__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Israeli Artists from Central Asia

‫אמנים ישראלים ממרכז אסיה‬

Jerusalem House of Quality Exhibition Hall 22.10.09-02.11.09


Project Managers:

‫מפגש תרבויות‬ Supported by The Ministry of Immigrant Absorption, Center for the Absorption of Immigrant Artists

Larisa Yanovsky – Jerusalem Municipality ynlarisa@jerusalem.muni.il Moshe Di Gracia – Jerusalem Municipality

Israeli Artists from Central Asia

‫אמנים ישראלים ממרכז אסיה‬

Article: Marina Schelest Biographies: Marina Genkina Design: Eli Ratner

|

eli@eliratner.com

Photo Credit: Illustrations have been provided by the artists represented in catalogue English translation: Serge Makarov, Elena Negnevitsky, Pnina Tadmor

‫צי ר‬

Editors of English translation: Talia Dekel, Sophie

se rie s

‫קשת ירושלמית‬ Jerusalem Rainbow

Sassoon

gs eetin tm ar of

‫הא‬ ‫תנ‬ ‫ית‬

‫דרת אירועי‬ ‫ם של י‬ ‫ס‬

Hebrew translation: Haim Dolgopolsky Editor of Hebrew translation: Isaak Weiss

Jerusalem Rainbow project in production of the Jerusalem Municipality, Social and Performing Arts Affairs

Copyright: Idea: Marina Genkina, Marina Schelest

Jerusalem House of Quality Exhibition Hall

Article: Marina Schelest Biographies: Marina Genkina

22.10.09-02.11.09

Pictures: artists represented in catalogue

The Exhibition organized by Skizze Gallery in association with the Jerusalem Municipality: Social and Performing Arts Affairs

Skizze Art Gallery: skizze.gallery@gmail.com Jerusalem House of Quality

Curators: Marina Genkina, Marina Schelest

jeruhous@netvision.net.il

Measurements are given in centimeters, height x width

Skizza

© All Rights Reserved | Printed in Jerusalem, 2009

Club-Gallery

‫משרד לקליטת העלייה‬ ‫משרד התרבות והספורט‬ ‫מרכז לקליטת אמנים עולים‬

‫אגף חברה‬ ‫אגף אמנויות‬

The Embassy of the Republic of Kazakhstan in Israel

The Embassy of the Republic of Uzbekistan in Israel


,‫ גלריית סקיצה ובית אות המוצר‬,‫מודה לעיריית ירושלים‬ ‫ ומאחלת לכל באיי התערוכה‬,‫על שארגנו את הפסטיבל‬ .‫הנאה מרובה‬ ,‫מי ייתן ונמשיך לראות גידול בעלייה למדינת ישראל‬ .‫עלייה אשר תרומתה לא תסולא בפז‬ .‫עלו והצליחו‬

‫ שילובים אלו הם שנותנים לתרבות הישראלית‬.‫ממנו‬ ‫ הנשמרת ומחדשת עצמה כבר למעלה‬,‫את חיוניותה‬ .‫משישים שנה‬ ‫המשרד לקליטת העלייה רואה במפעל התרבות בארץ‬ ‫ובתרומת העולים החדשים נכס ונדבך חשוב למדינת‬ ‫ לשילובנו בעולם גלובלי תוך שימור‬,‫ישראל ולעם ישראל‬ ‫ ולחיזוק הקשר בין‬,‫על זהות תרבותית ולאומית ייחודית‬ .‫ישראל לתפוצות‬ ‫אני מבקשת להודות לכל הגורמים העוסקים בקידומם‬ ‫ כמו כן אני‬.‫ושילובם של העולים בכלל והאמנים בפרט‬

‫ תערוכות ושאר פרויקטים‬,‫ פסטיבלים‬,‫ קונצרטים‬,‫זמר‬ ‫ מסייעת להשתלבותם של‬,‫אמנותיים ותרבותיים‬ ‫ ומאידך‬,‫האמנים העולים בחברה הישראלית מחד‬ ‫ צבעים‬,‫מעשירה את התרבות הישראלית בכישרונות‬ .‫וצלילים נוספים‬ ‫עשר מהם משתתפים בפסטיבל‬-‫ אשר חמישה‬,‫האמנים‬ ‫ מביאים עימם מטען‬,"‫"אמנים ישראלים ממרכז אסיה‬ ‫איש את עולמו‬-‫ המייצג איש‬,‫תרבותי עמוק ועשיר‬ ‫ עולמות אלו משתלבים בעולם התרבות‬.‫ומורשתו‬ ‫ משפיעים עליו ומושפעים‬,‫העדכני בארץ ישראל‬

‫ מסייע המשרד‬,‫מזה עשור שנים‬ ‫לקליטת העלייה באמצעות‬ ‫המרכז לקליטת אמנים עולים‬ ‫ מוסדות אלו‬.‫לקרוב למאתיים מוסדות תרבות בשנה‬ ‫מעסיקים אמנים עולים ותושבים חוזרים במוסדות‬ .‫התרבות המובילים בארץ‬ ‫מאות אמנים עולים‬-‫העסקתם של כאלף ושמונה‬ ‫ מופעי‬,‫ותושבים חוזרים מדי שנה בהצגות תיאטרון‬

Message from Minister of Absorption

the integration of the new immigrant artists

affiliations are the elements that endow

I would like to thank all the entities that

within Israeli society on the one hand, and

Israeli

that

have worked to advance the integration

For the past decade, the Ministry of

on the other hand, enrich Israeli culture

characterizes it, enabling it to constantly

of new immigrants in general and of the

Immigrant Absorption has been providing

with a range of additional talents, colors

preserve and renew itself for more than

artists among them in particular. I would

assistance to approximately two hundred

and sounds.

sixty years.

also like to thank the Municipality of

cultural institutions annually through the

The artists, fifteen of whom are currently

The Ministry for Immigrant Absorption

Jerusalem, the "Skizza" – Gallery and the

Center for the Absorption of Immigrant

participating in the "Israeli Artists from

regards

enterprise

"Jerusalem House of Quality", for having

Artists. These institutions employ new

Central Asia Festival", have come here

and the contributions made by the new

organized the festival, and I wish all visitors

immigrants and returning citizen artists in

bearing a wealth of cultural traditions that

immigrants as important and significant

to the exhibition an enjoyable and pleasant

Israel's leading cultural institutions.

represent the life experience and heritage

assets that have enriched the cultural

experience.

‫ח"כ סופה לנדבר‬ ‫השרה לקליטת העלייה‬

culture

the

with

Israeli

the

vitality

cultural

‫דבר השרה לקליטת‬ ‫העלייה‬

Approximately one-thousand and eight

that each of them brings from their places

heritage of the State of Israel and the Israeli

May we continue to see an increase in

hundred new immigrant and returning

of origin. All these multifaceted experiences

people. The program also aims to promote

Aliyah to the State of Israel, an Aliyah that

citizen artists are annually employed in

and traditions are currently being integrated

linkage with global culture while preserving

has made a tremendous contribution to all

theatrical productions, pop music shows,

in the contemporary Israeli cultural scene,

our unique cultural and national identity,

of us.

concerts, festivals, exhibitions and other

and

and tostrengthen ties between Israel and

Sofa Landver,

artistic and cultural projects that facilitate

being influenced by it. These multifaceted

the Diaspora.

Minister of Absorption

Message from the Mayor

and creative life, and their works reflect a

Jerusalem is Israel's cultural center.

significant impact on their lives here.

Therefore, the Municipality of Jerusalem

The Arts Division together with the Social

will work in the coming years to consolidate

Division and "Skizza"-gallery staff have

and strengthen local society and local

opened here a window showcasing cultural

culture by providing a platform and

achievements in Jerusalem, including

opportunities for creative talents and

the entire range of its fascinating ethnic

artists to express themselves in a manner

diversity.

that reflects the cultural pluralism of the

I congratulate this unique festival and

city's diverse communities.

would like to thank everyone who

The "Israeli Artists from the Central Asia-

participated in the work for bringing it to

‫בברכה‬

Festival" reflects this intention and reveals

life, including the artists that appear here

‫ניר ברקת‬

important currents in Central Asian culture,

and the supporting and organizing entities,

expressed both in the plastic arts and in

and I invite you, the city's residents to

the colorful folklore that characterizes

come and enjoy it.

these countries of origin. These artists have

Sincerely yours,

become an integral part of Israeli society

Nir Barkat, Mayor of Jerusalem

are

influencing

local

society

and

‫יחד עם צוות‬ ‫האגף לאמנויות ואגף החברה בעירייה‬ ‫גלריית סקיצה פותחים כאן חלון ראווה לעשייה‬ ‫ מרהיבי‬,‫ על כל גווניה האתניים‬,‫התרבותית הירושלמית‬ .‫העין‬   ‫אני מברך על פסטיבל מיוחד זה ומודה לעושים‬ ‫ לאמנים המופיעים בו ולגופים התומכים‬.‫במלאכה‬ ‫והמארגנים ומזמין אתכם תושבי העיר לבא וליהנות‬    

‫ראש העיר ירושלים‬

‫דברי ראש העיר‬ ‫ המרכז‬ ‫העיר ירושלים היא‬  ‫ אי לכך‬,‫התרבותי של ישראל‬ ‫עיריית ירושלים תפעל בשנים‬ ‫הקרובות לביסוס ולחיזוק‬ ‫החברה והתרבות המקומית‬ ‫ותיתן במה והזדמנות ליוצרים‬ ‫ במה שתשקף את הפלורליזם התרבותי של‬,‫ולאמנים‬ .‫ירושלים‬   ‫משקף‬  ‫פסטיבל קשת ירושלמית — מפגש תרבויות‬ ‫כוונה זו וחושף רבדים חשובים בתרבות אסיה המרכזית‬ ‫הן באמנות הפלסטית והן בפולקלור הססגוני המאפיין‬ ‫ היות והיוצרים הפכו לחלק אינטגרל‬.‫ארצות מוצא אלו‬ ,‫ ניכרת ביצירותיהם‬,‫בחברה וביצירה הישראלית‬ "‫השפעה לא מבוטלת של החיים כאן על ה"מטענים‬ .‫איתם באו ארצה‬

1


Dear Ladies and Gentlemen, With

great

pleasure I wish to express words of

gratitude

everyone

to who

takes part in producing this magnificent exhibition. Matthew Arnold has fairly noted that culture is cognition of perfection. In fact art always was outside politics,

‫עונג רב הוא לי להביע את דברי תודתי לכל מי‬ .‫שמשתתף בארגון התערוכה המעולה הזו‬ ‫ התרבות הנה השגה של‬,‫כפי שציין ובצדק מתיו ארנולד‬ ,‫ שכן האמנות תמיד הייתה מחוץ לפוליטיקה‬.‫שלמות‬ ‫והקשר שבין הארצות הקיים על ידי האומנות היה‬ .‫תלוי רק באמנים עצמם — אומנים של זמנם‬ ‫ נעשה ניסיון‬,‫ בתמיכת גורמים רשמיים‬,‫הפעם‬ ‫ ואני מקווה‬.‫להרחיב את גבולות האמנות של הציירים‬ .‫שפעילות זו תזכה להמשך גם בעתיד‬ ‫הנני מאחל לכולנו הישגים ביצירה והמשך של עבודה‬ !‫פורייה‬

and international communication in art depended only on the artists – masters

creativity of artists is undertaken with support of official institutions, and I hope that this action will assume a happy continuation in the future. I wish to all of us creative success and further fruitful work! Yours faithfully, Galym Orazbakov, The Plenipotentiary Ambassador of Republic Kazakhstan in the State of Israel

I have no doubt that this creative project will become one of key events in Jerusalem cultural life. Its special feature is that through the exhibited pictures reflecting the deep inner world of artists – natives of Uzbekistan, the centuries-old string of friendship

,‫בכבוד רב‬

of the time. Today, an attempt to expand borders of

Dear organizers, participants and visitors of the exhibition,

!‫גבירותיי ורבותיי הנכבדים‬

connecting Uzbek and Jewish peoples is continued. In artistic canvasses our

,‫גאלים אורזבאקוב‬ ‫השגריר המיוחד והמוסמך‬ ‫של רפובליקת קזחסטן בישראל‬

spiritual and cultural affinity is reflected. Such

undertakings

important

for

‫אין ספק כי פרויקט יצירתי זה יהיה לאירוע בעל‬ .‫משמעות בחיי התרבות של ירושלים‬ ‫ייחודו של הפרויקט הנו בכך שבאמצעות התמונות‬ ‫ המשקפות את עולמם הפנימי העמוק של‬,‫המוצגות‬ ‫ עובר חוט שני של מאות‬,‫האמנים יוצאי אוזבקיסטן‬ ‫שנים של אחווה וידידות אשר מקשרות בין העם‬ ‫ בדי הציירים משקפים את‬.‫האוזבקי לעם היהודי‬ ‫ יוזמה מן הסוג הזה‬.‫קרבתנו הרוחנית והתרבותית‬ ‫הנה חשובה ביותר לחיזוק ההבנה ההדדית ולפיתוח‬ .‫העניין ההדדי בינינו‬ ‫אני מקווה שמימושו של רעיון זה יעלה על כל‬ .‫ציפיותיכם‬ ‫ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי לאחל לצוות הגלריה‬ .‫"סקיצה" שימשיכו ויצליחו בדרך היצירה‬

extremely

strengthening

mutual

,‫בכבוד רב‬

understanding and mutual interest. I hope that realization of this idea will surpass all your expectations. Taking an opportunity, I wish the collective of the Art Gallery "Skizza" further creative achievements. Yours faithfully, Oybek Eshonov The Plenipotentiary Ambassador of Republics Uzbekistan in the State of Israel

2

are

‫ משתתפים ואורחים יקרים‬,‫מארגים‬ !‫בתערוכה זו‬

‫אויבק אשונוב‬ ‫השגריר המיוחד והמוסמך‬ ‫של רפובליקת אוזבקיסטן בישראל‬


Israeli Artists from Central Asia Marina Shelest

latter, whose lifestyle provided them

having gone through the burdens of

were carried away by the beauty, colors,

with sufficient wisdom to understand

war, stayed because the area could also

monumental architecture and extensive

and accept strangers, would offer their

provide the new generation with a good

appearance

travelling counterparts bread and shelter.

education. A number of notable artists

deciding to remain and make their living

It was in these years that Jews, arriving

were educated at Ben’kov Art School,

there. Both avant-gardes and followers

from Persia, first appeared on the Silk

Tashkent Theater and Art Institute, and

of the European school of painting were

Road’s crossroads. This event repeats

at Frunze or Alma-Ata art schools. These

witness to a strong tradition of art. It

itself in modern history, as dispossessed

educational institutions became notable

is from this initial confrontation that an

persons and political exiles returned to

not only by the remarkable artists who

absolutely new direction, the art of "the Soviet East," was born.

of

timeless

ornaments,

seek refuge in these areas in the 1930s

were taught there but also due to their

To my mother Polina Roitman, (may her

and again between 1941 and 1943, when

spirit of freedom, unthinkable in the

memory be blessed) who was born in Vinnitsa

Central Asian republics opened their

strictly controlled European part of the

successful, it was first necessary to

in the Ukraine, went through WWII as a child

borders to those evacuated from the

Soviet Union.

teach students to draw as was accepted

in Kazakhstan, was buried in Tashkent and had

Western part of the Soviet Union. Among

Central Asia in the beginning of the

in Europe. And so, fuelled by genuine

always dreamed of living in Jerusalem.

those accepted were individual orphaned

20th century was characterized by its

revolutionary enthusiasm, different art

In

order

for

this

fusion

to

be

children and as well as entire families.

rich artistic culture. During this period,

schools whose purpose was "to develop

Central Asia from time immemorial

Also brought into these states were

painters

miniatures

new masters of art" began to appear from

has always been the center of ancient

people who had made their livelihood

and remarkable craft shops flourished

Ashkhabad to Tashkent. The experiment

civilizations. Great trading cities, whose

in theatres, industrial plants and even a

in the way that only the East, which

proved triumphant; by the time the

names sound like those from a fairy tale,

film studio.

blossomed in this area: Kashgar, Kokand, Samarkand,

Bukhara,

Khiva,

specializing

in

always maintained a unique mastery of

artists presented at this exhibition had

The majority of the artists presenting

arts and crafts, knew to do. The motto

reached Central Asian republics – in

Kunya-

their work at this exhibition, such as

"Allah is beautiful and loves all that is

1940s, 1950s and 1960s – there already

Urgench, Merv… These cities arose at

Veniamin Kletsel, Julia Segal, Savely

beautiful" was inscribed in the minds

existed schools influenced by European

the crossroads of the Great Silk Road,

Rosenblum,

Boris

of the population, and continued to

academia,

the network of civilizations which for

Karafelov, Vladimir Zukhin, David (D.

dictate the actions of each individual’s

Oriental trends.

thousands of years connected the East

Feigin) and Boris Luchansky, arrived in

daily life. Artists in the European sense

At the present exhibition one can

and the West. Here, different populations

Central Asia as children during WWII, or

of the word were practically absent in

clearly see how powerfully the Central

intertwined, states developed and fell

were born to families evacuated at the

this area of the world, which paid more

Asian culture and its corresponding way

into decay. Countless trading caravans

time. Every such family has its stories,

focus on the concept of beauty as a

of life affected the artists’ creativity and

carried not only merchants and soldiers,

sometimes absolutely fantastic, about

part of daily life. This distinction began

world outlook.

but also poets, philosophers, pilgrims and

the war years and about the generosity

to fade in the 1920s and 1930s, when

All his life Alexander Avraam was

missionaries. With them, they brought

and kindness of the people who accepted

the Russian avant-garde scene emerged

surrounded by artists: his father (may

new traditions, cultures and religions,

them during their times of turmoil. The

in Central Asia. Artists that belonged to

his memory be blessed), his uncle and

all the while adopting the customs of the

Uzbek proverb "Hospitality is above

this group include A. Volkov, V. Ufimtsev,

oldest sister were all part of the art

local population.

courage" is hundreds of years old but

Usto Mumin (A. Nikolaev), N. Karahan,

scene. Becoming an artist in such an

Garrik

Zilberman,

Russian

avant-garde

and

For the people of Central Asia who

became especially relevant during the

E. Karavay, N. Kashina, O. Tatevosyan,

environment was only natural. Avraam

lived a life of trade, hospitality was not

terrible years of war when people in their

R. Mazel, M. Kurzin. The "impressionist"

focused on stage art, studying at the

only a rule of life but also an immutable

own dire positions shared their last flat

Pavel Ben’kov also arrived during this

famous Moscow Academic Art Theatre

moral law. This was the reality for both

cake with a guest.

time. They had originally arrived in the

(MKhAT). After staging a number of

nomads, such as the Kazakhs, Turkmens

Since the 1930s, Central Asia can be

East in order to search for fresh ideas,

plays he got involved in monumental

and Kirghiz, as well as for settled groups,

commended for more than just being

with the intention of staying for only a

sculpture and painting. Despite his future

among them, Uzbeks and Tajiks. The

hospitable and abundant in land. Many,

short time. However, upon arrival, they

accomplishments, Avraam remains an

3


artist of the stage, where the subjects

dog… Something like this confronts you

David (D. Feigin) studied in an art

on one hand it is a sacred animal and

of his plays take on a variety of shapes

in Byshevskaya’s imaginary city. It is

school before arriving at the Alma-Ata

is an image often associated with cults,

as he creates their respective realities.

