Moratorium

Page 81

5. W praktyce przy strzałach w kierunku grupy ptaków (lecących i siedzących na wodzie), liczba przypadkowo rażonych śrucinami ptaków, także tych podlegających ścisłej ochronie, może być kilkukrotnie większa niż liczba faktycznie upolowanych ptaków. 6. Negatywny efekt polowań dla populacji ptaków może być, zatem kilkukrotnie większy biorąc pod uwagę ptaki ginące w efekcie przypadkowego postrzelenia niż ten wynikający ze zgłaszanej liczby upolowanych ptaków.

4. IDENTYFIKACJA PTAKÓW W WARUNKACH POLOWANIA W warunkach polowania początkowa identyfikacja gatunków przy użyciu lornetki, możliwa jest w przypadku kaczek, gęsi i łysek siedzących na wodzie, już z odległości ok. 500 m (gorsze warunku oświetlenia), a nawet do 1000 m (dobre warunki oświetlenia). W przypadku lecących ptaków dystans ten jest odpowiednio krótszy (zazwyczaj poniżej 500 m) z uwagi na poruszanie się obiektów i gorszą widoczność części cech diagnostycznych. Ostateczne potwierdzenie rozpoznania gatunku zapada w oparciu o obserwacje okiem nieuzbrojonym tuż przed oddaniem strzału. Jednak poprawność takiej identyfikacji jest wielce problematyczna i w olbrzymim stopniu uzależniona od warunków oświetlenia. Nawet na godzinę przed zachodem lub godzinę po wschodzie słońca prawidłowa identyfikacja gatunków jest utrudniona. Tradycyjnie polowanie na kaczki rozpoczyna się o świcie lub po zmroku7. Związane jest to z dążeniem do ich ustrzelenia przed wylotem na miejsca żerowania lub po powrocie z żerowisk. W wielu źródłach wskazuje się wprost na polowanie na gęsi na „zlotowiskach na jeziorach” po zmroku, a samo Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. nr 61, poz. 548 ze zm.) zezwala jednak na polowanie w nocy na kaczki i gęsi. W takich warunkach widać jedynie ciemne sylwetki na tle jaśniejszego nieba i nawet przy użyciu sprzętu optycznego identyfikacja ptaków jest wręcz niemożliwa.

Dodatkowo, w przypadku nawet niewielkiego zamglenia, identyfikacja nie jest możliwa jeszcze długo po lub przed zachodem słońca. Dlatego należałoby przyjąć, że teoretyczny bezpieczny okres poprawnej identyfikacji gatunków ptaków wodnych w warunkach polowania (w warunkach dobrej widoczności bez zamglenia i opadów) zaczyna się od 1 godziny po wschodzie i kończy się 1 godzinę przed zachodem słońca. Uwzględnia to również specyfikę siedlisk wodnych, gdzie bardzo często dla lokalnych obszarów występują sprzyjające warunki do powstawania zamglenia, co związane jest z wilgotnością powietrza oraz lokalnymi zmianami temperatury.

7 Patrz m.in. http://www.poluje.pl/polowanie,polowanie-na-kaczki,8746 (dostęp 2020.04.12).

Problemy z identyfikacją ptaków w warunkach polowania

81