Page 1

№ 2 (37) • 2009

Фота Алега Пахомава

У старажытным Тураве адбыўся фестываль птушак!

Тэмы нумара: Новый проект АПБ - с. 4

Нашли птенца! Что делать? - с. 5

Фотоконкурс АПБ 2009 - с. 5

Запрашаем у летнітнікі - с. 7

1 мая 2009 года адбыўся фестываль “Свята птушак у Тураве”. Нават дрэннае надвор'е не сапсавала таго добрага настрою, які панаваў сярод удзельнікаў свята з самага ранку. Скульптура куліку-марадунцы, якая быццам бы заўсёды стаяла на галоўнай плошчы горада Турава, прываблівала ўсіх: і старых, і малых. Людзі дакраналіся да яе рукой, каб здзейсніліся ўсе самыя смелыя жаданні, фатографы мітусіліся, каб зрабіць найлепшы здымак, прадстаўнікі мясцовай улады з гонарам пазіралі на птушак. Так, гэта яны, кулікімарадункі, сталі галоўнымі героямі нашага свята і сімвалам адраджэння гістарычнай славы Турава. Фестываль адбыўся дзяк уючы фінансавай падтрымцы Пасольства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі ў Рэспубліцы Беларусь. Месца для правядзення свята абрана не выпадкова. Каля г. Турава знаходзіца ТВП “Тураўскае балонне” - адно з найбольш важных месцаў для мігрыруючых водна-балотных птушак. Кожную вясну и восень тут спыняюцца сотні тысяч птушак розных відаў. Нагадаем, што ў 2008 г. Тураўскае балонне было ўзята ў арэнду грамадскай арганізацыяй "Ахова птушак Бацькаўшчыны" для прыродаахоўных мэтаў. Намаганнямі АПБ зараз тут створаны мясцовы біялагічны заказнік, на якім забаронена паляванне непасрэдна на балонні і ў радыусе аднаго кіламетра, а таксама адноўлены выпас жывёлы. (Працяг на с. 2)


Фестываль птушак

Ахова птушак Бацькаўшчыны (2) 2009 (пачатак на с. 1) Адкрыццё помніка адбылося з выкананнем усіх адпаведных цырымоній - прамовамі гасцей і гаспадароў свята, пераразаннем стужкі і, нават, са стрэлам велізарнага фейерверку. Скульптура з'явілася перад вачыма гасцей, а уражанне было такое, быццам сядзелі на галінцы дзве жывыя птушачкі і дзівіліся “Чаго гэта тут столькі народу сабралася?”. Пасля прамоў і віншаванняў усе накіраваліся ў мясцовы дом культуры, бо дождж, які раптам лінуў з неба, не абяцаў хутка скончыцца.

п л я с к а юч ы п а с л я выступлення кожнага калектыву. Свята падыходзіла д а с в а й г о завяршэння, і каб не было так сумна развітвацца з новымі сябрамі, арганізатары зрабілі прыемныя падарункі ўсім удзельнікам свята. Кожны калектыў атрымаў у падарунак плакаты з птушкамі паплавоў, каляровыя карты Сярэдняй Прыпяці і значкі з выявай вяртлявай чаротаўкі - сімвала АПБ. А лепшыя калектывы пераможцы школьнага конкурсу, атрымалі ў дадатак кнігі-вызначальнікі птушак і вялікія фота птушак у рамках. І з гэтага дня каманды кожнай школы, якія ўдзельнічалі ў нашым свяце, узялі на сябе абавязак клапаціцца пра тых птушак, якіх яны абаранялі на свяце: яны іх будуць вывучаць, ладзіць назіранні і, памагчымасці, дапамагаць ім.

А ў вестыбюлі ўжо завіхаліся актывісты АПБ: арганізоўвалі пляцоўку з жартаўлівым фота, ладзілі майстар-клас па коміксах і надзімалі паветраныя шарыкі. Кожны, хто прысутнічаў на свяце, атрымаў памятны буклет АПБ з апісаннем Тураўскага балоння і парадамі, як яго захаваць. І дзеці, і дарослыя актыўна ўдзельнічалі ў розных інтэлектуальных конкурсах, якія бязперапынна ладзіў Руслан Шайкін з дапамогай сваіх калег. Такой актыўнасці мясцовых жыхароў да ўдзелу ў конкурсах мы нават не чакалі! На сцэне ж ДК разгортваліся тэатральныя баталіі. Фальклорныя калектывы з Тураўскіх ваколіц распавядалі пра мясцовыя традыцыі сустрэчы вясны і абуджэнні роднай зямлі, і, вядома ж, галоўнымі героямі

