstica i materials


1.6. Hàbits d’estudi • Disposar d’un espai propi a casa per poder fer els deures, llegir i estudiar. • Fomentar la: • Regularitat en l’estudi. • Constància en les tasques escolars. Els deures, millor el mateix dia. • Constància en repassar. Tasca diària. • Llegir amb atenció els enunciats les vegades que calgui. • Utilitzar la llibreta i les fitxes com el que són: eines d’estudi, de repàs, tot observant què he fet malament, on m’he equivocat... • Bona presentació.


1.7. Pautes de treball • •

Totes les fitxes han de dur el nom i la data. Carpeta classificadora: • S’hi guarden totes les fitxes del tema que s’està treballant (les acabades i les que cal acabar o començar) • Sempre va de l’escola a casa i de casa a l’escola. • A la llibreta sempre hi constarà: • Títol del tema  ocupa sempre una pàgina sencera. • Al començament, el subtítol o apartat del tema i la data. • Al marge, el número de pàgina del llibre • En vermell, el número d’exercici. I en blau l’enunciat de l’exercici. • Els resultats i respostes amb llapis. • Marges


1.8. Metodologia 1.8.1. Els grups cooperatius 1.8.2. El treball cooperatiu 1.8.3. El Pla de Treball 1.8.4. Pautes de treball


1.8.1. Els grups cooperatius Si competim, algĂş hi sortirĂ perdent. Si cooperem, tots hi sortirem guanyant.

Treball entre iguals. Reforçar coneixements. Aprendre dels altres.


1.8.2. El treball cooperatiu • Permet: – Aprendre coses noves, rectificar, consolidar i reformar aprenentatges assolits. – Aconseguir un nivell superior de raonament. – Incrementar el rendiment de tots els alumnes. – Establir relacions solidàries. – Augmentar la cohesió del grup. – Desenvolupar les habilitats socials. – Respectar els diferents punts de vista.


1.8.3. El pla de treball


1.9. Tutoria (atenció als pares) – Els dilluns de 2/4 d’1 a les 2 del migdia. – Les entrevistes començaran a partir del 2n trimestre.


2.1. AVALUACIONS • Proves de nivell a principi de curs (nivell 4t). • Proves de competència (Avaluació diagnòstica): del 14 al 25 d’octubre. • Controls a final de cada tema. • Valoració de coneixements, actitud, esforç, feina, presentació, ortografia, cal·ligrafia, llibretes i fitxes.


2.2. INFORMES • 3 informes al llarg del curs, un per trimestre. – 1r. comentari general – 2n. comentari general + personalitat – 3r. comentari general

• És bo comentar-los amb els vostres fills.


3. SORTIDES I FESTES •1 sol pagament. Facilitats •Sortides de l’entorn •Barcelona i altres •No hi ha colònies (cada 2 anys) •Festes al llarg del curs: Castanyada Dia de la Pau Final de curs

Nadal Sant Jordi


4. ÀREES CURRICULARS •

Matemàtiques: • • • • • •

Numeració i càlcul, números decimals Faccions Geometria Unitats de mesura càlcul mental i rapidesa de càlcul Problemes

Llengua: • • • •

Tipologia textual Estratègies per millorar l’ortografia Comprensió lectora i oral Gramàtica

Socials: • • • •

Situació, relleus i rius Població Govern i símbols Etapes de la història, primers pobladors, Edat Antiga, Edat Mitjana

Naturals: • La cèl·lula • Els éssers vius, animals i plantes • La reproducció humana, animals i plantes • Matèria i materials


Puntualitat Carmanyola Justificants

ols r t n o C

es r b Lli

a d n e Ag Telèfons

Medicaments

RECORDEU!


6. TORN OBERT DE PARAULA


Que el nostre vaixell arribi a bon port amb tota la seva tripulaci贸 a bord.

Bon viatge pels camins de

Reuniopares5è 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you