Moratorium

Page 63

Zagraniczne, popularne książki o birdwatchingu i ornitologii określają Polskę jednym z najlepszych miejsc do obserwacji ptaków. Pozytywne opinie o obserwacji ptaków w Polsce można znaleźć też na wielu forach lub stronach internetowych firm organizujących wycieczki dla obserwatorów ptaków. Motyw ptaków pojawia się w oficjalnych materiałach promujących turystykę w Polsce12. Polska mogłaby być prawdziwym rajem dla miłośników ptaków. Do naszego kraju obserwatorów ptaków przyciąga wiele dzikich, nieprzekształconych jeszcze obszarów, w tym ostoi ptasich o światowym znaczeniu. O potencjale dla rozwoju ptasiej turystyki mogą świadczyć dane z Puszczy Białowieskiej. Birdwatcherzy zostawiają tam w lokalnej gospodarce 2,2 mln USD rocznie13. Ostrożnie szacując cały polski rynek turystyki ptasiej może przynosić co roku od kilkudziesięciu mln zł do nawet znacznie ponad 100 mln zł, wliczając powiązany rynek sprzętu turystycznego, podróże i inne dodatkowe usługi. Magnesem dla turystów są malownicze krajobrazy i wyjątkowe bogactwo gatunków ptaków (ponad połowa występujących w Europie14), w tym wiele rzadkich, trudnych do obserwacji w innych krajach kontynentu. Ptaki są magnesem nie tylko dla profesjonalnych birdwatcherów, ale także tysięcy „niedzielnych” turystów, którzy chcą obcować z naturą i przeżyć niezwykłą przygodę z ptakami. Do najcenniejszych i najpopularniejszych ostoi ptaków w Polsce należą: Puszcza Białowieska (163 tys. turystów rocznie!), mokradła Biebrzańskiego i Poleskiego Parku Narodowego, rozlewiska Narwiańskiego Parku Narodowego czy Ujścia Warty. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z bogactwa ptasich ostoi w naszym kraju.

Biebrzański Park Narodowy, wiosenne rozlewiska (fot. Dariusz Kowalczyk, Creative Commons)

12 J. Kronenberg, Birdwatchers’ wonderland? Prospects for the development of birdwatching tourism in Poland, Journal of Ecotourism (2016). 13 D. Czeszczewik, W. Walankiewicz, Birdwatching, logging and the local economy in the Białowieża Forest, Poland. Biodiversity and Conservation 28:2967–2975 (2019). 14 Europe bird checklist. https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=EUC (dostęp 2020.04.01).

Zróbmy w Polsce ptasi raj

63