{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


‘n Nuwe jaar… Vir baie ‘n nuwe begin, nuwejaarsvoornemens, nuwe uitdagings en avonture! Maar vir ander weer nuwe stres en bekommernisse. Wat hou hierdie jaar en die toekoms vir ons in? Hoe lyk die toekoms van die land, die kerk, die gemeenskap en jou persoonlike lewe? Vir al hierdie vrae het ons nog geen antwoorde nie. Waarop bou jy jou toekoms-verwagtinge? Daardie keuse kan die verskil maak of die toekoms ‘n donker kol op die horison óf die ligstraal is waarna jy uitsien.

Te midde van al die onsekerheid van die toekoms van die wêreld, is die toekoms in God verseker! Hy sê in sy Woord dat as jy eerbaar en opreg leef en Hom van harte dien, is daar vir jou ‘n nuwe toekomshoop (sien veral Ps. 37:37, Spr. 24:14 en Jes. 65:15) “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!” (Jer. 29:11). Mag die toekoms vir ons ‘n nuwe verwagting wees, ‘n strewe na die toekoms in die heerlikheid van God. deur

Marina Ooms

Redakteur: Felicia Lategan Subredakteur: Cilliers Willers Advertensieplasings: Jonathan Eloff (012) 997 8118 / jonathan@moreletapark.org Redaksielede: Marésa Maree, Vicki Hoffman, Jonathan Eloff, Annelie Robbetze, Rianda Chinner, Marina Ooms.

Verskeie skrywers dra by om hierdie publikasie betekenisvol te maak. Die persoonlike opinies van die skrywers, redaksie en medewerkers in hierdie tydskrif reflekteer nie noodwendig die offisiële opinies en oortuigings van Moreletapark Gemeente nie. Die redaksie behou die reg voor om die artikels te redigeer en te verkort. Navrae: felicia@moreletapark.org.

Teologiese adviseur: Ian Dubery

Die Op Pad-tydskrif is aanlyn in elektroniese formaat beskikbaar!

Bladuitleg: Jonathan Eloff

Klik gerus op www.moreleta.org/publikasies

HET JY GEWEET? • Ons nuusbrief is propvol gebeure – skryf in by nuus@moreleta.co.za • Ons bid graag vir JOU! SMS jou versoek na 076 351 8383 of e-pos na gebed@moreleta.co.za. • Shekinah Boekwinkel het die nuutste boeke, ons Gemeente se eie produkte (DVD’s en CD’s) en geskenkies te kies en keur!

AANLYN | ONLINE

www.moreleta.org Jan Feb Mar 2020


“Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.” (Ef. 4:29) In George Barna se navorsing lees ek dat Amerikaanse tieners 80-98 vloekwoorde op ‘n dag gebruik. Ek beweeg baie tussen tieners en ek dink nie dit is veel anders in SA nie. Mense gebruik vloekwoorde en kom dit nie eers meer agter nie, dit loop soos stroop. Hulle hóór nie wat hulle sê nie. Ons teksvers is baie duidelik hieroor. Paulus sê dat vuil taal nooit uit ‘n Christen se mond mag kom nie. Paulus praat hier nie net van vuil taal nie. Hy praat ook van afbrekende taal. Hierdie tipe taalgebruik mag nie deel van jou woordeskat wees nie. Jou taal moet soos fyn silwer wees. Gebruik opbouende, keurige taal. Paulus sê dat die Here woorde praat wat lewe gee. Volg Jesus se voorbeeld en moedig mense aan met jou woorde. Gee die mense wat oor jou pad kom weer hoop. Omdat ons stilbly, wen die kwaad baie keer. Moedig mense aan om vergifnis te vra by God vir hulle taal. Die lewe is soms so hard in ons gesigte. Maak die keuse vir ‘n lewe met mooi taalgebruik. Kies om flieks te kyk waar hulle nie vloek nie. Wees bewus van jou taal wat jy gebruik op sosiale media. Wees versigtig hoe jy jou opinie lug op Facebook. Moenie net jou mond uitspoel sonder om te dink nie. Wees versigtig om nie jou gedagtes te besoedel met dit wat sleg is nie. Paulus sê in Ef. 4:26 dat ‘n mens nie die duiwel 'n vatkans moet gee in jou lewe nie. Daar moet nie die geringste kans wees vir die duiwel om invloed op jou te hê nie. Nee, kies doelbewus om daarom ook jou taal vir die Here te gee. Maak ‘n bewuste besluit dat jy keurig sal praat. Maak dit vir mense aangenaam om in jou teenwoordigheid te wees. Moenie skroom om jongmense op ‘n ondersteunende manier te wys op hulle taalgebruik nie. Wees jy die voorbeeld vir hulle of vir jou kinders. As ons op ‘n opbouende manier vir mense wys op hulle taal, sal dit ‘n veel beter uitwerking hê as om hulle daaroor te veroordeel. Wanneer jy van nou af jou mond oopmaak om te praat, laat dit keurig wees. Laat mense hoop skep in jou teenwoordigheid. Eer mense met jou woorde. As hulle wegstap van jou af, laat dit met vreugde wees.

Jan Feb Mar 2020

3


Soveel van ons spandeer baie tyd in ons gedagtes rondom ons finansies. As dit gaan oor geld, is eindelose beplanning en bekommernisse dikwels die temalied in ons harte. Tog bly dit ‘n onderwerp waarvan ons gewoonlik wegskram. Die vraag is: wat leer jy jou kinders rondom finansies? Berei jy hulle genoegsaam voor dat hulle die toekoms kan betree met gesonde gedagtes rondom geld? Neem ‘n oomblik en dink mooi wat jy wéét van geld. Oordink ook wat het jy in jou ouerhuis rondom geld geleer het. Hoe kan jy sorg dat jou kinders beter toegerus is vir die toekoms? Jy as ouer skep die atmosfeer waarin jou kind oor geld leer. Jou houding teenoor geld dra jou sienings daaroor uit. Sorg dat jy nie jou bekommernisse oor geld aan jou kinders oordra nie. Leer hulle eerder goeie rentmeesters wees van dít wat aan hulle toevertrou word. Hier is ‘n paar basiese riglyne wat jy kan begin toepas.

4

Onthou: dit is nooit te laat om te begin nie! Die kleuterfase • Begin deur vir hulle maandeliks of weekliks sakgeld te gee. Dit hoef nie baie te wees nie. • Bereken saam met hulle die som wat ‘n tiende van hulle sakgeld is en besluit saam op ‘n persentasie of ‘n bedrag wat gespaar gaan word daaruit. • Hou jou kleuters gemotiveerd. Laat hulle reeds vroeg die spaarbeginsel aanleer. Laat hulle eweveel spaar as spandeer. • Kry vir hulle ‘n spaarvarkie of houer waarin hulle kan spaar. Hulle moet sien hoe geld meer word. • Leer hulle van kleins af om die tiende bedraggie saam te neem na die Sondagerediens, dat hulle die geleentheid het om hul eie geldjie te gee. • Dis goed vir elke kind om ‘n paar take te hê waarvoor hulle verantwoordelikheid neem in die huis. Plak die lys van werkies op die yskas. Hul kan dit doen teen ekstra betaling. Dit moet verkieslik nie net die lekkerder huistake wees nie! • Vestig nou reeds die verantwoordelikheidsbesef en die beginsel van “werk vir jou geld”. Jan Feb Mar 2020


