Moratorium

Page 109

Te ptaki zginęły po postrzale kilkoma śrucinami. Na rentgenogramach strzałkami zaznaczono pojedyncze śruty. (źródło: https://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/wondermonkey/2011/05, dostęp 2014.05.02;https://www.getsurrey. co.uk/news/local-news/x-ray-reveals-moorhen-shot-dead-4820006, dostęp 2020.04.01).

W wyniku zależności troficznych między gatunkami, na pobieranie toksycznego ołowiu narażone są różne inne grupy zwierząt, m.in. ptaki szponiaste. Zwierzęta osłabione, chore, w tym cierpiące na ołowicę lub postrzelone śrutem są dla drapieżników (w tym dla szponiastych) łatwiejszym do zdobycia pokarmem niż te zdrowe i w pełni sprawne31. Co prawda ptaki drapieżne mogą wydalać z organizmu śruciny w wypluwkach, jednak mając znacznie wyższy niż blaszkodziobe współczynnik pH treści żołądkowej, szybciej poddane zostają negatywnemu działaniu produktów przemian chemicznych ołowiu. W USA obecność zużytej ołowianej amunicji w środowisku jest jedną z głównych przyczyn śmierci kondorów kalifornijskich32, bielików amerykańskich i orłów przednich33. Zespół naukowców z Akademii Rolniczej w Szczecinie przebadał 11 martwych bielików - herbowego ptaka Rzeczypospolitej Polskiej - potwierdzając, iż gatunek ten jest narażony na zatrucie ołowiem34 i w niektórych przypadkach był on bezpośrednią przyczyną śmierci. Wymienione powyżej skutki przenikania ołowiu do środowiska i co za tym idzie do ptasich organizmów dają nam – ludziom – jedynie ułomne wyobrażenie przeżyć, przez jakie przechodzi zainfekowane ołowiem zwierzę. Należy zatem dołożyć wszelkich starań by Polska nie pozostawała dłużej w ogonie Europy jako jeden z nielicznych krajów, które nie wprowadziły żadnych ograniczeń w stosowaniu amunicji ołowianej. Zakończenie jej stosowania przyczyni się do zachowania ptaków wodnych i ich siedlisk dla przyszłych pokoleń.

31 A. Komosa i in., Selected radionuclides and heavy metals in skeletons of birds of prey from eastern Poland. Radioanal Nucl Chem 281:467–478 (2009). 32 T. J. Cade., Exposure of California Condors to Lead from Spent Ammunition. Journal of Wildlife Management 71(7): 21252133 (2007). 33 B. Bedrosian, D. Craighead., Blood lead levels of Bald and Golden Eagles sampled during and after hunting seasons in the Greater Yellowstone Ecosystem. Artykuł w: R. T. Watson, M. Fuller (2009). 34 E. Kalisińska, W. Salicki, A. Jackowski., Six Trace Metals in White-Tailed Eagle from Northwestern Poland, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 15, No. 5, 727-737 (2006).

Toksyczny ołów w amunicji myśliwskiej

109