Page 1

Moravskรก galerie v Brnฤ› Podzim Autumn 2013


Hlavní výstavy Main Exhibitions Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions Kalendář

4 14 P

Stálé expozice Permanent Exhibitions

17

Doprovodný program

21

Informace o MG Information about MG

33

P = příloha

Daniel Balabán

4

Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží

14

Jaromír Funke

8

Otevřeno Přijďte žít do centra!

22


Daniel Balabán

Laureát Ceny Michala Ranného

do till 27/10/2013 Pražákův palác Vítězem ceny Michala Ranného za rok 2012 se stal Daniel Balabán. Součástí ocenění je samostatná výstava umělce připravovaná Moravskou galerií v Brně. Aktuální výstavní projekt je koncipován jako otevřený dialog s umělcem o malbě — možnostech, ale i omezeních „klasického“ média, o technice, inspiracích, jednotících konceptech, námětových transformacích, privátních východiscích, adekvátní formě. Daniel Balabán (*1957) patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné umělecké scény, zvláště pak k autorům, kteří soustavně a cíleně prověřují hranice možností i dnes živého média malby. Cenu Michala Ranného uděluje Společnost přátel MG a Moravská galerie v Brně.

doprovodný program Pražákův palác, Husova 18 Čtvrtek 12/9/2013 17 h Výklad na výstavě / Yvona Ferencová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Čtvrtek 10/10/2013 16–18 h Malířská poesie / dialogy pro pedagogy Vstup volný. Čtvrtek 10/10/2013 18 h Prohlídka výstavy s autorem Danielem Balabánem a šéfredaktorem nakladatelství Kalich Michalem Plzákem. Zdarma k ceně vstupného na výstavu.

V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os.

Daniel Balabán Winner of the Michal Ranný Award The winner of the Michal Ranný Award for 2012 is Daniel Balabán. The award includes a solo exhibition of the artist organized by the Moravian Gallery in Brno. The current exhibition project is conceived as an open dialogue with the artist about painting — the possibilities and limitations of this “classic” medium, techniques, inspirations, unifying concepts, subject transformations, private points of departure and proper form. Daniel Balabán (*1957) is one of the outstanding figures on the contemporary art scene, an artist who consistently and determinedly explores the limits of the possibilities of painting as a medium which is still alive today. Michal Ranný Award is jointly granted by the Friends of the Moravian Galllery together with the Moravian Gallery in Brno. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person [1] Daniel Balabán, Havran, 2004 [2] Daniel Balabán, Madona s děckem, 2012 [3] Daniel Balabán, In the Space /Fialový vesmír, 2012 [4] Daniel Balabán, Vertikální pieta, 1998

4—5

V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group


1

2

3

4

Hlavní výstavy Main Exhibitions


1

2

3

6—7

V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group


Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka

11/10/2013–5/1/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum

vernisáž / opening 10/10/2013 17 h Přestože spolu Martin Polák a Lukáš Jasanský pracují již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvlivnější umělce své generace, bylo jejich dílo dosud představováno pouze fragmentárně, izolovanými fotografické cykly. Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně tedy poprvé shromáždí ukázky z téměř všech jejich autorských sérií, spolu s cyklem vytvořeným přímo pro připravovanou expozici. Poláka s Jasanským výstava uchopí jako umělce, kteří již na počátku své dráhy přehodnotili české způsoby užívání fotografie a potom v každé své práci znovu definují svá východiska.

doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Čtvrtek 14/11/2013 17 h Výklad na výstavě / Petr Ingerle Zdarma k ceně vstupného na výstavu. [1–2] Lukáš Jasanský a Martin Polák, bez názvu, z cyklu Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka, 2013 [3] Lukáš Jasanský a Martin Polák, Ze série Kościoły, kościoły, 2012

V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os.

Photographs by Lukáš Jasanský and Martin Polák Although Martin Polák and Lukáš Jasanský have been working together since the end of the 1980s and have become some of the most influential artists of their generation, their output has only been presented in fragments through isolated photographic cycles. The exhibition in the Museum of Applied Arts of the Moravian Gallery in Brno assembles, for the first time, examples from all of their original series along with a cycle created exclusively for this exhibition. Polák and Jasanský will be shown as artists who at the very beginning of their careers reinvented the Czech approach to using photography and in each of their ensuing works redefined their points of departure. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person

Hlavní výstavy Main Exhibitions


Jaromír Funke

Mezi konstrukcí a emocí

18/10/2013–19/1/2014 Místodržitelský palác vernisáž / opening 17/10/2013 17 h

doprovodný program

Jaromír Funke (1896–1945) patřil mezi průkopníky moderní fotografie. Roku 1922 se vydal na cestu k abstrakci, která vyústila v jeho vlastním -ismu, „fotogenismu“. Reagoval také na kubismus a vytvořil vzorová díla nové věcnosti a konstruktivismu, stál nejblíž Bauhausu. V průběhu dvacátých let akceptoval jako jeden z prvních také iracionální směry, poetismus a surrealismus. Na Bretonově pojetí zázračného setkání založil po polovině třicátých let svoji „emoční fotografii“. Byl typickým všestranně vzdělaným intelektuálem své doby.

Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a

Výstavu a vydání katalogu podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR a statutární město Brno. V 100/50 Kč, R 220 Kč, S 30 Kč/os.

Úterý 12/11/2013 15 h Na vlně fotogenismu / dílna pro seniory V 40 Kč Čtvrtek 21/11/2013 17 h Výklad na výstavě / Antonín Dufek Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Neděle 24/11/2013 10–12 h Fotogramy / dílna pro děti V 40 Kč Neděle 24/11/2013 14–17 h Fotogramy / dílna pro dospělé V 120 Kč / SPMG 60 Kč

Jaromír Funke between Construction and Emotion Jaromír Funke (1896–1945) is one of the pioneers of modern photography. In 1922 he embarked on a road to abstraction which culminated in conceiving his own “ism” – photogenism. He also reflected upon Cubism, created model examples of New Objectivity and Constructivism, and had an affinity with the Bauhaus. During the 1920s he was one of the first to adopt the irrational predilections of Poetism and Surrealism. After the mid-1930s he applied Breton’s idea of a chance encounter in developing his own “emotional photography“. Funke was a typical all-round well-educated intellectual of his time.

[1] Jaromír Funke, Talíře, 1927 [2] Jaromír Funke, Z cyklu Čas trvá, 1932 [3] Jaromír Funke, Abstraktní foto, 1928–29

The exhibition and catalogue have been kindly supported with grants from the Czech Ministry of Culture and the City of Brno. E 100/50 CZK, F 220 CZK, G 30 CZK/person

8—9

V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group


1

2

3

Hlavní výstavy Main Exhibitions


10—11

V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group


Voliéra No. 1

Oděvní silueta v současné české módní tvorbě 27/9/2013–18/5/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum Camera a Respirium

vernisáž / opening 26/9/2013 17 h

Patronkou výstavy je herečka Iva Pazderková.

Devatenáct českých designérů představí podoby oděvní siluety v 21. století. Oděv je v tomto případě chápán jako solitérní objekt, který sám o sobě konstruuje prostor pro svého nositele. Vlastní příběh Voliéry je založen na vzájemné interakci prezentovaných modelů, zahrnuje 2D a 3D formy siluety i modely pracující s její dekonstrukcí. Výstava nabízí rozsahem největší prezentaci současné autorské oděvní tvorby u nás. Designéři zastoupení na výstavě: Hana Frišonsová, Martin Havel, Zdeňka Imreczeová, Pavel Ivančic, Jindra Jansová, Petra Kafka, Ivana Kaňovská, Libor Komosný, Lucie Králová, Zuzana Kubíčková, Denisa Nová, Petra Pluháčková, Jakub Polanka, Radka Sirková a Anna Tušková (Chatty), Antonín Šimon, Lenka Štěpánková, Viktorie Vittori a Hana Zárubová.

doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os.

AVIARY No. 1. Silhouette in Contemporary Czech Fashion Nineteen Czech designers will present the different forms of the silhouette of clothes in the 21st century. The garment is approached in this particular case as a solitary object which by itself constructs space for its wearer. The actual story of the Aviaries exhibition is based on the interaction of the models shown, including 2D and 3D objects and models experimenting with silhouette deconstruction. In its scope alone the exhibition is the largest presentation of contemporary clothes design in the country. Designers shown at the exhibition: Hana Frišonsová, Martin Havel, Zdeňka Imreczeová, Pavel Ivančic, Jindra Jansová, Petra Kafka, Ivana Kaňovská, Libor Komosný, Lucie Králová, Zuzana Kubíčková, Denisa Nová, Petra Pluháčková, Jakub Polanka, Radka Sirková a Anna Tušková (Chatty), Antonín Šimon, Lenka Štěpánková, Viktorie Vittori a Hana Zárubová.

