Moratorium

Page 77

Rysunek 2. Teoretyczny rozkład pola skupienia śrutu przy strzale do lecącej gęsi zbożowej z dolnej półsfery (a) oraz nad głową (b), dystans 35 m, przy założeniu idealnych warunków do oddania strzału, w tym braku drgań ręki.

Rysunek 3. Pole rażenia śrutu, stado lecących krzyżówek, dystans 35 m. Fiolet – pole skupienia śrucin o średnicy 75 cm, jasny fiolet – pole rozsiewu wszystkich śrucin, czarna sylwetka – cel, szare sylwetki – przykładowe ptaki w stadzie.

Rysunek 4. Pole rażenia śrutu, stado lecących małych kaczek, dystans 35 m. Objaśnienia jak dla rysunku 3.

Rysunek 5. Pole rażenia śrutu, stado lecących gęsi, dystans 35 m. Objaśnienia jak dla rysunku 3.

Problemy z identyfikacją ptaków w warunkach polowania

77