Page 1

BANKOWICZ
BANKOWE ŻYCIE

Grand Prix VI edycji Festiwalu „Pozapozy” Z dużego wyróżnienia cieszą się bankowicze, którzy uczęszczają do Środowiskowych Domów Samopomocy w Tczewie. Są oni członkami grup teatralnych, które działają w tych Ośrodkach. 27 października 2008 roku był dla nich szczególnym dniem. Zostali bowiem laureatami VI edycji Festiwalu „POZAPOZY” w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Główną nagrodę Grand Prix za spektakl pt.: „Kubek” zdobyli uczestnicy grupy teatralnej „Tacy sami”, do której należą bankowicze: Ewa Głuszkowska, Joanna Czuba, Alina Mokwa. Natomiast grupa Metamorfoza ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 10, zdobyła III miejsce za inscenizację teatralną pt: „Miłość nie zazdrości”. Członkami tej grupy są: Bożena Tybus, Katarzyna Pietruschińska, Elżbieta Fiszbach, Beata Chylarecka, Beata Czubacka. Tegoroczny VI Festiwal POZAPOZY miał charakter ogólnopolski. Zaproszeni do udziału byli między innymi uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz dziennych domów

Aktorzy tuż po odebraniu nagród. 2

BANKOWICZ

Grupa Metamorfoza w przedstawieniu pt. „Miłość nie zazdrości”

Zwycięzcy Grand Prix, zespół Tacy Sami w spektaklu pt. „Kubek”. pomocy. Artyści zaprezentowali swój dorobek w trzech kategoriach: muzycznej, plastycznej oraz teatralnej. Najciekawsze dzieła i dokonania zostały nagrodzone, a oceniło je profesjonalne jury, w którego skład weszli m.in. trójmiejscy artyści, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku. Naszych artystów sukcesy te mobilizują do dalszej pracy, ponieważ tak jak mówią: „Gra na scenie to nie tylko nauka, ale również wspaniała zabawa, rozwijająca naszą wyobraźnię, poczucie wartości, pewność siebie”.


BANKOWE ŻYCIE

Opis działań Uczestnicy Banku Czasu Os. Czyżykowo – Os. W. Witosa pragną docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy, do tych dla, których największą bolączką jest samotność. Naszym celem jest przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych. Dlatego też korzystając z tego, iż większość bankowiczów posiada działki ogrodnicze, wyszli z propozycją wykonania przetworów owocowych i rozniesienia ich uczestnikom Banku Czasu. Przynosili swoje dary z ogrodu, przeważnie jabłka, z których wykonano mus jabłkowy oraz kompot. Niektórzy dostarczyli buraczki. Przetworzono je na smaczne i zdrowe sałatki. Wszyscy podzielili się pracą, jedni obierali i kroili jabłka, drudzy tarli buraczki, a jeszcze inni gotowali mus, wkładali owoce do słoików. Następnie grupa osób umieszczała na nich naklejki i dekorowała je.

Tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób nie wychodzących z domu z uwagi na niepełnosprawność lub wiek.

Bankowicze podczas robienia przetworów.. Bankowicze wybrali się do osób nie wychodzących z domu z uwagi na wiek i niepełnosprawność. Osoby te bardzo życzliwie nas przyjęły. Była to dla nich prawdziwa niespodzianka. „Naprawdę to przerosło moje najśmielsze oczekiwanie. „Bardzo dziękuję za te przetwory przydadzą się tym bardziej , iż nie mam działki” – powiedziała pani Elżbieta Piotrkowska, a Maria Lewandowska dodała „Jaki to wspaniały pomysł”. Spotkania były też okazją do przyjacielskich rozmów między uczestnikami. Nasza wizyta była też dużym ale zarazem miłym zaskoczeniem dla p. Ireny Guzman, która w tym dniu obchodziła imieniny. Odwiedziny u pani Ireny Guzman. BANKOWICZ
BANKOWE ŻYCIE