Září–říjen 2013 World Fashion Weeks / on-line přenosy ze světových metropolí módy Vstup volný. Čtvrtek 17/10/2013 17 h Výklad na výstavě / autorka výstavy Olo Křížová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Pondělí 21/10/2013 17.30 h Antimóda přelomu 19. a 20. století / Andrea Březinová / přednáška Vstup volný. Neděle 27/10/2013 15–17 h Umělecké šaty / dílna pro dospělé V 120 Kč / SPMG 60 Kč Čtvrtek 14/11/2013 16–18 h Dialog tvarů a forem / výtvarné dialogy pro pedagogy Vstup volný. Pondělí 25/11/2013 17.30 h Glamour: návrat k ženskosti / Andrea Březinová / přednáška Vstup volný.

E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person

Hlavní výstavy Main Exhibitions


Vlasta Vostřebalová Fischerová

Mezi sociálním uměním a magickým realismem

22/11/2013–23/2/2014 Pražákův palác vernisáž / opening 21/11/2013 17 h

Vlasta Vostřebalová Fischerová. Between Social Art and Magic Realism

Výstavou Vlasty Vostřebalové Fischerové (1898–1963) Moravská galerie opět otevírá téma neprávem zapomenutých českých meziválečných umělkyň. Tentokrát věnuje pozornost dílu, které lze bezpochyby označit jako jeden z nejosobitějších projevů sociálního umění 20. a 30. let minulého století, a to i přesto, že aktivní tvůrčí činnost Vostřebalové Fischerové trvala necelých dvacet let. Nynější výstava společně s prvním monografickým katalogem představuje kresby a olejomalby z veřejných a soukromých sbírek, které doposud nebyly celistvě prezentovány. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. [1] Utopená II, počátek 30. let © Galerie výtvarného umění Karlovy Vary [2] Stařec a dívka, před 1925 © Galerie výtvarného umění Karlovy Vary

12—13

With an exhibition of works by Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898–1963) the Moravian Gallery revisits the theme of unjustifiably forgotten Czech female artists from the inter-war period. This time the spotlight is directed at an oeuvre which can without hesitation be described as one of the most original expressions of social art from the 1920s and 1930s, even though Vostřebalová Fischerová was only active as an artist for less then twenty years. The current exhibition, together with the first monographic catalogue, showcases drawings and oil paintings from public and private collections so far not shown together as a complete work. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person

V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group


1

2

Hlavní výstavy Main Exhibitions


Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží

S.d.Ch. Orbis Varlén a nic

3/9/2013–3/9/2014

do till 29/9/2013

Místodržitelský palác

Pražákův palác

Autorka připravuje exkluzivně pro MG netradiční výstavu, která bude dne 3/9/2013 v 19 h zahájena v Místodržitelském paláci MG projekcí filmu Jak se dělá svátek režiséra Jana Gogoly. Jedná se o zvláštní předpremiéru právě dokončeného filmu České televize. „Kateřina Šedá přijíždí do Bedřichovic u Brna, aby s touto vesnicí vyrazila do Londýna jako do Bedřichovic a poté dál a dál, až k možným podobám průběžně vznikajícího svátku…“

Autor, umělec, spisovatel a dramatik S.d.Ch. využívá spojení koláže a komiksu k úspěšnému uchopení světa, ve kterém, přes všechna hojně citovaná filozofická, umělecká, politická i duchovní východiska neselhává pouze sarkastický a čistý humor. Výstava představí tento svérázný výtvarný a výtvarně literární fantom v celé šíři záběru. Vstup volný.

S.d.Ch. Orbis Varlén and Nothing

Kateřina Šedá: Bedřichovice upon Thames The special exhibition prepared by the artist exclusively for the MG will be launched on 3/9/2013 at 7 pm in the Governor’s Palace with a special preview of the film Jak se dělá svátek [How to Make a Festival] directed by Jan Gogola and produced by the Czech Television. “Kateřina Šedá arrives in Bedřichovice, near Brno so as to transfer the village to London and then further and further, towards possible forms of a continuously emerging festival...”

The artist, writer and dramatist S.d.Ch. successfully combines collage and comic to get a grip on today’s world, an attempt where, in spite of all the frequently cited philosophical, artistic, political and spiritual explanations, it is only the sarcastic pure humour that succeeds. The exhibition will present the visual cum literary apparition in all of its aspects of view. Free entry. Pohled do výstavy

Bedřichovice © Kateřina Šedá

14—15

V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group


Nejkrásnější česká kniha 2012

Pavla Sceránková: Souhvězdí

10/10/2013–12/1/2014

24/10/2013–23/3/2014

Pražákův palác / Knihovna

Pražákův palác

Výsledky již 48. ročníku soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2012 budou letos poprvé představeny v prostorách knihovny Moravské galerie v Pražákově paláci. Letos se utkalo celkem 230 knižních titulů ze 125 nakladatelství a 40 studentských prací ze 6 uměleckých škol. Rozhodovala porota vedená grafickým designérem Petrem Krejzkem. Ve spolupráci s Památníkem

vernisáž / opening 23/10/2013 17 h

národního písemnictví. Vstup volný.

The Most Beautiful Czech Book 2012 The results of the 48th year of the competition for the most beautiful Czech books of the year 2012 will be presented for the first time in the library of the Moravian Gallery in the Pražák Palace. This year a total of 230 book titles from 125 publishing houses and 40 student works from 6 art education schools were entered for the competition. Winners were selected by a jury led by graphic designer Petr Krejzek. In cooperation with the Museum of Czech Literature. Free entry. otevírací doba výstavy viz otevírací doba knihovny na s. 34 doprovodný program Pražákův palác, Husova 18 Sobota 19/10/2013 10–12 h Listování / dílna pro děti V 40 Kč Publikace vydaná k výstavě Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění

Pro Moravskou galerii v Brně Pavla Sceránková (1980) připravila site specific projekt, jehož základem je důmyslná levitující konstrukce imitující hvězdné souhvězdí doplněná trojrozměrným modelem trajektorie heliocentrického pohybu planet. Řád vesmíru jako jednotný princip zdravě fungujících harmonicky se doplňujících sil autorka staví do protikladu k nevyváženosti řady zažitých systémových schémat. Akce se koná v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti 2013 pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Vstup volný.

Pavla Sceránková: Constellations Pavla Sceránková (1980) created a site specific project for the Moravian Gallery in Brno at the centre of which is an ingenious levitating construction imitating constellations of stars complete with a three-dimensional model of the trajectory of the heliocentric movement of the planets. The cosmic order as the unified principle of the soundly working harmonically attuned forces is set against the imbalance of many of the systems established by man. The event is held within the framework of the Month of the Czech–Slovak Cultural Solidarity 2013 under the auspices of the Czech Ministry of Culture. Free entry. Pavla Sceránková, Digitální vizualizace, 2013

Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions


Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil Po stopách moderny

Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler Contemporary Art Applied

do till 27/10/2013

do till 27/10/2013

Jurkovičova vila

Rodný dům Josefa Hoffmanna

V letošní sezóně představujeme v Jurkovičově vile dílo architekta Zdeňka Plesníka a designéra Miroslava Navrátila. Poprvé spolupracovali na návrzích nábytku pro Plesníkův byt (1949–1953), který je ve vile vystaven. Progresivní návrh si nezadá s díly světových designérů a přesahuje prostor vymezený hranicemi Československa.

Friedrich Kiesler (1890–1965) byl rakouskoamerický sochař, scénograf, teoretik a architekt. Josef Hoffmann ho přizval k realizaci expozice Rakouského pavilonu na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži roku 1925. Poté odešel do USA. Spolupracoval na stavbě Svatyně knihy v Jeruzalémě (1955/1957–1965).

Vstupné v rámci prohlídky vily 100/50 Kč

Vstupné v rámci prohlídky domu 40/20 Kč Výstava vznikla ve spolupráci Moravské galerie v Brně, MAK Vídeň a nadace Kiesler Privatstiftung.

Zdeněk Plesník and Miroslav Navrátil For this exhibition season in the Jurkovič House we introduce the work of the architect Zdeněk Plesník and the designer Miroslav Navrátil. They first started their collaboration on furniture deigns for Plesník’s apartment (1949–1953) and the result will be on display in the Jurkovič House. The ahead-oftheir-time designs are in the same class as those by world-famous designers and their significance extends beyond the boundaries of the then Czechoslovakia. Entry with the house tour 100/50 CZK

Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler Contemporary Art Applied

Pohled do výstavy

Entry with the house tour 40/20 CZK The exhibition is a collaborative effort between the Moravian Gallery in Brno, the MAK in Vienna and the Kiesler Privatstiftung foundation.

Friedrich Kiesler (1890–1965) was an AustrianAmerican sculptor, stage designer, theorist and architect. Josef Hoffmann invited him to work on the exhibition design for the Austrian Pavilion at the International Exhibition of Decorative Arts in Paris in 1925. He left for the USA in 1926 and collaborated on the building of the Shrine of the Book in Jerusalem (1955/1957–1965).

Pohled do výstavy

16—17

V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group


Dušan Jurkovič Architekt a jeho dům

Josef Hoffmann: Inspirace

Stálá expozice

Stálá expozice

Jurkovičova vila

Rodný dům Josefa Hoffmanna

Vlastní vilu Dušana Jurkoviče najdete v brněnských Žabovřeskách na ulici Jana Nečase 2. Stavba z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Návštěvníci si mohou vychutnat neobyčejnou atmosféru domu i jeho zahrady. Centrální schodišťová hala byla obnovena do téměř autentické podoby, v přijímacím pokoji je v rámci sezónní výstavy instalován nábytek vlastního obývacího pokoje Zdeňka Plesníka.

