Page 1

2015

MAGASIN

- EN NY BYDEL VED VANDET For 10 år siden blev der skabt nyt liv på den ældste del af Esbjerg Havn, nu kendt som Dokken. I de næste år vil området blive til en helt ny bydel til glæde for virksomheder, borgere og tilflyttere. Læs om planerne i dette magasin.


SIDE 2

”Dokken vil tilføre Esbjerg storbykvaliteter”. ”Det er vores ambition af skabe en levende bydel”. ”Vi vil skabe boliger i en klasse, der ikke tidligere er set i Esbjerg”.


Dokken Towers vil løfte Esbjerg til nye højder Kære esbjergenser Esbjerg Byråd spillede i begyndelsen af maj ud med en ambitiøs plan, der skal tilføre byen storbykvaliteter og gøre det attraktivt at bo, studere og drive virksomhed i Esbjerg. I Pedersen Gruppen bifalder vi Esbjerg Byplan, der med 100 udviklingsprojekter skal være med til at realisere målet om 120.000 indbyggere i kommunen i 2020. Et af elementerne i byplanen er en havnepromenade og en visionær landgang, der vil forbinde byens centrum med havnen. Endvidere indgår videreudvikling af Dokken-området med attraktive oplevelsestilbud og etablering af en broklap fra enden af Dokken til området ved Fanøfærgen. I dette magasin præsenterer vi vores bidrag til at skabe endnu mere vækst og udvikling i den by, vi altid har opereret i. Vi har nytænkt planerne for den ældste del af Esbjerg Havn - nu kendt som Dokken - og er klar med en ny helhedsplan, der kan være med til at forandre hele Danmarks syn på vores by. Såfremt politikerne vedtager en ny lokalplan for en del af Dokken-området, vil Dokken Towers i de kommende år rejse sig med domiciler for virksomheder, attraktive boliger, hotel, butikker, restauranter, caféer og grønne områder. Et bynært, rekreativt åndehul ved vandet – inspireret af Manhattan i den pulserende storby, New York – som vil kunne nydes af kommende generationer og sætte Esbjerg på landkortet som mulighedernes by. DOKKEN Magasin 2015 Udgiver: Pedersen Group A/S Produktion: Moove Advertising A/S Foto: Niels Husted, NHC Foto Tekst: Frede Madsen, FMK Presse og tekst Oplag: 25.000

Siden vi indledte de første etaper af Dokken-projektet for 10 år siden, har Esbjerg Havn og i særdeleshed området omkring dokhavnen, forandret sig. På Dokken er vi nu omgivet af domicilbyggerier for nogle af de virksomheder, der har været med til

at forme Esbjergs imponerende udvikling som Danmarks EnergiMetropol i det seneste årti. I forbindelse med vedtagelse af plangrundlaget for Dokken tilbage i 2004, blev det gamle DFDS-område taget ud af almindelig havnedrift og ændrede karakter til anvendelse for ikke havnerelaterede formål. Den nye helhedsplan med Dokken Towers på 40.000 etagemeter og op til 37-38 etagers højde, vil skabe en ny bydel uden at indskrænke en af landets førende erhvervshavne. Vi er i stand til at tilbyde boliger af varierende størrelse til lejere og ejere, unge og ældre, ressourcestærke tilflyttere og esbjergensere, der måske har haft et arbejdsliv på havnen og gerne vil være tæt på byens livsnerve i deres seniorliv. Esbjerg trænger hårdt til velplacerede ungdomsboliger, og også den kategori indgår i projektet. Med dette magasin ønsker vi at fortælle historier om levende mennesker, der har haft deres virke på dokhavnen i helt andre tider, vi beretter om de nuværende brugere af Dokken-området, og vi præsenterer et gennemtænkt projekt, der har været arbejdet med i 2 år, der kan bidrage til at bære Esbjerg ind i fremtiden. Et projekt udført af nogle af landets førende skabere af byrum og arkitektur vil vække national opmærksomhed og tiltrække kapitalstærke investorer. Hvis byen er klar, er vi klar til at realisere planerne. Bjarne Pedersen Direktør Pedersen Group A/S


SIDE 4

Thøger mindes de glade DFDS-dage Det gjorde ondt på mange medarbejdere, da DFDS en sen septemberdag i 2002 sagde farvel til et af de klassiske skibe på ruten mellem Esbjerg og Harwich, ”Dana Anglia”. I de følgende år blev den historiske rute, der var udgået fra dokhavnen i Esbjerg siden 1875, besejlet med kombinerede passager- og fragtskibe. En epoke sluttede, da ruten lukkede 29. september 2014.

- ”Dana Anglia” var det sidste store passagerskib, og det savner vi stadig. Som esbjergenser er der nostalgi i det, så det batter. Det skib var DFDS, som vi kendte det, siger Thøger Christensen. I 39 år var han ansat i rederiet, indtil søvejene skiltes i 2002. Han påmønstrede fragtskibet M/S Ficaria i 1962 som 15-årig messedreng med en månedsløn på 242 kroner. Arbejdstiden var 10 timer dagligt syv dage i ugen. Thøger fik smag for livet som sømand og blev i de næste år koksmat, ungkok, underhovmester på M/S ”England”, hovmester på ruter i Middelhavet og chiefpurser på først ”Dana Regina” og siden ”Dana Anglia”, da skibet kom fra


Aalborg Værft og blev indsat på Esbjerg-Harwich-ruten i 1978. En af byens bedste arbejdspladser Fra 1981 fulgte nogle år på DFDS’ største passagerskib, ”Tor Scandinavia”, inden Thøger Christensen i 1987 fik dokhavnen i Esbjerg som fast arbejdssted. Som proviantinspektør fik han ansvaret for at holde rederiets syv passagerskibe forsynet med alle fornødenheder, fra fødevarer til toldfri spiritus. Varer for flere hundrede millioner kroner passerede årligt lagret i Esbjerg, i de første år via proviantbygningen, der er bevaret, og senere fra lokaler i DFDS-terminalen, der nu er fortid.

- Det var en af de bedste arbejdspladser i Esbjerg. Vi arbejdede på vestjysk ud fra devisen, at det var lettere at få tilgivelse end at få tilladelse, og vi arbejdede hele tiden. Når havnearbejderne strejkede, hvad ofte forekom, klarede vi fra kontoret selv trosserne. Det var ikke særlig kollegialt, men jeg havde nu et godt forhold til havnearbejderne. I det hele taget havde vi et fint sammenhold blandt alle DFDS-ansatte på dokhavnen: Passagerafdeling, kontrolafdeling, trosseførere, havnearbejdere – vi var en af byens største arbejdspladser dengang, siger Thøger Christensen.