AKTYWNI SENIORZY

Spotkanie z przedstawicielami PCPR

Na jednym z zebrań Banku Czasu Os. Czyżykowo – Os. W. Witosa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. Goście omawiali najważniejsze kwestie dotyczące dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i innych form pomocy z jakich mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Uczestnicy dopytywali się o zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz ubiegania się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych. Bankowicze najbardziej zainteresowani byli dotacją do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych tj. zakupu komputera. Na prośbę zebranych pracownicy PCPR rozdali dokumenty wszystkim chętnym i omówili jak je wypełnić oraz jakie należy jeszcze dołączyć inne zaświadczenia. W opinii Banko-

wiczów takie spotkanie było bardzo potrzebne, niektórzy zdecydowali się już na złożenie dokumentacji w PCPR w Tczewie.

Integracyjna wystawa pt. „Powrót do przeszłości” Bankowicze z Osiedlowego Banku Czasu Os. Czyżykowo – Os. Witosa aktywnie włączyli się w przygotowania do VII edycji wystawy integracyjnej „Kwiatowe nowości” pt. „Powrót do przeszłości”. Organizatorami były Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie. Impreza odbyła się z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz w ramach obchodów 750-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu 24.10.2008r w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. ksiądz prałat Piotr Wysga, dyrektor MOPS

Praca pt. „Córka rybaka” – od lewej J. Jankowska, U. Średniawska, H. Bułhakow, Z. Czerwińska 

BANKOWICZ

Julita Jakubowska, przedstawiciele służby zdrowia oraz kierownicy zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia. Bankowicze długo zastanawiali się nad wykonaniem wzoru. Wdzięcznym materiałem dla nich okazał się sznurek, z którego stworzyli obraz pt. „Córka rybaka”. Inni rysowali ołówkiem obrazy grodu Sambora. Atrakcją również była kawiarenka, którą otaczały namalowane obrazy imitujące zabytkowe kamienice z Placu Hallera. Bankowicze cieszą się, że mogą swoje zdolności zaprezentować szerszemu gronu społeczności lokalnej

Otwarcie wystawy Kwiatowe Nowości pt.”Powrót do przeszłości” – od lewej ks. Piotr Wysga, kierownik ŚDS Gabriela Brządkowska i dyrektor MOPS Julita Jakubowska .


BANKOWE ŻYCIE

O NAS

Konkurs na logo Banku Czasu W ramach realizowanego projektu „Bank Czasu Bankiem Życzliwości” dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, w miesiącu III/2008 ogłosiła konkurs na logo projektu. Dnia 01 października 2008 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10, podczas obchodów Dnia Osób Starszych, nastąpiło wręczenie nagrody za zwycięski projekt.

Wręczenie nagród podczas uroczystości Na podstawie przyjętych kryteriów Komisja Konkursowa dokonała oceny dziesięciu zgłoszonych do konkursu projektów. Spośród zgłoszonych prac jury wybrało projekt pani Marii Dietrich.

Spotkanie okazjonalne

Spotkania rekreacyjne

Na jednym ze spotkań Banku Czasu Os. Czyżykowo Os. Witosa świętowaliśmy urodziny pani Kazimiery Noetzel. Uczestnicy własnoręcznie wykonali upominek dla solenizantki. Pani Kazimiera była bardzo wzruszona, gdy grupa odśpiewała 100 lat i wręczyła upominek. Po raz kolejny udowodniliśmy, iż zebrania Banku Czasu są czymś więcej niż spotkaniami towarzyskimi a uczestnicy tworzą jedną wielką rodzinę, która jest pełna życzliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka

Na działce u pani Marii Golickiej odbyło się spotkanie bankowiczów. Pomagali oni zbierać jabłka. Dzielono się informacjami jak zabezpieczyć drzewka, krzewy oraz kwiaty wieloletnie na zimę. Wymieniano się recepturami na wykonanie nalewek oraz przepisami na ciasta. Spotkanie odbywało się w miłej atmosferze - przeszkadzali tylko nieproszeni goście tj. osy, które poczuły słodycz.

Złożenie życzeń solenizantce pani K. Noetzel z okazji urodzin.