Хочацца закончыць сваё распавяданне пра свята словамі мясцовых жыхароў, якія пасялянску проста казалі: “Вялікі дзякуй! У нас даўно не было такіх цудоўных святаў. Гэты фестываль нам запомніцца надоўга, абавязкова прыязджайце да нас яшчэ!” Выказваем шчырую падзяку старшыні Жыткавіцкага раённага выканаўчага камітэта Какоры М і к а л а ю М і х а й л а в і ч у, н ач а л ь н і к у а д д з ел а арганізацыйна-кадравай работы Рагалевічу Валерыю Маркавічу, старшыні Тураўскага гарадскога Савета Міцюрычу Ігару Леанідавічу, скульптару Урублеўскаму Дзмітрыю Львовічу, мастацкаму кіраўніку свята Гуду Пятру Адамавічу, галоўнаму рэжысёру свята Сяргейчуку Дзмітрыю, дырэктару Тураўскага Дома творчасці Паклонскай Алене Іванаўне і дырэктару Тураўскага Дома культуры Ярмоліч Валянціне Васільеўне, а таксама усім супрацоўнікам АПБ, хто прыняў удзел у падрыхтоўцы і правядзенні “Свята птушак у Тураве”. Наталля Парэчына, каардынатар праекта (parechyna@ptushki.org). Фота Сяргея Зуёнка.

ў гэтых расповедах былі птушкі. А школьныя каманды з гумарам і жартамі абаранялі кожная свой від птушкіжыхара Тураўскага Балоння. Там былі качкалапаноска і белы бусел, крывок і вялікі зуёк, кнігаўка і баталён. У прыгожых і цікавых касцюмах, зробленых сваімі рукамі, дзеці з захапленнем распавядалі пра лад жыцця “сваёй птушкі”, расказвалі легенды, ладзілі казкі. А перапоўненая зала не шкадавала далоняў,

2


Навіны арганізацыі

Інфармацыйны бюлетэнь АПБ №37

Почему я стал членом АПБ?

интересные факты из жизни птиц благодаря ученыморнитологам». Светлана Николаева (Полоцкий природноэкологический музей, г. Полоцк): «Являясь сотрудником природно-экологического музея, считаю необходимым налаживать связи с организациями, занимающимися природоохранной деятельностью, для получения разнообразной научнопопулярной информации и, возможно, проведения совместных мероприятий». Дмитрий Бенько (Институт приватизации и менеджмента, заместитель директора, г. Минск) «Членство в АПБ это общение с единомышленниками, для себя познание нового. Получение информации для передачи другим. Проведение разъяснительной работы среди коллег, знакомых, друзей. Конечная цель: сохранение природы для потомков, приобщение детей к живой природе. Прививать любовь к птицам, природе с детства. Стремление сохранить природу в ее первозданной красоте. Ведь ничто не сравнится с криком косяка гусей по весне, курлыканьем журавлей, осадкой кряквы или соловьиной трелью!»

В 2008 г. число членов АПБ впервые превысило отметку в 2000 человек. Рост организации обусловлен приходом новых, небезразличных к охране природы людей. Знать почему вступают в АПБ, чем интересна организация очень важно для нас. И мы попросили недавно вступивших людей ответить на вопрос: «Почему я стал членом АПБ?». Ниже приведено несколько ответов: Сергей Юшков (Директор ГПУ "Корытинский мох", г. Городок): «На севере Беларуси ещё есть малонарушенные уголки природы, на которых сохранились редкие виды птиц, и эти территории нужно сохранять. По моему мнению, для наиболее эффективной работы в этом направлении необходимо взаимодействие государственных учреждений и общественных организаций. Поэтому я рассчитываю на плодотворное сотрудничество с ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны»». Александр Зозуля (Мозырский НПЗ, г. Мозырь): «Я узнал о фотоконкурсе АПБ, принял в нём участие в 2008 г. и позже стал членом организации. Через участие в мероприятиях АПБ я могу внести свой вклад в охрану белорусской природы». Виктор Весько (Островецкий лесхоз, егерь, г. Островец): «Я слышал много хороших отзывов об АПБ. И так как сам интересуюсь всем, что связано с природой, фотоанималистикой, решил стать членом организации. Благодаря этому я получаю больше информации о птицах Беларуси и природе в целом, нахожусь в курсе событий. Особенно мне интересна деятельность по сохранению редких видов птиц, например, хищников» Андрей Пригун (ООО "ТМ", технолог, г. Минск): «Начал интересоваться птицами ещё в детстве и продолжаю до сих пор. Слежу за событиями в области охраны природы Беларуси. И я был приятно удивлён, что существует в наше время общественная организация, занимающаяся вопросами охраны природы, и что р е а л и зу ютс я к о н к р ет н ы е п р и р од о ох р а н н ы е м е р о п р и я т и я . Н а п р и м е р , р а д , ч т о уд а л о с ь предотвратить строительство дамбы на Туровском лугу и что он сейчас является охраняемой территорией». Татьяна Дьяченко (ОДО "Доминантаформ", бухгалтер, г. Минск): “Я стала членом АПБ потому что мне не безразлично, что будет происходить с нашей природой, и я хочу хоть как-то помочь”. Татьяна Белохвостова (Борисовский экологический центр, руководитель кружка, г. Борисов): «Членство в АПБ дает мне возможность пополнять свои знания о птицах, необходимые, в том числе, для профессиональной деятельности. У меня появилась возможность общаться с новыми интересными людьми со сходными интересами, работающими в области экологического образования». Павел Харитонов (индивидуальный предприниматель, г. Минск): «Сотрудничество с АПБ полезно для моего бизнеса». Светлана Ищенко (заведующая издательским бюро ЗАО «ЮНИПАК», г. Минск): «Это дает мне возможность участвовать в охране птиц, в конкретных акциях направленных на защиту птиц и на пропаганду экологической сознательности. Узнавать