Pænt arbejde på Dokken Da Thøger stoppede i DFDS i 2002, blev han velfærdsmand i Esbjerg Havne Service & Sømandscenter, hvor han virkede, indtil han som 62-årig lod sig pensionere i 2009. Både som velfærdsmand og engageret privatperson har han fulgt udviklingen på dokhavnen siden DFDS-dagene. - Når det ikke kunne være anderledes med DFDS, synes jeg, det var godt, at Bjarne Pedersen overtog området og skabte noget nyt. Det er pænt arbejde, hvad der nu er lavet på arealet, siger Thøger Christensen. I hjemmet på Lorents Møllers Vej har hustruen samlet fotos, dokumenter, breve og avisar-

tikler fra et langt liv med DFDS i scrapbøger. På sit højeste passerede 300.000 passagerer og store fragtmængder hvert år dokhavnen i Esbjerg. Da Harwich-ruten lukkede i fjor, havde bortfaldet af det toldfri salg og konkurrencen fra lavprisfly sendt passagertallet ned på ca. 80.000. Dokken i Esbjerg er nu hjemsted for flere hundrede andre arbejdspladser inden for helt andre brancher, og det tidligere DFDS-hovedkontor i byen er hjemsted for Restaurant Gammelhavn. DOKKEN MANHATTAN


SIDE 6

Et liv med biler og benzin på dokhavnen I 33 år drev Hans Larsen langtidsparkering, biludlejning og tankstation på dokhavnen, men for få uger siden forsvandt de sidste synlige rester af forretningen. Dokken Benzin blev revet ned for at give plads til yderligere udvikling af de ældste dele af Esbjerg Havn.

- Det har været spændende at følge planerne på Dokken, og jeg har længe været klar over, at der på et tidspunkt ikke ville være plads til min forretning. Det er på den ene side vemodigt at skulle undvære det liv, jeg har været omgivet af på havnen. På den anden side er jeg fuld af respekt for, hvad Bjarne Pedersen har sat i gang på dokhavnen. Ikke alle

kunne følge hans ideer, da han præsenterede dem”, siger Hans Larsen, 73 år. Den kontoruddannede erhvervsmand flyttede i 1970 fra Haderslev til Esbjerg, hvor han i en årrække drev Esso på Darumvej. Han så hurtigt muligheder på Esbjerg Havn, hvor han i 1982 i det små, begyndte at udleje biler til udlændinge.


”Jeg ved ikke, hvad alternativet til det store Dokken-projekt havde været, måske oplagsplads”. – Hans Larsen

Det lå også lige for at tilbyde langtidsparkering på dokhavnen til forretningsfolk, der rejste med DFDS mellem Esbjerg og de østengelske havne, Harwich og Newcastle. DFDS skabte forretninger I 1988 købte Hans Larsen bygningerne fra en nedlagt Esso-station på dokhavnen, og midt i 90’erne blev han forhandler af Haahr Benzin. Samarbejdet varede, indtil priskrige begyndte at rase i begyndelsen af det nye årtusind, og Olaf Haahr ikke ville være med længere. Hans Larsen drev benzinsalget videre under navnet Dokken Benzin og med produkter fra Shell, men uden at nå højderne fra storhedstiden i 90’erne.

DFDS med Esbjerg-chefen Jørgen Nielsen i spidsen var i mange år omdrejningspunktet for Hans Larsens forretning på dokhavnen. I de første travle år kunne man en enkelt dag i ugen opleve, at fem DFDS-skibe var i havn på samme tid med passagerer og gods til Harwich, Newcastle og Færøerne. ”Dana Regina”, ”Dana Anglia”, ”Winston Churchill”, ”Tor Britannia”, ”Tor Scandinavia” og andre velkendte skibe med malteserkorset var en del af havnens identitet, indtil det blev svære tider for skibsfarten på Nordsøen, og ruter blev indskrænket og lukket. Med DFDS’ flytning til Dokvej skrumpede udlejningen af parkering voldsomt ind.

Biludlejning solgt til Hertz Hans Larsens biludlejningsforretning blomstrede i 90’erne, da han købte 100 biler på samme tid hos Autoforum og som den første biludlejer i Danmark dyrkede internettet som salgskanal. Også samarbejdet med en islandsk forretningspartner, der lejede sommerhuse og senere også biler ud, bidrog til en succesfuld forretning. International Car Rental havde på sit højeste en flåde på 125 biler og blev solgt til giganten Hertz i 1998. Hans Larsen fortsatte i selskabet indtil 2005. Med salget af de sidste dele af forretningen til Pedersen Gruppen kan Hans Larsen nu følge den fortsat udvikling af

det område på Esbjerg Havn, som i 33 år var hans daglige arbejdsplads. ”Jeg ved ikke, hvad alternativet til det store Dokken-projekt havde været, måske oplagsplads. Udviklingen har vist, at domicilbyggerier på dokhavnen er populære, og Bjarne Pedersens vision var i sin tid også at satse på en kongressal, fordi den slags faciliteter ikke findes i byen. Jeg synes, projektet er godt tænkt”, siger Hans Larsen. DOKKEN MANHATTAN


SIDE 8

”Vi har så gode arbejdsvilkår på Restaurant Gammelhavn, at der ikke rigtig er grund til at søge andre steder. Der bliver stillet krav, og man får ledelsesansvar svarende til at være selvstændig.”. - Maria Høj Pedersen

Gammelhavn

tiltrækker et større publikum Restaurant Gammelhavn blev født få år før finanskrisen gjorde både virksomheder og private tilbageholdende med at gå ud at spise. Efter en urolig opvækst igennem kriseårene har restauranten på Dokken-området udviklet et menu-koncept, der tiltrækker både erhvervslivet og esbjergenserne – uden at gå på kompromis med den høje kvalitet af råvarer, tilberedning og service.

E

n sæsonmenu med tre retter kvalitetsmad til 300 kr. har gjort det overkommeligt for flere at komme på Gammelhavn, der bevidst henvender sig til et bredere publikum. At børnefamilier er velkomne fremgår af udbuddet af høje barnestole.

- Jeg tror ikke, at tiderne fra før finanskrisen kommer tilbage, og indtil videre glæder vi os over, at kurverne udvikler sig støt i den rigtige retning. Det har været drøjt at nå hertil, men det er foregået, uden at vi har givet køb på vores kerneværdier. Vi laver fortsat maden helt fra bunden af gode råvarer,

gæsterne serviceres af faguddannet personale, og du vil ikke få mad fra fryseposer her, siger Maria Pedersen. LIGE I ORKANENS ØJE Maria Pedersen vendte hjem til Esbjerg efter studier på CBS i København lige i orkanens øje: Få måneder efter udbruddet af finanskrisen. Hun var udset til

at tage sig af salg og markedsføring, men fik hurtigt efter sin tiltræden 1. januar 2009 andre ledelsesopgaver. - Da finanskrisen kom, trak de store, nære kunder, virksomhederne, stikket, og de private holdt igen. Vi havde det gode navn, der tiltrak gæster udefra, men vi kunne ikke undvære de lokale, siger Maria Pedersen. Det første svar på udfordrin´ s Café med gen i 2009 var G burgere og andre caferetter for at tiltrække spisende gæster på hverdage samt et tilbud om take away. Året efter fulgte en frokostordning for virksomheder, Office Catering, som blev vel modtaget af kunderne. Indvielsen af et konferencecenter i det nærliggende Parkeston House gav ligeledes nye forretningsmuligheder og styrkede det økonomiske fundament. DET HELE VENDTE I 2014 Men Restaurant Gammelhavn hang fortsat på den dyre gourmetrestaurant, der blev besøgt