Laerskoolfase • Verduidelik aan jou kinders waar geld vandaan kom, en hoekom jy maandeliks ‘n salaris ontvang. • Wanneer jy inkopies doen, wys hulle hoe om die prys en kwaliteit te vergelyk en leer hulle hoekom jy bepaalde items kies. • Leer hulle om te spaar vir iets groter. Motiveer hulle deur ‘n sekere bedrag by te dra tot ‘n aankoop as hulle ook soveel kon spaar. • Wanneer jy hulle uitvat om hulle geld te spandeer, leer hulle hoe om die aankoop te oordink, en nie net altyd emosionele besluite te maak nie. Dit neem dalk ‘n paar jaar, maar skep die ruimte daarvoor. • Leer hulle hoe om te gee, buiten hul tiende bedrag in die gemeente. Hou ‘n koevert in jou handsak met geld wat hulle eenkant sit vir ‘n saak, dan is dit altyd naby as ‘n geleentheid opduik wat aan hulle hartsnare raak. • Leer hulle hoe om soos entrepreneurs te dink, kreatief te wees en met nuwe idees vorendag te kom. Heelwat mense glo dit is ‘n vaardigheid wat aangeleer kan word en met oefening ontwikkel kan word. Benut die skool se entrepreneursdae as motivering. • Leer hulle die verskil tussen ‘n begeerte en ‘n noodsaaklikheid. Die tienerfase • Leer hulle hoe om ‘n begroting op te stel. • Wys hoe jy die huishouding se begroting uitwerk, sodat hulle ‘n begrip ontwikkel van al die verantwoordelikhede. • Leer hulle algemene gebruike en terme soos “oortrokke rekening” en “saamgestelde rente”. Neem hulle bank toe dat hulle self ervaar hoe om ‘n bankrekening te open. • Wys hulle hoe werk internetbankdienste en leer hulle hoe om veilig aanlyn aankope te doen.

• Leer hulle hoe om beleggings en spaarplanne te vergelyk, en hoe om saamgestelde rente tot eie voordeel te benut. • Gesels oor die verantwoordelikheid van ‘n kredietkaart, hoe om spandering daarop verantwoordelik te bestuur, en hoe die rentekoers op die uitstaande bedrag vergelyk met die rente wat verdien kan word op ‘n spaarrekening. • Oorweeg ‘n maandelikse toelaag waaruit hulle self kan begroot vir hulle eie benodighede soos klere en toiletware. As hulle geld opraak weens slegte besluite, moenie jou kind uithelp nie – dis goed om die les te leer… as die geld klaar is, is dit klaar! Help hulle so om wysheid met spandering en beplanning aan te leer. Gesonde finansiële beplanning • Gaan saam met jou kinders deur die administratiewe en finansiële beplanning wat gepaard gaan met die koop van ‘n motor. Bespreek hoe om die beste opsies te vergelyk, asook hoe om te spaar vir ‘n groter deposito, eerder as om die volle bedrag op paaiemente te neem. • Gesels met hulle oor huiskoop, oordragskostes en verskuilde kostes wat in ag geneem moet word met die neem van daardie besluit. Leer hulle om die bekostigbaarheid van die maandelikse paaiement oor ‘n lang tydperk te bepaal. • Leer hulle hoe om binne hulle finansiële vermoë te leef en so ver moontlik van skuld af weg te bly. • Leer hulle die voordeel van spaar vir aftrede reeds vanaf hul eerste salaristjek. Hierdie is slegs ‘n paar praktiese idees en noodsaaklike vaardighede. Jy gaan self baie meer relevante idees kan uitdink, want jy ken jou kind die beste. Bid vir wysheid as jy sukkel, maar geniet ook die voorreg om saam jou kind hieroor te leer, dink en praat. Jou kind gaan eendag dankbaar wees hiervoor!

Jan Feb Mar 2020

5


6

Jan Feb Mar 2020


Gemeentelede, besoekers en lede van die gemeenskap sien met elke besoek aan die kerk eerste vir Woodlane Village (Plastic View). Die nood en desperaatheid wat daar uitgestraal word is soms oorweldigend. Meeste van ons gooi maar ‘n blinde oog. Ons hoop en bid dat dié plek en sy mense, binnekort vêr weg geskuif sal word. Die feit van die saak is dat Woodlane Village, Graveyard View (agter Woodlands Mall), en ander informele woongebiede soos hierdie, nêrens heen gaan nie. Inteendeel, omdat werkloosheid en die nood só groot in ons land en elders is, gaan dié soort informele nedersettings waarskynlik toeneem. Daar is baie mense in ons omgewing wat bitterlik kwaad is vir die kerk omdat ons, volgens hul persepsie, die mense “hier hou” met ons projekte. LIFT Community Development is Moreletapark Gemeente se nie-winsgewende organisasie wat gestig is om juis hierdie nood met die hulp van die gemeenskap aan te spreek. Fondse word gewerf by maatskappye en buite-donateurs. Die gemeente se fondse word geensins hiervoor aangewend nie. ‘n Prokureur wat ‘n huiseienaars-vereniging in die omgewing verteenwoordig, het egter tereg opgemerk: “Is dit nie juis die taak van die kerk om na armes uit te reik nie?” (Mat. 25:34-40). Wanneer ek so moedeloos raak oor die oorweldigende nood herinner ek myself aan Stephen Covey se beeld van Circle of Influence en Circle of Concern in sy boek Seven Habits of Highly Effective People. Binne die Circle of Concern is dié dinge wat ons bekommer, maar waaraan ons nie veel kan doen nie. Hy beveel aan dat ons elkeen liewer in ons Circle of Influence werk - daardie aspekte waaraan ons wel ‘n verskil kan maak. LIFT gaan waarskynlik nie al 6000 inwoners van Woodlane Village se lewens verander nie, maar ons werk binne dit wat ons wel kán verander en die lewens wat ons wel kan aanraak. Woodlane Village Kliniek Die Woodlane Village Kliniek het ontstaan vanuit ‘n samewerkingsooreenkoms van die gemeente, die Universiteit van Pretoria en LIFT. Sedert Februarie 2017 het die kliniek reeds 6500 pasiënte gesien. Twee keer per jaar is daar ook ‘n weeg-en-meet dag vir kinders onder die ouderdom van ses jaar. Die statistiek wys dat 30% van die kinders voorheen ondervoed was. Tans is dit minder as 10%, wat beter as die nasionale gemiddelde is. Die maatskappy Acorn verskaf vitamines en yster-aanvullings aan al die kinders en LIFT verskaf aanvullings aan kinders wat by die kliniek geïdentifiseer word. Huiswerkeropleiding Die Huiswerkeropleidingsprogram het hierdie jaar 30 vroue opgelei waarvan 15 reeds werk gekry het. Die ondersteuningsgroep vir vroue het vyf groepe (met 50 vroue) vanjaar hanteer. Die vroue kom vir sewe weke elke Jan Feb Mar 2020