Hlavním cílem expozice je hledání inspirací tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Koncepce vychází z jeho vnímání Brtnice jako místa, které hluboce miloval a nechával se jím inspirovat. Popisuje vlivy soudobé britské kultury, lidového umění a biedermeieru na jeho tvorbu, která je představena řadou předmětů a kreseb. Součástí expozice je i jedinečná ornamentální výmalba v duchu vídeňské moderny na stěnách pokojů, kterou Hoffmann navrhl při rekonstrukci domu roku 1907. RDJH je společným

Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmanna jsou součástí projektu Po stopách moderny. Více viz s. 33. Vstupné v rámci prohlídky vily V 100/50 Kč

pracovištěm MAK Vídeň a MG v Brně. V 40/20 Kč

Dušan Jurkovič. The Architect and His House You will find the Jurkovič House in Brno-Žabovřesky. The building from 1906 is an exquisite example of modernist architecture inspired by British and Viennese designs combined with elements of folk art. Visitors can absorb the unusual ambience of the house and its garden. The central staircase hall has been restored to a nearly authentic form, the drawing room features an installation of furniture from Zdeněk Plesník’s living room, part of a short-term exhibition. The Jurkovič House and the Josef Hoffmann Museum are parts of the project The Traces of Modernism. More on p. 33. E 100/50 CZK Křeslo z bytu paní Ludmily Česnekové – Besedové (1904 © Muzeum města Brna) ve stálé expozici Jurkovičovy vily

Josef Hoffmann: Inspirations The permanent exhibition sets out to search for the inspiration behind the work of the architect and designer Josef Hoffmann. It starts with his affinity for Brtnice – a place he deeply loved and let himself be inspired by. It describes the influences of contemporary British culture, folk art, and Biedermeier on his work exemplified by many original objects from the arts-and-crafts domain and drawings. The exhibition incorporates the highly original ornamental painted decoration in the mould of Viennese modernism on the walls of the rooms which Hoffmann had to be made during the house reconstruction in 1907. E 40/20 CZK Módní show ve stálé expozici, 2013

Stálé expozice Permanent Exhibitions


Užité umění a design

Moderní a současné umění

Stálá expozice

Stálá expozice

Uměleckoprůmyslové muzeum

Pražákův palác

Expozice zachycuje vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých kovů od středověku do počátku 20. století. Z renesanční tvorby upoutá soubor italské majoliky či zlacená svatební truhla zvaná cassoni. V barokním sále vyniká kolekce rytých a broušených pohárů, bruselskou dílnu Urbana Leynierse prezentuje tapisérie Kimónova bitva z první čtvrtiny 18. století. Mezi exponáty 19. století zaujme vranovská kamenina inspirovaná anglickým wedgwoodem či série židlí Thonet. Závěr expozice je věnován počátku 20. století s díly Josefa Hoffmanna, Wiener Werkstätte ad.

Stálá expozice umění 1. poloviny 20. století představuje práce tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy, jejichž díla jsou ve sbírce MG velmi dobře zastoupena – Františka Foltýna, Vincence Makovského a Linku a Antonína Procházkovy, dále pak Václava Špálu, Emila Fillu, Josefa Čapka či Otto Gutfreunda. Tvůrčí aktivita kubistických malířů, sochařů a architektů v oblasti užitého umění je připomenuta některými zásadními díly Vlastislava Hoffmana, Pavla Janáka nebo Josefa Gočára. Obrazy a sochy jsou doplněny kresbami, fotografiemi a užitým uměním, které vznikaly často v úzkých souvislostech s volným uměním. V 60/30 Kč, R 130 Kč, S 25 Kč/os.

V 60/30 Kč, R 130 Kč, S 25 Kč/os.

Applied Art and Design Modern and Contemporary Art The permanent exhibition traces the development and style changes in the furniture, textiles, glass artefacts, ceramics, porcelain and precious metal objects from the Middle Ages to the beginning of the 20th century. Outstanding among Renaissance works is a set of Italian majolica and a gilded wedding chest called cassoni. The Baroque room features a remarkable collection of engraved and cut goblets, the Brussels workshop of U. Leyniers is represented by the tapestry called Kimon’s Battle from the 18th century. Exhibits from the 19th century that demand our attention include Vranov earthenware inspired by the English Wedgwood and a series of Thonet chairs. The final part of the exhibition is dedicated to the beginning of the 20th century with works by J. Hoffmann, the WW, etc.

The permanent exhibition of fine art from the first half of the 20th century presents the works of Czech modernism and the inter-war avant-garde as a robust presence in the collection of the MG – František Foltýn, Vincenc Makovský and Linka and Antonína Procházka, as well as Václav Špála, Emil Filla, Josef Čapek and Otto Gutfreund. The creative efforts of the cubist painters, sculptors and architects in the sphere of applied art are shown by some important works by Vlastislav Hoffman, Pavel Janák and Josef Gočár. The paintings and sculptures are displayed together with drawings, photographs and applied art. E 60/30 CZK, F 130 CZK, G 25 CZK/person

E 60/30 CZK, F 130 CZK, G 25 CZK/person Pohled do stálé expozice Exponáty ve stálé expozici

18—19

V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group


Umění od gotiky po 19. století

Holland_retro_style

Stálá expozice

od from 17/5/2013

Místodržitelský palác

Místodržitelský palác / Kabinet

Ústředním motivem expozice je obraz Petra Pavla Rubense Hlava Medúsy. Podle antické báje měl pohled Medúsy takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. Část této magické moci dokázal umělec přenést do obrazu, hrůzyplného a zároveň fascinujícího. Expozice představuje nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek MG od 14. do 19. století – díla neznámých středověkých mistrů, Lucase Cranacha, Paola Paganiho, Bernarda Strozziho, Franze Antona Maulbertsche, Ondřeje Schweigla aj., doplněné o díla zapůjčená z dalších institucí.

Nizozemské malířství zlatého věku jako zdroj inspirace umění 19. století

V 60/30 Kč, R 130 Kč, S 25 Kč/os.

Dutch Painting of the Golden Age as a Source of Inspiration for 19 th Century Art

Výstava doplňuje expozici starého umění o vybraná díla nizozemských malířů 17. století, která konfrontuje s obrazy vytvořenými v 19. století ve zjevné návaznosti na tvorbu obdivovaných barokních vzorů. Představené práce ze sbírek Moravské galerie v Brně ukazují, jak k určitým žánrům přistupovali umělci, jejichž životy od sebe dělí propast dvou staletí. V 30/15 Kč

Six Centuries of European Art The central motif of the exhibition is the painting by Peter Paul Rubens The Head of Medusa. According to Greek mythology whoever looked at Medusa’s head was turned into stone. The artist succeeded in transposing part of the magic power into the picture, horrifying and fascinating at the same time. The exhibition presents the most valuable examples of European art from the collections of the MG from the 14th to the 19th century – including works by unknown mediaeval masters as well as by Lucas Cranach, Paolo Pagani, Bernardo Strozzi, Franz Anton Maulbertsch, Ondřej Schweigl, etc., complemented by works on loan owned by other institutions. E 60/30 CZK, F 130 CZK, G 25 CZK/person

The exhibition is an appendix to the permanent exhibition of early art showing selected works by Dutch painters from the 17th century. These are set in counterpoint to works created in the 19th century, the artists of which openly admired the original Baroque models. The works displayed from the collections of the Moravian Gallery in Brno demonstrate how the particular genres were approached by artists whose lives were separated by a gulf of two centuries. V 30/15 CZK doprovodný program Místodržitelský palác, Moravské nám. 1 Úterý 15/10/2013 15 h „Retro-remake-remix“ aneb Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky? / dílna pro seniory V 40 Kč

Návštěvníci ve stálé expozici Pohled do výstavy

Stálé expozice Permanent Exhibitions


Ve víru tance

Dostaveníčka

26/9/2013–23/2/2014

Intervence do expozic

Uměleckoprůmyslové muzeum / Podesta

Místodržitelský palác / Pražákův palác

Sbírka drahých a obecných kovů MG v Brně zahrnuje i „varia“, jejichž nevšedním příkladem je soubor třiceti kusů tanečních pořádků Anny Kašparové z let 1850–1910. Jsou to drobné oděvní plesové doplňky kdysi vydávané pořadateli plesů jako součást pozvánky pro dámy. Tyto překrásné drobnosti dokumentující rozmanitost dobového pojetí etikety a módy jsou dodnes velmi žádaným sběratelským artiklem, dědily se z matky na dceru, byly uchovávány jako rodinné památky na romantické plesové okamžiky, z nichž se vyvinuly vztahy pomíjivé či celoživotní. Vstup volný.