for lidt. I sommeren 2014 blev der derfor taget store beslut´ s Café blev lukket, og ninger. G restauranten gennemgik store forandringer. - Gourmet-konceptet var dyrt, og der manglede indtjening. Det var ikke sjovt i længden, og vi ønskede at fylde huset op uden at gå på kompromis med, hvad vi stod for. Vi ville bevare det høje serviceniveau og lave maden fra bunden, som er Gammelhavns identitet. Med det udgangspunkt sammensatte vi et klassisk a la carte-kort med skarpe priser og bevarede muligheden for at bestille en tasting-menu med fem-seks retter. I en massiv annoncekampagne fik vi gjort opmærksom på vores sæsonmenu, og at der var to prisniveauer at vælge imellem. Siden er det gået rigtig godt, siger Maria Pedersen. Restaurant Gammelhavn modtog i fjor rejsehjemmesiden TripAdvisor’s udmærkelsescertifikat og har lige opnået det for 2015. Gammelhavn har endvidere den højeste klassificering i Esbjerg i White Guide og har to stjerner i Den danske Spiseguide. MANHATTAN

FACTS Maria Høj Pedersen 28 år, er bachelor i engelsk og interkulturel marketing fra Copenhagen Business School og indgår i ledelsen af et personale på ca. 22 medarbejdere på Restaurant Gammelhavn, inklusive et tilhørende cateringkøkken, der ligger i tilknytning til Gammelhavn Konferencecenter i Parkeston House. Ved siden af sine ledelsesopgaver går Maria til hånde, hvor der er brug for hendes hjælp.

Restaurantpar

tilbage i sikker havn TUT SKAL INGEN STEDER - Jeg kan mærke, at jeg har fundet min rette hylde. Vi samarbejder rigtig godt i ledelsesgruppen, og så længe jeg er glad for at gå på arbejde, og jeg kan få udfordringer samt den rette støtte i mit arbejde, bliver jeg her, siger Tina Tut Jepsen.

Tina Tut Jepsen blev aldrig rigtig færdig med Restaurant Gammelhavn, hvor hun færdiggjorde sin tjeneruddannelse og var et år som udlært. Derfor vendte hun for godt tre år siden tilbage som restaurantchef. - Jeg var ikke tvivl om, hvad jeg gik ind til, og at jeg kunne lære noget mere i et stort hus. Når man har en cheftitel, har man flere bolde i luften ad gangen, og det kan jeg godt lide. Ved siden af går arbejdet op med familielivet, siger Tina Tut Jepsen. Det med familielivet gik op i en højere enhed, da hun i arbejdslivet blev forenet med sin mand, Michael Jepsen, tidligere på året. Han er nu chef for to udlærte kokke og to elever i køkkenet. Hustruen har ansvaret for, at to udlærte tjenere samt elever og afløsere servicerer gæsterne professionelt og afslappet. - Jeg kendte i forvejen huset og så en spændende udfordring i at lave maden helt fra bunden og bruge lokale råvarer, men også at udnytte 100 procent af alle råvarer og få økonomi i køkkenet. Det skal være sådan, at hvis et firma har en halv times frokostpause og ringer på forhånd, så kan vi være klar

med maden, siger Michael Jepsen. MERE FOLKELIGE PRISER Tina Tut Jepsen har været med, fra gourmet-bølgerne gik højt på Gammelhavn, til en nutid med flere valgmuligheder. Både virksomheder og private sætter pris på, at maden er til at betale. Sæsonmenuen med tre retter koster 300 kr. og a la carte-kortet består af tre forretter, tre hovedretter og tre desserter. - Vi er nødt til at give gæsterne flere muligheder, så de kommer hyppigere – men stadig med høj service og mad lavet fra bunden. Havnens virksomheder bruger os rigtig meget til frokost, møder og forretningsarrangementer, siger Tina Tut Jepsen. Restaurantparret deltager i et månedligt ledermøde og er selv med til at lave budgetter. De lægger også selv vagtplanen med faste fridage, når restauranten er lukket hver søndag og mandag, med mindre andet er aftalt. Det gavner familielivet, og en fast barnepige lapper over på arbejdsdage. - Det giver lidt mere frihed at arbejde samme sted. Vi er her for at yde et professionelt stykke arbejde, og har vi problemer, tager vi dem, når vi kommer hjem, siger Michael Jepsen.

Begge er tilhængere af at bruge humor til at smøre den daglige omgang med et ret ungt team af medarbejdere. Hvis der under en hektisk arbejdsdag i køkkenet ryger en verbal finke af panden, afregnes den på stedet, uden at nogen bærer nag. MANHATTAN

FACTS Tina Tut Jepsen, 35 år, begyndte som ufaglært på Café Anton på Fanø og blev derefter udlært tjener på Kunstpavillonen og Restaurant Gammelhavn. Hun har desuden arbejdet på Hotel Dagmar og Kolvig i Ribe, inden hun i februar 2012 tiltrådte som restaurantchef på Gammelhavn. Michael Jepsen, 42 år, er udlært kok på Hotel Britannia i 1995, hvorefter han i en periode arbejdede offshore. Han har desuden arbejdet på Hjerting Badehotel og Kunstpavillonen, hvor han var souschef. I to omgange har han været ansat på Gammelhavn, senest fra 1. februar 2015. Tina og Michael mødte hinanden på Kunstpavillonen og har dannet par i 10 år. Michael har sønnen Nicklas, 15 år, og parret har sammen datteren Naiya på fire år.


SIDE 10

FACTS 210.000 Retskredsen består af kommunerne Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø med ca. 210.000 indbyggere. Retten i Esbjerg blev grundlagt 1. januar 2007 efter domstolsreformen, der reducerede antallet af byretter fra 82 til 24.

Retten i Esbjerg inde bag facaden Når Retten i Esbjerg toner frem i nyhedsudsendelser på tv, domineres billedet af det store skilt og den brede trappe op til den fem etager høje retsbygning på adressen Dokken 1, på Esbjerg Havn. De færreste esbjergensere når længere.

I

nde bag facaden arbejder en virksomhed, der ligesom private selskaber, måles på produktivitet, sygefravær og kvalitet. Ledelsen arbejder også med at kommunikere, være åben og tage godt imod kundekredsen, der er sammensat af borgere fra alle samfundslag.

- Mange mennesker møder måske i retten én gang i deres liv og spørger sig selv, hvad der foregår inde bag de sorte mure. Vi skal formå at skabe en værdig ramme for afviklingen af retssagen og give borgeren en respektfuld behandling. Og så gør vi os umage for at gøre det så hurtigt som muligt, og træffe afgørelser af høj kvalitet, siger retspræsident Margit Ø. Laub. Byrettens fornemste opgave er at løse tvister mellem mennesker. Ofte handler de om penge, for eksempel at inddrive gæld, men de kan gælde ægteskab og forældreansvar. Det kan også være den selvstæn-


Retspræsident Margit Ø. Laub i den store retssal på 4. etage, hvor Vestre Landsret ca. hver 14. dag behandler sager, og byretten behandler større sager, for eksempel nævningesager. Retssalen kan også bruges, når en gymnasieklasse undervises i ”Kend din ret”.