Dinsdagmiddag byeen. Die sessies fokus op hulle waarde in die oë van God, voeding, ‘n kookdemonstrasie, aspekte van gesinsgeweld, sowel as ouerleiding en veiligheid in die huis. Die veggie-projek het reeds 80 gesinne met groente in buitebande gevestig. Ons beplan om die groenteprojek in die nuwe jaar uit te brei met ‘n demonstrasietuin by die kliniek en opleiding aan meer mense in terme van die kweek van groente. Bosch Rexroth het R120 000 geskenk vir ‘n nuwe vraghouerkliniek en ook R240 000 om dienste vir water en elektrisiteit na die kliniek aan te lê. ‘n Honderd van hulle bestuurders het ook diens gedoen by die tweede Pendula Children’s Store vir hierdie jaar (29 Oktober) en soos altyd was die Pure Hope kinders baie opgewonde daaroor! Herwinningsprojek ‘n Nuwe projek wat vir 2020 beplan word, is om die Gemeente die kans te gee om ook deel te neem aan die herwinningsprojek en om dan met die geld wat uit die herwinning verkry word, ‘n permanente Pendula Children’s Store te open, wat op sy beurt die kinders sal aanmoedig om regdeur die jaar te herwin. So verkry hul die kans om self in hulle behoeftes te voorsien. Volgens die statistieke wat ons ses gesondheidswerkers daagliks inwin, is voedselonsekerheid merkbaar by 40% van die Woodlane Village inwoners. Die herwinningsprojek sal afgeskop word met in-diepte inligting oor presies wát om te herwin en hóé om dit in ons houers te sorteer. Slegs diegene wat bereid is om dit korrek in die houers te sorteer, kan hieraan deelneem! ArtLIFT Ons nuutste projek is ArtLIFT. Met hierdie projek word vroue geleer om met herwinde materiaal items te maak wat verkoop word vir ‘n inkomste. Hierdie jaar het ons gefokus op blommetjies wat van eier-houers gemaak word. Dalk het jy al daarvan gesien in ons voorportaal. In die nuwe jaar wil ons die vroue leer om met plastieksakke te hekel. Die eerste keer wat ek vir die vroue geld uitbetaal het, het hulle hande geklap, gedans en gelag. Ek wonder hoeveel van ons het ‘n soortgelyke reaksie wanneer ons salarisse ontvang? Inteendeel, meeste mense is ontevrede omdat dit nie genoeg is nie! Dankie aan elkeen wat sover die projekte ondersteun het en wat LIFT se hande sterk maak om invloed uit te oefen waar ons kan. Dankie vir elkeen wat nie ‘n blinde oog draai nie, maar wat besef ons is geseën sodat ons ander kan seën! Kontak Retha vir navrae oor LIFT projekte: 012 997 8006 retha@moreleta.co.za

7


Baie van ons het grootgeword met:

“buig die boompie terwyl hy nog jonk is”, ’n goeie pak slae op sy tyd, siepsop en braaiboud, of die kweperlat inlê. Kinders moet tog hulle grense ken! Tans lyk dit egter asof respek vir gesag in duie gestort het – in die huishouding, in skole, in die parlement – ook die regering het beheer verloor. Staatsdepartemente druip elke jaar oudits weens onreëlmatige besteding. Politici en partye verloor die spoor. Misdaad neem oor. Daar is geen gevolge vir die wanbestuur en plundering nie. Skoolkinders vermoor ander kinders. Hulle dra dodelike wapens skool toe en regeer die klaskamer. Onderwysers ervaar dat sommige kinders hulle voortdurend treiter. Tog beslis die Gautengse Hooggeregshof in Oktober 2017 dat lyfstraf vir kinders onwettig is – tewens, enige lyfstraf is teenstrydig met die grondwet. Verder het die konstitusionele hof ook op 18 September 2019 uitspraak gegee dat die tugtiging van kinders

hulle menseregte skend en dus onwettig is. Die hof beskou lyfstraf van minderjariges as ‘n daad van geweld. Talle kenners meen dat kinders baie kwesbaar is en dat vernederende lyfstraf hulle waardigheid krenk. Dit kan hulle soms leer dat geweld die oplossing vir probleme is - aggressie ontlok aggressie. Verder kan swaar straf maklik die grens oorsteek na kindermishandeling. Daar is egter ’n groot verskil tussen aanranding en ouerlike tug. Ware dissiplinering gaan tog nie met onbeheerste woede gepaard nie. In die sekulêre staat van Suid-Afrika word min ag geslaan op godsdienstige reëls. Die Bybel is egter duidelik oor die rol van dissipline en struktuur om aan kinders geborgenheid te gee en die grondslag te lê vir balans in die lewe. Dink maar aan: “'n Kind het dissipline nodig. 'n Pak slae op die regte tyd sal hom goed doen” (Spr. 23:13) en “Vat 'n kind vas terwyl hy nog jonk en in die ouerhuis is. Moet dit nie oordryf nie, want dan breek jy sy moed” (Spr. 19:18), beide uit Die Boodskap. Sulke tekste wys op die ouerlike plig om ‘n kind te tug en te help vorm. Tugtiging impliseer egter nie altyd geweld en pyniging nie. In die Nuwe Testament sê Paulus dat kinders met versorging, dissipline en vermaning grootgemaak moet word. “En pa’s, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd word nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra.” (Ef. 6:4, NLV) ‘n Man wat ouderling wil wees, “moet sy eie huisgesin goed kan bestuur met kinders wat hom respekteer en gehoorsaam” (1 Tim. 3:4-5, NLV).

8

Jan Feb Mar 2020


Die woorde dissipline en dissipel het dieselfde wortel in Latyn. Deur ons voorbeeld, liefde én dissiplinering, leer ons kinders om gehoorsame en getroue volgelinge van Jesus te word. Help jou kinders so om karakter, selfbeheersing en goeie selfbeeld te bou. ‘n Mens sal tog nie ‘n dissipel doelbewus seermaak nie? Vind die balans tussen liefde, goeie voorbeeld en dissiplinering. ‘n Kyk in die rigting van die “klaargepraat”-plak wat agter die deur hang is dikwels genoeg om jou kind se gedrag te help korrigeer. ‘n Kind moet altyd ervaar dat straf met liefde gepaard gaan. Straf mag nooit as venynig, liefdeloos of uit ouerlike woede ervaar word nie. ‘n Positiewe uitkoms is altyd belangrik vir karaktervorming. Daar moet egter áltyd gevolge vir wangedrag wees. Die resultaat van ‘n oormatig toegeeflike ouerskap styl is kinders wat meen die wêreld “skuld hulle”. Ouers mag ook nie die vorming van hulle kinders net aan die skool oorlaat nie. Die “regte van ‘n kind” mag nooit die rede word vir ‘n patroon van parmantigheid en swak gedrag wat lei na ‘n ongedissiplineerde lewe nie. Kinders soek na grense en sal ouers en onderwysers bly uitdaag om daardie grense te bepaal. Is lyfstraf regtig nodig om dissipline te handhaaf? Daar is heelwat alternatiewe maniere om jou kind te dissiplineer: • Moet hulle nie beskerm teen die logiese gevolge van verkeerde keuses en dade nie. • Weerhou voorregte – neem bv. die selfoon weg. • Afsondering: Isolering van die sosiale groep. • Gee ekstra werk • Detensie - ná skool of op Saterdag Wees kreatief en tree met insig op. Dissiplinering moet by jou kind se persoonlikheid en by die situasie pas. Vind die beste manier om gesonde waardes en respek vir gesag by hulle te vestig. ‘n Samelewing kan slegs floreer as daar respek vir gesag, wet en orde is. In hierdie tyd wat die staat “nee” sê vir lyfstraf, weet dat God altyd “ja” sê vir dissipline!

