Moratorium

Page 84

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. nr 61, poz. 548 ze zm.) zezwala na polowanie w nocy na kaczki i gęsi - na zlotach i przelotach. Stoi to w oczywistej sprzeczności z możliwościami rozpoznawania gatunków w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Nocą nie można rozpoznać przynależności gatunkowej poszczególnych osobników gęsi czy kaczek. Rozpoznanie jest możliwe po wnikliwej obserwacji, ale jedynie pod warunkiem użycia dobrej jakości noktowizora i przy dużym doświadczeniu terenowym, obejmującym m.in. dobrą znajomość głosów ptaków.

Podsumowanie: 1. Wstępna identyfikacja gatunków możliwa jest przy użyciu lornetki nawet z odległości do 1000 m w przypadku ptaków przebywających na wodzie i ok. 500 m przy ptakach w locie. 2. Wstępne rozpoznanie gatunków (przy pomocy lornetki lub lunety) musi być potwierdzone ostateczną identyfikacją (nieuzbrojonym okiem) osobnika, do którego wycelowywana jest broń i w efekcie oddawany jest strzał. 3. Ostateczna identyfikacja w odległości oddania strzału (poniżej 40 m) dokonywana jest w bardzo krótkim czasie (od ok. 3 sekund). W takich okolicznościach poprawna identyfikacja gatunku jest niezwykle trudna. 4. Zazwyczaj realne możliwości identyfikacji ptaków wodnych występują przy dobrej widoczności (brak mgły, opadów) od ok. 1 godziny po wschodzie oraz do ok. 1 godziny przed zachodem słońca. 5. W większości przypadków nie można rozpoznać przynależności gatunkowej poszczególnych ptaków zlatujących się na zbiorniki wodne po zachodzie słońca lub przed wschodem słońca, a tym bardziej nocą. 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. nr 61, poz. 548 ze zm.) zawiera ewidentną sprzeczność wskazując na wymagane rozpoznanie gatunku przed oddaniem strzału przy jednoczesnym dopuszczeniu do polowania w godzinach nocnych. 7. Strzelanie do ptaków wodnych w nocy, w myśl obowiązujących przepisów o konieczności rozpoznania gatunku (zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia), należy uznać za nielegalne. 8. W warunkach polowania na kaczki i gęsi, np. na zlotowiskach i w miejscach występowania stad ptaków, dużo ptaków, nieokreślonych gatunków, znajdujących w polu rażenia wiązki śrutu, zostaje postrzelonych i w efekcie, czego części z nich ginie.

Problemy z identyfikacją ptaków w warunkach polowania

84