Je podstata uměleckého díla společná všem projevům vizuální kultury, nebo se liší podle doby vzniku? Jakým způsobem nás oslovuje tvorba středověkých mistrů? Je skutečně natolik odlišná od gestické malby nebo informelních pláten 20. století? Je propast mezi jednotlivými formami umění hluboká? Umělecká díla jsou mnohdy schopná hovořit různými prostředky o tomtéž. Dlouhodobý projekt Dostaveníčka, který je založen na cílené konfrontaci děl z různých období, odlišných žánrů a rozdílných technik, si klade za cíl vytvořit živý dialog mezi jednotlivými díly a svým způsobem tak i narušit zažitá myšlenková schémata.

In the Whirl of the Dance The collection of precious and common metals of the Moravian Gallery in Brno also incorporates “varia“, an unusual example of which is a set of thirty dance cards by Anna Kašparová from 1850— 1910. They are small ball costume accessories, at those times given out by ball organizers as part of the invitation for ladies. These beautiful small items document the variety of the period approach to etiquette and fashion. Today a collectors’ item in great demand, they were handed down from mother to daughter and preserved as family memorabilia of romantic moments at balls from which short-lived or lifelong relationships would develop. Free entry. Taneční pořádek, ze sbírky Anny Kašparové

Rendez-vous Is the essence of a work of art identical in all expressions of visual culture or does it differ depending on the period of its origin? In what way do works of medieval masters appeal to us? Are they really so much different from the Gestural Painting or Art Informel canvases of the 20th century? Is the divide between the individual forms of art deep? Works of art are often able to speak about the same thing using different means. The long-term project called Rendezvous, based on the intentional confrontation of works spanning various periods, genres and techniques, aims to initiate a lively dialogue between the individual works and undermine entrenched schematic thinking. Dalibor Chatrný, Rám II. (Do oken), 1966–1968, detail

20—21


Noc v galerii Pražákův palác Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský palác Sobota 28/9/2013 18–24 h Vstup volný.

Pražákův palác, Husova 18 Stálá expozice Moderní a současné umění / Česká moderna a meziválečná avantgarda první poloviny 20. století Aktuální výstavy Daniel Balabán. Laureát ceny Michala Ranného S.d.Ch. Orbis Varlén a nic Program 18–22 h Mixy komixů / výtvarná dílna / 1. patro 18.30 h výklad na výstavě Daniel Balabán / Yvona Ferencová 19 h prohlídka depozitáře knih / suterén 19.30 h výklad ve stálé expozici / Petr Ingerle 20.30 h výklad na výstavě Daniel Balabán / Yvona Ferencová 21.30 h výklad ve stálé expozici / Petr Ingerle Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Stálá expozice Užité umění a design / vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu, drahých kovů Možná sdělení / kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké Aktuální výstavy VOLIÉRA No. 1. Oděvní silueta v současné české módní tvorbě Ve víru tance. Kolekce tanečních pořádků (1850–1910) ze sbírky Anny Kašparové

Doprovodný program

Program 18–22 h Silueta v proměnách / výtvarný ateliér / 1. patro 18.30 h výklad ve stálé expozici / Alena Krkošková 19 h výklad v depozitáři sbírky skla / Markéta Vejrostová 19.30 h výklad na výstavě Voliéra No. 1 / Andrea Husseiniová 20 h výklad v depozitáři sbírky skla / Markéta Vejrostová 20.30 h výklad ve stálé expozici / Andrea Březinová 21.30 h výklad na výstavě Voliéra No. 1 / Andrea Husseiniová Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a Stálá expozice Umění od gotiky po 19. století / Evropské umění od 14. do 19. století Aktuální výstavy Holland_retro_style / konfrontace děl nizozemského barokního malířství s obrazy malířů 19. století Program 18–22 h Kolik barev má noc / výtvarná dílna pro všechny 18 h THE YOUNG PEKÁČ Mojmíra Bártka / jazz, swing, latin a jazzrock / nádvoří 18.30 h výklad ve stálé expozici / Zdeněk Kazlepka 19 h Malé divadlo kjógenu / japonské grotesky samurajských dob / nádvoří 19.30 h THE YOUNG PEKÁČ Mojmíra Bártka / jazz, swing, latin a jazzrock / nádvoří 20.30 h výklad ve stálé expozici / Kateřina Svobodová 21 h Argentinské tango / přijďte si vyzkoušet vášnivé tango s tangueros.cz / nádvoří 22 h Ozvěny AniFestu / projekce krátkých animovaných filmů / nádvoří


Otevřeno Přijďte žít do centra! Místodržitelský palác Moravská galerie v Brně zahájila v květnu 2013 na nádvoří Místodržitelského paláce unikátní projekt zabydleného prostoru pro každého. Nové architektonické prvky navržené ateliérem CHYBIK + KRISTOF Associated Architects skýtají neomezené možnosti k odpočinku, občerstvení, hraní, tanci, četbě, malování i lelkování. Nádvoří Místodržitelského paláce v samém centru města se tak otevírá pro nejširší veřejnost jako oáza pro každého, kdo si chce po práci, nákupech nebo prohlídce některé z výstav odpočinout, posedět s přáteli, popíjet kávu, číst si, hrát si nebo prostě nedělat nic. Rodičům s dětmi skýtá hrací a odpočinkový prostor s možností volného pohybu a pobytu v geniu loci nádvoří historické budovy. Na nádvoří je připraven až do konce září 2013 bohatý kulturní a tvůrčí program, a to většinou bez nutnosti placení vstupného, určený všem bez výběru věku, vzdělání, nadání a schopností pro pobavení, rozptýlení, poučení i zábavu. Aktuální program sledujte na www.moravskagalerie.cz.

Filmové projekce Neděle 1/9/2013 21 h Hasta la Vista! režie Geoffrey Enthoven, 2011 (115 min) Neděle 8/9/2013 21 h Big Lebowski režie Joel a Ethan Coen, 1998 (117 min) Neděle 15/9/2013 21 h Královna Viktorie režie Jean-Marc Vallée, 2009 (100 min) Neděle 22/9/2013 21 h Muž, který se směje režie Jean-Pierre Améris, 2012 (95 min) Neděle 29/9/2013 21 h Do Říma s láskou režie Woody Allen, 2012 (112 min) V 70 Kč. Vstupenky v prodeji na místě hodinu před začátkem projekce.

Divadlo Sdílené cyklonádraží / Divadlo Feste / sitespecific Pondělí 2/9/2013 12–18 h Galerie proměněná v cyklonádraží, ze kterého můžete vyjet na projížďku po centru města. Dárek pro školáky k prvnímu školnímu dni. „…Rikši v podobě dvoukoláků nebo čtyřkoláků tažených cyklisty dále pokračují ve směru Solniční, Česká, náměstí Svobody, Rašínova a zpět.“ Zájem o projížďku nahlaste na info@divadlofeste.cz. Vstup volný.

Metamorfózy / 3. ročník Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno Středa 11/9/2013 19.30 h Divadelní představení plné fantazie, imaginace, hravosti, lehkosti, nadsázky, pohybu, rytmu, zpěvu a především metafor a hereckých proměn, vytvořené podle předlohy japonských trojverší z 9.–11. století. Metamorfózy byly oceněny na mezinárodním festivalu v Litvě hlavní cenou za nejlepší představení. Vhodné i pro děti! Hraji: Michaela Foitová, Tereza Slavkovská, Milada Vyhnálková, David Janošek, David Janík, Jiří Svoboda. Režie: doc. Oxana Smilková. v dobrovolné Dlouhý, Široký a Bystrozraký / Divadlo Polárka / představení pro děti Sobota 14/9/2013 15.30 h Známý příběh vycházející z pohádky K. J. Erbena, ve které se princ s trojicí pomocníků vydá do světa, aby vysvobodil krásnou princeznu ze spárů zlého černokněžníka. Představení kombinuje činoherní herectví s loutkovým. Režie: Michal Sopuch, dramaturgie: Radim Toman, hudba: Leoš Peteráč. V 30 Kč

Letní den / Divadlo Polárka / absurdní drama Sobota 21/9/2013 19 h Náhodné setkání během jednoho letního dne změní osudy dvou hlavních aktérů. Zdar a Nezdar, archetypy lidského snažení i zmaru, se rozhodnou ukončit svou pozemskou pouť, každý sám a z protichůdných důvodů. Tragikomické absurdní drama S. Mrožka o hledání smyslu lidské existence, o naplnění osudu a o tom, že ani láska není všespasitelná. Režie: Václav Vítek. V 50 Kč

22—23

V Vstupné


Hudba

Barevná dopoledne

Stálá kapela Divadla Polárka Sobota 14/9/2013 20 h „Protože v současné Polárce každý na něco hraje nebo alespoň obstojně pěje, bylo založeno těleso, které má povahu téměř institucionální a tím pádem stálou a takřka nezničitelnou. Kapela udržuje naživu nejlepší pecky z představení a také se věnuje svojským aranžím perel světové i domácí muziky.“

Čtvrtek 5/9/2013 10–11 h Čtvrtek 12/9/2013 10–11 h Čtvrtek 19/9/2013 10–11 h Čtvrtek 26/9/2013 10–11 h Lektoři Moravské galerie vám na těchto setkáních umožní poznat galerii prostřednictvím výtvarné aktivity pořádané přímo ve stálé expozici nebo v prostoru nádvoří. Programy jsou určeny rodičům a prarodičům s dětmi, dospělým, seniorům i mládeži. Jejich podstatou je hra a potěšení z kreativity různého druhu.