Retten i Esbjerg har ca. 60 medarbejdere med retspræsidenten siden 1. august 2006, Margit Østergaard Laub, i spidsen.

FACTS 20.000 sager behandles årligt.

dige, der er gået ned med sin virksomhed og måske skal have en gældssanering for at komme videre med sit liv. Fogedsager og tvangsauktioner udgør over en tredjedel af de ca. 20.000 sager årligt. DEN NYE TYPE SAGER Straffesager er den næststørste kategori. De varierer lige fra bilisten, der ikke vil acceptere en hastighedsbøde, tyverier, indbrud og voldssager fra nattelivet, til grov kriminalitet som voldtægt, drab og sædelighedsforbrydelser. - Vi følger samfundsudviklingen og har i de senere år også fået

nye typer af sager. Det kan være sager, hvor borgere føler sig krænkede på sociale medier, og hvor vi skal afgøre, om der foreligger en overtrædelse af straffeloven. Det kan være trusler via sms og sager om køb på nettet. Samfundet har også udviklet sig fra, at vi mest bruger kreditkort i stedet for kontanter. De kan blive stjålet, eller pinkoden kan aflures. Mange af sagerne falder ind under straffelovens bestemmelser, siger Margit Ø. Laub. MED HAVNEN SOM NABO At Retten i Esbjerg fik nyt domicil på havneområdet ved flyt-

ningen fra Rolfsgade i sommeren 2007 var et tilfælde. Det ca. 5.000 m2 store nybyggeri opfyldte kravene om, at det skulle kunne rumme de dengang ca. 80 medarbejdere og retssager i en retskreds med 210.000 borgere. Bygningen er indrettet med 10 retssale, hvoraf den ene kan rumme en nævningesag med tre juridiske dommere og seks lægdommere, og er Vestre Landsrets bitingssted. - Jeg sætter meget pris på, at bygningen ligger så åbent, og at der foregår noget i samfundet lige ved siden af. Vi ligger på en til tider meget aktiv havn, hvor

Der er syv dommere, otte rets-assessorer/ dommerfuldmægtige, administrationschef og ca. 40 kontormedarbejdere, elever, it-medarbejder og vagt.

et skib i stormvejr kan lægge til lige ud for os. Vi har dog et godt samarbejde med havnen, også i tilfælde af oversvømmelser, hvor vi får et varsel 12 timer før, så vi eventuelt kan fremskynde retsmøder. Men vi kommer ikke altid tørskoet herfra, og jeg har prøvet at møde i gummistøvler og set sokker hænge til tørre i afdelingerne, siger Margit Ø. Laub. Hvis nogen skulle være i tvivl, er retspræsidenten og det øvrige personale som udgangspunkt dus med de mennesker, der færdes på Dokken 1. MANHATTAN


SIDE 12

FACTS Contea Assurance P/S blev etableret 1. juli 2012 af tidligere medarbejdere fra dahlberg-gruppens Esbjergkontor. 1. oktober 2015 fejrer stifterne af Contea, at de har været selvstændige i forsikringsmæglerbranchen i 10 år. Contea blev etableret som et alternativ til de store udenlandske selskaber i branchen og har opbygget en betydelig kundeportefølje i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. De årlige vækstrater er på 1520 procent, og der omsættes i forsikringspræmier omkring 1,5 mia. kr.


Contea har sikret sig plads til vækst Partnerne i forsikringsmæglervirksomheden Contea Assurance P/S har sprængt de fysiske rammer to gange i de snart 10 år, de i alt har været selvstændige i branchen.

F

ørst flyttede de fra Borgergade nær Esbjergs centrum til Parkeston House på Dokken, og da vokseværket fortsatte, rykkede de 1. december i fjor fra anden til tredje sal i samme bygning, da Rambøll fik nye lokaler. Her øgede Contea pladsen med en tredjedel til ca. 900 m2.

Økonomi- og HR-chef Dorte Thorsø, Contea: Udsigten fra kontorerne giver daglig arbejdsglæde.

- Lejemålene i bygningen er så fleksible, at det er nemt at flytte vægge og indrette nye kontorer. Vi flyttede i sin tid på grund af pladsmangel, og valget faldt på den nye bygning med lyse, venlige lokaler her på Dokken-området. Der er masser af p-pladser omkring os, og det er nemt at komme til fra motorvejen for kunder udefra, der ikke skal hele vejen ind igennem byen. Og så er der udsigten, der giver medarbejderne daglig arbejdsglæde, siger økonomi- og HR-chef Dorte Thorsø, Contea. NYE KUNDER OVER HELE LANDET Contea beskæftiger sammenlagt 45 medarbejdere på kontorer i Esbjerg og Roskilde, inklusive konsulenter, og næsten halvdelen befinder sig fysisk på Dokken. Inden for kort tid kommer tre nye medarbejdere til, og nu er der plads til at vokse.

- Vi udvikler os hele tiden, og væksten er især baseret på nye industrikunder over hele landet. Vi lægger vægt på at være nærværende og på samme tid globale i kraft af vores internationale netværk. Kunderne møder Conteas ejere og forsikringsselskaber i et trebenet samarbejde, der skaber åbenhed og tillid, siger Dorthe Thorsø. MASSER AF LIV PÅ HAVNEN Dorte Thorsø og kollegerne på tredje sal i Parkeston House glæder sig til, at Dokken-området i de kommende år udvikler sig til en selvstændig bydel, og at helhedsplanen også giver mulighed for boliger. - Vi ser frem til, at der kommer mere liv og aktivitet i området, hvor vi driver vores forretning. En nytænkende helhedsplan, der også omfatter en landgang mellem byen og havnen, vil blive et stort aktiv for Dokken. Ikke kun for virksomhederne, men også for turisme og bosætning, vil en tættere forbindelse mellem by og havn få stor betydning, siger Dorte Thorsø. MANHATTAN


SIDE 14

FACTS Det vindende konsortium består af: Bygge- og entreprenørvirksomheden Jorton A/S med Arkitektfirmaet Cobe ApS, Ingeniørfirmaerne Moe A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson som rådgivere. Derudover stålentreprenør Valmont SM A/S. Hele projektet med Landgangen og Havnepromenaden forventes taget i brug inden udgangen af 2016. Landgangen og Havnepromenaden er en del af den planlagte områdefornyelse i det havnenære byområde i Esbjerg. Udbuddet er gennemført som en omvendt licitation med en samlet anlægssum på 24 mio. kr.


Landgangen der forbinder by og havn Visionen om at forbinde Esbjergs centrum med den ældste del af Esbjerg Havn, dokhavnen, har eksisteret i mange år - og nu realiseres den.