Соловьиные ночи в Беларуси Акция «Соловьиные ночи» в Беларуси впервые стартовала в 2007 году в рамках кампании «Соловей – птица 2007 года». Наблюдения и учеты соловьев проводились по всей стране. Особенностью стало то, что любой желающий смог позвонить и сообщить о местах пения соловьев. По результатам учетов и благодаря активности отделений АПБ и местных жителей, некоторые города населённые соловьями получили статус “Соловьиный город”. Ими стали Брест, Минск, Слуцк, и г.п. Шумилино Витебский области. В 2008-м году к акции присоединились активисты других городов. Были составлены «соловьиные» карты Минска и Мяделя, а в 2009-м – г. Борисова. Для тех, кто хотел бы послушать соловьев, понаблюдать за этими птицами и больше о них узнать, АПБ уже три года подряд организовывает в Минске специальную «соловьиную» площадку, которая располагается в Центральном ботаническом саду. Возле площадки поют, как минимум, два соловья. Здесь же можно воспользоваться биноклями и подзорными трубами чтобы понаблюдать за этими птицами. Все посетители получают памятные материалы АПБ. Наиболее заинтересованные любители природы могут получить ответы на интересующие вопросы и больше узнать о белорусских птицах. В 2009 году на площадке можно было также закачать голос соловья на мобильный телефон. В 2009 году в Минске акция прошла совместно с УП «Минскзеленстрой». Такое сотрудничество дает возможность максимально содействовать сохранению мест обитания соловьев при проведении мероприятий по благоустройству городских территорий. Минск по праву считается зеленым городом. Очень важно сохранить зеленые уголки, где могут жить различные виды птиц включая соловьев. Ведь птицы являются неотъемлемой составляющей городской экосистемы и здоровой окружающей среды. Руслан Шайкин, специалист по экологическому образованию (shaikin@ptushki.org)

3


Ахова птушак Бацькаўшчыны (2) 2009

Нашы праекты

НОВЫЙ ПРОЕКТ АХОВЫ ПТУШАК БАЦЬКАЎШЧЫНЫ Длительное интенсивное уничтожение лесов в Европе, а также деградации сохранившихся участков, привели к существенному снижению уровня лесного биоразнообразия. Многие редкие и специализированные виды растений и животных исчезли бесследно из европейских лесов, другие находятся под постоянной угрозой гибели. Некоторые из них очень чувствительны к хозяйственной деятельности и могут выжить только на охраняемых территориях.

практику лесного хозяйства, что крайне необходимо для сохранения этих лесов. Поэтому в 2008 году АПБ предприняла шаги для выполнения нового проекта, который при поддержке Ameco Environmental Services и Bureau Waardenburg (Нидерланды) начался в марте 2009 года. Проект «Обеспечение сохранения и устойчивого управления биологически значимыми лесами в целях поддержки процесса лесной сертифик ации» реализуется на территории трех пилотных лесхозов: Пружанского, Дисненского и Глубокского. Основные задачи проекта: 1. Инвентаризация основных групп флоры и фауны для различных категорий лесов с высокой биологической значимостью (БЗЛ) 2. Создание геоинформационной системы БЗЛ 3. Разработка рекомендаций по ведению лесного хозяйства в БЗЛ, учитывая экологический, социальный и экономический аспект 4. Разработка системы мониторинга за БЗЛ 5. Укрепление потенциала пилотных лесхозов по ведению лесной сертификации 6. Повышение уровня экологического просвещения местного населения и местных структур власти и улучшение взаимодействия местного населения и лесхозов.