Jan Feb Mar 2020

- Soos raakgelees op ‘n Facebook inskrywing Met verwysing na die televisiereeks "Die Boekklub" – Seisoen 2, Episode 11 Jy dink nog dis môre of oormôre of die dag daarna of die week daarna, maar skielik is dit net daar. Dan moet daar planne gemaak word, nuwe rigtings ingeslaan word. Dalk dink jy dat jy nog kan wegkruip en alles hou soos wat dit is, maar die toekoms dring homself aan jou op. En dan het jy nie ‘n keuse nie. Dan moet jy eenvoudig in die kryt klim en hoop jy oorleef. Want die lewe is ‘n stryd om oorlewing. Die toekoms is ‘n shadow boxer wat jou volg en jy beter hoop jy plant die eerste hou, anders... wie weet wat volgende gaan gebeur? Die toekoms kan mens mal maak. Al die onsekerheid, die risiko, die onbekende. Party van ons floreer daarop, ander hunker na iets meer konkreet om aan vas te hou. Ander soek na enigiets wat ons kan lei op hierdie pad sonder wegwysers, of na wegwysers wat skielik verdwyn het. Miskien het ons hulle nie nodig nie. Miskien moet ons net droom. Ons hande van die fiets se handvatsels afhaal, ons arms oopsprei en die wind oor ons gesig voel waai. Ons het geen beheer nie. Al ons planne is bloot versugtinge. Wie weet hoe dit alles gaan uitdraai? Maar mens móét ‘n kans vat... jy moet daardie eerste tree neem. Al verander dit skielik alles. Partykeer moet ‘n mens dit eenvoudig maar net dóén. Selfs al is jy vasbeslote om die volgende stap te neem is daar altyd die vraag... is ek regtig reg hiervoor?

9


Jy hoef nie ver te soek om te besef die aarde en natuur is in die moeilikheid nie. Jy kan net by jou deur uitstap en sien hoe droog jou tuin is. Nee, dis nie die regering se skuld, of die eerste-wêreld-land persepsie nie. Dis ons élkeen se skuld. ‘n Depressiewe uitkyk? Kom ons begin oor. As jy nog nie ‘n groen leefstyl aangeneem het nie, is 2020 die jaar! Begin klein, dit hoef nie jou bankrekening leeg te maak nie. Begin met ‘n kopskuif. Om ‘n groener toekoms te hê beteken ook om geld te bespaar. Hier is 20 dinge wat jy kan doen om ‘n groener 2020 te beleef: 1. Herwin: 90% van dit wat ons weggooi, kan herwin word. 2. Kompos: elke huishouding moet ‘n komposhouer hê. 3. Groentetuin: met jou bad- en stortwater kan jy ‘n stewige groentetuin aan die gang hou. Groente soos tamaties, groenboontjies en spinasie het min water nodig en word maklik verbou. 4. Water: Gebruik jou ‘grys’ water om jou tuin aan die lewe te hou. ‘n Eenvoudige swembadpyp of ‘n emmer kan werk. 5. Laat die lig in: Bespaar krag deur in die dag blindings oop te maak in plaas van om ligte aan te skakel. 6. Plant inheems: Plante van jou omgewing gaan beter groei en makliker oorleef. 7. Hergebruik: Moenie iets weggooi as dit nie meer werk nie. Daar is baie idees wat aanlyn verkry kan word om stukkende huishoudelike items te herwin. 8. Skenk: As dit nog in ‘n werkbare toestand is, skenk dit sodat iemand dit kan gebruik. So verlig ons ook armoede. 9. Gaan “natuurlik”: Daar is baie tuisgemaakte skoonmaakmiddels en plaagdoders wat nie besoedelende gasse en chemikalieë bevat nie. 10. Koop plaaslik: Elke keer wat ‘n produk van hande verander beteken dit meer vervoer en meer besoedeling. 11. Maak dit self: Om tuis kos te maak i.p.v. wegneemetes, is nie net beter vir jou sak en gesondheid nie, maar ook vir die natuur. 12. Stap: Sover dit moontlik is, stap winkel toe - dis goed vir jou lyf en jy spaar geld. 13. Leef stadiger: Deur net stadiger te ry en minder besige lewens te lei, kan ons ook bespaar en minder besoedeling veroorsaak. 14. Plant bome. 15. ‘n Volle is beter: Minder water en krag word gemors as die wasmasjien en skottelgoedwasser met elke gebruik vol gelaai word. 16. Verpakking: Moenie plastiekhouers koop vir voedselberging nie. Herwin glasbottels daarvoor. 17. Oefen: Gebruik die trappe by jou werk - los die hysbak. 18. Digitaal: Lees jou e-pos op jou rekenaar in plaas daarvan om dit uit te druk. 19. Regte grootte: As jy kook, kies die regte grootte plaat vir die pot wat jy gebruik. 20. Gebruik son- of windkrag: Hierdie opsie vra ‘n belegging, maar jy gaan wen op die lange duur.

10

Jan Feb Mar 2020


Suid-Afrika het een van die hoogste syfers van geweld teen vroue in die wêreld. Drie vroue word daagliks deur ‘n lewensmaat vermoor. Die Departement van Justisie beweer dat een uit elke vier vroue in Suid-Afrika huishoudelike geweld beleef. Dit vind gewoonlik agter toe deure plaas, maar die fisiese tekens is daar. ‘n Baie meer algemene “onsigbare boelie” is egter emosionele geweld, waaraan ons almal in ‘n mate skuldig is. Ons leer reeds van ‘n vroeë ouderdom die vaardigheid van emosionele afpersing aan om ons sin te kry. So ‘n boelie kan ewe maklik ‘n man of ‘n vrou wees.

Ken emosionele afpersing in jou optrede hieraan uit: • Hoe kry ek ander om te doen wat ek wil hê? • Hoe hanteer ek dit wanneer iemand nie met my saamstem nie, of nie wil hê wat ek wil hê nie? Pleit ek? Kerm ek? Straf ek? (soos om dinge of liefde te weerhou). • Neem ek weerstand persoonlik op en ervaar ek dit as ‘n bedreiging vir ‘n verhouding? • Sê ek goed soos: “As jy lief was vir my dan ...” “As jy regtig vir my omgee, sou jy ...” As Christene volg ons Christus se voorbeeld in ons lewens. God se pad met mense is ‘n pad van liefde. Hy kies om mense lief te hê, al verdien ons dit nie. Hy roep ons, sy kinders, tot daardie selfopofferende en onvoorwaardelike liefde op. Jesus het ‘n voorbeeld gestel van nederigheid. Baie van ons sondige “hart-kondisies” is ‘n gevolg van hoogmoed. Ons behoort nie net aan ons eie belange te dink nie maar ook aan dié van ander. As gelowiges behoort ons onsself in nederigheid oor te gee aan die Here sodat ons die Here se perspektief kan hê in plaas van ‘n selfsugtige en vleeslike perspektief. Heiligmaking vra dat jy sal wegdraai van jouself en sal draai na Jesus. Alle mense is selfsugtig en selfgesentreerd. God help my om uit selfsug te groei en om ander mense so lief te hê soos wat ek myself het (Spr. 16:18, Fil. 2:4, Markus 8:34).