without a doubt the same Jerusalem she

Art Institute. However, the move to

and on the other hand, a symbol of

Thus, some of his creations are painted

tenderly loves, but similarly it is Dushanbe

Israel was difficult, and in order to care

ignorance, lust and material life. It is for

on metal spheres when reproducing the

and Bukhara, and neighborhoods of a

for his family he was forced to abandon

this reason that donkeys are portrayed on

baking of flat cakes, while others, such

Jewish shtetl somewhere in Poland or

his art for a long time. He returned to

Zilberman's canvases differently: while

as compositions dedicated to Jerusalem,

the Ukraine.

the art world in his forties and is now

at times they appear simple-minded and

enthusiastically

abstract

stubborn, they also carry with them an

are

4

painted

on

complex

decorative

Marina Gavronskaya works in the

surfaces. The latter is composed of a

genre of miniature art. In her creations

painting. The journey back to art also

aura of deeper understanding, expressed

variety of small coins, as if left by many

she does not try to adhere to a certain

brought him back to Central Asian

in a set of thoughtful horse eyes. The

generations of people who came here

school of thought. Gavronskaya boldly

art

pre-Muslim

artist manages to capture this balance in

and left only so that they could return:

mixes all traditions, such as Chinese,

sources. David's abstract compositions

his other characters, who express both

"next year in Jerusalem." Almost all of

Central

creating

are reminiscent of traditional Kazakh

his painted work is created in a circle.

something of her own, both similar,

felt carpets, syrmak, tus-kiiz, tekemet,

The circle is a universal symbol, it

and different to them all. Miniature

whose designs carry with them a deep,

contains integrity and perfection, and an

art has always been used to illustrate

sacred

object placed in its center immediately

literary texts. It seems that Marina first

figurative imagery, David uses almost

becomes an object of reverence. It is not

contrives a refined, slightly ironic text

the same technique of laminating one

surprising that Jerusalem is placed in the

and then illustrates it in the hope that

texture on another, evoking the presence

center of many such compositions – the

the spectator himself will decode the

of some cosmic language, unknown to

magic Jerusalem of Alexander Avraam.

plot of her "miniature" stories. Here is

us but well known to members of the

Ella Byshevskaya was born and

a recipe for the Eastern miniature by

Oriental culture.

studied in Dushanbe, living in Leningrad

Gavronskaya: Shake up the traditional

Garrik Zilberman is a modest man

before leaving for Israel, where she has

and the conventional together; fill with

who does not like to reveal himself.

lived for the last 20 years, residing in

iconography; mix together; add a colorful

Nonetheless, his few personal exhibitions,

the country’s capital. A graphic artist for

tidbits and refined lines, and cover it with

in Tashkent, Paris and Jerusalem, have

books, she illustrates texts of the Tanach

the audience’s delight.

always

Asian

and

Persian,

motifs,

engaged

especially

sense.

been

to

Without

widely

in

resorting

discussed

to

and

sentimental love and bitter irony. Vladimir Zukhin is a person of tremendous

energy.

While

sculpting

is his highest objective, he is also a teacher, a painter, a graphic artist and a photographer. It seems as if there is no area in visual art that he is unfamiliar with. He was born in Bishkek and graduated from S.A. Chuikov Art School. Zukhin's

actions

stem

entirely

from

the firm beliefs he has over creativity, himself and art. It is no coincidence that his favorite sculptural composition shows a man mounting tunduk – the main, central element of yurta. "Tunduk is for

and Talmudic parables. In her work she

Alexander Ganelin was not born in

argued over. The author does not like to

succeeds in creating a natural balance for

Central Asia, nor did he study or live there.

speak, obviously implying that all is told

the European style, the Jewish worldview

He arrived in northern Kazakhstan as a

by his work. In his work of the Tashkent

and Central Asian ornamental culture.

student, grew fond of the area and painted

period, the traditional ways of Uzbek

a great number of my artistic creations."

Cities in our dreams appear differently

a series of paintings that for a long time

life are poeticized and given magical

An artist’s home is where his best work

than they do in reality; in our dreams we

defined his creative style and gave him

significance as each object becomes a

is done. Zukhin is known and loved in

are led to believe in the existence of cities

the reputation of a serious painter. Black

particular symbol. In his art created in

Kirghizia, and is in high demand in

that combine children's memories, pieces

and brown earth, feather grass, birches,

Jerusalem, however, the composition is

Israel. He therefore divides his life

of reality and fragments from previous

pines, mountain ranges covered in snow…

simpler, the message is clearer, and his

and work between his two homes. In

lives. This is one of those dreams that

Having experienced the intense beauty of

Tashkent "multi-imagery" is replaced by a

Kirghizia, green in the summer and

often comes to us in our sleep, so often

this area, Ganelin adhered to the same

different, sacral light of the Jerusalem sky.

ochre-brown in the winter, he is more

that we know the landscape of this place

color scheme in his subsequent paintings.

The unique image which has remained

of a sculptor. In Israel, enchanted since

by heart: here behind a corner there is

In Israel too, he is fascinated more by the

consistent in his Uzbek and Israeli work

his first days by the blossoming of multi-

a garbage bin, there is a Round Square,

beautiful landscape of Jerusalem than by

is the donkey. In many cultures the

colored bougainvilleas, he has become a

and here you come across a malicious

the brightness of seaside cities.

donkey represents a conflicting image;

passionate painter.

me a symbol of home," – Zukhin says, "circles and lines are basic elements of


Boris Karafelov was born in the Hunger Steppe in the first year after

becomes completely bedazzled and tries

three worlds – heaven, earth and the

his work you can visit distant corners of

to buy everything.

underworld, connected together by a set

the pleasant Old City of Tashkent, parks

the war, studied at the Simferopol Art

Gennady Kutsenko was born in

of strings; a good spirit soaring above the

blossoming in the spring and all kinds

School in Crimea, worked in Moscow and

Kirghizia to a family of Russians who

heads of babies; a shaman who is also a

of emotive, nostalgic compositions. To

in the 1990s repatriated to Israel. All of

arrived there as early as the middle of

musician, playing on an instrument with

the same degree that his architectural

the stages in his life are implemented

the 19th century in order to study the

two strings from horsehair, his music

projects used to be avant-gardist, his

into his art in an unbroken circuit: the

local nature and culture, to build, to

connecting the world of man to the world

paintings are realistic and traditional.

Crimean,

Israeli

teach and to cure. His grandmother

of spirits. All of the images displayed in

landscapes merge into one timeless

Central

Asian

and

bequeathed to all of the family not to

Luchansky’s pictures are very similar

Tashkent. Victor, like Alexander Avraam,

story. It does not matter where exactly a

leave this blessed ground. Although the

to the traditional characters of Kazakh

hails from a Bukhara Jewish family.

certain desert is located, is it the Negev

family had to eventually leave Kirghizia,

shaman legends. However, we also see

Rubinov’s father, like Alexander’s, used

or Kara Kum? Nor does it matter where

Kutsenko was able to preserve the things

in his work a set of Jewish symbols, such

to be an artist and studied with famous

the location of this street is. Is it located

he had experienced despite physically

as fish, the moon and the sun, as well

teachers A. Volkov and Usto Mumin.

in a Jerusalem suburb, in Tashkent or

departing. He succeeded in capturing in

as cypress trees native to Israel. No,

Rubinov inherited his father’s talent

in Feodosiya? The artist is capable of

his art the sensation of its music – the

he never illustrated national legends,

and developed a strong painter’s hand.

seeing the ancient beauty of Eretz Israel

music of the flowing aryks and the akyn

neither Kazakh, nor Jewish. He spun his

His work is in a wonderful way both

in a burning hot Central Asian landscape

songs; the smells – that of boiling cotton

wonderful, spontaneous world from the

very Tashkent and very Jerusalemite.

and in an Israeli oasis, just as he is able

oil and of bitter-sweet almonds; and the

surrounding air. The significance of his

His refined, skillfully painted still-life

to identify Biblical characters in both

tastes – of pilaf, kish-mish, flat-cakes hot

symbols most likely remained obscure

includes: On the Oriental carpet – a

freedom-loving desert inhabitants and in

from the tandyr. He studied at the Frunze

to himself – he simply saw them, that

doira, a small, charming enchased vase

his own family members.

Art School, where he was engaged in

is all.

and pomegranates. Despite its title,

Victor

Rubinov

comes

from

Veniamin Kletsel arrived at Tashkent

design and illustrating books. Kutsenko

Critic Marina Genkin in an article about

"Still life in Jerusalem," the work is

as a nine-year-old boy. The impression

used exquisite water colors penetrated

the artist wrote: "Boris Luchansky does

representational of typically Asian still-

that children and youth receive are

by light to portray landscapes common

not create the world – he lives there."

life. A market isle and a tinsmith’s bench

usually the most vivid. As such, Kletsel

to both Israel Asia.

The artist’s world is warm and natural;

displaying jugs, teapots and Kumgan

recollects Uzbekistan with a feeling of

Boris Luchansky (may his memory

it features transparent colors and stable

kettles. Is this Samarkand? Bukhara?

delight and youthful love, and in turn

be blessed) passed away five months

compositions. I would like to think that

No. The work is called "Jerusalem, Old

transfers these emotions to his canvases.

ago. He lived in Safed, the town of the

he continues to live in his own, other

City." Here, in the absence of precise

His temperament, impulsive but stable,

kabbala,

space.

borders, the artist seems to revert to

literally forces his audience to see the

and legends about wise Jewish men

Savely Rosenblum is a renowned

his genetic memory as Bukhara Jews

world through his eyes. The spectator

of the past continue to hang in the air.

architect. He has designed the State

from time immemorial lived in a Muslim

himself benefits from the work because

In his life Luchansky had two homes:

Museum of Arts in Tashkent, drama

environment.

the world the artist immerses him in

Kazakhstan where he was born, studied

theatres in Andizhan and Namangan, the

Julia Segal lived in Kazakhstan until

is joyful and filled with good-hearted

and

Israel,

panoramic cinema in Alma-Ata and many

she was 27-years-old. For a long time

humor. The warmth and brightness of

where he received further recognition

other buildings. He devoted 50 years of

now she has been an Israeli. She is

the paints he chooses, as well as the

and became more successful. He was

his life to development of architectural

free, independent and says only what

clarity of his composition, all seem

able to merge these worlds together in

projects that were always distinguished

she thinks. She is an Israeli with the

slightly superfluous and remind us of the

a bizarre manner which ultimately led to

by their innovative solutions. He was first

freedom-loving character of a nomad.

delight and bewilderment experienced by

the creation of a fantastic world of his

educated in art at the Tashkent Art School

The way in which she expresses herself,

a European in the middle of the Oriental

own. In his art is an angel who whips up

in A.N. Volkov’s workshop. Rosenblum,

whether it is by the spoken word or

market in the Old City of some town, be

clouds in the midst of producing thunder

however, always considered painting,

through a small sculpture, is always

it Tashkent or Jerusalem. The traveler

and lightning; a universe consisting of

not architecture, his supreme calling. In

honest, sometimes even straightforward,

where

gained

kabbalistic

recognition,

formulas

and

5


but consistently delivered clearly. "In life

that the artist found an inexhaustible

I love all things simple and I don’t like

source of inspiration in Sufism. And his

things to be ‘refined.’ Simple clothes

infatuation for Sufism eventually led him

and food, unpainted fences, the smell

to Judaism, but this is quite different

of

story …

wormwood,

smoke

and

manure

понять и принять чужаков, дать им хлеб и кров. Так было в те далекие времена, когда на перекрестках Шелковых Путей появились первые, пришедшие, очевидно, из Персии, евреи; так было и в нашей новейшей истории в 30-х годах,

(which for me is better than perfume). A

This exhibition presents very different

forget-me-not in the grass is better than

artists. They nevertheless are all united

когда тут дали кров раскулаченным и

gladioluses in a vase and a thin nanny

by a love for their ancient native land –

политссыльным; так было с 1941 по 1943

goat is more beautiful than a peacock.

Israel. But they are also united by love

In general, it is good when the structure

and gratitude to the countries from which

is visible, rooms are empty and windows

they have arrived. In their work one can

are open, the table is without cloth, and

see how abundant this love is.

the lamp is without lamp shade." This is how Julia, better than any critic, said of herself and of her creative principles.

6

Израильские художники из Средней Азии

годы, когда средназиатские республики

Марина Шелест

принимали

Моей маме Полине Ройтман (благословенна её память), которая родилась в Виннице, ребенком пережила войну в Казахстане, похоронена в

эвакуированных

из

восточной части тогдашнего Советского Союза. Принимали осиротевших детей и целые семьи, принимали театры, заводы почти в полном составе и даже

Ташкенте и мечтала жить в Иерусалиме.

целую киностудию…

Anatoly Shelest arrived with his

Центральная Азия… этот регион с

Большинство художников, пред­

family to Uzbekistan from Kiev in 1986

незапамятных времен был средоточием

ставленных на этой выставке – Вениамин

for a short time, before succumbing

древних

Клецель,

to the Chernobyl panic, and moving to

торговые города, чьи названия звучат

Розенблюм, Гаррик Зильберман, Борис

Tashkent for as long as 13 years. There

восточной сказкой: Кашгар, Коканд,

Карафелов, Владимир Зухин, Давид

he discovered tranquility, wisdom, and a

Самарканд, Бухара, Хива, Куня-Ургенч,

(Д.Фейгин), Борис Лучанский – попали в

new adherence to traditions that he had

Мерв… – они возникли на пересечениях

Среднюю Азию детьми во время войны

aspired to in his spiritual searches. It is

великого

этой

или родились в семьях эвакуированных.

commonly believed that artists are poor

двухсторонней реки цивилизации,

И в каждой семье хранятся иногда

students of foreign languages because

которая тысячи лет связывала Восток

совершенно

they spend so much time and energy

и Запад. Здесь происходило смешение

сказы о годах войны, о шедрости и

creating their own, visual, language.

народов, возникали и приходили в

доброте принимавших их людей.

Shelest is no exception. Learning the

упадок государства. С бесчисленными

"Гостеприимство – выше мужества" –

Uzbek language was not necessary in

торговыми караванами шли не только

этой узбекской пословице не одна сотня

those years because Russian was spoken

купцы и воины, шли поэты и философы,

лет, но как понятна она стала в страшные

everywhere. But there was one word he

паломники

военные годы, когда с гостем делились

snatched out of the air – khudouzhlik,

приносили с собой свои традиции, свою

meaning the believer, a G-d-fearing

культуру и религию, и сами перенимали

person. This word, sounding almost

обычаи местного населения.

цивилизаций.

Шелкового

и

Великие

пути,

миссионеры.

Они

Юлия

Сегаль,

Савелий

фантастические

рас­

последней лепешкой! А ведь Средняя Азия с 30-х годов 20го века была не только "хлебным", гостеприимным

домом.

Многие,

similar to the Russian word khudozhnik

Для народов Центральной Азии,

(artist), defined his attitude towards

живущих на перекрестках торговых

пережив здесь все тяготы войны,

life and to what appears on canvas and

путей,

не

оставались в Средней Азии еще и оттого,

paper. Only "appears," because what

только жизненным правилом, но и

что "здесь было, где учить детей". Сколько

is created has actually conceived itself.

непреложным нравственным законом

известных сейчас художников получили

"Just as a pen knows not what it writes,

– им, и оседлым узбекам и таджикам,

образование

I am only a tool in hands of the Creator"

и кочевникам – казахам, туркменам,

училище им. Бенькова, в Ташкентском

(Jalal ad-Din Rumi). It was quite natural

киргизам – всегда хватало мудрости

т е а т р а л ь н о -х уд оже с т в е н н о м

гостеприимство

было

в

художественном


институте, во фрунзенском или алма-

искусстве "советского Востока". Но

поверхности. Она выложена разными

той или иной школы, коих было

атинском художественном училище.

прежде нужно было научить людей

монетками, словно, оставленными

великое множество, Марина смело

В

не

рисовать так, как рисовали в Европе.

многими

смешивает все традиции: китайскую,

только преподавали замечательные

И – с революционным запалом –

приходивших сюда. Оставленными,

среднеазиатскую,

художники, там царил дух свободы, о

от Ашхабада до Ташкента стали

чтобы вернуться, чтобы и "в следующем

создает что-то свое – и похожее на все

которой в европейской части СССР, под

создаваться разные художественные

году – в Иерусалиме".

вместе, и непохожее. Миниатюра всегда

пристальным надзором Москвы, можно

школы, целью которых было "вырастить

было только мечтать.

этих

учебных

заведениях

Почти

поколениями

все

его

людей,

живописные

подразумевала

персидскую,

и

иллюстрирование

новых мастеров". И эксперимент удался:

композиции вписаны в круг. Круг

литературного текста. Кажется, Марина

В Средней Азии в начале 20 века была

к тому времени как сюда попали

– символ универсальный, в нем –

сама придумывает свой изысканный,

богатейшая художественная культура:

художники, представленные на этой

целостность, совершенство, а предмет,

несколько ироничный текст и уже потом

прекрасная школа миниатюристов,

выставке – в 40-е, 50-е, 60-е гг. – во

помещенный

сразу

иллюстрирует его, надеясь, что зритель

были замечательно развиты различные

всех республиках Средней Азии уже

становится объектом почитания. Не

сам разгадает сюжет ее "миниатюрных"

ремесленные цеха – Восток всегда

была вполне сложившаяся школа,

удивительно, что в центре многих таких

историй.

отличался тончайшими мастерами

круто

композиций – Иерусалим. Волшебный

восточной миниатюры от Марины

декоративно-прикладного искусства.

европейской академической школы,

Иерусалим Александра Авраама.

Гавронской: "Традицию и условность

"Аллах красив и любит все красивое"-

русского авангарда и ориенталистских

определяло отношение к бытовым

тенденций.

предметам, сакрализировало все, что

на

традициях

представленной

его

центр,

Вот

женский

рецепт

Элла Бышевская родилась и

взбиваем, заправляем иконографией...

училась в Душанбе, до отъезда в

Настаиваем... Добавляем соединение

выставке

Израиль жила в Ленинграде и уже 20

красочной россыпи с изысканной

окружало человека в повседневной

отчетливо видно, как мощно повлияла

лет живет в Иерусалиме. Плодотворно

линией...

жизни. Но художников в европейском

среднеазиатская

работает в книжной графике. Она

восторгом..." Александр Ганелин в

понимании этого слова практически

жизненный уклад на творчество и

иллюстрирует

и

Средней Азии не родился, не учился и не

не было. В 20х-30гг ХХ века в Среднюю

мироощущение художников.

Азию устремляется целая когорта

На

замешанная

в

Александра

культура

и

Авраама

весь

тексты

ТАНАХа

Посыпаем

зрительским

талмудические притчи, естественным

жил. В Северный Казахстан он приехал

всю

образом сочетая в своих графических

еще будучи студентом, полюбил эти

авангарда:

жизнь окружают художники: отец

листах европейскую манеру, еврейское

места и сделал серию живописных

А.Волков и В.Уфимцев, Усто Мумин

(з"л), дядя, старшая сестра. В таком

мироощущение и среднеазиатскую

работ, которые надолго определили

(А.Николаев) и Н.Карахан, Е.Каравай,

окружении трудно самому не стать

орнаментальную культуру.