Располагаясь в центре Европы, Беларусь отличается большим разнообразием как широколиственных, так и южнотаежных лесов. Несмотря на то, что у нас почти не сохранилось девственных лесов, большое количество полуестественных лесных ландшафтов с ограниченной хозяйственной деятельностью и участков с пойменными лесами придают Беларуси особую значимость. Некоторые из сохранившихся лесоболотных экосистем не имеют аналогов в Западной Европе. Несмотря на то, что в Беларуси большое количество особо охраняемых территорий, среди эксплуатационных лесов встречаются участки исключительно редкие по своему составу и структуре, которые являются местами обитания редких и угрожаемых видов. Ра з в и т и е с и с т е м м е ж д у н а р о д н о й л е с н о й сертификации (FSC, PEFC) предполагает такое ведение лесного хозяйства, при котором большинство из этих ценностей будет сохраняться и преумножаться. В 1999 году лесным попечительским советом (FSC) была с ф о р м ул и р о в а н а к о н ц е п ц и я л е с о в в ы с о к о й природоохранной ценности (ЛВПЦ) – лесов, содержащих выдающиеся или критически важные природные и/или социальные ценности. В 2002 году Европейская рабочая группа по лесам организации BirdLife International начала работы по картированию части ЛВПЦ, которые имеют важные природные ценности. Эти леса получили название Biological Important Forests (Леса с высокой биологической значимостью). В Беларуси этот проект был реализован в 2005-2007 году при участии АПБ, проекта ПРООН ГЭФ по ренатурализации торфяников, Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси и РУП «Белгослес». Результатом работы явилась карта лесов Беларуси с высокой биологической значимостью. Проект был основан на материалах государственной лесной инвентаризации и не включал детальной инвентаризации биологического разнообразия, разработку мероприятий по охране и устойчивому использованию лесов высокой биологической значимости, а также механизмов их внедрения в

4

В начале апреля на базе Глубокского лесхоза прошел установочный семинар по проекту, в котором приняли участие представители АПБ, проектных лесхозов (Глубокский, Дисненский и Пружанский), Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, районных инспекций природных ресурс ов, лесоустроительного предприятия «Белгослес», Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси и НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Помимо представления проекта были подняты вопросы о путях сохранения и устойчивого управления БЗЛ, их внедрения в лесохозяйственную практику, а также использования результатов проекта для поддержки системы международной лесной сертификации. Выполнение проекта позволит сделать конкретные шаги по сохранению и устойчивому использованию не только лесов с высокой биологической значимостью, но и биологического разнообразия в целом. А успешная реализация проекта предоставит прекрасную возможность для распространения такого подхода по сохранению биоразнообразия на все лесные территории Беларуси. Максим Ермохин, координатор проекта.


Конкурсы АПБ

Інфармацыйны бюлетэнь АПБ №37

Что делать с найденным птенцом?

ФОТОКОНКУРС АПБ “ПТИЦА В ОБЪЕКТИВЕ - 2009”

На конец мая-июнь приходится наиболее массовый вылет птенцов. Часть птенцов в городе погибают именно из-за человеческой «добродетели»! Маленький птенец сидит на тропинке и жалобно пищит. Окружающий мир полон опасностей. Так и хочется спасти бедное создание от неминуемой гибели, забрать птенца домой, обогреть, накормить. Когда птенчик подрастет, мы же его все равно выпустим на свободу. Подобные рассуждения характерны для многих людей, которые находят маленьких «бедолаг». Но, подобрав птенца, вы допустите ошибку, которая будет стоить ему жизни. Что же произошло на самом деле? Почему птенца оставили родители? У воробьиных птиц птенцы оставляют гнездо часто еще не имея двух недель от роду: еще не умея летать, или будучи способными к перелету на небольшие расстояния. Проголодавшись, птенцы начинают пищать. По голосу родители, как правило, без труда находят птенцов, даже если те разлетелись на приличное расстояние. Но если вы не видите волнующихся взрослых птиц, это не значит, что птенец брошен. Родители в этот момент заняты добычей корма или кормлением других птенцов.

Зяблик кормит птенца (www.club.foto.ru)

Фотоконкурс «Птица в объективе - 2009» проводится с целью популяризации природы Беларуси средствами фотоискусства. Обратите внимание, положение имеет некоторые отличия от прошлогоднего. Работы будут оцениваться в следующих номинациях: 1. Птицы в природе. 2. Помощь птицам. 3. Юниорский кадр (авторы до 16 лет) 4. Пейзаж с птицами. 5. В погоне за птицами (орнитологи за работой, любители, наблюдающие за птицами, и любые другие сюжеты, связанные с увлечением орнитологией). К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители без возрастного ограничения. Принимаются отдельные фотоработы и серии снимков, не участвовавшие в конкурсе ранее. На конкурс принимаются цветные и чернобелые фотографии форматом 20х30 см. Каждый отпечаток должен сопровождаться электронным оригиналом (за исключением случаев, когда съемка велась пленочной камерой) с максимально возможным разрешением. Работы, не соответствующие данным условиям, рассматриваться не будут. Участник конкурса обязательно должен прислать вместе с фотографиями их список с названиями, указанием номинации, даты, места и условий съемки, а также сведениями о себе (ф.и.о., адрес, телефон). На обратной стороне снимков должно быть указано только название работы. Каждый участник может представить не более 3 отдельных работ в каждой из определённых номинаций. Тематическая серия, состоящая из 5 и менее снимков, считается одной работой. Победители конкурса награждаются дипломами АПБ и призами. Лучшие работы будут опубликованы в изданиях АПБ. По итогам конкурса в Минске будет организована выставка работ. Организаторы фоток онк урса оставляют за с обой право некоммерческого использования фотографий с обязательным упоминанием автора. В случае коммерческого использования снимков согласие автора обязательно. На конкурс не принимаются снимки чучел, снимки с изображениями раненых и больных птиц (кроме номинации «помощь птицам»), снимки птиц в неволе. Также не принимаются снимки, сделанные у гнезда (на фотографии видны яйца или птенцы). Не принимаются фотомонтажи и снимки, обработанные с помощью графических редакторов за исключением первичной ретуши. Фотоработы членов жюри могут участвовать (публиковаться в изданиях АПБ, показываться на выставках) вне конкурса. Работы на фотоконкурс принимаются до 1 ноября 2009 года по адресу: а/я 306, Минск, 220050 с пометкой «Фотоконкурс» или на адрес электронной почты: zuyonak@tut.by

