Moratorium

Page 14

CZERNICA

spadek liczbności populacji w latach 1980–2018

80%

Fot. Andrzej Grabski

Czernica zaliczana jest do kaczek nurkujących, czyli tzw. grążyc. Występuje przede wszystkim na niżu, gdzie zajmuje różne zbiorniki wodne (jeziora, stawy, starorzecza). Żywi się głównie mięczakami (małżami, ślimakami), po które są w stanie zanurkować na głębokość nawet 10 metrów. Populację lęgową szacuje się obecnie na 2-8 tys. par4. W ciągu trzydziestu lat liczebność czernicy zmniejszyła się o 75%, a lokalnie nawet o 95%. Samiec czarno-biały, przyciąga wzrok żółtym okiem, stalowoniebieskim dziobem i zawadiackim czubem. Samica ubarwiona mniej kontrastowo brązowo-czekoladowa. Samice czernic są bardzo podobne do samic podgorzałki (skrajnie nielicznej kaczki, której populacja lęgowa szacowana jest na 100-130 par) i jeszcze rzadszej hełmiatki (15-30 par lęgowych w całym kraju). Ich identyfikacja nawet w odpowiednich warunkach jest trudna nawet dla doświadczonych ornitologów. Polowania to: złe warunki oświetleniowe, krótki czas na reakcję, odległość, obserwacje prowadzone bez sprzętu optycznego, mieszane stada ptaków. Biorąc dodatkowo pod uwagę niski poziom wiedzy myśliwych dotyczący rozpoznawania gatunków ptaków, mamy pewność, że odróżnienie czernic na które można polować od skrajnie nielicznych podgorzałek i hełmiatek jest w zasadzie niemożliwe. 4 Wylegała P., Ławicki Ł., op. cit.

Lista ptaków łownych

14