его творческий почерк, принесли ему

Н.Кашина, О.Татевосян, Р. Мазель,

художником и очень трудно им быть.

Так бывает, когда во сне видишь какой-

репутацию серьезного живописца.

М.Курзин… Приезжает "импрессионист"

Александр выбрал театр – учился

то город. В нем перемешаны детские

Черная и коричневая земля, ковыльная

Павел Беньков. Все они ехали на

в Москве, в Школе-студии МХАТ.

воспоминания, куски реальности и

трава, березы, сосны, горные кряжи,

Восток ненадолго – за свежими

Оформил как художник-постановщик

еще что-то из "прошлых жизней". Сон

покрытые снегом… Однажды пропустив

впечатлениями, в поисках новых форм

множество спектаклей, работает в

снится часто, поэтому географию этого

через себя суровую красоту этого края,

и иного взгляда. А здесь, захваченные

монументальной пластике, занимается

места знаешь наизусть: тут за углом

Александр навсегда сохранил в своей

красотой этой земли – азиатскими

живописью. Но во всем, что он делает,

мусорный бак, там круглая плащадь, а

живописи этот колорит. И в Израиле

красками,

монументальностью

он остается художником сцены, где

здесь всегда стоит злая собака… В Городе

его больше правлекает не тропическая

повторяемостью

предмет, перемещенный из одной

Бышевской тоже так. Конечно, это нежно

яркость приморских городов, но строгая

вечных орнаментов – оставались

реальности в другую, приобретает

любимый и выстраданный Иерусалим,

красота иерусалимского пейзажа.

жить и работать. И авангардисты, и

совершенно иные свойства. Так, одни

но еще и Душанбе и Бухара, и окраины

Давид (Д. Фейгин) учился в

последователи европейской школы

его работы написаны на металлических

еврейского местечка в Польше или на

художественном училище, а затем

живописи столкнулись с мощной

полусферах, предназначенных для

Украине.

в

художественной традицией – и от этого

выпекания

как

Марина Гавронская работает

институте. Но переезд в Израиль был

столкновения должно было родиться

композиции, посвященные Иерусалиму,

в миниатюре. В своих стилизациях

нелегким, и необходимость выживать

совершенно новое направление в

написаны на сложной декоративной

она не пытается придерживаться

с

художников

архитектуры,

русского

лепешек,

другие,

алмаатинском

семьей

и

художественном

маленькими

детьми

7


надолго заставила его отказаться

это осел. Осел во многих культурах

Борис Карафелов родился в

от занятий искусством. И вот, после

двуполярный символ. С одной стороны

Голодной степи в первый послевоенный

сорока,

– священное животное и объект культа,

год,

Симферопольском

Геннадий Куценко родился в

произошло

возврашение:

в

все попробовать, все купить.

с другой – символ невежества, похоти,

художественном училище, в Крыму,

Киргизии, в семье русских, приехавших

она,

жизни в ее материальном аспекте. И

работал

сюда еще в середине 19-го века:

здесь, в Израиле, вернула его к общей

на полотнах Зильбермана ослы тоже

репатриировался в Израиль.

стилистике искусства Средней Азии, к

очень разные: иногда – туповатые и

еще домусульманским истокам этого искусства. Абстрактные композиции Давида

сейчас

он

увлеченно

абстрактной

занимается

живописью.

И

в

Москве,

в

90е

годы

изучать местную природу и культуру,

странствия

строить, учить, лечить. Еще его бабушка

упрямые, иногда – со всепонимающими

соединяются в его работах напрерывной

завещала всей семье не покидать эти

"лошадиными" глазами и изяществом

цепью: крымские, среднеазиатские,

благословенные земли. Из Киргизии все-таки пришлось уехать; но можно

Все

жизненные

вызывают

ассоциации

арабских скакунов. Так художник

израильские

традициоными

казахскими

относится и к другим своим персонажам

в

войлочными коврами (сырмак, тус кииз,

– то с сентиментальной любовью, то с

Неважно, где именно находится эта

все же остаться с ощущением этой

текемет), орнамент которых исполнен

горькой иронией.

пустыня – это Негев или Каракумы,

музыки – музыки струящихся арыков и

с

глубокого сакрального смысла: не

Владимир

Зухин

пейзажи

вневременную

сливаются историю.

переместиться

в

пространстве,

и

человек

где именно эта улица – на окраине

песни акына, этих запахов – кипящего

потрясающей энергии. Прежде всего

Иерусалима, Ташкента, или Феодосии.

хлопкового масла и сладко-горького

Давид использует почти ту же технику

скультор, но еще и педагог, живописец,

Художник способен увидеть древнюю

запаха миндаля, и вкусов – плова

наслоения одной фактуры на другую, и

график, фотограф. Похоже, нет такой

красоту Эрец Исраэль в сожженном

киш-миша,

возникает то же ощушение неведомого

области изобразительного искуства,

солнцем среднеазиатском ланшафте

лепешек. Он учился во Фрунзенском

нам, но хорошо понятного носителям

в которой он не готов попробовать

и израильском оазисе, разглядеть в

художественном училище, занимался

восточной культуры, космического

свои силы. Он родился в Бишкеке,

вольнолюбивых обитателях пустыни

дизайном, иллюстрировал книги, но

языка.

окончил художественное училище им.

и в своих близких стать библейских

всю свою нежность к Средней Азии

С.А.Чуйкова.

персонажей.

Геннадий Куценко вложил в свои

Гаррик Зильберман – человек

одну

прибегая к фигуративному образу,

скромный и выставляться не любит.

В основе всего, что он делает, ясное

Вениамин Клецель попал в

тонкие,

горячих,

мастерские,

из

тандыра,

пронизанные

перснальные

представление о творчестве, о себе,

Ташкент, когда ему было 9 лет. Детские

светом акварели. Тем самым светом,

выставки – и в Ташкенте, и в Париже, и

об искусстве. Недаром его любимая

и юношеские впечатления – самые

который объединяет и изральские, и

в Иерусалиме – всегда были явлением,

скульптурная композиция – человек,

яркие, и он вспоминает об Узбекистане

азиатские пейзажи.

о котором потом и говорили, и

устанавливающий тундук – главный,

с чувством восторга и юношеской

спорили. Сам автор говорить не

центральный элемент юрты. "Тундук

влюбленности. И эту влюбленность он

месяцев тому назад ушел из жизни.

любит, очевидно, считая, что все сказал

для меня – символ домашнего очага, –

переносит на свои холсты. Его бурный,

Он жил в Цфате – городе каббалистов,

своими работами.

Хотя

8

учился

все равно: глаза разбегаются и хочется

его

немногие

Борис Лучанский (з"л) пять

говорит Зухин – Круг и линия – основа

не иссякаюший с годами темперамент

чей густой воздух пронизан легендами

В его работах ташкентского периода

многих моих произведений. " И, как

буквально

о мудрецах и каббалистическими

весь окружающий его традиционный

у любого кочевника, у художника –

видеть мир его глазами. И зритель

узбекский

поэтизирутся,

домашний очаг там, где ему хорошо

от этого только выигрывает: ведь

В жизни художника было два дома:

наделяется магическим значением,

работается. Он известен и любим в

художник погружает нас в радостный,

Казахстан, где он родился, учился,

каждый предмет превращается в

Киргизии, востребован в Израиле.

пронизанный

юмором

получил признание, и Израиль, где

символ. В работах, сделанных в

Так и живет и работает сейчас –

мир. И доброта, и яркость красок, и

тоже были и признание, и успех.

Иерусалиме,

проще,

на два дома. В Киргизии, зеленой

ясность композиции – все кажется

В своих удивительных, как будто

послание – яснее и ташкенскую

летом и охристо-коричневой зимой,

несколько избыточным и напоминает

зашифрованных, работах он странным

"многообразность" заменяет иной,

он больше скульптор. В Израиле, с

чувство восторга и расстерянности,

образом объединил эти миры, создав

сакральный свет иерусалимского неба.

первых дней потрясшем его цветущими

охватываюшего

свое фантастическое пространство.

Единственный образ, переходящий из

разноцветными бугенвилиями, – он

восточном базаре, где-нибудь в Старом

Ангел, который бьет плетью тучи,

его узбекских работ в израильские –

страстный живописец.

городе – в Ташкенте или в Иерусалиме –

производя тем самым гром и молнию;

уклад

композиция

принуждает

добрым

зрителя

европейца

на

формулами.


вселенная, состоящая из трех миров

получил в Ташкентском художественном

высказывания – неважно, это сказанное

Закономерно было, что в суффизме

– небесного, земного и подземного

училище, в мастерской А.Н Волкова,

слово,

художник

– и нити, прочно связывающие эти

и всегда считал именно живопись

пластика – несут в себе прямые, иногда

источник вдохновения. А уже увлечение

миры; добрый дух, витающий над

своим призванием. В его работах –

прямолинейные,

суфизмом привело его к иудаизму, но

младенцами; шаман, он же музыкант,

уголки старого уютного Ташкента,

послания. "В жизни люблю всё простое

играющий на инструменте с двумя

цветущие по весне парки, трогательные

и не люблю "изящное". Простую одежду

струнами из конских волос – звуки, ими

ностальгические

И

и пищу, некрашеные заборы, запахи

На этой выставке представлены очень

производимые, связывают мир людей

насколько авангардны были в свое время

полыни, дыма, навоза (что по мне

разные художники, их всех объединяет

и мир духов – все это традиционные

его архитектурные решения, настолько

лучше духов); незабудки в траве лучше

– любовь к своей древней Родине –

персонажи

реалистичны, точны, традиционны его

гладиолусов в вазе, а худая коза красивее

Израилю, и любовь и благодарность к

живописные работы.

павлина. Вообще хорошо, когда видна

странам, из которых они приехали. И в

казахских

шаманских

легенд, которые очень похожи на

композиции.

инсталляция но

или

мелкая

всегда

ясные

нашел

неисчерпаемый

это уже совсем другая история…

обитателей картин Бориса Лучанского.

Виктор Рубинов – из Ташкента. Он,

конструкция, когда комнаты пусты, а

их работах мы видим, как плодотворна

Только в его работах мы видим еще

так же как Александр Авраам, из семьи

окна открыты, стол без скатерти, а лампа

может быть любовь.

и множество еврейских знаков и

бухарских евреев. Так же, как у Авраама,

без абажура" – вот так она, лучше любого

символов – рыба, луна и солнце,

отец Рубинова был художником –

искусствоведа, рассказала и о себе, и о

израильские кипарисы. Нет, он ни в коем

учился у прославленных А. Волкова и

своем творчестве.

случае не иллюстрировал народные

Усто Мумина. Виктор унаследовал его

Анатолий

сказания – ни казахские, ни еврейские;

талант и развил в себе руку крепкого

году ненадолго приехал с семьей

он ткал из окружающего воздуха свой

живописца. Его работы удивительным

в

удивительный, интуитивный мир и,

образом и очень ташкентские и очень

чернобыльской паникой Киева, и

скорее всего и сам не всегда знал

иерусалимские. Тонкий, мастерски

остался в Ташкенте на 13 лет. Потому

значение своих символов – он их просто

написанный натюрморт: на восточном

что нашел здесь ту умиротворенность,

видел.

ковре

инкрустированная

мудрость, приверженность традиции,

дойра,

Шелест

Узбекистан

из

в

86-м

охваченного

Искусствовед Марина Генкина в своей

изящная вазочка, гранаты – типичный

к которой стремился в своих духовных

статье о художнике написала: "Борис

азиатский натюрморт, если бы не

исканиях.

Лучанский не создает свой мир – он там

название, очень принципиальное для

художники плохо учат иностранные

живет." Мир, созданный художником,

Виктора: "Натюрморт в Иерусалиме".

языки, очевидно оттого, что силы и годы

добр и органичен, цвета в этом мире

Базарный ряд и лавка жестянщика:

уходят на создание своего собственного

прозрачны, композиции – устойчивы.

кувшины,

Хочется думать, что он сейчас живет в

Самарканд? Бухара? – "Иерусалим.

Анатолий здесь вовсе не исключение.

своем, ином пространстве.

Старый город". Тут, в этом отсутствии

Учить узбекский язык в те годы было

границ,

Саввелий Розенблюм – известный

чайники,

кумганы

общеизвестный:

изобразительного

языка.

И

сказывается

совсем не обязательно – везде говорили

архитектор. По его проектам были

генетическая память художника –

по-русски. Но одно слово он как бы

возведены Государственный музей

ведь бухарские евреи с незапамятных

выхватил из воздуха – "Худоужлик" –

искусств в Ташкенте, драматические

времен жили в мусульманской среде.

верующий, богобоязненный человек.

театры

Оттого, возможно, такими цельными

Как это близко к слову "художник"! Это

выглядят работы Виктора.

и стало его отношением к жизни и тому,

Андижана

и

Намангана,

панорамный кинотеатр в Алма-Ата

очевидно

Факт

Юлия Сегаль прожила в Казахстане

что проявляется на холсте и бумаге.

разработке

до 27 лет. Уже давно – израильтянка:

Именно проявляется, то есть возникает

проектов, которые всегда отличались

независимая, свободная, говорящая

как бы само по себе. "Как перо не ведает,

новаторскими решениями. Свое первое,

только то, что думает. Израильтянка

что пишет, так и я только инструмент в

художественное,

с

руках Творца" (Джалалaддин Руми).

и многие другие здания. Пятьдесят лет

он

посвятил

образование

он

вольнолюбием

кочевника.

Ее

9


Alexander Avraham

‫אלכסנדר אברהם‬ «Series of my pictures, named "Jerusalem on Coins", is an attempt to reach a new understanding of the ornamental language typical of the folk art of the Сentral Asia, to convey the turquoise splendor of the Samarkand domes, the glitter of the mosaic under the hot Asian sun...»

Doves over Cupolas. 2000. Mixed media, 70х70

«В моих картинах "Иерусалим на монетах" – переосмысление орнаментального языка народного среднеазиатского искусства, бирюза самаркандских куполов, блеск мозаики под азиатским солнцем…» ‫«בסדרת עבודותיי "ירושלים במטבעות" ראיתי ראייה‬ ‫מחדש את השפה העיטורית של האמנות העממית של‬ ‫ את‬,‫ את הטורקיז של כיפותיה של סמרקנד‬,‫מרכז אסיה‬ »...‫בוהק הפסיפס תחת קרניה של השמש האסיאנית‬

10

Jerusalem, You cannot be bought with the finest gold! 2001. Mixed media, 80х80


King David on the Clouds. 2003. Mixed media, 70Ń…62

11


Ella Bishevsky–Yaglom

‫אלה בישבסקי–יגלום‬ «The Central Asia gave me some keys which opened doors and still continue to open many doors for me» «Центральная Азия дала мне ключи, которые открывали и продолжают

Emerald Day. 2009 Watercolor and pastel on paper, scriber on paper, 35x50

открывать для меня многие двери» ‫«אסיה התיכונה העניקה לי כמה מפתחות שפתחו ועדיין‬ »‫ממשיכים לפתוח עבורי דלתות רבות‬

12

A Non-Scary Dog. 2006. Watercolor and pastel on paper, scriber on paper, 35x50


Rain in Nahlaot. 2006. Watercolor and pastel on paper, scriber on paper, 30x40

13


David

‫דוד‬ «Each artist has his light. The light of the place where he has grown, where he started making art. For me this light belongs to Alma-Ata...» «У каждого художника есть свой свет. Свет того места, где ты вырос, где ты начинал. Для меня это Алма-Атинский свет...» ,‫ אורו של המקום בו גדלת‬.‫«לכל צייר יש אור — האור שלו‬ »...‫אטה‬-‫ בשבילי זה אורה של העיר אלמה‬.‫בו זינקת‬

14

Untitled. 2008. Oil on canvas, 72x54


Untitled. 2008. Oil on canvas, 72x54

Untitled. 2008. Oil on canvas, 72x54

15


Alexander Ganelin

‫אלכסנדר גנלין‬ «Relationships with Kazakhstan began when I almost annually went there commissioned by the Artists’ Union, and painted for one local museum. Then there was also an unforgettable trip: we travelled in a special

The Coast. 1991. Oil on canvas, 52x80

propaganda train, at night we moved and in the afternoon had exhibitions; we had numerous meetings with people...» «Связь с Казахстаном возникла, когда я почти ежегодно ездил туда от Союза художников, писал картины для одного местного музея. Потом еще была незабываемая поездка на агитпоезде. Ночью мы ехали, а днем – выставки, общение с людьми...» ‫«הקשר שלי עם אוזבקיסטאן נוצר כאשר ביקרתי שם‬ ‫ וגם הייתי‬,‫ מטעם איגוד הציירים‬,‫מידי שנה כמעט‬ -‫ אני זוכר גם מסע‬.‫מצייר עבור אחד המוזיאונים במקום‬ ‫ ובימים‬,‫ בלילות נסענו ברכבת‬:‫תעמולה בלתי נשכח‬ »...‫ והשיחות עם אנשים‬,‫ערכנו תערוכות‬

16

Jerusalem Hills. 2009. Oil on canvas, 60x80


White Still Life. 2009. Oil on canvas, 50x60

17


Marina Gavronsky

‫מרינה גברונסקי‬ «...The ancient domes striving to overshine the celestial dome with their blue brilliance... A dome-shaped yurta and a tubeteika, the Cental Asian skullcap decorated with needle-shaped winding pattern... The little dome of an overturned drinking bowl and the copper dome of a cauldron... This chain of associations, however, lacks any sophistication at the Orient...» «...Древние купола пробующие переблистать своей синью купол небесный... Куполообразная юрта и тюбетейка в игольчатых извивах... Опрокинувшийся фарфоровый куполок пиалы и медный казан... Впрочем, этот ряд безыскусен для Востока...» ‫«תכלת הכיפות הקדומות המנסה לגבור על התכלת‬ ‫ אוהל היורטה דמוי הכיפה וכיפת‬...‫שבכיפת השמים‬ ‫ כיפת החרסינה‬...‫ראש מזרחית מעוטרת בפיתולים דקים‬ ‫ אף כי‬...‫של קערת תה המוטלת על צידה וסיר נחושת‬ »...‫במושגים של המזרח זוהי סדרה פשוטה למדי‬

Satisfying 3. 2005. Watercolor on paper, 14.5x10 18


Penetration. 2005. Watercolor on paper, 19.5x10

Satisfying. 2005. Watercolor on paper, 17.5x13.5

19


Boris Karafelov

‫בוריס קרפלוב‬ «I was born in Uzbekistan in the Golodnaya Steppe, and we moved to the Ukraine when I was just a kid. I came to Uzbekistan 40 years later, and I was amazed by the light, the finest nuances of color shades in Tashkent. I recalled that when I came to Israel» «Я родился в Узбекистане в степи

Small Town. 2008. Oil on canvas, 65x81

Голодной и в младенчестве был увезен на Украину. В следующий раз я оказался в Узбекистане спустя 40 лет, и был поражен световой средой, тончайшими нюансами цветовых оттенков Ташкента. Я вспомнил эти ощущения, когда приехал в Израиль» ,)"‫ בערבת גולודנאיה ("רעבה‬,‫«נולדתי באוזבקיסטאן‬ ‫ חזרתי לטשקנט‬.‫ עברנו לאוקראינה‬,‫וכשהייתי ממש ילד‬ ‫ ונדהמתי למראה האור‬,‫ שנה‬40 ‫שבאוזבקיסטאן לאחר‬ ‫ נזכרתי‬.‫והגוונים העדינים ביותר של הצללים הצבעוניים‬ »‫בתחושה הזאת גם כשהגעתי לישראל‬

20

Roofs. 2000. Oil on canvas, 60x80


Moon in Mountains. 2008. Oil on canvas, 65x81

21


Benjamin Kletzel

‫בנימין קלצל‬ «Tashkent of my childhood… Regardless of the tough war years, everything was perceived as something festive: donkeys, camels walking in the city, women in hijabs, the smell of pilaf… and then, later – the painting. A. Volkov, my great teacher; my artists friends – Yury Taldykin, Vladimir Burmakin, Garrik Zilberman… They all painted colorful, and it remained in my painting. When one falls in love with Central Asia – it is forever.» «Ташкент моего детства... Несмотря на тяжелые военные годы, все воспринималось как праздник: ослики, верблюды, идущие по городу, женщины в паранджах, запах плова… А потом, позже – живопись. А.Волков, мой замечательный учитель; друзья художники – Юрий Талдыкин, Владимир Бурмакин, Гарик Зильберман... Все писали цветно, и это осталось в моей живописи. Любовь к Средней Азии – это на всю жизнь.» ‫ למרות שנות המלחמה הקשות הכול היה‬...‫«העיר טשקנט של ילדותי‬ ‫ נשים עטופות‬,‫ החמורים והגמלים שהתהלכו ברחובות‬:‫חגיגי בעיני‬ ;‫ מורי ורבי‬,‫ וולקוב‬.‫ א‬.‫ ומאוחר יותר — הציור‬...‫ ריח הפילאף‬,‫החג'אב‬ ‫ כולם‬...‫ גאריק זילברמן‬,‫ ולדימיר בורמקין‬,‫חבריי הציירים — יורי טלדיקין‬ ‫ כשאתה מתאהב‬.‫ וכך זה נשאר — בציורים שלי‬,‫ציירו בצבעים עזים‬ »‫באסיה התיכונה — זוהי אהבת עולם‬

Tashkent, Handicraft Line. 1975. Oil on cardboard, 120x120 22


Ein Kerem. 2009. Acrilic on canvas, 40x50

Turk's Portrait. 2006. Oil on playwood, 81x52

23


Gennady Kucenko

‫גנאדי קוצנקו‬ «Smells of motley grass on highmountainous pastures, light breeze and screeching song of ular at dawn, white-blue tops piercing into turquoise of the boundless world – this is the image that dwells in me of my native land of Kirghizia.»

