Page 1

ГРАМАДСКАЯ

«АХОВА

ПТУШАК

АРГАНІЗАЦЫЯ

БАЦЬКАЎШЧЫНЫ»

ЛІЧБЫ

I ФАКТЫ

2012 Ві

v .

Life

INTERNATIONAL

PARTNER


Г Р А М А Д С К А Я

2 ;

«АХОВА

ПТУШАК

А Р Г А Н І З А Ц Ы Я

БАЦЬКАЎШЧЫНЫ»

Шаноўныя сябры! Імкліва праляцеў за вокнамі Год свіргуля, і мы зноў аглядваемся назад, каб падвесці вынікі працы АПБ. Акрамя ўласна мерапрыемстваў «у гонар» нашай найхутчэйшай птушкі, нам шмат было пра што расказаць напрацягу года. У 2012 годзе мы не толькі шмат працавалі разам з нашымі ўжо сталымі сяброўскімі арганізацыямі заказнікамі сСпораўскі» і «Ельня». Мы радавалісь новым парнёрскім праграмам, і асабліва развіццю супрацоўніцтва з Нацыянальным паркам «Белавежская пушча». Праекты па аднаўленні гідралагічнага рэжыма гістарычнай частцы, інтрадукцыя мядзведзя, выпрацоўцы доўгатэрміновых прыярытэтаў дазволяць падтрымаць узмацненне запаведнасці, на якую скіравана новая палітыка адміністрацыі парка. Тут варта было б выказаць жаль, што з абоймы асабліва ахоўных прыродных тэрыторый вышэйшага ранга, з якімі АПБ супрацоўнічае, упарта выпадае Нацыянальны парк «Прыпяцкі». Сваеасаблівыя падыходы кіраўніцтва нацпарка да аховы прыроды штогод трапляюць у стужку навін на сайце АПБ, І гэты год не быў выключэннем. Але надзея на змены і мажлівасць развіцця прыродаахоўнага партнерства і там яшчэтрывае. Увогуле, адна з прынцыповых пазіцый АПБ - спрыянне захаванню дзікай прыроды Беларусі менавіта праз партнёрства. Партнёрства з установамі, арганізацыямі, інстытутамі, органамі дзяржаўнага кірававання, як на нацыянальным, так і на рэгіянальным узроўні. Мы прыкладаем шмат высілкаў для ўсталявання такога партнёрства і ганарымся ім. Яскравы прыклад леташняе падпісанне Мемарандума аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, АПБ і нашым сталым партнерам - Каралеўскім таварыстам аховы птушак(Вялікабрытанія). У той жа час, АПБ актыўна ўдзельнічае ў кааліцыях грамадскіх арганізацый, абапіраясь на падтрымку сваіх сяброў. У 2012 годзе мы разам з Вамі апелявалі да Міністэрства лясной гаспадаркі наконт зменаў у Правілы вядзення палянічай гаспадаркі і палявання, звярталіся да Прам'ер міністра з закпікам спыніць планы па здабычы торфа на тэрыторыі заказнікаў. Мы ўбачылі, што калі мы разам - наш голас чутны. I ў гэтым есць адметнасць і моц АПБ - бо дзеля дасягнення мэтаў важны ня толькі прафесіяналізм, але і шырокая грамадская падтрымка. Наперадзе чакае 15-ці годдзе АПБ і, спадзяемся, яскравы 2013 год пад крыламі вельмі цікавай птушкі - удода, сакавітасць колераў якой ужо натхніла Сакратарыят на змену фармата сяброўскай карткі. Дзякуй Вам за тое, што былі з АПБ і падтрымлівалі нашу дзейнасць у 2012 годзе. Заставайцеся з АПБ і надалей! 3 Вінтар

Фянчун,

I

дьірэнтар

павагай, АПБ


Г Р А М А Д С К А Я

«АХОВА

ПТУШАК

А Р Г А Н І З А Ц Ы Я

БАЦЬКАЎШЧЫНЫ»

'

