Moratorium

Page 62

milionów dolarów rocznie na obserwację bielików na jednej tylko wyspie o nazwie Mull, a 4% miejsc pracy w Szkocji związanych jest z turystyką przyrodniczą11. Wśród organizatorów turystyki ptasiej istnieje rosnąca tendencja do uprawiania zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej działalności, opierającej się głównie na lokalnych towarach i usługach. Takie podejście wspiera miejscowe plany ochrony przyrody. A ponieważ birdwatching, podobnie jak i inne rodzaje ekoturystyki o niskim wpływie na środowisko, często bywa bardziej dochodowy dla społeczności lokalnych niż inne rodzaje działalności gospodarczej, może zapewnić ich długofalowy, zrównoważony rozwój oraz środki finansowe na ochronę cennych gatunków ptaków i ich siedlisk. Aby jednak wykorzystać ten rozwijający się rynek, kraje z naturalnym potencjałem uprawiania birdwatchingu muszą zapewnić to, czego wymagają obserwatorzy ptaków: kompetentnych przewodników, dostępność miejsc, informacji i usług oferowanych turystom. W każdym przypadku jednak kluczowe znaczenie ma zachowanie właściwej ochrony cennych ostoi ptaków.

4. POLSKA, PTASI RAJ?

Fot. „Rzeczpospolita Ptasia” - projekt Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”, realizowany w rejonie Parku Narodowego „Ujście Warty”, został laureatem pierwszej polskiej edycji europejskiego konkursu European Destinations of Excellence (EDEN) na najlepsze miejsce turystyczne o niepowtarzalnym charakterze, które uwzględnia potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów. Konkurs EDEN ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawalnych obszarów turystycznych.

11 Ibidem.

Zróbmy w Polsce ptasi raj

62