V 30 Kč

Móda a design Open space market / nezávislá móda a design Pátek 6/9/2013 14–22 h Sobota 7/9/2013 10–22 h Neděle 8/9/2013 10–17 h Netradiční trh originální módy, šperků a designu v otevřených prostorách Místodržitelského paláce doplní workshopy, módní přehlídky, DJs a další doprovodný program. Open Space Market pořádá Lovemusic ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, více na www.novetrhy.cz. Vstup volný.

Módní přehlídka / Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Září 2013 Vstup volný.

Módní přehlídka / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Září 2013 Práce studentů designu oděvu: Renata Dračková, Violeta Lörinzová, Bára Mrňáková, Agáta Molčanová, Mirka Cucová, Katarína Malastová, Patricia Fabová, Lucia Sládečková, Aneta Rössnerová, Nikola Krempašská.

Vstup volný, příspěvek na výtvarný materiál 30 Kč.

Besedy Artalk + MG / moderovaná diskuse Středa 18/9/2013 19 h Další z debat o aktuálních otázkách současné výtvarné scény. Vstup volný.

Týden kávy Brno 2013 Brno, město kavárenské a s kávou dlouhodobou tradicí spojené 1–7/10/2013 Celotýdenním festivalem Brno, město kavárenské a s kávou dlouhodobou tradicí spojené, oslavuje Mezinárodní den kávy, který připadá na 1. 10. V Moravské galerii v Brně vás letos čeká bohatý kávový program včetně kvalifikace na Mistra kávy, trhu kávy aj. Akci pořádají Kulturárium, o. s. ve spolupráci s Kávovou asociací České a Slovenské republiky a Klubem znalců kávy Více informací i aktuální program najdete na www.tydenkavy.cz

Vstup volný.

Otevřeno — Přijďte žít do centra


Přednášky

StředověC JinaX

Mediální E.T.N.A.

Přednáškový cyklus pro široké publikum zaměřený na středověká díla a jejich funkci v kontextu osobního, sociálního a náboženského života, a také na jejich politickou a propagandistickou dimenzi coby tehdejších „nástrojů moci“. Pořádá MG ve spolupráci s Centrem Raně Středověkých Studií Semináře dějin umění FF MU. Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Cyklus přednášek určených zejména pro dříve narozené, jehož hlavním cílem je blíže představit současné umění a jeho specifika. Pořádáno ve spolupráci s pedagogy a studenty Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Přednášky jsou začleněny do vzdělávacích aktivit mezinárodního projektu E.T.N.A. (Exploring Technologies and New approaches in Art education for senior adults). Nepřehlédněte také nabídku Creativ 60+ a Tvorbou k poznání a inspiraci. Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Vstup volný.

Maranáthá: obraz a liturgie v kostele sv. Kosmy a Damiána v Římě Ivan Foletti Čtvrtek 19/9/2013 19 h Zaniklá tvář Jeruzaléma: raně křesťanské kostely ve Svaté zemi Alžběta Filipová Čtvrtek 3/10/2013 19 h Cestou do Santiaga: poutní kostely ve XII. století Zuzana Frantová Čtvrtek 31/10/2013 19 h Recepce středověké architektury v 19. století Jan Galeta Čtvrtek 7/11/2013 19 h Kouzlo barev: středověké umění v Etiopii Lenka Vrlíková Čtvrtek 28/11/2013 19 h

24—25

Vstup volný.

Hudba ve věku médií II.: Hudba člověka / hudba strojů Martin Flašar Středa 25/9/2013 16 h Nejpozději ve 20. století se lidé začali naléhavě tázat po vlivu techniky na kulturní produkci. Jak zní hudba strojů? Kdo je jejím autorem? Existuje rozdíl mezi klavírem a počítačem? A je hudba určena pro uši, nebo pro oči? V této přednášce se pokusíme hledat odpovědi na znepokojivé otázky zasahující do současnosti. Umění o život Olga Búciová Středa 27/11/2013 16 h Řada současných umělců využívá ve vlastní tvorbě aktuálních vědeckých metod a poznatků. Týká se to i oblasti biologie a genetiky. Co a jakým způsobem nám sdělují umělecké projekty, které se pohybují na hraně manipulace se základními životními procesy? Pokud vás toto téma zajímá, nenechte si ujít následující přednášku.

V Vstupné SPMG Společnost přátel MG SPJH Společnost přátel J. Hoffmanna


Móda 20. století I. Cyklus přednášek věnovaný módě a módnímu průmyslu od konce 19. po začátek 21. století. Širší souvislosti módy s kulturou a uměním jednotlivých období — vývoj oděvnictví, počátky haute couture, vlivy volného umění, popkultury, politiky i gendru, Dálného východu a Orientu, vazby vysoké módy a „módy ulice“ a další. Přednáší Andrea Březinová. Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Vášeň pro Orient, pohanský Východ a antiku Pondělí 4/11/2013 17.30 h Paul Poiret a Ballet Russe, Mariano Fortuny a delftský styl. Móda a moderní umění Pondělí 11/11/2013 17.30 h Futurismus (F. Depero, G. Balla), ruská avantgarda (N. Gončarovová, V. Stepanova, L. Popova), robe-poemes a S. Delaunay, surrealismus a E. Schiaparelli.

Vstup volný.

Dandysmus a zrození haute couture Pondělí 23/9/2013 17.30 h Beau Brummel, Charles F. Worth. Turnýra Pondělí 30/9/2013 17.30 h Deformace těla — korzety, krinolíny a proměna siluety v 2. polovině 19. století Inspirace Dálným východem Pondělí 7/10/2013 17.30 h Indické a čínské látky, japonismy v evropské módě, obchod Liberty & Co. Belle epoque Pondělí 14/10/2013 17.30 h Žena jako femme fatale (Callot Soeurs, Jacques Doucet, Jeanne Paquin), „tailor made“ kostým — salony Redfern a Creed. Antimóda přelomu 19. a 20. století: reformní a umělecký oděv představitelů moderny Pondělí 21/10/2013 17.30 h Reformní a umělecký oděv představitelů moderny: Arts and Crafts, Morris, E. W. Godwin, H. van de Velde, P. Berens, R. Riemerschmid, P. Schulze-Naumburg, V. Kandinskij, Wiener Werkstätte — G. Klimt, K. Moser, J. Hoffmann.

„À la garçonne“ Pondělí 18/11/2013 17.30 h Móda, jazz a černošská kultura (Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Jean Patou); emancipace a maskulinizace žen, výstava Civilizovaná žena v Brně. Glamour: návrat k ženskosti Pondělí 25/11/2013 17.30 h Návrat k ženskosti (Madeleine Vionnet, Madame Grès, Lucien Lelong, Marcel Rochas, Mainbocher).

Mistři secese a moderny Zdenka Braunerová (1858–1934) Alena Krkošková Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Úterý 22/10/2013 17 h Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici Čtvrtek 24/10/2013 18 h Malířka narozená po polovině 19. století zvolila navzdory dobovým konvencím život emancipované ženy, aby se mohla plně věnovat výtvarnému umění. Dvacet let žila střídavě v Čechách a ve Francii, spřátelila se s mnoha francouzskými umělci a spisovateli, byla přítelkyní sochaře Augusta Rodina a podporovala v uměleckých začátcích spoustu umělců zvučných jmen. Ilustrovala knihy Viléma Mrštíka, Julia Zeyera, Paula Claudela, Oscara Wilda, Miloše Martena a další. Její grafické ilustrace byly plny fantaskních zvířat, tajemné a dramatické atmosféry, a často se blížily stylu Josefa Váchala. V 40/20 Kč / SPMG a SPJH vstup volný

Doprovodný program


Voliéra No. 1 Přednáškový cyklus k výstavě Voliéra No. 1 zahrnuje celkem sedm okruhů a bude se zabývat tématy módního odívání, resp. oděvního designu a jeho vývojem od nástupu moderny na počátku 20. století po současnost. Zaměří se na proměny uměleckého řemesla módních salónů až ke koncepčnímu pojetí oděvu, kdy se hodnota oděvní siluety posouvá k samostatnému uměleckému dílu. Zmapuje také soudobý stav módního průmyslu a malosériových autorských kolekcí. Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Vstup volný.

Antimóda přelomu 19. a 20. století: reformní a umělecký oděv představitelů moderny Andrea Březinová Pondělí 21/10/2013 17.30 h Přednáška se bude zabývat pokusy reformátorů a modernistů z řad výtvarných umělců o reformu dámského oděvu. Celá řada umělců, nejčastěji z řad architektů, se snažila vytvořit radikálně jiné, „antimódní“ dámské šaty. Svoji alternativu k panující módní siluetě šířící se z haute couture salonů v Paříži tak přinesly představitelé hnutí Arts and Crafts, prerafaelité a představitelé evropské moderny (W. Morris, E. W. Godwin, H. van de Velde, P. Berens, R. Riemerschmid, P. Schulze-Naumburg, V. Kandinskij, G. Klimt, K. Moser, J. Hoffmann), kteří přistupovali k oděvu jako k uměleckému dílu v duchu Gesamtkunstwerku, zejména autoři z okruhu Wiener Werkstätte.