21.

maj afslørede borgmester Johnny Søtrup som formand for dommerkomiteen vinderforslaget og det hold, der skal etablere Landgangen mellem Havnegade og dokhavnen og skabe en havnepromenade i Havnegade. - Vinderprojektet opfylder fuldt ud visionen om at genskabe sammenkoblingen mellem Esbjerg Havn og by som et attraktivt, samlende og flot byarkitektonisk forbindelseselement i respekt for de historiske miljøer, samt med en sådan fleksibilitet at nødvendige aktiviteter på Esbjerg Havn fortsat kan finde sted, siger borgmester Johnny Søtrup. HISTORIEN OM ESBJERG Vinderprojektets styrke er den byarkitektoniske helhedstænkning, respekten for Esbjerg Kleven og dens fortælling, det enkelte og ukomplicerede design og de meget store oplevelsesmæssige kvaliteter. Dette projektforslag er et helt særligt bidrag til historien om Esbjerg. - Vi får med vinderprojektet skabt en langt bedre sammenhæng imellem byen og havnen, det vil få afgørende betydning for videreudviklingen af Dokken med etablering af byfunktioner og pladsdannelser, som længe har været

efterspurgt, siger direktør Bjarne Pedersen, Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S. Hele projektet udformes i et enkelt materiale, cortenstål, der med sine brændte, orangebrune farver både føjer sig ind i Kleven og Byparkens landskabelige billede, ligesom den taler med både havnens industrihistorie og byens urbane liv. Søjlerne blander sig med parkens stammer. DE TO ELEMENTER Projektet har to hovedelementer: – En lang sammenhængende bro fra Havnegade til trappen og elevatortårnet på kajen. Formsproget er minimalistisk, underspillet og gennemført med stor konsekvens fra den ene ende til den anden. – Bearbejdning af Havnegades promenade udfoldes i forlængelse af ’Grenen’ som et præcist bånd af insitu-støbt beton, som mod gaden flankeres af en trærække. Mod Byparken formes en serie stålkantede plantebede, siddepladser, udsigtspunkter, trapper og forbindelser. Landgangen gennemføres i et partnerskab mellem Esbjerg Kommune, den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn og Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S. Realdania støtter projektet. MANHATTAN


SIDE 16

Den nye bydel ved vandkanten Den første helhedsplan for den ældste del af Esbjerg Havn, dokhavnen fra 1874, har for altid forandret det havneområde, der i byens første år var udgangspunkt for at skabe eksport, job og velstand. Planen blev præsenteret i begyndelsen af 2003, og siden er en række af elementerne gennemført.

N

u er tiden inde til at tage næste skridt i udviklingen af, hvad der skal blive til en helt ny bydel med masser af liv til glæde for både virksomheder og borgere. Med Esbjerg Kommunes beslutning om at realisere planerne om en havnepromenade i Havnegade og en landgang, der forbinder byens centrum med havnen, er det muligt at skabe et sammenhængende byrum og en bebyggelse, hvis lige ikke findes i Nordeuropa.

Pedersen Gruppens nye helhedsplan for Dokken-området er inspireret af større byer, som København, Aarhus og Hamborg, som alle har formået at skabe attraktive bydele på havneområder, uden at det har begrænset havnenes drift. Og så er projektet med det 40.000 etagemeter store byggeri, Dokken Towers, med Danmarks højeste bygning på ca. 125 meter som den himmelstræbende signatur alligevel helt sin egen. DE FØRSTE BOLIGER PÅ HAVNEN Da det oprindelige Dokken-projekt tog form for 10 år siden, var området ikke modent til boliger. I takt med, at området i og omkring Dokken har ændret sig, og domicilbyggerier har afløst frysehuse og produktions-

bygninger, er tiden inde til at tilbyde attraktive bosætningsmuligheder til både nuværende og nye indbyggere.

første i den nye helhedsplan, og Pedersen Gruppen har fået positive tilkendegivelser fra en række interesserede lejere.

- I Esbjerg Kommunes vækststrategi indgår, at Esbjerg skal have storbykvaliteter og tiltrække nye indbyggere, så befolkningstallet i 2020 runder 120.000. Skal vi have ingeniører og andre højtuddannede til at flytte fra Tuborg Havn, Islands Brygge og andre eksklusive boligområder i København, skal de have mulighed for at bosætte sig i byområder med lignende kvaliteter. Vi skal gøre Esbjergs placering ved vandet til en styrke i stedet for en begrænsning, siger direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen.

I de oprindelige visioner for Dokken indgik et 9.000 m2 stort butikscenter, der ud over handel skulle bidrage til at skabe liv og byrumskvaliteter. Med andre investorers planer om at bygge et nyt stort butikscenter få hundrede meter fra Dokken er den del af helhedsplanen blevet nytænkt. Nu sørger en kombination af boliger og butiksenheder, som passer bedre ind i området, for at skabe den helt rigtige atmosfære af byrum.

DEN KOMPLETTE NYE BYDEL Foruden Dokken Towers indgår byggeriet af England House fordelt på tre identiske bygninger med et samlet areal på 13.000 m2. Interessen for at blive lejere i de nuværende kontorejendomme, hvoraf det ene på 5.500 m2 huser Retten i Esbjerg, og det andet, Parkeston House på 9.500 m2, en række virksomheder har vist, at efterspørgslen efter domiciler nær vandet er høj. Første etape af England House i fem etager realiseres som noget af det

Alt er tænkt ind i etableringen af den nye bydel: Veje, parkering, belysning, stormflodssikring og arealer til kulturelle, sociale og fysiske udfoldelser. Fra Robert Jacobsens Plads ved enden af den nye landgang forbi handelsarkaden langs Parkeston House og den nye England House og frem til Estrups Plads med udsigt til vandet, havnen og Fanø. Oven på arealets parkeringskælder indrettes aktivitetsfelter og små oaser. MANHATTAN


Esbjerg Kommune skriver i Byplanen

” ” ”

Esbjergs særlige identitet som den moderne by i Danmark skal underbygges i med en kombination af ny arkitektur, vartegn og højhusbebyggelse med respekt for de bevaringsværdige miljøer.  sbjerg skal kunne opfylde alle boligdrømme for tilflyttere. Det kræver en stor E variation iboligudbuddet. Der skal udvikles nye by- og boligtyper, og der skal tilbydes flere boliger med udsigt til hav og natur. De boligtyper og omgivelser byen ikke har - skal skabes.” Udvikling af området ved Dokhavnen med attraktive byfunktioner, der understøtter oplevelsessteder, serviceforretning og kontorer.”


SIDE 18


Broen til fortællingen om Esbjergs vugge Landskabsarkitekt, MAA Rikke Juul Gram fra tegnestuen Schønherr har på to vigtige punkter indflydelse på, hvordan den ældste del af Esbjerg Havn, Dokken-området, skal fremtræde som en ny, levende bydel til glæde for både dem, der har deres daglige virke på arealet, og byens borgere.

