Moratorium

Page 105

Kaczor krzyżówki trafiony wiązką śrutu. Część śrucin ołowianych utkwiła w jego ciele, reszta ładunku trafiła do wody. (źródło: http://koalicjaujsciewarty.blogspot.com/2014/07/odstrzaowy-park-narodowy.html)

Unia Europejska już teraz ogranicza zagrożenia związane ze stosowaniem ołowiu, w ramach rygorystycznego rozporządzenia REACH Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (nr 1907/2006)16. Tymczasem trwają przygotowania do wprowadzenia jeszcze bardziej restrykcyjnych ograniczeń w użyciu ołowiu. Nad sposobami ochrony zdrowia ludzkiego i dzikich zwierząt przed toksycznym działaniem ołowiu pochodzącego z amunicji myśliwskiej pracuje obecnie Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją ds. Chemikaliów (ECHA). Od 2019 roku Agencja przygotowuje opinię na temat ryzyka związanego ze stosowaniem ołowiu. Jej celem jest wprowadzenie ograniczeń, a następnie całkowite wyeliminowanie ołowianej amunicji, nie tylko ze względu na problem polowań na ptaki, ale na toksyczność ołowiu dla człowieka w ogóle. Obecnie prace Komisji Europejskiej zmierzają wręcz do zakazu używania ołowiu na strzelnicach czy przez wędkarzy, nie wspominając o myśliwych. Jeśli Polska szybko nie wprowadzi ograniczeń lub zakazu stosowania ołowianej amunicji, myśliwi będą wkrótce musieli liczyć z drastycznymi decyzjami wymuszonymi naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi, a w efekcie będzie im trudniej zmiany zaakceptować i wprowadzić. Bardziej racjonalne jest stopniowe wprowadzenie ograniczeń. Sugeruje to zresztą również Europejska Federacja Łowiectwa i Ochrony (European Federation for 16 Załącznik XVII do Rozporządzenia REACH Europejskiej Agencji Chemikaliów (European Chemicals Agency: ECHA), regulującego warunki ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i środków: https://www.chemikalia.gov.pl/rozporzadzenia2.php, https://echa.europa.eu/ documents/10162/3f17befa-d554-4825-b9d5-abe853c2fda2 (dostęp 2020.04.01). Toksyczny ołów w amunicji myśliwskiej

105