Page 1


So | Sun

1

Nuwejaarsdag | New Year’s Day 09:00 Erediens

Ma | Mon

2

Publieke Vakansiedag

8

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

15

NAGMAAL | HOLY COMMUNION 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

JEUGBEDIENINGS BEGIN YOUTH MINISTRIES START

22

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

Januarie 2017 January

Di | Tue Admin Kantoor | Office open(s)

3

9

10

16 23

Wo | Wed

4

Do | Thu

5

11

12

17

18

19

24

25

26

Skole Open | Schools Open

Duifies Kleuterskool Créche open(s)

WEEK VAN GEBED | WEEK OF PRAYER

09:00 3-in-1 Erediens/Service: Angus Buchan 09:00 Kleuters & Kinders Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

29

09:00 & 19:00 Erediens | Service (19:00 Kinders Byeenkoms | Kids Event) 18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

30

18:30 Grow Café

31

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

Shining Light

Vr | Fri

6 13

19:00 3-in-1 Worship & Prayer gathering (Shining Light - All Night Prayer)

20 27

Sa | Sat

08:00 Leiersfokus 09:00 Jeugleiersopleiding

09:00 Doopkursus

7 14 21 28


Februarie 2017 February So | Sun

Ma | Mon

Di | Tue

Wo | Wed 09:00 Shining Light Service

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

5

12

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

19

09:00 M@9 09:00 Nuwe Lidmate 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

26

13 20

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

7 14 21

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

8 15

19:00 ABK

22

09:00 Shining Light Service

2

Vr | Fri

3

Sa | Sat 10:00 DOOP

4

9

10

11

16

17

18

23

GR 8-10 TIENERKAMP | TEENS CAMP

24

25

VROUEKONFERENSIE |WOMEN’S CONFERENCE

GR 8-10 TIENERKAMP |TEENS CAMP 09:00 M@9 (Lindie Strydom & Riana Nel) 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

6

18:30 Grow Café

1

Do | Thu

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

27

18:30 Grow Café

28

VROUEKONFERENSIE | WOMEN’S CONFERENCE

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

Shining Light


So | Sun

Ma | Mon

Maart 2017 March

Di | Tue

Wo | Wed

09:00 Shining Light Service

1

Do | Thu

2

Vr | Fri Wêreldbiddag vir Vroue World Prayer Day for Women

3

Sa | Sat Wêreldbiddag vir Mans World Prayer Day for Men 09:00 DOOP

4

JUMP KAMP |CAMP 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

5

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

6

7

18:30 Grow Café

09:00 Shining Light Service

8

9

10

09:00 DOOPKURSUS

11

21 DAE DANIEL VAS BEGIN

JUMP KAMP|CAMP

12

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

MANNEKAMP |MENS CAMP 09:00 M@9 Kindervriendelike diens 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService 17:30 Helingsdiens ( mini-oudit)

19 26

09:00 M@9 Paassangdiens 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 10:30 Gemeente Paasfeeskuier / Congregation Easter Feast 17:30 iService | Jeug

Skool-Vakansiedag School Holiday 18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

13 20 27

18:00 M-Connect Leadership Gathering 18:30 Grow Café

Menseregtedag Human Rights Day

18:30 Grow Café

14 21 28

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

15 22 29

16

18:00 ABK Begrotingsvergadering

17:00 Kerkraads-vergadering / Church Board Meeting

23 30

21 DAE DANIEL VAS EINDIG

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

MANNEKAMP |MENS CAMP

Shining Light

Skole Sluit Schools Close

17

18

24

25

31


So | Sun

Ma | Mon

Di | Tue

April 2017 April Wo | Wed

Do | Thu

Vr | Fri

Sa | Sat 09:00 Doop

09:00 M@9 Kindervriendelike diens 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

2

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

9

Paassondag | Easter Sunday Opstandingsfees Resurrection Service

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService (mini-oudit/audit)