H

un var i dommerkomiteen, der i maj valgte vinderprojektet, som skal realisere et mangeårigt ønske om at forbinde Esbjerg by og havn. Landgangen fra Havnegade til havnekajen på Dokken vil være færdig i efteråret 2016.

vugge nedenfor kleven, højderyggen, er helt sin egen, og Landgangen er med til at formidle overgangen mellem provinsbyen Esbjerg og den store havn. Mellem den levende industriby og et nyt byudviklingsområde, siger Rikke Juul Gram. DET REKREATIVE PARKERINGSDÆK Landskabsarkitekten er partner i Schønherr, en sværvægter i landskabet, når der gælder udvikling af byrum. Alligevel erkender Rikke Juul Gram, at udfordringen at skabe et på samme tid fleksibelt og sammenhængende Dokken-område har været en af de store. Også fordi udviklingen af den gamle dokhavn allerede var godt i gang, da tegnestuen kom til. →

Tegnestuen har for Pedersen Gruppen også udarbejdet helhedsplanen, der skal inspirere esbjergensere til at genopdage fortællingen om de første år af byens tilblivelse på en dokhavn i hastig forvandling.

Robert Jacobsens Plads Gammel Havn

Deloitte

Parkeston House

aj

kk

tre

Øs

Do

en

kk

England House

Do

Estrups Plads

Aktivitetsfelter

Provianten

New ca

Britanniav

ej

stleka j

Havnepladsen

Domhuset

Dokken Towers

Englands

Kaj

Krydstogtskaj

Britanniav

ej

Landgange n

- Det har kæmpe betydning for hele Esbjerg at skabe forbindelse mellem by og havn. Fortællingen om Esbjergs


SIDE 20

- En af vanskelighederne er, at der skal indplaceres et stort antal parkeringspladser, flere end der reelt er plads til. Et stort p-hus var inde i billedet, men i stedet valgte vi at lave et nyt Esebjerg, et rekreativt

parkeringsdæk, hvorpå der er mulighed for leg, uformel sport og ophold, og hvor profilen er grøn med beplantning. En hybrid mellem det praktiske, p-pladserne, og at der skal være plads til mennesker, siger Rikke Juul Gram.

BOLIGERNES INDTOG Helhedsplanen for Dokken-området vil være med til at skabe grundlaget for et spændende nærmiljø, hvilket gør det oplagt at anvende en del af bebyggelsen til attraktive boliger, således at der for første gang

kan udbydes boliger på Esbjerg Havn. Det skal foregå inden for planlovens rammer for støj, lugt og andre grænser, kommunens politikere skal godkende en ny lokalplan, og så må det ikke gå ud over de virksomheder, der driver forretning på havnens øvrige arealer.


- Industrien på havnen skal vedblive med at være industri og skal samtidig medvirke til at gøre Esbjerg til en mere levende by. Tiden kan være inde til, at borgere, som gerne vil bo tæt på en pulserende havn, kan indgå i fællesskabet, velvidende at det daglige liv på en kom-

merciel havn er et skuespil, der giver lyde fra sig. Dokken bliver et byrum for både de ansatte og byens borgere, og området bliver råt på den fede måde, der også vil appellere til unge mennesker, siger Rikke Juul Gram.

DEMOKRATISK UDSIGT Hun er også tilhænger af at bygge i højden i Dokken, når blot ingen afskæres fra at nyde horisonten og det skulpturelle udtryk af borerigge, de store installationsskibe til vindmøller og andre monumentale konstruktioner på den rå havn. Udsigten skal være demokratisk. MANHATTAN

FACTS Schønherr Schønherr er en af Nordens førende arkitektvirksomheder inden for landskabsarkitektur og udformning af byrum. De ca. 50 medarbejdere arbejder med kulturarv, eksempelvis pladsen omkring Ribe Domkirke, historiske byrum og omdannelse af for eksempel havneområder. Udgangspunktet er stedets fortælling, hvad enten den er 1000 år gammel eller er en nutidig industrihistorie. Schønherr, der er grundlagt af Torben Schønherr i 1984, er efter et glidende generationsskifte siden 2009, nu ejet af Nina Jensen og Rikke Juul Gram.


SIDE 22

Boliger ved vandet vil give nye indbyggere Dokken Towers-projektet i Esbjerg rager i flere henseender op over andre opgaver, C.F. Møllers stjernebesatte arkitekter har påtaget sig i ind- og udland. - Det højeste tårn i Dokken Towers vil med 37-38 etager rage ca. 125 meter op i vejret, hvilket gør det til Danmarks største bygning. Derudover vil det med sin placering ved vandet og mod vest, være placeret i et vindmiljø, som man skal tage højde for i udformningen af byggeriet. Især nedvinde giver turbulens, og det bryder vi med et meget facetteret byggeri med afsatser på facaden, som bryder vinden. Og så har landskabsarkitekterne fra Schønherr gjort arbejdet i den lille skala med beplantning omkring bygningerne, siger partner i C.F. Møller, arkitekt MAA Tom Danielsen. C.F. Møller har stået bag store danske havneprojekter i blandt andet Odense, Aalborg og Aarhus, større byer med kommercielle havne, hvor boligområder med høj kvalitet og funktionalitet i de senere år er blevet en naturlig del af miljøet. Tom Danielsen henviser desuden til byer som Horsens, Vejle og Haderslev, hvor tendensen er den samme.

- En havn kan sagtens arbejde ved siden af generelle byfunktioner, uden at de generer hinanden. Det interessante er, at byen rykker ud til vandet, der i alle tilfælde har været dens eksistensberettigelse. Det er helt logisk, at byens befolkning får mulighed for at tage vandelementet i besiddelse til bolig- og byformål, og Esbjerg er den største by i Danmark, hvor det endnu ikke er sket i nævneværdig grad, siger Tom Danielsen. AKER BRYGGE ER ET EKSEMPEL Havne er ikke længere de støj- og støvplagede arbejdspladser præget af sand, grus og andre bulkvarer samt manuelle laste- og losseopgaver. Nutidens skibstransport foregår i containere eller i store enheder, for eksempel vindmøllekomponenter, som man kan styre på særlige havnearealer. Derfor vil byfunktioner ikke længere være fremmedlegemer. →


FACTS C.F. Møller er med ca. 350 medarbejdere på seks kontorer i tre lande en af

Skandinaviens ældste og største arkitektvirksomheder. Det enkle og klare design har vundet talrige priser i ind- og udland. C.F. Møller har hovedkontor i Aarhus og dækker alle arkitektydelser. Partnergruppen består af syv, heriblandt Tom Danielsen. Derudover er der tre associerede partnere.