После того, когда вы принесли птенца домой, возникает масса проблем. Где держать? Чем и как кормить? Что делать с птицей потом? Скорее всего, ваш питомец будет отказываться есть. Возможно, будет громко пищать. Намучившись с ним, вы захотите вернуть птенца обратно в природу. Будет ли выводок находиться на том же месте, где вы подобрали птенца уже неизвестно. Теперь его гибель неизбежна! Если вам удастся приоткрыть тайны выкармливания маленького беспомощного птенчика, и все-таки поставить его на ноги, нужно помнить, что ваш выкормыш обречен всю жизнь жить в домашних ус л о вия х. Птица, в ык орм ленная чел о ве к о м , практически не имеет шансов выжить в дикой природе. Беря птенца домой, вы должны отдавать себе отчет в том, что сможете обеспечить для него корм и кров на всю его птичью жизнь. Как же можно помочь птенцу, который сидит на тропинке и жалобно пищит? Чтобы птенец не попал в зубы бродячим кошкам и собакам, его можно осторожно взять и поместить на ветви деревьев или кустов в районе того места, где его обнаружили. Родители найдут птенца и будут вам благодарны.

Сергей Зуенок, специалист по природоохранным вопросам (zuyonak@ptushki.org)

5


Акцыі і праекты

Ахова птушак Бацькаўшчыны (2) 2009

Осенние дни наблюдений за птицами 2009

Фото Дмитрия Винчевского

Лавникович (тел. 8-029-367-23-10). - Мядельское районное. Председатель - Елена Паршуто (тел. 8-029-559-11-01). - Новогрудское районное. Председатель - Оксана Цвырко (тел. 8-029-941-68-90). - Сенненское районное. Председатель - Анатолий Барановский (тел. 8-033-307-14-80). - Слонимское районное. Председатель - Светлана Прокофьева (тел. 8-029- ). - Слуцкое районное. Председатель - Галина Милянтей (тел. 8-029-116-14-87). - Шумилинское районное. Председатель - Инна Синкевич (тел. 8-029-591-79-27).

Адбудуцца ўлікі вяртлявай чаротаўкі

3-4 октября пройдут международные осенние дни наблюдений за птицами. В эти дни все люди, неравнодушные к природе смогут организованно понаблюдать за пернатыми и поделиться данными о количестве встреченных птиц с национальными к о о р д и н а ц и о н н ы м и ц е н т р а м и . В Б ел а р у с и координатором осенних дней наблюдений за птицами традиционно выступает АПБ. Основной целью мероприятия является привлечение максимального количества людей к наблюдению за птицами, п о с р ед с т во м это го у вл е к ател ь н о го з а н я т и я познакомить людей с красотой родной природы, способствовать формированию бережного отношения к ней. Принять участие в наблюдениях может любой желающий. Для этого необходимо 3 или 4 октября выйти на природу или посетить зеленые уголки своего города, и, понаблюдав за птицами, записать их виды и количество. Наблюдать за птицами можно в лесу, возле рек, озер, в поле, в городе можно посетить ближайший парк, сквер или даже посчитать птиц на остановочном пункте в ожидании троллейбуса. Все места, где обитают птицы, подходят для учетов. Подсчитав птиц, необходимо сообщить информацию в офис АПБ по тел.: 017 263 06 13; 029 223 06 13; 029 101 68 87 Звонить можно 3 и 4 октября, но не позднее 16.00 4 октября. Среди руководителей организованных групп (2 и более человек), которые вовремя сообщат информацию, будет проведен розыгрыш полевого бинокля. Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» приглашает всех любителей природы нашей страны принять участие в международных осенних наблюдениях за птицами. Если Вы хотите принять участие в осенних днях н а бл юд е н и й з а п т и ц а м и н а с п е ц и а л ь н о организованных площадках или помочь в их организации, Вы можете связать с представителями наших региональных отделений. Отделения АПБ: - Брестское областное. Председатель - Андрей Абрамчук (тел. 8-029-725-32-16). - Гродненское областное. Председатель - Дмитрий Винчевский (тел. 8-033-688-75-89). - Западно-Полесское региональное. Председатель - Денис Китель (тел. 8-029-725-16-15). - Борисовское районное. Председатель - Семён Левый (тел. 8-029-521-19-78). - Ивановское районное. Председатель - Наталья Лапай (тел. 8-029-205-56-14). - Лунинецкое районное. Председатель - Николай