16 23

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug Kruistog Produksie

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

Gesinsdag Family Day 18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

3

4

10

11

17 24

Skole Open Schools Open

18:30 Grow Café

18 25

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

5 12 19 26

6 19:00 Paasnagmaal Easter Holy Communion

19:00 ABK

Vryheidsdag Freedom Day

13 20 27

30

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

Goeie Vrydag Good Friday

Shining Light

Skoolvakansiedag / School Holiday

1

7

8

14

15

21

22

28

29


So | Sun

Ma | Mon Werkersdag Worker’s Day

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

7

14

Moedersdag | Mother’s Day 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

21

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

1 8 15 22

Mei 2017 May

Di | Tue

2

18:30 Grow Café

9

18:30 Grow Café

16

18:30 Grow Café

23

18:30 Grow Café

Wo | Wed

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

3

Do | Thu

4

10 17 24

11 19:00 ABK

HemelvaartDag | Ascension Day Kantore gesluit / Offices Closed 10:00 Erediens 19:00 Erediens / Service (kinderdiens / kids service)

28

09:00 Erediens / Service 19:00 Erediens / Service 19:00 Kinder Pinkster / Kids Pentecost

29

09:00 Erediens / Service 19:00 Erediens / Service 19:00 Kinder Pinkster / Kids Pentecost

30

09:00 Erediens / Service 19:00 Erediens / Service 19:00 Kinder Pinkster / Kids Pentecost

25

26

31

PINKSTER / PENTECOST

moreleta.org

M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

12 19

Week van Oorvloed / Week of Bounty

m-connect.co.za

18:00 – 06:00 Shining Light: All Night Prayer

5

18

7 DAE VAN GEBED - PINKSTER 3-in-1 Diens / Service 09:00 M@9 Jim Cymbala 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 Pinkster aanddiens (Kinder Pinkster)

Vr | Fri

Shining Light

Sa | Sat 09:00 DOOP

09:00 DOOPKURSUS

09:00 Vrouetee oggend

6 13 20 27


So | Sun

Ma | Mon

Junie 2017 June

Di | Tue

Wo | Wed

Do | Thu

1

Vr | Fri

2

Sa | Sat

3

NASIONALE GEBEDSKONFERENSIE 3-in-1 diens Pinksterfees / Pentecost Feast Nagmaal / Holy Communion 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

4

11

09:00 M@9 09:00 Nuwe Lidmate 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

GAP KAMP Vadersdag / Father’s Day 09:00 M@9 Kindervriendelike diens 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

18 25

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

5 12 19 26

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

6 13 20 27

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

7

8

14 21 28

15

17:00 Kerkraads-verkiesing

29

M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

Shining Light

9

09:00 DOOP

GAP KAMP

Jeugdag Youth Day

22

18:00 ABK

moreleta.org

m-connect.co.za

Jim Cymbala

Skole Sluit Schools Close

10

16

17

23

24

30


So | Sun

Ma | Mon

Julie 2017 July

Di | Tue

Wo | Wed

Do | Thu

Vr | Fri

Sa | Sat 09:00 DOOP

09:00 M@9 Kinder-vriendelike Diens 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

09:00 M@9 Gesinsdiens: Gemeente Verjaarsdag 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService | Jeug

2 9 16 23 30

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

Skole Open Schools Open 18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

3

4

10

11

17

18

24

18:30 Grow Café

25

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

5

6

7

12

13

14

19

20

21

22

27

28

29

Vakansieklub | Holiday Club 09:00 Shining Light Service

26

Gemeenteverjaarsdag / Congregation Birthday

8 09:00 DOOPKURSUS

GEESTELIKE BEPLANNINGSNAWEEK

31

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

1

Shining Light

15


So | Sun

Ma | Mon

Di | Tue 18:30 Grow Café

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

09:00 – 12:00 3-in-1 Uitreik Sondag / Outreach Sunday 17:30 iService | Jeug

6

13 20

Nagmaal / Holy Communion 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

27

09:00 M@9 Afsluit: Konferensie 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