SIDE 24

Tom Danielsen fremhæver Aker Brygge i Oslo-bydelen Frogner som et vellykket eksempel på, at et tidligere værftsområde og havn kan rumme en kombination af erhverv og boliger. Gamle værkstedshaller og nybyggeri er omdannet til forretninger, og området rummer indkøbscenter med butikker, restauranter, biograf, kontorlokaler og lejligheder. Aker Brygge, der også er hjemsted for en lystbådehavn, besøges hvert år af seks millioner mennesker. DEN VENLIGE SKYLINE Esbjergs historiske dokhavn med den forholdsvis lave vanddybde i bassinerne udspillede for år tilbage sin rolle som en aktiv del af erhvervshavnen, og den var oplagt at anvende til andre formål. I årtier har DONG’s kraftværk, siloerne og vandtårnet været faste elementer i byens skyline. Hvad der rager op i landskabet, landmarks, er med til at kendetegne byen, når man kommer sejlende til den eller betragter den fra Fanø. - Dokken Towers vil blive et lyst byggeri med hvide fiberelementer, så man fra vandsiden får fornemmelsen af at komme til en lys by med mindelser om Dovers hvide klipper. Stål- og betonkernen med stive materialer er nødvendig af hensyn til stabiliteten i konstruktionen, og på de nederste etager vil det blive beklædt med

træ, maritime materialer, for at give et imødekommende og varmt visuelt udtryk i øjenhøjde, siger Tom Danielsen. ET LIV UDEN SKYGGER En anden følgesvend ved høje byggerier er lange slagskygger. Den store kantbebyggelse, Dokken Towers, med selvstændige bygningskroppe i forskellige højder bliver placeret, så det centrale, grønne område bag bygningerne fanger morgensolen og sydsolen. Skyggerne vil fortrinsvis blive kastet ud i vandet og mod nord, hvor der ikke er boliger. Når seniorerne rykker inden for fra villaerne i forstæderne, vil der med bufferzoner og glasverandaer være mulighed for at opholde sig ude, også når man bor oppe i højderne. MANHATTAN

Arkitekt MAA Tom Danielsen: Det er ved gud attraktivt at bo ved havn og vand. Derfor vil Esbjergs nye Dokken Towers blive vigtig i bestræbelserne på at tiltrække nye indbyggere.


SIDE 26

Regionsleder og partner i Deloitte, Jørn Jepsen, og HR-chef i Esbjerg, Karina Langmack ser frem til, at det nye Esbjerg-domicil rejser sig på Dokkenområdet.

FACTS Deloitte er landets største revisionsog rådgivningshus med ca. 2.300 medarbejdere og en omsætning på ca. 2,3 mia. kr. Virksomheden blev i 2013 inddelt i tre regioner. Deloitte Danmarks Region Syd omfatter kontorerne i Odense,

Svendborg, Fredericia, Kolding, Sønderborg og Esbjerg og har samlet ca. 400 medarbejdere, hvoraf de 130 arbejder i Esbjerg. Jørn Jepsen, der blev statsautoriseret revisor i 1999, er regionsleder og har tillige sæde i Deloittes danske direktion.


Deloitte var ikke i tvivl:

Dokken

Da Deloitte i Esbjerg havde taget beslutningen om at flytte fra de to utidssvarende bygninger i Frodesgade 125, udestod det svære valg af placeringen af et nybyggeri. Til sidst stod valget mellem Esbjerg Strand og Dokken, og i finalen var de 16 partnere på Esbjerg-kontoret ikke i tvivl: Dokken. 1. juni blev det første spadestik til et 3.000 m2 stort nybyggeri i tre etager lige ved Restaurant Gammelhavn taget, og 1. oktober 2016 rykker de nu 130 medarbejdere i Esbjerg ind i lokaler af en helt anden, åben verden end de nuværende cellekontorer. - Vores flytning til Dokken falder sammen med, at Landgangen fra byens centrum til arealet lige ud for vores nybyggeri står færdig, og Pedersen Gruppen er klar med de fælles udendørsarealer. Det bliver et smukt, og frem for alt bynært område, med tæt integration af havn og by, hvilket har betydet meget for vores beslutning. Vi opfatter endvidere Dokken som et område med mange liberale erhverv, siger regionsleder i Region Syd og partner i Deloitte Esbjerg, Jørn Jepsen. KONTORAREALET KRYMPER TIL DET BEDRE Atypisk rykker Deloitte fra bygninger med et kontorareal på 3.800 m2 til et nybyggeri med 3.000 m2. Med arkitektfirmaet Signal - specialist i at indrette rum, så de passer til arbejdsopgaverne - som rådgiver omkring indretningen kan Deloitte-medarbejderne i højere grad at optræde som et team i forhold til kunderne. Særlige innovative områder skal øge kreativiteten, og der er højt til ovenlysvinduerne over atrium. - Vi sidder nu i små clustre, klynger, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til kunderne. I fremtiden skal alle medarbejdere, inklusive partnere, arbejde i åbne landskaber. Det vil inspirere til tværfaglighed og til at øge kvaliteten af rådgivningen. Når vi sammen får gode ideer,

der kan skabe øget værdi for kunden, vil de hurtigere kunne omsættes, siger Jørn Jepsen. Deloitte dækker alle aspekter af rådgivning, skat, outsourcing, BPS (optimering af administrative processer) samt told og moms. ”Viden lagt sammen”, som det hedder i 2020-strategien. ALLE SKAL FØLE SIG VELKOMNE Kundekontakten i de nye bygninger vil foregå i stueplan, mens de to øvrige etager er til produktion. - Stueetagen vil blive indrettet rigtig lækkert med mødelokaler og alternative måder at møde kunden på. Hvis ærindet blot er en underskrift, behøver man måske ikke mødes i et stillerum, og det kan lige så godt foregå over en hurtig kop kaffe ved et højbord eller i en sofa, siger HR-chef Karina Langmack. Deloitte har en stærk kundebase blandt små og mellemstore virksomheder og lægger stor vægt på at møde alle i øjenhøjde. - Vi har frisører, hundekenneler, pølsevogne og minkavlere som kunder, rigtig mange små ejerledede virksomheder, og alle skal føle sig velkomne, siger Jørn Jepsen. Som revisor konstaterer han med tilfredshed, at huslejen på Dokken bliver den samme som i Frodesgade, og at energiudgifterne vil være i frit fald. Deloitte Fonden bygger på et gunstigt tidspunkt med KPC Byg i Herning som hovedentreprenøren, der skal omsætte C.F. Møllers design til virkelighed. MANHATTAN


SIDE 28

England House E

ngland House – opkaldt efter en af de DFDS-færger der tidligere lagde til ved Dokken - er udformet som 3 længebygninger, forbundet af en central fordelingszone, som tilsammen danner en H-formet planløsning. Den centrale fordelingszone sikrer en meget stor fleksibilitet og effektivitet i anvendelsen af bygningen. For at optimere udkig i bygningen er to af længerne knækkede. De kileformede gårdrum åbner op for lyset og der skabes udsigt til vand og omgivelser også fra bygningens midte. Bygningen opføres i 5 etager og udføres med lyse horisontale facader, med en klar maritim reference og som sikrer panoramakig til vandet.