Po wymianie doświadczeń ogrodniczych, przyszedł czas na relaks intelektualny przy grze w Domino. BANKOWICZ
BANKOWE ŻYCIE

Moje wrażenia z konferencji

„ Aktywne społeczności dzień obywatela i reportera” która odbyła się w dniu 8.10.2008 w Warszawie

Po uroczystości Gali „ Najaktywniejsi 2008 roku” promującej Ogólnopolską Kampanię Czerwca Aktywnych Społeczności, za pośrednictwem Forum Inicjatyw Społecznych MOPS w Tczewie zgłosiłam się do napisania artykułu na konkurs „Obywatel – Reporter”. Patronem medialnym konkursu był Dziennik Obywatelski, Wiadomości 24 oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Obywatelskich w Warszawie. Termin złożenia upływał 30 września br. Artykuł „Czerwiec mojej aktywności” wysłałam drogą elektroniczną przez Internet do Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Na początku miesiąca X/2008 roku sprawdzając swoją pocztę odebrałam informację o zajęciu II miejsca w konkursie. Otrzymałam zaproszenie na seminarium podsumowujące konkurs i kampanię Czerwiec Aktywnych Społeczności na dzień 08 października 2008 r., a kiedy nadszedł ten dzień wczesnym, szarym rankiem o godz. 4 55 pociągiem pospiesznym pojechałam do Warszawy razem z przedstawicielem Forum Inicjatyw Społecznych Panią Iwoną Belka oraz koleżanką Ewą Sabatowską. Podróż była męcząca, ale radosna, trwała 5 godzin. W Warszawie Centralnej byłyśmy o godz. 10- tej. Podziwiając na-

Uczestnicy konferencji 

BANKOWICZ

szą stolicę spacerkiem dotarłyśmy do Centrum Bankowo-Finansowe mieszczącego się przy ul. Nowy Świat . Przywitanie wszystkich uczestników konferencji „Aktywne Społeczności okiem Obywatela i Reportera” nastąpiło o godz. 11-tej przez prezesa Stowarzyszenia CAL. W dalszej części spotkania „ Aktywne Społeczności okiem obywatela” nastąpiła prezentacja uczestników tegorocznej Kampanii „Czerwiec Aktywnych Społeczności”. Po krótkiej przerwie odbyło się wręczenie nagród konkursu „Obywatel Reporter” przez redaktora naczelnego Wiadomości 24 Pana Pawła Nowackiego i Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy obywatelskich Pana Tomasza Kowalskiego. Za mój artykuł „ Czerwiec mojej aktywności” otrzymałam drugą nagrodę i dyplom. Byłam bardzo zadowolona ze swego sukcesu. W ramach pomocy projektu wręczyłam organizatorom i redaktorowi Wiadomości 24 po jednym egzemplarzu Kwartalnika „Bankowicz” wydanego w ramach realizacji projektu. Podsumowanie konferencji dokonał Prezes Stowarzyszenia CAL dr. Pan Bohdan Skrzypczak i koordynatorka Programu Pani Stanisława Retmaniak, która zachęcając do dalszej współpracy serdecznie podziękowała wszystkim obecnym za udział w konferencji. Seminarium zakończyło się o godz. 14 - tej wspólnym zdjęciem. Wracając na dworzec centralny podziwiałyśmy piękne zabytki Warszawy. Pani Iwona uwieczniła pobyt w stolicy pamiątkowymi zdjęciami. Serdecznie dziękuję Pani Iwonce - mojej podróżniczce za miłą, czujną i serdeczną opiekę. Marta Moszyńska


