Moratorium

Page 116

Fundacja Niech Żyją! to koalicja ponad 40 organizacji pozarządowych działających na rzecz wprowadzenia moratorium na zabijanie dzikich ptaków. Organizacje członkowskie prowadzą szereg długofalowych działań na rzecz ochrony ptaków i przyrody w Polsce. Ratują rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki takie jak orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, bocian czarny, dubelt, kraska, głuszec i cietrzew. Gatunki niegdyś liczne, ale wykazujące tendencje spadkowe, takie jak bocian biały, skowronek, czajka, rycyk, krwawodziób czy kulik wielki. Odtwarzają i utrzymują wiele cennych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych. Prowadzą ośrodki rehabilitacji i leczenia dzikich zwierząt. Prowadzą kampanie edukacyjne i informacyjne pokazujące piękno ptaków i przyrody.

SEKRETARIAT KOALICJI Adres:

ul. Jasna 17, 43–360 Bystra

E-mail:

kontakt@niechzyja.pl

Telefon:

+48 735374508

OPRACOWANIE:

Fundacja Niech Żyją!

Redakcja: Skład: Korekta: Projekt okładki: Fotografia okładki:

Przemysław Gumułka Przemysław Gumułka Ludwika Włodek, Regina Skibińska, Łukasz Berlik Robert Cherek Tomasz Skorupka