Moratorium

Page 24

GRZYWACZ

Fot. Marcin Karetta

Grzywacze to wyjątkowo duże gołębie, większe od tak popularnych w naszym otoczeniu gołębi miejskich. Kiedyś zamieszkiwał jasne lasy liściaste, aż po daleką północ. Jednak wraz z tym jak pojawił się człowiek i nasze pola uprawne, bardzo szybko nauczył się żyć obok nas i rzecz jasna, korzystać z tego, co mu zaoferowaliśmy. Dlatego właśnie teraz o wiele częściej widać go w miastach, na wsiach i polach niż w lasach. W Polsce jest szeroko rozpowszechniony i dość liczny17. Preferuje lasy liściaste i mieszane, także parki i małe zadrzewienia śródpolne. Żywi się, tak jak inne gołębie, głównie nasionami i pączkami drzew. Często widać go na trawnikach, gdy niespiesznie krocząc skubie listki młodej trawy. Zimują w zachodniej i południowej Europie. Szacuje się, że w Polsce występuje od 400-600 tys. grzywaczy. Polowania na grzywacza odbywają się w trakcie sezonu lęgowego, co jest złamaniem zapisów Ptasiej Dyrektywy UE. Co więcej, istnieje duże ryzyko pomylenia grzywaczy z innym chronionym i o wiele rzadszym gatunkiem gołębia - siniakiem. W związku z czym, należałoby wykreślić grzywacza z listy gatunków łownych18.

17 Baptista, L.F., Trail, P.W. and Horblit, H.M. 1997. Common Woodpigeon (Columba palumbus). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (http://www.hbw.com/node/54105, dostęp 2014.10.06). 18 Brochet et al., Illegal killing and taking of birds in Europe outside the Mediterranean: assessing the scope and scale of a complex issue. Bird Conservation International. 2017.

Lista ptaków łownych

24