Moratorium

Page 61

produkcję dóbr i usług o wartości 107 miliardów USD. Siłę rynku „ptasiej turystyki” w Stanach Zjednoczonych potwierdza badanie U.S. Fish and Wildlife Service (FWS), według którego 46,7 miliona obywateli tego kraju deklaruje obserwację ptaków w otoczeniu domu i podczas podróży. 42% spośród nich, czyli prawie 20 milionów osób, odbyło dalekie wycieczki w celu obserwacji ptaków. Badanie USDA Forest Service wykazało, że oglądanie ptaków i ich fotografowanie w Stanach Zjednoczonych wzrosło o 287% w latach 1982–20098.

(źródło: https://www.responsibletravel.org/docs/Market%20Analysis%20of%20Bird-Based%20Tourism.pdf)

Jak wynika z badań9 obserwowanie ptaków stało się również najpopularniejszym hobby w rozwiniętych krajach Europy. Wielka Brytania wraz z Holandią, Danią, Francją i Szwecją są ważnymi europejskimi organizatorami turystyki ptasiej. Rosnąca liczba osób podróżuje w odległe miejsca, żeby tam zobaczyć nowe gatunki ptaków. Głównym kierunkiem i celem tych podróży są często obszary chronione, cenne ptasie ostoje. Międzynarodowa turystyka ptasia to 3 miliony podróży rocznie10, a wielokrotnie więcej podróżnych łączy obserwację ptaków z innymi aktywnościami. Pod względem liczby birdwatcherów pierwsza na naszym kontynencie jest Wielka Brytania, z największą europejską organizacją miłośników ptaków, Królewskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (RSPB), które liczy ponad milion członków. Wydatki na obserwację ptaków w tym kraju szacuje się na 500 mln USD rocznie. W Szkocji Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oceniło, że turyści wydają od 8 do 12 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Avitourism in South Africa. The DTI Niche Tourism Markets. Departament of Trade and Industry Republic of South Africa, 2010.

Zróbmy w Polsce ptasi raj

61