Issuu on Google+

18 Mei 2014

Vandag se diens…. Die erediens word gelei deur ds. Johan Burger

Skriflesing Hand 7:55-60 Ps. 31:2-6; 15-17; 1 Pet. 2:2-10; Joh. 14:114 Die Deurkollekte vandag: JEUGWERK plaaslik (bv. kategese / Vonkk-Jeug Aande)

LW! Hemelvaartdiens 29 Mei by AGS om 09:00 (Dirk Slabbert str.) Gaan jy ‘n getuie vir Jesus wees?!

Lief en leed Vir voorbidding

Wyk

Kontakno:

Geen lief of leed is aan die kantoor deurgegee nie. Indien jy kennis dra van iemand wat jy voel ‘n ruikertjie kan waardeer, jy is vry om die name aan te dui tydens die uitdeel van die blommetjies of om die name by die I-toonbank (by die ingang) deur te gee.

Help ons besluit aan wie ons vanuit die erediens ‘n ruikertjie moet stuur Blok Diensbeurte

Blok Diensbeurte So 18 Mei Blok D / So 25 Mei Blok E

Kom ontmoet nuwe vriende oor ‘n koppie tee/koffie/rooibos! • Amptelik: ngmtonoos@vodamail.co.za / www.ngmtonoos.co.za • Kantoorure Wo Wo— —Vry 09:00—12:00 - Tel no 016 364 1484 / 082 821 7493 (n.u. koster) • Bankbesonderhede: ABSA Tjekrek no 510-580-036 Tak—Meyerton • Leraar: Ds Johan Burger 016-364-1388

• Gemeente Bestuurder: Tommie Louw 082 899 5095 • SMS’e / MMS’e (foto’s) kan gestuur word na: 072 227 5036

1


Byeenkomste die week Dinsdag 20 Mei  Gymklasse—09:00-10:00 in die saal—almal is welkom. Soepel spiere verhoog die gesondheid en verleng lewenskwaliteit.  Oesfees—19:00

Woensdag 21 Mei  Gebedsgroep—06:00 in die konsistorie—almal is welkom. Donderdag 22 Mei  Gymklasse—08:00-09:00 in die saal—almal is welkom.  Woord & musiek, IT & sang (MITS ) - 19:00. Almal welkom Saterdag 24 Mei  Outdoor X Pannekoek uitdaging! Sondag 25 Mei  Outdoor X Pannekoek uitdaging!

Pinkster dienste: 1-5 Junie Ons jaarlikse Pinkster dienste vind hierdie jaar plaas vanaf Sondag 1 Junie tot en met Donderdag 5 Junie saans om 18:50. Soos in die verlede, sal daar elke aand heerlike sop en broodjies beskikbaar wees na die diens. Moet dus nie bekommerd wees om etes voor te berei tuis nie, kom sommer direk vanaf die werk af (jou klere maak nie saak nie, God se aanbidding wel). Die tema vir hierdie jaar is Geesgevulde Pleisters. Die naam alleen beloof om werklik baie vir ‘n ieder en elk te beteken. 2


Geluk elke verjarende!! So 18 Mei.. —Sa 24 Mei So 18

Truia Nolan D2 060 395 8573

Marietjie Spamers A2 061 427 5848

Wo 21

Vr 23

Justin Glaus C7 072 929 5454

Louis du Toit C3 076 850 5557

Wiam Theron C6 082 572 8754

Di 20

Wo 21

Carika Koen C8 074 614 7781

Belionda Blaus C7 071 969 6478

Sa 24

Christa Cameron C2 084 200 2369

Wally Conradie C8 073 576 7297

Kobus Scholtz C2 074 334 2467

Sa 24

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou toegebid vir 2014 nms Kerkraad & Admin Bestuur.

Gert Venter B1 082 441 2195

Vanaf 1

Junie 2014 sal die erediens tyd

09:00 Sondag oggende wees Sr Kategese sal om 08:00 plaasvind.

weer vanaf

3


Oesfees 2014 Oor ‘n bietjie meer as ‘n twee weke is dit al weer Oesfees! Lidmate word versoek om:

indien ‘n wyksleier nog nie by jou was met die Oesfeeslys nie, asseblief die kerkkantoor te skakel.

Indien ‘n wyksleier WEL by jou was met die Oesfeeslys, produkte solank te kom afgee.

