Page 1

N e ws l e t t e r kvě t e n 2 0 1 4

Vážení návštěvníci a příznivci knihovny, připravili jsme si pro vás opět přehled novinek a akcí konajících se v měsíci květnu. Pozornost věnujte také otevírací době v knihovně během května. Těšíme se na vás Moravská zemská knihovna

N o vi n k y z k n i h o vn y Stahujte E-booky zadarmo

Moravská zemská knihovna spustila od dubna 201 4 pro své čtenáře přístup do kolekce elektronických knih EBSCO eBooks. Najdete zde více než 34 000 titulů zejména v anglickém jazyce. Elektronické knihy je možné číst online přímo v prohlížeči nebo si je můžete stáhnout do svých tabletů a čteček: http://bit.ly/e-books-EBSCO-vMZK

Hledáte časopisy ve formátu PDF? Až do 1 0. 5. si můžete vyzkoušet přístup do databáze Periodical Archive Online (PAO) . Obsahuje přes 750 titulů časopisů v plném znění od

roku 1 802 do 2002, zaměřených na historii, filozofii, lingvistiku, umění a další humanitní obory. Čtenáři mají přístup také do databáze Factiva, obsahující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky http://bit.ly/online-databaze-casopisu-PAO

OTEVÍRACÍ DOBA V KVĚTNU

V květnu nastanou následující změny v otevírací době knihovny:

1 . a 8. května ZAVŘENO 2. a 9. května OTEVŘENO JEN DO 1 9.00 ČTYŘI NEDĚLE NA ZKOUŠKU

Vyslyšeli jsme vaše četná přání na rozšíření otevírací doby, věříme tedy, že vás potěšíme tím, že otevřeno bude i během následujících čtyř neděl: 1 8. 5.; 25. 5.; 1 . 6. a 8. 6.


Pro m ít á n í pondělí

5. 5. 1 8:30

čtvrtek

1 5. 5. 1 8:00

Filmový pondělek: My Own Private Idaho

River Phoenix a Keanu Reeves,v kultovním americkém filmu. V původním znění s  anglickými titulky. Více informací na ČSFD. Vstup zdarma.

Konferenční sál / Přízemí

Filmový čtvrtek: Svět bez hranic. Romové a sport

Dokument vznikl během výzkumů Muzea romské kultury a představuje dosud nemedializované téma romských sportovních klubů, osobností a úspěchů.

Konferenční sál / Přízemí

Výst a va středa

Vernisáž výstavy "An vědy a umění miloval..."

1 4. 5. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1 8:00 Výstava se koná ve dnech 1 5. května - 30. října 201 4.

Benediktinské opatství Rajhrad

Pře d n á šky a ško le n í

Tendence v současné německy psané próze 5. 5. Iveta Tomáštíková: „F“ von Daniel Kehlmann 1 7:30 Přednáška i závěrečná diskuse proběhnou vždy v německém jazyce. pondělí

Malý sál / 6. patro

Workshop pro účastníky festivalu Drehbühne: 9. 5. „Roter Schal oder untote Frau“ 1 3:30 Gemeinsam ein Stück schreiben (vede Sabine Schönfellner). Přihlášení a další pátek

Malý sál / 6. patro

informace na Petra.Jandourkova@mzk.cz

Tendence v současné německy psané próze 1 2. 5. Richard Guniš: „Imperium“ Christian Kracht 1 7:30 Přednáška i závěrečná diskuse proběhnou vždy v německém jazyce. pondělí

středa

Přednáška: RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.

Malý sál / 6. patro

1 4. 5. Od Tunguzského meteoritu k Čeljabinsku aneb Země 1 9:00 pod údery meteoritické artilerie

Konferenční sál / Přízemí


čtvrtek

Portály a databáze z oblasti šedé literatury 1 5. 5. Školení: Na školení získáte přehled o volně přístupných databázích a portálech, v nichž 1 7:00 lze hledat dokumenty, které nejsou běžně dostupné prostřednictvím tradičních

Počítačová učebna / 6. patro

distribučních kanálů. Vstup volný po registraci.

Přednáška: Mgr. Aleš Březina 1 5. 5. Šest životů Bohuslava Martinů 1 8:00 Životní cesty a skladatelské dílo z pohledu muzikologa, skladatele a ředitele čtvrtek

Institutu Bohuslava Martinů v Praze, Aleše Březiny.

úterý

20. 5. 1 5:30

Malý sál / 6. patro

Seminář pro učitele němčiny: FONETIKA II.

Kurz se koná ve spolupráci s Österreich Institutem Brno a je vhodný pro učitele němčiny na středních a jazykových školách. Vstup zdarma, přihlášení a další informace na Petra.Jandourkova@mzk.cz.

Konferenční sál / Přízemí

středa

Mgr. Pavel Žůrek - „Budu Ti zpívat 21 . 5. Přednáška: anděly“ 1 8:00 před Hudební kultura rajhradského benediktinského kláštera v proměnách staletí. středa

21 . 5. 1 9:00

Videokonfrerenční sál / 4. patro

Přednáška: Prof. Shadia HABBAL - The Scientific Magic of a Disappearing Sun aneb Magická krása slunečních zatmění

Sluneční zatmění jsou nejenom úchvatným přírodním úkazem, ale i vynikající příležitostí pro vědce zkoumající záhadnou sluneční korónu.

Konferenční sál / Přízemí

čtvrtek

Volně přístupné databáze patentů USA 22. 5. Školení: Školení vede Ing. Jarmila Avratová a Ing. Zuzana Čapková z Úřadu průmyslového 1 0:00 vlastnictví v Praze. Vstup volný po registraci.

Počítačová učebna / 6. patro

pátek

23. 5. 1 3:00

Seminář pro učitele němčiny: FONETIKA II.

Vstup zdarma, přihlášení a další informace na Petra.Jandourkova@mzk.cz.

Konferenční sál / Přízemí

Přednáška: O starých stezkách - stručně o 26. 5. novém oboru zvaném stibologie 1 9:00 Jaký měly stezky či jiné pozemní komunikace vliv na vývoj lidské civilizace? pondělí

Konferenční sál / Přízemí

Přednáška: Ulrich von KUSSEROW Magnetic 28. 5. Universe (Magnetický Vesmír) . 1 9:00 Nahlédnutí do fascinujících dějů ve vesmíru, které jsou projevem magnetických středa

polí.

Konferenční sál / Přízemí


K o n c e rt Důvěrná společnice rozjímání 25. 5. Koncert: i veselých myslí 1 7:00 smutných Loutna v hudbě rajhradského kláštera 1 8. století. neděle

Benediktinské opatství Rajhrad

D i va d e ln í p ře d st a ve n í Divadelní představení pro školy: „Freilos berührt 9. 5. den Boden“ pátek

1 1 :00

Improvizacní divadlo Freilos, Víden. Přihlášení a další informace na Petra.Jandourkova@mzk.cz. Konferenční sál / Přízemí

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci Podrobnější informaci o každé akci zde uvedených najdete vždy minimálně 1 4 dní před jejím konáním.

VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno jinak).

D a l š í t i p y: Spustili jsme online rezervace týmových a individuálních studoven. Více informací naleznete na: http://www.mzk.cz/studovny/tymova-studovna http://www.mzk.cz/studovny/individualni-studovny

Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 65a, 601 87 Brno www.mzk.cz www.facebook.com/mzk.cz

Newsletter květen 2014  

Novinky z knihovny z měsíce května