Moratorium

Page 9

Odroczoną w czasie śmiercią na skutek postrzału giną w Polsce setki tysięcy ptaków. Skąd wzięło się tak niehumanitarne zjawisko? Myśliwi mają powiedzenie: „Jedna paczka – jedna kaczka” (chodzi tu o paczkę amunicji zawierającą 25 szt. nabojów śrutowych). Załączona w dalszej części raportu ekspertyza dra Michała Skakuja dokładnie obrazuje sposób, w jaki wiązka śrutu oddziałuje na żywy cel i jego najbliższe sąsiedztwo.

Cytat z miesięcznika dla myśliwych „Brać Łowiecka” (2013/09).

OŁOWIANA AMUNICJA ZABIJA POWOLNĄ ŚMIERCIĄ MILIONY PTAKÓW Myśliwski śrut ołowiany zabija ptaki nie tylko podczas polowania. Padają one często ofiarą zatruć, tak zwanej ołowicy, w wyniku mylenia śrucin z pożywieniem lub gastrolitami - niewielkimi kamykami, które połykają, aby łatwiej trawić pokarm w żołądkach. W przypadku zatrucia pokarmowego ołowiem następuje porażenie układu nerwowego oraz zaburzenie czynności układu immunologicznego, a wraz z nim powolne umieranie – przez tygodnie, a nawet miesiące. Szacuje się, że w Europie zatrucie ołowiem zabija milion dzikich ptaków rocznie i powoduje zatrucie u kolejnych 3 milionów12, znacznie zmniejszając żywotność ich organizmów, szansę na sukces lęgowy i przeżycie migracji. Według badań 36% kaczek krzyżówek miało w żołądkach śrut myśliwski13, u 30% dzikich gęsi z Parku Narodowego „Ujście Warty” odnotowano niebezpiecznie wysoki poziom ołowiu w mózgowiu14. Ołów połykany jest także przez szereg chronionych, często rzadkich, a nawet wymierających gatunków ptaków. Pośrednio trafia również do żołądków ptaków szponiastych żywiących się postrzelonymi ptakami i padliną. 12 R. Mateo, R. Green, D. Pain, Effects of lead from ammunition on birds and other wildlife: A review and update, AMBIO A Journal of the Human Environment 48/9, 2019. 13 R. Mateo, Lead poisoning in wild birds in Europe and
the regulations adopted by different countries, Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, 2009. 14 P. Mysłek, E. Kalisińska, Problem ołowiu a zwierzyna łowna, w: R. Czeraszkiewicz, A. Oleksiak (red.), Ptaki wodno-błotne na Pomorzu Zachodnim. Wyniki liczeń w sezonie 2002/2003, ekologia i ochrona, 2003, s. 64–65.

Preambuła

9