Ala-Archi Reserve. 1986. Watercolor on paper, 57x77

«Запахи разнотравья на высокогорных пастбищах, легкий ветерок и клекочущая песня улара на рассвете там, где белоголубые вершины вонзаются в бирюзу бескрайнего мира, такой останется для меня моя родина Киргизия.» ,‫«ריחות של מיני עשבים בכרי המרעה בהרים הגבוהות‬ ,‫שם‬-‫ ועם שחר שירו הצייצני של האולר אי‬,‫רוח קלה‬ ‫במקום בו הפסגות בלבן ותכלת ננעצות בטורקיז של‬ ,‫העולם האינסופי — כזאת תישאר בעיניי ארץ מולדתי‬ ».‫קירגיזיה‬

24

Spring. 1986. Watercolor on paper, 57x77


Flowery Almond. 1992. Watercolor on paper, 37x48

25


Boris Luchansky

‫בוריס לוצ'נסקי‬ «My husband loved the steppe, drew it much and loved blossoming poppies; he loved Alma-Ata, missed this city very much and very much loved Joseph Brodsky: The world will remain the same <...> / The world will remain eternal / Maybe conceivable / But all the same infinite.» Anna Luchanskaya

«Мой муж любил степь, много ее рисовал, любил цветущие маки; любил Алма-Ату, очень тосковал по этому городу и очень любил Иосифа Бродского: "Мир останется прежним <...> / мир останется вечным, / может быть, постижимым / но всетаки бесконечным.» Анна Лучанская.

‫ אהב את פריחת‬,‫ הרבה לצייר אותה‬,‫«בעלי אהב את הערבה‬ ‫אטה; התגעגע מאד לעיר הזאת ואהב‬-‫הפרגים; אהב את אלמה‬ :‫מאד את יוסף ברודסקי‬

‫ אולי לא‬/ ‫ העולם יישאר נצחי‬/ <...> ‫העולם כמו שהוא יישאר‬ »‫ אך עדיין יהיה אינסופי‬/ ‫יהיו בו סודות‬ ‫אנה לוצ'נסקי‬

26

Issyk Kul, Lakeside. 2007. Mixed media, 26.5х36.5


Purim. 2008. Mixed media, 35x29

Untitled. 2008. Mixed media, 29.5x40

27


Savely Rosenblum

‫סבלי רוזנבלום‬ «Due to Uzbekistan's landscape I could deeply understand sharpness of color and

Rainbow. 1997. Oil on canvas, 52x82

decorativeness in artworks of Matisse, Picasso and Russian avant-gardists. After landscapes of Uzbekistan, the landscape of Israel seemed to me well familiar.» «Благодаря природе Узбекистана, я глубже понял резкость цвета и орнаментальность в работах Матисса, Пикассо, русских авангардистов. После пейзажей Узбекистана природа Израиля показадась мне хорошо знакомой.» ‫«הודות לנופי אוזבקיסטאן היטבתי להבין את עזות הצבע‬ ,‫ פיקאסו‬,‫ואת האורנמנטאליות בעבודותיהם של מאטיס‬ ‫ אחרי הנופים האלה גם נופי ארץ‬.‫של האוונגרד הרוסי‬ ».‫ישראל נראו לי מוכרים מאד‬

28

Evening. 2005. Oil on canvas, 50x70


Tree with the red flowers. 2006. Oil on cardboard, 32x62

29


Viktor Rubinov

‫ויקטור רובינוב‬ «Uzbekistan – you're always in my heart!» «Узбекистан – ты всегда в моем сердце!» »!‫«אוזבקיסטא — את בלבי לעד‬

30

Jerusalem, Old City. 1994. Oil on canvas, 80x60

Still Life in Jerusalem. 2005. Oil on canvas, 70x50


Jerusalem Pomegranates. 2008. Oil on canvas, 50x70

31


Anatoly Shmuel Schelest

‫אנטולי שמואל שלסט‬ «Tashkent – a city that accepted me and my family in the "Chernobyl" summer of 1986 with the same cordiality and hospitality as during the war it had accepted our relatives, as well as many other refugees. Samarkand and Buchara, madrassas and bazaars, flowing canals, blooming almonds and ancient wisdom of that land – all this will remain forever in my warmest memories. Thank you, Tashkent!» «Ташкент – город, который принял меня и мою семью в «чернобыльское» лето 1986 года с тем же радушием и гостеприимством, с каким во времена войны принял наших родственников и многих других эвакуированных. Самарканд и Бухара, медресе и базары, журчащие арыки, цветущий миндаль и древняя мудрость этой земли – все это навсегда останется в моих самых теплых воспоминаниях. Спасибо, Ташкент!» ‫ שנת‬,"‫«טשקנט היא עיר שקיבלה אותי ואת משפחתי בקיץ "הצ'רנובילי‬ ‫ באותה לבביות והכנסת אורחים בה קיבלה את קרובי משפחתי‬,1986 ‫ מדרסות‬,‫ סאמארקאנד ובוכרה‬.‫ופליטים רבים אחרים בימי המלחמה‬ ‫ השקדיות הפורחות והחוכמה העתיקה של‬,‫ התעלות הזורמות‬,‫ושווקים‬ »!‫ טשקנט‬,‫ תודה לך‬.‫הארץ ההיא — כל אלה אנצור בלבי תמיד‬

32

Mantis Religiosa. 1994. Oil on canvas, 81x65


Abraham and Isaac. 2008. Acrilic, canvas on cardboard, 60x40

Abraham and Angels. 2008. Acrilic, canvas on cardboard, 60x40

33


Julia Segal

‫יוליה סגל‬ «It’s not simply warm memories that I have of Kazakhstan; this is my childhood, my youth. I have lived there from age 3 to age 27. When I arrived in Moscow and joined Surikovsky Institute of Art, I missed Kazakhstan so much that I went to the Kazan Railway Station just to look at Kazakh faces...» «У меня не просто теплые воспоминания о Казахстане; это мое детство, моя юность – я прожила там с трех до двадцати семи лет. Когда я приехала в Москву и поступила в Суриковский институт, я так скучала по Казахстану, что ездила на Казанский вокзал, чтобы посмотреть на казахские лица...» ‫«זיכרונותיי מקזכסטאן אינם סתם זיכרונות נעימים; זוהי‬ ‫ אלה הם נעוריי – חייתי שם מגיל שלוש ועד גיל‬,‫ילדותי‬ -‫ כשהגעתי למוסקבה והתקבלתי לבית‬.‫עשרים ושבע‬ ‫ עד‬,‫כך‬-‫ געגועי היו עזים כל‬,‫הספר הגבוה ע"ש סוריקוב‬ ‫ כדי לראות פנים‬,‫שהייתי נוסעת לתחנת הרכבת קזנסקי‬ »...‫קזכיות‬

Child Playing in a Corridor. 2009. Plaster, 14х14 34


Woman by a Window. 2009. Plaster, 16.5х27.5

Woman Slicing Bread. 2009. Plaster, 10х7.5 35


Garrick Zilberman

‫גאריק זילברמן‬ «Every year I go to Tashkent. I can’t do without visiting it. I must take a breath of it's air and wander on the narrow streets of my childhood – so few of them still remain...» «Я каждый год езжу в Ташкент. Не могу без него. Я должен подышать этим воздухом, побродить по улочкам моего детства, которых осталось уже так мало...» .‫ אינני יכול בלעדיה‬.‫«בכל שנה אני נוסע לבקר בטשקנט‬ ‫ להתהלך בסמטאות‬,‫אני חייב לנשום את האוויר הזה‬ »...‫ שלא נותרו רבות כמותן‬,‫ילדותי‬

Morning. 2008. Oil on canvas, 65х81

36


Clouds. 2004. Oil on canvas, 75x50 Samarkand, Registan. 1959. Oil on cardboard, 46x25

37


Vladimir Zukhin

‫ולדימיר זוכין‬ «Everything that I have got was given to me by Kirghizia. Everything that I have now is given to me by Israel!» «Всё, что я имею, дала мне Киргизия. Всё, что я имею сейчас, даёт мне

The Family. 2005. Gouache on paper, 50x70

Израиль!» .‫«כל מה שיש לי — העניקה לי קירגיזיה‬ »!‫כל מה שיש לי עכשיו — ישראל מעניקה לי‬

38

Saints. 2004. Oil on cardboard, 30x35


My Life. 2007. Gouache on paper, 50x70

39


2000 – Gerard Bachar Cultural Centre,

Kazakhstan. Worked in the Kazahkstan

Jerusalem, Israel; 2001 – "A Journey

Designers Union.

In Time", Jerusalem – St. Petersburg –

Since 1992 lives in Israel.

Moscow; 2002 – "Roads and Palaces", Kiev – St. Petersburg – Jerusalem –

Alexander Avraham

Ella Bishevsky-Yaglom

Born 1955, Dushanbe, Tajikistan. 1975

Born 1959, Tajikistan. 1978 – graduated

– graduated from The Art College,

from

Dushanbe, Tajikistan. 1983 – graduated

Tajikistan.

from

1978-1983

Moscow

Art

Theater

School,

The

Art –

College, studied

Moscow; 2004 – International Book

Dushanbe, Monumental

Department Stage Design. 1983-1991 –

Painting in Leningrad.

Stage Designer in various theaters of the

Since 1990 lives in Israel.

former Soviet Union. 1984 – Member of

Solo Exhibitions: 1980 – School of

USSR Stage Designers. 1986 – Member

Arts, Tallinn, Estonia; 1981 – Steblin-

of USSR Artists’ Union. 1982-2008 –

Kamensky

Private

designed more than 70 sets for theater

Leningrad,

Russia;

shows and performances.

Leninakhmari

1991 – repatriated to Israel. Since 1992

– Centre for Advanced Torah Studies,

– Member of Israel Painters and Sculptors

Jerusalem,

Association.

Gallery, Heidelberg, Germany; 1998 –

Selected Group Exhibitions: 1992-

Tobis Schreude Gallery, Berlin, Germany;

2008 – participated in group exhibitions

2000 – Co-Art Gallery, Jerusalem, Israel;

in Tel Aviv, Rishon LeZion, Lod, Ramle,

2002 – The Russian Library, Jerusalem,

Israel. 1996, 1999, 2003 – Binyanei

Israel; 2003 – Gishrey Tarbut Centre,

HaUma,

Jerusalem, Israel; 2005 – Mahanaim,

Jerusalem,

Israel;

2000

Israel;

1982,

Israel;

studio, 1990

Centre;

1996

2006

Hall and Science Museum Teaching work: 1984 – taught painting to children in underground (forbidden by

1995

Melnikoff

Nabokov

combined Art and Torah studies; 1986 – 1990 – taught in the Moscow branch of the Jewish Education Organization Mahanaim; 1990 – 2008 taught painting in

connection

to

traditional

Jewish

texts, private classes in Jerusalem and in Jewish Children Summer Camps in Russia and Ukraine; 2001 – participated in the project "Jerusalem Haggadah", which contained creation of a book and of an exhibition under the same name Collections: collections

in

Museums Israel,

and

private

USA,

Russia,

Germany and other countries

Alexander Ganelin Born 1957, Moscow, Russia. 1980 – graduated from All-Russia State Institute of

Cinematography

(VGIK),

Moscow,

Russia. 1992 – Course of Computer Graphic Designs, Tel Aviv. 1993 – graduated from Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem, Israel. Since 1991 lives in Israel. Selected

Group

Exhibitions:

1980

– National Diplomas Exhibition, Kiev, Ukraine; 1982 – Central Exhibition Hall (Manege),

Knesset (Israel Parliament), Jerusalem,

Jerusalem,

Israel; 2006, 2007 – Exhibitions in Yarkon

Museum, St. Petersburg, Russia; 2009 –

Moscow,

Park, Israel; 2006-2008 – participated in

Yakar Gallery, Jerusalem, Israel

Exhibitions, Moscow, Russia; 1985 –

Group exhibitions with members of the

Selected Group Exhibitions: 1979 –

Russian

Israel Association of Professional Artists.

Exhibition Hall, Dushanbe, Tajikistan;

– Tretyakov Gallery, Moscow; Russian

Collections:

Russia; Art,

Annual

Warsaw,

Permanent

Poland;

1986

1981 – Muchina High School of Arts,

Art Exhibition, Morocco; 1987-1988 –

Moscow, Russia, St – Petersburg, Russia,

Leningrad,

Russia;

1982

Steblin-

Russian Art Exhibition, India; 1989 –

Dushanbe,

Kamensky

Private

Unofficial

Private Tajikistan,

collections

in

Studio,

The Arts Club, London; 1990 – Ludlow,

Australia, Poland, Hungary, Germany,

Melbourne,

Leningrad, Russia; 1991 – Jerusalem

Dinham House, London, England; Jewish

USA.

Theatre, Israel; Tel-Aviv Artist’ House,

Art Exhibition in private gallery, New

Israel;

1992

Melnikoff

Gallery,

David (David Feigin)

York, USA; 1990-1991 – Russian Art

Gallery, Chicago, Il, USA; 1994 – The

Born

Gallery, Boca Raton, Florida, USA; 2001

Jewish Gallery, Berlin, Germany; 1997

1979 – graduated from the Alma-Ata

– Tevel Art Gallery, Montreal, Canada;

Israel;

Art College. 1989 – graduated from the

Since 2003 – Permanent exposition in

1999 – Sapir Centre, Jerusalem, Israel;

Theater and Art Institute, Alma-Ata,

Mannsohn House Gallery, Jaffa Old City,

Heidelberg, Germany; 1993 – Samuels

40

Central Park Concourse, Jerusalem City

Soviet authorities) Jewish School which

unofficial

Cultural

Fair, Moscow, Russia; 2009 – Jerusalem

Jerusalem

Artists’

House,

1960,

Alma-Ata,

Kazakhstan.

Exhibition, Germany; 1999 – Caesarea


Israel; 2004 – Merkaz Duna", Ashdod,

Dushanbe, Tajikistan; 2004 – Exhibition

Gallery, Efrat Gallery, Prozdor Gallery,

2004 – Samara Museum of Fine Arts,

Israel; Horace Richter Gallery, Jaffa

"Visitor", Santa Fe; 2005 – Baktria Culture

Tel-Aviv, Israel; 1999 – The Centre

Samara, Russia; 1983 – Culture Palace,

Old City, Israel; 2005 – Gerard Bachar

Center,

of

Jerusalem,

Togliatti, Russia; 1985 – Art Center, Novo-

Centre,

– Aga Khan Culture Fund, Dushanbe,

Israel; 2000 – The Zetlin Museum of

Kuibyshevsk, Russia; 1993 – Immigrant’s

Tajikistan

Jerusalem,

Israel;

2006

Sovcom Gallery, Moscow, Russia; 2006-

Dushanbe,

Tajikistan;

2006

Study

of

Jerusalem,

Russian Art, Ramat Gan, Israel; 2001

Communities House, Jerusalem, Israel;

2007 – Basha Gallery, Jerusalem, Israel

– New Manege, Moscow, Russia; 2002 –

1994 – Talpiot Mizrah Community Center,

Collections:

Manege Gallery, St.-Petersburg, Russia;

Jerusalem, Israel; Rehavia Community

Russia; Museum of the Revolution (now

Israel

St.-

Center, Jerusalem, Israel; 1995 – Jewish

Museum of Contemporary History of

Petersburg and Moscow, Russia; 2003

Community Center, Chicago, USA; 1996

Russia), Moscow, Russia; Association

– "Vagrius" Painters' Exhibition, Moscow,

– Aviv Gallery, Tel Aviv, Israel; 1999 –

of Russian Artists, Moscow; Municipal

Russia; 2006 – Russian Cultural Center,

Jerusalem Municipality Hall, Jerusalem,

Museum,

Jerusalem, Israel; 2008 – The State

Israel; 2000 – Nina Gallery, Jerusalem,

Museum of Oriental Art, Moscow, Russia

Israel; CoArt Center, Jerusalem, Israel;

Awards: 1991 – Ish Shalom Prize,

2002 – Immigrant’s Cultural Center,

Jerusalem; 1995 – Ministry of Immigrant

Jerusalem,

Absorption Prize, Jerusalem

Jerusalem, Israel; 2005 – Teena Gallery,

Collections: The Pushkin Museum of

Jerusalem, Israel; 2009 – Jerusalem

Fine Arts, Moscow, Russia; The State

Cultural Centre, Jerusalem, Israel

Museum of Oriental Art, Moscow, Russia;

Selected Group Exhibitions: 1966 –

Art

Slovakia;

Artists Union Hall, Tashkent, Uzbekistan;

galleries and private collections in Israel,

1975 – Volgograd Municipal Museum,

Russia, USA, Canada, Holland, Spain,

Volgograd, Russia; 1976 – Museum of

Germany, France, Belgium and others.