Glamour: návrat k ženskosti Andrea Březinová Pondělí 25/11/2013 17.30 h Přednáška zaměřená na módu 30. let 20. století, kdy se po období výrazné emancipace žen a s ní spojené stylizace dam v „mladíky“, opět zdůrazňovala krása ženského těla. Módu této doby silně ovlivnila fascinace filmem a filmovými hvězdami. Z předních osobností haute couture to byla především Madeleine Vionnet, která měla svým šikmým střihem a hledáním souvislostí mezi látkou, tělem a pohybem vliv na soudobý módní design. Protipólem byla osobnost Elsy Schiaparelli, která přistupovala k navrhování luxusních rób se smyslem pro experimentování, bizarnost a absurditu v duchu surrealismu.

Depozitář skla Přednáškový cyklus v depozitáři skla MG, jediného trvale přístupného depozitáře svého druhu v ČR. V 40 Kč / SPMG vstup volný

Patrik Illo a současná sklářská umělecká scéna na Slovensku Patrik Illo, Markéta Vejrostová Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Čtvrtek 7/11/2013 17 h Sklářský výtvarník, designér a vedoucí ateliéru skla na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě Patrik Illo (* 1973) představí současnou scénu slovenského ateliérového skla a designu. Pro zájemce bude prezentace doplněna prohlídkou depozitáře skla Moravské galerie v Brně s výkladem. Depozitář skla je přístupný veřejnosti každý čtvrtek od 15 do 17 h, v dalších dnech po domluvě s kurátorkou sbírky. Kontakt: marketa.vejrostova@moravska-galerie.cz nebo tel.: 532 169 209.

26—27

V Vstupné SPMG Společnost přátel MG


Komiks za plexisklem

Kreativní rána Kreativní rána Vám umožní vyslechnout si zdarma u kávy a občerstvení inspirativní přednášky a začít svůj den plný nápadů a idejí. Projekt Kreativní rána je připravován ve spolupráci s MuseYou, o. s., a skrývá v sobě setkávání se zajímavými osobnostmi, které vynikly ve svém oboru a jež se s vámi rády podělí o svou zkušenost. Jména podzimních hostů budou zveřejněna na facebookové stránce www.facebook.com/ kreativnirana a na webu MG www.moravskagalerie.cz, kde se také dozvíte bližší informace.

Architektonické procházky Simona Juračková a Osamu Okamura pro vás připravují pokračování úspěšného cyklu Architektonických procházek za zajímavými stavbami a jejich autory v Brně a okolí. Sledujte www.moravska-galerie.cz, kde se dozvíte více.

Den ČT v MG Moravská galerie v Brně ve spolupráci s Českou televizí pro vás připravuje den filmových reflexí výstavní činnosti MG z minulosti i současnosti přímo ve stálých expozicích, přednášky zaměřené na téma televize a umění, diskusi věnovanou směřování a možnostem nově vznikající stanice ČT – ART, kreativní filmové workshopy a další. To vše v jednom dni! Sledujte aktuálně www.moravska-galerie.cz

Doprovodný program

Projekt realizovaný Galerií Šaufenstr ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a 4AM / Fórum pro architekturu a média je zaměřen na prezentaci současného středoevropského komiksu. Jaromír Švejdík aka Jaromír 99: Zámek Pražákův palác, Husova 18 / nádvoří do 8/9/2013, otevřeno každý den 10–18 h David Zane Mairowitz se po adaptaci Kafkova Procesu (kresba Chantal Montellier, česky 2003) a Kafkova života (kresba Robert Crumb, česky 2003) vrátil k dílu slavného pražského Němce i potřetí. Ve spolupráci s českým výtvarníkem Jaromírem 99 připravili grafické zpracování nedokončeného románu Zámek, které vyšlo letos v londýnském nakladatelství SelfMadeHero. V Brně představujeme několik ukázek z tohoto komiksu, jehož česká a německá verze je plánována na letošní rok. Vstup volný.


DIVUFEST

Filmy

Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a 11–13/10/2013 Festival divadla utlačovaných v České republice je určen příznivcům umění, divadla, pracovníkům v sociální i pedagogické sféře a veřejnosti se zájmem o dění kolem nás. Program festivalu sestává z workshopů pro předem přihlášené zájemce a z večerních diskusí a prezentací. Pořádá Kabinet divadla utlačovaných, PdF MU a Centrum divadla utlačovaných v ČR ve spolupráci s MG v Brně.

Videogram

Podrobné informace a přihlašování: www.divufest.cz.

Workshopy: Bárbara Santos (Brazílie/Německo): Invaze do mozku — techniky vnitřního útlaku v kontextu evropské společnosti. Roberto Mazzini (Itálie): Divadlo a politika? — zkoumání technik DU k tvorbě sociální změny. María Moíno Sánchez (Španělsko) a Fedra Tramujas (Argentina): Role ženy ve společnosti — DU a pedagogika utlačovaných jako nástroj pro posílení občanské iniciativy. Matteo Lombardi (Itálie): První krok — hry a cvičení jako základní nástroje divadla utlačovaných. Otevřený večerní program: představení divadel fórum, prezentace skupin, diskuse s lektory. Zahraniční host festivalu: Madalena — Berlín / divadlo fórum Obrazy žen.

Volné pokračování večerů zaměřených převážně na současné podoby pohyblivého obrazu, které se v přednáškovém sále Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně (pod názvem Videotime) konaly od roku 2009. Pořádá Kabinet audio-video FaVU VUT v Brně a Moravská galerie v Brně ve spolupráci s kolektivem Fiume. Vstup volný. Aktuální program sledujte na www.moravska-galerie.cz nebo intermedia.ffa.vutbr.cz.

World Fashion Weeks On-line přenosy ze světových metropolí módy. Sledujte prosím www.moravska-galerie.cz a www.facebook.com/moravskagalerie Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Vstup volný.

New York Fashion Week (5–12/9/2013) London Fashion Week (13–17/9/2013) Milan Fashion Week (18–23/9/2013) Berlin (18–22/9/2013) Prague Fashion Weekend (18–22/9/2013) Paris Fashion Week (24/9–2/10/2013) Bratislava Fashion Weekend (3–6/10/2013)

Karol Radziszewski – Artist and his Desire Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Úterý 19/11/2013 17 h Prezentace vybraných videí polského umělce Karola Radziszewského (1980) a následná debata „Co znamená queer umění“. Akce je součástí doprovodného programu 14. ročníku filmového festivalu Mezipatra. Moderátor Martin Vaněk. Podrobné informace naleznete na www.mezipatra.cz a www.karolradziszewski.com. V dobrovolné

28—29

V Vstupné


Výtvarné dílny pro děti

Vymalováno!

Sobotní ateliéry

Galerie pro nejmenší — výtvarné dílny pro děti od 2 do 6 let s rodiči Lektorky: Markéta Borovcová, Gabriela Imreczeová, Markéta Skotáková, Jitka Tichá Dílny se konají v ateliéru v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Husova 14. Bližší informace na tel.: 532 169 146 nebo da@moravska-galerie.cz. Prosíme, rezervujte si místo předem. Rezervaci můžete provést přes elektronický formulář na www.moravska-galerie.cz.

Výtvarné dílny pro děti od 6 do 15 let Bližší informace na tel.: 532 169 146 nebo da@moravska-galerie.cz. Není nutné se předem objednávat, pracovní oděv s sebou.

V 60 Kč, rodič zdarma, druhé dítě 30 Kč

Koná se vždy ve čtvrtek v 10 a 16 h: 3/10/2013 Jako bájný Fénix 10/10/2013 Co mi sluší 17/10/2013 Švadlenka Madlenka 31/10/2013 Pokojíček jako malovaný 7/11/2013 Obyčejné věci 14/11/2013 Šaty dělají člověka 21/11/2013 Co říkají plakáty 28/11/2013 Velký úklid

V 40 Kč

Listování Eva Strouhalová Pražákův palác, Husova 18 Sobota 19/10/2013 10–12 h Výtvarná dílna inspirovaná soutěžní přehlídkou o nejkrásnější české knihy roku 2012. Co musí mít nejkrásnější kniha? Podle odborné poroty zvítězil vtip a neotřelost. Pokusíme se o to i v našich vlastních návrzích autorských knížek. Dušičková dílna Olga Búciová Jurkovičova vila, Jana Nečase 2 Sobota 2/11/2013 10–12 h Letos opět dušičková dílna v Jurkovičově vile. Povíme si něco o tradici těchto svátků, budeme tvořit zahradní dekorace a uvijeme si vlastní věneček, který může sloužit i jako zpestření podzimní tabule. Fotogramy Gabriela Kolčavová, Eva Strouhalová Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Neděle 24/11/2013 10–12 h Výtvarná dílna proběhne výjimečně v neděli. Jaromír Funke patří k nejvýznamnějším českým fotografům první poloviny 20. století a k světově významným průkopníkům avantgardní fotografie. Byl výrazným představitelem „nové vize“, nového vizuálního umění. Vyzkoušíme si techniku fotogramu — fotografii bez fotoaparátu, ve které jde o stínový obraz předmětů vytvořený v temné komoře na světlocitlivý materiál.