*

Віды Звыш 120 пашпартоў месцаў гнездавання ахоўваемых відаў і праектаў ахоўных абавязальніцтваў (вяртлявая чаротаўка, драч, вялікі грыцук, вылікі арлец, вылікі бугай, інш.) былі падрыхтаваны пры ўдзеле АПБ. 3 мэтай вызначыць дакладны міграцыйны шлях і месцы зімовак упершыню у Беларусі для вяртлявай чаротаўкі былі выкарыстаны геалакатары. Адмысловыя датчыкі былі ўсталяваны на 29 птушак на балоце Дзікое (Белавежская пушча). Паўторны адлоў птушак і аналіз дадзеных запланаваны на 2013 год.

Ратрак

Адноўлены месцы гнездавання вяртлявай чаротаўкі ў заказніку "Спораўскі". Прыродаахоўныя сенакосы праведзены на плошчы больш за 100 гектараў у перыяд з кастрычніка 2011 па сакавік 2012.

Вяртлявая чаротаўка з геалакэгарам

faЗАХАВАКМ

Распрацаваныя і выконваюцца схемы маніторынгу для відаў, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення - вяртлявая чаротаўка і вялікі арлец. Для шэрагу відаў маніторынг вядзецца ў межах праграмы ТВП: дубальт - 14%, вялікі грыцук - 11,5%, вялікі кулён - 9 % ад колькасці віду ў Беларусі. Праведзена кампанія "Зімовыя ўлікі птушак - 2012". Таксама навукоўцамі, супрацоўнікамі і валанторамі АПБ праведзены сінхронныя ўлікі зімуючых вадаплаўных у Мінску (назіралася 4372 птушкі 16 відаў). Больш за 500 малюнкаў і вырабаў прынялі ўдзел у творчых конкурсах «Чорны свіргуль - птушка 2012 г.», фінал якога адбыўся у Музеі прыроды і экалогіі. Больш за 5 тысяч чалавек падтрымала петыцыю АПБ па зменах у Правілы вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання. У выніку, уласна паняцце "непажаданых відаў", да якіх былі аднесены шэрая чапля і вялікі баклан, было прыбрана з новай рэдакцыі Правіл.

Стэнд у абарону прахадных ласосяў

Ka - fжB TлB•/

На пряцягу амаль 50 дзён валанторамі АПБ вялося патруляванне рэк Астравеччыны ў час нерасту прахадных ласосевых рыб. Вынікам стаў паспяховы нераст у р. Тартак, дзе адзначаны 41 нерастовы бугор, таксама нераст адбыўся і ў 2 іншых рачулках. Упершыню ў Мінску прайшлі мерапрыемствы, прымеркаваныя да "Еўрапейскай ночы кажаноў". А адмысловы навуковы семінар з удзелам вядучых еўрапейскіх спецыялістаў, су-арганізаваны АПБ, даў штуршок да папулярызацыі хіраптэралогіі ў Беларусі. Рашэннем Слуцкага райвыканкама птушка салавей была абрана прыродным сімвалам раёну. Гэта - першы ў Беларусі прыклад абрання птушак прыроднымі сімваламі на такім узроўні.

Спётак вылікага арляца

ft?

J


ГРАМАДСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ

4 ;

«АХОВА

ПТУШАК

БАЦЬКАЎШЧЫНЫ»

Тэрыторыі, важныя для птушак Мапа ТВП Беларусі

Па прадстаўленні АПБ Сакратарыят BirdLife International надаў статус Тэрыторыі важнай для птушак (ТВП) дзвюм новым тэрыторыям: "Браслаўскія азёры" і "Пойма Шчары". Такім чынам, зараз у Беларусі 51 ТВП. Дзякуючы суполычай працы ў 2011, шэсць ТВП атрымаюць нацыянальны прыродаахоўны статус (Бярэзіна-Гайна, Пойма Сажа, Пойма Янкі, ДражбіткаСвіна, Брыцалавічская пушча, Стары Жадзен). Гэта павялічыць долю ахоўнай плошчы ТВП да 80%. Праведзена прыярытызацыя ТВП Беларусі згодна з крытэрамі BirdLife international і з пункту гледжання іх ролі ў захаванні ключавых відаў птушак. Найбольш значную ролю ў Еўрапейскім маштабе граюць ТВП Балота Званец, Сярэдняя Прыпяць, Балота Спораўскае, Балота Дзікое, Простыр.

