Moratorium

Page 112

X

Zakończenie

Zdaniem organizacji pozarządowych zrzeszonych w koalicji Niech Żyją! polowania na dzikie ptaki wiążą się z czterema zasadniczymi problemami: • Zabijaniem gatunków, które już od dawna powinny być objęte ochroną, bo ich populacje drastycznie maleją. • Niepotrzebnym i antyhumanitarnym zabijaniem tysięcy żywych istot, dla których śmierci nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego ani przyrodniczego. • Degradacją środowiska naturalnego, zwłaszcza wrażliwych i cennych przyrodniczo obszarów wodno-błotnych • Utratą zysków z turystyki ptasiej, na czym tracą lokalne społeczności i państwo

Cyraneczka (fot: Cezary Korkosz)

112