Page 1


True Nature. Pure Tradition. Natur er levende, livgivende og livsbekræftende. Vi ånder lidt friere, lever lidt lettere og nyder det lidt mere. Fordi natur i alle former, farver og materialer bringer os tættere på det oprindelige, det sunde, det bæredygtige liv. Den ægte natur. Den sande natur. Traditioner er vores livline gennem tiden. De skikke, sædvaner og oplevelser der bliver til smukke minder. Det vi fik af vores forældre og giver videre til vores egne børn. Til højtider, mærkedage og andre festlige stunder. Vi skaber glæden gennem smukke og rene traditioner. Et juletræ. En påskedekoration. En værtindegave. En blomsterkrans. En bårebuket. En sammenplantning i forbindelse med Mors dag eller måske Valentins dag. I livets store og små øjeblikke bruger vi naturens gaver til at bringe luft og lys ind i vores liv. Sådan skal det være, hvis øjeblikket skal være autentisk og ægte. I en travl moderne verden er det kun ægte natur og rene traditioner der giver os den helt rigtige fornemmelse og glæde. Den vi husker.


Green Team Group

Værdikæden

– den originale natur og tradition

– fra frø til forbruger

Kontrol med kvaliteten fra frø til forbruger

Værdikæden begynder med frø fra udvalgte kogler

Green Team Group leverer ægte natur til forbrugernes hjem og

Frøene til vores produktion af træer hentes hovedsageligt

traditioner. Helt fra indsamlingen af de første frø, over produk-

fra kogler indsamlet i danske forædlede frøplantager og

tionen af planter og træer, til distribution og markedsføring af de

egne indsamlingsområder i Georgien. Frøene behandles i

færdige produkter, juletræer, pyntegrønt og dekorationer. Samlet

vores egne frøbehandlingsanlæg.

set har Green Team Group skabt kvaliteten fra frø til forbruger.

Det spæde træ skal plejes godt Europas førende producent

Et kvalitetstræ kræver en perfekt start. Vi råder over mere

Kerneforretningen er nordmannsgran. Green Team Group er

end 200 ha produktionsareal med 90 mio. planter på

Europas førende producent og førende ekspert på dette træ,

planteskolen Majland i Danmark, hvor der produceres op

der i store dele af verden opfattes som det ægte, autentiske og

til 30 mio. salgbare planter årligt. Uden sammenligning den

originale juletræ. Gennem udvælgelse, forskning og et stort for-

største produktion i verden af nordmannsgranplanter.

ædlingsarbejde har Green Team Group i dag etableret en position, hvor den højeste kvalitet er nøgleordet i hele værdikæden.

Plantager tæt på kunderne i hele Europa Green Team Group har 2200 hektar plantager fordelt i

Visionen er klar Green Green Team Group har sat sig ambitiøse mål. Vores vision er at: - være markedsledende på juletræer, pyntegrønt og dekorationsmaterialer - udvide vores forspring som Europas største juletræsleverandør - være førende i hele værdikæden fra frø, nye planter, produktion, plantager og helt ud til detailledet - holde konstant fokus på kvalitet i hele værdikæden - udvikle vores forretning med nye kunder og udvide til nye ­markeder i hele verden Vores mål på sigt er blandt andet: - egenproduktion på 9.000 hektar, svarende til 7 millioner ­juletræer og 5-6.000 ton pyntegrønt - afsætning fra Moskva i øst til Caribien i vest - salg på 10 mio. juletræer, 30 mio. planter og 6.000 ton pyntegrønt

Frø

Planteskol

Kogler fra e ­ gne indsamlingsområder i Georgien og danske forædlede ­frøplantager

Frøene b ­ earbejdes i Da mark, pakkes og distrib eres til plantagerne


Europa, hvor vi dyrker juletræer, pyntegrønt og gran til

Marketing og udvikling gør produktet til en oplevelse

detailledet er uovertruffen, og detailhandlens profitmargen

­dekorationsmateriale. Vi udvælger nøje de områder hvor vi

Oplevelsen findes i produktet og gennem storytelling påvir-

bliver troværdig og sikker.

planter juletræer for at sikre den optimale produktion og

ker vi forbrugernes opfattelse. Vi sælger ikke længere bare

levering. Ved at producere tæt på vores kunder kan vi levere

juletræer, men hele trenden omkring ægte naturprodukter

Fremtidens forbruger bliver mere udfordrende

helt friske produkter og samtidig spare transport til gavn

til forbrugernes egne traditioner. Den ægte, autentiske og

Der er mange modsætningsforhold i billedet af fremtidens

for både miljøet, økonomien og leveringsevnen. Samtidig er

originale oplevelse understøttes af vores marketingsmate-

familier. På den ene side stiller de større krav om autenti-

det muligt at tage højde for regionale forskelle i ønsker til

riale. Vores træer bliver brandet og markedsført med fokus

citet, ansvarlighed, miljø, kvalitet og individualitet. På den

træernes ­udseende.