Ельня

5 трансмежных водна-балотных тэрыторый укпючаны ў міжнародны праект (Беларусь-Расія-Украіна) па іх ахове (Чырвоны Бор, Лебядзіны мох, пойма р. Іпуць, пойма р. Днепр і Сож, Альманскія балоты). Маніторынг птушак і пагроз праведзены н 15 ТВП. За тры гады маніторынг ТВПутваральных відаў і пагроз праведзены цалкам на 32 ТВП, а на 8 ТВП часткова. Выкананы маніторынгавыя работы і прыродаахоўныя мерапрыемствы на тэрыторыі рэзервата АПБ "Тураўскае балонне". Распрацаваны план кіравання дадзенай тэрыторыяй. Сетка захавальнікаў дзейнічала на 9 тэрыторыях. 63 захавальніка з ТВП "Балота Ельня", "Балота Спораўскае", "Балота Званец" атрымалі сертыфікаты захавальнікаў ТВП. Усталявана 38 адмысловых аншлагаў ТВП на 12 тэрыторыях.

Захавальнікі ТВП


Экасістэмы Упершыню Мінпрыроды і АПБ суарганізавалі паралельнае мерапрыемства, прысвечанае аднаўленню і захаванню воднабалотных угоддязяў Беларусі на 11-ай сустрэчы краін-удзельніц Рамсарскай канвенцыі ў Бухарэсце (Румынія). Пяты год запар выконваўся праект "Выратуем Ельню разам!", праведзены 4 летнікі, у якіх прыняло ўдзел болыи за 120 валантораў, адноўлена 17 плацін, а ў рамках сінхроннага ўліку на Ельні ўлічына 3 600 журавоў падчас восеньскай міграцыі. Вымярэнне парніковых газаў

Працягнулася праца па вымярэнні балансаў цяплічных газаў на балотах рознай ступені трансфармаванасці. Вымярэнні вяліся на 4 стацыянарах і закраналі 3 1 тып расліннасці. Усяго праведзена звыш 520 вымярзнняў. Вынікі даследаванняў прадстаўлены ў 47 навуковых публікацыях.

Вапаі-ггоры на Ельні

Працягваецца праект «Малыя раўчукі - вялікі ўплыў. Праграма падтрымкі воднага рэжыму для Белавежскай пушчы». Інвентарызавана звыш 4 0 малых і сезонных вадатокаў у гістарычнай частцы нацыянальнага парку. Вынікі даследаванняў былі прадстаўлены на семінары ў нацыянальным парку ў снежні. АПБ актыўна супрацоўнічала з праграмай лясной сертыфікацыі FSC. У тым ліку, адмысловыя тэмы па FSC сертыфікацыі былі ўключаны ў праграму трэнінгаў для захавальнікаў ТВП.

Захавальнікі ТВП у Налібоцкай пушчы


Г Р А М А Д С К А Я

6 ;

«АХОВА

А Р Г А Н І З А Ц Ы Я

ПТУШАК

БАЦЬКАЎШЧЫНЫ»

Людзі і арганізацыя АПБ у 2012 годзе - 3354 сябра. 157 клубаў "Крылаты дазор" з колькасцю сяброў - 2295. Створана 43 новых клубы "Крылаты дазор", якія аб'ядноўваюць 510 школьнікаў. Самы буйны клуб "Крылаты дазор" (кіраўнік клуба - Фёдар Саўцін) знаходзіцца ў вёсцы Рэчкі Івацэвіцкага раёна і налічвае 97 удзельнікаў.