KRONIKA KULTURALNA

Osiedlowy Bank Czasu – Stare Miasto – Osiedle Staszica Podczas spotkania integracyjnego grupy Banku Czasu - Stare Miasto – pani Halina Brzycka zapoznała nas z życiem i twórczością bardzo ciekawej postaci Kociewiap. Zygmuntem Bukowskim. Ten niedawno zmarły, skromny i prosty człowiek wzrusza i pozostawia ludzi wrażliwych w głębokiej refleksji. Dotyczy to Jego całej twórczości, zarówno rzeźbiarskiej jak i poetyckiej, gdyż obie te dziedziny sztuki są u Bukowskiego spójne. Jeszcze w ubiegłym roku gościliśmy pana Zygmunta w „CAFE SENIOR” i zapoznaliśmy się z Jego życiem na Kociewskiej ziemi, z Jego umiłowaniem ojczystego domu, matki i podziwu dla otaczającej przyrody. Wszystko to miało wpływ na to, że w trudnej codzienności rolnika zrodziła się u niego potrzeba tworzenia. Pozostała po nim twórczość bliska każdemu sercu. Przykładem tej wrażliwości jest wiersz o matce pt. „Maleńkie szczęście”. Teresa Malecka

Sympatycy Banku Czasu w wielkim świecie

„Maleńkie szczęście.” ...To jej przyczyna, że las mocniej pachniał. Wierzyłem, że tęcze ze strumieni wody piły. Nogi bose, skaleczone o kamień. Jednym dmuchnięciem Kochanych ust szybko się goiły. Z jej bajek tworzyły się Malownicze kraje Umiała mówić tak prosto i tak pięknie, że do dziś ona jedyna Świętością mi się zdaje. Tu, pod tym kasztanem Powiedziałem do niej. Mamo, co w tobie tak puka? Wtedy ona na piasku Namalowała serce A w nim moje mniejsze To jest synu ten dom Gdzie mieszka maleńkie A największe ze wszystkich szczęście.

Od dłuższego czasu sympatyzuję z projektem „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”, którego idee od samego początku wspieram i promuję. Niestety obowiązki nie pozwalają mi bezpośrednio uczestniczyć w działaniach projektowych, jednak pomimo to staram się wspierać tę niecodzienną inicjatywę między innymi poprzez promowanie działań projektu wśród Polaków przebywających we Włoszech. Pierwszy numer Kwartalnika „Bankowicz” otrzymałam tuż przed wyjazdem. Stanowił on wspaniałą lekturę podczas podróży oraz stał się impulsem do propagowania założeń Banku Czasu w miejscu mojego pobytu we Włoszech. Podczas kontaktów z Polakami za granicami naszego kraju wiem, że i oni „połknęli bakcyla” Banku. Deklarują promowanie podobnych działań po powrocie do swojej „małej Ojczyzny”. Jestem dumna, że moim rodzinnym miastem jest Tczew, miasto w którym Bank Czasu zaistniał. Barbara Kozikowska BANKOWICZ
BANKOWE ŻYCIE

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Dnia 01 października 2008r w Tczewie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Inicjatorami obchodów byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie. Do partnerstwa przy organizacji obchodów zaproszono: Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Fundację Domu Kultury, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tczewie, Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „Brama”, Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, Spółdzielczy

Przemarsz ulicami miasta Tczewa.

Występ zespołu „Wiecznie Młodzi”

(np. jazda na rowerach, spacer z kijkami Nordic Walking, gra w darty, kręgle, pokaz wizażu itp.). Podczas obchodów rozstrzygnięty został również konkurs na logo Banku Czasu ogłoszony przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach realizowanego projektu. Jury konkursu wybrało projekt pani Marii Dietrich. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania i nagrody.

Inauguracją impreza był wernisaż wystawy fotoDom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, grafii Marka Lapisa pt. „Złoty Wiek”, dokumentującej MBF sp. z o.o., Restauracja Milenium. Honorowym patronatem obchody objął Prezydenta Miasta Tczewa V edycję wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku w 2008 roku, w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Zenon Odya. Czynny udział w przygotowaniach oraz obchodach brali beneficjenci projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości”. Projekt uzyskał I nagrodę w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych, „Równe szanse, równy dostęp 2007”, którego organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu przygotowali prezentację działań projektowych w których biorą udział Grupowe zdjęcie uczestników przed Centrum Kultury i Sztuki. 

BANKOWICZ


BANKOWE ŻYCIE

Podziękowania WIWAT BANKOWICZE !!!