Die gevaarteken is as ons iemand se gedrag begin beheer. Hierdie afpersing gaan gepaard met vrees, ‘n gevoel van verpligting of skuldgevoelens. Die groot hartseer binne ‘n intieme verhouding (soos in die gesin) is dat die boelie weet dat die ander party hulle liefde en aanvaarding wil hê. Daar word dan gedreig om dit te weerhou, weg te neem of die indruk word geskep dat dit eers “verdien” moet word. Jan Feb Mar 2020

Vir die boelies onder ons - dit is nooit te laat om dit reg te maak nie. ‘n Goeie begin is om jou gedrag te verwoord. Om net “jammer” te sê is nie altyd genoeg nie. Vind die moed en die nederigheid om te gaan sit by die persoon wat jy “boelie” en bely dat jy bewus is van jou verkeerde optrede. As jy iets bely, neem jy verantwoordelikheid vir jou gedrag. So skep jy ‘n ruimte van veiligheid vir genesing en herstel. Wys met jou dade dat jy bereid is om mettertyd te verander. Kry hulp as dit nodig is. Marthie van Wyk is ‘n geregistreerde Pastorale Berader asook Lewensafrigter en Fasiliteerder. marthievw@telkomsa.net

11


12


13


What is the reason that people struggle to move forward in their faith? For me it is simple: An inability to forgive and forget. A little over 150 years ago, Georgia in the US was burning. General William Tecumseh Sherman and his Union troops were on their infamous March to the Sea, looting and pillaging cities and towns of the Confederacy as they went. Sherman’s goal was to “make Georgia howl”, to cripple the South so completely, that retaliation would be impossible. The march was more than just a physical tactic, though it was also intended to be a form of psychological warfare. Sherman intended to break the spirit of the Southern states by showing them the futility of resisting the Union army. Wherever Sherman’s troops encountered resistance, their response was swift and terrible. They burned mills and cotton gins to the ground. They looted houses, ransacked plantations and tore up railroad tracks. They left a trail of devastation and an unmistakable message: “Give up, or you’re next.” It worked. Sherman’s methods were harsh, even brutal, and they gradually wore down Southern morale. When his troops reached Savannah, the city surrendered without a fight. Less than five months later, America’s four-year Civil War was over. Shortly after the war, a woman brought former Confederate General Robert E. Lee to see her yard. One of her trees was in particularly rough shape, having been caught in the crossfire of a skirmish between Confederate and Union forces. Bullets and cannonballs from both sides had stripped the bark and blown apart entire branches. Union Army soldiers had carved their initials on it and just totally defaced this beautiful old tree. It stood as a painful reminder of the violence and death brought about by the long and miserable war and if anyone could understand that pain, it was Lee.

14

General Lee had commanded the Confederacy’s largest army during the Civil War. He had watched thousands of men die in gruesome battles that ultimately ended with the South’s begrudging surrender to the North. He knew what the South had suffered. He knew the pain, the frustration and the bitterness this woman was feeling when she showed him her poor, mangled tree. His response must have come as a total shock, then. He could have cursed the North; he could have said something about the unfairness and the injustice of it all but he didn’t. Instead, he gave the woman a single piece of advice: “Cut it down, my dear madam, and forget it.” Is this not also true about forgiveness? Being unable to forgive makes it almost impossible to move forward in our faith. Forgiveness not only releases us physically and emotionally, it also releases us spiritually. One of the greatest barriers to effective prayer and spiritual vitality is an unforgiving heart. DL Moody wrote: “I believe [unforgiveness] is keeping more people from having power with God than any other thing - they are not willing to cultivate the spirit of forgiveness. If we allow the root of bitterness to spring up in our hearts against someone, our prayer will not be answered. It may not be an easy thing to live in sweet fellowship with all those with whom we come in contact; but that is what the grace of God is given to us for”. [Moody Prevailing Prayer p. 46] An unforgiving heart binds the Holy Spirit's ability to work. It becomes a barrier to effective and fruitful ministry. An unwillingness to forgive disrupts our fellowship with God. It steals from us the joy of knowing His forgiveness in our lives. Are you having trouble praying with power? Could it be that there is someone you need to forgive? Dear child of God: “Cut it down and forget it”. There are better things ahead. Move forward in faith.

Jan Feb Mar 2020


Unity cannot stand on its own. It needs a community to grow in. Unity in a community is one of the key factors that is needed across the world. Have you ever noticed how strong a nation can be when pulling in the same direction at the same time? Take the World Cup Rugby finals game in November 2019 as an example. Our nation experienced the power of unity in working towards a common goal – connecting, experiencing and reaching out. My take is also this: “we cannot talk about a future without touching the subject of one another”. How well do we do the “one another” principle? What kind of future will it be if you are the only person in it? The Bible teaches us that “they will know that you’re my children when you love one another”. This matter can be taken further when Scripture says “how wonderful when brothers live together in peace”. It seems like God understands the importance of a community within unity - this is the lifestyle that we should be exposed to as Christians. Caring and sharing is one way of showing that we are a loving community and we value relationship more than anything else. It gives us that family feeling and a sense of belonging knowing that you are surrounded by people who are willing to walk the path and connect with you in a positive way. Being able to share our stories does indeed help in strengthening our bond and how we serve each other. Our future looks brighter when we hear stories of hope from different people; about what God has done in their lives! I get excited by just talking about the road that is ahead of us! Unity = more of community that Jesus came to establish.

Jan Feb Mar 2020

15


16

As Bedryfshoof vorm ek deel van die leraarspan en dra ek die verantwoordelikheid van al die ondersteuningsdienste soos die finansies, fasiliteite, personeel, ens. Ek hou daarvan om aktief te wees en draf graag. Ek geniet dit om hout- en staalwerk te doen. My vrou Carien, en my kinders Mané en Robert is my lewe - ek is baie lief vir hulle!

I serve as our congregation’s spiritual leader and also lead the small groups and Sunday services ministries. My passion is counselling, helping people along life’s waves and directing them to Jesus. Ina and I have been married for 40 years. We have three wonderful children and two grandchildren I adore! I love gardening, music and reading.

I grew up in Sebokeng, Vereeniging. I served in the South African Air Force for six years and later joined the Correctional Services for 16 years, working in various positions. I currently serve as leader pastor for Shining Light (our African Languages Congregation) and am acting as interim leader for M-Connect (our English Congregation). I am passionate about leadership training, evangelism and preaching and consider myself a slave of Jesus Christ. I am a staunch Kaizer Chiefs and Bulls fan! My lovely wife (Maggie) and I have been married for over 22 years. We have two children: Tshidi (19) and her brother Rorisang (14).

Ek is lief vir die Here en geseënd en bevoorreg om elke dag my passie te kan uitleef, óók by die werksplek. Ek is aan stuur van sake by die Wholeness Centre wat bestaan uit ‘n multidissiplinêre span wat beraders, maatskaplike werkers, siekesorg en Heart City se mediese span insluit. Ek is ook verantwoordelik vir ons Goue Kruik senior lidmate, vir wie ek baie lief is. Tans dien ek ook by M-Connect se multikulturele eredienste i.t.v. preekbeurte en versorgingsaspekte. Ek en my vrou Mandie het ‘n woelwaterseuntjie Daniel. Familietyd is kosbaar. Ek hou van jag, diepsee-hengel en teken.

As die Jeugleraar by ons gemeente, leef ek my passie - my liefde vir God, ons naaste en die wêreld. My hart klop sterk vir jongmense en om hulle te mobiliseer en te aktiveer om revolusionêr in hul geloof te groei en dit uit te leef. Ek hou baie van lees, golf speel en sport kyk. Ek is getroud met Luzanne en ons het twee pragtige dogtertjies.