Fine Arts, Gorky, Russia; Art Museum,

Municipal

Art

Academy,

Marinovka, Museum,

Moscow,

Kazakhstan;

Norylsk,

Russia;

Collection of Angelika and Uwe Eller, Germany; Collection of Mr. Albert Hakim, Canada; Russian Cultural Centre, Tel Aviv, Israel; Collection of Mr. Morris Kahn, Israel

Boris Karafelov Born 1946 near Tashkent, Uzbekistan. 1969 – graduated from Simferopol Art College. 1969-76 – teacher of Fine Arts, Children’s Art School, Vinnytsa, Ukraine. 1970-80 – Stage and costume designer, Taganka

Theater,

Moscow.

1977-89

– teacher of Fine Arts, Children’s Art School, Moscow. 1990 – repatriated to Israel. Solo

Exhibitions:

1991

Confederation House, Jerusalem, Israel;

Born in Caucasus. Lived and studied in

Northbrook, IL, USA; 2000 – Jerusalem

Tajikistan. 1986 – graduated from Art

Theatre, Jerusalem, Israel; 2004 – Sault

College, Dushanbe, Tajikistan, Design

Lake City Cultural Center, USA

Department. 1999 – Member of The Tajik

Selected Group Exhibitions: 1978-1981 –

National-Cultural Society "Payvandi".

Young Artists Exhibitions, Moscow, USSR;

Since 2006 lives in Israel.

1980 – "My Contemporaries", Moscow,

Exhibitions:

2001

Museum,

Union

exhibition,

Bratislava,

Exhibition

– Jerusalem Theater, Jerusalem, Israel

Benjamin Kletzel

France; Mannheim Gallery, Mannheim,

Ukraine. Since 1941 lived in Tashkent.

Emergency Fund), Dushanbe, Tajikistan;

Germany; Raab Gallery, London, UK;

1967 – moved to Samara. 1967 –

2005 – Baktria Culture Center, Dushanbe,

Urban Gallery, Paris, France; 1992 –

graduated from Tashkent Theater and

Tajikistan;

Toronto, Canada; 1995 – University

Art Institute, Art Department, Tashkent,

Dushanbe, Tajikistan

of Urbino, Italy; "Artists of the World",

Uzbekistan. Since 1976 – member of

Selected Group Exhibitions: 2002 –

Germany; Exodus Gallery, Jerusalem;

USSR Artists’ Union.

Tajik Art Festival "Ardzhang", Dushanbe,

1996 – Knesset (Israel Parliament),

1990 – repatriated to Israel.

Tajikistan;

Jerusalem, Israel; 1998 – Tova Osman

Solo Exhibitions: 1968, 1982, 1998,

2003

Exhibition

Hall,

Moscow,

CoArt Centre, Jerusalem, Israel; 2000-01

(United Nations International Children's

Hotel,

(Manege),

– Binyanei HaUma, Jerusalem, Israel;

Born 1932, Pervomaisk, near Odessa,

Avesta

Hall

Yerushalaim, Jerusalem, Israel; 2000

USSR; 1991 – Action Exhibition, Nice,

Gallery,

Center, Jerusalem, Israel; 1999 – Machon

UNICEF

2006

Teena

Russia; 1997 – Immigrant’s Cultural

1993 – Gusfield & Glimer Galleries,

Israel;

Stara Zagora, Bulgaria; 1987 – Central

Zionist

Marina Gavronsky

Solo

Artists'

Awards: 1995 – Ish Shalom Prize, Jerusalem; 2007 – Jerusalem Olive Prize Collections: Art Museum, Stara Zagora, Bulgaria; Samara Museum of Fine Arts, Samara, Russia; galleries and private collections of Israel, Russia, Bulgaria, France, Germany, Hungary, South Africa, USA

41


Genady Kucenko Born

1939,

Viktor Rubinov

1946, Alma-Ata, Kazakhstan – 2009,

Born 1926, Odessa, Ukraine. Since 1941

Born 1953, Tashkent, Uzbekistan. 1981

Safed (Tsfat), Israel. 1968 – graduated

lived in Tashkent, Uzbekistan. 1944 –

– studied at Y.L.Frumgatz Art-Studio,

Kirghizia. 1962 – graduated from Frunze

from Alma-Ata Art College. 1980s –

graduated from Tashkent Art College,

participated in studio-exhibitions. 1987

Art College. 1967 – studied at TSUES –

lived and worked in Moscow, studied

A.N.Volkov Studio. 1950 – graduated

– graduated from Tashkent Pedagogical

Central Educational Experimental Studio

in Moscow State Academic Art School

from Central Asian Polytechnic Institute,

Institute, Graphic Department. 1982-83-

of the USSR Artist’s Union, Moscow,

in Memory 1905, was a member of the

Architectural Department. Realized more

participated in many group exhibitions.

Course of Art-Industrial Designing.

Non-Conformist Artist Group.

than 50 architectural projects.

1982 – Stage designer, The Alisher Navoi

Worked as a designer, illustrator and art

1990 – repatriated to Israel.

2005 – repatriated to Israel.

Opera and Ballet Theatre, Tashkent.

director at the Kyrgyzstan Publishing

Solo Exhibition: 1991 – Nora Gallery,

Selected Architectural Projects: The

1983-1989 – Artist, Russ Artistic Works,

House.

Jerusalem, Israel; 1993 – Chagall Artists'

Kazakhstan

Tashkent. 1991-1992 – graduated from

Since 2000 lives in Israel. Member of

House, Haifa, Israel; 1994 – Syracuse

Dramatic Theaters in Andijan and in

Course

Israel Association of Professional Artists.

University, Syracuse, New York, USA;

Namangan,

Panoramic

director-animator Dudu Shalita, Israel.

Solo Exhibition: 1999 – Kyrgyz State

1995 – Syracuse Jewish Community

Cinema,

Kazakhstan;

Since 1991 – Member of Israeli and

Historical Museum

Centre, Syracuse, New York, USA; 1999

Reconstruction of Uzbekistan Government

International Artists Association. 1992-

near

Selected

Frunze

Group

(Voroshilovka)

Savely Rosenblum

Bishkek),

village

Alamedin

Boris Luchansky

(now

Museum,

Tashkent;

Uzbekistan; Alma-Ata,

of

Animated

Cartoon

under

1957

– Jerusalem Theatre, Jerusalem, Israel;

House, Tashkent, Kazakhstan

93 – took part in animation films – "Mitz

– Republican Youth Exhibition, Frunze,

2002 – Jewish Community Centre, Miami

Solo Exhibition: 1986 – Architectors’

Petel", "Kina Nehama", "Dira Lehaskir",

Kirghizia;

1967,

Exhibitions:

Arts

Republican

Beach, Florida, USA; 2008 – Line Art,

House, Tashkent, Uzbekistan; 2005 –

and in promo tape of Egged company.

Exhibition, Frunze, Kirghizia; 1967 –

1970

Ghent, Belgium (together with sculptor

Republican International Cultural Center,

1990 – repatriated to Israel.

TSUES

1992-93

Exhibition,

Yonatan Darmon)

Tashkent, Uzbekistan

1968 – TSUES Exhibition, Bucharest,

Selected Group Exhibitions: 1976 –

Since

Romania; 1969 – TSUES Exhibition,

Exhibition of Young Artists, Kazakhstan;

Exhibitions

Berlin,

Exhibition,

1978, 1979 – "Books and Illustrations",

Collections:

Novosibirsk, Russia; 1980 – Exhibition

Moscow, Russia; 1992 – Chagall Artists'

collections

Book Graphic, Kyrgyz State Museum of

House, Haifa, Israel; 1998 – Safed (Tsfat)

Moscow, Russia; Kiev, Ukraine; Paris,

Fine Arts, Frunze, Kirghizia; since 2000

Artists, Jewish Community Centre, Palm

France; Tel Aviv, Israel

– participated in exhibitions of Israel

Beach, Florida, USA; 2004 – Lille, France;

Association of Professional Artists

2009 – Amiad Centre, Jaffa, Israel

Germany;

Warsaw,

Zone

Poland;

1950

participates

in

Group

Group in

Galleries Tashkent,

and

private

several

private

Solo

Exhibition; Exhibition:

1991

Artists’

House, Jerusalem

Uzbekistan;

Awards: 1977 – Gold Medal for Book Illustrations, Moscow, USSR; 1998 – First Prize, "The Best New Immigrant Artist in Israel over the Decade", Ministry of Immigrant Absorption Prize, Israel Collections: President of Israel Collection, Israel; Kazakhstan Government Museum; 42

Haifa Museum of Art; private collections in Israel, USA, Canada, England, France, Holland, and Germany

Anatoly Shmuel Schelest Born 1957 in Kiev, Ukraine.1983 – studied at the Kiev Institute of Fine Arts, Graphics Department. 1986 – after Chernobyl catastrophe moved with his family to Tashkent, Uzbekistan.


1989 – graduated from Tashkent National

Collections:

Gallery,

(Israel Parliament), Jerusalem, Israel;

Frunze (now Bishkek), Kirghizia; 1972

Institute

of

Theater

and

Fine

Tokashimaya

Arts,

Japan, Singapore;National Museum of

2008 – The New Gallery, Teddy Stadium,

– Exhibition of Young Artists, Tashkent,

Graphics Department. 2000 – moved to

Ukraine, Kiev; Artistic Fund, Tashkent,

Jerusalem;

Uzbekistan;

1974

Koblenz, Germany.

Uzbekistan;

Shimshon Centre, Jerusalem

Uzbekistan

Artists,

2006 – moved to Israel.

Germany, England, Italy, Japan

private

collections

in

2009

Collections:

The

Beit

Shmuel,

State

Moscow,

of

Russia;

1975 – Days of the Soviet Culture,

Gallery,Moscow,

State

Belgium and Sweden; 1977 – Exhibition

Tashkent, Uzbekistan; 1992, 1993, 1998

Russian Museum, St.Petersburg, Russia;

of Soviet Artists, Madame Nakamura

– Tortoise and Violin Gallery, Tashkent,

Museum of Arts, Volgograd, Russia;

Gallery, Tokyo, Japan; 1978 – Days of

Uzbekistan;

Moscow

Russia;

the Soviet Culture, Italy and Finland;

Gallery,Japan; Singapore;Kuala–Lumpur,

Museum of Arts, Yaroslavl, Russia; San

1979 – Days of the Soviet Culture,

Malaysia; 1999 – German Embassy,

Francisco Conservatory of Music, USA;

Paris, France; 1980 – Days of the Soviet

Tashkent, Uzbekistan; Mission of the

private collections in Russia, Germany

Culture, Western Berlin, Germany; 1981

United Nations in Republic Uzbekistan,

and the United States

– Days of the Soviet Culture, Senegal

Tashkent;

Alpha

Tokashimaya

Gallery,

Freiburg,

Germany; 2000 – Alte Burg, Koblenz, Germany;

2003

Kugnus

Gallery,

Arnheim, Holland; 2006 – The Jewish University,Jerusalem, Israel Exhibitions

together

with

Marina

Schelest: 2002 – Alte Burg Koblenz, Germany; 2003 – "Haus Metternich" Exhibitions Hall, Koblenz, Germany; 2004 – National Museum of Ukraine, Kiev; Beit Jacob Synagogue, Kiev, Ukraine; 2006 – Cultural Center Maale Shimon, MaaleAdumim, Israel; 2007 – Jerusalem House of Quality, Jerusalem, Israel Selected Group Exhibitions: 1984 – Exhibition Hall of the Ukrainian Artists Union, Kiev, Ukraine; 1985 – A.Green Museum, Feodosia, Ukraine; 1990 – Academy of Fine Arts, Leningrad (now St.Petersburg); 1991 – House Movie, Tashkent, Uzbekistan; 1994 – Tortoise and Violin Gallery, Tashkent, Uzbekistan; 1995 – Central ExhibitionsHall of the Uzbekistan

Artists

Union,

Uzbekistan;

1996

Exhibition

"Asia-Art",

Tashkent,

International Tashkent,

Uzbekistan; 2006 – Menachem Begin Heritage Center, Jerusalem, Israel

State

The

Exhibition

Solo Exhibitions: 1990 – TheArt Gallery,

1994

Russia;

Tretyakov

Conservatory,

Julia Segal

and Vietnam; 1984 – Uzbekistan Art Exhibition, Yugoslavia; 1996 – Exodus

Born 1938 in Kharkov, Ukraine. 1960

Gallery,

– graduated from Fine Arts College,

Jerusalem,

Israel;

1997

Communities House, Jerusalem, Israel;

Kharkov, Ukraine; 1971 – graduated

2001 – Jerusalem Theatre, Jerusalem,

from The State Surikov Institute of Arts,

Israel

Sculpture Department, Moscow, Russia. Member of the Union of Soviet Artists. 2004-2005 – Art Director of Artists’ Gallery, Sa-Nur, Israel.

Garrick Zilberman

1994 – repatriated to Israel

Born, 1938, Odessa, Ukraine. Since 1941

Solo Exhibitions: 1972, 1987 – Artists’

lived in Uzbekistan. 1958 – graduated

House, Moscow, Russia; 1992 – Stanford

from the Tashkent Art College.

University, CA, U.S.A; Georgi Gallery,

1996 – Repatriated to Israel.

Berkeley, CA, USA; 2000 – Artists’

Solo exhibitions: 1981 – Bakhor Art

House,Jerusalem, Israel; New Cultural

Center, Tashkent, Uzbekistan; 1983 –

Centre,Jerusalem,

Exhibition Hall, Cinema House, Tashkent,

Born

Uzbekistan;

Hall,

Kirghizia. 1979 – graduated from Kyrgyz

Tashkent,

State Art College. 1974-80 – Special

American

Israel;

Cultural

2002

Centre,Jerusalem,

Israel; 2003 – Municipality of Maale

Tashkent

Adumim, Israel

Uzbekistan;

Selected

Group

Exhibitions:

(Manege),

Drama

Exhibition

Theater,

Central

Exhibition

Moscow,

Russia;

Kirov

Sculpture

Khabibulin)

and

(now

(Studio

Outdoor

Bishkek),

of

Saur

Sculpture

Russia; "Kultursymposium", City Hall,

1989 – Alexandre Gallery, Paris, France;

A.Kamensky). Since 1988 – Member of

Iserlohn, W.Germany; 2000 – Binyanei

2004 – Jerusalem Theatre, Jerusalem,

Soviet Artists’ Union, Member of Kyrgyz

HaUma,Jerusalem,

Israel; 2008 – Jerusalem Culture Center,

Artists’

Jerusalem, Israel

Association of the Central Asia Artists.

Gerard Bachar, Jerusalem, Israel; 2006

Group Exhibitions: 1965 – Exhibition

2001 – repatriated to Israel. Since 2002

– Menachem Begin Heritage Centre,

of Young Artists, Tashkent, Uzbekistan;

– Member of Israeli and International

Jerusalem,

1968

Artists Association

Jerusalem

Congress

Theatre,

Israel;

Centre,

Israel;

2001

Israel;

2007

Moscow,

2004

Knesset

Leningrad,

Courses:

Frunze

(Group of S.Bakashev, A.Voronin, and

Hall,

Hall

1946,

Russia;

1989

Exhibition

1986

Vladimir Zukhin

Uzbekistan

Art

Exhibition,

Union,

Member

of

"Tengry"

43


Solo Exhibitions: 1989 – Exhibition

Great Patriotic War, Darkhan village,

addition to vernissages and exhibitions,

State University, History of Fine Arts

Hall of the "Oak Park" Artists’ Union,

Kirgizia;

concerts,

Department,

Frunze (now Bishkek), Kirghizia (with S.

Perished in the Holocaust", Arad, Israel;

tables» were often taking place. Many

the Management of Exhibitions at the

and K. Daraganom Shkurnela); 1997,

2005 – Monument "Heroism of the Jewish

exhibitions and musical projects were

Ministry of Culture of USSR. Helped to

2000 – Kyrgyz National Museum of Fine

People in the War of 1939-1945", Arad,

carried out together with representatives

organize a great number of exhibitions

Arts (KNMI), Bishkek, Kirghizia; 1997 –

Israel; 2008 – Monument "Uprisings in

of EU, UN and the George Soros fund.

in the largest show-rooms of Moscow

Central Artists’ House, Moscow, Russia;

the Ghetto, The Second World War",

From 1992 till 2000 curated more than

as well as selecting works for artistic

2003 – Alexander Studio, Tel-Aviv-Jaffa,

Arad, Israel

20 exhibition projects.

funds; author and co-author of various

Israel; Central Asian Academy of Arts,

Awards: 1998 – Third Price, Exhibition-

In 2000 immigrated with her family to

catalogues for Soviet Art Exhibitions.

Bishkek, Kirghizia (in conjunction with

competition "The monument to Pushkin

Germany.

In addition, continued her research of

Bulgarian sculptor R. Mikhailov); KNMI

for

Nezhurin,

From 2003 till 2005 worked in Ludwig

West-European art of 19th and 20th cc.,

Gallery, Bishkek, Kirghizia; 2005, 2007

Bishkek, Kyrgyzstan; 2002 – First price,

Museum (Koblenz): co-curator of projects

taught history of art. In 1968 to1972

– Arad Museum, Arad, Israel; 2009 –

Competition

Jews

"Meeting Place – Paris! (Russian artists in

studied at the Graduate School of the

"Artist and Model", Arad, Israel and

perished in the Holocaust", Arad, Israel

Paris 1907-1960)" and "Non-conformists

Academy of Arts, Department of West-

Kyrgyz National Museum of Fine Arts

Collections:

private

from Moscow". These projects were

European art. Thereafter was also closely

(KNMI), Bishkek, Kirghizia

collections in Israel, Russia, USA, France,

carried out in collaboration with the

associated –unofficially, of course – with

Selected Group Exhibitions: 1978,

Germany and other countries

Tretyakov Gallery, the Pushkin Museum,

underground artists' circle of Moscow

1983, 1987, 1988, 1991, 1998, 1999,

the Pompidou Centre and famous private

and Leningrad.

