Moratorium

Page 94

(Aythya ferina), podgorzałki (Aythya nyroca, PCK), czernicy (Aythya fuligula), kokoszki wodnej (Gallinula chloropus), sieweczki rzecznej (Charadrius dubius), mewy czarnogłowej (Ichthyaetus melanocephalus), śmieszki (Chroicocephalus ridibundus), rybitwy rzecznej (Sterna hirundo). Stosunkowo wysoką liczebność osiągają także: krwawodziób (Tringato tanus) i perkozek (Tachybaptus ruficollis). Występują ponadto: mewa białogłowa (Larus cachinnans), perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena), hełmiatka (Netta rufina, PCK), podróżniczek (Luscinia svecica, PCK) i zimorodek (Alcedo atthis).

GOSPODARKA ŁOWIECKA NA STAWACH ZATORSKICH W okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej kompleks stawów w Zatorze i Spytkowicach stał się atrakcyjnym miejscem polowań na ptaki wodno-błotne i tak pozostało do dziś. Gospodarkę łowiecką na Stawach Zatorskich od 1971 r. prowadzi Polski Związek Łowiecki, a od 2000 r. jego Zarząd Okręgowy w Krakowie. Stawy te, wraz z przyległymi łąkami, polami oraz odcinkami rzek Wisły i Skawy, wchodzą w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w Zatorze w ramach obwodu łowieckiego nr 99, o powierzchni 3578 ha, w tym powierzchni wód około 1200 ha. Corocznie na terenie OHZ organizowane są intensywne, komercyjne polowania na kaczki, łyski i gęsi. W sezonie łowieckim na tych i okolicznych kompleksach stawowych dzierżawionych przez OHZ zabijanych jest łącznie od 4000 do 5000 ptaków wodno-błotnych3.

Interaktywna mapa Stawów Zatorskich dokumentującą liczbę zabijanych ptaków w poszczególnych obwodach łowieckich: https://niechzyja.pl/zator (dostęp 2020.04.01). 3 Źródło: oficjalna strona internetowa ZO PZŁ w Krakowie, http://pzl.krakow.pl/ohz-zator/ (dostęp: 2020.04.01).

Polowania na obszarach wodno-błotnych a śmiertelność ptaków

94