Ek is sedert 2006 ‘n leraar by Moreletapark Gemeente. Ek is mal oor my gesin, hou van sport en geniet die lewe. My lewensleuse is Carpe Diem! Gebed, evangelisasie en leierskap is passie-temas in my lewe. Ek hou daarvan om mense te leer en te motiveer. Tans is ek ook Uitvoerende Direkteur van Moreletapark Assosiasie (MPA) en leier van ons gebed- en evangelisasie bedieninge. Ek is vir baie jare gelukkig getroud met Marisa en ons het drie kinders. Jan Feb Mar 2020


As jy in Moreletapark Gemeente is en die volle diepte van die geloofsgemeenskap wil ervaar, wíl jy in ‘n kleingroep wees. Want… dis waar die kern en hart van die gemeente gebeur! Gelowiges wat dieper verhoudings met mekaar smee, wat saam Woord lees, daaroor gesels en dan vir mekaar bid. Gelowiges wat geestelike familie word en inspreek in mekaar se lewens en mekaar dra. Geestelike familie groei en leef saam. O, dit is eenvoudig net kosbaar! Ek en Suzanne was vir jare nie in ‘n kleingroep nie. Met drie woelwaters in die huis (wat teen 19:00 saans moet slaap anders verloor pappa sy cool) en beide myself en Suzanne wat voldag werk, is ‘n kleingroep nogal ‘n uitdaging. Waar moet ons die ekstra kapasiteit ontgin om saam met mense kleingroep te hou? Wel, toe die kinders deur die fases van doeke en bottels is, was die tyd ryp om in te skakel by ‘n groep. Ek het letterlik twee deure af in die straat gaan aanklop en gevra of ons by die mense se kleingroep kan aansluit. Hulle gee advies oor geldsake, dissipline in die huis, skoonouers, werkskwessies en soveel meer. Ons

het gedink ons gaan net Bybel lees en bid, maar ons het soveel meer gekry! Ons het ‘n familieband wat sterker is as bloed. En terwyl ek hierdie skryf, loop die trane oor my wange want ek het so lief geword vir hierdie mense! Vir kleingroepe in 2020 is die planne heerlik! Ons gaan weereens die kleingroep-reekse ook by Sondagoggenderedienste doen. Dis eenvoudig: luister Sondag en gesels Woensdag verder. Almal op dieselfde geestelike reis, elkeen teen sy eie pas. Die IN GEMEENSKAP reekse wil mense by groepe inskakel, oplei en deel maak van daardie groep - ‘n wegspringblok vir ‘n groep. Dit is baie lekker! Ons leraarspan se mikpunt is dat elke kleingroep ‘n verteenwoordiger het vir gebed; om sodoende die gemeente se gebedsaksies oor te dra na die groepe, sodat ons korporatief kan bid. Die plan is ook om ‘n verteenwoordiger by elke groep te hê wat ‘n sendeling ondersteun. Elke Woensdagaand kan die groep of persoon die sendeling WhatsApp en eenvoudig net sê “ons het jou, ons bid vir jou!” Gemeenskapsprojekte se inligting word ook so binne die groepe gedeel, en ‘n versorgingsverteenwoordiger se taak is om die lief en die leed met die gemeente te deel sodat ons ‘n handvatsel op ons gemeentelede kan hê. Komaan, maak 2020 ‘n jaar van dieper verhoudings! Of anders loop jy dit dalk mis…

Jan Feb Mar 2020

17


Ek hoor die hart van ‘n ouma en oupa wat bekommerd oor die toekoms tob, omdat hul kinders en kleinkinders oorsee woon. Ek hoor die onsekerheid wat ritmies vinniger begin klop soos die tyd aanstap en die wysheid wat saam met grysheid kom, skielik onvoldoende voel. Ondersteuningsnetwerke word deel van ‘n portuurgroep wat self nie meer in staat is om doeltreffend geliefdes te kan versorg nie en nie meer oorlewingsbesluite kan neem indien ‘n ander nie meer in staat is om dit self te kan doen nie. Die families woon net te ver in ‘n ander land wat verhoed dat hul kan ingryp wanneer nood onverwags opduik. Aan die ander kant neem die jonger generasie doelbewus besluite sodat die toekoms dalk minder onseker sal lyk. ‘n Ander land met ander probleme word opgeweeg teen die huidige ervarings wat meestal negatief verkondig word. Ouers maak besluite om hulle kinders se toekoms te verseker. Die vraag bly steeds of die versekerde toekoms in ‘n ander land nie dalk juis op die langtermyn ‘n negatiewe effek kan hê ten opsigte van geloof en geestelike lewe nie? Veral in die groot Westerse dele van die wêreld, word wêreldse waardes en norme aangehang en geloof speel feitlik geen rol meer nie. Kan dit wees dat ons dalk juis ons kinders en nageslag die toekoms van die ewige lewe saam ons Here in die proses ontsien?

18

Ek hoor van ouers wat terugkom Suid-Afrika toe, omdat ons in Suid-Afrika nog steeds geloofsvryheid het en daar nog erns gemaak word met geloof. Dis dan ook die rede waarom oumas en oupas diep bekommerd raak na ‘n familiekuier by die “ver” kinders en kleinkinders - ‘n ander stel waardes en norme is daar aan die orde van die dag, soos wat meeste mense al meer met die samelewing konformeer. Die oumas en oupas word dus die enigste lewensanker van dissipelskap na hul kleinkinders toe. Dit is hier waar ons as kerk ons versorgingsrol moet opneem. Ons moet inbou in die wysheid van die gryses. By Goue Kruik, ons senior lidmate-aksie, bou ons op verskillende vlakke in mense se lewens in. Ons probeer so ver moontlik ondersteun waar dit nodig is. Handelinge 6 noem pertinent dat ons as kerk ‘n opdrag het om diegene te versorg wat nie ‘n ander ondersteuningsnetwerk het nie. Ons moet dus ons rol opneem en uitreik na mense van wie ons weet, wat ‘n swaar las dra oor die toekoms van hulle nageslagte. Kom ons wees ook dankbaar vir elke ouma en oupa wat ten spyte daarvan, steeds geestelike leiers oor grense heen is en so in hulle kinders en kleinkinders se lewens inbou. Dieselfde Bootjie is ‘n ondersteuningsgroep vir ouers wie se kinders oorsee woon. Kom kuier gerus saam. Kontak Marieke: 084 5065784 of Petrina: 083 3028494.