7 14 21 28

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

Augustus 2017 August 1 8 15 22 29

Wo | Wed

09:00 Shining Light Service

Vrouedag Women’s Day

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

2

Do | Thu

3

5

09:00 DOOP 09:00 Jeugleiers-opleiding

10

11

12

16

17

18

19

24

25

26

23 30

19:00 ABK

17:00 Kerkraads-vergadering / Church Board Meeting

31

moreleta.org

M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

4

Sa | Sat

9

DANIEL MANNEKONFERENSIE / MEN’S CONFERENCE m-connect.co.za

Vr | Fri

Shining Light

DANIEL MANNEKONFERENSIE / MEN’S CONFERENCE


So | Sun

Ma | Mon

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

3

10

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

17

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug 17:30 Helingsdiens / Healing Service (mini oudit/audit)

Erfenisdag Heritage Day

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService (mini oudit/audit)

24

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

Publieke Vakansiedag Public Holiday

Di | Tue

4 11 18 25

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

September 2017 September Wo | Wed

5 12 19 26

Do | Thu

09:00 Shining Light Service

14

15

16

21

22

23

29

30

20

19:00 ABK

27

28

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

2

13

Shining Light

Shining Light: All Night Prayer

Skole Sluit Schools Close

8

09:00 DOOP

7

18:00 DOELWITBEPLANNING 09:00 Shining Light Service

1

Sa | Sat

6

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

Vr | Fri

09:00 DOOPKURSUS

9


So | Sun

1

09:00 M@9 Kinder-vriendelike Diens 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService (mini oudit/audit)

8

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService (mini oudit/audit

Ma | Mon 18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

Skole Open Schools Open 18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

2 9

Di | Tue

18:30 Grow Café

Oktober 2017 October 3 10

Wo | Wed

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

4

Do | Thu

5

11

12

Vr | Fri

6

Sa | Sat 09:00 DOOP

13

7 14

GESINSKAMP BELYDENISSEMINAAR

15

09:00 M@9 09:00 Nuwe Lidmate 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

16

18:30 Grow Café

17

09:00 Shining Light Service

18

19

18:00 ABK Verslag

GESINSKAMP 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Kleuters & Kinders Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

22

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

23

18:30 Grow Café

24

09:00 Shining Light Service

25

17:00 Kerkraads-vergadering / Church Board Meeting

26

SHINING LIGHT CAMP

29

REFORMASIE SONDAG REFORMATION SUNDAY 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService | Jeug

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

30

18:30 Grow Café

31

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

Shining Light

20

21

SHINING LIGHT CAMP

27

18:00 Dienswerkers Bedankingsgeleentheid Volunteers Celebration

28


So | Sun

Ma | Mon

Di | Tue

November 2017 November Wo | Wed

09:00 Shining Light Service

Nagmaal | Holy Communion Kleuter- & Kinderkerk en Tieners – Afsluiting 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 09:00 Kleuters & Kinders | Toddlers & Kids 17:30 iService

09:00 Gesinsdiens 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService 17:30 Helingsdiens / Healing Service (mini oudit/audit)

09:00 3-in-1 Diens | Service 17:30 iService Belydenisaflegging Gr.11

09:00 Kerssangdiens | Christmas Carols Service

5

12 19 26

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

6 13 20

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

18:30 Grow Café

27

7 14 21 28

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

09:00 Shining Light Service

1

Do | Thu

8 15

2 9

19:00 ABK

16

22

23

29

30

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

Vr | Fri

Shining Light

3

Sa | Sat 09:00 DOOP

10 Shining Light: All Night Prayer

17 24

4 11

09:00 DOOPKURSUS

18 25


So | Sun

Ma | Mon

Di | Tue

Desember 2017 December Wo | Wed

Do | Thu

Vr | Fri

Sa | Sat

1 09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

3

4

5

09:00 M@9 09:00 M-Connect 09:00 Shining Light 17:30 iService

10

11

09:00 M@9 09:00 M-Connect 17:30 Geen aanddiens

17

18

09:00 M@9 09:00 M-Connect 17:30 Geen aanddiens

24

09:00 M@9 09:00 M-Connect Geen Oujaarsdiens No New Year’s Eve Service

18:30 Gemeente gebed (Geelsaal)

