Moratorium

Page 60

Oficjalny plakat Światowego Dnia Ptaków Migrujących 2016

Trend ten znajduje również odzwierciedlenie w rosnącej liczbie badań naukowych dotyczących potencjału ekonomicznego i społecznego birdwatchingu3, 4, 5, 6, oraz jego wpływu na ochronę środowiska. Przeglądu 66 publikacji w tym zakresie dokonała międzynarodowa grupa badaczy, a wnioski zawarli w opracowaniu Birdwatching and avitourism: A global review of research into its participant markets, distribution and impacts, highlighting future research priorities to inform sustainable avitourism management. Przeanalizowali wpływ birdwatchingu na gospodarkę i społeczności lokalne, charakterystykę tej branży (np. cechy lokalizacji, które podobają się obserwatorom ptaków) i motywacje birdwatcherów. W badaniach dominuje optymistyczna perspektywa, odzwierciedlająca oczekiwania związane z turystyką ptasią, która może przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, szczególnie na poziomie lokalnym, a także wspierać ochronę ptaków, tak finansowo, jak i innymi sposobami. Badacze rekomendują wdrażanie nowych, innowacyjnych systemów zarządzania obszarami turystycznymi lub wydarzeniami związanymi z turystyką ptasią.

3. KORZYŚCI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE

Birdwatching uważany jest za najszybciej rozwijającą się aktywność na wolnym powietrzu w Ameryce Północnej7. Ten sektor turystyki przyrodniczej generował w Stanach Zjednoczonych rocznie obrót w wysokości 41 miliardów USD, stymulując bezpośrednią i pośrednią 3 D. N. Jones, T. Nealson, Impacts of birdwatching on communities and species. CRC for Sustainable Tourism, 2005. 4 J. Kronenberg, M. Giergiczny, Costs and benefits of creating and maintaining a stork village: Case study of Kłopot (Cybinka Commune). Ekonomia i Środowisko 51, 2014, s. 231–239. 5 C. H. Sekercioglu, Impacts of birdwatching on human and avian communities. Environmental Conservation 29(3), 2002, s. 282–289. 6 R. Steven, C. Morrison, J. G. Castley, op. cit. 7 Market analysis of bird-based tourism. Center for Responsible Tourism, Washington, 2015.

Zróbmy w Polsce ptasi raj

60