Moratorium

Page 6

Wyniki wieloletniego monitoringu ornitologicznego, prowadzonego m.in. na Stawach Zatorskich, jednej z najważniejszych ostoi ptaków na południu kraju, wykazały liczne przypadki zastrzelenia ptaków należących aż do 15 chronionych gatunków6. Ofiarą myśliwych padają tak rzadkie kaczki jak podgorzałka i hełmiatka – skrajnie nieliczne ptaki lęgowe (pozostało odpowiednio 100-130 i 15-30 par każdego z tych gatunków). Problem jest tym poważniejszy, że polowania na ptaki odbywają się w Polsce na terenach objętych formami ochrony przyrody lub wzdłuż ich granic. Do ptaków strzela się regularnie na licznych obszarach Natura 2000, zakłócając i zubażając bioróżnorodność tych ptasich refugiów. Poluje się także w niezwykle cennych przyrodniczo otulinach parków narodowych, takich jak „Ujście Warty”, a nawet na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym, kluczowych ostojach ptaków wędrownych. Polowania w cennych przyrodniczo miejscach niweczą skutki bardzo kosztownych działań ochronnych, których celem jest ratowanie wymierających gatunków. Polowania nie tylko stanowią zagrożenie dla poszczególnych gatunków ptaków. Nie mają też żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Średnio rocznie na jednego Polaka przypada 14 gramów mięsa uzyskanego z zabitych przez myśliwych ptaków. Koalicja Niech Żyją! posiada relacje i zdjęcia z wielu polowań, podczas których myśliwi nawet nie zabrali zastrzelonych ptaków, aby je zjeść.

Ptaki pozostawione po polowaniu. Więcej zdjęć w zasobach Niech Żyją! 6 D. Wiehle, Z. Bonczar, Śmiertelność ptaków w warunkach stawów rybnych, Notatki Ornitologiczne, 2007. Do najczęściej zabijanych gatunków chronionych wg ornitologów należą perkoz grubodzioby, śnieżka, cyranka, mewa białogłowa oraz łabędź niemy.

Preambuła

6