England House er som naboen Parkeston House, hævet på en fælles plint der rummer kælderarealer samt en lang række overdækkede og beskyttede parkeringspladser. Ankomsten til England House vil primært ske fra Brittaniavej, hvorfra man ledes ind til enten Dokkens centrale Havneplads, eller den primære fordelingsvej ned imellem Provianten og de nye kontordomiciler mod Østre Dokkaj. Placering og udformning af England House sikrer, at der også fra det indre af Dokområdet vil være et fremtidigt kig til vandet og en sammenhæng mellem land og vand. MANHATTAN


Arbejdspladsen

midt i det hele Virksomheder ønsker at placere sig steder, hvor der er byliv, og hvor medarbejderne har muligheder for at dyrke andre dele af tilværelsen end arbejdslivet. Det handler om at understøtte, at medarbejderne er hele mennesker, der både magter at yde på deres arbejdsplads og er i harmoni med familie og fritidsliv. Work-life balance kalder man det. - Hvis en kontorejendom ligger et sted, der understøtter, at medarbejderne også gerne vil have nemt til indkøb, fitness og en frokost, er den mere attraktiv. Både virksomheder og medarbejdere vil gerne ligge et sted, hvor de er en del af noget større, og hvor de kan blive serviceret, inspireret og opnå synergier ved at være tæt på andre virksomheder, siger direktør og partner i Colliers International René Neesgaard. BYNÆRT OG EFFEKTIVT René Neesgaard har fra Colliers’ kontor i Vejle haft ansvaret for at udleje kontorbygningerne på Dokken-området og ser frem

FACTS René Neesgaard har boet og arbejdet i Esbjerg i 10 år. Selv om byen dækkes fra kontoret i Vejle, kender han således de lokale forhold. Kombineret med det nationale samarbejde i Colliers giver det ham mulighed for at finde de rette lejere – både lokale, nationale og internationale – til kontorejendommene på Dokken-området.

til også at stå for udlejningen af erhvervslejemålene i den nye helhedsplan. Første etape af det nye England House, et byggeri på 13.000 m2 fordelt på tre bygninger, indledes når de første store lejere er på plads. - Dokken-projektet lever op til, hvad erhvervslejere gerne vil have, og det vil i endnu højere grad gøre det, når den nye helhedsplan gennemføres med udvikling af fællesarealer og Landgangen, der forbinder dokhavnen med Esbjergs centrum. Samtidig med byliv efterspørgerne virksomhederne effektive lokaler med gode parkeringsforhold, og der er meget fokus på, hvad de koster i drift og forbrug. Især energimæssigt er der sket meget, siden man byggede kontorejendomme i slutningen af 80’erne, siger René Neesgaard. DOKKEN SAMLER PÅ SYNERGIER Retten i Esbjerg tog det første store byggeri på Dokken i brug

i sommeren 2007, og året efter stod Parkeston House klar. Selv om det blev bygget på toppen af finanskrisen, var der ikke problemer med at finde lejere. Når lejere er vokset ud af de oprindelige lejemål, er der fundet løsninger, så de kunne få mere plads. Eksempler er forsikringsmæglervirksomheden Contea og Det Norske Veritas (DNV), som begge fik større lejemål i fjor. Inden for kort tid rykker Saxo Bank som den nyeste lejer ind i stueetagen i Parkeston House. - Dokken-området er præget af en bred sammensætning af lejere. Olie/gas og den øvrige energisektor, advokatfirmaer, Retten i Esbjerg og restaurationer har synergier ved at bruge hinanden, og næste år kommer også Deloitte, siger René Neesgaard. 4.100 M2 NYBYGGERI PÅ VEJ René Neesgaard forudser pæn interesse for at leje sig ind i første etape af England House, der kommer til at ligge ud til vandet imellem Parkeston House og det kommende højhusbyggeri, Dokken Towers. Den første bygning er på 4.100 m2. Den største udfordring bliver at finde lejere, der kan vente over et år, indtil nybyggeriet står færdigt. MANHATTAN


L idt b edre fester sta r te r m ed lidt b edre m a d

SOMMERTILBUD

GRILLMENU

Pr. kuvert fra

Pr. kuvert fra

109,-

118,-

Smagen af glade gæster

Bestil på

70101416

eller

WWW.SALTOGPEBER.DK


Køkkenleder Rikke Stage med en Salt & Peber-anretning i de omgivelser på Dokken, som hun og de øvrige medarbejdere holder så meget af.

Flere rækker ud efter

Salt & Peber i Esbjerg I godt tre år har Salt & Peber leveret mad ud af huset fra Dokken 10 i Esbjerg. Når køkkenleder Rikke Stage og hendes medarbejdere har pause, nyder de i godt vejr det privilegium at sætte sig uden for og nyde solen og stilheden på havnen over en sodavand. - Vores beliggenhed og det nye køkken er ren luksus, siger den 38-årige Esbjerg-pige. Hendes personlige køkkenvej gik via en hotelplatform på Nordsøen, Rambøll Olie & Gas, Områdecenter Hedelund og det daværende Esbjerg Højskole, inden Bjarne Pedersen ansatte hende til at lede det lokale køkken for Salt & Peber, hvor Pedersen Gruppen er franchisetager. Salt & Peber har frokostordninger med en god håndfuld virksomheder, som dagligt får leveret frokostpakker i to størrelser, og køkkenet leverer

også til receptioner og andre arrangementer i erhvervslivet. Hovedvægten ligger dog på private fester med selskaber, konfirmationer og lige nu studenterfester. - Vores styrke er, at vi leverer rigeligt med mad af god kvalitet, og du er sikker på at blive mæt af en buffet til 99 kr. pr. person. I køkkenerne har vi mulighed for at tage lokale råvarer ind, og vi bruger for eksempel produkter fra Hjerting Laks. Alle kunder får et tilfredshedsskema, og vi får mange positive tilkendegivelser om maden og måden, den bliver serveret på.

Maden serveres på porcelæn og stålfade og er altid pænt pyntet, så den præsenterer sig godt, siger Rikke Stage. PLADS TIL ALLE I KØKKENET Køkkenet i Esbjerg beskæftiger tre faste medarbejdere og praktikanter i et samarbejde med Esbjerg Kommune. Der skal være plads til alle, og Salt & Peber har medarbejdere i fleksjob og andre ordninger for personer, der ikke har fuld erhvervsevne. - Det er en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe andre mennesker med at komme videre i deres liv. Vi har typisk en chauf-

før og en pige i køkkenet på særlige vilkår, siger Rikke Stage. KURVEN ER OPADGÅENDE Sammen med sine kolleger har Rikke Stage travlt med at betjene private kunder og virksomheder inden for en times kørsel, fra Ringkøbing i nord, Brørup i øst til Skærbæk i syd. Det nærmeste af de øvrige fem køkkener ligger i Fredericia. - I betragtning af, at vi kun har været i Esbjerg siden marts 2012, synes jeg, at det går fint. Kurven er opadgående, og kunder vender tilbage, når de har brugt os én gang. På travle dage kan vi have op til 700 kuverter ud af huset. Vi kan mærke, at der bliver snakket positivt om os ude i byen, og vi får ros for vores arbejde af ledelsen i Søborg, siger Rikke Stage. MANHATTAN


VELKOMMEN PÅ GAMMELHAVN... RESTAURANT

SELSKABER

Nyd en god middag i pavillonen

3 retters selskabs Menu fra 300kr.

Sæson Menu

*

2 retter 250kr. 3 retter 300kr.

Brunch Buffet fra 225kr. * Selskabs Buffete fra 295kr.

KONFERENCECENTER

OFFICE CATERING

Tank energi, og tænk nye tanker i vores

FROKOSTEN leveres direkte til Jeres kantine

mødelokaler fra 2 til 200 personer

*

*

Priser fra 36kr. pr. person pr. dag

Fleksible mødepakker og fri parkering

excl. moms

Dokken Magasin - juni 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you