2000 – Central Artists’ House, Moscow,

collectors. Worked also as a curator and

In 1990 repatriated to, Israel, lives in

Russia;

co-author of the project "In search of blue

Jerusalem. From 1991 till 2006 worked

filament" (Ludwigmuseum, Koblenz – the

in the Library of Art and Archaeology at

National Museum of Ukraine, Kiev).

the Israel Museum in Jerusalem. Actively

1988,

Symposium

1989

of

Jurmala,

Reims, France; 1994 – Red Rat Gallery, Bishkek, Kirgizia; 1994, 1996 – "Triennial of Central Asia", Tashkent, Uzbekistan; 1999 – Parade of Galleries, Alma-Ata, Kazakhstan; State Historical Museum of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kirgizia; 2001 – Artists of the Kyrgyz Republic, Avignon, France; 2002, 2003 – Art Centre, Arad, Israel; 2004 – "BIG" Centre, Beer-Sheva, Israel; 2005, 2006 – Arad Museum, Arad, Israel; 2006 – Keshet Community Center, Beer-Sheva, Israel Selected Completed Projects: 1983 – Bust for the monument to A.Bestsenny, –

Bust

for

Frontier the

Station;

monument

1985 Maghazi

Masanchi, Masanchi village, Kazakhstan; 1986 – Bust for the monument to A. 44

Asanalieva,

KRSU",

Monument

architect "Memorial Galleries

A. to and

"Jews

the

International

Sculptors,

Latvia; 1991 – Exhibition of Soviet Art,

Erkishtam

2002

Kara-Kol,

Kirghizia;

1992 – Monument to the Fallen in the

Marina Schelest Art critic, curator. Born in 1956, Kiev. Graduated from Kiev Industrial Arts College (Design Department) and Kiev Institute of Arts (Department of History and Theory of Arts). In 1986, after the Chernobyl disaster, moved with her family to Tashkent. Worked as an artist (1987-1990 – chief artist of the Djizak puppet theatre) and art critic: 1990-1992, in the Tashkent Institute of Theatre and Arts, at the Puppet Theatre Department she has been teaching courses of lectures on

Gave

a

mini-performances,

course

of

lectures

«round

on

at

participates in the artistic life of Israel.

subject "Stories from the Bible and

In 1993-1995 she was a research worker

their representation in World Art" – in

in the Department of Modern Jewish

Ludwigmuseum, Koblenz, and in Jewish

Art in the Jerusalem Center of Jewish

Communities of Bonn, Trier, Mainz and

Art, Hebrew University. Since 1993 –

Koblenz.

also a research worker of Short Jewish

In 2006 the Schelest family repatriated

Encyclopedia in Russia, published by the

to Israel. Since 2007 Marina Schelest

Center.

has been working as an art-director

Since 1994 organizes and curates more

and curator of the "Skizza" Gallery in

than 30 exhibitions of works of Israeli

the Centre of Arts "Jerusalem House of

artists in Jerusalem and Tel-Aviv. In 2000-

Quality".

2001 she was an art-director and curator of the "CoArt" Gallery in Jerusalem. Frequently

"Traditional Puppet theatre of Middle Asia In 1992, together with her husband,

worked

the

subjects such as "Puppet theatre" and and the Islam culture".

afterwards

lecturing

in

Russian

on

topics such as «Jewish art», «Israeli

Marina Genkina historian,

art

critic,

Art», «Art of 20th century», «History of

the artist Anatoly Schelest, opened the

Arts

curator.

Gallery Club "Tortoise & Violin", which

Born and lived most of her life in

later became a diplomatic club, where, in

Moscow. In 1963 graduated Moscow

architecture» – in Jerusalem, Tel-Aviv, Herzeliya, occasionally bringing these lectures to students' seminars in Russia organized by the Jewish Agency.


Marina has a lot of publications â&#x20AC;&#x201C; in Russian, Hebrew, English â&#x20AC;&#x201C; in various Israeli magazines and newspapers; she is author of articles and compiler of catalogues of both group and personal exhibitions in Israel. Today Marina is the curator of "Skizza" Gallery in the Centre of Arts "Jerusalem House of Quality".

45


‫וכמה מלים על הפרויקט‪:‬‬

‫מעודן‪ ,‬והרימונים שהיו יכולים להיות טבע דומם מרכז‪-‬‬

‫בסופו של דבר אל היהדות‪ ,‬אלא שזהו כבר סיפור אחר‬

‫אולם תצוגה חמים ב"בית אות המוצר"‪ .‬אנו חבים תודה‬

‫אסיאני טיפוסי אלמלא הכותרת המלווה אותם‪" :‬טבע‬

‫לגמרי‪...‬‬

‫מיוחדת לנינה נאומצ'יק‪ ,‬העוזרת של יצחק‪ ,‬שתמיד‬

‫זוהי כבר התערוכה החמישית מתוך הסדרה‬

‫עושה כמיטב יכולתה למצוא עבורנו מקום בתכנית‬

‫שתוכננה על ידינו‪ ,‬אוצרות התערוכה מרינה גנקינה‬

‫דומם בירושלים"‪ .‬שורות סוחרים בשוק ודוכנו של הפחח‪:‬‬ ‫קנקנים‪ ,‬קומקומים‪ ,‬קּומגאנים — מה זה? סמרקנד?‬

‫בתערוכה זו מוצגים אמנים שונים מאוד זה מזה‪ ,‬אך‬

‫בוכרה? "ירושלים‪ .‬העיר העתיקה"‪ .‬כאן‪ ,‬בהיעדר‬

‫דבר אחד מאחד בין כולם‪ :‬זוהי אהבתם לארץ אבותיהם‬

‫להגשמת הפרויקטים שלנו פיתחנו מספר רעיונות‪.‬‬

‫אחת מן התערוכות נועדה להציג את ייחודה של התרבות‬

‫הגבולות‪ ,‬מסתתר מן הסתם זיכרונו הגנטי של הצייר —‬

‫הקדומה — ישראל‪ ,‬וכן אהבה ותודה לאותן ארצות שמהן‬

‫לדוגמה‪ ,‬סדרת התערוכות "ירושלים הצעירה"‪ ,‬שנערכה‬

‫הישראלית של היום‪ ,‬תרבות השואבת והמשלבת בתוכה‬

‫שכן יהודי בוכרה חיו מדורי דורות בסביבה המוסלמית‪ .‬זו‬

‫הגיעו הנה‪ .‬ועבודותיהם מעידות עד כמה פורייה יכולה‬

‫בהצלחה בעזרת העיתונאי רומן גורביץ' ואנו אסירי‬

‫את מסורותיהן של קהילות יהודיות שונות ומאוד לא‬

‫להיות האהבה‪.‬‬

‫תודה לו על עזרה זו‪.‬‬

‫אולי הסיבה לשלמות שיש בעבודותיו של ויקטור‪.‬‬

‫הצפופה של תערוכות ב"בית אות המוצר"‪.‬‬

‫ומרינה שלסט‪ ,‬תחת הכותרת "מארצות התפוצה"‪ .‬כל‬

‫דומות זו לזו‪ .‬עתה‪ ,‬כאשר אנו מבצעים את הפרויקט‬

‫יוליה סגל חיה בקזחסטן עד גיל ‪ .27‬כבר מזמן‬

‫יחד עם זאת‪ ,‬יש לממן פרויקטים‪ .‬אז פנינו אל‬

‫בשיתוף עם עיריית ירושלים והוא הפך לפסטיבל של‬

‫היא ישראלית‪ :‬עצמאית‪ ,‬חופשייה‪ ,‬אומרת רק את מה‬

‫"המרכת לקליטת אמנים עולים"‪ .‬עבור הפרויקט‬

‫תרבויות‪ ,‬אנו יכולים לחשוף את הקהל לא רק למאפייני‬

‫שעל לבה‪ .‬ישראלית עם אותה שקיקת נוודים לחירות‪.‬‬

‫הראשון שלנו שנסב על אמנים ישראלים — תושבים‬

‫התרבות האמנותית‪-‬חזותית אלא גם לתרבות המוסיקה‬

‫אמירותיה — ואין זה חשוב אם מדובר במלה‪ ,‬במיצב‬

‫חוזרים מארה"ב‪ ,‬לא קיבלנו מימון כלשהו‪ ,‬אך התערוכה‬

‫ואף למטבח הייחודי של רבות מקהילות התפוצות‪ .‬נוסף‬

‫או בפלסטיקה זעירה — תמיד נושאות עמן מסר ישיר‪,‬‬

‫הוצגה בכל זאת (גם אם ללא קטלוג)‪ ,‬והגשנו בקשה‬

‫על ‪ 14‬הציירים שעלו מארצות אסיה המרכזית ישתתפו‬

‫לעיתים חד‪-‬וחלק אך תמיד ברור‪" .‬בחיי אני אוהבת‬

‫לפרויקט הבא מאותה סדרה‪" ,‬אמנים ישראלים‬

‫בפסטיבל שלנו זמרים ונגנים‪ .‬ארגון המופעים הללו‬

‫דברים פשוטים ולא "מעודנים"‪ .‬לבוש פשוט‪ ,‬אוכל פשוט‪,‬‬

‫מארגנטינה"‪ .‬כאן זכינו להצלחה הכספית הראשונה‬

‫נתאפשר הודות לעזרתו של אדם נדיב ומלא חכמה‪,‬‬

‫שלנו‪ .‬אנו אסירי תודה לוועדה שלו במשרד הקליטה‪,‬‬

‫שלמה חיזק‪ ,‬וכן של גבי ספייב הנדיב ורחב‪-‬הלב‪ .‬אנו‬

‫וקודם כל לגב' קלאודיה כץ‪ ,‬ראש מחלקת התעסוקה‬

‫מודים למר יעקב מושיחוב על כלי הבית הבוכריים‬

‫במשרד הקליטה‪ ,‬ולגב' רשלה ליברמן‪ ,‬מנהלת המרכז‬

‫המסורתיים שהעמיד ברוב נדיבותו לרשות תערוכה זו‪.‬‬

‫גדרות לא צבועים‪ ,‬ריחות של לענה‪ ,‬של עשן וגללים‬ ‫(אותם אני מעדיפה על פני בשמים למיניהם); ז ִכריות‬

‫כמה מילות תודה‬

‫בדשא עדיפות על גלדיולות באגרטל‪ ,‬ועז רזה יפה היא‬ ‫מטווס‪ .‬ובכלל‪ ,‬טוב כשרואים את הקונסטרוקציה‪ ,‬כאשר‬

‫לפני קצת יותר משנתיים הופיעה בירושלים גלריה‬

‫לקליטת אמנים עולים‪ ,‬שתמיד סייעו לנו וגילו סבלנות‬

‫החדרים ריקים והחלונות פתוחים לרווחה‪ ,‬כאשר השולחן‬

‫לא מסחרית חדשה לאמנות‪ ,‬הנקראת מועדון הגלריה‬

‫אינו מכוסה במפה ואין אהיל למנורה" — כך סיפרה היא‬

‫"סקיצה"‪ .‬אנו‪ ,‬שתי מבקרות אמנות‪ ,‬מרינה גנקין ומרינה‬

‫מאז צעדינו הראשונים אנו‪ ,‬שחשבנו את עצמנו‬

‫שלסט‪ ,‬הצייר אנטולי שלסט ושני תלמידים‪ ,‬שי לנדא‬

‫לאנשי עסקים גדולים‪ ,‬הצטרפנו אל מועדון העסקים‬

‫לשגריר המיוחד והמוסמך של הרפובליקה של‬

‫של ֶסט הגיע עם משפחתו לאוזבקיסטן‬ ‫אנטולי ֶ‬

‫מהאוניברסיטה העברית ויוסי שלסט מביה"ס לקולנוע‬

‫הירושלמי בראשות לריסה ינובסקיה‪ .‬בהתחלה ניסתה‬

‫אוזבקיסטן בישראל מר איבק אשנב וכן לעובדי‬

‫לשהות קצרה מקייב שהייתה אחוזת אותה עת בבהלה‬

‫"מעל ֶה"‪ ,‬הגענו ויזמנו את הפרויקט הזה‪ .‬קשה לספר‬

‫לריסה‪ ,‬שהכירה סיפורים עצובים רבים על עסקים‬

‫השגרירות — מר ג ַ'חַנגיר אמינוב‪ ,‬שתקופת שירותו כאן‬

‫בעקבות אסון הכור בצ'רנוביל‪ .‬הגיע ונשאר לחיות שם‬

‫מה היה לנו שאיפשר לנו ליזום פרויקט כזה? קל יותר‬

‫שהמזל לא האיר להם פנים‪ ,‬לשכנע אותנו להימנע‬

‫לצערנו כבר נסתיימה ול‪-‬פרקט אסמנב‪ ,‬לשגריר‬

‫למשך ‪ 13‬שנין‪ .‬זאת משום שמצא במקום ההוא את‬

‫לספר מה לא היה לנו‪.‬‬

‫מהסיכון הכרוך בפרויקט שלנו‪ ,‬אך מאז היא הייתה‬

‫המיוחד והמוסמך של הרפובליקה של קזחסטן בישראל‬

‫השלווה והנינוחות‪ ,‬את החכמה והדביקות במסורת‪,‬‬

‫לא היה לנו את הדבר החשוב ביותר‪ ,‬שטח להקמתו‪.‬‬

‫בין הראשונות לתמוך בנו‪ .‬הודות ללריסה ולתכונות‬

‫מר ג ַאלים אוַרזבאקוב למזכיר השני בשגרירות מר‬

‫כל אותם דברים שאליהם שאף בחיפושיו הרוחניים‪.‬‬

‫אך היה לנו יחסו האוהד של יצחק וייס‪ ,‬המנהל של מרכז‬

‫האנושיות והמקצועיות שלה הפרויקט שלנו "מארצות‬

‫אלז'אן טּוְרסּונקּולוב‪.‬‬

‫עובדה ידועה היא‪ :‬ציירים אינם מצטיינים בלימוד שפות‬

‫האמנים "בית אות המוצר" הירושלמי‪ .‬אי אפשר להגזים‬

‫התפוצה" הפך לחלק מפסטיבל ירושלים‪ ,‬והחל‬

‫זרות‪ ,‬וייתכן שזה משום ששנים רבות מוקדשות אצלם‬

‫בהערכת עזרתו ותמיכתו‪ ,‬החל מהפגישה הראשונה‬

‫בתערוכה הנוכחית‪" ,‬אמנים ישראלים ממרכז אסיה"‪,‬‬

‫ליצירה של שפה אמנותית משלהם‪ .‬ואנטולי לא היה‬

‫שלנו ועד היום‪ .‬אחרי התערוכה הראשונה של אנטולי‬

‫הוא מבוצע עם סיועה של עיריית ירושלים‪.‬‬

‫על עצמה ועל אמנותה‪ ,‬טוב יותר מכל חוקר אמנות‪.‬‬

‫אין קץ‪.‬‬

‫תודה מיוחדת על סיוע רב‪-‬הערך בהכנת התערוכה‬ ‫ובקיומה ניתנת‪:‬‬

‫השנה הבאה‪ ,‬שנת ‪ ,2010‬הוגדרה ע"י ארגון האו"ם‬ ‫בתור "השנה הבינלאומית לקירוב תרבויות"‪ .‬הודות‬

‫כאן יוצא מן הכלל‪ .‬באותם שנים לא היה צורך ללמוד‬

‫שלסט הציע לנו יצחק וייס לשכור סדנה שהתפנתה‪,‬‬

‫אנו מודים ליוסי שרעבי‪ ,‬מנהל אגף חברה בעיריית‬

‫להשתתפותן של שגרירויות קזחסטן ואוזבקיסטן‬

‫את השפה האוזבקית — בכל מקום דיברו רוסית‪ .‬אבל‬

‫הוא הראה לנו שיש לה חצר אחורית מוזנחת והרשה לנו‬

‫ירושלים‪ ,‬לשמי אמסלם‪ ,‬מנהל אגף אמנויות בעירייה‪,‬‬

‫בפעילות זו שלנו נוכל בלב שלם לייחס את הפעולה הזו‬

‫מלה אחת הוא בכל זאת קלט מן האוויר — חּודואּוז'ליק‪,‬‬

‫להשתמש בה‪ .‬כדי לסדר את המקום הזה היינו זקוקים‬

‫למשה דה גרציה‪ ,‬מנהל מחלקה לאמנות פלסטית‬

‫שלנו לאירועים של שנת‪-‬קירוב זו‪.‬‬

‫"אדם מאמין‪ ,‬חרד לדבר האל"‪ .‬וכמה שהמלה הזו‬

‫לכסף שלא היה לנו‪ .‬אך לעומת זאת היו לנו ידיים מיומנות‬

‫וליורם ברוורמן‪ ,‬סגן מנהל אגף חברה בעיריית ירושלים‬

‫נשמעת דומה למלה הרוסית חּודוז'ניק — "אמן‪ ,‬צייר"!‬

‫והיו לנו רעיונות‪ .‬וכך כולנו עזרנו לאנטולי כמה שיכולנו‪,‬‬

‫— עבור האמון שלהם בפרויקט שלנו ועל הדחיפה‬

‫הזיקה הזו קבעה את יחסו לחיים ולמה שמתגלה על‬

‫והוא הפך את המקום לפנינה ממש‪ ,‬שבריכות של דגי‬

‫המחודשת שהעניקו לו‪.‬‬

‫הבד ועל הנייר‪ .‬מתגלה — כלומר‪ ,‬מופיע מאליו‪" .‬כשם‬

‫זהב מקשטים אותה‪ ,‬לצל גפנים שאשכולות ענבי היין‬

‫שהעט יודע את מה שהוא כותב‪ ,‬כך גם אני איני אלא‬

‫משתלשלים מהן‪ ,‬ועוד הרבה דברים יפים‪.‬‬

‫כלי בידי הבורא" (ג'לאלאדין רּומי)‪ .‬היה זה אך טבעי‬

‫כעת‪ ,‬מאפריל עד אוקטובר‪ ,‬אנו מציגים כאן סרטים‬

‫שהחשיבה הסּופית היוותה מקור להשראתו של האמן‪.‬‬

‫ומארגנים קונצרטים והרצאות‪ .‬ומאוקטובר עד מאי‬

‫העניין שגילה בשעתו בתורת הסּופים הביא אותו‬

‫אנו יוצרים כאן את המוצגים בתערוכות שלנו ושוכרים‬

‫עלינו להודות מקרב לב למר ניר ברקת‪ .‬הוא נהג‬ ‫לפתוח כמעט את כל המיצגים שלנו ב"בית אות המוצר"‬ ‫עוד טרם מינויו כראש עיריית ירושלים‪ ,‬וככל הנראה הוא‬ ‫מביא לנו מזל‪.‬‬ ‫‪46‬‬