У чэрвені-ліпені бягучага года будуць арганізаваны некалькі палявых летнікаў па ўліку вяртлявай чаротаўкі на балоце Званец і ў заказніку Спораўскі (Брэсцкая вобласць). Менавіта гэтыя балоты найбольш важныя месцы для гнездавання гэтага глабальна пагражаемага віда. Да ўдзелу ў летніках запрашаюцца валанцёры. Праезд, харчаванне і пражыванне за кошт АПБ. Удзельнікам патрэбна мець уласны спальнік, турыстычны коўрык, палявое адзенне і высокія боты. Па ўсіх пытаннях звяртайцеся да Уладзіміра Малашэвіча, супрацоўніка па захаванню вяртлявай чаротаўкі, па тэл. 8-029-349-41-65, 8-029-253-05-75

Шестой чемпионат по спортивной орнитологии

Члены команды “Aquila”. Фото С. Левого

Пройдет в субботу 12 сентября 2009 года. Вы можете принять в нем участие, прислав заявку на адрес Секретариата АПБ, в которой будет указан состав команды (4 человека), название и место старта. Последний срок подачи заявки на участие 10 сентября 2009 года. 11 сентября возможно внесение поправок в Ваши заявки. Полные правила чемпионата будут размещены на нашем сайте (www.ptushki.org). Следите за новостями, возможны изменения. Как и ранее наш чемпионат является открытым, в нем могут принять участие не только жители Беларуси, но и граждане других стран. Напомним, что за пять лет в чемпионатах участвовали представители Швеции, Финляндии, Литвы, Великобритании. Однако, только финские бердуочеры смогли однажды стать чемпионами, четырежды победителями были белорусские команды.

6


Навіны аддзяленняў АПБ

Інфармацыйны бюлетэнь АПБ №37

Полевой август В августе в г. Турове (Житковичский р-н, Гомельская обл.) будет организован лагерь по кольцеванию куликов и других водно-болотных видов птиц в рамках реализации минипроекта АПБ. Лагерь будет проходить на базе станции кольцевания птиц "Туров". Для участия приглашаются все заинтересованные люди старше 18 лет. Предпочтение будет отдаваться студентам. Изучение куликов и других водно-болотных птиц в пойме р. Припять проводится сотрудниками Института зоологии НАН Беларуси (сейчас НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам) уже более 10 лет. Накоплен большой опыт полевых методов изучения миграции. На станции кольцевания птиц «Туров» за это время окольцовано более 22 тыс. куликов и других водно-болотных птиц.