Мапа клубаў "Крылаты дазор»

Амаль 3 мільёны рублёў было ахвяравана на дзейнасць АПБ прыхільнікамі арганізацыі. Грошы былі выдаткаваныя на будаўніцтва гнёздаў для сокала-дрымлюка, арганізацыю валанторскага летніка ўТураве і фота-выставы "Палявы сезон 2012 на Берасцейшчыне". Больш за 45 тысяч чалавек падтрымалі акцыі, кампаніі, петыцыі і мерапрыемствы АПБ. Еўрапейскія дні назіранняў - чацвёртае месца ў Еўропе 7 месца ў кампаніі "Жывая вясна і амаль самая шырокая геаграфія назіранняў - 16 пляцовак! На працягу 2012 года дзейнічала 14 аддзяленняў АПБ. Лепшым з іх стала Брэсцкае абласное аддзяленне. Гарадзенскае аддзяленне атрымала статус юрыдычнай асобы. Лепшым сябрам АПБ стала Наталля Бурачэнка, настаўніца дадатковай адукацыі ДУА «Слуцкі эколага-біялагічны цэнтр навучэнцаў», кіраўнік клуба "Крылаты дазор". Сайт АПБ www.ptushki.org наведалі 69 075 чалавек з 98 краін свету. Навіна пра птушанят баклана, з адрэзанымі дзюбамі, стала самай прагляданай за год. АПБ, Мінпрыроды і Каралеўскім таварыствам аховы птушак падпісаны Мемарандум аб супрацоўніцтве, які акрэслівае прыярытэтныя накірункі ўзаемадзеяння на бліжэйшую перспектыву. АПБ традыцыйна арганізоўвала "Свята кулікоў у Тураве", брала ўдзел у Рэспубліканскім экалагічным форуме ў Маладзечна і свяце "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю"

Жураўлік-арыгамі

АПБ з'яўлялася сябрам Грамадскага экалагічнага кансультацыйнага савета і Міжведамаснага каардынацыйнага савета па рэалізацыі Рамсарскай канвенцыі пры Мінпрыроды, Навукова-тэхнічнай рады Бярэзінскага біясфернага запаведніка, сябрам Каардынацыйных саветаў шэрагу буйных міжнародных прыродаахоўных праектаў. На працягу года супрацоўнікамі АПБ было дадзена больш за 1000 кансультацый грамадзянам і арганізацыям па пытаннях, звязаных з захаваннем біяразнастайнасці І птушак.

У 2011 годзе АПБ пераехала ва ўласны офіс на вул. Парніковая 11. Гэга значна паспрыяе дзейнасці і устойлівасці арганізацыі. Запрашаем у госці! Супрацоўнікі АПБ за работай


Г Р А М А Д С К А Я

А Р Г А Н І З А Ц Ы Я

«АХОВА ПТУШАК БАЦЬКАЎШЧЫНЫ»

Фінансавая справаздача за 2012 год ПАСТУПЛЕННІ (01.01.2012-31.12.2012) - Праекты

BLR

Захвальнікі жывых рзк: удзел грамадскасці ў захаванні дзікага балтыйскага ласося ў Беларусі і Літве (НГО MadPro, Nordic council of ministers) Прыцягненне сталых людзей да прыродаахоўнай дзейнасці (Фонд Узаемаразуменне) (2011-2013) Даліна ракі Буг: інтэграцыя Рамсарскага падыхода з іншымі прасторавымі формамі аховы (ТВП, міжнародны біясферны рэзэрват, рэспубліканскі ландшафтны заказнік) (Сакратарыят Рамсарскай Канвенцыі)"

270750000

USD

Pounds

27754

Захаванне вяртлявай чаротаўкй (RSPB, Бонская Канвенцыя)

19969

36080

19530

25389

20000

49969 1750

64120000

46441

60373

196975

256068

10827

59075

2400

3120

23615

30700

4400

5720

49473

Сяброўскія ўзносы

24387588

Ахвяраванні

3043410

Працзнты банка

479360

49473 2939 367

185

Разам

Выдадткі (за той жа перыяд)

