Moratorium

Page 5

czterech gatunków – głowienki, czernicy, cyraneczki i łyski, krytycznie oceniając w swojej opinii4 stan populacji w Polsce i wpływ gospodarki łowieckiej na te ptaki. W najgorszej sytuacji jest głowienka, która zagrożona jest wyginięciem w skali świata. Skala odstrzału tych ptaków wg dostępnych danych łowieckich wskazuje, że myślistwo ma znaczący wpływ na ich populacje. Do gatunków ptaków kwalifikujących się jako zagrożone zalicza się także kuropatwa. W ciągu trzech ostatnich dekad jej populacja zmalała w Polsce o 90%5. Słonki i jarząbki zanikają w dużej części kraju, a mimo tego wciąż odbywają się na nie polowania. Nawet polowania na ptaki, które występują w Polsce dość licznie, jak krzyżówki, są zagrożeniem dla tych rzadszych i chronionych gatunków. Myśliwi przepłaszają bowiem wszystkie ptaki na obszarze wykonywania polowania. Zwierzęta te mają tendencję do łączenia się w międzygatunkowe stada. Myśliwi, strzelając do grupy szybko lecących ptaków, nie są w stanie odróżnić, czy trafiają pospolitą krzyżówkę, czy rzadką i chronioną krakwę. Różnice między gatunkami chronionymi​ a tymi zaliczanymi do łownych są tak subtelne, że nawet doświadczeni ornitolodzy mają problem z rozróżnieniem gatunków podobnych w locie. Myśliwi, których wiedza przyrodnicza jest znacznie uboższa, popełniają błędy nagminnie, zwłaszcza że większość polowań na ptaki odbywa się przy słabym oświetleniu, tuż o świcie lub przed zmrokiem. Polskie prawo zezwala na strzelanie do ptaków przelotnych nawet po zmroku, co dodatkowo zwiększa liczbę myśliwskich pomyłek.

Myśliwa (po prawej) pozuje do zdjęcia z zabitą cyranką, ściśle chronionym gatunkiem. Nikt z osób biorących udział w polowaniu nie dokonał poprawnej identyfikacji. Ta sytuacja pokazuje, jak nikła jest wiedza myśliwych o ptakach (źródło: OKO.press)

4 P. Wylegała, Ł. Ławicki, Głowienka, czernica, cyraneczka, łyska – stan populacji w Polsce i wpływ gospodarki łowieckiej, Opinia na potrzeby Polskiego Komitetu Krajowego IUCN, 2019. 5 Chylarecki P., Chodkiewicz T., Trendy liczebności ptaków w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska 2018. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Preambuła

5