Moratorium

Page 22

GĘGAWA

Fot. Adam Mańka Gęgawa to jedyna z gęsi na liście łownej, która odbywa lęgi w naszym kraju. Jest przodkiem gęsi domowej. To największa z „szarych” gęsi. W upierzeniu brak dymorfizmu płciowego. Dorosłe samce są jednak nieco większe od samic. Ogólna barwa szaropopielata, wierzch i boki z poprzecznym prążkowaniem, spód jaśniejszy z ciemniejszym pręgowaniem. Nogi różowe, dziób w całości pomarańczowy. Najchętniej zamieszkuje płytkie, porośnięte gęstą roślinnością zbiorniki wodne, w pobliżu łąk i pastwisk. Gęgawa notuje stabilny wzrost populacji, zarówno w naszym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jej liczebność jest jednak w dalszym ciągu relatywnie niewielka: wg szacunków to 6–8 tys. par lęgowych16. W niektórych rejonach notuje się lokalne spadki liczebności,co wiąże się przede wszystkim z ograniczoną dostępnością miejsc lęgowych i rosnącą presją drapieżników (lisa, jenota, wydry i bielika). Jedną z przyczyn wzrostu liczebności gęgawy jest stopniowa synantropizacja i urbanizacja, czyli tworzenie się miejskich populacji przystępującej do lęgów na niewielkich nawet zbiornikach wodnych w miastach. W tym sensie gęgawy przechodzą podobną ścieżkę, z której wcześniej skorzystały krzyżówki. Przełamanie strachu przed człowiekiem i zajmowanie mniej atrakcyjnych, ale bardziej dostępnych zbiorników wodnych, jest źródłem sukcesu gęgawy. 16 Chylarecki P., Chodkiewicz T., op. cit.

Lista ptaków łownych

22