‫אלכסנדר גנ ֶלין לא נולד באסיה המרכזית‪,‬‬

‫רבות מהווה החמור סמל דו‪-‬קטבי‪ .‬מחד‪ ,‬זוהי חייה‬

‫בנימין ְקלֶצֶל הגיע לטשקנט כשהיה בן ‪.9‬‬

‫שלושת העולמות הללו; רוח טובה המרחפת מעל‬

‫לא למד ולא חי שם‪ .‬הוא הגיע לצפון קזחסטן עוד‬

‫קדושה ואובייקט פולחני‪ ,‬ומאידך‪ ,‬סמל לבורות‪,‬‬

‫חוויות הילדות והנעורים הן הצבעוניות ביותר‪ ,‬והוא‬

‫תינוקות; שאמאן — מכשף שהוא גם מוסיקאי המנגן‬

‫בהיותו סטודנט‪ ,‬התאהב באזורים בהם חי ועשה‬

‫לזימה ולהיבטים החומריים שבחיים‪ .‬וגם החמורים‬

‫נזכר באוזבקיסטן בתחושה של התפעלות ושל‬

‫בכלי בעל שני מיתרים עשויים שיער סוסים — כלי‬

‫סדרה של עבודות ציור אשר קבעו את סגנונו היצירתי‬

‫שבעבודותיו של זילברמן שונים הם מאוד זה מזה‪:‬‬

‫התאהבות נעורים‪ .‬את ההתאהבות הזו מעביר הוא‬

‫שהצלילים הנובעים ממנו מקשרים בין עולמם של‬

‫למשך זמן רב והביאו לו מוניטין של צייר רציני‪ .‬אדמה‬

‫אחדים מהם סתומים ועיקשים; לאחרים‪ ,‬לעומתם‪,‬‬

‫לבדיו‪ .‬הטמפרמנט הסוער של האמן‪ ,‬שלא נעלם‬

‫בני האדם לבין זה של הרוחות — כל אלה אינם אלא‬

‫שחורה וחומה‪ ,‬עשבי מלעניאל‪ ,‬לבונות ואורנים‪ ,‬רכסי‬

‫עיניי סוס מבינות‪-‬כל ועידון של סוסי רכיבה ערביים‪.‬‬

‫עם השנים‪ ,‬ממש מכריח את המתבונן לראות את‬

‫דמויות מסורתיות הלקוחות מאגדות שמאנים קזחיות‬

‫הרים עטויי השלג‪ ...‬מאז שפעם אחת הִפנים והעביר‬

‫בדרך זו מתייחס האמן גם לדמויותיו האחרות — פעם‬

‫העולם בעיניו של הצייר‪ .‬אשר למתבונן‪ ,‬הרי שהוא‬

‫מסורתיות והמזכירות מאוד את הדמויות המאכלסות‬

‫דרך עצמו את היופי הקודר של חבל ארץ זה‪ ,‬שימר‬

‫באהבה סנטימנטאלית ופעם באירוניה מרירה‪.‬‬

‫רק מרוויח מכך‪ :‬כי הרי הצייר מביא אותנו לעולם עליז‬

‫את תמונותיו של בוריס לוצ'אנסקי‪ .‬בעבודותיו אנו‬

‫אלכסנדר את הגוונים הללו ביצירתו‪ .‬וגם בישראל‪,‬‬

‫ולדימיר זּוכין — אדם של המון אנרגיה‪ .‬ראשית כל‬

‫וחדור הומור טוב‪ .‬החביבות‪ ,‬צבעוניות הגוונים ובהירות‬

‫רואים גם ריבוי של סימנים וסמלים אירופיים כגון הדג‪,‬‬

‫הצבעוניות הטרופית של הערים הים‪-‬תיכוניות מושכת‬

‫הוא פסל‪ ,‬אבל גם פדגוג‪ ,‬צייר‪ ,‬גרפיקאי וצלם‪ .‬דומה‬

‫הקומפוזיציה — הכל נראה עודף קמעא ומזכיר תחושה‬

‫הירח והשמש‪ ,‬לצד עצי הברוש של ארץ ישראל‪ .‬ולא‪,‬‬

‫אותו פחות מאשר יופיו המאופק של הנוף הירושלמי‪.‬‬

‫שאין תחום באומנות שבו לא מוכן יהיה לנסות את‬

‫של התפעלות ומבוכה האוחזות באדם אירופי כשהוא‬

‫הוא בשום אופן לא אייר אגדות עם — לא קזחיות ולא‬

‫דויד (ד‪ .‬פייגין) למד במכללה לאמנויות ולאחר‬

‫כוחותיו‪ .‬הוא נולד בעיר פְרּונז ֶה (כיום בישֶקק)‪ ,‬שם גם‬

‫מגיע לשוק מזרחי בעיר העתיקה הזו או האחרת —‬

‫יהודיות; הוא השתמש באוויר שסביבו כדי לרקום את‬

‫סיים את המכללה לאמנויות ע"ש צ'ּויקוב‪.‬‬

‫בין אם בטשקנט או בירושלים‪ :‬העיניים לא שובעים‬

‫עולמו המופלא והאינטואיטיבי‪ ,‬וקרוב לוודאי שלא‬

‫מכן במכון לאמנויות באלמה‪-‬אטה‪ .‬אלא שהמעבר‬ ‫לישראל לא היה קל‪ ,‬והצורך לקיים את משפחתו‬

‫כל עשייתו האמנותית מושתתת על תפיסה‬

‫וילידיו גרם לו לוותר על עיסוקיו האמנותיים למשך‬

‫ברורה לגבי היצירה‪ ,‬לגבי עצמו ולגבי האמנות‪ .‬לא‬

‫גנאדי קּוצנקו — נולד בקירגיזיה‪ ,‬במשפחה‬

‫זמן רב‪ .‬והנה‪ ,‬כבר לאחר גיל הארבעים‪ ,‬התרחשה‬

‫פלא אפוא שקומפוזיציית הפיסול האהובה עליו הנה‬

‫רוסית שהגיע למקום הזה עוד במאה ה‪ 19-‬על מנת‬

‫וכך כתבה חוקרת האמנות מרינה גנקינה‬

‫אותה התשובה‪ :‬כיום הוא שקוע באמנות מופשטת‪.‬‬

‫אדם המציב טּונדּוק — עמוד הציר באוהל הנוודים‪,‬‬

‫ללמוד את הטבע והתרבות המקומיים‪ ,‬לבנות‪ ,‬ללמד‬

‫במאמרה אודות הצייר‪" :‬בוריס לצ'אנסקי אינו יוצר‬

‫ואמנות זו‪ ,‬כאן בישראל‪ ,‬החזירה אותו לסגנון‬

‫ה‪-‬יּורטָה‪" .‬הטונדוק מהווה עברי סמל של המוקד‬

‫ולרפא‪ .‬עוד סבתו ציוותה בשעתה למשפחתה שלא‬

‫את עולמו — הוא חי בו‪ ".‬העולם שנוצר על ידי הצייר‬

‫הכללי של אמנות אסיה המרכזית‪ ,‬אל מקורותיה‬

‫הביתי"‪ ,‬אומר זוכין‪" ,‬המעגל והקו מהוות הבסיס‬

‫לעזוב את האדמה הברוכה ההיא‪ .‬ואף על פי כן נאלצו‬

‫הנו טוב ואורגאני‪ ,‬הצבעים שבעולם זה שקופים‪,‬‬

‫הטרום‪-‬מוסלמיים‪ .‬הקומפוזיציות המופשטות של‬

‫לרבות מן היצירות שלי"‪ .‬וכפי שזה קורה עם כל נווד‪,‬‬

‫לאזוב את קירגיזיה‪ .‬אלא שאפשר לנוע במרחב ועם‬

‫הקומפוזיציות יציבות‪ .‬ורצוי לחשוב שגם כיום חי הוא‬

‫דויד מעוררות אסוציאציות עם שטיחי לבד קזחיים‬

‫כך גם אצל ציירים — המוקד הביתי נמצא היכן שהאמן‬

‫כל זאת להישאר עם המוסיקה ההיא — שאון הנחלים‬

‫במרחבו‪ ,‬באותו המרחב האחר משלו‪.‬‬

‫מסורתיים (סיְרמאק‪ ,‬טּוס‪ ,‬קיאיז‪ ,‬טֶֶקמֶט) שהעיטור‬

‫מיטיב לעבוד‪ .‬הוא מוּכר ואהוב בקירגיסטן ויצירותיו‬

‫הזורמים וצלילי שיריהם של אקינים‪ ,‬הזמרים הנודדים‪,‬‬

‫סב ֶלי רוזנבלום מוּכר בתור אדריכל‪ .‬על פי‬

‫שבהם מלא בתכנים סקראליים עמוקים‪ :‬מבלי ליצור‬

‫מבוקשות גם בישראל‪ .‬הוא חי ועובד גם כיום — בין‬

‫להישאר עם הריחות של שמן כותן רותח ושל השקד‬

‫תוכניותיו הוקמו המוסיאון לאמנויות בטשקנט‪,‬‬

‫דימויים פיגורטיביים משתמש דויד כמעט באותה‬

‫שני בתיו‪ ,‬בישראל ובקירגיסטן‪ .‬בקירגיסטן‪ ,‬בימי הקיץ‬

‫המתוק‪-‬מריר‪ ,‬עם טעמם של הפילאף‪ ,‬הקיש‪-‬מיש‬

‫תיאטראות לדראמה בערים אנדיז'אן ונמנגאן‪ ,‬בית‬

‫הטכניקה של הרבדה של מרקם אחד על פני השני‪,‬‬

‫הירוק ובחורף החום והאוכרתי בישראל‪ .‬ולדימיר הוא‬

‫ושל פיתות החמות מן התנור‪ .‬גנאדי למד במכללה‬

‫הקולנוע הפנוראמי באלמה‪-‬אטה ועוד בניינים רבים‬

‫ונוצרת אותה תחושה‪ ,‬הלא מוכרת לנו אך מובנת‬

‫יותר פסל מאשר צייר; בישראל‪ ,‬שמאז יומו הראשון‬

‫לאמנויות של פרונזה‪ ,‬עסק בעיצוב‪ ,‬אייר ספרים‪ ,‬אבל‬

‫אחרים‪ .‬חמישים משנות חייו הקדיש לפרויקטים‬

‫היטב לנשאי התרבות המזרחית — תחושת השפה‬

‫כאן הדהימה אותו בבוגנוויליות בשלל הצבעים‪ ,‬הוא‬

‫את כל החיבה והרוך שרכש כלפי אסיה המרכזית הוא‬

‫שתמיד אופיינו בפתרונות חדשניים‪ .‬את השכלתו‬

‫העביר לציורי צבעי‪-‬המים המעודנים‪ ,‬מיומנים ושופעי‬

‫הראשונה‪ ,‬זו של צייר‪ ,‬הוא קיבל במכללה לאמנויות‬

‫אור‪ .‬אותו אור שמאחד בין תמונות הנוף שצוירו כאן‬

‫של טשקנט וכן בסדנתו של א‪.‬נ‪ .‬וולקוב‪ ,‬ותמיד‬

‫הקוסמית‪.‬‬ ‫גריק זילברמן — אדם צנוע שלא אוהב לראות‬ ‫את עבודותיו מוצגות‪ ,‬זאת למרות שתערוכות היחיד‬

‫בשנה ראשונה שאחרי המלחמה‪ ,‬למד במכללה‬

‫המעטות שקיים — בטשקנט‪ ,‬בפאריס ובירושלים‬

‫לאמנויות בסימפֶרוּפול שבקרים‪ ,‬עבד במוסקבה‬

‫— תמיד הפכו לאירועים שעוררו גלים של שיחות‬

‫ובשנת ה‪ 90-‬עלה ארצה‪.‬‬

‫וויכוחים‪ .‬האמן עצמו אינו מרבה לדבר‪ ,‬כנראה משום‬ ‫שהוא סבור כי הכל כבר נאמר בעבודותיו‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫צייר נלהב‪.‬‬ ‫בוריס קורופֶלוב נולד בחבל "ערבת‪-‬הרעב"‬

‫כל נדודי חייו מתחברים בעבודותיו לכדי שרשרת‬ ‫רציפה‪ :‬הנופים של קרים‪ ,‬של אסיה מרכזית וישראל‬