Фото Василия Федосенко

Ужо пяты год запар сябры АПБ з Берасцейшчыны збіраюцца напрык анцы сак авік а ў ваколіцах Белавежскай пушчы, каб вітаць пачатак вясны. Аднымі з першых нашых птушак, якія, дарэчы, у большасці з'яўляюцца аседлымі, пачынаюць веснавую актыўнасць совы, або начныя драпежныя птушкі. Менавіта дзеля таго, каб паназіраць, а дакладней пачуць гэтых птушак, а таксама часткова дапамагчы ім вырашыць “жыллёвыя пытанні” ужо пяты раз ладзіцца летнік “Начныя жыхары ляСОЎ”. І гэтым разам нас не абмінулі цікавыя назіранні і спатканні. У гэтым годзе летнік рэалізоўваўся Брэсцкім абласным аддзяленнем пры падтрымцы праграмы міні-праектаў АПБ. Зноў, ужо каторы раз ва ўтульным, невялічкім доміку на паўднёвым ускрайку балота Дзікое сабраліся новыя і старыя сябры АПБ з Маларытчыны, Кобрыншчыны, К а м я н ет ч ы н ы , П ру ж а н с к а га , Бярозаўскага раёнаў і Берасця. Веснавое надвор'е, вельмі зменлівае ў сакавіку, амаль на працягу ўсяго першага дня і асабліва вечара “балавала” нас то ветрам, то дажджом. Таму запланаваныя вячэрнія ўлікі прыйшлося перанесці на лепшыя часы. На наступны дзень надвор'е крыху паправілася і ўдзельнікі, падзяліўшыся на дзьве групы, узяліся за справы. Большасць з нас пад кіраўніцтвам Сяргея Сідарук а і Д змітрыя Харковіча накіравалася даследваць ужо раней вывешаныя штучныя скрыні. Іншыя вырашылі развесіць яшчэ некалькі гнездавых савіных скрынь і адразу агледзець лесапалосы на буйнай меліаранаванай частцы балота Дзікое. Абедзьве групы выдатна вырашылі пастаўленыя задачы і на абед зноў спаткаліся ў доміку. Па абедзе пайшлі аглядаць балота і пасля змроку паслухаць соў! Першы абраны маршрут хутка скончыўся на краю залітага балота - далей без доўгіх чобатаў было не прайсці, таму іншы абралі больш сухім, і ён аказаўся ўдалым! Усе прысутныя выразна чулі самку барадатай кугакаўкі, а некаторыя нават і голас самца, ды яшчэ шэрую кугакаўку. У гэты самы час недалёка ад доміка адазваўся вераб'іны сыч, а каля поўначы і касматаногі. А на наступны ранак барадатка сама завітала да нас у госці. Птушка палявала на закінутым полі на ўскрайку лесу літаральна ў некалькіх дзесятках метраў ад доміку, у якім мы пасяліліся. Тут ужо змаглі ўбачыць птушку ўсе, каму не лень было прачнуцца. А яна на пачатку не вельмі звяртала ўвагу на апантаных бёдуочараў, каторыя, патрэбна адзначыць, вялі сябе карэктна ў дачыненні да птушкі, і працягвала спакойна паляваць. Напэўна ў гэтым годзе летнік атрымаўся адным з самых удалых за апошнія 5 год. Удалося і птушак пабачыць-пачуць, і гнездавыя скрыні праверыць, і новыя развесіць, а таксама проста адпачыць у кампаніі старых і новых сябраў. Разам для птушак і людзей!

Реализация данного минипроекта поможет студентам биологических специальностей получить базовые навыки в основных орнитологических методиках по изучению весенней миграции и кольцеванию птиц. Во время проведения лагеря можно будет получить основные навыки определения куликов и других водноболотных птиц в естественных условиях и в руках, освоить основные методики отлова и кольцевания, проведения учетов птиц, ознакомиться с основными п р и н ц и п а м и о п р е д ел е н и я п о л о - в о з р а с т н ы х показателей отловленных птиц. Проезд, проживание и питание участников за счет АПБ. При себе необходимо иметь высокие резиновые сапоги, спальники и (желательно) туристические коврики. Контактный телефон для справок: 922-13-05 (Velcom) Наталья Карлионова. Также в г. Турове в августе на базе станции кольцевания птиц “Туров” будет проходить семинар по обучению методикам определения и кольцевания мигрирующих воробьиных птиц в осенний период. Цель с е м и н а р а - о б у ч е н и е с т уд е н т о в и д р у г и х заинтересованных людей основным способам изучения осенней миграции воробьиных птиц (теоретические занятия + отлов и кольцевание). Контактный телефон для справок: 131-61-24 (Velcom) Дмитрий Журавлев. В рамках минипроектов АПБ в августе запланировано проведение полевого лагеря «Юный бедуотчер - III. Страдочь - 2009». Цель проведения выявление среди молодежи наиболее активных членов АПБ, потенциальных региональных лидеров, вовлечение в активную практическую деятельность по изучению и охране природы, повышение уровня знаний и умений по определению птиц. Контактный телефон для справок: 725-32-16 (МТС) Андрей Абрамчук.

Андрэй Абрамчук, Брэсцкае абласное аддзяленне ГА АПБ (egreta113@mail.ru)

7

Барадатая кугакаўка. Фота Дзьмітрыя Шамовіча

Начныя жыхары ляСОЎ


Ахова птушак Бацькаўшчыны (2) 2009

Інфармацыйны бюлетэнь № 37

Литературный конкурс «Ліст шэрай гусі да людзей» На адрес АПБ в рамках литературного конкурса национальной кампании “Серый гусь - птица 2009 года” уже прислано несколько десятков писем-обращений серого гуся к людям. Представляем Вам некоторые из них и напоминаем, что Ваши работы ещё можно присылать на наш почтовый адрес.

