Moratorium

Page 87

5. Z uwagi na stadne zachowania gęsi, bezpieczne oddanie strzału do pojedynczego ptaka w praktyce jest bardzo mało prawdopodobne. 6. Strzelanie do gęsi na wodzie, oraz lecących nawet w bardzo małych stadach, łączy się postrzelenia nawet do 10 niezidentyfikowanych ptaków. Mogą one należeć do gatunków wymienionych na liście zwierząt objętych ochroną ścisłą, w tym także w Załączniku I dyrektywy ptasiej UE.

5.2. Kaczki Z uwagi na mniejsze rozmiary oraz szybszą akcję skrzydeł w czasie lotu, zauważenie i zdefiniowanie w warunkach polowania (szybko przelatujące ptaki, brak sprzętu optycznego w chwili oddawania strzału) określonych cech diagnostycznych kaczek jest jeszcze trudniejsze w porównaniu do identyfikacji gęsi. Dodatkowo w przypadku kaczek większa liczba gatunków chronionych, w tym gatunków o bardzo zbliżonym wyglądzie, zwiększa możliwości przypadkowego postrzelenia tych gatunków. Odnosi się to szczególnie do okresu jesiennego, kiedy duża część ptaków nosi tzw. szaty spoczynkowe. Samce i samice wyglądają wówczas bardzo podobnie, przez co różnice pomiędzy gatunkami są trudne do zauważenia nawet dla doświadczonych i sprawnych ornitologów i obserwatorów ptaków. Dlatego terenowa identyfikacja gatunków kaczek wymaga w okresie jesiennym szczególnej uwagi i posługiwania się sprzętem optycznym. Na liście ptaków łownych znajdują się zarówno większe jak i małe gatunki kaczek. W grupie kaczek pływających, są to: krzyżówka Anas platyrchynchos oraz cyraneczka Anas crecca natomiast w grupie kaczek nurkujących: czernica Aythya fuligula oraz głowienka Aythya ferina. Najważniejsze cechy diagnostyczne w warunkach szybkiej identyfikacji ptaków w locie obejmują: różnice sylwetki i proporcje ciała, ubarwienie spodu oraz wierzchu skrzydeł oraz lusterka u kaczek pływających. W przypadku ptaków siedzących na wodzie, różnice dotyczą sylwetki oraz głównie ubarwienia głowy, boków i okolic ogona. Należy podkreślić, że uchwycenie różni sylwetki, proporcji ciała wymaga dużego opatrzenia i długoletniego doświadczenia terenowego z ta grupa ptaków. Możliwości dostrzegania różnic w sylwetkach i proporcjach ciała jest bardzo istotna, gdyż w wielu przypadkach różnice w ubarwieniu skrzydeł są bardzo trudno dostrzegalne u szybko i stadnie przelatujących ptaków w warunkach polowania, a tym bardziej w momencie celowania i oddawania strzału. Zatem w takich warunkach możliwość prawidłowej identyfikacji szybko przelatujących, nawet nisko nad głową, kaczek nurkujących jest praktycznie niemożliwa. Polowanie na ptaki siedzące na wodzie: Kaczki, podobnie jak gęsi, bardzo często występują w wielogatunkowych stadach i bezpieczny strzał do lecącego ptaka (czyli bez postrzału innych lecących osobników) jest praktycznie niemożliwy. Oznacza to, że w polu ostrzału poza czterema gatunkami kaczek łownych, mogą znaleźć się ptaki z pozostałych (przynajmniej 7) licznie występujących innych gatunków kaczek podlegających ścisłej ochronie.

Problemy z identyfikacją ptaków w warunkach polowania

87