Kersdag Christmas Day 8:00 Erediens 8:00 M-Connect

25

Familiedag Family Day

6

7

12

13

19 26

Skole Sluit Schools Close 09:00 Shining Light Service

9

14

15

20

21

Adminkantoor Sluit / Offices Close

22

23

27

28

29

30

moreleta.org

M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

8

2

Duifies Sluit / Close Kinders en Personeel Kids and Personnel

31

m-connect.co.za

09:00 DOOP

Shining Light

Versoeningsdag Reconciliation Day

16


info Ons fondasie | OUr foundation

GEBED PRAYER

GROEPE GROUPS

JEUG YOUTH

KURSUSSE COURSES

VERSORGING CARE

GEMEENSKAP COMMUNITY

Navrae | enquiRies - info@moreleta.co.za Eredienste | Services

M@9 - Afrikaanse Eredienste | Afrikaans Services [Hoof Ouditorium | Main Auditorium] Shining Light - Afrikatale Eredienste | African Languages Services [Blousaal | Blue Hall] M-Connect - Multi-Kulturele Eredienste (Engels) | Multi-Cultural Services (English) [Mini-Audit] iService - Jeugdiens | Youth Service

Jeugbediening | Youth Ministry

(Elke Sondag behalwe langnaweke & skoolvakansies) | (Every Sunday except longweekends & school holidays) Kleuterklompie | Pre-school Ministry (0 - 7 j/y) JUMP (Gr 7)

WOWKidz (Laerskool | Primary School) Tienercrowd | Teens (Gr 8 -12)

BOOKSHOP

012 997 8002 | mpa@moreleta.co.za

012 997 8083 | riana@moreleta.co.za

012 997 8200 | duifies@moreleta.co.za

012 997 0841 | boekwinkel@moreleta.co.za

Bankbesonderhede | Banking Details: NG Gemeente Moreletapark ABSA Woodlands Tjekrek: 3490 143 547

NG Gemeente Moreletapark ABSA Woodlands Current Acc.: 3490 143 547

SOS-fonds: Art 18A (mense met nood) Rek: CMR Moreletapark, ABSA, Tjekrek: 40 5681 9166

SOS-funds: Art 18A (people in need) Acc.: CMR Moreleta Park, ABSA, Current Acc.: 40 5681 9166

Bewys van betaling: finansies@moreleta.co.za / (f) 086 611 9090 Vir ‘n belastingsertifikaat vir skenkings: finansies@moreleta.co.za

Proof of payment: finansies@moreleta.co.za / (f) 086 611 9090 For a tax certificate: finansies@moreleta.co.za

012 997 8000

Kantoorure | Office Hours Ma-Vr 08:15 -16:00 Na-ure/ After Hours: 16:00-19:15

086 677 8888

Nood No. | Emergency No. 073 573 4869

De Villebois Mareuilrylaan 1353 Moreletapark x83 Pretoria

Moreletapark Gemeente | Congregation Posbus | PO Box 39541 Moreletapark | Moreleta Park 0044

moreleta.org

m-connect.co.za M-Connect

Moreletapark GEMEENTE

MORELETA PARK CONGREGATION

English

A fri ka a n s

A fri c a n La n g u a g e s

MORELETA PARK CONGREGATION

Shining Light

info@moreleta.co.za

www.moreleta.org www.m-connect.co.za shininglight@moreleta.co.za

Weeklikse Nuusbrief: Weekly Newsletter: nuus@moreleta.co.za

Kalender 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you