Indien jy nog nie betrokke is by ‘n tafel nie, gee asseblief jou naam op by die kantoor of skakel die sameroeper van die tafel waar jy graag jou gewig vir die uitbreiding van die Koninkryk wil ingooi:

Geskenke tafel—VAKANT

Wit Olifant tafel—Johan Groenewald— 072 149 7568

Kaapse tafel—Hennie van Loggerenberg—083 561 7813

Benodig vir Oesfees: ⇒

16kg maalvleis

20 helpers vir speletjies

Het jy dalk items vir Wit Olifant tafel? Kom gee dit asb. tydens kantoorure af.

Braaigroep & Vleistafel—Flip Nel— 082 681 4471

Pannekoek—Marí de Villiers— 083 238 3266

Diepbraai—Abeline Peens— 071 381 9295

Speletjies & koeldrank—Sumarie Bothma—084 607 1921

Teetuin—Kobie Bouwer—082 614 1089

Gebak –Erna Klynhans— 082 577 1546.

Kerrie & Rys—Corrie Louw— 082 539 0342

Onthou, sonder elkeen se bydrae kan die Oesfees nie ‘n sukses wees nie!

Plaasmark—Gerhard Maree— 082 873 1180

Ons maak staat op jou!

Kindertafel—Coleen Burger 073 223 6364

Poeding tafel - Chrissie Webb— 072 284 5762

4

Produkte beloof: Daar is nog geweldig baie Oesfees lyste uitstaande. Die sameroepers van elke tafel wil graag seker maak of hulle vol‐ doende voorraad gaan hê om hul tafels vol genoeg te pak. Indien geen wykslei‐ er nog by jou was nie, kontak gerus die kantoor om te verneem watter produk‐ te dringend benodig word.


Oesfees 2014 Kompetisies vir Oesfees dag:

Skewebek‐kompetisie—ons gaan kyk wie kan sy/haar gesig die ergste trek.

Algemene Bybelkennis vrae word ook gehou. Spanne kan inskryf @ R20 per persoon. Eerste prys R600; 2de prys R300; 3de prys R150. kontak Liam indien julle wil inskryf—082 572 8754

Spesiale geregte: ∗

Spitbraai @ R50pp (skaapvleis, baba aartappeltjie, cocktail worsie, sny gebakte brood, slaai) ‐ kontak Johannette 079 601 7557 Verskeie seekos geregte by die Kaapse Draaitafel—kontak Hennie 083 561 7813

Dankbaarheid Sondag: ∗

Sondag 1 Junie is Dankbaarheid Sondag. Elke gemeentelid word versoek om uit dankbaarheid vir die Here se seën, een blikkie kos vir die koskas te bring.

BBTC uitreik Die week van 16—21

Junie

geskied die jaarlikse uittog na Baberton vir die klasse wat daar aangebied word. Enigiemand wat van hulp wil wees vir daardie week, kan solank hulle name by die kerkkantoor opgee. “Handige Hansies” is ook welkom vir al die herstelwerk wat nodig is Vra enigeen wat al daar was: Dit is en bly ‘’n ongelooflike geestelike ervaring wat jou geloofslewe sal verdiep. Die Here werk meer met ons wat gaan, as hul wat bly! Veral die sang is feestelik! Om self voorberei te wees vir die trippie na Baberton, lees gerus die Bybelboek Nehemia ’n paar keer aandagtig deur.

Jy’s genooi! 5


SorgAksie

Koster pos

Lidmate word versoek om leë botterbakkies (250g/500g/1kg) te bring verkieslik met die deksels.

Die kerkraad het besluit om die nuwe koster se pos te skep as ‘n afsonderlike pos.

SorgAksie wil sop kook en vries vir die koskas wat in die winter saam met die kospakkies uitgegee kan word.

Komberse word dringend benodig vir

Die koster sal verantwoordelik wees vir:

alle oopsluit en toesluit funksies vir die eredienste (NG én Malawidienste), asook vir die bedieninge wat byeenkom.

die Indaba en basaar meemaak as deel van die werklading.

die bestuur en versorging die store en voorrade (meublement en ander items wat gestoor moet word) van die gemeente en doen dit met ‘n behoorlike inventaris wat 2x per jaar op datum gebring word, terwyl ook die kwaliteit van die los eiendom gekontroleer en in stand gehou word (die detail van die pos sal in ‘n pligtestaat aangeteken word).

die winter.

Sondag 1 Junie is Dankbaarheid Sondag. Elke gemeentelid word versoek om uit dankbaarheid vir die Here se seën, een blikkie kos vir die koskas te bring. Enige donasies kan gedurende kantoorure afgegee word.

Belangstellendes kan ‘n kort cv by die kantoor inhandig.

6


Afk 18 mei 2014