Doprovodný program


Výtvarné dílny pro dospělé Tvorbou k poznání a inspiraci

Výtvarné dialogy pro pedagogy

Ateliér pro dospělé pořádaný ve spolupráci se Společností přátel MG. Informace na tel.: 532 169 151 nebo na da@moravska-galerie.cz. Nutná rezervace místa předem, můžete ji provést přes elektronický formulář na www.moravskagalerie.cz. Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Formou výtvarných dialogů a interpretací uměleckých děl ve výstavách a expozicích galerie se pedagogové seznamují s metodikou pedagogické praxe, kterou dále uplatní nejen při individuální návštěvě galerie se školními skupinami, ale také ve vlastní výuce. Lektorka Jitka Petřeková. Informace na tel.: 532 169 151 nebo da@moravska-galerie.cz. Nutná rezervace místa předem, můžete ji provést přes elektronický formulář na www.moravska-galerie.cz.

V 120 Kč / SPMG 60 Kč (včetně výtvarného materiálu).

Umělecké šaty Jitka Petřeková Neděle 27/10/2013 15–17 h Náměty k vytvoření oděvních návrhů budeme hledat v historických souvislostech přelomu 19. a 20. století, kdy dochází k radikálním proměnám siluety v uměleckém prostředí, zejména z okruhu autorů z Wiener Werkstätte. Fotogramy Gabriela Kolčavová, Eva Strouhalová Neděle 24/11/2013 14–17 h Jaromír Funke byl avantgardní fotograf, teoretik a pedagog: „Fotografie hledá a ve svém hledání experimentuje. Zde jest prapůvod fotogramu. Snaha po nových vývojových možnostech jde i pěšinkami dávno zapomenutého promítání předmětů na citlivou emulsi.“ Ve fotografické dílně se stejně jako Funke pokusíme objevit „překvapivost a novou krásu prostého okopírování“. Pracovat budeme v klasické fotokomoře.

30—31

Vstup volný.

Malířská poesie Pražákův palác Čtvrtek 10/10/2013 16–18 h Interaktivní prohlídka výstavy Daniela Balabána, laureáta Ceny Michala Ranného. Dialog tvarů a forem Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Čtvrtek 14/11/2013 16–18 h Prohlídka výstavou Voliéra No.1 — oděvní silueta v současné české módní tvorbě, jejíž součástí jsou také výsledky workshopu s designéry v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici.

V Vstupné SPMG Společnost přátel MG


Mezi námi

Creativ 60+

Prohlídky aktuálních výstav a expozic s výtvarnými dílnami pro děti a dospělé se zdravotním handicapem, díky bezbariérovým přístupům jsou vítáni i vozíčkáři. Lektorka Anna Šimková. Za finanční podpory statutárního města Brna. Bližší informace na da@moravska-galerie.cz nebo na tel.: 532 169 119. Termíny pro skupiny po individuální domluvě. Vstup volný.

Cyklus komentovaných prohlídek a výtvarných dílen pro seniory. Lektorka Olga Búciová. Za finanční podpory statutárního města Brna. Programy jsou začleněny do vzdělávacích aktivit mezinárodního projektu E.T.N.A. Není nutné se předem objednávat.

Mezinárodní workshop Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 a Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a 9–13/9/2013 Již druhým rokem pořádá Moravská galerie ve spolupráci s Kunštát Pro FUTURO, o.p.s., a ateliérem KREAT mezinárodní setkání, během kterého si účastníci ověří, že výtvarné umění nemá hranice a spojuje lidi společného naladění a zájmů. Práce mentálně a psychicky postižených výtvarníků tentokrát ze švýcarského ateliéru CREAHM a belgického ateliéru CEC La Hesse – La “S“ GRAND ATELIER budou jistě dokladem velkého potenciálu, který v sobě tito lidé mají. Workshop, jehož součástí budou také prezentace činností zúčastněných organizací a teoretické informace o sociálním dosahu této aktivity, je určen zájemcům z řad muzeí a galerií a pracovníkům v sociální sféře, kteří hledají inspiraci. Individuální návštěvníci se mohou workshopu účastnit jako diváci a jsou zváni především na závěrečnou vernisáž výsledných prací.

Doprovodný program

V 40 Kč (včetně výtvarného materiálu)

Zpívající zahrada Olga Búciová Jurkovičova vila, Jana Nečase 2 Úterý 10/9/2013 15 h Po delší době se opět sejdeme v Jurkovičově vile. Vychutnáme si babí léto při posezení v zahradě a v případě špatného počasí se přesuneme do společenské haly. Ve volné improvizaci se zaměříme na „zvukomalebnost“ a propojení výtvarného umění s hudbou i zvuky přírody. „Retro-remake-remix“ aneb Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky? Olga Búciová Místodržitelský palác, Moravské nám. 1 Úterý 15/10/2013 15 h Při prohlídce výstavy Holland retro style se zamyslíme nad významem původních uměleckých předloh pro kulturu od 19. století po současnost. Ohlížíme se posledních dvě stě let za rameno? Na programu výklad–debata–tvorba. Na vlně fotogenismu Olga Búciová Místodržitelský palác, Moravské nám. 1 Úterý 12/11/2013 15 h Prohlídka výstavy věnované ryzímu představiteli české avantgardy Jaromíru Funkemu. Budeme aranžovat, nasvěcovat a fotografovat vlastní kompozice vytvořené na základě nahodile sestavených textů.


Setkání s osobností Zájezd

Zájezd do Rakouska

Rodný dům Josefa Hoffmanna Neděle 13/10/2013 Zakončení výstavní sezóny v Brtnici, připraveno ve spolupráci s MAK Vídeň Stálá expozice Josef Hoffmann: Inspirace Výstava Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler

Unikátní výtvarné projekty na zámku Buchberg v Rakousku Neděle 22/9/2013 Zájezd pořádaný Společností přátel MG je určen všem milovníkům především současného umění. Účastníci dostanou příležitost seznámit se v doprovodu majitele zámku a předního evropského znalce výtvarného umění pana Dietera Bognera se zajímavými díly předních rakouských i zahraničních výtvarníků, kteří přijali jeho pozvání a přímo na místě vytvořili realizace obohacující tento nevšední prostor. Program zájezdu bude rozšířen o možnost navštívit zajímavá místa v nedaleké Kremži.

Vstup volný.

Organizace a program zájezdu Doprava Brno–Telč–Brtnice–Brno zajištěna autobusem Cena autobusové dopravy 70 Kč Vstupné na zámek v Telčí zdarma. Přihlášky a platby na pokladně Moravské galerie v Brně — Pražákův palác, Husova 18 T+420 532 169 111, info@moravska-galerie.cz

8 h odjezd autobusu z Brna 10 h Telč, prohlídka města, jehož historické jádro je zapsáno na seznamu památek UNESCO 11 h prohlídka zámku s výkladem 13 h odjezd do Brtnice Od 14.30 program v Brtnici Osobnost scénografa, designéra, teoretika a architekta Friedricha Kieslera (1890–1965), jehož tvorbu přibližuje letošní výstava v Rodném domě Josefa Hoffmanna, bude představena z perspektivy historie umění, vývoje architektury 20. století i prostřednictvím vzpomínek jeho současníků, přátel a spolupracovníků. Besedy se zúčastní kurátor výstavy Rainald Franz (MAK Vídeň), Gerd Zillner (nadace Kiesler Privatstiftung) a odborník na Kieslerovu tvorbu (jméno bude upřesněno). Komentovaná prohlídka domu Prezentace oděvní tvorby z letního workshopu 18 h odjezd do Brna

32—33

Předpokládaný odjezd z Brna v 7 h a návrat ve 20 h Cena zájezdu 400 Kč / členové SPMG 250 Kč Přihlášky a platby na pokladně Moravské galerie v Brně — Pražákův palác, Husova 18 T+420 532 169 111, info@moravska-galerie.cz Bližší informace na www.moravska-galerie.cz

V Vstupné SPMG Společnost přátel MG


Informace o MG

Stálé expozice MG — novinky

Po stopách moderny

Ve stálé expozici Umění od gotiky po 19. století byla nově instalována dotyková obrazovka, která doplňuje informace k vystavenému obrazu Pieta od Lucase Cranacha st. z roku 1513. Interaktivní program podrobně přibližuje restaurátorský průzkum obrazu. Stálá expozice Umění od gotiky po 19. století v Místodržitelském paláci představuje nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek Moravské galerie v Brně od 14. do 19. století, doplněné o díla zapůjčená z církevního majetku a sbírek dalších institucí.

Připravujeme kulturní stezku, která vás provede místy spojenými s životy nejvýznamnějších osobností evropské kulturní scény 1. poloviny 20. století. V Brně jsou hned čtyři zastavení: vlastní vila Dušana Jurkoviče, Památník Leoše Janáčka, vila rodiny Tugendhat navržená Ludwigem Mies van der Rohe a v prostorách stálé expozice Uměleckoprůmyslového muzea v Brně se setkáte s dílem Josefa Hoffmanna a Wiener Werkstätte. Hoffmann vás také dovede do Brtnice, kde je v rodném domě stálá expozice jeho díla. V blízké Jihlavě je možné navštívit Dům Gustava Mahlera a v Ivančicích najdeme expozici Alfonse Muchy.