2275 7725

30000

Прыродаахоўны праектдля Белавежскай пушчы (FZS, Германія) Водна-балошыя ўгоддзі ў горадзе: адукацыйная праграма для заказніка "Лебядзіны" (Фонд Coca-cola)

Усяго ў USD

32500

Маніторынг вальдшнэпа ў Беларусі (0NFS) Вырагуем Ельню Разам! (ІП Кока-кола Беўрыджыз Беларусія) Аднаўленне тарфянікаў Беларусі і ўжыванне канцэпцыі іх усгойлівага кіравання - зніжэнне ўздзеяння на клімат з эфекгам для эканомікі і біяразнастайнасці (RSPB-KfW) Аднаўленне тарфянікаў Беларусі і ўжыванне канцэпцыі іх усгойлівага кіравання - зніжэнне ўздзеяння на клімат з эфектам для эканомікі і біяразнастайнасці (KfW) Ахова птушак Беларусі - праект па захаванні відаў, тэрыторый і экасісгэм (RSPB) Штогадовы ўлік птушак у Тураве - 2013 (Нідэрландскае таварыства аховы птушак) Палессе - трансгранічныя водна-балсттныя ўгоддзі - Беларусь (FZS, Германія)

EUR

867

1369 623142

У пераводзе ўНБО

1. Адміністратыўныя выдаткі Сакратарыяту (арганізацыйныя выдатні, арэнда, паслугі сувязі і пошты, банкаўскія выдаткі, аудіт, рамонт аргтэхніні, юрыдычныя паслугі, веб-сайт, дзяржпошліны, матэрыялы, заработная плата) 2. Экалагічная адукацыя (стварэнне экалагічнага цэнтра ў Тураве, публікацыі, семінары і трэнінгі, падрыхтоўка інфармацыйных і адукацыйных матэрыялаў, выдан не вучэбна-метадычнага комплексу, заработная плата) 3. Ахова відаў і тэрыторый (праектна-вышуківальныя работы, рзалізацыя інжынерных праектаў, маніторынгавыя працы, камандзіроўкі, публікацыі, заработная плата) 4. Кліматычная праграма (аднаўленне парушаных балот: праектна-вышуківальныя работы, рэалізацыя інжынерных праектаў, выпрацоўка фінансавых механізмаў падтрымкі працы па аднаўленні балот, прэзентацыі і семінары, камандзіроўкі, публікацыі, заработная плата) 4. Праца з сябрамі і аддэяленнямі (падтрымка аддзяленняў, праграма міні-праектаў, сяброўскія матэрыялы, заработная плата)

N.B. Розніцу лам/ж поступлениямі і выдатнамі (7 7 7 6 4 2 U S D ) снладаюць наляндарньім годзе і выдатнаваныя ў 2 0 7 2 наляндарным годзе.

сродні, як/я был/ атрыманьі АПБ у 2 0 7 7

'

*

/


ДОНАРЫ

BirdLife

CMS

INTERNATIONAL

"* k f w ENTWC IKLUNGSBANK

#

rain u

Federal Ministry for the Environment Nature Conservation and Nuclear Safety

Snail Grants u

V

Ргарие

^Ші&лАI ^ wn™

FRANKFURT

nordcn Nordic Council of Ministers

IlIRIXt!

WD

V

^

b

, ^ m i i n

g

ПАРТНЁРЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЭЦУ

Грамадская арганізацыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) створана ў 1998 годзе. АПБ - нацыянальны партнёр найбуйнейшай у свеце сеткі прыродаахоўных арганізацый BirdLife International. АПБ працуе дзеля захавання дзікай прыроды Беларусі. Ф о т а : Р. Р а м а н о в і ч , У. М а л а ш э е і ч , В . Д а м б р о ў с к і , В . Л у к ш ы ц , А. М а р о з а ў , Г. Т р а ф і м ч у н Схемы: С Левы, А. Марозаў

Лічбы і Факты 2012 АПБ  

Лічбы і Факты 2012 АПБ