Moratorium

Page 82

Na powyższych zdjęciach widzimy cztery różne, niezwykle podobne gatunki kaczek. Dwa z nich są łowne, a dwa pod ścisłą ochroną. Analizując te zdjęcia pamiętajmy, że nie oddają w żaden sposób rzeczywistych, o wiele trudniejszych warunków obserwacji - ptaki na fotografiach są nieruchome, odizolowane, w idealnych warunkach oświetleniowych. Zdjęcia przedstawiają kolejno: cyraneczkę (fot: Cezary Korkosz), krakwę (fot: Cezary Korkosz), cyrankę (fot: Arkadiusz Glaas), krzyżówkę (fot: Michał Kucharski). Jedynie cyraneczka i krzyżówka są gatunkami łownymi.

Maksymalny dystans dla oddania strzału do ptaków to 40 m. Z uwagi na warunki, w jakich obserwuje się i identyfikuje ptaki podczas polowania (przede wszystkim bardzo krótki czas obserwacji), stwierdzenie, iż odległość 40 m umożliwia poprawną identyfikację lecących ptaków nieuzbrojonym okiem (zbyt mały dystans na wykorzystania lornetki), wydaje się być sporą nadinterpretacją w odniesieniu do prawie wszystkich gatunków ptaków łownych związanych z wodą. Biorąc pod uwagę możliwości oznaczania ptaków okiem nieuzbrojonym (czyli widoczność cech diagnostycznych), efektywny dystans identyfikacji w tym wypadku sięga maksymalnie 30–40 m przy założeniu idealnych warunków oświetlenia. Prędkość lotu określonych gatunków ptaków jest dość zmienna. Niemniej dla uproszczenia można przyjąć, że średnia prędkość lotu krzyżówki to ok. 70 km/h (ok. 20 m/s), natomiast tuż po starcie lub w momentach wykonywania zwrotów może spadać do ok. 30 km/h, czyli poniżej 10 m/s. Inne, mniejsze gatunki (np. cyraneczka) mogą latać szybciej, nawet z prędkościami do ok. 90 km/h. Oznacza to, że w ciągu 3 sekund ptaki przelatują dystans od 30 do 60m. Dlatego przy zakładanych

Problemy z identyfikacją ptaków w warunkach polowania

82