Jan Feb Mar 2020


REVOLUSIE Jeug 2020… ons het ‘n visie vir die toekoms! Ons is opgewonde oor nuwe geleenthede wat die Here deur hiérdie beweging in die jeug van ons gemeente laat oopbreek. Ons vertrou Hom vir nóg ‘n groter visie en rigting wat ons jongmense sal aktiveer en mobiliseer - vir die Woord en vir Waarheid. As ‘n mens aan die toekoms dink gebeur een van twee emosies: jy ervaar moedeloosheid of hoop. Ons glo die Here wil elke jongmens se moedeloosheid wegneem en vervang met ‘n gevoel van hoop! As volwasseness kan ons voorbeelde wees van hóé om Christus se hoop te leef en te spreek in elke situasie van ons lewens. Ons is geneig om gereeld te soek na inspirasie van “iemand” of “iets” wat hoop in ons kan kweek, maar die hoop leef reeds binnein ons deur die krag en die werking van die Heilige Gees. Ons is veronderstel as kinders van die Lewende God om juis die hoop en nuwe toekoms aan mense te demonstreer, veral aan ons jonger generasie. As ons oor die woord “toekoms” praat, weet ons dat huidige werklikhede nie vir jongmense altyd na ‘n belowende prentjie lyk nie. Deur ‘n beweging soos REVOLUSIE, span die Heilige Gees ons in om die toekoms aan te gryp met ‘n positiewe ingesteldheid. Deur die waarheid van die Woord op nuwe maniere relevant te maak vir ons jeug, word inspirasie gegenereer om weer te kan droom oor húl toekoms. In Romeine 8:18-25 bemoedig en spoor Paulus ons aan: “Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe — nie gewillig nie, maar ter wille van Hom wat dit onderwerp het — in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar onsself ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.” Jan Feb Mar 2020

19


WIE IS JÝ? Hoekom gebruik jy sosiale media? Waarom is jy aanlyn? Nuwe navorsing toon dat in 2020, jy meer met een of ander tegnologiese komponent gaan kommunikeer as met jou huweliksmaat! Mense gebruik tans 80 persent van data op video’s, oftewel stories! Die drie hoof sosiale media platforms vir Suid-Afrika in 2019 was Facebook, YouTube en WhatsApp. Al drie hierdie platforms word gebruik om stories te deel. Maar so vinnig kan mens se identiteit vervang word met ‘n aanlyn identiteit; wie jy is hang af van hoeveel likes jy kry of hoeveel comments saamstem met wat jy geplaas het op daardie platform. Maar die probleem met so ‘n identiteit is dat dit ‘n leeftyd van slegs sekondes het. Dit moet hééltyd opgedateer word. Ware identiteit is groter as aanlyn-wees, dis groter as jyself. As kind van God moet jou identiteit begin by God. ‘n God wat groter is as die opinies van mense wat veilig agter hulle skerms sit. Stories. Die Bybel is vol daarvan. Stories en verhale wat so grafies is dat dit kan viral gaan as gevolg daarvan. En die sogenaamde “Hugo” sal meer as die “polisie moet bel” vir die stories. Maar die Een wat ons almal moet

20

laat viral gaan, is die Een wat vir ons almal ‘n opdrag gegee het. Nie ‘n versoek nie, nie ‘n “dit sal gaaf wees as jy dit doen nie”… nee, dis ‘n opdrag in die vorm van “jy moet”! Dis ‘n liefde-storie. ‘n Pa wat sy kinders so lief het dat hy bereid was om Homself op te offer in die vorm van Jesus - ‘n offer wat vir altyd sal staan. Hierdie liefde word deur die wêreld verwar, soveel só dat daar konstant uitgevaar word teen die gelowiges en die kerk. Maar as jou identiteit in Hom lê, sal sy liefde die aanlyn uitbarsting vír en téén geloof, nie jou identiteit skud nie. Hoe laat ons Jesus viral gaan in ‘n aanlyn wêreld, wat Hom óf wil uithaal, uitvee óf in sy Naan wil betoog en sleg sê? Hoe doen ons dit? Deur eg te wees; regte stories, regte geloof, regte verhoudinge. In ‘n wêreld vol fop-nuus en -feite is dit nodig om eg te wees. Nie met morele sousies of swepe nie, maar harte wat deur God se liefde gedryf word, om soos Martin Luther te kan sê “hier staan ek, ek kan nie anders nie”! Soos Petrus wat voor die Joodse Raad gestaan het en hulle hom die opdrag gegee het om nie oor Jesus te praat nie - en hy kon nie anders nie. Vertel Jesus se storie. Laat dit viral gaan. Maar laat dit eg wees, nie aangeplak of met ‘n aanlyn identiteit nie. Mag God ons wysheid gee om só aanlyn te leef, dat Matt. 10:16 waar sal wees van elkeen van ons: “Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe.”

Jan Feb Mar 2020


I’m borrowing the heading from the well-known author and leadership guru, John Maxwell. Failing Forward. Two words that managed to break my mind. I had the privilege of celebrating years of being an adult; my matric class reunited after 30 years! Excitement filled the days prior, nerves on high alert. What to expect? Will I remember the faces and names? Will they remember me? Does it really matter? Within a full circle of 24 hours I was hit by an emotional tsunami: we all survived, some barely (including myself!). Authentic conversations. Brutally honest moments. Empathy, Wisdom and Experience our companions, colouring the edges of life’s map.

Was there a map? No one seems to know where it’s been hiding. Many smiles and stories. Several masks. Some hearts filled with painful remembrance of life that happened without consent. The cup of Gratitude being passed along in agreement. Here we were – survivors of… Life? I’ve read somewhere “We have not come this far to only come this far”. I’ve failed terribly in many ways within the capsule of 30 years. But life is lived forward, though we tend to look over our shoulders, shedding our own skin. Forward. Our feet and eyes pointing, guiding that route. Seasonal metamorphosis ahead. Repeated frequently. Failing forward is not an insult. It is progression. True acceptance. Embracing the ‘me’ I’ve become. Even assisting another ‘failure’ along the way. Realising that every story has meaning, human compasses attempting to seek north… again. I honour each person from the class of ‘89. You’ve already made an impact in this world. As a fellow beautiful ‘89-er replied: “A mosaic of reflections… super powers to reflect colourful light…” I’d rather fail forward than not have tried and shed at all. Forward is the only way to leave a footprint.

Jan Feb Mar 2020

21


Lank gelede, tydens ‘n erediens in die vorige kerkgebou in Rubensteinweg, het ‘n gasprediker van Amerika kom preek.

bedrag insit” kom die woorde… Dit tref my soos ‘n baksteen. Dis báie geld. Ek het dit nie – nie nou nie.

Op daardie stadium het Moreletapark Gemeente ‘n groot probleem gehad met ruimte vir almal wat die dienste wou bywoon, en het ons reeds besluit om die nuwe bouprojek aan te pak. Vir ons as lidmate was dit ‘n reuse berg op die horison. Kleingeloof het maar altyd gehaper, maar terselfdertyd het die lidmaatgetalle uit sy nate uit gebars!

Wie ore het en kan hoor, moet luister!

Die boodskap van die Here af dáárdie dag, was dat hierdie projek nie onmoontlik is nie - niks is onmoontlik nie. Dit het my opgewonde begin maak om deel te raak van die projek. Ons, die lidmate, moes net elkeen sy/haar kant bring. Die res van die planne was reeds in die hemel opgetrek. Op ‘n stadium was daar “belofte-briefies” uitgedeel. Ek het klaar met my mensbrein uitgewerk wat my bydrae sou wees. Die koste van ‘n stoel in die nuwe gebou sou R5 000 wees.