‫מראות ומתחשק לנסות הכל ולקנות הכל‪.‬‬

‫בארץ עם אלה שבוצעו במרכז אסיה‪.‬‬

‫תמיד היה מודע למשמעות של כל אותם סמלים —‬ ‫הוא פשוט ראה אותם בדמיונו‪.‬‬

‫סבר כי ייעודו הוא הציור‪ .‬בעבודותיו ניתן לראות‬

‫בוריס לּוצ'אנסקי ז"ל — נסתלק מאתנו לפני‬

‫פינות של טשקנט הישנה‪ ,‬פארקים נתונים בפריחה‬

‫חמישה חודשים‪ .‬בוריס התגורר בצפת — עיר‬

‫אביבית וקומפוזיציות נוסטלגיות נוגעות ללב‪ .‬וככל‬

‫המקובלים שאווירה הצפוף שזור בסיפורי חכמים‬

‫שפתרונותיו הארכיטקטוניים היו אוונגרדיסטים בזמנו‬

‫ובדברי קבלה‪.‬‬

‫כך מסורתיות הן עבודות הציור פרי מכחולו‪.‬‬

‫ביצירותיו מן התקופה הטשקנטית‪ ,‬כל אורח‬

‫מתמזגים לסיפור על‪-‬זמני אחד‪ .‬ואין זה חשוב כלל היכן‬

‫שני בתים היו בחייו של הצייר‪ :‬קזחסטן שבה נולד‪,‬‬

‫ויקטור רּוּבינוב הגיע מטשקנט‪ .‬כמוהו כאלכסנדר‬

‫החיים האוזבקי המסורתי שסבב אותו נתמלא בפיותיו‬

‫בדיוק נמצא המדבר — בין אם זה הנגב או הקאראקום‪,‬‬

‫למד וזכה להכרה‪ ,‬וישראל שגם כאן נלוו אליו הכרה‬

‫אברהם הוא מגיע ממשפחה של יהודי בוכרה‪ .‬ובדומה‬

‫ונקנתה לו משמעות מאגית כאשר כל חפץ הופך‬

‫והיכן בדיוק מצוי הרחוב — בין אם בפאתי ירושלים‪,‬‬

‫והצלחה‪ .‬בעבודותיו המופלאות‪ ,‬הכאילו מוצפנות‪,‬‬

‫לאביו של אברהם גם אביו של ויקטור היה צייר‪ :‬הוא‬

‫לסמל‪ .‬בעבודות שנעשו בירושלים הקומפוזיציה‬

‫בטשקונט או בפיאודוסיה‪ .‬צייר זה מסוגל לראות את‬

‫הוא איחד בצורה מפתיעה את העולמות הללו ובכך‬

‫למד אצל א‪ .‬וולקוב ו‪-‬אּוסטו מּומין המפורסמים‪.‬‬

‫פשטוה יותר‪ ,‬המסר ברור יותר‪ ,‬וריבוי‪-‬הפנים הטשקנטי‬

‫יופיה הקדום של ארץ ישראל בנוף שרוף‪-‬השמש של‬

‫יצר מרחב פנטסטי משלו‪.‬‬

‫ויקטור ירש את כישרונו של אביב ופיתח יד של צייר‬

‫מתחלף באור אחר‪ ,‬אורם המקודש של שמי ירושלים‪.‬‬

‫אסיה המרכזית או בנווה מדבר ישראלי‪ ,‬להבחין הן אצל‬

‫מלאך המצליף בשוטו בעננים ומוליד בדרך זו‬

‫איתן‪ .‬באורח פלא‪ ,‬עבודותיו הנן טשקנטיות מאוד‬

‫הדימוי היחיד העובר מעבודותיו מתקופת טשקנט‬

‫שוכני המדבר שוחרי החירות והן אצל קרובי משפחתו‬

‫את הרעם; יקום הבנוי משלושה עולמות — השמימי‪,‬‬

‫אך גם ירושלמיות מאוד‪ .‬טבע דומם מעודן‪ ,‬מבוצה‬

‫לאלו מן העידן הישראלי הוא זה של החמֹור‪ .‬בתרבויות‬

‫באותה היציבה המאפיינת דמויות מקראיות‪.‬‬

‫הארצי והתחתון — וחוטים המחברים הדוקות בין‬

‫ביומנה על גבי שטיח דֹוירה מזרחי‪ ,‬אגרטל משובץ‬


‫אמנים ישראלים‬ ‫ממרכז אסיה‬

‫כשם שקיבלו תיאטראות‪ ,‬מפעלים שלמים שהועתקו‬

‫להישאר שם זמן רב — אך ורק על מנת לקבל רשמים‬

‫ואף אולפן קולנוע מרכזי על מלוא עובדיו וציודו‪...‬‬

‫חדשים וטריים‪ ,‬בחיפוש אחר צורות ונקודות‪-‬מבט‬

‫כמעט כל הקומפוזיציות האמנותיות של אברהם‬

‫רוב הציירים המוצגים בתערוכה זו — בנימין קלצל‪,‬‬

‫חדשות‪ .‬אולם אחרי שנדבקו ביופיו של חבל ארץ זה‬

‫כלולות בתוך מעגל‪ .‬המעגל הנו סמל אוניברסאלי של‬

‫יוליה סגל‪ ,‬סוולי רוזנבלום‪ ,‬גאריק זילברמן‪ ,‬בוריס‬

‫— הצבעים של אסיה‪ ,‬המונומנטאליות שבאדריכלות‬

‫מלאות ושלמות‪ ,‬וכך‪ ,‬חפץ המושם במרכזו הופך מיד‬

‫קורופלוב‪ ,‬ולדימיר זוכין‪ ,‬דוד פייגין‪ ,‬בוריס לוצ'אנסקי‬

‫המקומית‪ ,‬החזרה הנצחית של קישוטים מקומיים —‬

‫למושא של פולחן‪ .‬אין פלא אפוא שבמרכזן של רבות‬

‫— הגיעו לאסיה המרכזית בתור ילדים בימי המלחמה‬

‫הם נשארו לחיות ולפעול בחבל הארץ הזה‪ .‬גם נציגי‬

‫מן העבודות מן הסוג הזה מצויה ירושלים — ירושלים‬

‫או נולדו למשפחות המפונים‪ .‬בכל משפחה נשתמרו‬

‫האוונגרד‪ ,‬גם חסידי אסכולת הציור האירופית פגשו‬

‫הקסומה של אלכסנדר אברהם‪.‬‬

‫סיפורים יוצאי דופן אודות שנות המלחמה ואודות‬

‫כאן מסורת אמנותית בעלת עצמה — והמפגש הזה‬

‫אלה בישֶבסקי נולדה ולמדה בעיר דּושַנב ֶה‪ ,‬גרה‬

‫בוויניצה‪ ,‬חוותה בעודה ילדה את קשיי המלחמה‬

‫נדיבותם ורוחב לבם של האנשים שקיבלו אותם‬

‫חייב היה להביא ליצירתו של כיוון חדש לגמרי באמנות‬

‫בלנינגרד בתקופה שלפני עלייתה ארצה וכבר מזה ‪20‬‬

‫כפליטה בקזחסטן‪ ,‬נקברה בטשקנט וחלמה לחיות‬

‫בשעתו‪" .‬הכנסת האורחים שקולה מעל הגבורה" —‬

‫"המזרח הסובייטי"‪ .‬אולם תחילה היה נחוץ ללמד‬

‫שנה חייה בירושלים‪ .‬פורייה מאוד בתחום הגרפיקה‬

‫בירושלים‪.‬‬

‫פתגם אוזבקי זה בן מאות השנים קיבל משנה תוקף‬

‫אנשים לצייר כפי שציירו באירופה‪.‬‬

‫לספרים‪ :‬היא מכינה איורים לטקסטים של התנ"ך‬

‫מרינה שלסט‬ ‫מוקדש לזכר אמי פולינה רויטמן ז"ל אשר נולדה‬

‫בימי המלחמה האיומים ההיא כאשר התחלקו עם‬

‫הימים‪ ,‬בכדי להיות גם "בשנה הבאה בירושלים"‪.‬‬

‫וכך‪ ,‬בהתלהבות מהפכנית של ממש‪ ,‬במרחבים‬

‫ולמדרשים תלמודיים‪ ,‬תוך שהיא משלבת בהצלחה‬

‫העצומים בין אשחאבד לטשקנט החלו צצים בתי‬

‫בעבודותיה את אופן העבודה האירופי וראיית עולם‬

‫מרכזן של ציוויליזציות עתיקות‪ .‬ערי המסחר הגדולים‬

‫מאז שנות ה‪ 30-‬של המאה ה‪ 20-‬אסיה המרכזית‬

‫ספר לאמנויות שמטרתן הייתה "להצמיח דור חדש‬

‫אירופית מזה עם תרבות הקישוט המרכז‪-‬אסיאנית‬

‫ששמותיהם נשמעים כמו אגדה מזרחית‪ַ :‬קשג ָר‪,‬‬

‫לא הייתה רק "בית‪-‬הלחם" מכניס האורחים‪ .‬רבים‬

‫של אמנים"‪ .‬והניסוי הזה אכן הצליח‪ :‬לקראת התקופה‬

‫מזה‪.‬‬

‫קוַקנד‪ ,‬סמרקנד‪ ,‬בוכרה‪ ,‬חיווה‪ ,‬קּוניה‪-‬אּורג ֶנץ'‪ ,‬מֶרוו‬

‫מאלה שחוו כאן את כל הקשיים של ימי המלחמה‬

‫שבה הגיעו לשם האמנים המוצגים בתערוכה‬

‫זה מה שקורה כשרואים איזו עיר בחלום‬

‫— ערים אלה קמו בצמתי הדרכים שעל דרך המשי‬

‫בחרו להישאר באסיה המרכזית גם משום ש"כאן היה‬

‫זו — שנות ה‪ ,40-‬ה‪ 50-‬וה‪ — 60-‬בכל הרפובליקות‬

‫ומתערבבים בו זיכרונות ילדות‪ ,‬קטעי מציאות ועוד‬

‫היכן לתת חינוך לילדים"‪ .‬כמה מן האמנים בעלי השם‬

‫של אסיה המרכזית כבר פעלה אסכולה מגובשת‬

‫משהו מן "החיים הקודמים"‪ .‬החלום חוזר על עצמו‬

‫בנהר הציוויליזציה הדו‪-‬סטרי הזה אשר במשך‬

‫קיבלו את חינוכם בבית‪-‬הספר לאמנות ע"ש בנקוב‬

‫היטב אשר היוותה תערובת מוצקה של האסכולה‬

‫לעיתים תכופות וכבר נלמדת הגיאוגרפיה של‬

‫אלפי שנים קישר בין המזרח למערב נתערבבו להם‬

‫במכון לתיאטרון ולאמנויות בטשקנט‪ ,‬במכללות‬

‫האירופית האקדמית עם האוונגרד הרוסי והמגמות‬

‫המקומית‪ :‬כאן‪ ,‬מעבר לפינה נמצא פח אשפה‪ ,‬שם‬

‫עמים‪ ,‬מדינות ידעו תקופות של שיא ושפל ונעו שיירות‬

‫לאמנויות ב‪-‬פרונזה או ב‪-‬אלמה‪-‬אטה‪ .‬מוסדות אלה‬

‫האוריינטליסטיות‪.‬‬

‫ישנה הכיכר העגולה וכאן תמיד יושב לו אותו כלב‬

‫אסיה המרכזית‪ ...‬מאז ימי קדם היה חבל ארץ זה‬

‫הגדולה‪.‬‬

‫האורח בפת הלחם האחרונה!‬

‫אין ספור של סוחרים‪ .‬לא רק אנשי‪-‬מסחר ולוחמים‬

‫נתברכו לא רק בזכות האמנים הנפלאים אשר לימדו‬

‫בתערוכה המוצגת ניתן לראות בבירור‪ ,‬מה רבה‬

‫רע‪-‬המזג‪ ...‬כן גם בעירּה של בישבסקי‪ .‬מובן שזוהי‬

‫אלא גם מורים ופילוסופים‪ ,‬עולי רגל ומיסיונרים נעו‬

‫בהם‪ ,‬שררה שם אותה רוח של חירות‪ ,‬רוח שאודותיה‬

‫הייתה השפעתה של התרבות המרכז‪-‬אסיאנית ושל‬

‫ירושלים שהיא אוהבת‪ ,‬חווה וכואבת‪ ,‬אבל זו גם‬

‫בדרכים אלה והביאו איתם את מסורותיהם‪ ,‬תרבותם‬

‫אפשר היה רק לחלום בחלקה האירופי של בברית‬

‫אורח החיים המקומי על יצירתם ותפיסת עולמם של‬

‫דּושנב ֶּה ובוכרה‪ ,‬וגם פאתיה של איזו עיירה יהודית‬

‫ודתם‪ ,‬ומאידך הם עצמם אימצו את ממנהגיהם של‬

‫המועצות דאז אשר מצוי היה תחת עינה הפקוחה של‬

‫הציירים‪.‬‬

‫בפולין או באוקראינה‪.‬‬

‫תושבי המקום‪.‬‬ ‫לעמי אסיה המרכזית החיים בצמתים של דרכי‬ ‫המסחר‪ ,‬הכנסת האורחים לא הייתה רק כלל חיים‬

‫מוסקבה‪.‬‬ ‫באסיה המרכזית של תחילת המאה ה‪ 20-‬הייתה‬ ‫תרבות אמנותית עשירה ביותר‪:‬‬

‫אלכסנד אברהם היה במשך כל חייו מוקף‬

‫מרינה ג ַברונסקי פעולת בתחום המיניאטורה‪.‬‬

‫ציירים‪ :‬אביו ז"ל‪ ,‬דודו‪ ,‬אחותו הבכורה‪ .‬בסביבה שכזו‬

‫בסִגנּון שלה אין היא מנסה להיצמד לאיזושהי‬

‫קשה שלא להפוך לצייר — וקשה מאוד להיות צייר‪.‬‬

‫אסכולה מסויימת מבין אותו השפע הרב שהכירה‬

‫אלכסנדר בחר בתיאטרון — הוא למד במוסקבה‪,‬‬

‫מקרוב‪ .‬מרינה מערבבת בעוז את כל המסורות‪:‬‬

‫אלא גם חוק מסורתי בל‪-‬יעבור — כך אצל האוזבקים‬

‫פעלה אסכולה נפלאה של מיניאטוריסטים‬

‫והטג'יקים החקלאים‪ ,‬וכך גם אצל הנוודים — הקזחים‪,‬‬

‫ושגשגו סדנאות ובתי מלאכה‪ .‬מאז ומעולם הצטיין‬

‫בביה"ס הסדנא של מחא"ט — התיאטרון האמנותי‬

‫הטורקמנים והקירגיזים — תמיד הייתה להם די חכמה‬

‫המזרח באומניו המעודנים יוצרי האמנות השימושית‪-‬‬

‫האקדמי של בירת ברית המועצות‪ .‬עיצב הצגות רבות‪,‬‬

‫כדי להבין ולקבל את הזרים ולתת להם לחם ומחסה‪.‬‬

‫דקורטיבית‪" .‬אללה יפה הוא ואוהב כל דבר בעל יופי"‬

‫עבד בפלסטיקה מונומנטאלית וצייר‪ .‬בכל עשייתו היה‬

‫מאז ומתמיד נועדה המיניאטורה לאייר טקסט‬

‫כך היה בימים הרחוקים ההם כאשר בצמתים שבדרכי‬

‫— אִמרה זו קבעה את היחס כלפי חפצי היום‪-‬יום‪,‬‬

‫חפֶץ‬ ‫ונשאר בראש וראשונה מעצב במה‪ ,‬מקום בו ה ֶ‬

‫ספרותי‪ .‬נדמה שמרינה ממציאה בעצמה את‬

‫המשי הופיעו היהודים הראשונים שהגיעו ככל הנראה‬

‫מילאה בקדושה את כל מה שסבב את האדם במהלך‬

‫רוכש תכונות שונות לחלוטין לאחר שהועבר ממציאות‬

‫הטקסט שלה‪ ,‬מעודן ומעט אירוני‪ ,‬ורק לאחר מכן‬

‫מפרס וכך היה גם בהיסטוריה המודרנית שלנו‪,‬‬

‫חייו‪ .‬אלא שכמעט ולא היו שם ציירים במובן האירופי‬

‫אחת למשנתה‪ .‬ואכן‪ ,‬אחדות מעבודותיו מבוצעות‬

‫מאיירת אותו בתקווה שהצופה יגלה בעצמו את‬

‫בשנות ה‪ ,30-‬כאשר נתנו כאן מחסה ל"קולאקים"‬

‫של המלה‪ .‬והנה‪ ,‬בשנות ה‪ 20-‬וה‪ 30-‬של המאה ה‪20-‬‬

‫על סאג' — משטחים מתכתיים קעורים שנועדו‬

‫עלילותיהם של הסיפורים המיניאטוריים הטמונים‬

‫— אותם איכרים‪-‬עמידים לשעבר שנושלו מנכסיהם‬

‫באה חבורה גדולה של ציירי האוונגרד הרוסי ופנתה‬

‫במקורם לאפיית פיתות‪ ,‬בעוד שהעבודות האחרות‪,‬‬

‫בו‪ .‬והנה המרשם הנשי של המיניאטורה המזרחית‬

‫ונותרו חסרי כול‪ ,‬למגורשים הפוליטיים אשר נשלחו‬

‫לאסיה המרכזית‪ ,‬ביניהם א‪.‬וולקוב‪ ,‬ב‪ .‬אופימצב‪,‬‬

‫כגון קומפוזיציות המוקדשות לירושלים‪ ,‬צוירו על‬

‫על פי מרינה גברונסקי‪" :‬מקציפים את המסורת‬

‫לגלות‪ ,‬כך היה גם בשנים ‪ 1941-1943‬בימי מלחמת‬

‫אוסטו מומין (א‪ .‬ניקולאייב) וכן נינה קאראחאן‪ ,‬י‪.‬‬

‫גבי משטחים דקורטיביים מורכבים‪ .‬אחד העבודות‬

‫והמוסכמות‪ ,‬מוסיפים מעט איקונוגרפיה‪ ...‬משרים‬

‫העולם השנייה‪ ,‬כאשר אותן רפובליקות של מרכז‬

‫קאראוואי‪ ,‬נ‪ .‬קשינה‪ ,‬או‪ .‬טאטייבוסיאן‪ ,‬ר‪ .‬מאזל‪ ,‬מ‪.‬‬

‫משובצת מטבעות שונים אשר כאילו הושארו כאן ע"י‬

‫זמן מה‪ ...‬מוסיפים שילוב של תפזורת ציורית עם קו‬

‫אסיה קיבלו את המפונים מחלקה המערבי של ברית‬

‫קורזין ועוד‪ .‬גם ה"אימפרסיוניט" פאבל בנקוב הגיע‬

‫הדורות השונים שהגיעו למקום‪ .‬אנשים השאירו את‬

‫מעודן‪ ...‬ומזרים בהתלהבות הצופים‪"...‬‬

‫המועצות דאז‪ ,‬ילדים יתומים לצד משפחות שלמות‪,‬‬

‫לאזור‪ .‬כל אלה שמו פעמיהם למזרח בלא כוונה‬

‫מטבעות המזל שהושארו על מנת לשוב לכאן ביום מן‬

‫הסינית‪ ,‬המרכז‪-‬אסיאנית לצד הפרסית‪ ,‬ויוצרת‬ ‫דבר‪-‬מה משלה — דומה וגם לא דומה לכל אלה‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫מפגש תרבויות‬

‫מנהלי פרויקט קשת ירושלמית‪:‬‬

‫בסיוע המשרד לקליטת העליה‪ ,‬המרכז לקליטת אמנים עולים‬

‫לריסה ינובסקי — עיריית ירושלים‬ ‫‪ynlarisa@jerusalem.muni.il‬‬

‫משה דה גרציה — עיריית ירושלים‬

‫המאמרים‪ :‬מרינה שלסט‬

‫אמנים ישראלים ממרכז אסיה‬ ‫‪Israeli Artists from Central Asia‬‬

‫הביוגרפיות‪ :‬מרינה גנקינה‬

‫עיצוב גרפי‪ ,‬עימוד והכנה לדפוס‪ :‬אלי רטנר‬

‫צילומי העבודות סופקו ע"י היוצרים עצמם‬

‫‪gs‬‬ ‫‪eetin‬‬ ‫‪tm‬‬ ‫‪ar‬‬ ‫‪of‬‬

‫‪se‬‬ ‫‪rie‬‬ ‫‪s‬‬

‫סדרת אירועים‬

‫של י צ‬

‫יר‬ ‫הא‬ ‫תנ‬ ‫י‬ ‫ת‬

‫תרגומים לאנגלית‪ :‬סרגי מקרוב‪ ,‬ילנה נגנביצקי‪ ,‬פנינה תדמור‬ ‫עריכה אנגלית‪ :‬טליה דקל‪ ,‬סופי ששון‬

‫קשת ירושלמית‬

‫תרגומים לעברית‪ :‬חיים דולגופולסקי‬

‫‪Jerusalem Rainbow‬‬

‫עריכה עברית‪ :‬יצחק וייס‬

‫פרויקט קשת ירושלמית בהפקת עיריית ירושלים‪ :‬אגף חברה ואגף אמנויות‬ ‫זכויות יוצרים‬ ‫רעיון‪ :‬מרינה גנקינה‪ ,‬מרינה שלסט‬

‫אולם התערוכות בבית אות המוצר הירושלמי‬ ‫‪22.11.09 - 02.11.09‬‬ ‫התערוכה אורגנה ע"י גלריית סקיצה‬ ‫בשיתוף עיריית ירושלים‪ ,‬אגף החברה ואגף האמנויות‬

‫מאמר‪ :‬מרינה שלסט‬ ‫ביוגרפיות‪ :‬מרינה גנקינה‬ ‫צילומים‪ :‬האמנים המיוצגים בקטלוג‬ ‫גלריית סקיצה‪:‬‬ ‫‪skizze.gallery@gmail.com‬‬

‫בית אות המוצר הירושלמי‪:‬‬ ‫‪jeruhous@netvision.net.il‬‬

‫אוצרות התערוכה‪ :‬מרינה גנקינה‪ ,‬מרינה שלסט‬ ‫המידות המובאות בקטלוג הנן בסנטימטרים‪ ,‬גובה ‪ x‬רוחב‬

‫‪Skizza‬‬

‫© כל הזכויות שמורות  הודפס בירושלים ‪/2009‬תש"ע  דפוס‪ :‬העיר העתיקה‬

‫‪Club-Gallery‬‬

‫משרד לקליטת העלייה‬ ‫משרד התרבות והספורט‬ ‫מרכז לקליטת אמנים עולים‬

‫אגף חברה‬ ‫אגף אמנויות‬

‫השגרירות של‬ ‫רפובליקת אוזבקיסטן‬ ‫בישראל‬

‫השגרירות של‬ ‫רפובליקת קזחסטן‬ ‫בישראל‬


A Few Words of Gratitude A little over two years ago a new

projects renting for them a cozy hall of

taking this risky step, but always rushed

we can expose the public not only to the

«House of Quality»; We owe a separate

to help and support us nonetheless.

particularities of art, but also introduce it

thank you to Yitshak’s assistant, Nina

It is because of Larissa’s human and

to a musical culture and to the national

Naumchik, who always does her best to

professional qualities that our project

kitchen.

find a place for us in the art center’s tight

«From Our Countries of Origin» has

Because of the greatening of our scope

exhibition schedule.

entered the Jerusalem Festival, which,

of interest, in addition to 15 artists,

appeared

Several concepts have been developed

beginning with the exhibition currently

repatriates from countries in Central Asia,

in Jerusalem called «Skizza» Club-

in order to realize the goal of our projects.

running, «Israeli Artists from the Central

Gallery. This project was initiated by us:

among them singers and musicians, take

One of these includes a series titled «Young

Asia,» is carried out in cooperation with

two art critics, Marina Genkin and Marina

part in our festival. Further gratitude goes

Jerusalem»,

which

the Jerusalem Municipality. We are very

Shelest, artist Anatoly Shelest, and two

to the wise and generous Shlomo Hizak,

implemented

with

of

grateful to Yossi Sharabi – Social Affairs

students, Shaya Landa from the Hebrew

as well as the kind-hearted Gabi Safiev,

journalist Roman Gurevich, to whom we

Director, Shemi Amsalem – Performing

University

express our gratitude.

Arts Director, Moshe de Gracia – Head of

noncommercial

and

art

gallery

Yossi

Shelest

from

«Maale» Film School. What resources did

was the

successfully assistance

These projects, however, must

be

the Plastic Art Department and to Yoram

we have for carrying out such a project? It

financed, so we applied to the Center for

Braverman, Deputy Associate Director

is easier to tell what we did not have.

the Absorption of Immigrant Artists

of the Social Administration and Head of

We did not have the most important

for a grant. For our first project concerning

the Social Enterprises Department of the

thing: location. We did however have the

Israeli artists – repatriates from the USA –

Municipality for their trust in our project

sympathetic attitude of Yitshak Weiss,

we received… nothing. But the exhibition

and for giving it a new push.

Director of the «Jerusalem House of

was held all the same, albeit without a

We would also like to give deep thanks

Quality» ArtCenter. His help and support,

catalogue. We continued to pursue the

to Mr. Nir Barkat, who, even before

from our first meeting and up to this day,

next project in the same series, «Israeli

becoming mayor of Jerusalem, would

cannot be overestimated. After Anatoly

artists from Argentina,» again applying

open almost all our exhibits in «House of

Shelest’s first exhibit in the «Jerusalem

to the center for a grant. Here we scored

Quality.» It would be safe to say that he

House of Quality» he offered to rent us

our first «financial success.» We are very

probably brings us luck as well.

a studio recently made available. The

grateful to this commission at the Ministry

studio’s court yard was filled with dust.

of Absorption, first and foremost to

And a few of words about the project:

While he permitted us to use the location,

Claudia Katz, Head of the Employment

This exhibition is already the fifth

who are elementary in the organization of these performances. We are grateful to Yaakov Mashiahov for the traditional Bukharian utensils from his collection so kindly made available to this exhibition. We express separate gratitude for the invaluable assistance in preparation and execution of an exhibition to Mr. Oybek Eshonov, the Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Uzbekistan in Israel, and to employees of the embassy, Mr. Dzhahangir Aminov, whose tenure has unfortunately ended, and Mr. Furqat Usmanov. We

thank

the

Plenipotentiary

in order to do so, we were in need of

Department at the Absorption Ministry and

in a series of exhibits that have been

Ambassador of the Republic of Kazakhstan

funds we did not have. What we did have

to Rashele Liberman, Coordinator of the

conceived by us, curators Marina Genkin

in Israel Mr. Galym Orazbakov and the

was deft hands and ideas. We all worked

Center for the Absorption of Immigrant

and Marina Shelest, under the name

Second Secretary of the Embassy, Mr.

together with Anatoly to transform the

Artists, who have both been invariably

«From Our Countries of Origin.» Every

Al’zhan Tursunkulov.

courtyard/ studio into a wonderful place,

helpful and patient with us.

such exhibition is meant to show the

2010, is declared by the United

From the very outset we considered

uniqueness of modern Israeli culture,

Nations as «The International Year of

ourselves big business people, a preset

which incorporates the traditions of many

Rapprochement of Cultures.» We are

Now, from April until October, we

for joining the Jerusalem Business Club

different Jewish communities. Now, when

certain

utilize the place to screen movies, arrange

run by Larissa Yanovskaya. At first

we implement this project together with

Embassies of Kazakhstan and Uzbekistan

concerts and hold lectures. And from

Larissa, knowing many sad stories about

the Municipality of Jerusalem, and because

in our activities is an expression of this

October till May we make our exhibition

unlucky businesses, tried to talk us out of

it has turned into a festival of cultures,

hope for the next year.

decorated with pools of goldfish, grapes and other beautiful things.

that

the

participation

of

the

Profile for Skizza Gallery

אמנים ישראלים ממרכז אסיה | Israeli Artists from Central Asia  

Skizze gallery, Jerusalem

אמנים ישראלים ממרכז אסיה | Israeli Artists from Central Asia  

Skizze gallery, Jerusalem

Profile for mordarius
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded