Page 1

2018

r e d n e l Ka r a d n e l Ca


So \ Sun

Ma \ Mon NUWEJAARSDAG NEW YEAR’S DAY

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light

Di \ Tue

1 Admin Kantoor | Office open(s) 2

Wo \ Wed

Do \ Thu

Gemeentegebed 3 06:15 / Congregation Prayer

4

Vr \ Fri

JANUARIE JANUARY

Gemeentegebed 7 18:30 / Congregation Prayer

8

9

5

Sa \ Sat

6

Gemeentegebed 10 06:15 11 / Congregation Prayer

12

13

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug

Gemeentegebed 14 18:30 15 / Congregation Prayer

OPEN 16 SKOLE SCHOOLS OPEN

Gemeentegebed 17 06:15 18 / Congregation Prayer

19

20

09:00 M@9 09:00 Jeug: Leieropleiding & Ouerinligting 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService (3-in-1 diens/service) 17:30 Bybelskool

Diens / Service 21 10:00 18:30 Evangelisasie

Mannegebed 23 05:30 10:00 Diens / Service

Gemeentegebed Shining Light: 24 06:15 25 / Congregation Prayer All Night Prayer

26 09:00 Doopkursus

27

19:00 Diens / Service 19:00 Kinders Byeenkoms / Kids Event

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

Diens / Service 22 10:00 19:00 Diens / Service

19:00 Kinders Byeenkoms / Kids Event M-Connect: Leadership Leak

09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 19:00 Diens / Service WVG - Afsluitng met - / Prayer week ends with Retief Burger 19:00 Kinders Byeenkoms / Kids Event

Week van Gebed / Prayer week 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids Leiersfokus 09:00 Nuwe lidmate 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

Gemeentegebed 28 18:30 29 / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

Mannegebed 30 05:30 09:00 Shining Light Service 31 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 19:00 In Gemeenskapsreeks begin (1 van 6)


So \ Sun

Ma \ Mon

Di \ Tue

Wo \ Wed

Do \ Thu 06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

Nagmaal | Holy Communion 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids (Gr 2 Oueropleiding: Johan Smith) 10:30 Gemeentevergadering 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

18:30 Evangelisasie

09:00 M@9 18:30 Gemeentegebed - Leiers Bevestiging / Congregation Prayer 09:00 M-Connect 18:30 Evangelisasie 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids Gr 3-7 Oueropleiding: Johan Smith 17:30 iService / Jeug Tieners Oueropleiding: Johan Smith 17:30 Bybelskool Dienswerkerswerkswinkel SL Council Meeting 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 17:30 iService / Jeug - Belydenisaflegging 17:30 Bybelskool Dienswerkers werkswinkel

5

12

Mannegebed 06:15 Gemeentegebed 6 05:30 09:00 Shining Light Service 7 / Congregation Prayer 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

13

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

10:00 Deel Jesus (Goue Kruik Snr bediening)

14

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 10:00 Deel Jesus (Goue Kruik Snr bediening) 19:00 ABK

15

Gemeentegebed 25 18:30 26 / Congregation Prayer

Mannegebed 27 05:30 09:00 Shining Light Service 28

18:30 Evangelisasie

mpa Konferensie

10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus (Afr)

10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus (Afr)

10:00 Deel Jesus (Goue Kruik Snr bediening)

16

3

10

Lofprysing

Mannegebed 06:15 Gemeentegebed 20 05:30 21 22 09:00 Shining Light Service / Congregation Prayer

18:30 Evangelisasie

Sa \ Sat

WOWKidz Aksie-aand 8 18:00 9 19:00 Profetiese Gebed &

Gemeentegebed 18 18:30 19 / Congregation Prayer

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 17:30 3 in 1-iService / Jeug - Bill Drake 17:30 Geen Bybelskool

2

FEBRUARIE FEBRUARY

Gemeentegebed 4 18:30 / Congregation Prayer

11

1

Vr \ Fri

10:00 Doop

23 M-Connect Workshop

17

24


So \ Sun

Ma \ Mon

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

4

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

11

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

MAART MARCH Di \ Tue

Wo \ Wed

5

6

12

13

Do \ Thu

Vrouewêreldbiddag / Womens Worldwide day of Prayer 06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

1

7

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

14

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:00 ABK

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus (Afr)

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

Vr \ Fri

Sa \ Sat

2

Mannewêreldbiddag / Mens Worldwide day of Prayer

8

9

10:00 Doop M-Connect: Discover your gifts seminar

15

16

3

10

17

mpa Konferensie 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 11:00 M-Connect - New Members Class 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

18

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

19

20

MENSEREGTEDAG HUMAN RIGHTS DAY

21

22

23

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 17:00 Kerkraads-vergadering / Church Board Meeting

24

Gebedskamp (begin 22ste @ 18:00)

25

09:00 M@9 Paassangdiens / Easter Carols Service 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Geen Kleuters en Kinders / NO Toddlers & Kids 17:30 iService / Jeug 17:30 Helingsdiens

Gebedskamp

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie M-Connect Churchboard

26

mpa Sinodale Konferensie

27

SKOLE SLUIT SCHOOLS CLOSE 05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

28

29

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 19:00 Paasnagmaal / Easter Holy Communion

GOEIEVRYDAG GOOD FRIDAY 09:00 M-Connect Easter Celebration

30

09:00 M-Connect Easter Celebration

Shining Light Easter Conference

31


So \ Sun

1

PAASSONDAG EASTER SUNDAY 09:00 M@9 Kinderdiens / Kids Service 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 GEEN DIENS / NO SERVICE

Shining Light Easter Conference

Ma \ Mon GESINSDAG FAMILY DAY

8

09:00 M@9 18:30 Gemeentegebed 09:00 M-Connect / Congregation Prayer 09:00 Shining Light 09:00 GEEN Kleuters en Kinders / NO Toddlers & Kids 17:30 iService / Jeug

2

9

Di \ Tue

Wo \ Wed

Do \ Thu

APRIL

SKOLE OPEN SCHOOLS OPEN

3

05:30 Mannegebed

4

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

5

10

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

11

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

12

Vr \ Fri

6

7

13

09:00 Doopkursus

14

20

08:30 Deel Jesus Kursus / Share Jesus Course (Afr/Eng)

21

09:00 M@9 Leiersbevestiging 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 Nuwe lidmate 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug - KRUISTOG

15

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

16

17

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 10:00 Vrouefees 18:30 Kleingroepe / Small Groups

18

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 19:00 ABK

19

18:00 WOWKidz Aksie-aand 18:00 Deel Jesus Kursus / Share Jesus Course (Afr/Eng)

Nagmaal / Holy Communion 09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

22

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

23

24

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

25

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

26

VRYHEIDSDAG FREEDOM DAY

29

SKOOLVAKANSIEDAG / SCHOOL HOLIDAY 18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

30

09:00 M@9 09:00 GEEN Kleuters en Kinders / NO Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug

Sa \ Sat

27

28


So \ Sun

Ma \ Mon

Di \ Tue

6

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

7

Do \ Thu

MEI MAY

WERKERSDAG WORKER’S DAY

09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug

Wo \ Wed

1

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

2

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

8

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

9

HEMELVAART / ASCENSION DAY adminkantoor gesluit / admin offices closed 06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 10:00 Erediens / Service 19:00 Erediens / Service

Vr \ Fri

3

10

4

11

Sa \ Sat

5

10:00 Doop

12

M-Connect: Evergreen Parenting Course 18:00 Gebedslofprysaand / Worship Eve (Seek His Face)

18:30 Gemeentegebed vir Pinkster / Congregation Prayer for Pentecost

09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug

13

09:00 Erediens/ Service 19:00 Erediens/Service 19:00 Kinder Pinkster/ Kids Pentecost

14

09:00 Erediens/ Service 19:00 Erediens/Service 19:00 Kinder Pinkster/ Kids Pentecost

15

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 09:00 Erediens/Service 10:00 Vrouebybelstudie 19:00 Erediens/Service 19:00 Kinder Pinkster/ Kids Pentecost

Pinkster - Week van Oorvloed / Pentecost - Week of Bounty

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 19:00 ABK

17

23

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

24

30

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

31

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

21

22

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

09:00 M@9 18:30 Gemeentegebed 09:00 Kleuters en Kinders / / Congregation Prayer Toddlers & Kids 18:30 Evangelisasie Gr 2 Oueropleiding: Johan Smith 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug Tieners Oueropleiding: Johan Smith 17:30 Bybelskool

28

29

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus / Share Jesus Course (Afr/Eng)

09:00 M@9: 3 in 1 Diens / Service 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

20

16

27

Shining Light All Night Prayer

18

19

25

26


So \ Sun

Ma \ Mon

3

09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids Gr 3-7 Oueropleiding: Johan Smith 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Helingsdiens

10

09:00 M@9 Dienswerkers Dankiefees 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool Shining Light Council Meeting 09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 Nuwe Lidmate 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

17

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

Di \ Tue

4

11

Wo \ Wed

Do \ Thu

JUNIE JUNE 5

12

6

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

13

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus / Share Jesus Course (Afr/Eng)

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:00 ABK

Vr \ Fri

7

1

18:00 WOWKidz Aksie-aand

24

2

Pendula Uitreikdag / Outreach Day (op perseel / on premises) 10:00 Doop

8

9

Gebedskonferensie

14

15

JEUGDAG YOUTH DAY 09:00 Doopkursus Jeugdag Uitreik

16

Shining Light Youth Conference 18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie M-Connect Churchboard

18

19

20

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus / Share Jesus Course (Afr/Eng)

21

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 17:00 Kerkraads-vergadering / Church Board Meeting

SKOLE SLUIT SCHOOLS CLOSE

22

Shining Light Youth Conference 09:00 M@9 Kindervriendelike Erediens 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

Sa \ Sat

23

M-Connect: Outreach Week 18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

25

26

05:30 Mannegebed 18:30 Kleingroepe / Small Groups

27

M-Connect: Outreach Week

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

28

29

30


So \ Sun

Ma \ Mon

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

1

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer

2

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

8

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer

9

Di \ Tue

Wo \ Wed

3

18:30 Kleingroepe / Small Groups

4

10

18:30 Kleingroepe / Small Groups

11

Do \ Thu

JULIE JULY

5

12

WOWKidz Holiday Club

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

15

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

16

Nagmaal / Holy Communion 09:00 M@9 Leiersbevestiging 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 Nuwe lidmate 09:00 M-Connect 10:30 Gemeentevergadering 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

22

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

GEMEENTE VERJAARSDAG / CONGREGATION BIRTHDAY 09:00 M@9 3 in 1 Diens / Service 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

29

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

6

Sa \ Sat

13

7

14

(Geestelike Beplanning)

17

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

18

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

19

23

24

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Vrouefees 18:30 Kleingroepe / Small Groups

25

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

26

30

31

SKOLE OPEN SCHOOLS OPEN

Vr \ Fri

18:00 WOWKidz Aksie-aand

20

10:00 Doop Shining Light Mens Conference

21

27

09:00 Doopkursus M-Connect Marriage Seminar

28


So \ Sun

Ma \ Mon

Di \ Tue

Wo \ Wed 05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

1

Do \ Thu

2

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

Vr \ Fri

3

AUGUSTUS AUGUST

Sa \ Sat 10:00 Health & Salvation Summit

4

M-Connect Leadership Retreat

5

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

6

7

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

8

12

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

13

14

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

15

09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 10:30 Gemeentevergadering 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

09:00 M@9 09:00 GEEN Kleuters en Kinders / NO Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

09:00 M@9 MANNEKONFERENSIE AFSLUITING 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

19

26

16

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 10:00 Raakleef vir Dummies (Goue Kruik Snr bediening)

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

20

21

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

22

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 10:00 Raakleef vir Dummies (Goue Kruik Snr bediening) 19:00 ABK

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

27

28

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

29

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 10:00 Raakleef vir Dummies (Goue Kruik Snr bediening) 17:00 Kerkraadsvergadering / Church Board Meeting

Mannekonferensie / Mens Conference 09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

9

VROUEDAG WOMEN’S DAY

SKOOLVAKANSIEDAG / SCHOOL HOLIDAY

10

17

23

24

30

31

11

M-Connect: Marriage Enrichment Course

18

Shining Light Women’s Conference Mannekonferensie / Men’s Conference

25


So \ Sun

Ma \ Mon

09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

2

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Helingsdiens

9

09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids (Ouerdag / Parent Day) 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

Wo \ Wed

Do \ Thu

SEPTEMBER 3

4

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

10

11

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus / Share Jesus Course (Afr/Eng)

16

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

17

18

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus / Share Jesus Course (Afr/Eng)

23

ERFENISDAG HERITAGE DAY

24

25

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups 18:30 Deel Jesus Kursus / Share Jesus Course (Afr/Eng)

09:00 M@9 09:00 GEEN Kleuters en Kinders / NO Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug

09:00 M@9 Kindervriendelike Diens / Kids Service 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

Di \ Tue

30

mpa Direksie / Board

Vr \ Fri

Sa \ Sat

5

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer mpa Feesaand

6

12

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

13

14

19

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 19:00 ABK

20

21

26

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

27

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

Shining Light All Night Prayer

SKOLE SLUIT SCHOOLS CLOSE

7

28

1

8

09:00 Ma & Dogter tee 10:00 Doop

15

22

M-Connect: New Life Park Run

29


So \ Sun

Ma \ Mon

7

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService 17:30 Bybelskool

Di \ Tue

We \ Wed

Do \ Thu

OKTOBER OCTOBER

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer

1

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer

8

2

SKOLE OPEN SCHOOLS OPEN M-Connect: Leadership Leak

9

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

3

10

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

4

11

2019 Doelwitbeplanning begin

09:00 M@9 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids Leiersfokus & afsluiting 09:00 Nuwe lidmate 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

14

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

15

16

21

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

22

23

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

17

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

24

19:00 Mannefees 09:00 M@9 Leiersbevestiging 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

28

Shining Light Camp

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

29

30

Sa \ Sat

5

12

Shining Light Marriage Seminar 10:00 Doop

6

13

Vrouekamp

M-Connect Camp

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:00 ABK (verslag)

18

mpa Konferensie UITREIKSONDAG / OUTREACH SUNDAY 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

Vr \ Fri

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

31

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 17:00 Kerkraadsvergadering / Church Board Meeting

19

20

Belydenisseminaar

25

26

09:00 Doopkursus

Shining Light Camp

27


So \ Sun

Ma \ Mon

09:00 M@9 Leiersbevestiging 09:00 Kleuters en Kinders / Toddlers & Kids 09:00 M-Connect GEMEENTEPIEKNIEK 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Bybelskool

Di \ Tue

Wo \ Wed

Do \ Thu

Vr \ Fri

NOVEMBER

4

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

1

5

6

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

7

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

8

11

18:30 Gebedsfees / Prayer Feast 18:30 Evangelisasie

12

13

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

14

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer 19:00 ABK

15

18

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie M- Connect Churchboard

19

20

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

21

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

26

27

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 10:00 Vrouebybelstudie 18:30 Kleingroepe / Small Groups

28

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

Nagmaal / Holy Communion 09:00 M@9 Gesinsdiens / Family Service 09:00 Nuwe lidmate 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService / Jeug 17:30 Helingsdiens 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 10:30 Gemeentevergadering 17:30 iService / Jeug Belydenisaflegging 17:30 Bybelskool

25

09:00 Kerssangdiens 18:30 Gemeentegebed / Christmas Carols / Congregation Prayer Service 18:30 Evangelisasie 3 in 1 Diens / Service 17:30 Kerssangdiens / Christmas Carols Service

2

9

Sa \ Sat

10:00 Doop

3

10

16

17

22

23

24

29

30

Shining Light All Night Prayer


So \ Sun

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

DESEMBER DECEMBER Ma \ Mon

Di \ Tue

Wo \ Wed

Do \ Thu

Vr \ Fri

2

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

3

4

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service 18:30 Kleingroepe / Small Groups

5

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

6

9

18:30 Gemeentegebed / Congregation Prayer 18:30 Evangelisasie

10

11

05:30 Mannegebed 09:00 Shining Light Service

12

06:15 Gemeentegebed / Congregation Prayer

13

SKOOLVAKANSIEDAG / SCHOOL HOLIDAY

17

18

VERSOENINGSDAG RECONCILIATION DAY 09:00 M@9 09:00 M-Connect

16

09:00 M@9 09:00 M-Connect

23

24

09:00 M@9 09:00 M-Connect 23:00 Oujaarsdiens / New Years Service

30

31

KERSDAG CHRISTMAS DAY 08:00 Kersdagdiens 08:00 M-Connect

25

FAMILIEDAG FAMILY DAY

Skole Sluit Schools Close

Sa \ Sat 10:00 Doop

1

7

8

14

15

19

20

21

22

26

27

28

29

Kalender 2018  
Kalender 2018