Moratorium

Page 25

BAŻANT

Fot. Adam Mańka

Bażant zasiedla krajobraz rolniczy z mozaiką pól, łąk i zarośli śródpolnych. Preferuje szuwary, mokradła i nadrzeczne łęgi. Ojczyzną bażanta jest Azja, skąd został sprowadzony na inne kontynenty. Do Polski prawdopodobnie już w XI wieku19. Pomimo faktu, że jest to gatunek obcy, na masową skalę jest hodowany i wsiedlany w środowisko naturalne. Sztuczne zasilanie populacji nie ma żadnych pozytywnych walorów z punktu widzenia przyrodniczego - służy wyłącznie „polowaniom rekreacyjnym”. Bażanty wyhodowane w niewoli tracą w dużej mierze naturalne instynkty, nie potrafią poradzić sobie z presją drapieżników i giną w krótkim czasie od momentu wsiedlenia. Stan prawdziwie dzikiej populacji bażanta w Europie jest trudny do określenia. Z punktu widzenia dobrostanu środowiska i zachowania różnorodności przyrodniczej pożądane byłoby, aby zaniechać jednocześnie sztucznego introdukowania i polowań na te ptaki - pozwolić istniejącej populacji, aby się w pełni naturalizowała. Dodatkowym argumentem jest niezbadany do tej pory wpływ bażantów na zmniejszające się populacje innych kuraków. Wiadomo, że bażanty mogą być wektorem wielu groźnych chorób i pasożytów20, ale także rywalizować o optymalne miejsca lęgowe oraz o pokarm, m.in. ze zmniejszającą wciąż swą liczebność kuropatwą. 19 Niethammer, G. Die Einbuergerung von Saugetieren und Voegeln in Europa. Paul Parey, Hamburg, 1963. 20 K. Łagowska, M. Bednarczyk, E. Bombik, M. Różewicz. Wybrane choroby bażanta obrożnego (Phasianus colchicus) w chowie wolierowym. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016.

Lista ptaków łownych

25