Moratorium

Page 16

KUROPATWA

spadek liczbności populacji w latach 1980–2018

90%

Fot. Cezary Korkosz

Podstawowym siedliskiem kuropatwy są pola uprawne. Zarówno liczebność, jak i rozpowszechnienie gatunku spadają w podobnym tempie, wynoszącym ok. 3-4% rocznie. Obecna populacja kuropatwy nie przekracza 10% stanu z roku 19806. Jej populacja doznała gwałtownego załamania z powodu utraty i degradacji siedlisk, spowodowanych intensyfikacją i chemizacją rolnictwa (powszechne stosowanie pestycydów). Ważnym aspektem wpływu polowań na populację jest nie tylko zmniejszanie jej liczebności, ale także zmiana struktury płci. Kuropatwa jest gatunkiem monogamicznym, zachwianie strukturą płci poprzez odstrzał sprawia, że część osobników z powodu braku partnera nie wyprowadza lęgów7. Reakcją myśliwych na spadek liczebności kuropatwy nie było zaprzestanie polowań, ale rozpoczęcie wsiedleń z hodowli wolierowej. Wprowadzane w ten sposób do środowiska ptaki nie są przystosowane do życia w naturze, żyją krótko i mają bardzo niski sukces rozrodczy8,9. Pomimo drastycznego załamania się populacji kuropatwa pozostaje gatunkiem łownym. Poprzez próby „ratowania” gatunku przez myśliwych kuropatwa powoli staje się (podobnie jak bażant) ptakiem hodowlanym, którego wsiedla się w celach łowieckich.

6 Chylarecki P., Chodkiewicz T., op. cit. 7 Marcin Różewicz, Karol Kaszperuk, Przegląd wiedzy na temat biologii, ochrony i hodowli kuropatwy. Wiadomości Zootechniczne, R. LV, 2017, 2: 156–172. 8 Kamieniarz, Panek, Przebieg lęgów wsiedlonych kuropatw pochodzących z hodowli – badania radiotelemetryczne, 2011. 9 Misiorowska M., Wasilewski M., Survival and causes of death among released brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) in central Poland, 2012, Acta Theriologica 57: 305–312

Lista ptaków łownych

16