V rámci projektu Otevřeno — Přijďte žít do centra! je do konce září vstup do expozice volný. Otevírací doba stálé expozice je středa–neděle 10–18 h, čtvrtek 10–19 h.

Permanent exhibitions – What’s New A new touch screen which provides additional information on the exhibited painting of the Pieta by Lucas Cranach the Elder from 1513 has been installed in the permanent exhibition entitled Art from the Gothic to the 19th Century. An interactive programme gives details on the pre-restoration painting survey. This permanent exhibition of Art from the Gothic to the 19th Century in the Governor’s Palace presents the most valuable exhibits of European Art from the collections of the Moravian Gallery in Brno from the 14th to the 19th century, accompanied by works on loan from church property and collections from other institutions. Entry to the permanent exhibition is free under the Open – Come and live in the city centre! project until the end of September. The permanent exhibition opening times are: Wed-Sun 10 am–6 pm, Thu 10 am–7 pm.

We prepare a cultural route that will take you to places connected with the lives of some of the greatest luminaries of the European cultural scene of the 1st half of the 20th century. The trail will have four stops in Brno: the Jurkovič House which the architect built for himself, the Leoš Janáček Memorial, the UNESCO-listed Tugendhat House designed by Ludwig Mies van der Rohe, and a display of Josef Hoffmann and the Wiener Werkstätte in the permanent exhibition of the MG Museum of Applied Arts. Hoffmann will also lead you to Brtnice, where his birthplace hosts a permanent exhibition of his work. Not far away, in Jihlava, you can visit the Gustav Mahler House and in Ivančice near Brno you will find a permanent exhibition dedicated to Alphonse Mucha who was born there. Pracovna, Památník Leoše Janáčka © Jan Cága, archiv MZM

Informace o MG Information about MG


Kontakty

Knihovna

Korespondenční adresa Moravská galerie v Brně Husova 18 662 26 Brno

Pražákův palác, Husova 18 / 3. patro Pondělí: zavřeno Úterý: 12.00–17.30 Středa: 10.00–15.00 Čtvrtek: 12.00–17.30 Pátek: 10.00–15.00

Telefon +420 532 169 111 Fax +420 532 169 181 Email info@moravska-galerie.cz www.moravska-galerie.cz Vstup pro handicapované Všechny tři budovy Moravské galerie v Brně v centru města jsou přístupné pro handicapované. Pražákův palác má zvláštní vchod z ulice Besední. Všechna patra Uměleckoprůmyslového muzea jsou dostupná výtahem. V Místodržitelském paláci je bezbariérově řešeno pouze přízemí. Jurkovičova vila v Brně-Žabovřeskách má bezbariérový vstup a výtah, který umožňuje kompletní prohlídku obou podlaží vily. Všechny uvedené budovy jsou také vybaveny přebalovacími pulty, kočárky a vozíky pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí – k dispozici na zapůjčení na pokladnách v jednotlivých domech. Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici není bezbariérový. Handicapovaní si mohou prohlédnout exteriér a zahradu domu. Access for people with disabilities All three of the Moravian Gallery’s buildings in Brno city centre provide access for people with disabilities. The Pražák Palace has a separate entrance from Besední St. All the floors of the Museum of Applied Arts can be accessed by lift. The Governor’s Palace is barrier-free on the ground floor only. The Jurkovič House in Brno-Žabovřesky has a barrier-free entrance and a lift that facilitates tours of both floors. Each of the buildings is also furnished with baby-care facilities, push-chairs and chairs for persons with reduced mobility – available in the box-office of each building. The Josef Hoffmann Museum in Brtnice is not barrierfree. People with disabilities can view the exterior and the garden.

34

Pronájmy v MG

V případě zájmu nás kontaktujte na pronajmy@moravska-galerie.cz nebo tel.: +420 724 959 212.

Program Moravské galerie v Brně Podzim 2013 ročník V., neprodejné Vydává: Moravská galerie v Brně (příspěvková organizace MK ČR), Husova 18, 662 26 Brno, www.moravska-galerie.cz, info@moravska-galerie.cz Koncepce programu a redakce: Kateřina Pacíková, Veronika Pacíková Dramaturgie doprovodného programu: Ludmila Horáková, Anna Šimková Jazyková spolupráce: Eva Strnadová Překlad: Miloš Bartoň Sazba a grafická úprava: Side2 Náklad: 2500 ks Vychází: 16/8/2013 Změna programu vyhrazena. Program vydala Moravská galerie v Brně. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uchovávána v počítačové paměti či přenášena jakoukoli jinou formou či jakýmkoli elektronickým či mechanickým, fotografickým či jiným prostředkem bez předchozího písemného svolení vydavatele a držitele copyrightu. This programme has been published by the Moravian Gallery in Brno. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or be any means,electronic, mechanical, photocopying, recording orotherwise, without the prior permission of the publisher and copyright holders.


Partneři Moravské galerie v Brně

Partneři

Mediální partneři

Spolupracující instituce Město Brtnice


5 budov, 1 galerie 5 buildings, 1 art museum Pražákův palác Husova 18 Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14 Místodržitelský palác Moravské nám. 1a T +420 532 169 111 info@moravska-galerie.cz Otevírací doba středa–neděle: 10–18 h čtvrtek: 10–19 h pondělí, úterý: zavřeno úterý pro předem ohlášené skupiny na komentované prohlídky a výukové programy, kontakt da@moravska-galerie.cz nebo tel.: 532 169 146 Opening hours Wednesday–Sunday: 10 am–6 pm Thursday: 10 am–7 pm Monday, Tuesday: closed Tuesday for groups after previous agreement, contact da@moravska-galerie.cz or +420 532 169 146 Otevřeno – Přijďte žít do centra! Září — nádvoří Místodržitelského paláce: každý den 10–23 h, výjimky v závislosti na konkrétních akcích, další informace na www.moravska-galerie.cz. Volný vstup do stálé expozice do 29/9/2013. We are open — Come and live in the city centre! September — the courtyard of the Governor’s Palace is open every day from 10 am to 11 pm, apart from programme events, further information at www.moravskagalerie.cz. Free entry to the permanent exhibition till 29/9/2013.

Volné vstupy: Místodržitelský palác: do 29. září volný vstup do stálé expozice Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác: Každý první pátek v měsíci do stálých expozic. Do všech stálých expozic i aktuálních výstav: 28. září – Noc v galerii (18–24 h) Free entry Governor’s Palace: till 29 th September free entry to the permanent exhibition Pražák Palace, Museum of Applied Arts, Governor’s Palace only: Each first Friday in the month to permanent exhibitions. To all permanent and temporary exhibitions: 28th September – Night in the Gallery (18–24 h)

Čtvrtletní program v elektronické podobě The quarterly programme in digital format

Rodný dům Josefa Hoffmanna náměstí Svobody 263, Brtnice T +420 724 543 722 brtnice@moravska-galerie.cz Otevírací doba září–říjen, úterý–neděle 10–17 h; listopad, sobota a neděle 10–17 h; poslední prohlídka v 16 h Mimo tyto hodiny po předchozí domluvě na tel.: +420 724 543 722. Brtnice se nachází v regionu Vysočina, asi 20 km jihovýchodně od Jihlavy, z Brna vede nejkratší cesta přes Třebíč. Opening hours September–October, Tuesday–Sunday 10 am – 5 pm; November, Saturday–Sunday 10 am – 5 pm; last visit at 4 pm Out of the opening hours, visits can be arranged by phone: +420 724 543 722. Brtnice is in the Vysočina region, about 20 km south-east of Jihlava. The shortest route to Brtnice from Brno is via Třebíč. Jurkovičova vila Jana Nečase 2, Brno-Žabovřesky T +420 532 169 501/502 jurkovic@moravska-galerie.cz Doporučujeme rezervaci předem přes rezervační formulář na www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila. Prohlídky vily s výkladem probíhají každou celou hodinu podle otevírací doby. It is recommended to book guided tours online. Please see a booking form at www.moravska-galerie.cz/jurkovicovavila. Guided tours of the Jurkovič House take place every hour, in accordance with opening hours. Otevírací doba září–říjen, úterý–neděle 10–12 a 12.30–18 h; listopad, čtvrtek–neděle 10–12 a 12.30–16 h Tramvajové spojení linka č. 1, zastávka Bráfova; linky č. 3, 11, zastávka Burianovo náměstí; linka č. 4, zastávka Náměstí Míru, dále přes Wilsonův les po turistické trase Opening hours September–October, Tuesday–Sunday 10–12 am and 12.30–6 pm; November, Thursday–Sunday 10–12 am and 12.30–4 pm Tram connections line No. 1, Bráfova stop; line No. 3, 11, Burianovo náměstí stop; line No. 4, Náměstí Míru stop, then tourist route across the Wilsonův les forest

MG 2013 PODZIM AUTUMN  
MG 2013 PODZIM AUTUMN  

Moravská galerie v Brně Podzimní program výstav a doprovodných akcí

Advertisement