Moratorium

Page 92

VII

Polowania na obszarach wodno-błotnych a śmiertelność ptaków Przypadek Stawów Zatorskich Agata Brzezińska, Paweł Malczyk, Tomasz Zdrojewski

Na przykładzie Stawów Zatorskich opisujemy, jak działalność myśliwych stoi w sprzeczności z potrzebami i wymogami ochrony, którym powinny podlegać cenne z przyrodniczego punktu widzenia obszary specjalnej ochrony ptaków Sieci Natura 2000 i inne obszary wodno-błotne. To na nich bowiem myśliwi zabijają zdecydowaną większość kaczek, gęsi i łysek w Polsce. Ostoje ptasie Natura 2000 powołane na terenach stawów i kompleksów stawowych, jako wyjątkowych refugiach awifauny wodno-błotnej, powinny być skutecznie chronione prawnie, a polowania na ptaki na ich obszarze - zakazane1. Tymczasem większość tych obszarów w Polsce jest intensywnie użytkowana łowiecko. Zabijane są chronione gatunki ptaków, wiele jest ranionych i płoszonych, spada liczebność ich populacji, zakłócane są lęgi, a myśliwi pozostawiają w tych wrażliwych miejscach setki kilogramów toksycznej i śmiercionośnej, ołowianej amunicji. Ornitolodzy i przyrodnicy od lat zabiegają o wyłączenie tych cennych ostoi z polowań. Wśród nich są Stawy Zatorskie, jeden z najważniejszych obszarów ochrony ptaków w południowej Polsce i ważna przystań dla ptaków wędrownych, na trasie ich corocznej migracji.

1 Mitrus C., Zbyryt A. 2015. Wpływ polowań na ptaki i sposoby ograniczania ich negatywnego oddziaływania. Ornis Polonica 56, 309-327.

92