Ek, my vrou en drie kinders. Die logiese antwoord was R25 000. Dit was min of meer een maand se salaris op daardie stadium, wat moeilik sou wees om af te staan, maar dit was my antwoord. Na vele gebede en verootmoediging om almal kans te gee om hulle aardse somme te maak, praat (God deur) die prediker weer. “As mens glo dat God jou sal onderhou soos hy mossies onderhou, sal jy in geloof ‘n nul agter jou beloofde

22

Ek het ore, ek kan hoor, maar my aardse behoeftes en selfsug stry daarmee. Kleingeloof en my finansiële brein stry saam… baie gebede in ‘n kort tyd. Ek vat die pen en sit ‘n nul by, my moeilikste nul ooit! Ek vou die briefie toe en stuur dit aan. Hoe ek dit gaan regkry - 10 maande se salaris - weet ek nie, maar nou is dit absoluut in die geloof. Ses maande later, en nadat ek al die helfte van my belofte oorbetaal het sonder om werklik my lewenstandaard te beperk, kry ek die geleentheid om as uitvoerende hoof en minderheidsaandeelhouer ‘n nuwe besigheid te begin. God seën my boonop met kennis, besigheidsverhoudings, deursettingsvermoë, ondervinding en alles wat verder nodig was om van die besigheid ‘n sukses te maak. Ná nege maande is my geloofsbelofte afgehandel. Vandag, na 12 jaar, is dit ‘n groot maatskappy en ‘n enorme sukses. Ek kon boonop my aardse doelwit om 7000 mense werk te gee ook behaal, en ek kon aftree uit die korporatiewe wêreld op 52. Genoeg jare oor om ander mense te help om besighede te begin en te bou en te help besef dat sulke dinge nie sonder Geloof en Genade gebeur nie. Wie ore het en kan hoor, moet luister… Dankie vir my ORE, Here! ***************** Ons sê dankie aan elkeen wat hul geloof in werking stel deur te gee vir die Geloofsoffer. Hiermee word Bybels aangekoop, ons gemeente sendelinge word ondersteun en evangelisasie media projekte ontvang steun. Jan Feb Mar 2020


Leading people to Christ is the ultimate calling of Moreleta Park Congregation. Like in Reinhard Bonke’s famous quote: “We are called to share the Good News of Jesus Christ, but it is only news if we share it, and it is only good if it transforms lives”. In the “sharing” we find evangelism and in “the transforming” we find discipleship. The leadership of our church has spent many hours in prayer seeking God’s face about the way forward. We have exhausted all our ideas and when we simply came, empty handed, giving Him a clean slate, He gave us this instruction: “Keep it simple and align all ministries. Let Jesus be the centre of every life and action.” Three pillars were identified: • Spiritual Growth • Caring for one another • Evangelism/Missions In obedience the Evangelism and Missions ministries of our congregation have been joined under one ministry department. The consequence of this model is that evangelism has become

everyone’s responsibility and should form part of the life of our worship services, groups and media. What is the difference between Missions and Evangelism? EVANGELISM is the general call to spread the Gospel either by preaching or personal testimony, to family members, colleagues, nominal Christians or non-Christians throughout the normal walk of life in the area where you live. Although there are certain people with the gift of Evangelism, everyone is called to

Jan Feb Mar 2020

evangelise. “Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage— with great patience and careful instruction.” (2 Tim 4:2) MISSIONS can be defined as taking the Gospel across borders, cultures and languages. A missionary is someone who receives a specific calling from God and is sent out fulltime by a church (usually leaving his/her job) to go to a specific people group/nation to evangelise them. “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.” (Matt 28:19-20) We are truly excited about this development as we can see local evangelism flowing to the ends of the earth in missions. We are committed to equip every member to make a difference among their family, friends and the workplace. Whether we touch people’s lives casually or intentionally, we are called to be salt and light – the colour and the flavour, everywhere we find ourselves. God does not call the qualified, but He qualifies the called.

Just make use of the opportunities… Jesus didn’t preach all the time, sometimes He just listened, other times He touched the sick and then there were times when He simply walked with people. All He is asking of us is to do the same and when people inquire why we are doing it – we show them to Jesus. It’s truly that simple: SAY something, DO something and BE someone!

23


Duifies Kleuterskool is al goed gevestig in Moreletapark! Ons bied klasse en speelgronde met groot oop ruimtes wat dit vir die kinders moontlik maak om elke dag voluit te speel en te hardloop om sodoende ten volle te ontwikkel.

Peuters en Kleuters. Duifies het voldoende fasiliteite en bied die volgende terapie by die skool aan:

Ons volg die CAPS kurrikulum soos goedgekeur deur die departement van Onderwys. Ons skool se fasiliteite bestaan uit drie fases: ‘n Babahuis, Jnr & Snr

Arbeids-, Spraak-, Spel- en Fisioterapie. Ons goed ontwikkelde fasiliteite maak dit moontlik om 15 verskillende buite kurrikulêre aktiwiteite ter ondersteuning van die opvoedkundige program aan te bied.

BABAS (Babasentrum)

PEUTERS (Peuter groep)

Maksimum 5-15 babas p/klas 1 Oggend opvoeder 1 Middag opvoeder 1-2 Assistente Fisiese versorging geniet hoë prioriteit 'n Stimulasieprogram word gevolg Daaglikse verslag: • eet- en slaap roetines • medisyne inname • oulike gebeure, ens.

BABA-PEUTERS (Babasentrum)

Maksimum 20 baba-peuters p/klas 1 Oggend opvoeder 1 Middag opvoeder 1-3 Assistente Klem op fisiese versorging Stimulasieprogram: • taal • fyn & groot motoriese aktiwiteite • persepsie • musiek • skeppende aktiwiteite

Maksimum 25 peuters p/klas 1 Oggend opvoeder 1 Middag opvoeder 2 Assistente Dagprogram: • Bybelverhaal • temabespreking • taal • wiskunde • lewensvaardighede • skeppende aktiwiteite • persepsie • musiek • beweging • roetine aktiwiteite, o.a. ‘potty-training’

Daaglikse verslag: • eet- en slaap roetines • medisyne inname • oulike gebeure, ens.

24

Jan Feb Mar 2020


KLEUTERS (Kleuterskool) Maksimum 25 kleuters p/klas 1 Oggend opvoeder 1 Middag opvoeder 1 Assistent Dagprogram: • Bybelverhaal • temabespreking • taal • wiskunde • lewensvaardighede • tegnologie • wetenskap • skeppende aktiwiteite • persepsie • musiek • beweging

Jan Feb Mar 2020

25


prosperous / Job 8:7 generations / Psalms 22:30 blameless / Psalms 37:37 destroyed / Psalms 37:38 hope / Proverbs 23:18 someone / Ecclesiastes 8:7 blessed / Hebrews 11:20 children / Joshua 4:6 descendants / Joshua 4:21 convinced / Romans 8:38 prosper / Jeremiah 29:11 plans / Jeremiah 29:11 delay / Hebrews 10:37 kingdom / Luke 13:29 heavenly / Luke 21:26 according / 1 Corinthians 3:8

26

Jan Feb Mar 2020


Adverteer

S ’ O C N A R Fbuilding & renovations

in die OP PAD

Bereik die mense in jou omgewing en selfs landwyd deur in die Op Pad te adverteer. Of skenk ‘n bladsy en maak so ‘n verskil!

opkna

, al jou bou eftes. ir v p to s eho Jou een radering b g p o n e s pping 082 257 8601

www.fscon.co.za

jonathan@moreletapark.org | 012 997 8118

Jan Feb Mar 2020

27


Profile for Moreletapark Gemeente

Op Pad Tydskrif  

Op Pad Tydskrif - Kwartaalliks Die Op Pad tydskrif is die Gemeente se tydskrif wat interessante aktuele sowel as geestelike artikels plaas...

Op Pad Tydskrif  

Op Pad Tydskrif - Kwartaalliks Die Op Pad tydskrif is die Gemeente se tydskrif wat interessante aktuele sowel as geestelike artikels plaas...