Moratorium

Page 59

Po lewej: Gruzja, Batumi. Najpopularniejszy punkt do obserwacji ptaków w Sakhalvasho. (fot. Meri Emiridze)

Po prawej: „Zlot Ptaków Polskich” - festiwal setek miłośników ptaków, przyrody i bagien organizowany od 2010 roku przez Stowarzyszenie „Ptaki Polskie” w Dolinie Biebrzy.

2. BIRDWATCHING, WSPÓŁCZESNA FASCYNACJA PTAKAMI NA ŚWIECIE Obserwowanie ptaków, zwane z języka angielskiego birdwatchingiem, stało się obecnie jednym z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów turystyki przyrodniczej na świecie, angażującym miliony ludzi1. Globalne przychody z ekoturystyki rosną sześciokrotnie szybciej niż reszta branży2. Zdaniem agencji ochrony środowiska ONZ: „Ptaki odgrywają znaczącą i rosnącą rolę w branży turystycznej, zapewniając bezpośrednie i pośrednie korzyści gospodarcze wielu społecznościom, również wśród krajów rozwijających się”. Państwa świata powinny zwiększyć swoje wysiłki w celu wspierania tego rozwijającego się rynku usług i promować ochronę ptaków na całym świecie – puentuje w swoim komunikacie UNEP. Obserwowanie ptaków, historycznie ograniczone do elit, przerodziło się w bardzo popularną rozrywkę dla nieprofesjonalistów. Światowy Dzień Ptaków Migrujących obchodzony jest obecnie w blisko 70 krajach, obejmując wiele wydarzeń, takich jak: festiwale, programy edukacyjne, prezentacje, pokazy filmów i wycieczki ornitologiczne. Do wzrostu popularności birdwatchingu przyczynia się rosnąca liczba filmów dokumentalnych i świetnie wydanych książek o ptakach i przyrodzie, spadek cen sprzętu do obserwacji, wzrost liczby przewodników terenowych wyspecjalizowanych w obserwacji ptaków. 1 R. Steven, C. Morrison, J. G. Castley, Birdwatching and avitourism: A global review of research into its participant markets, distribution and impacts, highlighting future research priorities to inform sustainable avitourism management. Journal of Sustainable Tourism 23(8–9), 2015, s. 1257–1276. 2 UNEP. Bird watching can help eco-tourism fly high in a green economy. United Nations Environment Programme, 2012. Źródło: https://news.un.org/en/story/2012/05/410602-bird-watching-can-help-boost-ecotourism-industry-says-un-environment-agency (dostęp: 2020.04.01).

Zróbmy w Polsce ptasi raj

59