Jesteście wspaniali w udzielaniu pomocy tym, którzy w danej chwili jej potrzebują. I na nas przyszedł czas, że zdolne do tańca nogi i kręgosłup odmówiły posłuszeństwa. Siłą rzeczy przestaliśmy być aktywni w zajęciach z seniorami. Ale nie pozostaliśmy sami, stale otoczeni sympatią i przyjaźnią wielu. A najlepszy dowód, to nasza przeprowadzka po 37 latach, z mieszkania na 3 piętrze na parter, z dzielnicy Nowe Miasto na Stare Miasto. Baliśmy się tego dnia ogromnie znając ciężar mebli, tak samo wiekowych jak my. Ale tu pomoc uczestników w Banku Czasu, oprócz rodziny, zdała egzamin na szóstkę. Sześciu panów znoszących nasz dobytek do samochodu, miła pani pilnująca przy samochodzie, byli dla nas jak też dla ekipy fachowców ogromną pomocą,. Byłam tak oszołomiona szybkością wszystkich czynności, że prawie straciłam głowę. Bo cała „operacja” trwała zaledwie 5 godzin. Zatem ogromne słowa uznania i podziękowania. Bankowicze Łucja i Andrzej Szczepańscy

POMOCNA DŁOŃ

Dzień 15 maja 2008, choć tego bardzo bym nie chciała, pozostanie na długo w mojej pamięci z uwagi na bolesne dla mnie zdarzenie. W tym dniu doświadczyłam także ludzkiej życzliwości i pomocy. Przekonałam się o tym, czym tak naprawdę jest bliskość drugiego człowieka. 15 maja wychodząc z domu po zakupy, spotkało mnie przykre w swoich konsekwencjach przeżycie – zostałam pogryziona przez psa. Od tego czasu przez trzy miesiące nie byłam w stanie wykonywać żadnych codziennych czynności. Przeszłam dwie operacje. Po drugim zabiegu chirurgicznym musiałam że przez 60 dni dojeżdżać do Akademii Medycznej do Gdańska na zmianę opatrunku. Codziennie o 700 rano wyjeżdżałam samochodem a wracałam o 1300. W maju, czerwcu i lipcu było bardzo gorąco, więc rana nie goiła się i stale ropiała. Dzięki pomocy rodziny, sąsiadów, znajomych a w szczególności uczestników projektu Bank Czasu Bankiem Życzliwości, poczułam się otoczona przyjaciółmi i osobami, na pomoc, których mogłam liczyć. Bankowicze nie szczędząc swojego wolnego czasu codziennie odwiedzali mnie. Średnio gościłam w swoim domu od 4-6 osób dziennie To było nieprawdopodobne, jeden od drugiego dowiadywał się o moim wypadku, dzwonił i odwiedzał mnie. Ofiarowali mi swój wolny czas. Szczególnie ważna była dla mnie usługa w zakresie podwożenia samochodem do placówek służby zdrowia w Tczewie jak i poza teren naszego miasta. Miałam przecież problemy z samodzielnym poruszaniem się. Takiej życzliwości od ludzi naprawdę nie spodziewałam się. Ludzie dużo starsi ode mnie, pomagali mi, czy to odwiedzając w domu, czy podwożąc na zmianę opatrunku. Było to dla mnie wielką niespodzianką. Ponieważ podziękowań nigdy nie jest za dużo, jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się, do tego, że mogłam tak szybko powrócić do zdrowia. Dziś z całą pewnością mogę stwierdzić, że idea projektu Banku Czasu jest bardzo cenną inicjatywą rozwijającą ruch samopomocy oraz integrację środowiska lokalnego. Jola Bednarczyk - uczestniczka projektu