Письмо - мольба Находясь в крайне затруднительном положении от незнания как жить дальше, я решил написать людям, и они хоть как-то помогут донести мою мольбу до тех варваров, которые все убивают и уничтожают. Моя история похожа на многие сотни других историй моих собратьев - серых гусей. Была у меня спутница жизни, с которой мы воспитывали наших птенцов, и души не чаяли. Но этой весной случилось страшное, чего я больше всего боялся. Мы возвращались после зимовки в теплых странах. Клин, в котором мы летели, был не очень большой, и все друг друга хорошо знали и оберегали. Возвращались мы домой, на места нашего гнездования, туда, где мы все когда-то родились. И попутно делали остановки в приглянувшихся местах, чтобы отдохнуть и покормится. Пролетая над синеокой и лесистой Беларусью, мы все были в диком ужасе от того, что стало с землей. Она была вся черная от прошедших пожаров, которые возникали от рук человека. Воздух был насыщен удушливым угарным газом, от которого было очень трудно дышать. Пламя пожаров полыхало то тут, то там, уничтожая все живое на земле. Но и это еще не все. На тех местах, где можно было хоть немного отдохнуть, нас поджидала еще большая опасность. Охотники. С годами они научились так маскироваться, что даже наши зоркие глаза далеко не всегда могли их вовремя обнаружить на фоне прошлогодней травы. В тот злополучный день, наша стая отправила меня с моей спутницей на разведку новых мест кормежки. И мы полетели. Все гуси очень общительны, и заслышав в стороне гогот, они сворачивают туда посмотреть и пообщаться с себе подобными. И мы, заслышав в стороне гусиный гогот, решили посмотреть, кто там находится. Но вместо наших собратьев из-за кустов, блеснули две огненные вспышки выстрел ов замаскированного охотника. Жгучая боль пронзила мое тело, а по крыльям забарабанила смертоносная дробь. Но я все же смог лететь дальше не смотря на ранение. А вот моя подруга, моя половинка, вдруг резко сломалась в воздухе, и камнем упала на землю. Больше я её не увидел. Когда я долетел до безопасного места, то от отчаяния не знал, что мне делать. Почему люди так жестоки? Почему они убивают нас и радуются этому? Неужели они не задумываются, что лишают нас жизни, и называют это трофейной охотой! Люди, молю вас, опомнитесь и задумайтесь! Перестаньте убивать, нарушая Божий закон. Я очень надеюсь, что мой крик души коснется сердца многих людей. Вадим Мамуто, г.Кричев. Руководитель кружков «Охрана природы» Центра творчества детей и молодежи «Крэчут». Бывший некогда страстный охотник. 8

“Спасите серого гуся” Уважаемые коллеги! Я периодически принимаю участие в ваших конкурсах. Надеюсь, что-то можно будет применить с пользой для дела. Моё послание людям составлено таким образом, что по первым буквам каждой строчки читается лозунг “Спасите серого гуся”. Я библиотекарь на пенсии, живу в г. Пинске, считаю вашу деятельность очень важной, может быть, когданибудь и у нас будет цивилизованное отношение ко всему живому.

Серый гусь птица этого года. Поймите, люди, нас мало совсем! Акции разные для народа Стали уже привычны всем. И не испытывают потрясенья Те, от кого зависит спасенье. Если бы знали вы, что у нас Семьи заводят один только раз… Если погибнет супруг иль супруга, Ранено сердце навечно у друга. Он иль она от тоски увядает. Гуси как люди, но тоже страдают. Очень вас просим добрыми быть,

Гуся в природе навек сохранить!

Умные, сильные, гордые птицы. Сами не в силах мы защититься… Я заклинаю вас: зачехлите оружие! Ирина Черевко, г. Пинск

АПБ з`яўляецца эксклюзіўным партнёрам BirdLife International у Беларусі АПБ, 2009. Інфармацыйны бюлетэнь ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны” Распаўсюджваецца бясплатна сярод сяброў АПБ Перадрук дазваляецца пры ўмове спасылкі на бюлетэнь ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны”, АПБ Галоўны рэдактар: Уладзімір Іваноўскі Рэдакцыйная рада: Сямён Левы (адказны рэдактар), Сяргей Зуёнак, Віктар Фенчук, Наталля Парэчына, Руслан Шайкін, Святлана Пракофьева. Выданне падрыхтавана пры фінансавай дапамозе RSPB, партнёра BirdLife International у Вялікабрытаніі Калі гэты нумар бюлетэня трапіў да Вас выпадкова, а Вы жадаеце атрымліваць яго рэгулярна далучайцеся да сяброў АПБ. Калі Вы жадаеце стаць сябрам АПБ, тэлефануйце нам ці прыходзьце да нас: вул. Макаёнка 8, пак. 313, г. Мінск. Наш паштовы адрас: а/с 306, Мінск, 220050, Беларусь Тэл.:017-263 06 13, факс: 017-265-08-11; E-mail: info@ptushki.org. www.ptushki.org

Інфармацыйны бюлетэнь "Ахова птушак Бацькаўшчыны" № 2 (37) — 2009  

Інфармацыйны бюлетэнь "Ахова птушак Бацькаўшчыны" № 2 (37) — 2009

Інфармацыйны бюлетэнь "Ахова птушак Бацькаўшчыны" № 2 (37) — 2009  

Інфармацыйны бюлетэнь "Ахова птушак Бацькаўшчыны" № 2 (37) — 2009

Advertisement