på kvalitet, natur og miljø.

anden side vil de have det nemt, bekvemt og til en fair,

Forædling af pyntegrønt – flere anvendelsesmuligheder og større værdi

Distribution direkte til Europas detailhandel

for den merværdi der ligger i en historie som underbygger

Green Team Group er den store, innovative og velkonsoli-

familiens opfattelse af dem selv og deres liv. Green Team

Centralt i Europa har Green Team Group samarbejde med

derede leverandør, der kan matche Europas detailkæder

Groups produkter matcher allerede nu fremtidens krav til

forædlingsvirksomheder, der producerer færdige dekora-

uanset størrelse. Vi kan levere i store mængder fra et bredt

oplevelse og involvering, og igennem dialog med detailled

tioner, kranse og sammenplantninger til store detailkæder

sortiment i de rette kvaliteter. Logistikken er hurtig og

og kunde bliver vi hele tiden bedre.

og havecentre i hele Europa.

effektiv, vores marketingsupport og markedsinformation til

fornuftig pris, selvom de også er villige til at betale ekstra

eskole

Plantage

Forædling

Marketing

bejdes i Dans og distribuantagerne

Træerne plantes i dyrkningssikre plantager i store enheder

Maksimal udnyttelse af produktionen ved forædlingproces ­centralt i Europa

Storytelling, oplevelse, involvering og support

Distribution Levering af bredt ­kvalitetssortiment i store mængder til aftalt tid

Forbruger Naturens gaver bragt til forbrugerne til glæde og gavn


Grobund for fortsat vækst Juletræsmarkedet er i vækst

Naturens eget valg

Juletræsproducenter og leverandører går nogle sær-

Et ægte naturligt juletræ er til større gavn for natur og

deles gode år i møde. Totalmarkedet er i vækst, især

miljø end falske plastiktræer. Et træ er i princippet skabt

med EU’s udvidelse mod øst hvor købekraften er stadig

af vand, sollys og luftens CO2, der fjernes fra atmosfæ-

stigende. De kommende 7-10 år vil markedet vokse fra

ren og bindes i træet indtil det formuldes eller bliver

60 til 85 millioner træer, og samtidig vil andelen af nord-

brændt. Træ er en fornyelig resurse, der indgår i natu-

mannsgran vokse fra 50 % til 65 %. Efterspørgslen øges

rens kredsløb uden at forbruge nyt CO2 i modsætning

især på træer af høj kvalitet, hvilket igen betyder at

til produktion af plast.

dygtige producenter kan forvente godt afkast pr. hektar.

Naturlig ansvarlighed At være Europas førende leverandør af ægte juletræer, pyntegrønt og dekorationer forpligter. Det kræver stor ansvarlighed, både i forhold til natur, miljø, mennesker, ansatte og sociale forhold i de lande, vi er involveret i. Derfor er vi tilknyttet en række globalt anerkendte ordninger, der certificerer og garanterer vores indsats. Global G.A.P. (Global Good Agricultural Practice) garanterer at gældende lovgivning er overholdt med minimal brug af sprøjtemidler og gødning samt med høje krav til arbejdsmiljøet. BSCI (Business Social Compliance Initiative) dokumenterer social ansvarlighed gennem internationalt anerkendte konventioner og regelsæt bl.a. om arbejdskraft og menneskerettigheder. United Nations Global Compact forpligter virksomheden til global bæredygtighed og social ansvarlighed gennem ti vigtige principper for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og korruptionsbekæmpelse.


Over hele Europa Green Team Group producerer og leverer natur til familiens små og store traditioner i hele Europa. Med seks europæiske regioner har vi fordelt vores produktion tæt på de enkelte markeder, så vi kan levere friske produkter og samtidig mindske miljøbelastningen i forbindelse med transport. Vores store plantager drives efter certificering, der giver flotte træer af høj kvalitet uden at gå på kompromis med hensynet til miljø og sikkerhed. Udover vores egne plantager har vi et tæt samarbejde med store producenter i mange lande og kan derfor levere markedets bredeste og dybeste sortiment med

XXX-XXX Printed matter

høj leveringssikkerhed.

Green Team Group er Europas førende leverandør af juletræer, pyntegrønt og dekorationer direkte til detailkæderne, og vi har fuld kontrol med hele værdikæden fra frø til detailled. Det giver de europæiske familier de bedste naturprodukter til alle traditioner, højtider og mærkedage. www.greenteam-group.com

Simmelbrovej 44 DK-7260 Sdr. Omme Tel. +45 7650 4060 Fax +45 7650 4061

Green Team Group  

True Nature - Pure Tradition

Advertisement