Konferencja podsumowująca realizację projektu W miesiącu grudniu 2008r, nastąpi zakończenie realizacji projektu „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości” nagrodzonego I lokatą w Ogólnopolskim Konkursie PFRON na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp 2007” w kategorii „Gminy wiejskie i miasta nie będące powiatami”. Głównymi celami projektu są przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych, tworzenie sieci oparcia społecznego i ruchu samopomocy oraz podejmowanie nowatorskich działań na rzecz polepszenia jakości życia osób niepełnosprawnych. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy pomiędzy jego uczestnikami w formie bezgotówkowej. Bank umoż-

liwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Zaspakaja potrzebę akceptacji oraz zwiększa wiarę we własne możliwości. Każdy może dawać i brać pomoc, na podstawie tworzonego katalogu usług, przy czym każda godzina pracy ma taką samą wartość. Wzajemna wymiana daje indywidualne korzyści i buduje poczucie wspólnoty pomiędzy uczestnikami projektu. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu cieszą się dużym zainteresowaniem w lokalnym środowisku. Na dzień 1 grudnia br. w projekcie uczestniczy 118 beneficjentów oraz partnerzy i wolontariusze. W dniu 15 grudnia odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu.

BANKOWICZ
BANKOWE WSPOMNIENIA

Bankowicze i członkowie Zespołu „Wiecznie Młodzi w Krynicy Morskiej

W dniu 12.września.br. uczestnicy projektu Kawiarenka dla Seniora „Cafe Senior” oraz członkowie Zespołu ”Wiecznie Młodzi”, wśród których znajdują się również beneficjenci projektu „Bank Czasu Bankiem Życzliwości”, rozśpiewanym autokarem pojechali do Krynicy Morskiej Po przyjeździe rozlokowano nas w dwóch budynkach hotelu „Eryk”. Wraz z mężem- zamieszkaliśmy w pokoiku z widokiem na Zatokę. `Po rozpakowaniu walizek wybraliśmy się na spacer nad morze. Już z daleka dochodził do nas szum spienionych, morskich fal. Pomimo wietrznej pogody cudownie spacerowało się po plaży. Późnym popołudniem część zespołu grała w „bule”- na świeżym powietrzu. Natomiast pozostali (w tym ja) brali udział w sporcie –„Nordic Walking”. Pomaszerowaliśmy ze specjalnymi kijkami urozmaiconą trasą przez las na plażę. Tak ciekawe zajęcia rekreacyjne proponowano nam przez wszystkie dni pobytu w Krynicy. W sobotę przygotowywaliśmy się do wspaniałej wieczornej imprezy. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Naszym zadaniem było odgadnąć skryte marzenia każdej z grup i w miarę możliwości zrealizować je. Ponieważ marzeniem zespołu „Wiecznie Młodzi” jest zwiedzenie Prowansji we Francji moja grupa podjęła tą tematykę. Druga

grupa domyśliła się, że marzymy o pobycie w ośrodku odnowy biologicznej „SPA”. Wieczorem okazało się, że każda z grup ‘zabłysnęła” niezwykłą wręcz pomysłowością i inwencją twórczą. Wykazaliśmy, że mamy talent??? Wyczarowaliśmy piękne inscenizacje. W wykonaniu naszej grupy można było zobaczyć – przewodnika po Paryżu (p. Łukasz) wieżę Eiffla, Luwr – kradzież słynnego obrazu – Mona Lisa, Wersal – zaloty Napoleona do Józefiny, kankana na scenie Moulin – Rouge, parę zakochanych na Montmartre i piękną paryską kwiaciarkę. Całości towarzyszyła francuska melodia w wykonaniu naszego niezastąpionego Miecia. A jakież były piękne eksponaty i bajeczne stroje. Podobne arcydzieło przedstawiła druga grupa. W „SPA” śliczne zwierzątka typu żabka i inne - jak z bajki. Piękne piosenki, także inscenizacje.. W niedzielę wszyscy uczestnicy wycieczki zwiedzali Krynicę wagonikami ciągnionymi przez zabawną lokomotywkę. W tak fantastyczny sposób pożegnaliśmy lato. Naprawdę żal było wracać. Ale pozostały śliczne fotografie, które będą nam rozjaśniać szare, jesienne, zimowe wieczory. Wielokrotne dzięki pani dyrektor, Julicie Jakubowskiej, pani Bożenie, Małgosi, Łukaszowi i Sławkowi. Ingrid Knopik

Osiedlowy Bank Czasu Nowe Miasto – Os. Suchostrzygi Wyjazd do ZOO w Gdańsku Oliwie

Wycieczka udała nam się wspaniale i jesienna pogoda dopisała i humor. To była prawdziwa dawka marszu i rekreacji- od tylu lat nigdy nie byłam w ZOO, a tu nagle taka niespodzianka- wspólny wyjazd zorganizowany przez opiekunów naszej bankowej grupy. Było cudownie – po zakończonym spacerze w ZOO udaliśmy się do KATEDRY OLIWSKIEJ a następnie na mały spacer do parku oliwskiego, jeszcze nigdy żaden park mnie tak nie zachwycił . Po tak intensywnie zaplanowanym dniu wróciliśmy do Tczewa pełni radości i zadowolenia. Pogodna Seniorka

Seniorki przy stanowisku słonia.

Niektórzy mniej a niektórzy bardziej zainteresowani jedzącymi jeleniami. 10

BANKOWICZ

Warto się czasami rozerwać i wybrać na wycieczkę- myślałam , że nie dam rady bo z nogami już u mnie nie najlepiej , ale okazało się ,że poradziłam sobie ze spacerem i nawet nogi mnie przestały boleć - widocznie zapomniałam, że są chore Seniorka ale duchem Juniorka.


BANKOWE ŻYCIE

Liderzy banku

W kapeluszu i w powietrzu – sposoby pani Zofii na promocję „złotego wieku”

Zofia Petka (ur. 4.09.1933r.) niewątpliwie znalazła sposób na wyjątkowe przeżycie „złotego wieku”. Pani Zofia została uhonorowana zaszczytnym wyróżnieniem „Tczewianina roku 2007” za działania, które w sposób niekonwencjonalny promują Tczew. Jest członkinią zespołu tanecznego „Wiecznie Młodzi”, z którym brała udział w castingu do telewizyjnego programu „Mam Talent”. Uczestniczka programu Big Brother, laureatka Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku 2005. Ponadto Pani Zofia jako wice prezes Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie aktywnie uczestniczy w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej takich jak: Kawiarenka dla Seniora ‘Cafe Senior”, „Poznaj Swojego Sąsiada”, „Bank Czasu-Bankiem Życzliwości”.

W kapeluszu…

Wśród swoich pasji pani Zofia wymienia przede wszystkim podróże, podczas których zwiedziła nawet tak odległą Afrykę, Australię i Amerykę Północną. Dzięki podróżom pani Zofia realizuje kolejną wiel-

ką pasję życia – zbieranie kapeluszy. Pomysł zrodził się podczas spotkania z nieżyjącą już Hanką Bielicką, która również była miłośniczką kapeluszy. W kolekcji pani Zofii znajduje się blisko 150 nakryć głowy

przywiezionych z różnych stron świata. „Owoce” tej szczególnej pasji można było oglądać w Centrum WystawienniczoRegionalnym Dolnej Wisły w Tczewie. Wystawę kapeluszy zatytułowaną „Moda na Aktywność” otworzył 16 września wykład Barbary Anioła-Pawlickiej na temat wartości elegancji i estetyki człowieka w Złotym Wieku. W trakcie wystawy odbyła się również licytacja 2 kapeluszy Pani Zofii. Wystawa czynna była do 28 września. Jej organizatorem był Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie.

i w powietrzu…

Na gości wernisażu czekała dodatkowa atrakcja. Pani Zofia potwierdziła obiecywany jeszcze na antenie programu Big Brother skok ze spadochronem. W ten niekonwencjonalny sposób 75-latka uczciła swoje urodziny. Pani Zofia skoczyła z wysokości 3200m w parze z instruktorem Gerardem Wawryszczukiem z trójmiejskiego Skydive-Club. Po udanym skoku zostaną pani Zofii przede wszystkim wspomnienia związane z uczuciem podwyższonej adrenaliny i krajobrazu ziemi widzianego z lotu ptaka. Osiągnięcia pani Zofii udowadniają, że aktywność ludzi starszych nie zna granic, na spełnienie marzeń i realizację pasji nigdy nie jest za późno. Brawo, pani Zosiu!

BANKOWICZ

11 11


12

BANKOWICZ

Bankowicz numer 4